Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 3773 2010
Egentliga Finland 6316 3428
Egentliga Tavastland 1810 931
Ej definierad 17 10
Kajanaland 3731 2910
Kymmenedalen 2249 1311
Lappland 6659 4795
Mellersta Finland 2042 1229
Mellersta Österbotten 1363 892
Norra Karelen 2981 1724
Norra Savolax 2521 1406
Norra Österbotten 5973 3798
Nyland 9681 4053
Päijänne-Tavastland 1934 1095
Satakunta 2347 1493
Södra Karelen 1585 920
Södra Savolax 2469 1629
Södra Österbotten 2215 1301
Österbotten 2165 1520
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer