Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2296 objekt
sökvilkor: Österbotten

Jakobstad
 Argo 1837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Batteriudden 1000026937 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Bovallarna 1000026990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Braxberget 1000026957 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Brunniberget 1000026449 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Dalhagen 1000026976 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Dalpottberget 1000026451 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Fallberget 1000026972 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Fallet 1000026970 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Fattigviken 1000026960 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Fäboträsket 1000026444 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Galgbacken 1000026944 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Gamla Bonäset 1000026156 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gamla hamn/Vanha hamina 1000026899 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Granholmen 1000026958 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grannabba 1000026985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Gubbträskberget 1000025940 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Gäddviken 1 1000026954 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gäddviken 2 1000026955 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gäddviksberget 1000026956 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Hållhagen 1000026959 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Jonas 1000028231 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kisorberget 1000026982 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kittholmen 1 1000026862 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kittholmen 2 1000026980 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kittholmen 3 1000026981 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Korsgrundet 1000026938 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Korsgrundet 2 1000041859 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Kråkholmen 1000014200 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Kråkträsket 1000026853 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Kvarnbacken 1000026942 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kvarnstensberget 1000026856 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrkoby (Kijrckoby) Lannäs 1000026948 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kyrkoby (Kijrckoby) Pirilö 1000025496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lannäslund 1000026947 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk historisk
 Lillmossen 1000025941 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Malmin sairaala/Malmska sjukhuset 1000025984 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Markusholmen 1000026984 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Masaholmen 1000026943 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mjölkhamn 1000026859 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Norrlötsberget 1000026155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Norrängarna 1000026953 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nyhagen 1000026159 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nynäsbacken 1 1000026945 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nynäsbacken 2 1000026986 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Näsiskatan 598010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Nätinabba 1 1000026940 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Nätinabba 2 1000026983 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Oxmossen 1 1000026157 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oxmossen 2 1000026158 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pederstad 1000026941 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pedersöre-Cederbergs 599010017 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pedersören kirkko 1000014857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Pietarsaaren vanha asemakaava-alue 1000007479 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pirilö 1 1000026949 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 2 1000026950 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 3 1000026951 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 4 1000026952 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rackartåget 1000015494 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sammetskogen 2 1000026851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sammetsskogen 1 1000026459 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Skutberget 1000025510 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smedasskogen 1000026987 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Snarubacken 1000026973 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stads-Svanbäck 1000026971 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Stora Lysarholmen 1 1000026963 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Stora Lysarholmen 2 1000026964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Storsand 1000026977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Surbrunnsberget 1000025939 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tailod norra udden 1000026979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, modern
 Vallan 1 1000026437 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vallan 2 1000026442 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvet 1000026150 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Västermalm 1000026946 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Åkerviken 1000026009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Östanlid 1000025978 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Östanskogen 1000026965 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
Kaskö
 Bockholmshällan 1772 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gertrud 2461 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hans Christophersen 2459 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Herrmans Kronohemman 1000020149 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hilkka 2460 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kneiffin kivi 1000020151 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lionel 1000040417 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sjöbodudden 2484 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Syväsatama 1776 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Sälgrund itäpuoli 1000045939 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tamarind 2462 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tegelbruk 1000020150 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ådskär 1000020148 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
Korsholm
 Ahlgren 1000003490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bastoskatan 1 1000022780 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Björkö-Gustav Vasas fiskeläge 33010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Björkö-Iskmoörfladan/Hamnäng 33010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Malskär 33010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, kult- och berättelseplatser, historisk
 Björkö-Prostbådan 33010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Rävstugan 33010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Björkö-Storhamnskatan/Vikarskatan 33010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Tribbonskäret 33010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, kult- och berättelseplatser, färdvägar, historisk
 Björnhällan 1 1000022634 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bodvattnet 1000018612 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Buitron 2545 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bysund 1 1000022729 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 2 1000022733 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 3 1000022734 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 4 1000022741 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 5 1000022742 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 6 1000022743 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 7 1000022744 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 8 1000022770 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 9 1000022771 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bånikören niittylato 1000038020 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 1 1000006464 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 2 1000006465 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 3 1000006466 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 4 1000006467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Finnvikfladan 1 1000018127 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fläsket 1 1000022804 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fläsket 2 1000022805 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Fläsket 3 1000022806 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fyren 1 1000022784 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fyren 2 1000022785 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fändrik Stål 2641 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Garpörsvattnet 1 1000022778 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Graven 1 1000022783 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Grepen 1 1000022786 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Grillskäret 2564 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Grönviken 2625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gustavasbådan 1816 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Haraskärsvägen 1000041817 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hattören 2568 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Herrbacken 1000045877 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Holmar vid Märaskär 1000006548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Holmströmsbådan 1 1000006515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Holmströmsbådan 2 1000006516 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Holmströmsbådan 3 1000006517 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Hästskäret 2 1000018123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Högkärsfladan 1000015258 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Ingelsön Boviken 1000009410 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ingelsöskatan 1000009389 fast fornlämning
boplatser, medeltida
 Iskmo Lillön länsipuoli 2562 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Iskmo Lillönin Malmbådan 2567 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Jungsundin paperiruukki 1000022709 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Jussgrund 1 1000022162 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jussgrund 2 1000022164 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussgrund 3 1000022173 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jussgrund 4 1000022609 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussgrund 5 1000022610 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jussgrund 6 1000022611 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalvskäret 1000006546 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koppargruvan 1000003487 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Koskas 1000044742 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Krokbådan 1 1000025642 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Krokbådan 2 1000025643 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Krutholmen 1000012343 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Kummelskäret 1000022772 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 2 1000022773 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Kummelskäret 3 1000022774 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 4 1000022775 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kummelskäret 5 1000022776 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 6 1000022777 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kummelskäret 7 1000022779 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Kvevlax Hamnmossen 1000023177 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, medeltida
 Kvevlax Stormossen 1000030523 fast fornlämning
fartygsvrak, historisk
 Kvevlax Vassor-Bastuholmen 1000000305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Hömossen 270010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Kolbottensviken 270010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Långgärdan 270010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Rövarbergsbacken 270010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kvevlax-Sillskatan 270010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Kvevlax-Tjockskatan 270010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, historisk
 Kvevlax-Tranasbacken 270010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kvevlax-Öskatan 270010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Övre Hamnskäret 270010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida
 Kältgrund 1000025644 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Käringskatan 1000022715 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 1 1000022710 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 10 1000022720 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 11 1000022721 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 12 1000022722 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 13 1000022723 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 14 1000022724 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Käringskatan 15 1000022725 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 16 1000022726 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 17 1000022727 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 2 1000022711 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 3 1000022712 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 4 1000022713 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 5 1000022714 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 7 1000022716 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 8 1000022718 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 9 1000022719 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 1 1000022706 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 2 1000022707 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 3 1000022728 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, medeltida
 Köklot 1818 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Köklot Malbacken 270010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida
 Lalle 1000024058 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lappörarna 1 1000018133 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lappörarna Märaskatviken 1 1810 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappörarna Märaskatviken 2 1811 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappörarna Äggrundsgrynnan 1813 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lilla Långbådan 1 1000022787 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Lillbådan 1 1000022803 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lillskär 1 1000018122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Lillskär 2 1000018131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Långgrynnan 1 1000021998 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Långgrynnan 2 1000022008 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Långgrynnan 3 Danjels bast 1000022136 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Långgrynnan 4 Päråosch bast 1000022138 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malmbådan 1833 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Malskäret 1 1000022795 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskäret 2 1000022796 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskäret 5 1000022797 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Malskärsören 1 1000022798 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskärsören 2 1000022799 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Malskärsören 3 1000022800 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskärsören 4 1000022801 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malskärsören 5 1000022802 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malskärsörenin koillispuoli 1812 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Middagshult 499010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Murbådehålå toe 1000038021 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Märaskär 1000006565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Nordenstören 1 1000022612 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 10 1000022621 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norderstören 11 1000022622 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 12 1000022623 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 13 1000022624 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 2 1000022613 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Norderstören 3 1000022614 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norderstören 4 1000022615 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 5 1000022616 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 6 1000022617 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Norderstören 7 1000022618 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Norderstören 8 1000022619 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 9 1000022620 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Norra Kvarnskäret 2563 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Panike Kapellbacken kiviröykkiö 1000042429 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Panike Kapellbacken rakkakuoppa 1000042438 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Petsmo 1000011504 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Platsberget 1000009693 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Prostbådan 1 1000022157 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 2 1000022143 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 3 1000022140 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, modern
 Prostbådan 4 1000022142 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 5 1000022141 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Prostbådan 6 1000022158 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 7 1000022160 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pålsareback 1000003489 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida
 Qvarken (Snipan) 1824 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Replot Herras mossen 679010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Replot-Norra Vallgrund/Holmbacken 679010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Replot-Södra Vallgrund 679010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosenlund 499010008 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Rumamäki 1000026671 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rågrevet 1 1000023128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rågrevet 2 1000023129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rågrevet 3 1000023130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rågrevet 4 1000023131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Råskäret 1 1000018136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sandbanken 1802 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Shakespeare 1800 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sillskatan 1 1000006522 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sillskatan 2 1000006523 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sillskatan 3 1000006524 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sillskatan 4 1000006525 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sillskatan 5 1000006527 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Sillskatan 6 1000006528 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sillskatan 7 1000006529 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skatasund 2557 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Skutskär 2561 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Skötgrund 1803 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Staversby 499010007 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Stenträsket itä 1000041594 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Stora Slätgrund 499500004 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Storhällorna 1-2 499010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Storhällorna-norra 499010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, medeltida
 Storstensören 1815 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Storstensören 1 1000006450 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Storstensören 2 1000006461 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Storstensören 3 1000006462 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Storstensören 4 1000006463 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sulva Bentasängen 769010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Bladbacken W 769010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, odaterad
 Sulva Boström 769010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Brännskogen 769010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Sulva Brännskogen SW 769000007 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Finndalen 769010015 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sulva Finnmossbacken 1 769010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Finnmossbacken 2 769010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Sulva Finnmossbacken 3 769010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Finnmossen 769010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Fäbodställsbacken 769000005 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sulva Kalasar 769010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Sulva Kalasar halsen 769010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Kivne 769010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Sulva Kivnesskogen 769010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Kivnässkogen SE 769010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Kurikkas 769010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Kvistis Gjutan 769010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulva Lassmaberget 769010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder tidig metallålder
 Sulva Långmossen 769010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Mestbäck 769010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sulva Mobacken 2 769000006 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sulva Mässbäcksskogen 1 769010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulva Mässbäcksskogen 2 769010008 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Sulva Mässbäcksskogen E 769010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Mässbäcksskogen W 769010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sulva Nysvedsberget 769010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sulva Rimal 769010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Sulva Rimal Forth 769010003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sulva Södernäsberget 769010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sulva Tafsne I 769010011 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Tafsne II 769010012 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Tafsnemossen 1 769010002 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Sulva Tafsnemossen 2 769010017 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Söderskärs bastuplats kalasauna 1000038022 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Södra Vallgrund Djupörhålet 499500005 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tjockskatan 1000006543 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Truthällan 2566 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Trutören 1 1000006531 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Trutören 2 1000006533 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Trutören 3 1000006534 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Trutören 4 1000006535 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Trutören 5 1000006538 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Trysjelibacken 499010003 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tuorelaskatan 1000022635 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuorelaskatan 2 1000022636 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tuorelaskatan 3 1000022700 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Tölby Brännskogen 499010005 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Törmeokrokan 2 1000022640 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Törmeokroken 1 1000022639 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Törmeokroken 3 1000022660 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valassaaret Storskär koillispuoli 1814 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Valassaarten Storskärin länsipuoli 1879 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Varggropen 1000003488 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vargis ulkorakennuksen perustus 1000042439 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vassor Bastuholmen 499090001 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Vassor Kilen 499000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vassor Kuniberget 499000003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vassor Laggen 499000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Wilpas 1801 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Wivi 2544 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Västra Norrskär 1 1000008737 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Västra Norrskär 2 1000008739 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Västra Norrskär 3 1000008740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Västra Norrskär 4 1000008741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Västra Norrskär 5 1000008742 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Västra Norrskär 6 1000008743 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Yttre Rödgrund 1 1000006511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Yttre Rödgrund 2 1000006512 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Yttre Rödgrund 3 1000006513 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yttre Rödgrund 4 1000006514 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Äbbskäret 1000021979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Äbbskäret 1 1000021977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 10 1000021993 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Äbbskäret 12 1000022703 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Äbbskäret 13 1000022704 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Äbbskäret 14 1000022705 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Äbbskäret 15 1000022731 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 16 1000022732 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 17 1000021980 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 18 1000021983 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Äbbskäret 19 1000021981 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Äbbskäret 2 1000021978 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 3 1000021984 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 4 1000021986 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 5-6 1000021988 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 7 1000021990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 8 1000021991 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äbbskäret 9 1000022702 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östergårds 1 1000022781 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östergårds 2 1000022782 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Östra Norrskär 1 1000008745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Östra Norrskär 10 1000008757 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Östra Norrskär 11 1000008758 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Östra Norrskär 2 1000008746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Östra Norrskär 3 1000008748 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Östra Norrskär 4 1000008749 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Östra Norrskär 5 1000008752 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, modern
 Östra Norrskär 6 1000008753 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Östra Norrskär 7 1000008754 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Östra Norrskär 8 1000008755 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Östra Norrskär 9 1000008756 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Överlillbrunn 1 1000018125 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Korsnäs
 Adrana 1808 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Back 1000039120 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Dragåsen 1000023466 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Enlund 1000039202 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fräkenskärr 1000022873 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gamla Strandvägen 1000022872 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Granholm 1000022865 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Granholm 1000023468 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Granås 1000039168 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Halsögrundet 1000010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harvungön 1790 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Henobacken 3 280010006 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jullkall 1797 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kamb 280010008 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kipprottvägen 1000022861 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar,
 Kolmanåsskogen 1000023467 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Korsbäck 1000023461 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korsbäck 2 1000042214 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lundmark 1000039122 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lundmark 2 1000039125 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norrskogen 1 280010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Norrskogen 2 280010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Norrströmmen 2221 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Nybjörk 1000039182 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Orrmoan 280010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, boplatser, järnålder tidig metallålder
 Rävåsen 1000022874 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Smalmossen SE 280010011 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Snickarbacken 280010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Svettgrund 1791 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Trofastback 280010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder
 Vesterlund 1000039170 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Westermark 1000039167 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Videmark 1000039121 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vägar 1000039183 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väktar 280010004 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Västanliden 1000023481 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Österholm 1000039201 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Kristinestad
 Bergmannasbergen 287010001 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Botfjärden 1000047642 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Brottsåsliden 1000007866 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fladafjärden Furuskäret 1766 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Gåsgrund 1769 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Housutorppa 1000046542 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kackursjön W 1000016984 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karijoen Susiluola 409010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kaupunginlahti 1770 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kristiinankaupungin vanha asemakaava-alue 1000007475 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kyttåkersbacken 2 1000007588 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kärmeskangas 1 1000031786 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärmeskangas 2 1000031787 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kärråkern 1000007612 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Back 1 409010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lappfjärd-Back 2 409010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Back 3 409010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Back 4 409010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Berg 409010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Bergkrok 409010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Lappfjärd-Bergåsen 1 409010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Bergåsen 2 409010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Björnåsen 409010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, stenålder
 Lappfjärd-Byåsen 409010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Eskola 409010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lappfjärd-Granliden 409010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, bronsålder stenålder
 Lappfjärd-Hemstranden 409010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Holmmossen 409010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Högberget W 409010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Högberget/Paulakangas 409010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Kakursjön 409010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Kyttåkersbacken 409010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Langäng 409010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Lilljsö-Henberg 409000055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Lillsjö 409010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Lappfjärd-Lillsjö 2 409010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Lillsjö/Lindbäck 409000053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Lindåsen S 409010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Lindåsen N 409010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Lunnmossen 409010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Mossatået 409010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder bronsålder
 Lappfjärd-Mössåsen/Kornbäcken 409010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Norrviken 409010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Norrviken 1 409010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Lappfjärd-Paimalid 287090000 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Lappfjärd-Pyhävuori 287500001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lappfjärd-Pyhävuori/Bötombergen 409010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lappfjärd-Riihiluoma 409010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Risåsen N 409010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, stenålder bronsålder
 Lappfjärd-Ruda 409010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Rusmossen I-II 409010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Rävåsen 409010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Rävåsen 2 409010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Rävåsen 3 1000031693 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Rävåsen 4 1000049174 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Sandheden 409010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Sandviken-Eskola 2 409010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Santamäki 409010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Sottåsen 409010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Spagmossa 409010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Starrängen 409010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Lappfjärd-Storliden/Isokorpi 409010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Storåsen 409010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Storåsen W 409010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lappfjärd-Stugmossen 409010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Stugmossen 3 409010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Stugmossen B 409010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Syndersjön 1-2 409010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Lappfjärd-Tornberget 409010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Lappfjärd-Träskända 409010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lappfjärd-Tuimalankoski 409040054 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lappfjärd-Åbackberget 1 409010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Åbackberget 2 409010061 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Lappfjärd-Åbackberget 3 409010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen 409010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Björs 1000007421 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Bredskiftet 1000007416 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Lindberg 1000007415 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Norrbäck 1000007418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Norrkulla 1000007419 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Ribacka 1000007423 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Österåsen Rosenbäck 1000007422 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lappfjärd-Överstträsket A-C 409010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Lillstu 1000025132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lind 2 1000007616 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maunulankangas 1000031738 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Molnängsbacken N 1000023356 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Molnängsbacken S 1000023355 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Murgrund Knappelgrynnan 1767 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Myllykallio 1000047596 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Mössåsen 1000046545 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Norrviken 2 1000007586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pohjoislahti 1 1000010146 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pohjoislahti 2 1000010147 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Rusmossen 3 1000016982 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rågårdsfjärden Kilgrund 1765 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Sandskäret 1764 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Sideby-Brändaskärret 750010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Sideby-Domarkobban 750010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sideby-Kyrkoskäret 750010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Sideby-Lillmosskärrskogen 750010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sideby-Messmossbacken 750010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sideby-Muråsen 750010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Sideby-Myrbergen 750010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Sideby-Nedermosskogen 750010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Sideby-Pambaliden 750010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Sideby-Rofallskogen 750010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sideby-Råddskogen 750010016 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Sideby-Skogmansback 750010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sideby-Sorakangas 750010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Sideby-Stenringsbacken 750010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Sideby-Stenringsbacken N 750010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder historisk
 Sideby-Storpåttbacken 750010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Sideby-Stubbmossen 750010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sideby-Svedudden 750010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida
 Sideby-Tamminen 750010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sideby-Viertola 750010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Simossen 1000046544 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Solvängen 287010003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Stenbacka 1000012090 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Storbådan 1768 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stormossen 287010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Tiilitehtaanmäki 5 1000010145 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tjärdal 1000044587 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tjöck-Björkrotsmossen 847010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Tjöck-Björndal 847010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tjöck-Brammarås 847010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Brändmossen E 1000025129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tjöck-Brändmossen W 1000025130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tjöck-Brändåsen 1 847010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Brändåsen 2 847010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tjöck-Brändåsen N 1000025128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tjöck-Fräkenliden/Länsimäki 847010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Tjöck-Gilleråsbacken 847010008 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tjöck-Gilleråsbacken 2 847010025 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Tjöck-Högbergsåsen 847010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Kilberget 1 847010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, gravplatser, bronsålder tidig metallålder
 Tjöck-Kilberget 2 847010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Kilberget 3 1000025131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Tjöck-Krokängen 847010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Tjöck-Lidåsen 1 847010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Lidåsen 2 847010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Lidåsen 3 847010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Lund 847010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Tjöck-Lund S 1000023354 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Tjöck-Lämnaskärret 847010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tjöck-Nyåkern 847010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Tjöck-Ormberget 847010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tjöck-Pellfolk 1 847010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Tjöck-Pellfolk 2 847010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Tjöck-Pellfolk 3 1000023353 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Tjöck-Rajavuori 847010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Russmossen 847010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Slätåsen 847010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Tjöck-Söderberg 847010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tjöck-Trindmossen 847010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Torngrund 1763 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Yttergrund 1000048419 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Äijöönkangas 1000007587 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
Kronoby
 Bjölastbacken 1000047129 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bläckisåsen 1-3 272010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, stenålder bronsålder
 Borgmossåsen 1000041292 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Brånabacken NW 1000041700 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Brännbacken 1000046629 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Brännäsbacken 1000048965 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Brännäsbacken N 1000048987 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bäckström N 1000047643 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bäckström S 1000047644 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Cronoholmenin vanha laivatelakka 1000014619 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk historisk
 Dalbacken 1000047607 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Dalbacken 2 1000050177 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Djupsjöbacken 1000049595 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Djupsjömossen 1000049589 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Dårholmen 1000017988 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Döv-Majas harju 1000045374 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Finnsjön 288010047 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Finskor-Gretas Klubben S 288010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Flakabacken 1000045468 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Forsklubbarna 288010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Furubacken 1000041290 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fällbacken 1000012535 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Granholm 1000048878 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammarbacken 1000014274 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder bronsålder
 Hietahauta 272010007 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hietahauta SW 1000045192 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirsibacken 1000045282 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, ej definierad
 Hongell 1000009489 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huderbacken 1000035472 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder odaterad
 Hållbacken 1000016937 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hästbacka-Drycksbäck 288040002 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Hästölandet Verkträsket 2161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högryggen 288010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Högöjnen 288010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Jeussen Brännbacken 288010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Jäkäläneva 1000030124 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Jöusen-Torrkullslätten 288010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Jöusen-Vitsjöbacken 288000063 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Jöussen-Borgbacken 2 288010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder
 Katabacken 1 1000050179 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katabacken 2 1000050181 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Konamaberget SW 1000045283 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Krasslandsbacken 288010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kronoby-Bastöjnen 288010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kronoby-Borgbacken 1 288010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kronoby-Forsbacken 288010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Kronoby-Hembygdsmuseum 288010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Kronoby-Högryggen 288010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kronoby-Koberget 288010014 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Kronoby-Kåtabacken 288010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kronoby-Myrskogöjnen 288010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kronoby-Nuolisenoja 288010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kronoby-Rifinnöjen 288010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kronoby-Rummelbacken 288010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kvarnbacken E 1000049617 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvarnbacken NE 1000045469 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarnbacken W 1000049615 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvarnklubben 288010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kåtabacken 1000045473 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kältingsbacken 288010065 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Köyrisåsen 1 272010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Köyrisåsen 2 272010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Köyrisåsen 3 272010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, bronsålder stenålder
 Köyrisåsen 4 272010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Lillåsen 1000040363 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luktabacken SW 1000051311 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Långforsbacken N 1000045471 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Långforsbacken S 1000045472 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lönnbäck 1000048222 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markjärv 1 1000050173 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markjärv 2 1000050174 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markjärvbacken 1000050176 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markjärvbäcken 1 1000050170 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markjärvbäcken 2 1000050171 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nedervetil Kåtabacken 1000004624 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Nedervetil-Brantbacken 288010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Brunniharju SW 288010072 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, ej definierad
 Nedervetil-Brunniharju W 288010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Nedervetil-Grovfurbacken 288010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Nedervetil-Honkobackharju 288010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nedervetil-Kettusbacken 288010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Nedervetil-Kitisolaktbacken 1 1000003471 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nedervetil-Kitisolaktbacken 2 ja 3 1000003472 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Nedervetil-Konama 288010007 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Nedervetil-Luggasbacken 1 288010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Nedervetil-Luggasbacken A 288010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Nyåkersbacken 288010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Nedervetil-Ollisbacken 288010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Nedervetil-Pirttiniemi 288010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Salmenharju 1-2 288010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Nedervetil-Salmenharju 2 288010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nedervetil-Seljes semesterby 288010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Seljesbäcken 288010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Seljesskog 1000009490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Nedervetil-Storgranö 288010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Nedervetil-Sundqvistas 1 288010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Sundqvistas 2 288010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Säksholmen 288010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nedervetil-Titurharju 288010027 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Nedervetil-Titurharju 2 1000008780 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Titurharju 3 1000031650 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nedervetil-Titurharju 4 1000031651 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Träskbacken A 288010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nedervetil-Träskbacken B 288010019 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nedervetil-Åsvägen A 288010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nedervetil-Åsvägen B/Nuolisbäcken 288010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Nya Kyttlandet 1000048985 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nykyttlandet 1000040362 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nykyttlandet S 1000030143 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pastors 1000046013 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Per-Jönsharjun 288010026 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Plackarbacken 1000040671 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pläkkisenjärvi 1000030123 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Postvägabacken 1000040361 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puukkoniemi 1000049597 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päiväkangas SW 1000050139 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rekilaxbacken 1000047126 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riback 1000040670 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokosharju 272010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rävabacken 1000027207 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rävabacken 1000045466 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rävabacken N 1000049614 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rönnbacken 1000045470 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rönnbackklubben N 1000045467 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rösteinreison 288010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sandryggen 1000039830 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Slotten tie 1000012205 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Slätmossen NW 1000040364 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Snårbacken 1000045005 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Snårklubben 1000047128 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stenbacken väst 1000040673 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stenbacken öst 1000040672 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stenbacksmossen N 1000041293 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stendalabacken SE 1000045427 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Storsvedbacken 1000045474 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stråkas 1000044085 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Sågfors 1000050183 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Särkjärv 1000050178 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Söderby skola 288010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Terjärv-Bexar 1000006001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Terjärv-Broliden/Yrjasbrokyttlandet 288010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Emasbacken 288010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Terjärv-Finnbacken 288010068 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Terjärv-Fröjdöbacken 288010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Fröjdömossen 288010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Furu 288010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Furusänget 288010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Fårbrobacken 288010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Terjärv-Granbacken 288010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Terjärv-Gravgård 288010054 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Helveteskärret 288010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Hembacken 288010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Hermosbacken 288010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Terjärv-Kaitåsen 288010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Lillbäck 288010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Lissantinoosi 288010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Terjärv-Långbacka 1000006002 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Terjärv-Nya Kyttlandet 288010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Nybacka 288090001 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Terjärv-Näset 288010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Pikku Miesvesi 2 288010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Skallobacken 288010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Terjärv-Snårbacken 1000000711 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Terjärv-Storbacka 1000006003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Terjärv-Storedsforsen 288040062 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Terjärv-Stranden 288010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Viiperinoosi 288010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Terjärv-Viiperi-Viliviiki 288010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Trångsundberget 288010045 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tössbacken skidcenter 1000003625 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viitavesbäcken 1000022069 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Visas Mossbacken 288000001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vitsjöbacken 1000012478 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Vitsvedjebacken 1000047127 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Öjen 288010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ölmeskärretin metsätie 1000050185 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
Laihela
 Ahdaskallio/Porraskorvenrämäkkä 399010181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Ahkiokivi 1000014986 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Alatalo/Jätinhaudanmaa 399010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, gravplatser, bronsålder
 Alkinsaari 399010152 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, odaterad
 Allinen A 1000003269 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder järnålder
 Allinen B 399010162 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Allinen C 1000003270 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, historisk
 Allinen Kalkkivuori 1 399010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Annikkalankangas ja Pikkusaari 399010054 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Annikkalanmäki 399010136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Aronkylä 1 399010143 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aronkylä 2 399010144 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Aronkylä-Luhtalanmäki 399010126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Eikinaro 399010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Eikinaro 2 1000019327 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Erving 1000024426 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ervinginmäki/Loukasmäki 399010078 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Essi 1000046518 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Haapasaari 399010159 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Haisuneva 399010112 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hakomäenneva 1 399010178 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hakomäenneva 2 1000014927 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hammila 1 399010166 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hammila 2 399010167 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Haudanmäki 399010061 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Haudanmäki 2 399010097 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hautainmaa 1000014994 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakääly 1000012293 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Hautasaari 1000014969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Helaalanluhta 1000019449 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Helinevankalliot 1 399010141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Helinevankalliot 2 1000015015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Heliö 1000019430 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Hevosvallinrämäkkä 1 1000015017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hevosvallinrämäkkä 2 1000015018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hevosvallinrämäkkä 3 1000015019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Hevosvallinrämäkkä 4 1000015020 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hietaanmetsä 1 1000020695 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hietaanmetsä 2 1000020702 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hietaanmetsä 3 1000020706 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hietikontönkkä 399010163 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Hollonhakkoos 1000014989 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder bronsålder
 Hopanluhta 1000015065 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Housurämäkkä 1000020001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huumuksenmäki 1000020719 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Häjyluhta 399010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Härkäsaari 399010091 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Iljananmäki 399010153 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Irunjärvi 1 1000015004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Irunjärvi 2 1000015007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Irunluoma 399010040 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, ej definierad
 Isokorpi 1 399010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Isokorpi 2 399010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder bronsålder
 Isokorpi 3 1000019270 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Isosaari 399010124 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Jaaksi 1000014979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Jaskanmäki 1000015064 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Juonenkorpi 399010121 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Juonenkorpi 2 1000019328 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Jussinluhta 399010183 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Juuraankorpi 1 1000020177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juuraankorpi 2 1000020178 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juustosaari 1000019417 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad odaterad
 Järvineva itä 399010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Järvinevankangas 399010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kailasmaa 399010177 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kairainneva länsi 399010114 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kairainneva länsi 2 1000020617 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kaituri 1000024493 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Kalkkivuori 2 399010139 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Kalkkivuori 3 1000019342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Kallioistenmaa 399010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Kallioistenmaa 2 1000015252 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallioistenmaa 3 1000015253 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kalliolaakso 1 399010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kalliolaakso 2 1000015014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kalliolaakso Hemmingintontti 399010134 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder
 Kalliolaakso/Kiimakangas 399010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, järnålder järnålder
 Kallionmaa 1 399010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallionmaa 2 399010184 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kallionmaa 3 1000014792 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kallionmaa 4 1000014982 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallionmaa 5 1000020002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder stenålder
 Kallionmaa 6 1000020155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kalmarinkallio 399010169 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Karahisto-Navittasaari a+b 399010120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Karjatarhanmäki itä/Lähdesmäki 399010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Karjatarhanmäki länsi 399010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Karoonpalli 399010122 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Karoonpalli 2 1000019357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karoonpalli 3 1000019358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Karoonpalli 4 1000050860 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Karrunmaa 1 399010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Karrunmaa 2 399010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Karrunmaa 3 399010118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Keffu 399010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad järnålder
 Kirkonmetsä 399010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder odaterad
 Kiviniemenmäki 399010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kivoonsaaret 399010099 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Klapantontti 1000015059 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Klapurikallio 1000016985 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Klipinneva 399010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Koivuharju 1000020597 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Koivula 399010164 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Koivuniemi 1000014977 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korpela 1000019450 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Korpimäki 399010086 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Korvenkallio 399010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Korvenmäki 1000014828 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, förhistorisk
 Korvenranta 399010161 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Koskelanmäki 399010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Koskenranta/Riihirannanmäki 399010063 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, ej definierad
 Koskimaa 1000015008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kotaneva länsi 399010083 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Kotaneva S 1000037127 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotaneva-kaakko 399010154 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Kryytimaankangas 399010180 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kullerinmäki 399010101 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, förhistorisk medeltida
 Kuparisaari 1000008883 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kurunkangas 399010135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder bronsålder
 Kurunsaari 1 399010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kurunsaari 2 1000015011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, bronsålder stenålder
 Kurunsaari 3 1000015012 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kurunsaari 4 1000015075 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Kusineva 399010175 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuusisaari 399010182 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kyllikeensarka 399010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Kyröläistenmetsä 399010171 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kärmesnevanmäki 1 399010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kärmesnevanmäki 2 1000015061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kärmesnevanmäki 3 1000015062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Käyppälän Palomäki 399010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Laihian 2. kirkko 1000022878 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Laitalantönkkä 399010015 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Leikkaan Annikkala 1000016986 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Leine 399010146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Leinoonkoski 1000020713 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lepoosaari 399010156 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Leppäkoskenhakkoos 399010107 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Liekoluoma 399010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad järnålder
 Liljanmäki 1000051438 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Loppelankorpi 1000014988 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Luhtakallio 399010157 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Luhtastensarka 2 399010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, gravplatser, järnålder
 Luhtastensarka 3 ryhmä A 399010028 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, historisk
 Luhtastensarka 3 ryhmä B 1000044420 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Luhtastensarka 4 1000019382 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Luhtastensarka 5 1000019397 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Luomaastonkorpi 399010149 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Luomansuunniitty 399010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lähdeloukko 399010145 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Lähdeskorpi 399010095 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Lähdeskorpi 2 1000020629 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Madesniemi 399010038 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, ej definierad
 Maijanpalo 1000020180 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Matomäki 1000024151 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Miiluhaudanmäki 1 1000014987 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Miiluhaudanmäki 2 1000020176 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Miinankallio 399010090 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Mohko 1 399010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Mohko 2 399010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Monnansuo 1000002160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Mujanvainio 1000020689 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder
 Mujanvainion-Hietaanmetsän alue 399010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Murhaastonkangas 399010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Möllinkorvenneva 399010179 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Möllinkorvensauna 1000014452 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Nauriskydönsaari 399010128 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Nikkarinloukko 1 399010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 10 1000015058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 11 1000015063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Nikkarinloukko 2 1000014961 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder järnålder
 Nikkarinloukko 3 1000014962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 4 1000014963 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Nikkarinloukko 5 1000014965 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 6 1000014966 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 7 1000015021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Nikkarinloukko 8 1000015022 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikkarinloukko 9 1000015057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikonhuhta 399010127 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Nikonkallio ja Hepomäki 399010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Nikonkallio ja Hepomäki 2 1000019389 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Nuorisoseurantalo 399010088 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder järnålder
 Orrenmaa 399010142 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pakkanen 1000036580 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Palssinmäki 399010113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Paslinna 399010076 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Paulanevanmäki 399010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Peltomaan Palomäki 399010102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder
 Peltomaan Palomäki 2 1000017654 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, bronsålder
 Penssoninsaari 1000020181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Perkoo Rompsonmäki 399010058 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Perälä 399010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pihlajasaari 1000019414 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Pihlajasaari ja Harjusaari 399010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Pikkumäki 399010077 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pikkusaari 1000019313 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pikkuvärkkä 399010151 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pimiäkorpi 399010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Piruntönkkä 399010160 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkäaro 2 399010137 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkäaro länsi 399010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Pitkäsaari 1000015003 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Poola 1 399010148 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Poola 2 1000014995 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Poola 3 1000014996 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Potka 1000014978 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Prinkinkallio 399010075 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, historisk
 Prinkinkallio 2 1000022880 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, modern
 Puntarisaari 1000019361 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, odaterad
 Puurtinkorvennevansaari 399010100 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner,
 Pyyrintie 1 399010117 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Pyyrintie 2 399010131 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Pyyrintie 3 1000019412 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, odaterad
 Pyyrintie 4 1000019413 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Päkinmäki 399010123 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner,
 Päkinmäki/Franssi 399010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Päkinsaari 399010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Pärränkytö 1000019447 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Pärränkytö 2 1000019448 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pötsänsaari 399010132 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Rajavuorenluhdat 1000014964 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Rajavuori 399010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Rajavuori 2 1000019091 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 1 1000015054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 10 1000015186 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rautakallio 2 1000015053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 3 399010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Rautakallio 4 399010133 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 5 399010109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 6 1000014984 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 7 1000014983 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Rautakallio 8 1000015055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautakallio 9 1000015056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Riihimaa 399010035 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Riihirannanmäki 2 399010165 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitapäkinmäki 399010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitasaari 399010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder tidig metallålder
 Riitasaari 2 1000019432 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitasaari 3 1000019433 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad järnålder
 Riitasaari 4 1000019502 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitasaari 5 1000019503 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Riitasaari 6 1000019506 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Rintakorpi 1000051437 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder medeltida
 Rintamaa 399010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Rintamaa 2 1000019510 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Rintamaa 3 1000019511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Rintamaa 4 1000019512 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Rintamaa 5 1000019513 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Rintamaa 6 1000019514 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Rintapoti 1000046517 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ritarin Hautamaa 1000020179 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rotkonmäki 399010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Roukkionkangas 1 399010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Roukkionkangas 2 399010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Roukkionkangas 3 1000015002 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad bronsålder
 Ruuhomäki 399010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Saarela A-B 399010125 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Saloniemi 399010158 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Salonmäki 399010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Salonmäki 2 1000019425 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Salonmäki 3 1000019426 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Salonmäki 4 1000019427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Saranevanmäki 399010082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, förhistorisk
 Seiminmäki 1000019429 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Seiminneva 399010130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Seiminneva 2 399010150 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Sirkki 1 399010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Sirkki 2 399010081 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Sirkki 3 1000019989 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Soiluhdanneva 399010173 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Soiluhdanneva 2 1000019421 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, ej definierad
 Soukannevankalliot 1 399010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Soukannevankalliot 2 1000014794 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Susisaari 399010176 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Sutikankangas 1 399010072 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, bronsålder stenålder
 Sutikankangas 2 399010073 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sutikansaari 399010092 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
naturformationer, odaterad
 Syrjälänkytö 399010129 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Syyninmaanloukko 399010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Syyninmaanloukko 2 1000019415 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Syyninmaanloukko 3 1000019416 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Taka-Alho 399010056 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Tallisaari 399010094 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Talsola 399010168 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, odaterad
 Tanelinperkoo 399010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Tapola 399010174 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Teerivuori 1 399010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Teerivuori 2 399010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Teerivuori 3 1000014980 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Teerivuori 4 399010172 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Teerivuori 5 1000020175 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervahaudanmäki 1000014981 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tipuli 399010119 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Torstilan Palometsä 1 399010105 möjlig fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Transteeni 399010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuoressaari 1 1000014407 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tuoressaari 2 1000014408 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tuppirämäkkä 1000019360 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuurinluoma 399010070 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Tyllijoki 1 399010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Tyllijoki 2 399010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Tyllijoki 3 399010085 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Tyllijoki 4 399010147 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Tyyvinperkoo A 399010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Tyyvinperkoo A-B 399010098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, ej definierad
 Tölmä 1000014985 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Tönkkä 399010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Untamo 399010170 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uudenkydönmäki 1000019446 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Uusikytö 399010111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Uusiluhta 399010062 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Vaaranmäki 399010057 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder bronsålder
 Vahvasalo 1 399010155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vahvasalo 2 1000015013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vaissalo 1000015016 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Vakkurinmetsä 399010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Vakkurinmetsä 2 1000020731 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Vanattari-Tenkkuluhta 399010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Vanattari-Tenkkuluhta 2 1000020732 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Vesalahti 399010138 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, historisk
 Vesikonkallio 399010080 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Viirikallio 1 399010108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, boplatser, bronsålder tidig metallålder
 Viirikallio 10 1000015072 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Viirikallio 2 1000015070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder järnålder
 Viirikallio 3 1000015071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Viirikallio 4 1000015066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Viirikallio 5 1000015067 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Viirikallio 6 1000015068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Viirikallio 7 1000015069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Viirikallio 8 1000015073 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, historisk
 Viirikallio 9 1000015074 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Vuoruusenmäki 399010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Vuoto 399010116 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, odaterad
 Välikorpi 399010140 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, boplatser, bronsålder järnålder
 Välmä 399010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler
gravplatser, tidig metallålder
 Välmä 2 1000019445 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Värkkä 399010103 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Ylijoki 1000014997 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Yrjäälänkoski 1000022879 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Yrjäälänkoski 2 1000036797 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
Larsmo
 Arbutus 1000050556 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bastuhamnen 1000019166 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bjenträsket 1842 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bjonholmen 1000019177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Björn 1849 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bovallarna 1000048628 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Bredhällan 1000019167 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Cetonia 1835 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Dömmasskäret 1000019168 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Esse-Flatbacken, skogsbilväg 990010122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Esse-Höjforsen/Heinäkoski 990010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Esse-Sandheden 990010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Fränsviken 1000019169 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Hjortronmossen 1844 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Högon 1000019170 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 John Grafton 1836 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalvholmen 1000019171 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koppargrundet 1000017754 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Köbergsgrunden 1843 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Långreveln 1000019172 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norrörarna 1840 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Skräkmåsgrunden 440010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stockön 1000019178 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Stockön 1000028582 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stockön 2 1000019179 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Stockön 3 1000019180 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Stockösundsberget 1000019173 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stora Kälberget 1000019174 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sultan 1839 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Södergadden 1838 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Södra Hamnskäret 1000019181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Södra Hamnskäret 2 1000019175 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken,
 Tupeli 1000029894 fast fornlämning
boplatser, stenålder