Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 6796 objekt
sökvilkor: Egentliga Finland

Aura
 Aitamäki 1000041449 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Alistalo 1000014271 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alitalo 19010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alitalo 2 1000041413 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hakapelto 19010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietala 19010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Höystinmäki 1000041450 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Isosimola 19010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Juhola 1000014272 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järsä 1000045973 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Järvenoja Tulleri 1000041518 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Järvenojan paperitehdas 1000041444 fast fornlämning
industriobjekt, stenkonstruktioner, historisk historisk
 Kuuskosken saha ja mylly 1000041446 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuuskoski Rakuunan torppa 1000041514 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kuuskoski talo C 1000041521 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuskoski talot D E F 1000041520 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuskoski torppa 1000041522 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Laurila 1000045972 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Leinakkala Vähätalo 1000014269 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leinakkala-Sikilä rajamerkki 1000041451 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Leipälä 1000014277 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mattila 1000045969 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäranta 1000014270 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkitalo 1000014278 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Parastenvuori 19000001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Prunkkalan kappalaisen virkatalo 1000041452 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Prunkkalan kappelikirkko 1000041519 fast fornlämning
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk
 Prunkkalan kylämäki 1000041461 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Prunkkalankosken mylly 1000038758 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahkala 19010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Seppälä Prunkkala 19000002 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sillankorvantie 19000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Sipilä Andersson 1000045970 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sipilä Johansson 1000045971 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Suni-Keskitalo 19010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tähkäpää 19010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanhatalo Kaivopelto 19010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanhatalon nummi 19010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vähätalo 19010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vähätalo-Lamila 19010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylhäinen 19010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylistalo 19010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylitalo 19010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Gustavs
 Beatris 1678 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Daphne 1000028132 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Etelä-Vartsala A 1000026597 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Etelä-Vartsala B 1000026609 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Etelä-Vartsala C 1000026610 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Etelä-Vartsala D 1000026611 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Etelä-Vartsala E 1000026612 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Etelä-Vartsala F 1000026614 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Friisilä 2624 möjlig fornlämning undervattensobjekt
träkonstruktioner, ej definierad
 Friisilä 1000026607 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Herranniemi 1000026613 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hiisilä 1000011825 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Hopiavuori 1000011824 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Hyyppivuori 1000011823 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Isokari ampumasuoja-alue 1000028142 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Isokari bunkkeri 1 1000028143 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Isokari bunkkeri 2 1000028144 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Isokari fladan pitkä kivirakenne 1000028145 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari kaivo 2 1000028146 övrigt kulturarvsobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Isokari kaivo 3 1000028147 övrigt kulturarvsobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Isokari kaivo 4 1000028148 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari kasarmin perustukset 1000028149 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari kolme kivikasaa 1000028150 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari laiturin perustus 1000028152 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari laiturin perustus 1000028153 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari laiturinpohja Warma 1 1000028154 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari louhos 1000028155 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Isokari lypsinaitaus 1000028156 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isokari maalattu merimerkki 1 1000028158 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari maalattu merimerkki 2 1000028159 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari majakan mäen louhosalue 1000028161 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Isokari maston perustus 1000028162 övrigt objekt
försvarsverk, historisk
 Isokari merenkulun merkkilaite 1000028163 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Isokari merenpinnan korkeusmerkintä 1000028157 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Isokari merimerkki 1 1000028164 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 10 1000028165 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 2 1000028166 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 3 1000028167 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 3 1000028169 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 4 1000028168 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 5 1000028170 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 6 1000028171 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 7 1000028172 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 8 1000028173 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari merimerkki 9 1000028175 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isokari muuri 1 1000028176 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue kiviaidat 1000028182 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue luotsikylä itäinen 1000028178 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue luotsikylä itäinen 1000028179 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue luotsikylä läntinen 1000028181 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue majakkakylä 1000028183 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue saaren eteläosassa 1000028184 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari muurialue suorakaide 1000028185 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari myllyn paikka 1000028186 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isokari peltoraunio 1 1000028188 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isokari peltoraunio 2 1000028189 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isokari putkilinja 1 1000028190 övrigt objekt
försvarsverk, historisk
 Isokari putkilinja 2 1000028191 övrigt objekt
försvarsverk, historisk
 Isokari raivausröykkiö 1 1000028195 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari raivausröykkiö 2 1000028196 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari raivausröykkiö 3 1000028197 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari raivausröykkiö 4 1000028198 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari raivausröykkiö 5 1000028199 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari raivausröykkiöalue 1000028200 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari rakennuksen paikka 1 1000028201 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari rakennuksen paikka 2 1000028202 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari rakennuksen perustukset 1000028203 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari rakennuksen pohja 1 1000028204 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari rakennuksen pohja 2 1000028205 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isokari venevalkama 1000028160 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Juslenin ranta 1635 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kaasvuori 304010001 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kaasvuori II 1000011821 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kaislaranta 1000013500 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Karpakanlahti 304010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Katanpää 2281 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Katanpää hautaraunio 1000038555 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, förhistorisk
 Katanpää Kivimäki louhosalue 1000038564 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Katanpää kiviuuni 1 1000038576 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Katanpää kiviuuni 2 1000038577 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Katanpää kiviuuni 3 1000038583 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Katanpää kummeli 1 1000038567 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää kummeli 2 1000038568 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää kummeli 3 1000038574 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää kummeli 4 1000038575 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää laituri 1000038589 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää lennätinaseman konehuone 1000038570 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Katanpää meriväen kasarmin raunio 1000038592 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Katanpää muuri 1000038551 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Katanpää Ootskeri louhos 1000038557 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Katanpää paahus 1 1000038552 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katanpää paahus 3 1000038578 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katanpää paahus 4 1000038579 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katanpää paahus 5 1000038581 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katanpää radioasema 1000038560 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katanpää rakennuksenjäännös 1 1000038561 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Katanpää rakennuksenjäännös 3 1000038591 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Katanpää silta 1000038590 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Katanpää suojahuone 1000038562 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Katanpää tuliasema 1 1000038550 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 10 1000038586 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 11 1000038587 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 12 1000038588 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 2 1000038593 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 3 1000038553 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 4 1000038556 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 5 1000038558 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Katanpää tuliasema 6 1000038580 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 7 1000038582 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 8 1000038584 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpää tuliasema 9 1000038585 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Katanpää tykkitie 1000042629 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Katanpään linnake / iso patteri 1000038594 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Katanpään linnake / pikku patteri 1000023418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kaurissalo Pleikilänviikki 2637 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kippariluoto 1639 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kirkluoto 1000011839 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Klupinniemi 1000011836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Klupinniemi II 1000011837 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Koelsuu A 1000026598 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koelsuu B 1000026599 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koelsuu C 1000026600 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koelsuu D 1000026601 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Krunninvuori 304010002 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kröönviikinkalliot 1000011827 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Langstet 1 1000026603 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Langstet 2 1000026604 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Laupunen 1 1636 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Laupunen 2 1637 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Laupunen Heponiemi 1638 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Loukeenkari 304010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Parattulanlahti 1000026606 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Patavuori 1000011834 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Petekari 304000001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pyhän Jaakobin kirkkomaa 1000011830 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk
 Pyhän Johanneksen kirkkomaa 1000011829 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, kyrkobyggnader, historisk
 Pähkinärinne 1000011838 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Sant Henrikin vuoret 1000015332 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tammarkunvuori 1000011835 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tiuskrunni 1000011828 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Trafik 1000029893 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tuurkilinvuori 1000026608 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Viliskeri 1000026602 fast fornlämning
boplatser, historisk
Kimitoön
 Ackokullen 243010017 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Alfred 1552 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Allandet 1 1518 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Allandet 2 1523 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Allarsborg 1000025626 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Altai 1498 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ansvedja 1 40010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ansvedja 2 40010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ansvedjaträsk 1 40000006 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ansvedjaträsk 2 40010062 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ansvedjaträsk 3 40010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Avomeri 1560 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Backas 923010011 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Basens 0-ändpunkt 1000026544 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Basens W-ändpunkt 1000042079 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Bastuslätt 40010103 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Bastuslätt 2 1000024164 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bastuslätt 3 1000037549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bastuslätt 4 1000037597 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Bengtskär koillispuoli 2331 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bengtskär lounaispuoli 1527 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Benholmen 1000021311 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Benholmen 2 1000024258 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Benholmen 3 1000024259 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Benholmen 4 1000037475 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Benholmen 5 1000037476 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Berga 243010034 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Berga 2 1000049409 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Berghem 1 243010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Berghem 2 243010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Berghem 3 243010055 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Bergholmen 1000021356 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Bergholmen 1000039038 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Bergholmsfjärden 40010026 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Berghäll 1000014803 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Biskopsö 1000030444 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Biskopsö 1 1000030451 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Biskopsö Södergård 1000030428 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bjensböle 2257 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Bjensböle (Biensböle) 1000026543 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Björkboda 40010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Björkboda 2 1000021300 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Björkbodan ruukki 1000015799 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Björkhaga 243010035 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Björkholmen 40500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Björkkulla 1 1000030452 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Björndalen 1000026552 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Björnholmen 243010022 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Bockberget 1000026548 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Bodal 1000026559 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bofallsmossen 923000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bogsböle 243010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bolax Näset 40010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Bollberget 243010056 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Bomossen 1000026521 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Bomåssaträsket 1000025838 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Borgarslätten 40010049 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Brantbergen 1 1000024158 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Brantbergen 2 1000024152 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Bredviken 1000019294 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Briggen 1000038755 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Brudbergen 1 243000005 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Brudbergen 2 243010054 fast fornlämning
gravplatser, stenkonstruktioner, järnålder bronsålder odaterad
 Brudbergen 3 1000026526 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Brännbergen 1000036868 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Buskskäret 1520 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Busön 1000011330 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Byholmen 40000010 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Byholmenin veneen kaari 2496 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Bykärret 1000026537 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bålkärret 1000025841 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Båtkulla 1000026554 fyndplats
fyndplatser,
 Böhle 40000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Bötesberget 40010045 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bötesberget 2 1000024162 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bötesberget 3 1000024161 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Böteskär 40010029 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Bötesön 1 1000030424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bötesön 2 1000030425 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bötisberget 40010018 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Bötskäret 1 40010091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bötskäret 2 40010092 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Bötskäret 3 40000016 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Bötsön 1000011329 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 China 1550 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Dahlsbyskogen 1000019285 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Dalkarbyträsket 1000026535 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Dammhagen 1000026539 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Degernäs 40010033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Djupdalen 1000024157 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Dömmaskär 1563 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Efskata udden 40040001 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ejskär 1000011313 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ejskäret kiviuuni 1000038031 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ekholms fladan 1000021344 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Elimyr 1000026549 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Elmdal Långholmen 1497 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Eländet 243010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Enskäret 1522 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Eugenia 1540 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Fagerdalen 1000020763 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Fagerviken 243010033 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Falkberget 1000031528 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Falkön 1 40010006 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Falkön 2 40010007 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Farfarskärret 923000004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Farfarskärret 2 1000025842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Farfarskärret 3 1000046665 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Finnviken 243010023 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Finängen 1000026522 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Fladan 1000014668 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Flugböle (Flugnböle) 1000026542 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Forsängen 1000020762 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Fröjdböle 243010018 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Fröjdböle 2 1000020756 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Furuholmen 1000021364 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Furuskär 2348 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Fåfängsskär 1 1000021345 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Fåfängsskär 2 1000021365 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Galbyskärsudden 1519 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Galgberget 1000021312 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Galtarby VI 1000019291 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Galtarbyviken 1494 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Gammalsvidsbergen 40010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Gammelby 1000024359 fyndplats
fyndplatser, bronsålder järnålder
 Gammelmorskärret 923000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Garpen 1 1511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Genböle 40010020 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Gesterby 1000014391 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, järnålder
 Glimsberget 1000026528 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Gloet 1 1000030454 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Glännan 1000035385 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Grankulla 243000006 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Grophagen 1 40010105 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Grophagen 2 40010106 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Grophagen 3 40010112 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Grytkärret 1000026532 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Gräsböle Östergård 1000026547 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gräsvik ören 1000021305 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Gröndalen 40010114 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Gunholmen 1000031091 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Gåsharu 1 1000037461 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk historisk historisk
 Gåsharu 2 1000037462 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Gåsharun 1547 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Gärskär 1 1000037463 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gärskär 2 1000037464 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gärskär 3 1000037465 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Gärskär 4 1000037466 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Gärskär 5 1000037471 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gärskär 6 1000037473 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gästerby Smisskullen 243010016 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Haborsberget 1000024944 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder järnålder
 Hammarsboda 1 40010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Hammarsboda 2 40010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hammarsboda 3 40000004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hammarsboda 4 40010036 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder odaterad historisk
 Hammarsboda 5 40010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder bronsålder
 Hamnholm 1000013335 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Hamnholmen 1 40010069 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hamnholmen 2 40010070 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hamnholmen 3 40010071 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hamnholmen 4 1000011326 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hamnholmssundet 40010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Helgeboda 1000026553 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Helgskär 40000011 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Helsingfors 1524 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hembacka 243010036 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Hemlands skogen 1 1000021317 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Henriksberg 1000021315 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Henriksberg 1 1000030438 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Herrala 243010012 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hertsböleviken 1 40010109 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Hertsböleviken 2 40010110 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Hiittinen, Biskopsö 1000021361 fast fornlämning
fyndplatser, stenålder
 Hisskäret eteläranta 1554 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, odaterad
 Hitis Kalvholmen 1 40010084 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hitis Norrsundet 40000014 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hitis Norrsundet 2 1000021321 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Holma Hamnholmen 1516 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, medeltida
 Holma Hamnholmen 1 40010075 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Holma Hamnholmen 2 40010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hälsingholmen 1000011320 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Härlighetsberget 243010062 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Härön 1000011310 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hästholmen 1000040624 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Höga Buskär 1 1000011311 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Höga Buskär 2 1000011312 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Högbacka 243010004 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Högbergen 1000032087 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Högberget 1000024160 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Högholmen 40010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, färdvägar, medeltida
 Högholmen 1 1000028908 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Högholmen 2 1000019362 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Högholmen 2 1000028909 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Högland 40500017 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, färdvägar, historisk
 Högland 1000011316 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Högland maakellari 1 1000038033 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Högland rakennuksenjäännös 1 1000038035 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Högland 1 2349 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Högland 2 2350 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Högland kiviuuni 1000038032 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Högland maakellari 2 1000038034 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Högland maakellari 1 1000045123 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Högland navetta 1000038036 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Högland rakennuksenjäännös 2 1000038073 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Högliden 1000026513 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Högmo (Högemo) 1000026557 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Högåker 243010040 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Högåker 2 1000011108 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder
 Illon kalkkikaivos 1000042178 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Inga 1551 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Janssonsbergen 1000026523 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jarlsgård 923010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Jordbro 40010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, bronsålder
 Jungfruholmen 1 40010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Jungfruholmen 2 1000037485 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Jungfruholmen 3 1000037486 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jungfrusund Jungfruholmen 40500009 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jungfrusund Lindholmen 40500008 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, boplatser, historisk
 Jättekastberget 243010007 fast fornlämning
gravplatser, stenkonstruktioner, bronsålder odaterad
 Jätukastberget 40010019 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kaldoholmen 1 40010097 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kaldoholmen 2 40010098 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kalholm 1000011327 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kalholmen 40500005 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kalkila (Kalkila) 1000026562 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kalkskär 1553 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kalvholmen 1555 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kammarbergen 40010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kappalskroken 1000011315 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kyrkobyggnader, historisk
 Kaxkäla 1000021296 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kemiön kirkko 1000014798 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Keskitalo 1000024355 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Keulakuvahylky 1513 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kila 1000026555 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Killingholm 1000021355 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad historisk
 Kilskullen 923010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Klobben 243010011 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Klovakärret 1000026527 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Knipnäsbacken 40010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kojkullen 1000024655 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kolaskär 40010039 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Korsholmsviken 1499 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Korsskär 1 40000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korsskär 2 40000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korsskär 3 1000011333 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kosackkullen 40010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Krogarudden 40010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, konst, minnesmärken, historisk historisk
 Krogarudden 4 1000037596 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Kronomalmen 1000036582 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kråksundet 1000030430 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuggskär eteläpuoli 1525 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Kummelberget 243010024 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kummelberget 1 1000030459 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kummelberget Skinnarvik 1000015328 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Kummelhuvudet 40010067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kummell Rån 1000021357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenkonstruktioner, bronsålder historisk
 Kvarnbäcken 40000007 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kvarnedet 40010040 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kvarnedet W 1000042073 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarnkärret 1 40010111 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kvarnkärret 2 40010113 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kvarnmossen 1 40010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kvarnmossen 2 40010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kvirvon 923010006 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kyrksundet 40010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, boplatser, gravplatser, järnålder järnålder medeltida historisk
 Kåddböle 1000013838 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kåddböle Västergård 243000007 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, bronsålder järnålder odaterad
 Kåddbölebrinken 243000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kåddbölebrinken 3 1000026524 fast fornlämning
fyndplatser, förhistorisk
 Kåddbölevägskälet 243010047 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kälskärret 243000004 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käringen 1558 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Käringö 1000013336 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Käringön 1 1000030470 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kärra bukten 1 1544 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kärra bukten 2 1545 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ladoga 1526 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk historisk
 Lammala 923010005 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Lapphagen 923000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Lattopete 40010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Ledukärr 1 1000026530 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ledukärr 2 1000026538 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lemholm 1000015327 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lemnästräsket 1000014669 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lilla Masungsträsket 1000019287 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Lillers 40010072 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lillfinnhofva 40010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lillglo 1 1000030340 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lillglo 2 1000030341 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lillgård 243000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lillgård 243010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Lillgård N 1000042080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lillåker 1000026550 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lindholmen 1 40010058 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Lindholmen 2 1000037598 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Linnarnäs Södergård 243010021 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Långdalen 1000026563 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Långfuruholm 40010031 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Långholmen 243010029 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Långholmen kiviraunio 1000038037 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Långholmen lato 1000038038 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Långholmen tuliasema 1 1000038039 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Långholmen tuliasema 2 1000045122 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Långnäs ören 1543 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Långnäsudden 1 40010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Långnäsudden 2 40010013 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Långpäran 1 1000030458 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Långpäran 2 1000030443 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Långsidmossen 1000036579 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Långsidmossen 2 1000036581 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Långsidmossen 3 1000036777 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Långvik, Norrlångvik 1000026540 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Länsmansbergen 243010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lärkskog 1000049522 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lökholmen kiviaita 1000038040 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lövkulla 243010025 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lövö 2347 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lövö kobbar 1 40000027 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lövö kobbar 2 40010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Lövö kobbar 3 40000028 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Lövö kobbar 4 40000029 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Lövö krokar 1000021313 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mainiemi 1000023644 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mainiemi 2 1000032437 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Majberget 243010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Makila (Makijlla) 1000026561 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Makila Östergård 243010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, bronsålder järnålder
 Makila, Majberget 1000026564 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Malen 1000021349 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Malmis 1000026551 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malmsberget 1000021306 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Marskäret 2513 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Marängs söderbranten 1000021362 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Masugnsträsket 40010050 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mattkärr Södergård 243010050 fast fornlämning
gravplatser, odaterad
 Mattörar 1510 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mellangård 243010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenkonstruktioner, bronsålder historisk
 Mellangård 923010003 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Mellantorp 1000019280 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Metskär 1512 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Misskärr 1000015326 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mjösund (Miöösund) 1000026558 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mjösund 1 2453 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mjösund 2 2333 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Morgonlandet eteläpuoli 1404 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Morgonlandet lounaispuoli 1000022633 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Morgonlandet pohjoispuoli 1403 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Mossarna 1 40010085 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mossarna 2 40010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Munkviken 1000021301 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Måsklobben 1517 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mölnholmen 1000015331 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Mölnkärret 40010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Mölnkärret 1 1000024159 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mölnkärret 2 1000024156 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Mörkdalsberget 243010059 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Mörkdalsberget SW 243010019 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Mörkkärret 1 1000019292 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Nedergård 243010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nivelax 923010008 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Norra Mågsholmen 923010002 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Norrglo 40010078 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Norrharunan ankkuri 2215 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Norrskagen 243010049 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Norstö 1000011322 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Notön 2540 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Nybondas 40000023 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nyborgs 1000039665 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nyborgs 2 1000039685 fast fornlämning
fyndplatser, boplatser, järnålder historisk
 Nyckelkärrbergen 1000048954 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Nygård 1000027796 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nygård 1000030450 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Nyäng 1000011314 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Nårrgård 1000050905 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Nämanön 40010032 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Näset 40010079 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Näset 1000010133 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Näset (Skinnarviksvägen) 1000031089 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nässkata 1 1000030429 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nästorp 40000005 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Nöjis 40010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Nötholmen 1000031090 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Olla näset 1000021342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Olofsgård 1 923010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Olofsgård 2 923000005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Olofsgård 3 1000025836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder historisk
 Olofsgård 4 1000025837 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Orglosön 1 1000030446 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Orglosön 2 1000030447 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Orrnäs 1502 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Oxholmen 1 40010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Oxholmen 2 1000037477 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Oxmossen 40010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajböle, Österkulla 1000026541 fyndplats
fyndplatser,
 Prästgårdsgruvorna 923000006 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Purunpää Högholmen 40010041 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, historisk
 Purunpää itäpuoli 1 1534 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, järnålder
 Purunpää itäpuoli 2 2688 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Purunpää itäpuoli 3 2301 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Purunpää Jungfrusund 40500014 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk historisk
 Purunpää Oxholmen 1 1533 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Purunpää Oxholmen 2 1535 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Påvalsby 1 243010038 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Påvalsby 2 243010039 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Päivärinne 1000014662 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rekuån 1000026534 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Reserve ängarne 1000026536 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosala Halsbacken 40000008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rosala Hamnholmen 40010077 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Rosala Kalvholmen 1 40010081 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosala Kalvholmen 2 40000013 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosala Rosalaby 1000021299 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rosala Ryssberget 2 1000021360 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Rosala Sommarö 3 1000021302 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Rosala Örö 1000021303 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Rosala, Storholmen 6 1000021307 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosendalbäcken 40010024 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Rugnola (Ruggenol) 1000026560 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rugnola 2 1000049535 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Ryssviken 1000028942 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Råberget 923010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Råberget 2 1000019293 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rågholmen 243010020 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Råudden 1000014670 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Råudden 2 1000019363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Råudden 3 1000025609 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Råvik 1000024165 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rävberget 40000009 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rävskäret a 1541 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Rävskäret b 1542 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Römossbergen 1000019288 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Röng kärret 1000021310 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rönnlandet 1557 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Sabbelsviken 1 1000019281 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, tidig metallålder
 Sabbelsviken 2 1000019283 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, tidig metallålder
 Sandbacka 243010048 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Sandbrinkarna 40010064 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sandås 1000035418 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sandö 1000002065 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Sandö & Vestankärr 1000026565 möjlig fornlämning
händelseplatser, gravplatser, historisk
 Sandö rakennuksenjäännös 1000038041 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Santasaari itäranta 1501 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Schiller 1515 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Schillersgrundet 1000019095 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Segerbacka 1 40000024 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Segerbacka 2 40000025 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Segerbacka 3 40000026 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Senatsberget 1 40010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siivo 1000030212 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sjuråsviken E 1000020837 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Sjuråsviken NE 1000020839 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Själgloudden 1 1000030455 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Själgloudden 2 1000030456 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Skaget 1000021316 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Skaget 1 1000030337 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Skaget 2 1000030453 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Skansholmen 40010060 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Skepparhamn 40000015 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Skepparhamn 2 40010087 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Skinnarvik (Sinnaruick/Skynnarwik) 1000025608 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skinnarvik 1 1000014671 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Skinnarvik 2 1000048939 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Skinnarvik Bruksviken 1000048948 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Skinnarvik Lemnäsin kaivos 40500002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, modern
 Skinnarviken 1000021322 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Skinnarvikin lasitehdas 40500012 möjlig fornlämning
industriobjekt, modern
 Skinnarvikin pato 1000015330 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Skoböle 1000011109 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Skogsgärdorna 40000012 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Skogshaka 1000031677 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Skogskär 1537 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Skogskär 1000021309 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Skrinnanberget 243010015 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Skrämmarn 1514 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Skvallerbäck 1000024245 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Skvallerbäck 1000026545 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Skålböle 243000008 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Slätskäret 2466 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Smedsböle 1 1000026567 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Smedsböle 2 1000026566 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Smedsböle 3 1000026520 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smedsböle 4 1000047678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smedsböle 5 1000047679 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smedsböle 6 1000047680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smisskullen 243010028 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Smörklinten 1000026568 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Snåldö hamn 40010068 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Solhem 1 243010037 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Solhem 2 243010052 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Solhem 3 243010053 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Spångkärr 243010030 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Spångnäs 1 1000030339 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Spånåmalm 243010010 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Stenmo, Västerbacka 1000026556 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Stenverkklobben 1 40000030 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Stenverkklobben 2 40000031 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Stor Ängesö 1536 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stora Buskär rakennuksenjäännös 1000038042 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Stora Buskär tomtning 1000038043 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stora Rödskär 1 2298 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stora Tandskäret 1 1000030936 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Stora Tandskäret 2 1000030937 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Stora Ängeskär 1 40010099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk järnålder bronsålder
 Stora Ängeskär 2 40010100 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Stora Ängeskär 3 40010101 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Stora Ängeskär 4 1000011328 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Stora Ängesön riimukivi 1539 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, förhistorisk
 Stora-Ängesö 1000021359 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, odaterad
 Storgård-Östergård 923010009 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Storholmen 40010082 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Storhumun 243010002 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Storkärret 1000026525 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Stormossen 40010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Stormossträsket 1000021308 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Storsundet 1 1000030439 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Storängen 1000015329 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Storön 1 40010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Storön 2 40010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Strandängen 40010108 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Strömman kanava 2 2346 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stubbhagen 1000026514 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Stubbkärret 1000025840 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stubbkärret 2 1000046666 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Styrsvik 40010102 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Sunnanån ruukki 1000015800 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, historisk
 Svartholmsskatan 40010107 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Svartträsket 243010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Söderbacka 1000030935 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Södergård 923010010 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Södergård 1 1000030436 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Södergård 3 1000030437 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Söderlångvik 40010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Söderlångvik Bötesberget 1000021358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, färdvägar, historisk förhistorisk
 Söderlångvik Söderby I 1000021294 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Söderlångvik Söderby II 1000021295 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Söderverkarna 1 1000030336 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Söderviken 923010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Söderängen 1000026533 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Söljeholmen 40010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Taalintehtaan hiiliuunit 1000032094 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Taalintehtaan ruukki 40500006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk historisk historisk
 Takvedholmen 40000034 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tallflaka 40000020 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, ej definierad
 Tallkullen 40010021 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Tallriksvarpen 1556 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Teglars 243010058 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Telegrafberget 243010032 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Telegrafberget 2 1000026515 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, färdvägar, historisk
 Tjukan 1 40010093 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Tjukan 2 40000017 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tjukan 3 40010094 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tjukan 4 40000018 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tjukan 5 40090001 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Tjukan 6 40000019 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tokholmen 1 40000032 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tokholmen 2 40000033 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tolvsnäs 1500 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Torpstranden 1000024317 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Torvströmossen 1000026529 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Trutören 2210 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Träskars träsket 1 1000030338 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Träskböle 243010061 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Träskedet 1 1000030426 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Träskön 1 1000030457 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tunnhamn 1000021297 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tunnhamn, Österön 1000021348 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Tynglax 40010104 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Udden 1 1000030423 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 UJ 117 2452 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Uppgård 1000027798 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Uppgård 1000030448 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Uppgård 2 1000030449 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Valsverksholmen 1000019286 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, historisk
 Valsverksholmen 2 1000028485 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Valtionmaa 1000025839 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vanhan kirkon paikka 40500013 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Vera 1549 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Verkören 1000021331 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vestergård 1000048125 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vestlax 243010041 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Viikin kartano 1000018610 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Viksgård 243000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Viksgård 243010031 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Villonen 1000015347 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Vostok 1548 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vreta Dammängen 1000047472 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vreta Mellangård 1 243010057 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Vreta Mellangård 2 243010060 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Vretaflyen 1000024141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Väktars strömmen 1521 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vänoxa 1000030445 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vänö Bergs 1000045751 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vänö Klings 1000045752 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vänö Maraholmen 1546 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vänö Mårs 1000021298 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vänö Pällas 1000045753 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vänö Skräddars 1000045754 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vänö Stens 1000045755 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vänö Vänö 1 1000021346 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Vänö Vänö 2 1000021347 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Vänö Wästerbygge 1000045749 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vänön kappeli ja hautausmaa 40500007 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Västanfjärd Pörtsnäs 1000019290 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Västerbergen 40010003 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Västerfladan 40010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Västergård 243010008 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Västergård 2 1000048785 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Västermark Västergård 243010051 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Västernäset 1 40010028 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Västernäset 2 40010074 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Västersjälsmalmen 40010002 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Västeräng 923010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder järnålder
 Västerängarna 40010052 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder
 Västerängen NW 1 1000020834 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Västerängen NW 2 1000020836 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Västerängsviken 243010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Västra Granholmen 40010083 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ytterkulla 40010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ytterkulla 1000024246 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Yttre Klovaskär 1559 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Yxskär 1000011309 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Åkerängen 1000021363 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ånholm 1000011323 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ånholmen 1538 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Älgmossen 40010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ängeshamn 1 40010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ängeshamn 2 40010089 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ängeshamn 3 40010090 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ängeshamn 4 40000021 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Ängeshamn 5 40090002 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Ängeshamn 6 40010095 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ängeshamn 7 40000022 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ängesholmarna 1000019289 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Ängeskär 1000011321 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ängesö 1000013337 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ängviksbergen 1000026531 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Äspskär 1000031107 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Ölmosviken 1000019364 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder bronsålder
 Örö 01 kivilatomukset 1000011250 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Örö 02 hautaraunion paikka 1000028257 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Örö 03 kyrillinen muistokirjoitus 1000028258 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Örö 04 Suomen sodan hautauspaikka 1000028259 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Örö 05 kiinnitysrengas 1000028260 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Örö 06 1980-luvun tuliasema 1000028261 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Örö 07 telakka 1000028262 fast fornlämning
industriobjekt, modern
 Örö 08 lähipuolustusasema 1000028263 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Örö 09 suojahuone 1000028264 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örö 10 yhdyskäytävä 1000028265 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 11 suojahuone 1000028266 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örö 12 tuliasema 1000028267 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örö 13 kiinnitysrengas 1000028268 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Örö 14 rakennuksen jäännös 1000028269 övrigt objekt
boplatser, modern
 Örö 15 tuliasema 1000028270 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örö 16 louhealue 1000028271 fast fornlämning
försvarsverk, modern
 Örö 17 tuliasema 1000028272 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örö 18 12 tuuman tykkipatteri 1 1000028273 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 19 12 tuuman tykkipatteri 2 1000028274 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 20 taisteluhauta 1000028275 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Örö 21 kalastajatupa 1000028276 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Örö 22 rajapyykki 1000028277 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 23 rajapyykki 1000028278 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 24 kiinnitysrengas 1000028279 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Örö 25 kiinnitysrengas 1000028280 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Örö 26 nostolaite 1000028281 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 27 6 tuuman tykkipatteri 1000028282 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 28 rakennuksen pohja 1000028283 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 39 harjoituskenttä 1000028284 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 40 Bockberg tuliasema 1000042866 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 41 rajapyykki 1000042867 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 42 taisteluhauta 1000042868 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Örö 43 kipinäsähkölennätinasema 1000042869 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 44 suojarakennus 1000042870 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 45 tuliasema 1000042871 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 46 rajapyykki 1000042872 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 47 rajapyykki 1000042873 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 48 rajapyykki 1000042874 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 49 tuliasema 1000042875 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 50 avolouhosrakenne 1000042876 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 51 kiinnitysrengas 1000042877 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Örö 52 kalliohakkaus 1000040099 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Örö 53 rakennuksenjäännös 1000042878 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Örö 54 tuliasema 1000042879 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 55 rakennuksenjäännös 1000042880 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Örö 56 rakennuksenjäännös 1000042881 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Örö 57 120 mm tykkipatteri 1000042782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Örö 61 tykkitie 1000042882 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Örö 62 maakellarin jäännös 1000042883 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Örö 63 tuliasema 1000042884 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Örö 64 Pitkä Ikävä 1000040097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Örö 65 Lyhyt Ikävä 1000040098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Örö jatulintarha 1 1000042889 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Örö jatulintarha 2 1000042890 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Örön linnoitus 1000020381 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk modern
 Österbacka 243010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Östergård 243040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Östergård 1 40010054 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Östergård 2 40010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Östergårdsgrufvan 1000026546 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Östermark 1000024356 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Österängsberget 243010027 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Östra holmen 40010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Östra Nygård 40010025 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
Koski Tl
 Alitalo 284010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aronmäki 284010012 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hevonlinna 284010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hevonlinnan kapulatie 1000020438 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Honkalanmäki 284000001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Jättälän Välitalo 284010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kannikko 1000033117 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kartanonnummi 1000049097 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Katavasaari 284010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kertunlähde 284010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ketola 284010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivukylän ylempi mylly 1000025647 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kosken kartanon saha 1000025648 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laurinpelto 1000014415 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Munamäki 284010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Patakosken mylly 1000025650 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patakoski 1000025652 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rantala 284010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Siikarla 284010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tausa 284010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tausanmäki 284010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tauselannummi 1000014618 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuimala 1000025651 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Tuimalan alempi mylly 1000025649 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuulensuu 1000014617 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhakylä 284010011 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vanhavinko 1000044254 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ylijoki 284010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Liipola - Välitalo 284010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Laitila
 Ahtkorvenmäki 1000000142 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ali-Olla 1000049237 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ali-Pentti 1000005567 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ali-Sunila 1000005408 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Amerikanmaa 400010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Apilasmäki 1000000107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Apilasmäki 2 1000047776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Arola 1000005483 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 As. Laurinpelto Oy 1000005568 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Autohajottamon mäki 1000000097 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Betlehem 1000015358 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Elo 1000005357 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Elsilä 1000044548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Haka 400010037 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hangassuo 1000000092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hangassuonmäki 1000000096 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harmaistenniittu 1000000172 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Harmanen 1000047168 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Hartikkala 1000036760 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hatuksenkallio 1000005556 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Haukka 1000046201 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Hautvuori 1000000057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, försvarsverk, historisk bronsålder järnålder
 Heikkilä 1000004945 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Heinikkala 1 1000000163 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Heinikkala 2 1000000131 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Heinonen 1000005359 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Helkkula 1000034856 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hemmilä 1000005438 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Heperinmäki 1000005397 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heräjärvi 1000005669 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hiekka 1000005395 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hiidenkallio-Kauraniemenkallio 1000000063 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hiittenvuori 1 400010039 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hiittenvuori 2 400010041 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hiltunen 1000036737 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huttela 1000000112 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Härjänmäki 400010033 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ihakkalannummi 400010021 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Iso-Anttila 1000045589 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Isolakia 1000004608 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Isomatosaari 1000020426 fyndplats
fartygsvrak, historisk
 Isoniittu 1000005575 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Isorahka 1000000087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Isotalo 1 1000000085 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Isotalo 2 1000000148 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Isotuvan muistokivi 1000032752 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Isovuori 400010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Isovuori 1000038597 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Isovuori 2 1000031430 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Jaakkola 1000045217 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jahtivoudintie 2 1000004626 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jalonen 1000005667 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokilaakso 1000005565 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Jokinen 1000005658 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Junnila 1000036773 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Junnorko 1000044672 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Jusi 1000051154 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jussi 1000051451 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jyväsmäki 400000003 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Jyväsmäki 2 1000036593 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Järvenpää 1000042092 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaariainen Pietilä 1000005663 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaariaisen Myllymäki 1000000062 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kairittu 1000005602 fyndplats
gravplatser, järnålder järnålder
 Kairittu 2 1000050922 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kairittu 3 1000050919 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kairittu 4 1000037431 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kakonkallio 1 1000004597 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kakonkallio 2 1000004598 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kakonkallio 3 1000004603 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kakovaha 1000044671 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kalevanpojanmäki 1000005377 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kalliometsä 1 1000034412 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kalliometsä 2 1000034413 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kalmanloukas 1000000173 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kalmanloukas 2 1000031589 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kalmanloukas 3 1000040553 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kappelinmäki 1000005368 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kartanonperä 1000005666 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Katinhäntä Uusitalo 1000005659 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaukola 1000042251 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaukola Kotiranta 1 1000005360 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kaukola Kotiranta 2 1000005621 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaukola Kotiranta 3 1000005623 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaukolan kartano 1000005362 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kauninummi 1000004627 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauppi 1000005079 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Keskimäki 1000034825 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kielenmäki 400010046 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kiikonmäki 1000000117 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kilokari 1000005562 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kilvonmäki 1000005464 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kinnala 2 1000005403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kirkenlinna 1000000058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder
 Kirkenvuorenpalo 1000000079 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder
 Kirkkokoski 400010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirstilä 1000000086 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kivelä 400010032 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kivimäki 1000034727 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kivisillanmäki 400010007 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kleemolan haka 1000005434 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kodjala Tapiola 1000005467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Koivuniemi 1000005600 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivusaari 1000000061 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kokonkallio 1000005390 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Koliseva 1000044735 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koljolanjärvi 1000000147 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kolmihaaransuo 1000000108 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kontturi 1000005378 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kopinketo 1000000161 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, fyndplatser, järnålder
 Kopinketo 2 1000005392 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kopparinvareja 1000000080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Korvenlaon vainiontausta 1000000060 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kotiranta 400010034 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kotometsä 1000005402 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotomäki ja Tahtoma 1000000180 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kouma, kirkon viinikellari 1000005460 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kovio Oksanen 1000005664 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Krouvi 1000000093 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Krouvinharju 1000000094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kudi 1000050510 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Kuivala/Hällynen 1000000130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder järnålder
 Kunnalliskoti 1000005364 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kuopankari 1000049447 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kuottenluhta 400010022 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kurapalo 1000005660 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kurkistenmäki 1000000175 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kuusisto 1000000109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kuusisto ja Kinnala 1000000103 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kylä-Heiko 1 1000005393 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kylä-Heiko 2 1000005508 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kylä-Heiko 3 1000005509 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kylä-Heiko 4 1000031449 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kylä-Heiko 5 1000034734 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Kylä-Henttu 1000005458 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kylä-Kaila 1000050039 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylämäki 1000000171 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenkonstruktioner, boplatser, järnålder
 Kylä-Puhju 400010031 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kylä-Puhju 2 1000034854 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Raula 1000000110 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kyläväiskä 1000005416 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kytömaa 1000026901 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Käresaari 400010045 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kärmeluolanmäki 1000044637 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Laesaari 1000034512 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Laitila Matossaari 2685 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Laitilan kirkko 1000014863 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, medeltida
 Lakkiomäki 1 1000004782 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lakkiomäki 2 400010042 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lalla 1 1000000141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Lalla 2 1000004433 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Lankvuori 1000000162 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Lassila 1000045492 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lauanmäki 1000005391 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lausti Väkkäräntie 1000050917 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Lehtinen 1000005653 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Leiniö 1000005400 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Leinmäki 1000002183 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Leinmäki Uotila 1000005657 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Linnansuo 1000004943 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lintula 1000004630 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lukkala 1000000174 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Lukkala 2 1000051155 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luolimäki 1000000154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Luolinmäenranta 1000005379 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Luolinmäki 1000050916 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Lällä 400010006 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lällä 2 1000000098 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lännistö 400000002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löytty 2 1000004713 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Maasuo 400010019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder
 Maikola 1000005439 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Majamaansaari ja Löytty 1000000083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Malko Mikola 1000036838 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Malkon takametsä 400040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marttila 1 1000005501 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Marttila 2 1000004876 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Matoluomanmäki A 1000019073 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Matoluomanmäki B 1000019074 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Maununpää 1000004606 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Metsäkallio 1000041916 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Miekankorpi 1 1000000132 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Miekankorpi 2 1000004714 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Miilunoja 400010028 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Miilunpohjanmäki 1000001249 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Miilunpohjansuo 1000004424 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Mikola 1000005405 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mikola 1000033119 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Moromaa 1000004432 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Muurionmäki 1000000146 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Myllykorpi 1000020214 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Myllymäki 1000027869 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyntahdon 1000020199 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Myllysuo 1000005601 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkelän puutarha 1000005475 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mäki 1000001253 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder järnålder historisk
 Mäkihaka 1000005468 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Mäki-Pastila 1000000082 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Mäki-Uotila 400010012 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Mäntylä 1000005361 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Nahkionmäki 1000031477 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Neittenkallio 1000000115 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Niittyvainio 400010030 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Niittyvainio 2 1000020197 fast fornlämning
gravplatser,
 Nilvonkallio 1000000155 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Notkelma 1000000170 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Nummela 1000005668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nummenmäki 1000005555 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Nuutintaka 1000000140 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Nystinmäki 1000000158 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Näkötorninmäki 1000018775 fast fornlämning
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Nästi Koskinen 1000005665 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nästinristi 1000000088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, gravplatser, stenålder bronsålder
 Ojapelto 1000032689 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Oksanen 1000000101 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Olla 1000005553 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Orioja 1000000100 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Oromaannokka 1000000209 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Oskarila 1000048862 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Paattimäki 1000005481 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Paavola 400010043 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pahaistenkirkonmäki 1000005394 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Palonummen vuori 400010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Palttilan kartano 1 1000005629 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Palttilan kartano 2 1000005632 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Palttilan kylämäki 1000005494 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Palttilan Saarela 1000005493 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Palttilanharju 1000000176 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Penkavuori 400010004 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Penttilä 1000004678 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Perhonmäki 400010015 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Perävainio 1000005470 övrigt objekt
gravplatser, ej definierad
 Petesaarenmäki 400010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Pietilä 400010024 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pihala 400010035 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Pihaniitty 400000000 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, bronsålder
 Pinomäentouko 1000004874 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Poikpuolastenjärvi 1000000116 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Potkionkalliot 1000005387 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Päivärinne 1000018773 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pärkö 1000000104 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pärkö 2 1000050537 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pärkö 3 1000051468 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pärkönsuo 1000000105 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Päärnävare 1000005557 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Rantala 1000005472 möjlig fornlämning
gravplatser, ej definierad
 Rantamäki 1000000129 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ranta-Pere 400010014 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Rantapotkio 1 400000001 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rantapotkio 2 1000004607 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Raula 1000004430 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Raula 3 1000005478 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Raustinmäki 1000001248 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Rautti 1000038098 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rekola 1000005484 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ridankallio 400010036 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Riihimäki 1000005365 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Riihimäki 2 1000044471 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Riihivainionmäki 400010052 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ristenkömppä 1000000106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Rukoushuone-Kansakoulunmäki 1000000181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, järnålder järnålder järnålder järnålder
 Ruotinvare 400010003 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Rurja 1000005401 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ryssänmäki 1000005463 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Saarela 400010025 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder
 Saarenkulma 1000000113 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Saarenmäki 1000004875 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Saaristo 1000005627 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salkonvuori 1000036743 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder järnålder
 Salkonvuori 2 1000036758 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salon Seikola 1000005474 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Salon takametsä 1 1000005384 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Salon takametsä 2 1000005385 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Salon takametsä 3 1000005386 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sampalalho 1000004705 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Santamäki 1000005479 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Santarapakonmäki 1000000099 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sarkomäki 1000005662 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saukola 1000005375 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Saukola 2 1000050924 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Savemäki 400010128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder
 Savenniittu 1000005396 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Savenniitunoja 1000045591 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Seiko 400010251 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, boplatser, historisk järnålder
 Seikola 1000033110 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Seikola-Niemispää 1000000153 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Seppälä 1000034863 fyndplats
fyndplatser, järnålder odaterad
 Seppälän Heikkilä 1000005507 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Seppälän linnavuori 1000000157 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, förhistorisk
 Sianalhonmäki 1000004605 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Siirilä 1000045682 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sillanpää 1000005366 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Simula 1 1000005376 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Simula 2 1000005571 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Simula 3 1000034281 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Siperia 1000005566 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sjöros 1000005554 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Soisalo 1000004944 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sonkki-Auvola 1000000114 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sonkkila 1000000149 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Sonkkila Myllymäki 1000000167 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Sora 1000005435 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Sorola hiekkakuoppa 1000005477 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sorolaisen kartanon kellari 1000005399 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Soukainen 1000000118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder
 Soukainen Pietilä 1000045434 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Soukainen Pietilä 2 1000047107 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder medeltida historisk
 Soukaisten koulu 1000039771 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Summamutikka 1000015333 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sunikedonmäki/Sinikeronmäki 400010013 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sunilan pelto 1000004873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Suomensaari 1 1000004628 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Suomensaari 2 1000004629 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Suominen 2 1000004596 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Suontaka Uotila 1000005672 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Suontaustanjoki 1 1000000077 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Suontaustanjoki 2 1000000078 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Susihaka 1000000169 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder
 Suutila 1000031936 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Syttyän Myllymäki 1000000178 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sälläsvuori 400010051 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Taakastenmäki 1000004707 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Takamaa 1000000095 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Takamäki 1000001227 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Takaperkonmäki 1000023693 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Takasaarenmäki 1000031476 fast fornlämning
fyndplatser, odaterad
 Takasuon niitty 1000000064 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Tala 1 400010049 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Tala 2 1000000144 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, ej definierad
 Tala-Vanhatala 1000000177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Tapiola 1000004939 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Toivola 1000004783 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Torre Pärkö 1000005661 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Tuominen 400010048 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder
 Tuomola 1000049177 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Tuomola 2 1000049449 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Tyynelä 1000017028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ugglas-fäst/Kustaan tamina 1000015334 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Uhrasuo 1000000111 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Ulunkannonmäki 1000000168 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Untamala Luhta 1000044552 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Untamala Luhta 2 1000044702 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Untamala Luhta 3 1000045026 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Untamala Luhta 4 1000048182 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Untamalan kirkko 400010252 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Untamalan Myllymäki 400010250 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder järnålder järnålder
 Untola 1000047157 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Uusikartano 400010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, fyndplatser, järnålder stenålder
 Uusitalo 1000005569 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uusi-Talo 1000000059 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vaarala 1 1000004946 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaarala 2 1000005469 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Vaarala-Mäkikaulio 1000005367 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vahalanmäki 1000005380 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vaimaron Matinmaa 1000000166 fast fornlämning
försvarsverk, förhistorisk
 Vainila 1000012569 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vainio-Haveri 1 1000000151 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vainio-Haveri 2 1000000152 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vainionmäki 400010150 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder järnålder
 Vainio-Puhju 1 400010029 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vainio-Puhju 2 1000004905 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vainio-Raula 1 1000000150 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vainio-Raula 2 1000004567 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Vainiotalo 1000000156 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Valkojärven Rantamäki 1000005473 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Valkon linnavuori 1000005558 möjlig fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Valtterila 1000005570 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vanha-Nikula 1000050082 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Varemäki 400010047 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vasikhaka rakennuksenjäännös 1000038044 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vasikhangas terassipelto 1000038045 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vasikkahangas 1000046449 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Vasikkahangas 2 1000049395 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Vehmaansaari 400010008 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Venno 1 1000000179 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Venno 2 1000004883 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Venälän kallio 400040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vidilä 1000044579 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Vierumäki 1000005671 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Vuola 1000005404 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vuorela ja Pehka 1000000128 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vuorenmäenkallio 1000000102 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vuorenmäki 400010040 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vuorlevonkallio 1 400010017 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vuorlevonkallio 2 400010016 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähämetsän lohko 400010044 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähäniityntaustan nummi 400010005 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähä-Talo 1 1000000160 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähätalo 2 1000004721 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Yli-Hakula 1000000159 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Yli-Kailan metsä 400010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ylisaari 1000004579 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ylisaari 2 1000005465 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Yli-Sunila 1 400010020 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Yli-Sunila 2 400010027 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Yli-Sunila Kotovainio 1000005635 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yli-Uotila 2 1000004937 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Yli-Uotila 3 1000004938 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Yli-Äijälä 1 400010023 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Yli-Äijälä 2 400010026 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ylöjenmetsä 400010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ämmänsuo 1000005389 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ämmänsuonkallio 1000005388 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
Loimaa
 Ahola 6010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Heikkilä 1000000535 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Juonikka 1000000534 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Ala-Lähde 431010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Tuomola 431010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Brusila 6010014 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, stenålder järnålder
 Brusila 2 1000014976 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Etelä-Vesikoski (Södra Väsikoskj) 1000015542 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hakala 431010002 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Heikkilä 6010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hohkala 6010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyrysenmäki 1000000533 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Isovarenmäki 6010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kalamäen pelto 6010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalamäki 6010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kankaanjärvi 1000014974 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kannistonpervonmäki 6090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Kartanonmäki 1000015538 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kellokallio 1000014968 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kemppilä (Kämpila) 1000015543 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Keto-Heikkilän tervahauta 1000026766 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivimäki 1000015547 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kojonperän Mansikkamäki 431000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Krekilänkangas 1000000522 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuuselankallio 1000000531 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kylä-Heikkilän tervahauta 1000026765 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Körri 6010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtoranta 1000014972 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leikkilinna 6010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Majanojansuu 431010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mansikkamäki 6090002 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Metsämaa Pappila 1000014967 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 431010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäenpää (Mäenpä) 1000015544 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Niinijoensuu 6000001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Pappila Kanta-Loimaan kirkko 1000000397 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Peltoinen (Peldojs) 1000015540 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Perämaa 6010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peräpelto 6010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pinnioja 1000014973 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pirttikallio 431010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitäjänkivi 1000050553 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pohjois-Vesikoski (Norra Wäsikoskj) 1000015541 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pyöreämetsä 6010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Päkämäki 431000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rajala 6010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantala 6010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantasalo 6010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Rautajärvi 1000000530 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rautelinhaka 1000015539 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ristikallio 1000041546 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ristikallio 2 1000041547 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ristinoja 1000000536 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Römpänmäki 6000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Suutarla 1000048479 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Taatihaka 1000015545 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Tammiainen 1000046155 fyndplats
boplatser, historisk
 Toramäki 1000014975 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tuomola 431010001 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tuomolan tervahauta 1000006163 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tätilän tervahauta 1000026767 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusitalo 431010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Valkeiskallio 1000041548 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vanhakirkko 1000000532 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, historisk
 Vehka-alhon lähde 1000015546 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Vännilä 1000046154 fyndplats
boplatser, historisk
Lundo
 Aarnio 1000031804 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Punittu 423010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alhojoki Tupala 1000045409 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Alikujanpää 1000050446 fyndplats
fyndplatser, järnålder