Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 15 8
NTM-centralen i Birkaland 4045 2083
NTM-centralen i Egentliga Finland 6569 3517
NTM-centralen i Kajanaland 3965 3077
NTM-centralen i Lappland 6858 4811
NTM-centralen i Mellersta Finland 2105 1242
NTM-centralen i Norra Karelen 3009 1707
NTM-centralen i Norra Savolax 2678 1478
NTM-centralen i Norra Österbotten 6339 4011
NTM-centralen i Nyland 9938 4112
NTM-centralen i Satakunta 2450 1519
NTM-centralen i Sydöstra Finland 4007 2276
NTM-centralen i Södra Savolax 2516 1639
NTM-centralen i Södra Österbotten 2324 1353
NTM-centralen i Tavastland 3932 2068
NTM-centralen i Österbotten 3713 2530
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer