Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkaland 3898 2041
Egentliga Finland 6466 3480
Egentliga Tavastland 1850 939
Ej definierad 16 8
Kajanaland 3863 3014
Kymmenedalen 2269 1314
Lappland 6775 4801
Mellersta Finland 2078 1236
Mellersta Österbotten 1473 992
Norra Karelen 3006 1735
Norra Savolax 2562 1416
Norra Österbotten 6184 3943
Nyland 9864 4091
Päijänne-Tavastland 2021 1118
Satakunta 2411 1509
Södra Karelen 1655 944
Södra Savolax 2501 1637
Södra Österbotten 2295 1340
Österbotten 2189 1523
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer