Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
37 24
Birkaland 3402 1920
Egentliga Finland 5832 3267
Egentliga Tavastland 1719 906
Kajanaland 2887 2162
Kymmenedalen 2194 1302
Lappland 6139 4701
Mellersta Finland 1906 1178
Mellersta Österbotten 1184 747
Norra Karelen 2864 1655
Norra Savolax 2443 1375
Norra Österbotten 5343 3606
Nyland 9399 3968
Päijänne-Tavastland 1769 1008
Satakunta 2252 1463
Södra Karelen 1453 874
Södra Savolax 2291 1574
Södra Österbotten 2050 1250
Österbotten 2113 1524
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer