Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 629 hanketta
hakuehto: Hämeen ELY-keskus

 
Asikkala
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY inventointi
 1999 Iisakkila Kivikautisen ja rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Iisakkila Rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Asikkala kaava-alueiden täydennysinventointi
 2004 Asikkala Perusinventointi
 2006 Asikkala kk-Perättömänlampi maantien parantamiseen liittyvä inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Syttänne kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Urajärvi Historiallisen ajan kylätontin rajaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Ruotsalaisen rantayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Urajärven kartano Kuistin perustusten arkeologinen valvonta, kivikellarin tarkastus ja pihan pohjoisosan inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Linkinpohjan hylky Proomun arkeologinen dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Vesivehmaan lentokenttä kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Linkinpohja 2 puuhylyn dokumentointi ja puunäytteenotto tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Asikkala Ojaintien pelto ja Äpätti Konekaivuun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Asikkala Kirkonkylä Sähkömaakaapelin konekaivuun valvonta
 2019 Asikkala Kirnusaari 1, 2, 3 Hylkyjen viistokailuotaustarkastus
 2019 Asikkala Telakkaranta Vedenalaisinventointi
 2019 Urajärven kartano. Urajärven kartanon navettarakennuksen lähiympäristön kaivutöiden arkeologinen valvonta
Forssa
 2005 Forssa Perusinventointi
 2005 historiallisen ajan muinaisjäännökset inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Haudankorva Salmistonmäki Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2011 Kiimassuo Tuulipuisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Linjapelto Kivikautisen asuinpaikan tarkkusinventointi ja koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Kojo osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Wiksbergin kartano Tarkkuusinventointi
Hartola
 1988 KUUKERINKALLIO koekaivaus/ uhrikivi
 2000 Hartola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2003 Ekonpelto Rautakautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi
 2003 Keskusta, Rautavesi-Rusi, Jääsjärvi Osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnit
 2003 Kotisalo Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen kaivaus
 2003 Lohentie 6 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Hartola Kaava-alueen inventointi
 2004 Joenrantapelto Moniperiodisen asuinpaikan sekä hautapaikan koekaivaus
 2004 Kirkkola 2 Rautakautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan koekaivaus
 2004 Muinkunlahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Ruskeala-Oravakivensalmi Tielinjan inventointi
 2004 Uusi-Ruskeala C Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 2004 Viheriötie Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Aurinkoranta Ranta-asemakaava-alueen inventointi
 2006 Rautaveden länsipuolisen alueen ranta-alueet sekä Vuorenkylän kyläkeskus Kaava-alue inventointi
 2008 Hartola Ruskeala-Oravakivensalmi Vt. 4 parannusalue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Uusi-Ruskeala c 1700-luvun asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Hartola Nuuttilanmäki 1-4 muinaisjäännöskohteen tarkkuusinventointi
 2021 Lisä-Toivola Kuopparakenteen arkeologinen tutkimus
 2021 VT 4 perusparannus välillä Hartola - Oravakivensalmi Arkeologiset tarkkuusinventoinnit ja kaivaustutkimukset
 2022 Kirkkola Tarkkuusinventointi Kirkkolan alueella Hartolan ensimmäisen kirkon paikantamiseksi
 2022 Kirkkola 2 Kaivaus ja tarkkuusinventointi
Hattula
 1938 Pyhän Ristin kirkko Kirkon restauroinnissa ja kirkkomaan maansiirtotöissä tehdyt arkeologiset havainnot ja tutkimukset
 1968 Hurttala, Herniäinen Mahdollisen tiilenvalmistuspaikan inventointi
 1969 Herniäinen Tiilihaudan kaivaus
 1975 Pyhän Ristin kirkko Salaojitukseen ja pintavesi-viemäröintiin liittyvät arkeologiset tutkimukset
 1985 TARKISTETTAVA
 1987 Vanha kirkko Kaivaus
 1988 HERNIÄINEN koekaivaus/ löytöpaikka
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA
 1992 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 Hattulan Vanha kirkko Kirkkomaan rakennusjäännöksen tutkimus ja konservointi
 1993 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI 5 kaivaus/ polttokalmisto
 1997 Entinen Tyrvännön pitäjä Asutushistoriallinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Hattula Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi
 1999 Lepaa Tiilisakastin pohjoispuolisen kivirakenteen koekaivaus
 2000 Hattula Rahkoila-Hämeenlinna Aulanko Tielinjan inventointi
 2001 Retulansaari Osa-alueinventointi ja kartoitus
 2001 Retulansaari, Ylikartanon karjapiha Salaojakaivaustyömaan valvonta
 2002 Retulansaari Saloniemi Röykkiön kartoitus ja koekaivaus
 2003 Retulansaari, Ylikartanon talli Koekuopitus
 2004 Hattula Kaava-alueen inventointi
 2005 Retula Ylikartano Kaivutöiden arkeologinen valvonta
 2005 Retulansaari Röykkiökartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus
 2006 Lusin ranta-asemakaava-alue (Myllyaro-Mikkola) Rantakaavainventointi
 2006 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus
 2007 Mierola, Kirkkotie 10 Konekaivuun valvonta rakennuspaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Eteläiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Retula Huhtanen 2 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Keskeiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Elolankärki Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Sattula arkeologinen koekaivaus keskiaikaisen kylänpaikan tuntumassa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Toukola 1 Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännöksen ympäristön arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Vesunnan kartano Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Vesunnan kartano 5 Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Kärsälänmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2013 Laurila SE ja Kiettara Esihistoriallisen/historiallisen röykkiöalueen koekaivaus
 2013 Lepaa Hinnonmäki tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Monaalan kartano 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2013 MT 3051 väli Parolannummentie - Männistöntie Kevyenliikenteenväylän linjan arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Retula Retulansaari tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) Koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Ent. Työväentalo Muinaisjäännösalueen dokumentointi Mervin kylässä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hakinharju 1 Kivikautisen asuinpaikan koetutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kiettara Rautakautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus
 2015 Vesunnan kartano 1 ja Vesunnan kartano 5 Tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Vesunta ja Lahdentaka Muinaisjäännöskartoitus maakaapelilinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Äijälä 1 Röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus
 2016 Kiettara-Peltoitu Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella
 2016 Lepaa Vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Myllymäki Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hattula Nummi eli Vähä-Luolaja Konekaivuun valvonta
 2017 Mierola Historiallisen kylänpaikan koekaivaus
 2019 Poransaaren asemakaava-alue arkeologinen inventointi
 2019 Pukarojärvi Arkeologinen inventointi
 2021 Kouvala Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Kärsälänmäki 2 Tarkkuusinventointi rautakautisella löytöpaikalla ja sen ympäristössä
 2021 Lepaa Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Vesunta Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2021 Vesunta Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Vesunta Mahdollisen kivirakennuksen kohdeinventointi ja maatutkaus
Hausjärvi
 2001 Teuronjoensuu S Kivikautisen asuinpaikan ja ajoittamattoman painanteen (”ryssänhaudan”) kaivaus
 2001 Teuronjoki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Teuronjoensuu Hautamaisten painanteiden kaivaus
 2003 Ryttylän Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Vantaa Hokanmäki Röykkiöalueen tarkastus
 2014 Monnin osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Ryttylä Merimiestien arkeologinen esitutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Vehkalukko Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hikiä – kirkonkylä Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Oitti Asemakaavan muutosalueen (korttelit 107 ja 110) arkeologinen inventointi
 2021 Hikiä - kirkonkylä Osayleiskaavan laajennusalueiden arkeologinen inventointi
 2021 Huhtainnummen soranottoalueen laajennus Arkeologinen inventointi
 2021 Varunteenkoski jokiuoman rannat Tarkkuusinventointi
Heinola
 1991 MYLLYOJA, JYRÄNKÖ kaivaus/ röykkiö
 1992 VALTATIE 5: HEINOLAN MLK - PERTUNMAA
 2000 Heinola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2003 Heinola Täydennysinventointi
 2003 Vierumäki-kiintoasema Voimajohtolinjauksen inventointi
 2005 Arkeologinen osainventointi Lusin, Paason ja Imjärven kylien alueella Arkeologinen osainventointi
 2005 Harakkalahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Harakkalahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Vierumäki osayleiskaavainventointi
 2007 Laajalahti Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tähtiniemi Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Hirvilammen löydön (id 2543) tarkistus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Martinlampi Voimalinjapylväiden uusimisen valvonta
 2019 Vierumäki koekaivaus
Hollola
 1934 Hollolan kirkko. Kirkon uusimis- ja korjaustöihin liittyneet arkeologiset kaivaukset
 1961 Kosken (H.l.) rauniokirkko Koekaivaus ja raunioalueen tarkistus
 1962 Vanha kirkko (Koski HL) Kaivaus
 1964 Hollolan kirkko Kirkon lämmitysputkien uusinnan valvonta
 1986 Kirkonmäki, kunnantuvan tontti Suunnitellun talousrakennuksen alueen koekaivaus
 1986 SANTAHAUDANMÄKI koekaivaus/ ruumiskalmisto
 1988 LAHDEN ETELÄINEN OHIKULKUTIE inventointi
 1989 Untila, Kirkkailanmäki Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen kalmistoalueen ja sen ympäristön koekaivaus
 1990 TYÖTJÄRVI
 1991 Untila, Kirkkailanmäki Rautakautisen ja keskiaikaisen kalmiston ja ympäristön koekaivaus
 1994 Kirkko Lattian korjaustöiden arkeologinen seuranta
 1996 Pyhän Laurin kirkonraunio Maavallin poisto
 1997 Pyhän Laurin kirkonraunio Koekaivaus
 1998 KAPATUOSIA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 KIRKONKYLÄ, KIRKONSEUTU
 1998 Kirkonlahden hylky pelastuskaivaukset
 1998 KK VANHA PAPPILA kaivaukset
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY
 1998 PORVOONJOKILAAKSO kaivaus/inventointi
 1998 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 1998 Salpakangas, Keinokartano Keskiaikaisen asuinpaikan pelastuskaivaus
 1999 Hämeenkoski Perusinventointi
 1999 Kapatuosia Kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen–keskiaikaisen muinaislinnan kaivaus
 1999 Kirkkomaa Viemärikaivaustöiden arkeologinen valvonta
 1999 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 2000 Hollola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2000 Hollola täsmäinventointi
 2000 Hollola osainventointi
 2000 Kirkkotarha Viemäröintitöiden arkeologinen valvonta
 2000 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 2001 Hahmajärvi 1 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Hahmajärvi 3 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Kirkkomaa Sadevesiviemärityön seuranta
 2001 Luhdanniitty 1 Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Pyhän Laurin kirkonraunio Kaivaus
 2002 Hankaa linnamäki Linnavuoren tutkiminen metallinilmaisimella
 2002 Kerava-Lahti oikoratalinja oikoratalinjan inventointi
 2002 Luhdanniitty 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Okeroisten kylä Keskaikaisen asutuksen inventointi
 2002 Pyhän Laurin kirkonraunio Kaivaus
 2002 Vesijäevi Rantaosayleiskaava-alueen inventointi
 2004 Hollola Tätdennysinventointi
 2007 Okeroinen, Pellavatien eteläpuolinen peltoalue Arkeologiset koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Toivolan kylätontti Kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Hölmänmäki 3 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Tiirismaa Tiirismäki muinaisjäännösalueen kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Toivolan kylä historiallisten kohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hämeenkosken pullottamon asemakaava-alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Pyhäniemen kartano Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sorvanen Röykkiöiden tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Paimela Tynnyrmäki Vesijohdon ja jätevesiviemärin valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hautausmaa osasto 4 Raportti arkeologisesta valvonnasta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sikalantaus Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen kartoitus
 2020 Karhunkivi Tutkimuskaivaus ja ympäristön prospektointi
 2022 Ylinen Viipurintie Kukonkoivu Mml:13§ mukainen tutkimus
Humppila
 1985 JÄRVENSUO kaivaus/ asuinpaikka
 2001 Järvensuo 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Järvensuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Humppila Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Järvensuo 1 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään paikalla
 2019 Järvensuo 6 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään kohdalla.
 2020 Järvensuo 1
 2020 Järvensuo 1 ja Järvensuo 3-4 Tutkimuskaivaus
 2021 Järvensuo 1 Arkeologiset kaivaukset kivi- ja mahdollisesti varhaismetallikautisella suoasuinpaikalla.
 2021 Torppa 5 Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2022 Järvensuo 6 Koekaivaus suunnitellulla sähköpylvään paikalla
Hämeenlinna
 1919 Lammin kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1928 Hauhon kirkko Keskuslämmityksen asentamisen vuoksi tehdyt tutkimukset
 1949 Hauhon kirkko Hautatutkimukset
 1950 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvät tutkimustyöt ja arkeologinen seuranta
 1956 Hauhon kirkko Lämpöjohtojen uudistamistyön arkeologinen tarkastus
 1964 Rengon kirkko Sakariston lattian uusimisen vuoksi tehdyt tutkimustyöt
 1967 Linnan kasarmit Vesi- ja viemäriverkoston uusimisen arkeologinen valvonta
 1973 Hämeen linna Kehämuuritutkimukset, leipomo/sairaalarakennuksen koekaivaus
 1984 Kirkko Rakennushistoriallinen ja arkeologinen tutkimus
 1985 Lietsa, Haukivaho Siltaportaan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 MAAKAASUN PAIKALLISPUTKILINJAT
 1986 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan koekaivaus
 1987 Hattelmala Härkätien keskiaikaisen siltaraunion kaivaus
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1987 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1987 VIIALA kaivaus/ Liikenne
 1987 Viiala, Pitkäjärvi Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus
 1988 PELTO-KUTILA (IHALAHONMÄKI) koekaivaus/ röykkiöalue
 1988 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA
 1989 HATTELMALA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1990 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 HATTELMALA, TYRYNOJA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 KANTOLA JA KIRSTULA
 1990 PELTOKUTILA, SILLANPIELI JA MATTILA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1991 51, 52 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 Vanha kirkkomaa Kaivaus kivisakariston vierustalla
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA
 1992 IITTALA JA HEINU, NUMMINMÄKI JA KAARNEENMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ röykkiö
 1992 IMATRAN VOIMA kaivaus/ kalmisto
 1992 Kunta Keskiaikaisen asutuksen arkeologinen inventointi
 1992 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1993 PAIKKALA, IMATRAN VOIMA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA
 1993 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1994 Heinu, Kaarneenmäki Röykkiö- ja kaskipeltoalueen kaivaus
 1994 IITTALA, NUMMINMÄKI Kaskiröykkiön kaivaus/ Asutus ja elinkeinot
 1997 KIRSTULA, RIIHIMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1999 Hämeenlinna Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi
 1999 Linnan pohjoispuoli Valokaapeliojan kaivauksen seuranta
 2000 Hämeenlinna Aulanko-Hattula Rahkoila Tielinjan inventointi
 2000 Luhtiala Aulangonlinna Rakennuksen perustuksen kaivuun valvonta muinaislinnan alueella
 2000 Luhtiala, Aulanko, Kaalila Kivimuurin inventointi
 2002 Hauho Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan inventointi ja koekaivaus
 2002 Lempiönkärki Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan ja historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus
 2002 Pelto-Katajisto Golf-kentän laajennusalueen inventointi
 2003 Paikkala Tielinjan inventointi
 2003 Tuulos Syrjäntaka, Pohjoinen ja Pannujärvi Kaava-alueen inventointi
 2003 Vanajanlinna Golfkenttäalueen inventointi
 2003 Vanha asemakaava-alue linnan pohjoispuolella Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2004 Hämeen linna Maa- ja puunäytteiden otto
 2004 Kalvola Nikkilä Rautakautisen röykkiöalueen ympäristön koekaivaus
 2004 Lammi Ormajärvi Yleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Lammi Ormajärvi Kaava-alueen esihistoriallisten muinaisjäänösten inventointi
 2005 Katumajärven itäpuoli Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Lammi Kirkonkylän yleiskaavainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Linnankasarmien alue Koekaivaus ja näytteenoton valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Ojoinen Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Sampo-Alajärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hauho Alvettula Adenius vesijohto- ja viemärilinjan tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hauho Luotia kaava-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hongisto inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hämeenlinna-Hauho Valtatie 10:n parannusalue välillä Ruunumylly-Eteläinen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kartanonrannan asemakaava-alue, Katinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvien kaivutöiden arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Aulanko 1 ja 2 Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Laivaranta Laivarannan arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Painokangas osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Rengon kirkko Salaojitustöiden valvonta ja kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Salo (Neulavuori) kuppikiven ympäristön koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vuorentaka Kylätontin koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Iittala-Keikkala kevyenliikenteen väylän inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Linnan kasarmialue Maanrakennustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kauriala Uhrikivenkatu 11 Uhrikiven siirron esiselvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Linnankasarmi Rivitalon rakennuspaikan (As Oy Hämeenlinnan Vouti) koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Tölkinmäenvainio Kirstula liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Eteläinen Suttenhaka Kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Porraskoski (id 2600), tarkastussukellus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Renko Raitalammi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Siirintaustantien suunnittelualue muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Suosaaren (Harvialantie) suunnittelualue muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Vanajan kirkon hautausmaan laajennus arkeologinen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hommosenkärki- eli saari 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2013 Hämeen linna Vallihaudan rakenteiden inventointi ja mittausdokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kurjenpesänsuo Tervarännin arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Laurinkallio (Ristinaronkallio) Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Pokrinniemi Koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tuuloksen kirkko Kirkkomaan arkeologinen kaivaus 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tuuloksen kirkko LVI- ja sähkökaapeliojien kaivamisen arkeologinen valvonta
 2013 Vähä Valkjärven ruuhi Tarkastussukellus muinaisjäännösrekisterin kohteelle 2479 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hämeen linna Vankilamuseo tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hämeen linna Vallihaudan restaurointien arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Iittalan hyvinvointikeskus Asemakaavan muutosalueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Varikonniemi Maakaapelikaivun arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Visamäki Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hämeen linna Tykkitornin piha / Kruununleipomon itäseinä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Kasarmialue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Imatran Voima 9 Kuitukaapelin asentamisen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaustöiden ym. kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vankilamuseon piha-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaus 2016 Työn dokumentointi
 2016 Ojoinen Aluelämpö- ja vesiputkikaivannon sekä maakaapelireitin valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Tampereentie-Vanhankaupunginkatu Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Vanhankaupunginkatu 11 Kaukolämpökaivutyön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Hämeen linna Vallin korjaustyöiden konekaivun valvonta sekä koekaivaus. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Asemanrannan kaava-alueen koekaivaukset. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Pilareiden ja puiden poiston valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeen linna Arkeologinen valvonta ja koekaivaus
 2018 Hämeen linna, esilinnan piha, leipomon edusta. Sadevesihankeen perustustyön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Katinsilta: Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta Elenia Oy:n sähkömaakaapelin kaivutyön valvonta Hämeenlinna (Lammin) Katinsilta. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Miemala Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila Elenia Oy:n maakaapelin arkeologinen koekaivaus ja valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Vanha hautausmaa Vanhan hautausmaan valaistuksen uusimiseen liittyvä konekaivuun arkeologinen valvonta
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Jätteiden poiston valvonta ja koekuopitus Varikonniemen alueella.
