Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 17 9
NTM-centralen i Birkaland 4259 2123
NTM-centralen i Egentliga Finland 6732 3569
NTM-centralen i Kajanaland 4172 3143
NTM-centralen i Lappland 7074 4860
NTM-centralen i Mellersta Finland 2173 1263
NTM-centralen i Norra Karelen 3056 1724
NTM-centralen i Norra Savolax 2818 1546
NTM-centralen i Norra Österbotten 6800 4205
NTM-centralen i Nyland 10207 4182
NTM-centralen i Satakunta 2510 1532
NTM-centralen i Sydöstra Finland 4093 2275
NTM-centralen i Södra Savolax 2545 1642
NTM-centralen i Södra Österbotten 2427 1401
NTM-centralen i Tavastland 4107 2100
NTM-centralen i Österbotten 3892 2584
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer