Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt landskap

   
  alla objekt fasta fornlämningar
33 21
Birkaland 3370 1907
Egentliga Finland 5786 3244
Egentliga Tavastland 1687 905
Kajanaland 2852 2134
Kymmenedalen 2183 1292
Lappland 5950 4687
Mellersta Finland 1888 1172
Mellersta Österbotten 1173 741
Norra Karelen 2749 1606
Norra Savolax 2407 1361
Norra Österbotten 5259 3552
Nyland 9337 3936
Päijänne-Tavastland 1757 1008
Satakunta 2141 1433
Södra Karelen 1430 857
Södra Savolax 2277 1569
Södra Österbotten 1895 1257
Österbotten 2095 1537
     

© Museiverket