Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 37 24
NTM-centralen i Birkaland 3402 1920
NTM-centralen i Egentliga Finland 5832 3267
NTM-centralen i Kajanaland 2887 2162
NTM-centralen i Lappland 6139 4701
NTM-centralen i Mellersta Finland 1906 1178
NTM-centralen i Norra Karelen 2800 1611
NTM-centralen i Norra Savolax 2507 1419
NTM-centralen i Norra Österbotten 5343 3606
NTM-centralen i Nyland 9399 3968
NTM-centralen i Satakunta 2252 1463
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3647 2176
NTM-centralen i Södra Savolax 2291 1574
NTM-centralen i Södra Österbotten 2050 1250
NTM-centralen i Tavastland 3488 1914
NTM-centralen i Österbotten 3297 2271
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer