Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 6937 objekt
sökvilkor: Norra Österbotten

Alavieska
 1. puukirkko 9500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kyrkobyggnader, historisk
 Alatalo 1000020935 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Antinkangas 1000020934 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Arabiankoski 1000001450 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Erkkilänneva 1000001458 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautamännikkö 1000043238 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoikkasaari 9040006 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Huhtala 9040011 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Huovo 9040007 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Irrilä 1 1000001468 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Irrilä 2 1000001469 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Irrilänräme 1000046469 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussila 1 1000046470 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jussila 2 1000046471 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jutila 9040025 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Järvitila 1000001445 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koiskangas 1000001451 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koniperkkiö 1000043218 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kunnari 9040019 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kurjalankalliot itä 1000048217 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kytöhaka 1000043239 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kytökangas 9010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, odaterad
 Kytökangas 2 1000023030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Kähmäkangas 1000026309 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kähtävä Hemmilä 1000001466 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kähtävä Kivelä 1000001465 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kähtävä Louhela 1000001463 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kähtävä maakivi 9500002 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kähtävä Mattilanperä 1000001467 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kähtävä Pajakangas 1000001464 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kähtävä Uusitalo 1000001447 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lammasniemi 1 9040015 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, bronsålder
 Lammasniemi 2 9010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, tidig metallålder
 Lammassalo 1000001462 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnalan kallio 9090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Miehenneva 9010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenålder
 Miehenneva 2 9010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mäenmaa 9010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Naamakangas 9010008 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Nisula 9010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ojaperä 9010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peuranrahka kaakko 1000049127 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pikkuräme NE 9010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Pikkuräme S 9010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Pylväs 9040017 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rajaniemi 9010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Rautaruukki 9000035 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rautiontie 9010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 9040010 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Salosaari 9010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Sammalmaa 9040009 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Sarpakangas 1 1000049172 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sarpakangas 2 1000049173 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Saukon lähde 9000031 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sauvolanräme 1000046472 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siivikko 1000039728 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Siljakallio 1000043217 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Somero 9040016 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Someronkylä Jukulaismaa 1000001456 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Someronkylä Lepistö 1000001455 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Someronkylä Rantaperä 1 1000001453 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Someronkylä Rantaperä 2 1000001454 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Someronkylä Somero 1000001452 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Takkunen 9010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Taluskylä Keinolankangas 1 1000001459 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Keinolankangas 2 1000001460 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Kuopankangas 1000001440 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Pystö 208500007 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Taluskylä Saarenperä 1000001461 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Sammakonkangas 1000001439 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Talonen 1000001438 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Tolosperä 1000001444 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taluskylä Tuulonen 1000001441 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tammela 1000043215 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tolonen 9040005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Tuulenpesä 1000001443 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Törmäkoski 9040014 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Uusitalo 9040020 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Vedenoja 9040018 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Vehkaperä 9040013 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Vouhkarinoja 1000001446 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väätti 1000047235 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Yli-Kääntä Haapakoski 9500003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, historisk
Brahestad
 Aaltokangas 678010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Aartokangas 926010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ahonen 1000027568 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Maunula 1000051007 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Alapere Matinaho 1000010205 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alapere Pere 926010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ala-Rantanen 926010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alatalo 582010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alatalo 1000010210 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alpua Kuusela 1000010199 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alpuankangas 1000031008 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Annanmäki 1000034386 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anttilanmäki 1 1000027562 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anttilanmäki 2 1000027563 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anttilanmäki 3 1000027564 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anttilanmäki 4 1000027565 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aronkalliot 1000039815 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Asunmaa 1000010207 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Autiokangas 1000020401 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Emäkangas 1000027404 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Emäkangas N 1000031004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapajoki, Pyhäjoen tien varsi 678010008 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Haapala 1 926010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haapala 2 926010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haapala 3 1000010206 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Haapala NE 926010108 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Halkokari 1000031873 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Halkosaari 678010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Halkosaari SW 678010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Halttukangas 1000022641 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hanhikoski (Hanhela) 1000046083 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hautakangas 678010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hautakangas 1000036570 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 2 1000009209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hautakangas SW 678010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hautaperkkiö 1 1000036577 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautaperkkiö 2 1000036584 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hedborg 1000044077 fyndplats
fyndplatser, odaterad historisk
 Heinimäki 1000026689 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hercules 2607 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hetekangas 1000048294 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Heteselkä 1000020402 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hieta-aro koillinen 1000035271 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietala 1000030106 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hiidenkallio 678010011 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk förhistorisk
 Hiientie 1000031874 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hiitolankangas 1000046038 övrigt objekt
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Hilappa 926010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honganmaja 1000027419 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Honganmaja Haarainlampi 678010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Honkamaankaarto 1000050267 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huitunen 1000026917 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Huitunen SE 678010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hummastinvaara 582010031 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Hummastinvaara SE 564010032 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hummastinvaara SE 582010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huopakinkangas 1000022642 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hurnasti 1000031866 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Häkkilä Iso-Vilminko 1000010215 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Härköpirtti 1000046082 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hörskönjoen suun itäpuoli 678010056 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ilolinna 1000042513 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ilolinna 2 1000042514 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Isokangas 678010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Isokangas 926010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isokangas E 926010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso-Kraaseli 1000025083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Iso-Kraaseli 1 1000025081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Iso-Kraaseli 2 1000025082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Isoperet 1000030099 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ispinäkaara 1000015829 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Ispinänkankaat 1000028093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ispinänkankaat 2 1000028097 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Ispinänkankaat luode 1000046078 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ispinänkankaat pohjoinen 1000046079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ispinänkankaat pohjoinen 2 1000046081 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ispinänniitty 1000028092 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Ispinäoja 1000028091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jouttikangas 678010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Jouttimäki 678010028 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Juhola 1000028771 fast fornlämning
gravplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Junni 1000010190 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Junnila 1000030100 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Junnilanmäki (Öörni) 1000030107 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Juntinkangas 582010016 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jussila 1 926010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jussila 2 926010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jussila 3 926010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jussinniemi 1000010192 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juusolan Pirttikangas 678010020 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Juusolan Pirttikangas 2 1000049095 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juusolan Pirttikangas 2 1000049096 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juusolan Pirttikankaan ja Pirttihaudankankaan väli 678010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Jylhy 1000025356 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jylhänharju 1000007738 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jylhänharju 2 582010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Jylhänharju N 582010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Jylhänkallio 678010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Jylkänkaarat 1000041630 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jylkänkangas 1000020972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jäläkangas 1000020403 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Järvelä 1000031869 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Järvelä 2 1000031875 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Järvelä 3 1000031865 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Järvelänjärvi koillinen 1000031876 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kaarto 1000048293 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kaivosneva 1000031897 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kaivosneva 2 1000031898 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kallio 1000010218 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kallioneva 582040010 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, tidig metallålder
 Kallioneva 2 1000031900 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder bronsålder
 Kalmastin männikkö 1000020964 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kanakangas 1000020404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kanalanaro kaakko 1000035270 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kankarainen 1000045817 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karhulankangas 1000020405 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karhulankangas 2 1000024418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjanpelto 926010100 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaski 1000010220 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kastelli Linnakangas 582010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Kastellien perunamaa 582040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Katinhäntä 2697 möjlig fornlämning undervattensobjekt
färdvägar, ej definierad
 Kaukopelto 1000049699 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Kauniinmetsänkangas 678010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 kauniinmetsänkangas 2 1000028098 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kauniinmetsänkangas 3 1000047625 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kauniinmetsänkangas E 678010053 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauniinmetsänniitty 1 1000007636 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauniinmetsänniitty 2 1000007637 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauniinmetsänniitty 3 1000008958 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauniinmetsänniitty E 678010041 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kehäkangas 582010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, förhistorisk
 Keijakangas 1000046091 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Keijakangas 1 1000046092 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Keijala 1000046094 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Keijala 2 1000046095 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kello lounaispuoli 1000023446 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Kertunkangas 1000030097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, järnålder
 Keskitalo 1000051750 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kesälä 926010092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kettukangas 678010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenålder
 Kiesuksenkangas 678010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kiesuksenkangas 2 678010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Kiili 678010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kiimakaara 678010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kirkkoluoto 1000029356 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kirnulanhauta 1000036571 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kissakangas 582010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder
 Kitinlampi 1 1000050669 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kitinlampi 2 1000050670 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviniemi 1 1000050653 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiviniemi 2 1000050654 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kiviojankangas 582010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kivirakankangas 678010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kivirakankangas 2 1000045280 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivirakankangas etelä 1000020969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Klemetti 926010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koninpää 2691 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Korkeakangas 678010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Korkiakangas 678010057 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkiakangas 2 1000007558 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korkiakangas E 678010033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Korkiakangas pohjoinen 1000046048 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkiakangas S 678010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Korpelan Takalokangas 678010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Korvenkangas 582010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Korvenkangas 1000032763 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koski 1 1000027566 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Koski 2 1000027567 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotakangas 1000045232 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Kotasaari 1000015926 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotasaari 2 1000027909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kukkonen Kuokospelto 926010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukkonen Matinhalme 926010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukkonen Navetta-Alankopelto 926010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kultala 1000031870 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kumisevankangas 1000007582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kumpu 926010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kumpula 1000031877 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kuoppakangas 1000027420 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kuorilehto 1 1000010203 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuorilehto 2 1000010213 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kupiaisenkaarto 1000006072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kuppilankangas 1000044397 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kursun Hautakangas 1000027053 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kursunkangas 1 1000009210 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kursunkangas 2 1000009211 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kursunkangas 3 1000047764 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kursunneva 1 1000007574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kursunneva 2 1000007575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kursunneva 3 1000007576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kursunneva 4 1000009213 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kursunneva 5 1000009214 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuusela 926010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käppäläisenmäki 1000031007 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käppäläisenmäki 2 1000050837 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Köpelönkangas 1000015927 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahdenperä 1000032849 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Laitasuo 1000031899 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laivakangas 1 1000007566 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laivakangas 2 1000007567 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laivakangas S 678010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivakangas Siljaneva 678040042 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laivalanhietikko 1000007580 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laivavaara 5 1000007613 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Laivavaara 1 678010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivavaara 2 678010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivavaara 3 678010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivavaara 4 678010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivavaara 6 1000007615 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laivavaara 7 1000007617 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Lampela (Tikkala) 926010099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lampinsaaren urheilukenttä 1000020956 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lamunkangas 678010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lantonneva 1000041377 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lantonneva NW 1000028734 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lassuri 1000030101 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lattula 926010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Latvanevankaarrot 1000006073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Lehtola 1000010198 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lehtopelto 1000010200 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lehtosaari 1000010195 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lehtosaari 2 1000025359 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lekkulanmäki 1000030098 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Liekokangas 582010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Lintukaara 1 1000044500 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lintukaara 2 1000044501 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lintukaara 3 1000021576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Louekankaat 1000020407 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lumijärvi 926010097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luukinen 1000010193 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Maa-Fantti 1000031943 fast fornlämning
boplatser, markkonstruktioner, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Maarala Rapakko 1000010212 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Maijala 1000027571 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maivaperä 1000021965 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Makkara-arot 1000048449 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markinkangas 1000015929 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mattilanhaankangas 1000034230 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mettala 1 (Normettala) 1000030102 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mettala 2 (Södermettala) 1000030103 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Miilukangas 582010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mikkelä 926010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mikonkari 582010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Musta 1000035298 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Musta-aho 1000049111 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mutala 1000031871 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mutala 2 1000031878 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Myllykangas 1000031896 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Myllykoski 1000015930 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylä 926010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllyperä Kuusela 926010040 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Myllysaari 582010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1 926010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkelä 2 926010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mäntylä 1000046073 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntyniemi 926010078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mäntyselkä 582010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Mäntyselkä SW 582010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Neva-Taskila 1000010202 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niemelä 1000010208 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemi 1000010196 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niemipelto NW 926040002 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nikulankoski 1000027570 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, ej definierad
 Nurmela 1000010204 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nuutinkangas 678010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nuutinkangas 2 1000007568 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuutinkangas 3 1000007579 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ohramaankangas 1000007577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ohramaankangas 2 1000007578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Ojastenneva 1000009212 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ojastenoja 1000044935 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ollinsaari 1000010197 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ollinsaari Kiviniemi 1000010221 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Palonkylä 1000050813 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pappila 678010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, förhistorisk
 Pappilanpelto 1000010225 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Paratiisi 1000028094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pattijoki Korkeakangas 582010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pekuri 926040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Peltoketo 1000027569 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Penikkalampi 1000015931 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Perttula 1000010187 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Petäjäniemenmäki 926010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piehinginjoen jokisuu 1000031879 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Piehinki Ispinänojan kivi 2 1000028095 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Piehinki Ispinäojankivi 1000002133 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Piehinki Ylipäänkivi 1000002132 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pihlajakangas 582010014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pihlajaniemi 1000031872 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Piittakangas 582010022 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Piittakangas SW 1000031005 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Jakenaro 678010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pikku Liekokangas 582010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, stenålder
 Pikku Piittakangas 1000020408 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Pirtinkangas 1000020409 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikkukangas 1000041742 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Pikkulahti 2693 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pikku-Rulla 1000010228 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pimiän matala 1000051300 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Pirttihaka 678010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttihaudankangas 678010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttihaudankangas 2 1000007521 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttihaudankangas 3 1000007569 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pirttihaudankangas 4 1000007570 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pirttihaudankangas 5 1000007571 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Pirttihaudankangas 6 1000007572 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Pirttihaudankangas 7 1000007573 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Pirttihaudankangas 8 1000021244 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttihauta 1 1000007560 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirttihauta 2 1000007561 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pirttihauta 3 1000007562 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Pirttimaanmäki 1000007740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pirttiniemenlahti 1000023417 övrigt objekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Pirttisaari 1000010216 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirttivaara 678010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk stenålder bronsålder
 Pirttivaara 2 1000007563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttivaara 3 1000007564 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pirttivaara 4 1000007565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkä Pirttiselkä 1000007939 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkä Pirttiselkä 2 1000017128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkä Pirttiselkä 3 1000017129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Pitkäkangas 678010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pitkäkari 2234 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk ej definierad
 Pitkäkari 1000031944 fast fornlämning
industriobjekt, markkonstruktioner, historisk
 Pitkäsaari 926010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pohjanmaan rantatie 1000046096 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Poikainvaarat 1 1000007584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Poikainvaarat 2 1000007585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Poikainvaarat Ylihaankangas 678010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Poltemaankangas 582010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pomminkangas 582010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pyy 1000030104 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Pyörälä 1000010214 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pöytäkivenkangas 1000021578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raahen vanha asemakaava-alue 1000007480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Rakeen talo 1000010227 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ranta-aho 926010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ranta-Junttila 926010113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantanen Navettakangas 926010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantanen Ylä-Rantanen 926010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantasenjärvi NE 1000010226 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Rantasenjärvi W 926040003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Ravirata itä 1000048448 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ressaperkkiö 678010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Riihijärvi 1000046097 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ristikari 1000020962 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Ristola 926010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ristola Haarala 1000010209 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Riutankahlo 1000012082 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rullavuori 2 1000020410 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Ruonankangas 678010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, förhistorisk
 Ruumiinhautakangas 1000040357 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Ruumiinhautakangas luode 1000040358 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Saari 1000010217 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Salmela 1000046098 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Saloisten pappila 678010015 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Saloisten pappila (Mikkelä) 1000046045 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Santikinmäki 678010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Saukonneva 1000028096 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, modern
 Seljänmäki 1 1000027405 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Seljänmäki 2 1000027406 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Selkärajainkaarat 1000046074 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Seminaarinranta 1000042515 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Seminaarinranta 2 1000042516 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Seminaarinranta 3 1000042517 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Sepänkydönkorpi 1000007739 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siimes 926010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sivula 1000010191 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Smitti 1 1000025087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Someronkangas 582010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Someronkangas N 582010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Someronkangas SE 582010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Suksikangas 1000025357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Suojapala 1000027701 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Suokorpi 1000010189 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Syrjälänmäki kaakko 1000035269 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkikangas 1000015932 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkikankaan laki 1000041930 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Takalo-Junttila 926010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Takaranta 1000042518 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Talkkunamaa 1000050464 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tamara XI 1 2664 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tamara XI 2 1000023419 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tapiola Honkakorpi 1000010224 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tavaskanlamminsaari (Kuoppasaari) 926010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teeriharjunmäki 1 1000036575 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Teeriharjunmäki 2 1000036576 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervakangas 678010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Tervaneva 1000025358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tihilä 926010111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tihulaisenlinna 582090001 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Tilus 926010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuohingonkangas 1000006070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Tuoremaa länsi 1 1000020970 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tuoremaa länsi 2 1000020971 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Tuppukangas 1000020926 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Törmäpelto 926010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ukkovaara 678010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ukkovaara 2 1000012072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Uudenhaudankangas 678010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Uudenhaudankangas itä 1000032762 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uudensillan länsipuoli 1000021577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uudensillanlanssi 1000046076 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Uusi kansakoulu 1000010222 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Uusi-Perälä 1000010194 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Uutela 926010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vaippala 1000010188 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vaitisaari 926010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanhala 1000010201 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vanhan pappilan pelto 1000046703 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vanhanhaudankorpi 1000036578 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvinranta 1000025080 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Varvinranta 1 1000025091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Varvinranta 2 1000025093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvinranta 3 1000025096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Varvinranta 4 1000025098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Varvinranta 5 1000025099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Varvinranta 6 1000025113 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvinranta 7 1000025114 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Verkasalo 1000010211 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vesijärvi 926010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viianlinna (-kujelma) 926010002 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Viitajärvenkangas 678010016 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Väliaho 1000010219 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Yhteinenkangas 582010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Yhteinenkangas N 582010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylihaankangas 1000007583 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Yli-Similä 1 926010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yli-Similä 2 926010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylä-Vuolujärvi 926010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yyppä 1000010223 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Äijälä (Similä) 1000030105 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ämmänlahti 2689 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
Haapajärvi
 Aholankylä Kastari 1000018853 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Antinkalliot 1000018476 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Antinkalliot 2 1000049153 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Antinneva 1000028896 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arvola 1000018477 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Autionranta Lassila 1000018478 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Autionranta Sippola 69010110 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Elomäki 1000018479 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Eskola 1000018480 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Eteläsydänmaa Antinkalliot 69500001 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hallaharju 1000048344 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Hallaräme 1000046827 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhilamminkangas 1000050147 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhilampi pohjoinen 1000051485 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hankala 1000018481 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjunniemi 1000018482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harmaala 1000018483 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hauskankorpi 1000027068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 1000018484 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hautakangas 2 1000037627 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 3 1000044761 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas etelä 1000050148 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautala 1000018485 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hautaperän Allas Tervamäki 69010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hautasaari 1000037634 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinisuonkangas 1000047585 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hevoskorpi etelä 1000048208 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevoskorpi pohjoinen 1000048206 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietahauta 1000044753 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Himola 1000018486 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Himola 2 1000018487 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkikangas 1000037623 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Hutuli 1 1000047831 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hutuli 2 1000047828 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isoaho 1000046799 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isoaho 2 1000049152 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jaakonaho 1000018488 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Joentaka Kinnunen 1000018489 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokelankylä Jokela 1000018491 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokikuona 1000018492 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokisuunneva 1000018521 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Juurikkaneva 1000050144 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jämsän ranta 1000018493 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Järvikuona 69010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jätinlinna 69000001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaakila-Järvelä 69010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalajanjoki Jyrkkäänkoski 1000018494 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalajanjoki Kypäräkoski 1000018495 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalajanjoki Vääräkoski 1000018496 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalakangas 1000018497 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalakangas Marjakangas 1000018854 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalakankaan koski 1000018498 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kallio 69010060 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalliosaari 1000037629 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kankaanpää 1000039047 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Karhunpiilo 69010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhunportti 1000018499 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karjakivi 1000018861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Karjalahti 1000028735 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Karsikkamäenkangas 1000032458 fast fornlämning
stenkonstruktioner, konst, minnesmärken, historisk
 Karsikkamäki 1000026296 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karvosenkangas itä 1000051486 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Katajakangas 69010097 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Katajakangas Pihlajakangas 69010105 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Katteluksen maa 1000018500 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kattelus 1000018501 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kauhistus 1000044754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kauppila 1000018502 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaustinhauta 1000051040 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kettupesänkangas 1000037625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kittilä 1000018503 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiuru 1000018504 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiurunperä 1000035246 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Kivikankare 1000042309 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koivuaho Vierelä 1000018505 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koivuranta 1000018506 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kokonmaa 1000018507 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Konineva 1000044764 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kontiola 1000018508 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kontiomäenrämeet 1000046798 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kontiomäki 1000037631 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kopsankangas 1 1000050942 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kopsankangas 2 1000050943 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkiakangas 1000037620 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korpela 1000018509 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Korteperä kaakko 1000048226 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korteperä länsi 1 1000048210 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Korteperä länsi 2 1000048214 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korteperä länsi 3 1000048215 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Korteranta 1000018510 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotajärvi 69010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kotajärvi 2 1000044468 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotajärvi Kokkila 1000018511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kumiseva Jokela 1000018490 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuonanjärvi 1000018512 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kurikkaluhta 1000017149 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurkela 1000018513 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kurkiniska 1000048224 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kurkiniska kaakko 1000048225 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kutukallio 1000044762 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusaa Someronmäki 69010102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuusaan Kettukangas 1000018855 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuusaan koulu 1000018514 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuusaanjoki 1000018515 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Laajala 69010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laajalankangas 1000050272 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahdenoja 1000018518 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lahtarinneva 1000028900 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lahtarinneva 2 1000043604 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lamminkangas 1 1000048219 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, förhistorisk
 Lamminkangas 2 1000048220 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lamminoja 1000018519 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Latvu 1000027069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Latvunneva 1000027067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leväjärven ranta 1000018520 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Leväniemi 1000018522 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Liejumäki-Lahdenperä 69010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Linjanlehto 1000037622 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohijoki 1000022564 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Losku 1000018523 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luukorpi 1000018524 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lähdekangas koillinen 1000051487 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lötäkänkangas lounas 1000050142 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malistensaari 1000037628 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matopää 1000027063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Multakaarto 1000037630 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustikkaperä 1000046826 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyranta 69010109 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Navettalehto 1000044628 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Neljänkymmenenpenninkangas 1000018525 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niemelän Söötinki 1000018856 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niinikangas 1000018857 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nimetönräme 1000051043 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nimetönräme 2 1000051047 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nokare 69010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nokkous Linna 1000018526 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nokkous Ojalehto 1000018527 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Numerokallio 1000028901 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
träkonstruktioner, historisk
 Näsiäkangas länsi 1000048227 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojala 1000018528 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Okkosenräme 1 1000035586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Okkosenräme 2 1000035585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oksava Koivisto 1000018529 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Olkkolan Jussila 1000018530 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ollovensaari 1000018531 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Onnelankoski 1000038085 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Onnelankoski 2 1000039048 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Onnelankoski 3 1000039049 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Oravavuoret 1000037626 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pajuperänkangas 1 1000028898 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pajuperänkangas 2 1000028899 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, modern
 Palokan Hautakangas 1000048218 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Palola 1000035247 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Palolamminneva 1000026203 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pappila 69010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Parkkila Jokiniemi 1000018532 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Parkkila Levitys 1000018533 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Perälä 1000018534 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pesäneva 1000027058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pienelänmäki 1000018535 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pihlajaranta 1000018536 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pihlajikko 1000037635 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piiskamännyt 1000035249 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pinnarinkangas 1000018858 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirttikangas 1000018537 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirttiniemi 1000051484 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkäkoski 1000038086 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Pitkäkoski 2 1000039050 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Pykälö 1000048228 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Pykälö etelä 1000047410 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pykälö länsi 1000048216 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Pysäysperä 1000044773 övrigt objekt
boplatser, historisk modern
 Pöntönpesä 1000027065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pöyryn torppa 1000018538 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Raivio 1000018539 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rajaniemi 1000018862 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rajaräme 1000039014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rauturäme 1000051039 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ritakangas 1000018540 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rämenneva 1000050143 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saari 69010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Sauviinmäki lounas 1000050145 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Savimäki 1000018541 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Savineva 1000047829 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selkanlehto 1000041602 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Settijoen koski 1000018542 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Siltala 1000018543 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sukkasalmi 1000037619 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Surmaräme 1000037632 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syrjäniemi 1000018544 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sysimiilunkangas 1 1000042857 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sysimiilunkangas 2 1000042858 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Takavainio 1000035250 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Teerisuonkangas 1000051044 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervakangas 1000045081 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervakoski 69010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tikkasenkangas 1000044765 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tikkasenräme 1000051042 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Toukola 1000018545 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuiskuaho 1000044492 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuohikorpi 1000048207 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Tuomiperä Tuomela 1000018859 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tuunala 1000050146 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tynnyrikoski 69010108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Tynnyrikoski 2 1000037621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonpekkiö 1000044752 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uunila 1000018546 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vasikkahauta 1000027066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vastaskangas 1000044763 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vauhdinkoski 1000035251 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vehkalahti 1000001031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viinala 1000018547 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vilppola 1000018548 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vuovinginkangas kaakko 1000044493 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 1 1000027059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 2 1000027060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 3 1000027062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välioja 1000018860 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Välioja 2 1000042856 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Välioja Liuska 1000018549 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Väsylä 1000018550 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ylikoski 1000018551 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yliniemi 69010085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yliniitty 1000037624 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylipää Kainuu 1000018517 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Ylipää Luomalankallio 1000018554 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ylipää Multimäki 1000018552 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ylipään Kangas Varis 69010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylipään Kivinokka 1000018553 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
Haapavesi
 Aho 71010031 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Ahoinkangas 1000034478 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahokangas 71010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aholan Rehulankaarto 1000012012 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ainalinpää 1000010966 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alamaa 1000011996 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Arola 1000047371 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Autiokorpi 1000012087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Haapakoski 71010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haara 1000011991 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hattukangas 1000037639 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautapirtti 1000027558 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heikkola 71010062 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hemmilä 1000047898 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Herrala 1000013413 möjlig fornlämning till posten har bifogats bilder
fyndplatser, historisk
 Hieta-aho 1000008105 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Hietala 71010081 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hulavuori 1000051630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hullarinräme 1000051619 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ilmari 1000012023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Isovuori 1000050736 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Istunmäki 1000051629 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ivo 71010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Joensuu 1000028918 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jouhtenisenneva 1000051632 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Junno 71010087 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaalikorpi 1000039821 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaivola 1000010964 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kallokoski 1000028912 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallolahti 71010092 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kangas 71010067 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kantokangas 1000051610 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katalankangas 1000034479 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kellinkaarto 1 1000051626 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kellinkaarto 2 1000051627 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kellinkaarto 3 1000051628 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kemi 1000022953 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Keskiaho 71010083 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Ketola 71010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kivelä 71010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivelänmäki 71010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivilahti 1000011985 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivuaho 71010058 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Koivurinta 1000049709 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkokallio 1000051618 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkoneva 1000019314 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Kopisto 1 1000051481 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Kopisto 2 1000026206 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kopisto 3 1000051483 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkiakaarto 1000051482 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 1000012092 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotimäki 71010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kruununkorpi 1000034480 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusikoski 71010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kytökylän kansakoulu 1000012000 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kärsivä 71010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käräjäsaari 71010007 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Laaksola 1000011999 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laihia 1000047854 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Lankkukangas 1000026307 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser,
 Latvanevankaarrot 2 1000039666 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Latvanevankaarrot 3 1000049490 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, odaterad
 Latvanevankaarrot 4 1000049503 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Laukkala 1000011992 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lautakangas etelä 1000051623 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Lehtikangas 71010071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lepistö 71010060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leukala I-III 71010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leukala luode 71010091 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lippiräme 1000035584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luolakaarto 1000034422 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luolakaarto itä 1000034424 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Löytölänperä 1000037641 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mairikinkangas 1000051612 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Martinmäki 1000012004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Messuneva 1000037640 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mieluskoski 71010082 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Moisanranta 71010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Murtokangas 1000051620 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustikkalahti NW 71010059 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Muuttola 71010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mylly 1000028919 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Myllykaarto 1 1000019261 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Myllylä 1000028920 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Myllyoja 1000028924 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäenpää 1000027303 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Mäkelä 1000011983 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Männikkö 71010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Männistö 1000006123 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntylä 71010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylä E 71010078 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nevakaarto 1 1000037636 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nevakaarto 2 1000026204 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Nevakaarto 3 1000026205 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Nevakaarto 4 1000037643 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Nevakaarto 5 1000037637 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niemelä 1000011986 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemi 71010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niskapelto 71010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nurmela 71010079 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollalan Mattila 1000011997 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Ollila 1000042020 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pajala 1000011988 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Patasaari 1000034481 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Perttulankangas 71010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petäjikkö 1000011993 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pienet Nikinkalliot 1000041412 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Piipsankallio 1000046644 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pukinkorpi kaakko 1000051621 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puukkokangas 1000027559 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puukkoneva 1000033065 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyöriä 71010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pyöriänneva 1000051597 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pöhlölä 1000039832 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Pöytäkaarto 1000051625 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahikkoaro 1 1000047223 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahikkoaro 2 1000047224 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahkovuori 1000047313 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rapinoja 1000028913 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rapinoja eli Kukkola 1000028921 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rauma 1000012011 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Riihiaho 1000049975 övrigt objekt
gravplatser, modern
 Riihikaarronneva 1000034423 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihikaarto 1000034915 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihikaarto metsästysmaja 1000023721 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Riihikaarto pohjoinen 1000034425 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ristinen 1000034493 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rokulinmäki 1000042640 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruokohauta 1000047851 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rytky 1000011984 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Rytkynranta 1000011998 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ryyti 1000028922 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sakarila 71010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salo 71010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siikaniemi 1000034495 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siikaniemi 2 1000034494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siikaniemi 3 1000043472 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Sonnila 71010014 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Suojärvi 1000014762 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Telilampi pohjoinen 1000040270 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervakallio koillispuoli 1000051617 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiitola 1000037638 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Toivola 1000012024 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, ej definierad
 Tähtelä-Alikäytävä 1000010963 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Ukonkangas 1000051614 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonneva koillispuoli 1 1000051609 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonnevansaaret 1000051611 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ursanniemi 1000006669 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Uunikangas 1000051613 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusi-Rytky 71010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vainio 1000013414 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, historisk
 Vanha Haapavesi-Pulkkila maantie 1000046824 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, modern
 Vatjusjärvi Männistö 1000012021 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, ej definierad
 Vattu 1000028923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Veivo 1000011989 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Viertola 1000012100 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viirelänkangas 1000039822 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viirikorpi 71010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viiriniemi 1000045243 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Viitasenneva 1000012025 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, ej definierad
 Väinölä 1000012022 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Ypykänkorpi 1000039823 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Ijo
 Aaltokangas 139010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Aaltokangas 2 1000039520 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Aaltokangas 3 1000039523 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Aaltokangas 4 1000039521 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Aaltokangas 5 1000039525 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvenperä 1000039890 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Jakku 1000035100 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alimmainen Palosuo 1000020341 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Antinaapa 1 1000019795 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Antinaapa 2 1000019796 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Antinaapa 3 1000050575 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Antinaapa 4 1000050576 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Antinjärvi 1 1000019797 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Antinjärvi 2 1000019798 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Antinjärvi 3 1000019799 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Antinjärvi 4 1000019800 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Antinjärvi 5 1000050577 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Antinkangas 1000000005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Antinkangas 2 1000038623 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Anttilanhaara Anttilan torppa 1000038737 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Anttilanhaara Sotilastorppa 1000038734 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Asemankylä kaakko 1000042323 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Etelä-Ii Mäkelänmutka 1 1000012890 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Etelä-Ii Mäkelänmutka 2 1000012893 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Etelä-Ii Mäkelänmutka 3 1000028227 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Etelä-Ii Sorosenperä 1000012888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haarakangas 1000000041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haarakangas 2 1000047735 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Haarakoski (Haarala) 1000000038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haaramoukku N 1 972010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Haaramoukku N 2 972010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Haaramoukku N 3 972010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Haaramoukku NW 972010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hangasjärvi W 139010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hangaskangas 139010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Hanhikangas 1000025211 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hankokangas 1000039471 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hankokankaan laki 139010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hankopalo 139010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenålder
 Hautakangas 1000020337 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hautakangas 2 1000020338 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hautakangas 3 1000050609 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heiniojankangas 1000028174 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Heinisuonkankaat 1000028177 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hepokangas 1000025208 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietaharju SW 139010067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hietakalla 1868 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Hietakangas 972010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietamaa 1000051990 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiidenkangas 139010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, bronsålder stenålder
 Hiidenkangas SE 139010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hirsikangas (Hirsimaa) 1000000030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hokkosenharju 1000023388 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Honkipalo 1000025216 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hopiakangas 1000025209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huhtaharju 139010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huopisenoja 139010041 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Hyvärinen 1000023389 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Ii Illinsaari Suutarinniemi 1000019094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Iin asema itä 1000028692 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iin Hamina 1000011507 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk medeltida
 Illinsaari 1000019724 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, fyndplatser, boplatser, medeltida historisk
 Illinsaari 3 (Pirttitörmä) 1000023381 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder medeltida
 Illinsaari 4 1000023383 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Illinsaari 5 1000023384 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Illinsaari 6 1000023385 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Illinsaari 7 1000027754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, fyndplatser, järnålder
 Illinsaari 8 1000030864 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Illinsaari 9 1000039751 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Iso Heinisuo NE 1000028180 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Kiviharju 972010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, förhistorisk
 Iso Palojärvi luode 1-3 1000028598 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Isokangas 139010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Isokangas 2 1000012927 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Isokangas etelä (Yli-Ii) 1000019096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isokangas itä (Yli-Ii) 972010052 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Isokangas itäkoillinen (Yli-Ii) 972010051 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Isokangas SE (Yli-Ii) 972010053 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Isokangas W 1 (Yli-Ii) 972010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, stenålder
 Isokangas W 2 (Yli-Ii) 972010050 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Isokangas W 3 (Yli-Ii) 1000023722 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Isokangas W 4 (Yli-Ii) 1000023723 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Isokangas W 5 (Yli-Ii) 1000023724 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Isomaa (Yli-Ii) 1000019097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Jaakkolan kärrytie 1000040197 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Jakku 1 1000035102 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Jakku 2 1000035103 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jakkuranta 1 1000035093 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jakkuranta 2 1000035094 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jakkuranta 3 1000035095 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussinkangas 139010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, tidig metallålder
 Juusola 1000035090 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänespalo 1000050607 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jänespudas/Juusola 1000000044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, bronsålder
 Jättiläishalme 1000002769 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Jääräaho 1000000039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaihuanvaara 1 1000038683 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kaihuanvaara 2 1000038684 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kalkkimaa 1000000004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kangaslammi NE 139010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Kauniinlamminkangas 972010069 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauppilankangas 1000038756 fast fornlämning
markkonstruktioner, fyndplatser, odaterad järnålder
 Keelaharju 139010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, boplatser, förhistorisk
 Keelaharju länsi 1000049307 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kettukangas 1000039469 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiimakangas 1000039509 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkasvetisenlampi lounas 1000027009 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Kiviharju 139010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder järnålder
 Kiviharju (Illinsaari) 1000023386 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Kiviharju 2 1000041373 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kivikkokangas 1000025213 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Klaavunharju 1000000032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kontioaho 1000000040 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Konttikangas W 139010026 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Konttila 1000002768 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Konttioja 1000020342 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkiakangas 1000000027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Korkiakangas 2 1000039487 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Korteperä 1 1000042681 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kortinkangas 1000051857 övrigt objekt
boplatser, modern
 Koskelansuo 1000018942 fast fornlämning
markkonstruktioner,
 Kovasinsuo etelä 1000039889 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kriisi 1 1000042032 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kriisi 2 1000042155 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kuivaniemi Isokangas 292010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kuivattulampi luode 1000039472 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kumpeleenharju 139010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kurjenkangas 1000022763 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kynkäänharju 139010019 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kyöpelinharju 139010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kärrymäki 139010043 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Lalli 1000035091 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lammasoja 1000035098 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lamminkangas 1000047035 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lamminkangas Tiensuu 1000000029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lampurinkorpi 139010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laukanniemi 1000035099 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Laukkuharju 139010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Laukkupalo 1000000031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Laukkupalo 2 1000025210 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehdonmaa 1000039892 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehmussuo 1000039516 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liedes 139010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Linkkamaa 1 1000025214 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Liskonnoro SW 139010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Liskonnoron kämppä 139010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Liskonnoron kämppä N 1000025206 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Liskonsuo itä 1000020344 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Liskonsuo länsi 1000020343 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lohisuvanto 1000046804 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lohisuvanto 2 1000046807 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Loukasmaa 1000019803 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lukkarinkangas 1000002932 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Makkarakangas 139010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk bronsålder
 Makkarakangas 2 1000039481 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Martimonsuo 1000024247 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Martimonsuo N 1000027927 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Metistönniemi 1000035092 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Metsäpirtinkangas Sonninotsamaa 1000000007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Metsäpirtinsuo 1000000026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Muhojoen eteläranta 139010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Muhojoki eteläranta 2 1000039488 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muhojoki eteläranta 3 1000039489 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muhojoki eteläranta 4 1000039492 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muholampi 1000025218 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Murhakaarto 1000020345 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Mustalamminkangas 1000040146 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mustalampi länsi 1000019801 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mustalampi länsi 2 1000049974 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 mustamaa itä 1000038682 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustamaa pohjoinen 1000012054 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mustikkakangas E 139010029 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Mustikkakangas koillinen 1000039508 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustikkakangas N 139010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Mustikkakangas SW 139010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Mustikkasuo SW 139010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Myllykangas NE 139010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, tidig metallålder
 Myllyoja 1000023463 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Mäkisuo 1000039470 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntyselkä 1000027007 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntyselkä 2 1000027008 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntyselkä N 1 972010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Mäntyselkä N 2 972010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Nauruanoja 1000027676 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Nauruansuo 1000013205 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Numerokangas 1000050611 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Nybyn lasitehdas 139010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Närhikangas 1000039510 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Närränharju 1000000034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Näsiönkangas 1000013215 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Näsiönkangas länsi 1000018943 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näsiönoja 1000013214 möjlig fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Oijärvi Närrä 1000000033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ojalankangas 1000050809 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Orastinvaara 1000023492 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, boplatser, odaterad
 Pahkakoski 4 Koskela 139010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pahkakoski etelä 1000016516 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Palolamminsuo 1000018117 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palolampi 1000018116 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Palolampi luode 1000027005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palolampi länsi 1000027006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palolampi pohjoinen 1000028596 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palosuo kaakko 1000040622 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palukanniemi 1000048048 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Parviaisenkangas W 139010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Paskaharju 972010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Pentinkangas 139010011 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Perämeri avomeri 2417 naturformation undervattensobjekt
naturformationer, ej definierad
 Pieni Temppelikangas 1000050614 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pihlajaharju 1000034769 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pikku Kiviharju 972010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pikku Kiviharju itä 1000035089 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pikku Klaavusuo 1000039468 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pirttimaa 1000025215 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkämaa 139010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Pohjois-Ii Pääkkölänoja 1000012879 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjois-Ii Pääkkölänoja 2 1000042621 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjois-Ii Raasakkasuvanto 1000012856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjois-Ii Tuomola 1 1000012886 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Porokahojensuo S 139010047 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Poropellonkangas 1000020336 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Portinkumpu 1 1000016571 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Portinkumpu 2 1000016572 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Putaanoja 1000027082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyöriälammi 1000020963 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Raasakkakangas 139010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, tidig metallålder
 Raasakkakangas 2 1000041201 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, tidig metallålder
 Rahkasuo koillinen 1000028546 fast fornlämning
markkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Rantakestilä 1000051251 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Rautatiesilta NW 139010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitakorpi 139010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Ritamaa 2 1000019802 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ritamaa 3 1000047766 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ritamaa 4 1000047767 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ritamaa S 1 139010032 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Ritamaa S 2 1000028253 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rontti 1000016417 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rytisaari 1000050613 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Räihänkangas 1000035104 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Röyttä 1 1000011122 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, stenkonstruktioner, historisk
 Röyttä 2 1000011126 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, färdvägar, historisk
 Röyttä 3 1000042180 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Röyttä 4 1000042185 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Röyttä 5 1000042197 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Röyttä 6 1000042201 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Röyttä itäranta 2559 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Röyttä itäranta 2 1000042293 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Röyttä itäranta 3 1000042294 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Röyttä Itäranta 4 1000011129 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sammakkoperämaa 1000000042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sammakkosuo länsi 1000027678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sanaskoski 1000000028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Santamäki 1000038451 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Satakari 1000042211 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Satakari koillinen 1000042212 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Selkäletto 1 1000011130 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Selkäletto 2 1000011131 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siirtola 1000002933 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suittisuo 1 1000050612 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Sulajärvet SE 139010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Särkiahonkangas 1000049794 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkijärvi 1000049793 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkijärvi 2 1000050456 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Säynäjäjärvenkangas 1000000009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, tidig metallålder stenålder historisk
 Säynäjäjärvi Eteläinen 1000000006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Säynäjäjärvi Laukkuoja 1000000008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Taipaleensuo (Kuivaniemi) 1000029375 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Tukkikari 139010010 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tuliniemi 1000039381 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuohenkiskojankangas 139010023 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Tuomola 2 1000012919 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, tidig metallålder
 Tuomola 3 1000012922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Tuuliräme 1000037315 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uiskari 1 1000012913 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Uiskari 2 1000012916 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ulkokrunni 139010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, färdvägar, boplatser, konst, minnesmärken, färdvägar, historisk
 Ulkokrunni, Pohjanharju 1000016418 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Ulkusuo E 1000028254 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Umpilammenkallio 1000002770 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Urheilukentän eteläpuoli 1000023387 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Vesisuo länsi 1000039380 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Veskanharju 1000049795 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Veskanharju etelä 1000049792 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Veskankangas 1000000035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Viittikangas 1000039467 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vipulansuo 1000012069 naturformation till posten har bifogats bilder
naturformationer, ej definierad
 Virkkula 1000028226 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vittakangas 1000050302 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuornoskangas 1 1000025205 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Vuornoskangas 2 1000025217 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vuornoskangas voimalinja 139010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Vuornosoja länsiranta 1000039477 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuosiojan sorakuoppa 139010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Välikangas 139010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Välikangas 2 (länsi) 1000026811 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Välikangas 3 (lounainen) 1000026812 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Välikangas 4 1000039430 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 5 1000050608 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Välikangas, Ahvenlampi 1000039891 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välioja S 972010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Vänttilänsuo etelä 1000040186 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Yhteinenmaa 751010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Ylimmäinen Kortinkangas 972010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ylimmäinen Pihlajajärvi N 139010033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ylipäänkoski 1000050610 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Yli-Rajala 1000035097 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylirannanaho 1000000036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yläpudas 1000047041 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylä-Raasakka 1000047908 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Äijänkumpu 139010060 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
Kalajoki
 Annala 1000001179 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Asikaisten kallio 1000000929 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Asikaisten kivi 1000000934 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Etelänkylän kansakoulu 1000001177 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Haankangas 95010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haka 1000000915 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Hakoräme 1000043242 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Halmehenperä 1000047360 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haminakallio 208010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder stenålder
 Haminakallio 2 1000019107 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Haminakallio 3 1000019108 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hangaskatko 1000051010 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hangasräme Jättiläiskangas 208010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder förhistorisk
 Hautala 1000001165 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hautaräme 1000029489 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hekkalankoski 1000010991 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Hevoskari 429010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hevoskari 2 1000038304 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Hevoskari 3 1000038377 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Hevoskari 4 1000038349 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Hevoskari 5 1000038351 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, stenkonstruktioner, historisk
 Hevoskari 6 1000038347 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hietakangas SW 208010027 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hietalan pappila 1000049746 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hiidenlinna 95010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Hilju 1000007346 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hillilä Honkanen Isoriutta 95500011 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hillilä Seljänhilju 95500003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Hillilänkoski 1000010986 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Himanka Kannuskylä Oravakorven patteri 1000018871 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Hirvimaa 1000027763 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Historiankangas 1000000900 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter