KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt landskap
   
  alla objekt fasta fornlämningar
28 17
Birkaland 3064 1817
Egentliga Finland 5606 3205
Egentliga Tavastland 1612 885
Kajanaland 2759 2060
Kymmenedalen 2324 1406
Lappland 5564 4637
Mellersta Finland 1961 1205
Mellersta Österbotten 1027 625
Norra Karelen 2615 1525
Norra Savolax 2100 1183
Norra Österbotten 5036 3450
Nyland 9122 3858
Päijänne-Tavastland 1507 833
Satakunta 2089 1420
Södra Karelen 1344 814
Södra Savolax 2478 1745
Södra Österbotten 1728 1195
Österbotten 2159 1611
 

© Museiverket