Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 33 21
NTM-centralen i Birkaland 3370 1907
NTM-centralen i Egentliga Finland 5786 3244
NTM-centralen i Kajanaland 2852 2134
NTM-centralen i Lappland 5950 4687
NTM-centralen i Mellersta Finland 1888 1172
NTM-centralen i Norra Karelen 2685 1562
NTM-centralen i Norra Savolax 2407 1361
NTM-centralen i Norra Österbotten 5259 3552
NTM-centralen i Nyland 9337 3936
NTM-centralen i Satakunta 2141 1433
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3613 2149
NTM-centralen i Södra Savolax 2341 1613
NTM-centralen i Södra Österbotten 1895 1257
NTM-centralen i Tavastland 3444 1913
NTM-centralen i Österbotten 3268 2278
     

© Museiverket