Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 17 9
NTM-centralen i Birkaland 4291 2138
NTM-centralen i Egentliga Finland 6799 3590
NTM-centralen i Kajanaland 4211 3146
NTM-centralen i Lappland 7097 4864
NTM-centralen i Mellersta Finland 2202 1267
NTM-centralen i Norra Karelen 3087 1743
NTM-centralen i Norra Savolax 2872 1557
NTM-centralen i Norra Österbotten 6937 4266
NTM-centralen i Nyland 10290 4215
NTM-centralen i Satakunta 2602 1589
NTM-centralen i Sydöstra Finland 4147 2294
NTM-centralen i Södra Savolax 2617 1689
NTM-centralen i Södra Österbotten 2437 1406
NTM-centralen i Tavastland 4179 2113
NTM-centralen i Österbotten 3928 2611
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer