KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt landskap
   
  alla objekt fasta fornlämningar
28 17
Birkaland 3092 1827
Egentliga Finland 5662 3219
Egentliga Tavastland 1632 888
Kajanaland 2775 2067
Kymmenedalen 2329 1406
Lappland 5583 4644
Mellersta Finland 1966 1204
Mellersta Österbotten 1039 631
Norra Karelen 2623 1525
Norra Savolax 2114 1184
Norra Österbotten 5052 3448
Nyland 9159 3865
Päijänne-Tavastland 1520 834
Satakunta 2098 1423
Södra Karelen 1359 818
Södra Savolax 2501 1757
Södra Österbotten 1735 1197
Österbotten 2169 1614
 

© Museiverket