KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt NTM-central
     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 28 17
NTM-centralen i Birkaland 3092 1827
NTM-centralen i Egentliga Finland 5662 3219
NTM-centralen i Kajanaland 2775 2067
NTM-centralen i Lappland 5583 4644
NTM-centralen i Mellersta Finland 1966 1204
NTM-centralen i Norra Karelen 2623 1525
NTM-centralen i Norra Savolax 2114 1184
NTM-centralen i Norra Österbotten 5052 3448
NTM-centralen i Nyland 9159 3865
NTM-centralen i Satakunta 2098 1423
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3688 2224
NTM-centralen i Södra Savolax 2501 1757
NTM-centralen i Södra Österbotten 1735 1197
NTM-centralen i Tavastland 3152 1722
NTM-centralen i Österbotten 3208 2245
 

© Museiverket