Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 3540 1947
Egentliga Finland 6083 3356
Egentliga Tavastland 1766 914
Ej definierad 15 8
Kajanaland 3195 2428
Kymmenedalen 2233 1306
Lappland 6378 4742
Mellersta Finland 1943 1186
Mellersta Österbotten 1246 792
Norra Karelen 2909 1682
Norra Savolax 2471 1383
Norra Österbotten 5623 3691
Nyland 9510 4011
Päijänne-Tavastland 1882 1088
Satakunta 2283 1476
Södra Karelen 1508 900
Södra Savolax 2346 1582
Södra Österbotten 2080 1254
Österbotten 2134 1526
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer