Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 33 21
NTM-centralen i Birkaland 3234 1862
NTM-centralen i Egentliga Finland 5754 3237
NTM-centralen i Kajanaland 2837 2120
NTM-centralen i Lappland 5875 4687
NTM-centralen i Mellersta Finland 1986 1209
NTM-centralen i Norra Karelen 2662 1553
NTM-centralen i Norra Savolax 2177 1189
NTM-centralen i Norra Österbotten 5158 3497
NTM-centralen i Nyland 9305 3931
NTM-centralen i Satakunta 2114 1428
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3741 2258
NTM-centralen i Södra Savolax 2517 1759
NTM-centralen i Södra Österbotten 1787 1209
NTM-centralen i Tavastland 3267 1773
NTM-centralen i Österbotten 3274 2287
     

© Museiverket