Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 16 8
NTM-centralen i Birkaland 3898 2041
NTM-centralen i Egentliga Finland 6466 3480
NTM-centralen i Kajanaland 3863 3014
NTM-centralen i Lappland 6775 4801
NTM-centralen i Mellersta Finland 2078 1236
NTM-centralen i Norra Karelen 2939 1688
NTM-centralen i Norra Savolax 2629 1463
NTM-centralen i Norra Österbotten 6184 3943
NTM-centralen i Nyland 9864 4091
NTM-centralen i Satakunta 2411 1509
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3924 2258
NTM-centralen i Södra Savolax 2501 1637
NTM-centralen i Södra Österbotten 2295 1340
NTM-centralen i Tavastland 3871 2057
NTM-centralen i Österbotten 3662 2515
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer