KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt NTM-central
     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 32 20
NTM-centralen i Birkaland 3128 1837
NTM-centralen i Egentliga Finland 5722 3225
NTM-centralen i Kajanaland 2807 2093
NTM-centralen i Lappland 5710 4657
NTM-centralen i Mellersta Finland 1969 1204
NTM-centralen i Norra Karelen 2651 1547
NTM-centralen i Norra Savolax 2166 1187
NTM-centralen i Norra Österbotten 5101 3469
NTM-centralen i Nyland 9281 3921
NTM-centralen i Satakunta 2106 1425
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3701 2235
NTM-centralen i Södra Savolax 2506 1757
NTM-centralen i Södra Österbotten 1740 1201
NTM-centralen i Tavastland 3190 1747
NTM-centralen i Österbotten 3220 2255
 

© Museiverket