Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 4291 2138
Egentliga Finland 6799 3590
Egentliga Tavastland 2029 965
Ej definierad 17 9
Kajanaland 4211 3146
Kymmenedalen 2353 1317
Lappland 7097 4864
Mellersta Finland 2202 1267
Mellersta Österbotten 1632 1073
Norra Karelen 3159 1793
Norra Savolax 2800 1507
Norra Österbotten 6937 4266
Nyland 10290 4215
Päijänne-Tavastland 2150 1148
Satakunta 2602 1589
Södra Karelen 1794 977
Södra Savolax 2617 1689
Södra Österbotten 2437 1406
Österbotten 2296 1538
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer