Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
33 21
Birkaland 3234 1862
Egentliga Finland 5754 3237
Egentliga Tavastland 1675 903
Kajanaland 2837 2120
Kymmenedalen 2332 1407
Lappland 5875 4687
Mellersta Finland 1986 1209
Mellersta Österbotten 1090 683
Norra Karelen 2662 1553
Norra Savolax 2177 1189
Norra Österbotten 5158 3497
Nyland 9305 3931
Päijänne-Tavastland 1592 870
Satakunta 2114 1428
Södra Karelen 1409 851
Södra Savolax 2517 1759
Södra Österbotten 1787 1209
Österbotten 2184 1604
     

© Museiverket