KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt landskap
   
  alla objekt fasta fornlämningar
32 20
Birkaland 3128 1837
Egentliga Finland 5722 3225
Egentliga Tavastland 1640 893
Kajanaland 2807 2093
Kymmenedalen 2328 1406
Lappland 5710 4657
Mellersta Finland 1969 1204
Mellersta Österbotten 1051 643
Norra Karelen 2651 1547
Norra Savolax 2166 1187
Norra Österbotten 5101 3469
Nyland 9281 3921
Päijänne-Tavastland 1550 854
Satakunta 2106 1425
Södra Karelen 1373 829
Södra Savolax 2506 1757
Södra Österbotten 1740 1201
Österbotten 2169 1612
 

© Museiverket