Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt NTM-central

     
  alla objekt fasta fornlämningar
ej definierad 17 10
NTM-centralen i Birkaland 3773 2010
NTM-centralen i Egentliga Finland 6316 3428
NTM-centralen i Kajanaland 3731 2910
NTM-centralen i Lappland 6659 4795
NTM-centralen i Mellersta Finland 2042 1229
NTM-centralen i Norra Karelen 2915 1678
NTM-centralen i Norra Savolax 2587 1452
NTM-centralen i Norra Österbotten 5973 3798
NTM-centralen i Nyland 9681 4053
NTM-centralen i Satakunta 2347 1493
NTM-centralen i Sydöstra Finland 3834 2231
NTM-centralen i Södra Savolax 2469 1629
NTM-centralen i Södra Österbotten 2215 1301
NTM-centralen i Tavastland 3744 2026
NTM-centralen i Österbotten 3528 2412
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer