Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2834 objekt
sökvilkor: Norra Savolax

Idensalmi
 Ahmonvuori 1000005913 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alatalo 1000015132 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alitalo 1000015136 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Autioniemi 1000005911 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Dolgorukin muistomerkki 1000049093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Haapakangas 140010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder
 Haaparanta 1 1000023710 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haaparanta 2 1000023711 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhijoki 1000015123 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hanhilampi 140010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Heiskala 1000015130 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hernesaari 1000015126 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkala 1000030628 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ihotunmäki 1000015135 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ihotunniemi 1000015141 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iimäki 1000016435 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ilomäki 1000015131 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Itäpää 140010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Joenpolvi 1000015127 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jussila 1000015128 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juurikkalehto 1000006040 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jysmä 140010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, bronsålder stenålder
 Kaapronmäki 1000006038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kallioharju 1000015139 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalliolahti 1000051248 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kanamäki 1 1000050839 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kanamäki 2 1000050845 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kanamäki 3 1000050846 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kauppilan talo 1000016975 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kauppis-Heikin koulu 140010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kilpijärvi Kilpivirta 140500002 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Kivikallio 1000044380 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koivula 1000015121 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivula 1000015150 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koljonvirta 1997 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Koljonvirta 1000015115 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koljonvirta hauta-alue 1000019454 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Koljonvirta hiilihauta 1000034191 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koljonvirta juhlakenttä 1000034190 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Koljonvirta korsualue 1000019455 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Koljonvirta Leirintäalue 1000016973 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Koljonvirta Leirintäalue 2 1000016974 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Koljonvirta tykkipatteri 1 1000019452 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Koljonvirta tykkipatteri 2 1000019453 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kylmäpuro 1000006039 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Käänninniemi 1000002751 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Laitilankangas 1 140010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laitilankangas 2 140010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laitilankangas 3 140010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminpää 1000015119 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lapinsaari 140010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Lappala 1000015124 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehdonmäki 1000005480 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehdonmäki 2 1000050847 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Levämäki 1000015125 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lumikangas 1000049424 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk historisk
 Luuniemi 1995 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Luupujoki Siltala 140010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lyyra 1000015129 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Malminranta 1000005912 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustinkangas 1000015113 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkelä 1000005482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäntyniemi 1000014332 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nerohvirta Myllysaari 1000041204 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niiralanniemi 1000015114 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nikkilänmäki 1000050848 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nivanmäki 1000006037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nivanmäki 1000015140 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nykälä 1000015152 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pajukoski 1000015142 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pappila 1000015118 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pehkola 1000023712 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pellonpää 1000015134 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Peltola 140010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 1 1000002753 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 2 1000002754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 3 1000002755 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 4 1000002756 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 5 1000002757 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosalmen varikko 6 1000002758 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pentankoski 1000015149 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Pieni-Kirma 1000005909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Pienilahti 1000005914 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pienisuomäki 1000049388 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Piiponsuo 140010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkäkoski 1000015144 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porovesi Kumpusaari 140500003 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Postitalo 1000015151 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pääskyniemi 1000050849 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pöllösenlahti 1000015122 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Pölönmäki 1000016459 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
konst, minnesmärken, historisk
 Rantamaja 1000038226 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ritoniemi 1000015116 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Roimanpuro 1000005910 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Ruhankangas 1000002752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salmela 1000015153 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saviaho 1000015145 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sienmäki 1000015148 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siltala 140010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suolamminsuo 1000049427 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Tiensuu 1000038757 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tikankoski 1000015117 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Tuliniemi 1000015120 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuokkula 1000023727 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ukonlahti 140010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeismäki 1000015133 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanha kirkko ja kirkkomaa 1000026403 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Vanha Oulun tie 1000038746 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vanha Saarikoski 1000006041 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vanhankirkonpelto 1000024940 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vattumäen pelto 1000030818 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Venakkolahti 1996 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Venakkoniemi 140010007 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Venakkoniemi talo 1000014288 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Viinamäki 1000015147 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuorimäki 1000049430 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Vuorimäki etelä 1000049390 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väliaho 1000049432 övrigt objekt
boplatser, modern
 Vääränkoski 1000015143 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ylätalo 1000015137 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Jorois
 Akonkangas 1000011336 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Akonkangas 1 1000011337 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Akonkangas 2 1000011338 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Akonkangas 3 1000011339 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Akonkangas 4 1000011340 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Akonkangas 5 1000011341 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Autiorinne 1000014083 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Enojoki 1000014296 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Eskeli 1000014563 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Frugård 1000014564 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Frugård 1 1000047692 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Frugårdin kartano 1000014565 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hakala 1000052087 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjula 1 1000014682 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjula 2 1000014699 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hotakonlampi 1000009895 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hoviniemi 1000014566 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoviniemi 2 1000046786 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huhuinniemi 1 171010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huhuinniemi 2 1000014567 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huhuinniemi 3 1000019633 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huutokosken ruukki (Ekaterine bruk) 1000015817 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Huutokoski A 171010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huutokoski B 171010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hynnilä 1000011416 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hynnilä 2 1000011368 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hynnilänsaari 171010040 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iitonen 1000029003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iitonen W 1000029008 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Iitosenrannan Kalmanniemi 1000014677 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Ikolanmäki 1 171010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ikolanmäki 2 1000014568 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Immolanlampi 1000014600 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Jaatilanniemi 1000014569 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokilampi 1000011370 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juhanalan kartano 171010018 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Juurio 1000014681 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juurio 2 1000046782 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juurionkannas 171010024 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kainuuntie, Viholanniementie 1000051839 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kaislaharju 1 171010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaislaharju 2 1000014683 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalattomansuo 1000039866 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallioniemi 1000014305 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalmanvuori 1000014570 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalmanvuori 2 1000046787 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalmanvuori 3 1000046788 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalmanvuori 4 1000046789 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalmanvuori 5 1000046790 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalmasaari 1000015010 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kanava 171010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, stenålder
 Kanavakangas 171010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kanavakangas 2 1000014613 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kanavakangas N 171010002 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kanavantie 1000014571 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhunlahden Tyhjälä 1000014693 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhunlahti 171010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karjalanniemi 171010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karjalanniemi 171040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaskisuo 1000047609 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kattilalampi 171010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiertojoki 1000027818 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kiiskilä (Kinnula) 171040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkkokangas 1000014572 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Kirvesniemen kellari 171010017 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kirvessaari 1000048262 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kissanniemi 171010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kivelä 1000014573 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivikko 1000011417 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivulahti 1000011372 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivulahti 2 1000011412 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kollinjoki 1000017816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Kolmajärvi 171010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolman kansakoulu A 171010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kolman kansakoulu B 171010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolman kansakoulu C 1000014574 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmankangas 1 1000014575 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmankangas 2 1000014576 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kolmantie 1 1000014577 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolmantie 2 1000014578 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolppa 1000028982 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koppurinniemi 1000014697 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korteranta 1000019636 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koskenhovi 171040002 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koskenniska A 171010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koskenniska B 171010032 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotkanpolku 171010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotkatjärvi 171010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurkela 1000032247 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrönmäki 171010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 10 1000014629 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrönmäki 11 1000014630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrönmäki 2 1000014616 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 3 1000014620 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 4 1000014621 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 5 1000014622 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 6 1000014624 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 7 1000014625 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyrönmäki 8 1000014627 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, ej definierad
 Kyrönmäki 9 1000014628 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyöpelinvuori 1000014579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Laakkola 1000011414 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahnalahti 1 1000014687 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti 2 1000014688 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti 3 1000014689 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti 4 1000014690 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti 5 1000014691 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti 6 1000014692 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnalahti kalkkilouhos 1000014696 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Lappalankoski 1000011415 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leipämäki 1 1000014580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leipämäki 2 1000014581 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leipämäki 3 1000014582 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leirintäalue 1000014583 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Levälä 1000014679 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 1 171010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolamminharju 10 1000014646 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 11 1000014650 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 12 1000014651 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 13 1000014652 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 14 1000014653 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 15 1000014654 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Likolamminharju 16 1000014657 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Likolamminharju 17 1000014658 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Likolamminharju 2 1000014635 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolamminharju 3 1000014636 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolamminharju 4 1000014637 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder historisk
 Likolamminharju 5 1000014638 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolamminharju 6 1000014639 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolamminharju 7 1000014643 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Likolamminharju 8 1000014644 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminharju 9 1000014645 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolampi 1000014584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Liponniitty 1000014585 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Liunan peltokumpare 171010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lummelampi N 1000017809 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Messalo 171010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miiluniemi 171010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Montolanmäki 1000014698 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Multamäki 1000040379 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustalahti 171010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä (Järvikylä) 1000014586 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemelä (Kerisalonsaari) 1000014587 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niilonmaa 1 1000027816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niilonmaa 2 1000027817 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niironniemi 1000014694 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paajala 1000014588 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pajala 1000014589 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pajujoensuu 1000011365 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajusuo 1000014298 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Papinlampi 1 1000014590 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Papinlampi 2 1000014591 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Papinlampi 3 1000014592 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patvistonsuot 1000040378 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltosaari 1000014593 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltosenlampi 1000022002 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Peltosenrinne 1000022003 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Penkkimäki 1000014594 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Petäjäselkä 171010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pietilä 171010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pietilä 2 1000052086 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Punkaharju 1 1000019624 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Punkaharju 2 1000019631 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puomila 1000009896 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puomila 1000014676 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Puomilan kartano 171040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pöljälä 1000014685 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rahkasuonkangas 1 1000011342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rahkasuonkangas 2 1000011364 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rahkasuonkangas 3 1000011366 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahkasuonkangas 4 1000011367 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantahovi 171010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rauhala 171010025 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rauhanniemi 171010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rautamullantie 1000014680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Repomäki 1000014599 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruokoniemen saari 1000011413 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ruuskala 171010023 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruutu 1000048238 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rydänniemi 171010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ryyhtölä Säynelampi 1000014678 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Räisälänranta 1000014700 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarijärvi 1000014595 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikko 1 1000034397 fast fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikko 2 1000034398 fast fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikko itä 1000032248 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikonharjut 1000017813 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikonharjut 2 1000017814 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saenniemi 1000014307 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sepänmäki 1000014601 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Somerikko 171010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sysmänjärvi Kalmasaari 171500001 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Säynelampi 1 1000014661 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Säynelampi 2 1000014663 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 3 1000014664 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 4 1000014665 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 5 1000014666 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 6 1000014667 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 7 1000014672 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynelampi 8 1000014674 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Timolanmäki 171010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Torstila 1000014596 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Torstilanpelto 171010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuomipuro 1000052088 övrigt objekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Tuovilanpelto 171010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeisenharju 1 1000017811 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeisenharju 2 1000017812 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varismäki 1 1000014597 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Varismäki 2 1000014598 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Viertola 171010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viholanniemi-Huuppola 1000011369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viinalampi 1000027810 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Virranniemi 1000014684 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välijoki 1000014301 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Äppäistenniemi 171010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Kaavi
 1. ja 2. kirkon paikka 1000032750 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Ala-Pelkola 1000014397 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alapiha 1000014398 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hautaniemi 1000049777 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiljala 1000014392 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hirvelä 1000023568 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvijärvi 1000021368 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Humalasaari 1000002750 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Huutolahdenmäki 1000002748 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Hyttikangas 1000001787 fast fornlämning
industriobjekt, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyvärilä 1 1000046174 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Hyvärilä 2 1000046175 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hyvärilä 3 1000046176 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Hyvärilä 4 1000046177 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokilahti 1000002743 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juvosensuo 1 1000022558 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juvosensuo 2 1000022559 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalmonniemi 1000001790 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Keikko 1000014395 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kissanlinna 1000014394 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kortteinen 1000021370 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kortteisten harkkohytti 1000015838 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Lammaslahti 1000002747 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lehtosaari 1000001788 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Lehtosaari 1000002742 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mansikka-aho 1 1000022537 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mansikka-aho 3 1000022538 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mansikka-aho 4 1000022539 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Marttikivi 1000030885 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenkonstruktioner, historisk
 Matojoki 1 1000018868 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matojoki 2 1000019588 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matojoki 3 1000022523 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matojoki 4 1000022524 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matojoki 5 1000022525 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mattila 1000035126 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Melttusvirta 1000001789 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, historisk stenålder
 Mietilä 1000034421 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Munalahdensuo 1000032940 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustalahti 1000002746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustaniemi 1000014393 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niemi 1000002744 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Notko 1 1000022550 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Notko 2 1000022551 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Notko 3 1000022552 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuottalahti 1000013105 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Palsta 1 1000022549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltoniemi 1000030618 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pieni Salmijärvi 1000026807 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Pirilänsuo 204000001 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjoislahti 1000049894 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Punamäki 1 1000022540 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Punamäki 2 1000022541 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Punamäki 3 1000022542 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Punamäki 5 1000022543 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pölylä 1000021369 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rantala 1000014399 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rietulankaski 1 1000022544 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rietulankaski 2 1000022545 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rietulankaski 3 1000022546 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihikallio 1 1000046178 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Riihikallio 2 1000046179 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihikallio 3 1000046180 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salopalsta 1 1000022547 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salopalsta 2 1000022548 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saviniemen tyvi 1000002749 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sulkusuo 1 1000022533 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuo 2 1000022534 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuo 3 1000022535 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuo 6 1000022536 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuonrinne 1 1000022530 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuonrinne 2 1000022531 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkusuonrinne 3 1000022532 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikorpi 1 1000022560 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikorpi 2 1000022561 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikorpi 3 1000022562 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikorpi 8 1000022563 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suuri Hautasaari 1000001791 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Syrjävaara 1 1000022526 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syrjävaara 2 1000022527 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syrjävaara 3 1000022529 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Telkkälampi 4 1000022555 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Telkkäpuro 1 1000022553 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Telkkäpuro 2 1000022554 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Telkänmäenkaski 1 1000022556 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Telkänmäenkaski 2 1000022557 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tyynelä 204010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Täyssinä rauhan rajakivi 1000017954 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vainoniemi 1000002745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Venäänniemi 1000023728 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Virrantalo 1000014396 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Keitele
 Aittola 1000015272 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Autiokangas 1000026354 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Elosaari 1 1000030158 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari 2 1000030159 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Elosaari 3 1000030160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari 4 1000030161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari 5 1000030162 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari 6 1000030163 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari 7 1000030167 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Elosaari 7 1000030184 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Elosaari Peltolahti 1 1000030164 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari Peltolahti 2 1000030165 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elosaari Peltolahti 3 1000030166 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Etelärinne 1000042926 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Finni A 1000030182 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Finni B 1000030181 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hamulanniemi soldats torp 1000030178 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Hamulanniemi torp 1000030177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hanhiniemi 1000030109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Heikilä 1000030179 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Heikkilänniemi 1000030156 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hetejoki 1000030175 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Hetejoki 1 1000030183 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkaranta 1000028581 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hirsikangas 1000030169 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hoikankoski 1000015219 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hyvölä 1000015288 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Inginsaari Naakkaniemi 1000030185 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokiniemi 1000030119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussila 1000015289 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kannaksensaari 1000030114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kannasniemi 1000030113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirkkoniemi 1000030176 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kiviharju 1000015228 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kivimäki 1000015222 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiviniemi 1000030180 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Korvenpolvenvuoret 1000030120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koskimäki 239010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotiaho 1000015221 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laitila 1000015231 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lappala 1000015275 fyndplats
fyndplatser, stenålder järnålder
 Leinola 1000015220 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Maaherranniemi 1000028778 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maaherranniemi 2 1000030168 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Masunniemi 1000030117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Masunniemi 2 1000030118 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Miilukangas 1000040939 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustapuro 1000015274 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustinjärvi 1000045524 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mustinjärvi 1000048342 möjlig fornlämning
träkonstruktioner, historisk
 Mäenpää 239010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nevala 1000015285 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Näkkiniemi 1000015230 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pasala 1000015283 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pekanaho 239010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pekkala 239010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piikkiniemi 1000015229 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkälä 1000015236 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pykäläselkä 1000015282 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pörsö 1000045148 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pörsö 2 1000048200 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rajakivi 1000027327 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenkonstruktioner, historisk
 Rajala 1000030121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rantala 239040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Rantola 1000038414 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Riskaa 1000015232 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Savikko 1000015286 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Selkämä 1000015224 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Taivalsaari 1000015216 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tamppila 1000015287 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tiehaara 1000015273 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Toso 1000015210 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Tulilahti 1000030110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuliniemi 1000030112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusi-Harju 239010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkama 1000039532 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viijontie 1000011558 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viitasuo N 1000032309 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viitasuo N 2 1000032310 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viitasuo N 3 1000032311 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Äimetty 1000015223 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
Kiuruvesi
 Ahmomäki 1 1000028962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahmomäki 2 1000028964 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aittojärvi 1000029039 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Aittomäki 1000029043 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ala-Pekkala 1000028712 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Asiaiskoski 1000004165 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Auhtola 1000029042 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Erckilä 1000029014 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haahkarinsuu 263010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haaponiemi 1000011560 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Harjula 263010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harjula 1000029023 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hautajärven ja Niemisjärven rajakivi 1000028991 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hautajärven ja Rytkyn rajakivi 1000028993 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hautajärven vanha saha 1000013364 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Hautakangas 1000047606 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hinkusalmi 263010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirsiharju 1000004163 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Holma 1000013374 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Honkaranta 1 263010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honkaranta 2 263010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honkaranta 3 263010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honkavuori 1000046167 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hukkala 263010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hutila 1000029047 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hyvärilä 1000029027 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Härkälampi 263010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ilosenpelto 1000006222 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Immola 263010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Sarvimäki 1000045496 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isokoski 1000028693 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jakola (Jaakkola) 1000029030 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jauhiainen 1000004166 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Joenlahti 1000004157 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokela 263010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokela 1000013372 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokijärvi 1000011559 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Jokisuo 1 1000028974 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussila 263010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jussila 1000029035 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jylänkö 263010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jänismäki 1000028723 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Järvenpää 1000004162 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaikonsuo 263040002 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kainujärvi Kivikkokangas 263500001 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kalima 1000004168 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kangas 1000013373 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karanga Krono Hemman 1000029026 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kariaho 263010005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, stenålder
 Karjamaja 1000048221 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Karppaalanniemi 1000004159 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kauppala 1000013371 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kerälä 1000029046 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kettupetäikkö 1000013394 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kilpimäki W 1000013359 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kippolanmäki 263010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiuru 1000029025 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kiuruvesi Kalmonsaari 1000003294 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kivisilmä 263010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Knuutila 1000029049 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Knuutila (Kalliopelto) 1000029051 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koivujärvi Huutsaari 1000003295 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Koivujärvi Kalmonsaari 263500003 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Korkeakangas 263010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korkealahti 1000013377 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korkia 1000028729 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koskenjoki 1000050889 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Koskenniska 263010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kyllönniemi 1 1000013360 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kyllönniemi 2 1000013361 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kylmälahti A 263010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kylmälahti B 263010051 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kytöniemi 263010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kämäränlahti 1000013362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kärkälä 1000028715 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kärkälä (Uusi) 1000028717 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Käänninniemi 1000004160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahnavuori 1000024268 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laja eller Koskenniemi 1000028996 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lamminkangas 263010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lamminmäki 1000018678 fyndplats
fyndplatser,
 Lammintaus 1000028713 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lapinniemi 263010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lappala 1000013379 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lassila 263010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehmilahti 263010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lehtokaarre 1000026647 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luelahen ukko 1000030147 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luhta 1000018679 fyndplats
fyndplatser,
 Läväsalmi 1000028696 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Majamäki 1 1000028973 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mattila 1000029022 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mehtola Skatte Hemman 1000028999 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäjärvi 1000013363 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Metsäpelto 263010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Metsäpirtti 263010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Miekkala 1000046168 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Murennos 263010049 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Mustakangas 263040001 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Mylly 1 1000028718 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylahti 1000028724 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllymäki 1000028714 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllypuro 263010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1000029032 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mäntyniemi nälkään kuolleiden hautausmaa 1000034275 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Mäntysuo 263010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niemismäki 263010030 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Niskala 263010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder tidig metallålder
 Ohenmäki 263010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Onnela 1000013375 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paavola 1000014765 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pajala 1000013367 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pakola 263010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Paljakka 263010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, konst, minnesmärken, förhistorisk historisk
 Palonen 263010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltomäki 1000028726 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pennala 1000013369 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pennala 2 1000013370 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pietilä 1000029033 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pietilä 1000029037 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pihlajamäki 1000016392 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkälä 263010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Poskilampi 1000013376 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puropelto 1 263010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puropelto 2 263010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raja 15 A 1000028691 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rajala 1000004167 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Rantanen 1000029031 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rapacko Skatte Hemman 1000028697 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rasinmäki 1000018676 fyndplats
fyndplatser,
 Rasinmäki 2 1000018671 fyndplats
fyndplatser,
 Rikkilä 263010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Roopetinraivio 1 1000028960 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Roopetinraivio 7 1000028972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruuhkanlehto 263010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruutananpuro 1 263010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruutananpuro 2 263010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytkyn ja Sulkavan rajakivi 1000028690 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rytkynniemi 263010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saukkoniemi 1000029044 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Savikaarre 1000029024 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sirola 263010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soldate torp 1000029028 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sorsamäki 1000013368 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suoharju 263010048 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Suomala 1000028721 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Särkiniemi 1000028719 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sääskiniemi 1000004161 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Tallinniemi 1000018675 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tervamäki 1000040412 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tienpää 263010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tiirinsaari 1000018674 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tirmonlampi 263010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Toivaisenniemi 263010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toivola 1000029036 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Torppa 1000029041 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuliniemen tila 1000028722 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tuliniemi 263010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Tuomiharju 1000018677 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser,
 Tuonelanharju 263010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder
 Tupaharju Gammla Torpare 1000029029 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Uudis-Tikka 1000013378 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vaaksjärvi 1000029045 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vanhapiha 1000004164 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanha-Tanhula 1000028716 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Varpaniemi 1000028987 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vasari 1000018672 fyndplats
fyndplatser,
 Vasari 2 1000018673 fyndplats
fyndplatser,
 Virta 1000028720 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vuohensaari 1000004158 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Wäistilä 1000029048 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ylä-Pekkala 1000028711 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yläpiha 263010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
Kuopio
 Aarolansalmi 1 1000046171 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aarolansalmi 2 1000046172 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Aarresaari 1000023382 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ahinkola 227010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ahola 1000004564 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aittoranta 227010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aittosaari 2016 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Akkosaari 1000037933 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Alahyvälä 1000004880 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alajoki 1000004530 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Siikajärvi Huosiaisniemi 1000001573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Ala-Siikajärvi Kaunisniemi 1000001577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Ala-Siikajärvi Kypäräinen 1000001606 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ala-Siikajärvi Likosaari 1000001574 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Alatalo 1000040436 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Aliina 2012 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Autio 1000031490 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Autiopelto 1000050649 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Autiosaari 534010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Erkanniemi 1000013111 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Eskeelä 1000004501 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haaponiemi 1000023263 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Haasianniemi 534010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haatalansalmi 1 1000023259 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Haatalansalmi 2 1000023260 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haatalansalmi 3 1000023261 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Halmejoki 297010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Halola 1000027502 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Halola 2 1000041812 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Halolan kartano 1000043938 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Haminalahden hovin pelto 1000041895 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haminalahti 297010003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Hannula 1000037046 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hatsalan hautausmaa 1000030431 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Hattumäki 1000016755 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haukijärvi 1000040439 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haukilahti N 1000032448 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukilahti S 1000032449 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Haukilampi etelä 1000051314 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hautosaari 1000045963 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Heikinmäki 1000036904 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Heikkilä 1000025850 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heimola 1000016689 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heinäjoki 1000050099 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinäsuo 1000050090 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Helvetinhaudanpuro 1000003628 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Heteharju 297010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hetelampi 476010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hevonperseenmäki 1000050091 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiekka-aho 297010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkakangas 1000025853 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiekkala 1000016752 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkalahti 1000000164 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Hiekkaniemi 1000023262 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Hiekkaranta 534010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkolahti 534010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkoniemi 1000009982 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Hirvikoski 227010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirvilahti 534010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirvimäki 1 1000035195 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hirviniemi 1000004514 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hirvisaari Hyttikangas 1000001604 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hittiharju 1 1000013130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hittiharju 2 1000013125 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiturinniemi 476010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Holoppalan vaaru 297010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honganoksa 297010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Honkaharju 1000043928 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkamäki 1000016434 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkaniemi 1000013123 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Honkasaari 297010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Horkanlahden hautausmaa 1000038449 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Horkanlahti 919010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Horkanlahti N 919010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hovi 1000016691 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Hovinsalmi 174010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hukanniemi 1 1000037561 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hukanniemi 2 1000037562 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hukkanen 297010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Hukkanen 2 1000045038 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Huosiaispuro 1000016749 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hussonmäki 1000051231 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huutoniemi 1 476010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Huutoniemi 2 1000016743 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Hyppyrimäki 1 1000019579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hyppyrimäki 2 1000019581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hyppyrimäki 3 1000017896 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyppyrimäki tst-hauta 1 1000017902 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hyppyrimäki tst-hauta 2 1000017903 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hyppyrimäki tst-hauta 3 1000017904 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hyppyrinkoski 1 1000009977 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hyppyrinkoski 2 1000009978 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hyppyrinkoski 3 1000009979 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hyvölänpuro 1000013113 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hämeenlampi 1000016753 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Hämeenniemi 1000016698 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Hämeensuo 1000016751 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Hätilä 297010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hätilä 2 297010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hätilä 3 1000046809 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hätilän talo 1000016697 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hölökkälä 297010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Höökerinharju 1000013139 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ihalanaho 1000016702 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iivarinsalo 1000000220 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Iivarinsalo 2 1000028053 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso Purtolampi 1000028634 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Itkonniemi 1000042235 övrigt objekt undervattensobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Itkonniemi 1 1000042236 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk historisk
 Itkonniemi 2 1000042237 övrigt objekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Itkonniemi 3 1000042238 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Itkonniemi 4 1000045230 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Itkonniemi 5 1000045231 övrigt objekt undervattensobjekt
träkonstruktioner, odaterad
 Itkonniemi 6 1000045324 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Joentaus 1000013126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Jokela 1000013131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokiniemi 1000004503 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokiniitty 1000013149 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokiranta 227010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokivarsikangas 1000013142 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Joppila 1000050199 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jouhilahti 1000013389 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Jouhisaari 919010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Joutsenlampi 1000003264 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juantehdas 1000015199 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juantehdas (Strömsdal bruk) 1000015823 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Julkula 1000030325 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Junnunmäki 1000050195 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juurikkapuron torppa 1000050197 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Jynkänlahti 297010019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jynkänlahti 1000003263 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jännevirran lossilaiturin puurakenne 1000027694 möjlig fornlämning undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Jännevirran pioneerisilta 1000027761 övrigt objekt
färdvägar, modern
 Jännevirta Jännesaari 297500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kaavintie 174010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaijansalo 1000042479 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kainuuntie 1 1000035152 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kainuuntie 2 1000035153 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kainuuntie 3 1000035154 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kainuuntie 4 1000035155 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kainuuntie, Humalajoentie 1000049491 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk historisk historisk historisk
 Kainuuntie, Mäntyselkä 1000049145 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Kaislastenlahti 1000016688 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Kalkkisaari 1000051427 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallio 1000050100 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallioniemi 227010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliosaari 1000040337 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kalmoniemi 174010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalmosaari 1000015938 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kannas 1000013148 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kansakoulu 1000016693 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhonsalmi 1 2007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhonsalmi 2 2008 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhonsalmi 3 2009 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhonsalmi 4 2010 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhonsalmi 5 2011 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhonvesi Mustalahti 174500001 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Karjala 2018 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karppila 1000009980 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karppila 2 1000013320 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karttusensaari 534010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Katiskalahti 1000013114 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Katkonmäki 1000051313 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kaunisharju N 174010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisharju S 1000032445 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kauniskangas 1000004147 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kaurasuonharju 1000016757 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keihäsjoen mylly 1000030947 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keihästaipaleenkangas 1000041722 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keinänlahti 1000029087 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kellarmäki 1000037044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kellolahti 1000021367 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Keskisaari 476010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Keskisaari etelä 1 1000023476 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Keskisaari etelä 2 1000023477 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keskisaari etelä 3 1000023478 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk förhistorisk
 Keskisaari etelä 4 1000023479 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keskisaari Eteläranta 1000023232 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Keskitalo 1000049479 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kesälahti 1000001572 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kettusaari 534010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiekkalanniemi 1000049771 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kihonniemi 1000000165 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, förhistorisk
 Kilponiemi 1000041315 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kinnulanlahti 1 1998 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kinnulanlahti 2 1999 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kinnunen 1000028589 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kirkkoniemi 297010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kissakosken ruukki 1000001560 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Kivilahti 2004 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kiviniemi 1000013138 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiviranta 1000013118 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koirankuotolainen 919010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Koivukosken mutka 1000019576 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koivukoskenmutka 1000019573 fast fornlämning
boplatser,
 Koivukoski 1000015200 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Koivukoski 2 1000017901 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivukoski A 1000028588 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Koivula 1000015203 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivulahti 1000009985 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kokkonen 1000040440 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kolmikanta 1000004528 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Konttila 1000037305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Konttilantie 1000037294 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kopolanniemi 1000000218 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Korhola 1000050552 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Korholankangas 919010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korkea-Varpanen 919010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Korppi 1000024652 möjlig fornlämning
gravplatser, odaterad
 Korppiniemi 1000016758 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Koskenranta 1 1000013135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koskenranta 2 1000013136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotkatniemi 297010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kuikanlahti 534010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuikkalampi Kuikkalamminkangas 1000001568 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuisti 534010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukkola 1000038805 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kukkosaari 1000023741 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Kukkula-aho 1000027820 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kumpuharju 534010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kumpulahti 1000002120 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kumpuniemi 1000046173 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kumpusaari 1000048761 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kuopionlahti 1000032693 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kuoppamäki 297010011 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurkimäki Savon rata 1000035140 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kuttajärvi Kalmonsaari 227500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kuttakoski 1000011562 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuttaniemi 1000004586 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusela 1000016750 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusikkolahdenniemi 297010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Kätölahti 1 1000003481 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kätölahti 2 1000003482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käärmelahden koulu 1000025849 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Käärmelahti 476010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käärmelahti 2 1000025851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laaja 1000013108 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laajalahti 174010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laatanlampi 297010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laatanlampi 2 1000046811 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laatanvaaru 1 1000036129 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laatanvaaru 2 1000036130 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahokas 1000050096 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Laholinna 1000013115 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laivonniemi 1000015381 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Laivonsaaren kaivos 1000007075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Laivonsaari 1000007076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lamminniemi 919010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Lamminpää 1000013116 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lamminpää 2 1000039460 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lapinsaari 534010003 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappala 1 1000051605 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lappala 2 1000051607 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lappala 3 1000051608 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lehtoniemi 1000009981 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leppuumäki 1000004585 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Leppäkorpi 1000029345 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppäranta 297010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leskelänlahti 1000016687 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Levälahti 1000013152 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Levälahti Heikkilä 1000032989 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Leväniemi 1000040420 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leväniemi 2 1000040422 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lieju 1000040438 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Likosaari Hyttikangas 1000001556 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnasaari 1000003484 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Lintuharju 1000003242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lintuniemi 1000011557 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lohilahti 534010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Louhisaari 919010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Loukkulampi 1000009962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luhastensalo 1000050592 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Luokkimäki 1000051232 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lutti 1000035134 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Luukkonen 174010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luukonsaari 297010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Luvelahti 1000004589 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lähteenmäki 1000004572 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Lähteenniemi 534010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maaninka Hämeensuo 1000031395 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Majalahti 1000009984 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Majoisenpuro 1000000219 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Maliharju 1000003483 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maljalahti 1000027499 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Marjoniemi 534010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Martikaisen pelto 1000013121 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Matalasaarten varppikela 2022 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Matkusjärvi 1 2015 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Matkusjärvi 2 2017 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Matkusniemi Niittylahti 1000032983 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad historisk
 Maununmäki 1000050095 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Melnaviita torppa 1000050101 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Metelinkallio 476010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Metelinniemi 476010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Metsäharju 1000009975 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Metsärinne 174010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miilulahti 174010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mikonraivio 1000013150 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Monganlampi 1000013129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Multaväärä 1000019585 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fyndplatser,
 Munasaaret 2591 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mustalahti 1000013124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustalahti 1000035129 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Mustalampi 227010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mustalähde 1000003485 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Mustaniemi 1 1000013144 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustaniemi 2 1000013134 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustikka 919010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Mutkala 1000004577 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Muurutvirta 1000028219 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Myhkyri 2412 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Myhkyri 476010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, tidig metallålder
 Myhkyri 2 1000003479 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllykoski 1000013141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mäentaus 1000016746 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mäkelä 1000051531 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mäkilä 1000047312 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Mälkiä 1000014382 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mänty 297010016 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Mökinpelto 1000028222 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mönkkönen 1000016690 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Naarajärvi Käänniänniemi 1000035131 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Napero 2014 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Neulaniemi 1000022951 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 1000004581 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemelä 1000013132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niemen Heikkilä 1000013151 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nilsiän kirkon paikat ja kirkkomaa 1000040423 fast fornlämning
kyrkobyggnader, gravplatser, gravplatser, historisk historisk
 Niuvanniemi 1000040128 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nuottaniementie 1000049509 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Nuottiniemi 1000015009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Nuottiniemi 1000017895 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Nurmesjärven eteläpää 1000013146 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nurmesniemi 534010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nykälänniemi 1000009970 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nykälänniemi 2 1000043551 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nälkälahti 1000043929 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oravilahti 1000029102 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pahkaniemi 1000013122 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
fyndplatser, stenålder
 Pahnionniemi 297010013 fast fornlämning
gravplatser, odaterad
 Pajulahti 2614 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pakoharju 1000004571 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Palokangas 1000050089 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palonurmen harkkohytti 1000018308 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, industriobjekt, historisk
 Palonurmen Nuorisoseurantalo 534010011 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappilanjoki 1000035451 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Partala 1000016704 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peipposenrinne 1000037291 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peipposenrinne 2 1000037293 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pekkala 1000009964 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pellonaluksen suo 1000013109 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pellosmäen rajamerkki 1000035137 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pellosmäki kylä 1000035196 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Peltosalmi 297010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pennala 1000051229 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Peräniemi 2655 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Petynsaari 2411 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pieksänjoki 1000039749 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Pieksänkoski 1000046188 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, industriobjekt, historisk
 Pieni Tallusjärvi Kalmonsaari 227500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Pieni-Saittajärvi 1000011556 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pieni-Säyneinen Lahti 1000001557 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pieni-Säyneinen Pappilanlahti 1000001558 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Pieni-Telkko 1000029113 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pieni-Valkeinen Särkkä 1000001561 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piispanpuisto 1000027652 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk historisk historisk
 Pikonniemi 174010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pikonniemi 2 1000048333 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, historisk
 Pikonniemi 3 1000048334 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikonniemi 4 1000048335 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Pirinen 534010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirttijärvi 227010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttilahti 1000000001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirunkellari 1000001610 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pisa 534010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Pisankoski 1000032990 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Pisavuori E 1000001607 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pisavuori N 1000001611 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pistekangas 476010019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Pistekangas 2 1000025854 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkälahti 2013 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pitkälahti Etelä 1000041007 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pitkälä 174010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkäniemi 174010012 fast fornlämning
boplatser, bronsålder tidig metallålder
 Pitkäniemi 919010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkäniemi N 174010006 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjois-Haatala 1000016744 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pohjoislahti 227010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pohjoispäänniitty 227010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pohjoistalo 1000016748 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Poskilampi 1000013147 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puijo Iso-Valkeinen 1000037295 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijo Iso-Valkeinen 2 1000037299 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijo Iso-Valkeinen 3 1000037302 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijo Kokonmäki 1000037303 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Puijo Näkötorni 1000037286 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijo Pihlajaharju 1000037300 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijo Satulalaakso 1000037301 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijonsarvennenä 1000036174 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, gravplatser, historisk järnålder järnålder
 Puijontie 1 1000037287 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijontie 2 1000037288 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puijontie 3 1000037289 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pulkonkoski Heikkilä 1000048677 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Puntinjoensuu 1 1000009971 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntinjoensuu 2 1000009972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntinjoensuu 3 1000009973 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntinjoensuu 4 1000009974 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntinjoki 1000013120 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puntinjoki Hyppyrinkoski 1000001579 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puntinpyörre 1000013112 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Purola 1000039637 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Putaansaari itä 1000027240 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Putaansaari länsi 1000027239 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Putaanvirta 1000027241 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Putkiaho 534040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puuharanta 1000022846 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puuronsilmä 1 476010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Puuronsilmä 2 476010012 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuronsilmä 3 476010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuronsilmä 4 476010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Puuronsilmä 5 476010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuronsilmä 6 476010016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuronsilmä 7 476010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuronsilmä 8 1000052060 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Puutosmäki 1000051428 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Päiväranta 919040001 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Päivärinne 1000037930 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Pökösenmäki 1000007074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pökösenmäki 2 1000048320 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Pölkki 227010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pölläkänsalo 1000036012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pörönsuo 1000004505 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raappanansalmi 1000013128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rahkolahti 1000013133 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raiviokaarre 227010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rajala 1000016760 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantala 1000013110 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantapelto 174040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ranta-Toivola 1 2005 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ranta-Toivola 2 2006 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rautio 1000035133 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rautiola 1000050158 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Repomäki 1000040377 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihikallio 227010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riihilahti 297010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rinneaho 1000013117 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, stenålder
 Ritisenlahti 1000040126 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ritoniemenpää 1000032447 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Ritoniemi SW 919000001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Roikanmäki 919010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruislampi 1000004878 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rukaslahti 1000013140 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruokolahti 1000011563 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokovirta 1000037045 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ruokovirta Kanavalahti 2001 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rupalahti 1000013137 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruunapuron torppa 1000050200 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruunasuo 1000005939 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Ruutana 919010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Rönga 1000040437 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Saarikoski 1000013143 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarvonlampi Petulanmäki 1000001559 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saastamoisen rullatehdas 1000026640 fast fornlämning
industriobjekt, industriobjekt, historisk historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 1 1000052029 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 10 1000052033 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 11 1000052034 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 12 1000052035 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 16 1000052036 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 17 1000052037 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 18 1000052038 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 19 1000052039 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 2 1000052030 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 20 1000052040 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 21 1000052041 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 22 1000052042 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 23 1000052043 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 24 1000052044 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 25 1000052045 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 26 1000052046 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 27 1000052047 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 28 1000052048 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 29 1000052049 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 30 1000052050 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 31 1000052051 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 32 1000052052 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 33 1000052053 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 35 1000052054 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 36 1000052055 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 37 1000052056 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehdas kohde 9 1000052032 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saastamoisen rullatehtaan lastausalue 1000052008 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, färdvägar, historisk historisk
 Saastamoisen rullatehtaan telakka 1000052007 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk historisk
 Sahinmäki 1000050196 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saittajärvi Kalmonsaari 1000003275 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Salmela 1000016696 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salmenniemi 1000041909 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Sammalniemi 1000038191 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Sammiolahti 227010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saturanta 1000037931 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Savela 1000013145 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Savikosken itäranta 1000004574 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Savikosken vesisaha 1000050832 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Savikoski 227010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Savisaari 1000027510 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Savon rata 1000030820 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Savonkaarre 1000016694 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Seiväsmäki 1 1000050632 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Seiväsmäki 2 1000050633 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Seiväsmäki 3 1000050634 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Seiväsmäki 4 1000050635 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Selkälä 174010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Selkäniemi 174010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siikalahti 1000016695 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Silmusharju 1000024752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sivus 227010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sopenmäki 1000039636 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Soraharju 1 476010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soraharju 2 1000003480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sormula 1000027504 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Sorvalampi 174010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sorvalampi 2 1000019574 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sorvalampi 3 1000019577 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Sorvalampi 4 1000017897 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sorvalampi 5 1000017898 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sorvalampi 6 1000017899 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sorvalampi 7 1000017900 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sotilaspelto 1000004879 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sotkanniemi Vanhatalo 1000037292 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sourun ruukki 1000018361 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Summa 1000016703 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suoniitty 1000015198 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suotaival 1000047547 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk historisk
 Suovun mylly ja saha 1000050890 fast fornlämning
industriobjekt, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Suovun sotatie 1000035132 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Suurenkivensaari 1000045962 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Suurensuonniemi 1000027822 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suuri Kalmosaari 174010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Suuri-Ruokovesi Vuohisaari 476500003 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri-Säyneinen Kuikkapuro 1000001563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suuri-Valkeinen 1000005940 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suuri-Valkeinen Salpakangas 1000001562 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syrjäkangas 919010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syvälahti 1000023264 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvälampi 476010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syvänmutka 1000020322 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sämpsälä 476010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sänkimäki 1000001514 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkilahti 297010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Säyneensalo 2413 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Säyneinen 1000001284 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Taatonpää 1000013127 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taivaanpankko 1000040964 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Taivalharju 1000016686 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Taivallahti 174010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Talasniemi 1000047743 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tallussalmen silta 1000004529 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tavinniemi 1000034260 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Tavinniemi 1 1000037042 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tavinniemi 2 1000037043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Termälä 1000046084 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Tervaruukki 1000015299 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiilisaari 2003 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tiirikkala 1000050202 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Timgrenin muotopuutarha 1000034407 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tiukkala 227010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tomi 2000 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tuliniemi 1000009966 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Töyrisaari 1000030210 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Uusipiha 227010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaarunkangas 1000036546 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vaarunlahti 297010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vaarunlahti 2 1000046808 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vaarunpelto 1000016700 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Valapaton viiva 1000049082 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Valkeinen 1 174010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeinen 2 174010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Valkeinen 3 1000041899 övrigt objekt undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Valkeismäki 1000040424 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeisniemi 1000001576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Valkeissalmi 1000009965 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanha pappila 1000027651 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vanha-Koski 297010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanhapaikka 1000023551 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Vanhapiha 1000004583 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhapiha 1000016756 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Varpala 1000016759 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vartiala 1000002739 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Varvinkallio 1000015301 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvisaari 2590 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Vasemmainen 1000016747 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vasikkapuro 1000050203 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vasikkasaari itä 1000045229 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vehkalahti 476010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vehmasjärvi Anttila 1000048339 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Vehmasmäen mylly 1000035139 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vehmasmäki Airaksela 1000035202 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Hyvölä 1000035201 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Jutila 1000035200 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Karkila 1000035203 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Keskitalo 1000035198 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Marttila 1000035197 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vehmasmäki Pietilä 1000035199 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vellijoki 1000009967 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vellijärvi 1 1000009968 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vellijärvi 2 1000009969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Venesaari 1000051310 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Verkkolahti 1000004531 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viannan kanava 1000041682 fast fornlämning
färdvägar, historisk historisk
 Vilkkola 1000015195 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Virranranta 1000015201 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Virtasaaret 1000038241 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Viula 1000016754 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Vorri 1000004562 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuotjärvi 174500002 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Vuotjärvi 1000013119 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuotjärvi Kalmansaari 1000001608 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Vuotjärvi Kalmonsaari 1000001603 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Väinölänniemi 1000030632 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Väinölänniemi hautausmaa 297500003 fast fornlämning
gravplatser, historisk historisk
 Väliaho 1000050156 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välimäki 1000050194 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välisalmen Pieksupetäjä 1000038012 fast fornlämning
händelseplatser, historisk
 Välisalmen vaaru 297010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välisalmi 297010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Västinniemi 174010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylimmäinen 297010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yrjölä 1000016692 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Öljysatama 1 2414 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Öljysatama 2 2416 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
Lapinlahti
 1. kirkon paikka 1000030059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Akkasuo kaakko 1000040376 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alapitkä vanha ratapohja 1000043293 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Autio 1000030086 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haatainniemi 1 1000034153 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haatainniemi 2 1000034154 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Halola A 1000030083 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Halola B 1000030084 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Haminamäki vanha tie 1000030058 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Hanhikangas 916010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Harju 1000016734 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Heikkilä 1000030094 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Helvetinkattila 1000038223 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hemminki 402010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hepopuro 1000023738 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkaharju 916010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkala 1000050662 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiekkala S 1000040385 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Hiekkala-Tervapuro 1000040384 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Homonlampi 1000030442 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Honkaharju 402010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hovi 1000030076 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hovi SW 1000030077 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Humalaniemi 1000040374 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Humalapuro 1000037925 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Humppi 1000030053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Kangaslampi etelä 1000047755 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Jaakkola 2 1000030073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jokiniemi 402010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder
 Jonsa Kuusela 1000051209 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Jousilahti N 916010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jussila 1000016739 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaivanto 1000049619 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliokoski 1000049620 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kangaslampi W 1000014285 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, ej definierad
 Kenraalinniemi 1000047096 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ketunpesä 1000051208 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiiskilä 1000030093 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kinttukoski 402010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiukoonjoki 1000049621 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiukoonjoki 2 1000049622 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Kiukoonlampi 1000049623 övrigt objekt
färdvägar, modern
 Kivimäki 402010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koiraharju 1000015188 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Kolmikannansuo 1000050668 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Korkeakoski 1000016731 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koskiniemi 1000043292 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koskisalo 1 1000004871 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koskisalo 2 1000004872 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder