KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt landskapsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt landskap
   
  alla objekt fasta fornlämningar
28 15
Birkaland 2964 1790
Egentliga Finland 5507 3148
Egentliga Tavastland 1600 885
Kajanaland 2642 1984
Kymmenedalen 2301 1406
Lappland 5471 4574
Mellersta Finland 1936 1193
Mellersta Österbotten 1001 608
Norra Karelen 2582 1503
Norra Savolax 2066 1152
Norra Österbotten 4857 3361
Nyland 9057 3846
Päijänne-Tavastland 1474 818
Satakunta 2067 1408
Södra Karelen 1318 795
Södra Savolax 2450 1721
Södra Österbotten 1598 1115
Österbotten 2155 1613
 

© Museiverket