KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt landskapsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt NTM-central
     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 28 15
NTM-centralen i Birkaland 2964 1790
NTM-centralen i Egentliga Finland 5507 3148
NTM-centralen i Kajanaland 2642 1984
NTM-centralen i Lappland 5471 4574
NTM-centralen i Mellersta Finland 1936 1193
NTM-centralen i Norra Karelen 2582 1503
NTM-centralen i Norra Savolax 2066 1152
NTM-centralen i Norra Österbotten 4857 3361
NTM-centralen i Nyland 9057 3846
NTM-centralen i Satakunta 2067 1408
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3619 2201
NTM-centralen i Södra Savolax 2450 1721
NTM-centralen i Södra Österbotten 1598 1115
NTM-centralen i Tavastland 3074 1703
NTM-centralen i Österbotten 3156 2221
 

© Museiverket