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Huoltoreitin kaivun arkeologinen valvonta
 2018 Vanhankaupunginlahti Arkeologinen vedenalaisinventointi paineviemärilinjalla
 2019 Honkaliini 1, Vanhakartanonkylä , Gammelgård, Gammelgårdin kartano ja Sankola Kaivutyön valvonta Vanhakartonon-Kivismäen alueella sijaitsevilla muinaisjäännöskohteilla
 2019 Honkasaari, Ilmoila, Lentolankärki 7, Lentolankärki 8 ja Tupala Sähkökaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta muinaisjäännöksillä
 2019 Hämeen linna Kevennyskaivuun ym. valvonta
 2019 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila arkeologinen valvonta Sähkön maakaapelin kaivutyön ja suuntaporauksen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Riviera 1 Sähkön maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2020 Aulangonlinna Maakaapelilinjan kaivun valvonta
 2020 Heikkilä 1 Sähkökaapelilinjan arkeologinen tarkkuusinventointi.
 2020 Heikkilä 1 Sähkökaapelilinjan konekaivuun valvonta
 2020 Hämeen linna Valvonta
 2020 Hämeen linna. Päälinna Päälinnan huonetilan 107 holvin avauksen valvonta ja dokumentointi 7.9.2020
 2020 Hämeen linnan kehämuurirakennuksen huoneen 148 dokumentointi ja koekaivaus Koekaivaus ja valvonta
 2020 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue, Kasarmialue, rakennus 9 Salaojaputkien kaivuun valvonta
 2020 Lehdesmäenjoki 1 Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta
 2020 LINNANKASARMI. Rakennus 9 Arkeologinen valvonta ja koetutkimus
 2020 Peltomaa ja Jokirinne Koekaivaus maakaapelilinjalla
 2020 Tuuloksen Paadenkolun kiertotalouspuiston alue arkeologinen inventointi
 2021 Asemantausta Klerckerin puisto Muinaisjäännöksen arkistoselvitys, maastotarkastus ja rajaaminen
 2021 Hämeen linna. Pohjoisen sillan uusiminen ja vallikorjaus Kaivutöiden valvonta
 2021 Hämeenlinna (Hauho) Vähä-Heikkilä, Pihlajisto ja Länsi-Hahkiala 2. Sähkömaakaapelin kaivun valvonta
 2021 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Vesilinjan kaivutyön Valvonta
 2021 Kankainen ja Hangasmäki Maakaapelilinjojen kaivun arkeologinen valvonta
 2021 Linnakasarmi rakennus 9 ja jääkellari Valvonta
 2021 Montola (Mondola, Mondola by) maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Talola, Kontuniemi, Skytte 3 ja Katajamäki itäpuoli Maakaapeliojien kaivun arkeologinen valvonta
 2022 Alilaurila Muinaisjäännösalueen rajaaminen asema-kaava-alueella.
 2022 Aulangonlinna Luvattoman kajoamisen dokumentointi ja ennallistuksen valvonta
 2022 Hämeen linna, läntinen valli 2. puolibastioni korjaustyömaan arkeologinen valvonta
 2022 Kaarneenmäki Sähkömaakaapelilinjan koetutkimus ja valvonta
Iitti
 1991 Vuolenkoski Koskenranta asuinpaikan koekaivaus
 1992 Konnivesi Lapinsaari röykkiön kaivaus
 1995 Hiidensaari lapinraunion kaivaus
 1995 Iitti Sitikkala Ristola rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 1995 Tapola Ojala rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Radansuun kylä Golfkentän suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi
 2003 Iitti Perusinventointi
 2004 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2005 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2008 Iitti Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Perheniemi tuulivoimapuisto muinaisjäännösinventointi
Janakkala
 1984 Räikälä, Hakoinen, Kernaala, Monikkala Inventointi
 1987 HAKOINEN
 1987 HAKOINEN, RASI-PROJEKTI inventointi
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1988 HAKOINEN, HAMPPULA inventointi
 1988 HAKOINEN, VERÄJÄNSUU kaivaus/ polttokalmisto
 1988 Lensunkallio Muinaisjäännösalueen kaivaus
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA
 1989 HAKOINEN, HAMPPULA koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 HAKOINEN, KÖYKKÄLÄ koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 HAKOINEN, LENSUNKALLIO koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 Ikaloinen, Kiianlinna Linnavuoren laen ja ympäristön koekaivaus
 1989 VIRALA, TAURULA koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 VIRALA, TAURULA kaivaus/ asuinpaikka
 2001 Palsanlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Haapajärven ja REhkan alue Rantayleiskaava-alueen tarkennusinventointi
 2002 Harviala ja Turenki yleiskaava-alueen inventointi
 2007 Janakkala Turenki–Kirkonkylä Kevyen liikenteen väylän linjauksen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Rastila asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Janakkalan Harviala Kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vähä-Hiisi 1 ja 2 sekä Nuoliala liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki Kaksi maa-aineksen ottoaluetta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Linnalahden kivikautinen asuinpaikka koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kiianlinna Rautakautisen linnavuoren koekaivaus
 2013 Tervavuori inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan kaivaus ja hautapaikan ympäristön tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hangastenmäki Varhaiskeskiaikaisen mäkilinnan tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Tervavuori Hiilimiilujen arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön kartoitus
 2015 HAKOINEN HANGASTENMÄKI Arkeologinen koekaivaus ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Niemenpään Hamppula Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Piiliönkallio Maa-aineksenottoalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön koekaivaus
 2018 Janakkala, Hakoistenlinnan muinaisjäännösalueella sekä Kekki-Heikkilän ja Räikälänjoen kohteissa. Elenia Oy:n sähkömaakaapeloinnin valvonta
 2019 Melkkola Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta
 2020 Harvialan osayleiskaava-alue Arkeologinen inventointi
 2020 Hällilä Sähkömaakaapelin konekaivuun valvonta
 2020 Kusiaismäki arkeologinen inventointi
 2020 Palsanlahti Kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi
 2021 Hällilä ja Tupala Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta
 2021 Kodjala Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi
 2022 Kodjala (Koljala) Kevyenliikenteen väylän arkeologinen tarkkuusinventointi
Jokioinen
 2003 Jokioisten kartano Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Jokioinen Perusinventointi
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Jokioinen VT2 ohituskaista (varalaskupaikka) ja Latovainion liittymä Tienparannuksen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Jokioinen Latovainio Maakaapelin konekaivuun valvonta
 2018 Jokioinen, Jänhijoki Maakaapelityön arkeologinen valvonta Jänhijoen muinaisjäännöksellä. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Jokioinen Kiipu, Kiipun torppa, Rehtijärvi, Minkiö, Saartenkylä ja Humppila Huhtaa Arkeologinen koetutkimus ja valvonta
 2020 Savikko 1 ja Peltola Sähkön maakaapeloinnin valvonta
Kärkölä
 2001 Kärkölä Perusinventointi
Lahti
 1985 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1986 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 AHTIALA, SIPURANTIE koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1988 LAHDEN ETELÄINEN OHIKULKUTIE
 1989 AHTIALA, HERRASMANNI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, RISTIMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, SIPURA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 LINNAINEN, LINNAISTEMÄKI koekaivaus/ linnavuori
 1990 RUUHIJÄRVI, HARAKKAMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1991 IMMILÄ, KOVALAHTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1995 RENKOMÄKI, RISTOLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Vuoden 1918 taistelupaikat Sisällissodan (1918) taistelupaikkojen kartoitus
 1997 Kauppatori Lahden kylän paikan kaivaus
 1997 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1997 RENKOMÄKI, RISTOLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 Kauppatori Lahden kylän paikan kaivaus
 1998 Kunnan alue perusinventointi
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY
 1998 PORVOONJOKILAAKSO
 1998 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Ristola Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Skinnari Rautakautisen polttokalmiston ja kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Arrajärvi Osa-alueinventointi
 2000 Kilpisaari Pronssikautisen ja kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Lahti täsmäinventointi
 2000 Lahti osainventointi
 2001 Lahti Täydennysinventointi
 2001 Okeroinen Lintutorni Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Rengonjoki
 2001 Renkomäki Myllyoja Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Renkomäki Uusitalo
 2002 Lahti Täydennysinventointi
 2002 Okeroinen Vakinpelto Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Ahtiala Kaava-alueen muinaisjäännösinventointi
 2004 Lahti Ahtiala Kaava-alueen inventointi
 2005 Iso-Kukkanen, Salajärvi ja Ruuhijärvi Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2006 Lahti kortteli X, tontti 2 (Vapaudenkatu 15) Kaivon dokumentointi
 2006 Penttilänpelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2008 Luoteisosat Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hölmänmäki 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Paakkolanmäki 1 Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Sorsapohja, Sudentulli ja Herneniemi Esihistoriallisten asuinpaikkojen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kärkjärvi Herneniemi Kivikautisten asuinpaikkojen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Lahden Kauppatori & Torikatu Viemärikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Lahden Alatorin koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Nastola Kilpisaari 2 Ajoittamattoman röykkiön tutkimuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Arpela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2014 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Uusikylä Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lahden kylä Torikatu liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lahden 1918 taistelupaikkojen kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lahti Aleksanterinkatu, Lahden kylä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 1918 taistelupaikat
 2017 Lahden kylä, Ranta-Kartano Valvonta 2017
 2018 Lahti, Lahden kylä Rakennustyömaan kaivuutöiden valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Ali-Oijala Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Myllyoja 2 ja Myllyoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja koekaivaus
 2021 Mykkyri, Sudenniemi, Kuhalankärki ja Kaukkari Tarkastus ja aluerajausten määrittely
Loppi
 1985 MAKASIININMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ löytöpaikka
 1986 MAKASIININMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 LAUNONEN, ILOMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 2001 Antinnokka 1-2 Kivi- ja rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiöiden kaivaus
 2001 Lehtimäki Kivi–rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiön kaivaus
 2001 Pilpala Tevännön eteläranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Topeno Valkeaveden kannas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Karhumäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Saukonnokka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2007 Antinniemi ranta-asemakaava inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Joentaan kylä Tarkkuusinventointi ja koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Jokila Ranta-asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Räyskälän leirikeskus Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Riitalan yhteismetsä Parkuvan kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Jokila 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 UPM Kymmene Oyj:n pienten vesistöjen ranta-asemakaava-alue Rautakosken ruukki sekä Punelian ja Sakaran länsirannat, Kontiolammi, Luotlammi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Pietilä Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2019 Antinniemi, Kuitikas, Salon kartano 1. Sähkömaakaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta
 2019 Ojajärven uimaranta Tarkkuusinventointi
 2020 Loppi Kesijärvi ranta-asemakaava arkeologinen selvitys
 2021 Joentaka 3 - 1. maailmansodan puolustusvarustusten dokumentointi 16.11.2021 Dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Loppi Kesijärvi ranta-asemakaavan arkeologinen selvitys Osa 2 Maastotarkastus
Orimattila
 1998 PORVOONJOKILAAKSO
 1999 Artjärvi Perusinventointi
 1999 Porvoonjoki Osa-alueinventointi
 2000 Kuivannon, Virenojan ja Pennalan kylät Kevyenliikenteen väylien inventointi
 2000 Orimattila täsmäinventointi
 2000 Orimattila osainventointi
 2001 Orimattila Pennala
 2002 Hevoskoski Kivi–varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Hongistonmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Kerava-Lahti oikorata oikoratalinjan inventointi
 2002 Keskusta-Virenoja, Heinämaa-Leitsamaa, Pennala kaava-alueen arkeologinen inventointi
 2002 Metsämäki 1 Kivitautisen/varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Myllykoski Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Orimattila Kaavainventointi
 2002 Pennala Metsämäki 2 Kivi-/varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Korkeakallio Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Korkeakallio Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Latomäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Artjärvi Laavionsuo Suonkuivausojien kartoitus
 2006 Luumyllynkoski Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Pappilanmäki Arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pennalan itäosa osayleiskaava-alueen inventointi sekä suunnitellun kevyen liikenteen väylän prospektointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Padasjoki
 1924 Padasjoen kirkko Palaneen kirkon raunioiden dokumentointi ja hautojen siirto
 1925 Padasjoen kirkko Palaneen kirkon ja keskiaikaisen kirkon perustusten dokumentointi
 1986 KAINIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Padasjoki kaava-alueiden täydennysinventointi
 2001 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikka-alueen kaivaus
 2002 Auttoinen Rantaosayleiskaava-alueen inventointi
 2002 Leirintäalue kivikautisen asuinpaikka-alueen kaivaus
 2003 Kaukela Kaava-alueen inventointi
 2003 Padasjoki Perusinventointi
 2005 Karolanmäki rautakautisen asuinpaikka- ja kalmistoalueen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Leirintäalue kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2007 Arrakoski Rantakaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Padasjoki Nyystölä Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan fosfaattikartoitus
 2015 Mylly-Mäkelä Ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi ja Haukiniemen kivikautisen asuinpaikan rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Padasjoki Alho Konekaivuun valvonta
 2018 Padasjoki Auttoinen Konekaivun valvonta Auttoisten kylän muinaisjäännösalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Kyynäröjärven kangas Kaivaus
Riihimäki
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1998 SILMÄKENEVA, AHJOPALO koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 SINIVUOKKONIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia
 2000 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia
 2001 Riihimäki Perusinventointi
 2001 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivaus ja koekuopitus
 2002 Arolammi Sinivuokkoniemi Kivikautisen suokohteen kaivaus
 2002 Riihimäki Perusinventointi
 2002 Silmäkeneva E Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Silmäkenevan saari 3 B Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Silmäkeneva Suoalueen ja kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Herajoki Parmala asemakaava-alue inventointi
 2006 Kalmun asemakaava-alueen inventointi kaava-alue inventointi
 2014 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Parooninmäki Asemakaava-alueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä esiselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Riihimäki Parooninmäki asemakaavoitettavan suoalueen arkeologinen tutkimus Parooninmäen asemakaava ja asemakaavamuutos alueen arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Sysmä
 1952 Pyhän Olavin kirkko Sakariston pohjan etsintä
 1996 VÄIHKÖLÄNMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1997 78 HOVILA
 1997 NUORAMOINEN inventointi
 1998 78 HOVILA koekaivaus/ kalmisto
 1999 Haapasaari Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 1999 Hovila Nykulla Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 1999 Jokiontie Rautakautisen löytöpaikan ja kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Nuoramoinen Koskuenmäki 1 Rautakautisen kiven- ja maansekaisen röykkiön kaivaus
 1999 Nuoramoisten ja Onkiniemen kylät Osa-alueinventointi
 1999 Sysmä Kaava-alueen inventointi
 1999 Sysmä Keskustan kaava-alueen ulkopuolisten kohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Ihananiemi Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2000 Sysmä kaava-alueiden täydennysinventointi
 2001 Pappilan rauniot Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Hyväniementie Rautakautisen polttokalmiston koekaivaus
 2004 Sysmä Kaava-alueiden inventointi
 2006 kirkkoympäristö Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava-alue kaava-alue inventointi
 2009 Sysmä keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Ihananiemi Harrastaja-arkeologien seulonta- ja metallinilmaisin tutkimus rauatkautisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Ihananiemi Seulontatutkimus ja muinaisjäännösalueen rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Suopellontie Kevyenliikenteenväylän linjan koekuopitus ja prospektointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Skinnarila Markkinaranta. Asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sysmä. Linnavuorten arkeologinen inventointi 16. ja 23.7.2016. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sysmä Ihananiemi Löytöpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sysmä Sysmän kirkko Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kuismin Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2018 Sysmä Kirkko Arkeologiset kaivaukset kirkon vieressä.
 2018 Sysmä, Voipala, Suurikylä, arkeologinen valvonta Sähköpylväiden poiston valvonta
 2022 Sysmän kirkko sähkö- ja viemärilinjojen kaivun valvonta
Tammela
 1969 Tammelan kirkko Lämmityslaitteiston uusimisen yhteydessä tehdyt rakennusarkeologiset tutkimukset
 1986 KANKAINEN kaivaus/ röykkiö
 1987 Porras, Pernunmäki Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus
 1991 KALLIO, MUSTASAARI kaivaus/ röykkiö
 1996 7 KANKAINEN kaivaus/ löytöpaikka
 1997 7 KANKAINEN kaivaus/ röykkiöalue
 1999 Kankainen Historiallisen kohteen kaivaus
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tammela Yrjölanpelto, Kulmala, Ranta ja Uusi-Markkula Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Uusi-Markkula kivikautisen asuinpaikan kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Keskinen Kuoppajäännöksen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Rautakauden periodi-inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vaihijoki 1 Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Pyhäjärven ja Kuivajärven välinen kannas arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Venesilta muinaisjäännösten koekaivauksia liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kiimassuon Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Lamala, Saari, Porras Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hankkeen suunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kellarimäki Porras liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Syrjälä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Mustiala Arkeologinen inventointi navettakokonaisuuden suunnittelualueella 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Hykkilä Mikkola Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lunkaa Mäkilä ja Pietilä Historiallisen ajan kylätontin koekaivauksia liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lunkaa Vanhakylänpelto Peltoalueen tarkastus ja prospektointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lunkaa Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta VALVONTA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2021 Liesjärven kansallispuisto Arkeologinen inventointi
 2021 Portaan kappelinpelto Koeaivaus
Ypäjä
 2001 Ypäjä Perusinventointi
 2004 Kurjenmäki W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Ypäjä Kaava-alueiden inventointi
 2006 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Perttula (Bertula) NE keskiaikaisen kylätontin koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kurjenmäki W ja Kurjenmäki NE Siirtoviemärilinjan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ypäjänkylä Viemärilinjan kaivutöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Varsanoja-Kärrinmäentie Arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Palikkala/Lava (Pallikka/Laffua) Kotomäki, Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus 19.-23.4.2021 Kaivaus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste