Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 
Karjaan Kroggårdsmalmenin tarhakalmisto. Jukka Moisanen 1990

Fornminnesregistret innehåller grunduppgifter om fasta fornlämningar inom Fasta Finland samt uppgifter om övriga arkeologiska objekt. Registrets uppgifter grundar sig på arkeologiskt fältarbete och arkeologiska undersökningar. Till objekten har det även länkats uppgifter om objektens undersökningar och fynd. Registret omfattar geografiskt hela Fasta Finland. Ålands lanskapsregering svarar för förvaltning och information rörande fornlämningar på Åland.

Geodatan för i registret sparade objekt kan laddas avgiftsfritt från Museiverkets nedladdningstjänst. I Kulturmiljöns undersökningsrapporter -databasen kan man även bläddra i uppgifter rörande undersökningsrapporter som sparats i Museiverkets arkiv samt ladda ner digitaliserade rapporter. Databasen når man genom tjänsteportalens framsida.

Fornminnesregistret uppdateras kontinuerligt som en del av myndighetsverksamheten, men dess uppgifter kan vara bristfälliga eller föråldrade. I fall där markanvändningsprojekt berör ett objekt bör man alltid kontakta Museiverket eller områdets ansvarsmuseum.

Ålands landskapsregering svarar för förvaltning och information rörande fornlämningar på Åland. Ålands fornlämningsregistret på webben (karta).

Fraga om eller ge respons pa denna tjänst

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer