Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 3974 2060
Egentliga Finland 6565 3515
Egentliga Tavastland 1869 943
Ej definierad 15 8
Kajanaland 3957 3073
Kymmenedalen 2309 1320
Lappland 6856 4809
Mellersta Finland 2104 1242
Mellersta Österbotten 1488 1004
Norra Karelen 3079 1755
Norra Savolax 2608 1430
Norra Österbotten 6326 4011
Nyland 9930 4109
Päijänne-Tavastland 2061 1124
Satakunta 2450 1518
Södra Karelen 1695 955
Södra Savolax 2515 1639
Södra Österbotten 2324 1355
Österbotten 2223 1525
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer