Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 4259 2123
Egentliga Finland 6732 3569
Egentliga Tavastland 1986 965
Ej definierad 17 9
Kajanaland 4172 3143
Kymmenedalen 2334 1305
Lappland 7074 4860
Mellersta Finland 2173 1263
Mellersta Österbotten 1601 1046
Norra Karelen 3128 1774
Norra Savolax 2746 1496
Norra Österbotten 6800 4205
Nyland 10207 4182
Päijänne-Tavastland 2121 1135
Satakunta 2510 1532
Södra Karelen 1759 970
Södra Savolax 2545 1642
Södra Österbotten 2427 1401
Österbotten 2291 1538
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer