KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt NTM-central
     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 28 17
NTM-centralen i Birkaland 3064 1817
NTM-centralen i Egentliga Finland 5606 3205
NTM-centralen i Kajanaland 2759 2060
NTM-centralen i Lappland 5564 4637
NTM-centralen i Mellersta Finland 1961 1205
NTM-centralen i Norra Karelen 2615 1525
NTM-centralen i Norra Savolax 2100 1183
NTM-centralen i Norra Österbotten 5036 3450
NTM-centralen i Nyland 9122 3858
NTM-centralen i Satakunta 2089 1420
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3668 2220
NTM-centralen i Södra Savolax 2478 1745
NTM-centralen i Södra Österbotten 1728 1195
NTM-centralen i Tavastland 3119 1718
NTM-centralen i Österbotten 3186 2236
 

© Museiverket