KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 

Hankerekisteriin kootaan tiedot Museoviraston omasta arkeologisesta toiminnasta sekä muiden tahojen, tutkimuslupien perusteella, toteuttamien hankkeiden tiedot.

Esihistoriallisen ajan kohteiden tutkimusraporttien tietoja on viety rekisteriin Arkeologia Suomessa -julkaisusarjan perusteella ja Museovirastolle toimitettujen tutkimusraporttien pohjalta taannehtivasti vuodesta 1985 alkaen. Historiallisen ajan kohteita koskevien hankkeiden tietoja on vuodesta 1898 alkaen ja vedenalaisia muinaisjäännöksiä koskevia tutkimustietoja vuodesta 1967 alkaen. Uudet hankkeet kirjataan rekisteriin, kun päätös Museoviraston omasta hankkeesta on tehty tai kun tutkimuslupa myönnetään.

 

© Museovirasto