KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 

Fornminnesregistret innehåller grunduppgifter om fasta fornlämningar inom Fasta Finland samt uppgifter om övriga arkeologiska objekt. Registrets uppgifter grundar sig på arkeologiskt fältarbete och arkeologiska undersökningar. Till objekten har det även länkats uppgifter om objektens undersökningar och fynd. Registret omfattar geografiskt hela Fasta Finland. Ålands lanskapsregering svarar för förvaltning och information rörande fornlämningar på Åland.

Geodatan för i registret sparade objekt kan laddas avgiftsfritt från Museiverkets nedladdningstjänst. I Kulturmiljöns undersökningsrapporter -databasen kan man även bläddra i uppgifter rörande undersökningsrapporter som sparats i Museiverkets arkiv samt ladda ner digitaliserade rapporter. Databasen når man genom tjänsteportalens framsida.

Fornminnesregistret uppdateras kontinuerligt som en del av myndighetsverksamheten, men dess uppgifter kan vara bristfälliga eller föråldrade. I fall där markanvändningsprojekt berör ett objekt bör man alltid kontakta Museiverket eller områdets ansvarsmuseum.

Ålands landskapsregering svarar för förvaltning och information rörande fornlämningar på Åland. Ålands fornlämningsregistret på webben (karta): https://aland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9d7cc07ab4004f0ca620038c4fd416ca

 

© Museiverket