Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 15 8
NTM-centralen i Birkaland 3540 1947
NTM-centralen i Egentliga Finland 6083 3356
NTM-centralen i Kajanaland 3195 2428
NTM-centralen i Lappland 6378 4742
NTM-centralen i Mellersta Finland 1943 1186
NTM-centralen i Norra Karelen 2844 1637
NTM-centralen i Norra Savolax 2536 1428
NTM-centralen i Norra Österbotten 5623 3691
NTM-centralen i Nyland 9510 4011
NTM-centralen i Satakunta 2283 1476
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3741 2206
NTM-centralen i Södra Savolax 2346 1582
NTM-centralen i Södra Österbotten 2080 1254
NTM-centralen i Tavastland 3648 2002
NTM-centralen i Österbotten 3380 2318
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer