Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 3151 objekt
sökvilkor: Norra Karelen

Heinävesi
 Ahvenniemi 90010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Monikko 1000029577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alttariniemi 90010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Camping 90010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hentulansaari 1000010953 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Hiekanpohja 1000032704 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkaranta 90010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hoikansaari 90010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Huhmarniemi 90010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Humalniemi 90010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, odaterad
 Ilohovi 90010006 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Iso-Rummukka Kalmistonniemi 1000037959 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Iso-Vihtari Kalmosaari 1000037946 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Jalaskangas 90010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joki-Keskisen kangas 1000049708 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokiniemi 1000034620 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokiniemi 2 1000034621 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Joutsenlampi 1000031236 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Joutsenlampi 1000031390 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Juojärvi Pöytälahti Kalmosaari 1000037957 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Juurikkaselkä Kalmosaari 1000004942 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kalettomankangas 90010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalettomanniemi 1000029574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kerma Iso Hautasaari 1000037949 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kerma Mäntylahti 2026 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kermajärvi Hautasaari 1000004941 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kermankoski Kerman saha 1000037964 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Kermanselkä Pääskisaari 2618 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Koivujärvi Kalmosaari 1000037962 möjlig fornlämning
händelseplatser, historisk
 Koivuniemi 90010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotalahti 1000007840 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuhakanta 1000007848 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kuusranta 90010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuusranta B 90010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laksi-Monikka 1000046369 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lammaslahti 90040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Levänen 1000048270 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Linjasaari 90010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Luutsalo 1000022013 fast fornlämning
konst, minnesmärken, förhistorisk
 Luutsalo 2 1000023583 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luutsalon rajakivi 1000047740 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Marinsaari 90040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Monikkaniemi 1 1000022637 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Monikkaniemi 2 1000022638 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mustalahti 1000049407 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylahti 1000037965 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Myllyniemi 1000042784 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Mölkkäri 1000048522 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Papinniemi Kortemäki (ent. Kissamäki) 90500001 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Patoonkoski 1000044806 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patoonselkä Kalmosaari 1000037942 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Petruma Kalmosaari 1000037944 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Petäjäjärvi Kalmosaari 1000037948 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Pieni Vahtisaari 90010015 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Pieni Vihtari Kalmosaari 1000004936 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk historisk
 Pirunvuori 1000007850 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Pirunvuori 2 1000012811 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Polvijärvi 1000029576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Purulahti 1000031055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ruokovesi Likaisensaari 1000037963 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Ruokovirta 2025 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Syrjäsaari 90010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Taivallahti 90010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Takunniemi 1000029575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiiliruukki 1000034622 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vahvalahden Kalmosaari 1000037947 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Varisvesi Kalmosaari 1000004940 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Vierunvuori 90010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Vihtarinniemi 90010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Viitalahti Hautasaari 1000037956 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuokalanpää 90010021 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Väärän kanava 90010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Ilomants
 Aajevaara 1000047370 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ahvenlahti 1000004374 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ahvenlampi 1000042462 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvenlampi 2 1000042463 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aittolahden pohjoispuoli 1000005184 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aittolahti 1000004377 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aittolahti 1 1000026790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aittolahti 2 1000026791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aittolahti 3 1000005155 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aittolahti 4 1000026839 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ala-Metsälampi 1000005111 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alinen Aittojärvi 1 1000026802 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alinen Aittojärvi 2 1000026804 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alinen Aittojärvi 3 1000026864 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alinen Aittojärvi 4 1000026803 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alinen Hietajärvi 1 1000026838 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alinen Hietajärvi 2 1000026789 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Anninniemi 1000005135 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Anninsalmi 1000048005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anninsalmi 2 1000048044 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eetunniemi 1000040198 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Eteläinen Karinsaari 146010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haapojärvi uimaranta 1000035227 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haaposaari 1000034969 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapovirta 1000004411 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haaralampi 1000026706 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haaralampi 3 1000026898 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hako-oja 1000031119 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hakosalmenniemi 1000031261 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hakosalmi 1 1000004409 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hakosalmi 2 1000004410 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Halla-aho 1000051177 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjusärkkä 1 1000026857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjusärkkä 2 1000026858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harkkojärvi Kalmotsaari 146500040 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Harmaaranta 1 1000005080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harmaaranta 2 1000005081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harmaaranta 3 1000005082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hattujärvi Paskopohja 1000026836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hattujärvi Rutnikkanimi 1000026890 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Hattuvaara Kuusikko 146010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk historisk
 Hattuvaara Meroja 146010064 fast fornlämning
gravplatser, historisk historisk
 Haukilampi 1000040289 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Haukilampi W 1000040315 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hautaniemi 1 1000018656 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hautaniemi 2 1000018657 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Havukkakallio 146010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida
 Hemminsaari 146010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder bronsålder
 Hietaniemi 146010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietapuro 1000026894 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Hietasaaret 1000048038 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hietasaaret 2 1000048039 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hietavalkama 1000026906 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Hiienjoki 1 1000026845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hiienjoki 2 1000026780 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiienjoki 3 1000026781 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiienkangas 1000026843 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder järnålder
 Hiienlahti 1 1000005159 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiienlahti 2 1000005160 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiienlahti 3 1000035215 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiienvaara 1 1000026708 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiienvaara 2 1000026709 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder
 Hiienvaara 3 1000026844 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hilpansaari 1000035073 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder
 Hirvatsalmi 1000005262 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hirvenleukoinkangas 1000038735 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoikka 2 1000026798 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huhus Liepala 146500018 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Hukkalinja 1000026911 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Huovemäki 1000023730 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hutunniemi 146010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hutunniemi 2 1000020314 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hutunniemi 3 1000022117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huutoniemi 1000004401 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huutoniemi 1000038104 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huutoniemi 2 1000005139 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huutosärkät 1000035338 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Huutosärkät 2 1000042604 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huutosärkät 3 1000042605 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huutosärkät 4 1000042606 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyypienniemi 1000035080 fast fornlämning
gravplatser, medeltida järnålder
 Hyökänlamminkangas 1 1000020026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyökänlamminkangas 2 1000020027 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hämö 1000005259 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iknonniemi 1000004396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ikola 1000031115 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ilajan Ruukinpohja 1000031231 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ilajanjoki 1000026905 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Ilajankosken harkkohytti 1000015820 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Ilolinna 1000004402 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ilomantsinjoen Niska 1000040201 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ilomantsinjoen niska 2 1000041698 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ilomantsinjoen yläjuoksu 1000040313 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Imantokivenkangas 1000031262 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Iso Ahvenjärvi etelä 1000020028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Pesälampi 1000036941 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Pesälampi lounas 1000036940 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Viitasaari 1 1000005255 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso Viitasaari 2 1000005256 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso Vinkaransaari 146010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Iso-Kiimakangas 1000051180 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Kiimakangas 1000051181 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Kiimakangas 2 1000051183 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Kiimakangas 3 1000051184 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Issakkalansärkkä 146010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida järnålder
 Issakkalansärkkä 2 1000004399 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Issakkalansärkkä 3 1000013201 möjlig fornlämning
industriobjekt, modern
 Issakkalansärkkä 4 1000039717 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Issojärvi 1000020304 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Istunlahti 1 1000026887 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, fyndplatser, stenålder historisk
 Istunlahti 2 1000026842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Istunlahti 3 1000026792 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jaakkimankangas 1000041038 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jaakkimankangas 2 1000041039 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jeskala 1 146010039 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Joenniemi 1000035079 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Jokiniemi 1000038669 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokivaara 1000049530 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokivaara 1000049531 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jorhonjärvi 1 1000026805 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jorhonjärvi 2 1000026866 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jorhonjärvi 3 1000026833 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jorhonjärvi 4 1000026834 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jorkanpuro 1000026925 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Joutenjärvi 1 1000026855 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Joutenjärvi 2 1000042464 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juomahuuhta 1 1000026794 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juomahuuhta 2 1000026793 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juomalampi itä 1000026918 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Juomalampi länsi 1000026915 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Juomalampi pohjoinen 1000026916 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Juuansaari 1000005116 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juuansaari Mäntyniemi 1000035228 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jänissaari 146010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Jänissaari 1000005258 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaatiolampi 1000017994 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kaiskonniemi 1000005261 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaitajärvi 1000004408 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalatonlampi 1 1000026782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kalatonlampi 2 1000026783 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalmotranta 146010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karinniemi 1000004412 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karinranta 1000034971 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karinranta 2 1000035214 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karpankangas 146010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Karpankangas 2 1000051503 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Karpankangas 3 1000051507 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kartiskolahti SE 1000040322 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Karvila 1000038712 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Katajapuro 1000026893 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Kaurakangas 1000028929 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kauvonlahti 1000005068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Kelorannankangas 1000041043 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keltasilmä 1000042465 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kerälänlahti 1000040308 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kerälänlahti NE 1000040301 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Keträniemi 1000027223 fyndplats
fyndplatser,
 Kiikkuniemi 1000028914 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiimakangas 1000027493 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kiimaniemensalmi 1000048192 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kinkerniemi 1000004384 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kinniäislammit 1000042466 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkkoniemi 1000023718 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Kirkonkylä Kirkonpelto 146500009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Kirkonkylä Kokonniemi 146010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Kirkonkylä Pappilanvaara 146010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, kyrkobyggnader, historisk
 Kirkonkylä Satama 1000040215 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kirnunpohja 1000004413 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirviönniemi 1 1000018654 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirviönniemi 2 1000018655 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kissaniemi 1000005114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiukoila 146010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder järnålder stenålder
 Kiukoila 2 1000004398 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Kiukoinen 1 1000026900 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, försvarsverk, modern
 Kiukoinen 2 1000026873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivikkokangas 1000026903 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kivikkosuo 1000026897 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kivilahti Hyökönlahti 146500015 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koitere Raatosaari/Kalmotsaari 146010065 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Koivuniemi 1000028915 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kokkokallio 146010044 fast fornlämning
konst, minnesmärken, odaterad
 Kokkokangas 2 1000026869 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkokangas 3 1000026870 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkokangas 5 1000026872 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Kokkokangas 6 1000026871 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkolahti-Korkeasärkkä 1000031106 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kokonniemi 1 146010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kontiolampi 1000026883 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kontiovaaran Raatosaari 1000005235 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Korkeasaari 1000026921 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Koronniemi 1000026907 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, försvarsverk, modern
 Korpisaari 146010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, boplatser, järnålder stenålder
 Kotalahti 1000005113 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotalampi 1000005069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotaniemi 1000005107 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotila 1000033082 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kotkatsaari 1000005226 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koukkulahti 1000020025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuikanniemi 146500010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuikkalampi pohjoinen 1000035336 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuivistonsuo 1000050844 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kultajärvi 1 1000004380 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultajärvi 2 1000004381 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultajärvi 3 1000004382 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultajärvi 4 1000004383 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuoppaniemi 1000005112 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuorajoki 2 1000026854 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kurkilammit 1000005070 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kurvisenlahti 1000026888 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuuksenvaara Ikola 1000040350 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuksenvaara Kalmistopelto 146010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Kuuksenvaara Pussila 1000040348 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuksenvaara Saviala 1000040349 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuksenvaara Suihkola N 1000040352 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuuksenvaara Suihkola S 1000040342 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuusela 1000033081 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kuusisaari 146040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kylmäkangas 1000041036 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäkangas 2 1000041037 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäkangas 3 1000041042 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäranta 1000005180 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kypönniemi 1000005153 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
boplatser, stenålder
 Kypönniemi 1000035225 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
fyndplatser, stenålder
 Kypönniemi 1 1000005152 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käenkosken harkkohytti 1000015874 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Käkkyränlahti 1000004390 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Käklinkallio 146010043 fast fornlämning
konst, minnesmärken, odaterad
 Käklinlahti 1000005138 övrigt objekt
stenkonstruktioner, ej definierad
 Kätöniemi 1000018658 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kääntämänkangas 1000035339 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kääntämänkangas 2 1000041035 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kääntämänkangas 3 1000041041 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kääntämänsaari 146010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kääntämänsalmi 146010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laajakangas 1 1000026920 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Laajalahti-Jokivarsi 1000005106 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lahnajärvi 1 1000026912 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, konst, minnesmärken, försvarsverk, modern
 Lahnajärvi 2 1000026914 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, färdvägar, modern
 Lahnajärvi 3 1000026880 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Lammasasaari Valkealampi 1000034343 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Lammassaaren koillisniemi 1000048046 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lamminsärkkä 1000005083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapinniemi 146010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lapinsaari 1000004391 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lapiopuronsuu 1 1000005156 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Lapiopuronsuu 2 1000005157 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapiopuronsuu 3 1000005158 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapiovaara 146010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Larinsaari 1000035457 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Larinsaari 2 1000048162 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lautakangas 1000031117 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lautakangas 2 1000049532 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehmisaari 1000042783 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtola 1000024576 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lemilahden eteläranta 1000048027 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lemilahdenkangas 1000004414 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leppävaara 146010015 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Liimatanlahti 146010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likoniemi 1000004400 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Likunlinna 1000044824 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Likunlinna 2 1000048065 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Likunlinna 3 1000048195 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Linnalampi 146010032 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, medeltida järnålder
 Lipsunpuro 1000026875 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohisensaaret 1 1000035076 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida stenålder järnålder
 Lohisensaaret 2 1000035077 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lohisensaaret 3 1000035640 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Loittosuo 1000026929 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lokanvaara 1000050373 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lokkiniemi 1000005154 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Louhelansaari lounainen hiekkaranta 1000048303 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luotolahti 1000032153 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lutinjoki 1000026707 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lutinselän koillisranta 1000038303 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luttijoki 146010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lörönlampi 146010074 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Maitolahti 1000005257 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majahiekka 1000004376 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majalampi 1000026852 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Majasuu 146040002 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Marjoniemi 1000035081 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Matalajärvi 1 1000026881 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matalajärvi 2 1000026846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Matkalammit 146010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Maukkula Kaunislahti 146010049 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Maukkula Puustinvaara A 146010050 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Maukkula Puustinvaara B 1000020311 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Mekrijärvi 2229 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mekrijärvi Kalmistoloso 146010051 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Mekrijärvi Lukansuo 1 146500014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mekrijärvi Lukansuo 2 146500013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mekrijärvi Riihisärkkä 146500012 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mekrijärvi Sissola 1000011362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Melaselkä Lehtimäki 146010070 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Melaselkä Puronsilta 146010068 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Melaselkä Päsmänvirta 146010069 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Meskenlahti NW 1000040285 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Meskensaari 146040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsälamminsalmi 1 1000005108 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Metsälamminsalmi 3 1000005110 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Metsälamminselkä 2 1000005109 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mikkola 1000035226 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mujeliete 1000048069 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Muje-Oulu 1000027487 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Multavieremä 1000035229 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Munamäki 1000005136 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Murnakanniemen eteläpuoli 1000005232 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustankorvenkangas 1000031116 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mutalahti Riihimäki 146010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, historisk historisk historisk
 Mutalahti Ristikivi 146010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Muurinsuo 1000050857 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Mäntyniemi 1000005183 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Möhkö Lotinankoski 1000020294 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Möhkön ruukki 1000018298 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Mölkänlampi 1000035337 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mösönaho 1000028925 fast fornlämning
gravplatser, medeltida järnålder
 Mösönaho S 1000040354 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Naarvanjärvi Matinsaari 146010066 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Niemislampi NW 1000040314 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nikalan kämppä 146010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Noviikinniemi 1000035213 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Oinaslampi 1000031102 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Oinassalmi 1000017993 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, försvarsverk, modern
 Onkilahti 1000031140 fyndplats
boplatser, stenålder
 Onkilampi 1000031141 möjlig fornlämning undervattensobjekt
träkonstruktioner, odaterad
 Ostronsaari Jeskala 146010053 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Paasikangas 1000041040 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paksuniemi 1000026841 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Paloniemi 1000005209 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paloniemi 1000026922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pannuniemi 1000005224 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Papatinniemi S 1000040325 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Parissavaara 1000031237 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, försvarsverk, modern
 Parissavaara N 4-6 1000036936 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Parissavaara N1 1000036933 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Parissavaara N2 1000036934 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Parissavaara N3 1000036935 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Parissavaara N7 1000036937 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Partalanlahti 1000005115 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paskalahti 1000004378 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paskopohja 146010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paskopohja 2 1000026895 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Patrikka 1000020306 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Patrikka Kolmikanta 146010054 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Patrikka Rutnikkaranta 146010071 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peikaloniemi 1000018013 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Perälä 1000040309 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pesussuo 1000038673 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petkeljärvenharju 1000035335 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Petkeljärvi 1 146010076 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Petkeljärvi 2 146010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Petkeljärvi 3 1000031103 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Petkeljärvi 4 1000042467 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petraniemi 1000017992 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Petraniemi 2 1000031105 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pieni Kuikkalampi 1000031104 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pieni Piitsonsärkkä 1000035078 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Piistiinniemi 1000036135 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Piistiinniemi 2 1000038667 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piistiinniemi 3 1000038668 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piistiinniemi 4 1000038670 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piistiinniemi 5 1000038671 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piistiinniemi 6 1000038672 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piistiinniemi länsi 1000035334 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku-Hämö 1000005260 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttijärvi Kalmotsaari 1000023694 fast fornlämning
gravplatser, odaterad
 Pirttivaara 146010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirunkallio 1000025679 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pitkäkangas NE 1000040292 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pitkäkoski 1000026885 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkäniemi 146010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkänniementyvi 1000005227 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pohattalanlemi 1000038250 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pohjalampi-Kaunisniemi 1000020305 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pohjoinen Pitkäjärvi 1000026908 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Polvikoski 1000026919 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Pompakonsärkkä 1 1000026704 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pompakonsärkkä 2 1000026702 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pompakonsärkkä 3 1000026703 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pukinsärkät 1000026884 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Puohtiinkangas 1000026878 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Purola 1000051173 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Putkela Ihanus 146010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Putkela Turpeela 146500026 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Pyynperseenaho 1 1000051170 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyynperseenaho 2 1000051172 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päivynhiekka 1000026861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päivynhiekka 2 1000041265 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päivynniemi 1000005210 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Päivynniemi 2 1000026787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
boplatser, stenålder
 Pönttökangas 1000031238 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pönttökangas kaakko 1000036932 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pönttökangas koillinen 1000038604 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pönttökangas luode 1000036939 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pönttökangas P 1000036938 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pönttökangas S 1000036931 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pörtsämönlahti 1 1000026867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pörtsämönlahti 2 1000026868 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pötönniemi 146010075 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Raivio 1000004397 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rajakoski 1000026891 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Rantala 1000004394 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Repolahti 1000004389 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Repolansuo 2 1000026799 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riikosensalmenkorva 1000048004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ristiniemi 146010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Risulahti 1000005245 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Risulampi 1000004385 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Risuniemi 1000004386 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rosvohodunaho 1 1000026927 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rosvohodunaho 2 1000026926 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rosvohodunsaari 1 1000026928 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rosvohodunsaari 2 1000026892 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Ruhkaranta 1 1000018650 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ruotahiekka 146010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruotinlamminmäki 1000005104 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Ruotinlampi 1 1000005103 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruotinlampi 2 1000005105 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Ruotinniemi 1 1000004109 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruotinniemi 2 1000004113 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruotinniemi 3 1000004114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruotinniemi 4 1000004379 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruotti E 1000040318 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ruotti NE 1000040317 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rutnikkaniemi 1 1000005117 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rutnikkaniemi 2 1000005118 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruukinniemi 146010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruunulampi 1000042468 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ryökkylä Ivananaho 1000040347 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Ryökkylä Niemelä 146010056 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Ryökkylä Viikatekivi 146500011 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rännänsaari 1000048045 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Röminniemi 1000026786 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saapasniemi 1000031239 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Saarivaara 1000026705 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sakastilahti 1000042469 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salmenniitty 1000040203 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder tidig metallålder
 Sauna-Hämö 146010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savikorpi 1000038732 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Savilahti 146010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Semettiinsaari 1000004387 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Semettiinsuo 1000004388 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sikoaho 1000004407 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sikrenlahti 146010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sissola W 1000040353 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sittolahti 1000005237 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Sivakkavaara 1000026889 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sivakkolahti 1000026837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sonkaja 1000017995 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sonkaja Autio 146010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Sonkaja Autio E 1000040346 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sonkaja Heikkilä 1000050394 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sonkaja Lahti 146010058 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Sonkaja Lehtoniemi N 1000040338 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sonkaja Myllymökki 1000040200 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sonkaja Tuomari 1000040344 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sonkaja Väyrynvaara Varisvaara N 1000040339 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sortokangas 1000031241 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Suiponlahti 1000018647 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suiponniemi 146010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder bronsålder
 Suiponniemi NW 1000018648 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suolampi W 1000040316 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Suontaus 1000032173 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Surinlahti 1000005137 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suuriaho 1000026879 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suuri-Suihko 1000027492 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Suvispää 1000026835 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Synnytyslaitos 146010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sysmänsärkkä 146010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syväjärvi Aittolahti 1000026886 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Syvälahti 1000004405 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syvänjärvenkangas 1000026863 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvänlahdenniemi 1000004375 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvänperänkangas 1 1000026796 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syvänperänkangas 2 1000026797 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syvänperänkangas 3 1000026882 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvänperänkangas 4 1000026848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Syväys 1 146010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder tidig metallålder
 Syväys 3 1000024272 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syväys 4 1000024273 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syväys II 146010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sänkiaho 1000004395 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Särkilahti 1000004392 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Taivallamminkangas 1000031230 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Taivallampi 1000042470 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Talasaho 1000051176 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tammisahi 1000026896 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Tammisalmi 1000020023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tammiselkä kaakkoinen 1000020024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tammiselkä pohjoinen 1000020022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tanssiniemi 1000026785 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Telttakangas 1000026924 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tenessiinsalmen ranta 1000047995 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tervahaudanmutka NW 1000040311 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervahaudanmutka S 1000040312 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervakangas 1000040310 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervalahti 1000036592 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Tervaruukki 146010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervaslahdenniemi 146010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tervaslahti N 1000040207 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Tervasniemi 1000032701 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Tervasniemi SW 1000040182 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tetrilampi NE 1000040287 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tetrilampi S 1000040320 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tielammit 1 1000005071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Tielammit 2 1000005073 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tielammit 3 1000005072 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tokrajärvi 1000035169 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tokrajärvi Kalmistolahti 146010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 TokrajärviKolmikanta 1000035170 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Turpeela 146010011 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Turpeela N 1000040343 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Turpeela S 1000040345 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tyrjänlahti 1000005254 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tyrjänsaari Kalmotranta 146010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Tytinniemi 1000005230 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tytinsaari 1000005236 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tytärniemi 1000004404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tytärniemi 2 1000040294 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tytärniemi 3 1000040300 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ukonlampi 1000034767 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Umpijärven kanava 1000026123 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Urvonsaari 146010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusi Savinala 146010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeajärvi 1 1000020015 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Valkeajärvi 2 1000027488 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Valkeajärvi Kylmälahti 1 1000020018 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Valkeajärvi Kylmälahti 2 1000020019 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Valkeajärvi Kylmälahti 3 1000020020 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Valkeajärvi Pitkäniemi 1 1000020016 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Valkeajärvi Pitkäniemi 2 1000020017 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Valkeajärvi Salmiselkä 1000020021 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Valkealampi 1000026860 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeavaara 1000026923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Varisniemi 1000004415 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Varissaari 146010008 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vatasenkangas 1000026876 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vatasenvaara 1000026877 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vene-Saahkari 1 1000026776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vene-Saahkari 2 1000026777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vene-Saahkari 3 1000026778 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Verkkosaari 1000004406 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viinivaara Aarnela 146010061 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Viitavalkamo 1000040323 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viitavalkamo S 1000040324 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vilunvedenjuoksu 1000004403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viluvaara 1 1000035230 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viluvaara 2 1000035231 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viluvaara 3 1000035232 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viluvaara 4 1000035233 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Virmajärvi 1000026840 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Volotinaho 1000040290 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Volotinaho N 1000040319 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vorottaniemenkangas 1000031263 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vuotsanlahti 1000005119 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylinen Aittojärvi 2 1000026800 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylinen Aittojärvi 3 1000026801 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylinen Hietajärvi 1000026847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Ylä-Lyly 1000004393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylä-Metsälampi 1-2 1000005941 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Yppylä 1000048041 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Joensuu
 Aajenpuro 1000044377 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aattola 1000031096 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ahvenisen kirkon paikka 1000000868 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Alttinakivi 632010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Anttila 1000003476 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Anttila 1 1000045917 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Asemanpuro 1000000622 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Autioranta 1 1000000719 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Autioranta 2 1000000723 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Autioranta 3 1000000873 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Elso 1000020102 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Eno 1000000794 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eno Hirviniemi 45010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Eno Riuttavaara 45010003 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Eteläpää 1000000856 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapajoki 1000001125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 1000001143 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Halkoniemen mökki 1000000846 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Halkoniemi 1 1000000759 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Halkoniemi 2 1000000760 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hammaslahti 1000001128 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hammaslahti Honkala 1000023575 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammaslahti Pörtsynlahti 1000041006 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harpatti 1000017971 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hautakangas 1000000781 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heinävaara Hassila 251500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Hepolammit 1000045923 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, odaterad
 Herajoen kuparisulatto 1000015816 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Herajärvi Taipale 1000045918 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hernesuo 1000001139 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkaniemi 1000000847 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkaperä 1000017975 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hiekkasalmi 1000043914 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietajärvi 1000037105 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Hiirenniemi 1 1000000834 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiirenniemi 2 1000000835 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hirvilahti 1 1000000747 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvilahti 2 1000000748 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvilahti 3 1000000749 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirviniemi A 1000031139 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvivaara 1000040826 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hirvivaara 2 1000040834 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Honkala 1000020014 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Honkavaara 1000001145 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hopealahti pohjoinen 1000020011 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, modern
 Huosiapuro 1000000774 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Häihänniemi etelä 1000000691 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Häihänniemi pohjoinen 1000000701 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Häihänvaara 1000017977 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hölhönsärkkä 1 1000001118 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hölhönsärkkä 2 1000001119 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iiksenjoenranta 167040007 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Iiksenjoki 167040002 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Iiksenjoki itäranta 167010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iiksensaari 167040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iiksensuo 167040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iivananvaaranlahti 1000000831 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ikosenvaara 1000031452 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ilokallio 1000040832 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Iso Valkealampi 1000045990 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Iso-Tölppä 2640 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Jakainsaaret 45010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokisuu 1 1000000752 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokisuu 2 1000000753 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokisuu 3 1000000754 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokivarsi 1 1000000782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokivarsi 2 1000000783 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joutenjoensuu 1000000780 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joutenjoensuu 2 1000043912 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jänisjoki Vihtakoski 251500008 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Järvenpää 1000023574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kaidankangas 1000038686 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaidankangas 2 1000043620 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidankangas 3 1000043621 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaiskunsärkkä 1 1000000784 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaiskunsärkkä 2 1000000887 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kakkolanmäki 1000027159 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kalliola 1000001133 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalmaniemi 167040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalmistopelto 1000002735 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kaltimojärvi Akkasaari 1000000871 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kaltimon kanava 1000020561 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kankaala 1000000826 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karinlahti 1000000884 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Karjalanlahti 1000000878 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaskiniemi 632010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kasperinniemi 1000002732 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kastelampi 1000002737 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaunisniemi 1000000832 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaunisniemi 1000044094 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kekkola 1000039232 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Keskijärvi Variksensaari 251500002 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Keskijärvi Variksensaari luode 1000043622 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Keskimmäisenpohja 1000000788 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kesälampi 1 1000000769 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kesälampi 2 1000000770 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kesälampi 3 1000000771 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kesälampi 4 1000000851 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kettulan hakkuuaukko 1000051566 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiihtelysvaara Mattila 1000037029 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kiihtelysvaara Pappila 1000037124 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Kiihtelysvaara Vanha Tohmajärventie 1000037030 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kiihtelysvaara Vanha Tohmajärventie 1000037115 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kiihtelysvaaran kirkko ja kirkkomaa 1000033103 fast fornlämning
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk historisk
 Kinnasjärvi kanava 1000020268 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kinnula 1000045431 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kirkkopelto 2 856010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Koiralampi pärehöylä 1000045919 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Koivulahti 1000047732 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Koivuranta 1000001147 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivuranta 2 1000046357 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokkosenvaara 1000000840 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koljonen 1000037109 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Konnunniemi etelä 1000042384 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Konnunniemi pohjoinen 1000042386 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Konnunniemi Surusärkkä 856500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Konnunniemi Tuupala 856010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Kontiosuo 1000023223 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kontkasenlammit 1000001155 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Koposenpuro 1000000627 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koreikkosärkät 1000017970 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Korteniemi 1000001156 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kosola 1000001075 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotajoki Vääräkoski 1000024815 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt,
 Kotalahti 1000041803 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koukkulahti a 45010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koukkulahti b 45010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koukkuniemi 45010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kousanniemi Ollukkala 45010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Kousanniemi Ollukkalan kalmisto 45500004 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Koussanlampi 1000000778 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kovero 856010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kovero Alanen 1 1000031939 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kovero Alanen 2 1000031940 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kovero Anttila 1000031941 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kovero Hömmönkangas 1000020269 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kovero Kirkkopelto 856500002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Kovero Posti 856010002 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuikkalampi 1000003477 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuisma 2 1000046549 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuitinniemi 1000000829 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kukkolan talo 1000023224 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kukkosensaari/Kuhasalo 167010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kulmala 1000017964 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuusjärvi 1000001130 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusjärvi Manninsaari 1000000869 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Käräjäniemi 1000002736 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder järnålder
 Kääpäniemenlahti 1000000634 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kääpäniemi 1000000633 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laiska 1000000830 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laiskanniemi 1000019829 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Laivaranta 45010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laukanlampi 1 1000000775 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Laukanlampi 2 1000000852 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laukkala 1000000739 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk historisk medeltida
 Laukkalan pelto 1000000740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laukkalanlahti 1000000741 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laukkalanlampi 1000000738 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Liimasalmi 1000000854 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likolahti 1000042107 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Likolampi 1000000845 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Likolampi 2 1000040830 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnankukkula 1000028474 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida medeltida
 Loitimo/Melakko Oskolankoski 251500009 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Lossilahti 1000019830 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lotokanhovi 1000001131 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lotokka 1000001144 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lua 1000000758 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luotsiniemi 1 1000000764 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luotsiniemi 2 1000000765 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luotsiniemi 3 1000000766 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luotsiniemi 4 1000000853 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lähtevänsärkkä 1000000790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Länkisaari 1000032164 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lätäkkö 1000000881 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Löytöjärvi Kalmonsaari 251500007 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Mainiemi 1000008324 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Malahvinlahti 1000000728 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mansikkalehto 1000003475 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Marinlahti 1000000746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Marinniemi 1 1000000750 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marinniemi 2 1000000751 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marinniemi 3 1000000886 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Marjala 1000017962 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Marjolahti 1000002733 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Marjomäentie 1000023576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Marpanpuro 1000000838 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Matolahti 1000001120 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattila 1 1000001126 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattila 2 1000001127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattila 3 1000001151 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mujelahti 1000000850 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Mujelahti 2 1000035218 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mujeniemi 1 1000000768 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mujeniemi 2 1000000882 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muljakkala 1000000848 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Multimäki 1000017292 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Murtojärvi 1000001148 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Murtoniemi 1000000842 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Mutala 167010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mutala 2 167040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Muuraisniemi etelä 1000000688 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylampi Laukkukivi 1000000870 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Mäntylä 1000001138 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntylä-Kalliola 1000046119 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntyniemi 1000000628 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nahkurintie 1000020562 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Nesterinsaari Kalmistoniemi 45010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Netsinlahti 1000046289 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Netsinlahti 2 1000049501 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Niinivaara 1000041672 naturformation
naturformationer, odaterad
 Niittylahti 1000001141 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niloksenlahti 1000000843 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 nimeämätön 167040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nivanjoki 632010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nokanniemi pohjoinen 1000000631 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Noljakka 1000020564 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Nuppola 1000027160 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nurmikumpu 1000001142 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ojakorpi 1000000789 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Orilampi 1 1000000779 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Orilampi 2 1000000880 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Oskola Kivelä 251500006 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Oskola Oskolanhovi 251500005 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Paavilanniemi 1 1000000874 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paavilanniemi 2 1000000876 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Paavola 1000027161 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paavonlampi 1000002731 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajamäki 251040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pajarinniemi 45010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paksuniemi 1 1000000629 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paksuniemi 2 1000000630 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palokankaanmäki 1000000792 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pappila 1000038842 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Parviaisenlahti 1000000708 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paskapuro 1000000841 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pataluoto 167010004 fast fornlämning
boplatser, modern stenålder
 Pataluoto 2 1000050480 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Paukkajanvaara 1000000836 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pekkala 1000027163 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltoniemi 1000006089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pesolansuo 1000003473 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pielniemi 1000000795 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Piilolahti 1000000761 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pilkko 1000020565 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pitkälampi 1 1000000742 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkälampi 2 1000000743 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkälampi itäranta 2572 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkälampi länsiranta 2571 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Pitkälä 167040005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pohjanpää 1000000785 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ponkila 1000001152 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porolahti 632010002 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Poroniemi 1000001121 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Puhakkala 1000000857 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Putrakko 1000000757 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puuskansärkkä 1000000737 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pylölä 632000002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Pörönlahti 1000000745 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Raatevaara 1000020267 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rahakangas 1 1000000787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, stenålder stenålder
 Rahakangas 2 1000000888 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rahkeenvaara 1 1000000682 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahkeenvaara 2 1000000686 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahkeenvaaran linnoitteet 1000019828 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rahkeenvirta 1000000833 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ranta-Mutala 167010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Rekilampi 1000000791 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Revonkylä Venälä 45500005 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Riihiniemi 1000001149 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Riihisärkkä 1000017965 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, modern
 Ristilampi 2643 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Roivala 1000045564 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Rukavaaran pohjoispää 1 1000000762 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rukavaaran pohjoispää 2 1000000763 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rukavaaran pohjoispää 3 1000000849 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruokomäki 1000046358 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ruokomäki 2 1000046359 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruutikellarinmäki 1000000827 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rykiniemi 1000000756 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Rypymäki 1000017969 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Saarela 632000001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk
 Saarijärvi 1000045920 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarijärvi 2 1000045921 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarijärvi 3 1000045922 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarilampi 45010013 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saaroinen Korpijärvi 856010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk stenålder
 Saaroinen Saaroisranta 856010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sahaniemi 1000000621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salpio 1000000825 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salvukangas 1000045814 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salvukangas 2 1000045815 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sarvinki Halla 45010012 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Saunakallio 1000001124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saunalahti 1000000776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Saunalahti 2 1000008325 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Savilahti 1000003474 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Savilahti Suvensaari 856010004 fast fornlämning
gravplatser, historisk historisk historisk historisk
 Saviniemi 632010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, stenålder
 Sierasuo 1000001154 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siihtala 167010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Siihtala 2 167040003 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Siihtala 3 167040009 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siihtala 4 167010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Siilainen 1000020563 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Siimelä 1 1000000623 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siimelä 2 1000000624 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siimelä 3 1000000625 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sillankorva 1000001123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sirkanpuro 1000000877 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siässynäkallio 1000002734 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Somonlampi 1000041802 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sonkajanpuro 1000003478 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suhmuran pururata 1000001115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suonranta 1000001150 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suuri Hietajärvi 1000002730 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suuri Ylälampi 1000020101 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Syväsalmi 1000000844 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Syväsalmi 2 1000024510 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Taavinaho 1 1000000632 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Taavinaho 2 1000000839 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tannilanvaara 1000017973 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervalahti 1000000885 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervalahti 1000023119 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervalampi 1000001157 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervaniemi 2435 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tervasuo 1000002738 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Terveystalo 1000000828 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tetrisuo 1 1000023225 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tetrisuo 2 1000023226 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tetrisuo 3 1000023227 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuohimäki 632010004 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Turpeisensaari 1000001132 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Tuupasenniemi 1000000872 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tuupasenniemi, veneranta 1000000712 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törisevänpuro 1000001117 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmä 1000017707 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Uimahajuntie itä 1000041438 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Umpilampi 1000000772 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uskalin Linnanmäki 1000032412 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Utran lasitehdas 1000015465 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, historisk
 Utran vanha kanava-alue 1000032358 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Utrankoski 2028 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Valkealahti 1000023120 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkealampi 1000000883 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valliniemi 1000029000 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Varaslampi 167010003 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder
 Variskallio 1000000626 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vehkalahti 1000000713 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vehkapuro länsi 1000020009 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Venäihenniemi 1 1000000837 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Venäihenniemi 2 1000000879 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Vesivaara 1000040843 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vihtalahti 1000031451 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välijoki 1000028585 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Välitila 1000017974 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ylinen Lypsyranta 1000043624 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylisoutajansilta 1000029091 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ylä-Paasilampi 1000043913 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Öllölä Pörtsämö 856010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Öllölä Öllölänniemi 856010006 fast fornlämning
gravplatser, historisk
Juga
 Ahmovaara Kaakkuri 176000010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk historisk historisk
 Ahoniemi 1000040970 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ala-Ruokonen kaakko 1000023228 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Ala-Ruokonen koillinen 1000023231 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Anttila 176010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Autiokangas 1000036569 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Einola 1000037263 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Halijärvi Kalmosaari 1000003271 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Halola 176010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harakkamäki Kalmoniemi 176000001 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Haukkala 176040026 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkalampi 1000044792 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Huttusen pelto 176040003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hyttisärkkä 176000018 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Härkinpuro 176010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härkinpuro 2 1000003621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Jokiaho 1000032629 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juuka 176040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juuka 176040025 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kajoonjärvi Oraviniemi 176000011 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliola 176040017 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karvolanniemi 1000036574 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kiikkusärkkä 176010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Kiikkusärkän tienhaara 176000015 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiimaniemi 1000044793 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Kirkonkylä 176040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkonkylä 2 176040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkonkylä Hyttilä 176000009 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kirkonkylän kansakoulu 176040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kokkoniemi 1000036914 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Koskenkorva 1000024310 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Koveronsaari 176040008 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuhnusta Numerokallio 1000041127 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kuivaniemi 176010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kytökorpi 176010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lahtela 176040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laurilan pelto 176040009 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehikoisen pelto 176040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Marjosalmi 1000037264 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Matilanmäki 1000023229 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mietinlahti 176010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miinoo 1000040878 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Miinoo Mustaniemi 1000050791 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Miinoo Niittylahti 1000050792 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyjoki 1000040777 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkelä 176010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylä 176040015 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mättäikköpuro 1000026050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, historisk
 Mökkiniemi 176000017 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nauriskorpi 176010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nevala 176010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nevala 176040023 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nevalaisen pelto 176040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemelä 176010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 2 1000048343 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nimilammit 1000040763 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nurmenkoukku 1000051466 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nykyri 176040018 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pekkala 1000051576 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pentinniemi Vanhala 176000003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Petäinen 1000025078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Porttikangas 1000036915 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Pottaisenvaara 176000012 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Raatosärkkä 176010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Raholanjärvi Pieni Kalmosaari 1000001778 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Raholanjärvi Suuret Kalmosaaret 176000004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Rajala 176040019 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantala 176040022 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Rapasaari 1000038195 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Rauanjärven itäranta 1000037032 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Rauanjärvi Kalmosaaret 176000005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Retuniemen karsikko 1000020080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk historisk historisk
 Retuniemi 176010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riihikangas 1000003622 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riihisärkkä 176010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rostuvinpuron suu 1000036572 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Rostuvinpuronsuu itä 1000036573 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Ruokosenmäki 1000023230 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Ruukkisuo 1000001786 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ryynäskylä 1 1000040764 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ryynäskylä 2 1000040765 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Saarela 1000042105 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Selkäniemi 1000040879 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sittapuro 1000040778 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sorveuksenkangas 1000020079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Sorveussuo 1000006145 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sänkimäki 1000025079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Särkkäpuro 1000022892 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Takkusen pelto 176040002 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Taunola 176040007 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tiaisenautio 1000044623 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Totkuvaara 176040024 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tupakkasaari 1000006146 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vaarala 176040016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vaikko 176040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vaikkojärvi Kalmosaari 1000001777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Vaikonkylä 176040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhalan pelto 1000044714 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vihtasuo Tervapuro 176000016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuokko Pyötikkö 176000008 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Vuokko Vepsäjoki 176000013 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuokonjoki 176010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Välijoki 1000006144 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välijoki 2 1000048037 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Välilä 1000041186 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Väli-Mikkola 176040005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Ylemmäisenjärven koillisranta 1000036917 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Ylemmäisenjärven koillisranta 2 1000047667 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ylä-Ruokonen Kalmosaaret 1000001776 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
Kides
 Ahvenvaara 1000003441 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Aittolahti 1000003358 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Aittolampi 1000003439 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alapelto 1000003096 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Allintie 1000039650 övrigt objekt
fyndplatser, historisk
 Aluslampi 248010028 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ansoniemen tienvarsi 1000003407 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ansonniemi 1000003350 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad
 Haapala 1000048229 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Haarajärvi Kallio 260500003 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hakolahdenniemi 1000026644 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Hakulinen 1000003087 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Halkoniemi 1 1000003410 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Halkoniemi 2 1000003411 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hammaskallio Tervakirnu 1000048795 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammaskallio Tervakirnu 2 1000048796 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammaskallio Tervakirnu 3 1000048798 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammaskallio Tervakirnu 4 1000048799 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hammaskallio Tolosenmäki 1000048934 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hannonranta 1 891010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hannonranta 2 891010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hatunvaara 1000003124 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Haudanlahti 1000003335 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Haudanlahti 2 1000036646 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hautakangas 1000003389 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heikkilä 260010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heinoniemi Everstinkangas 1000006477 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Helylä 1000003353 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Heponiemi 1 1000026619 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Hepovaara 1000003381 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Herrala 1000006479 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Herralan pelto 1000035236 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hiekanpää I 260010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekanpää II 260010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekanpää III 260010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder historisk förhistorisk
 Hiekanpää IV 260010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekanpää V 1000026634 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiekkakaarre 260010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiekkalahti 1000003109 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkaniemi 1000048894 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkaranta 1000023853 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietala 1000036860 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Hietala 2 1000044811 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hietaniemi 260010022 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietasaari 1000009130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hiidenlahti 248010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiidenlampi 1000003346 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiidenniemi 1000003341 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder järnålder stenålder
 Hiiskoskenjoki 1000026616 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Hiiskoski 1000044954 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, arbets- och tillverkningsplatser, försvarsverk, industriobjekt, händelseplatser, historisk historisk modern
 Himonniemi 1000003108 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Himonniemi 3 1000026628 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvolansuo 1000003374 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Holoppala 1000044404 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Holoppala 1 1000044466 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Honkahuuhta 1000051212 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hovila 1000047118 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hovinlampi 1000003112 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huonokkaanmäki 1000038480 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hutsi 1000039864 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hutsi 2 1000039865 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Härköniemi 1000003343 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ignatansaari 1000039663 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iivonniemi 1000023863 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ilvola 1000003437 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Immola 1000003433 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Isopappila 1000039684 fast fornlämning
boplatser, händelseplatser, historisk
 Jaakonlampi 1994 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Jaakonlampi 1000003385 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jaamansalmi 1000006542 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Jaatsinniemi 1000003128 naturformation
stenkonstruktioner, ej definierad
 Juurikkajärvi Hiirelä 1000037968 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Juurikkajärvi Kalmistola 1000006478 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Juurikkajärvi Kujansuu 1000037967 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Juurikkajärvi Lisähietala 1000037673 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Juurikkajärvi Pekkala 1000048312 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Juurikkajärvi Suoranta 1000041933 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Juurikkasalmi 260010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jyrkätkalliot 248010008 naturformation
naturformationer, odaterad
 Järvelä 1000027782 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Jääskensaari 1000023835 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kainula 248010005 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kallio 260010038 fast fornlämning
boplatser, järnålder medeltida
 Kalliolahti 260010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Kalmanmäki 1000003094 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kangassaari 1000003035 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kangassaari 2 1000023830 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kantosyrjä Niemelänpellot 1000006499 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Karhuniemi 1000016685 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karistaja 260010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karistaja 2 1000003029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Karjalanniemi 1000003099 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karjalanniemi 1000003436 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaskisniemi 1000003107 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauniskangas 1000003390 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kerelin Pitkäniemi 1000003357 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kestikievarin suo 1000003102 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kettula 1000003101 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ketunniemi 1000003114 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ketunniemi-Ketunlahti 1000003338 fast fornlämning
boplatser, markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad historisk stenålder
 Kiermi 260000002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida järnålder
 Kierminranta 1000026622 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiima-aho 1000003398 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kilolahti 260010025 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirkkosärkät 248010030 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirkonkylä Kerelin kalmistopelto 248010013 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kirkonkylä Kerelinpelto 1000002372 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kirkonkylä Selkue 1000006492 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Kirkonkylän vanha hautausmaa 1000006164 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kiteen alue 1 1000003081 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiteen alue 2 1000003082 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiteen alue 3 1000003083 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiteen alue 4 1000003088 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiteen alue 5 1000003089 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiteenlahti Hernevaara 1000003118 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kiteenlahti Huuhtila 1000006544 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kiteenlahti Jussila 1000006508 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kiteenlahti Kalmistola 260010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kiteenlahti Ukonmäki 1000006493 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiteenlahti Vaaranmäki 260500002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kiuaskallio 1000003126 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kiukuunniemi 260010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kiurusaari 1000008003 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Koivikko 260010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koivurinne 260010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kokonniemi 1000003125 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kontiosaari 2 1000026645 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Koppananniemi 1-3 1000024301 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koskenniemi 1000003090 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kulhankangas A 248010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulhankangas B 248010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kulhankangas C 248010047 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kulhankangas D 248010048 fast fornlämning
boplatser, bronsålder tidig metallålder
 Kulhankangas E 248010049 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Kulhankangas F 248010050 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kulhankangas G 248010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kulhankangas H 1000003378 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulhanlampi A 248010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kumpuniemensuo 1000003031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kunonniemi 1000007893 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kuolemalampi 1000003423 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kurtsunlampi 1000003355 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kytänniemen torppa 1000039707 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kytänniemi 260010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kyöpelinvuori 1 260010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyöpelinvuori 2 260010020 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kyöpelinvuori 3-4 260010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kyöpelinvuori 5 260010033 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kyöpelinvuori 6 1000039718 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyöpelinvuori 7 1000039719 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyöpelinvuori 8 1000039720 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lahdenkylä Toropainen 260500012 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lahtela 248010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laka-ahonkangas 1000003401 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lakovaara 1000003403 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lamminranta 1000003386 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lappala 1000003384 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laukkala 1000047671 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lehminiemi 1000003347 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppälahti 1000003395 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppäluhdanniemi 1000003396 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Leviälahti koillinen 1000026617 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lietteenniemi 1000026638 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Likosuo 1000003375 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lindberginniemi 1000023821 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Linnasaari 1000003376 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Liukkuniemi 1000003352 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lopola 260010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lopolampi harjanne 1000024314 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lopolampi itä 1000023865 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lopolampi länsi 1000023820 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Louhisaari 1000003424 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Loukunvaara Alapiha 1000006532 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Loukunvaara Kalmistonmäki 260010031 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Lovenmäki 1000003336 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Lovonranta 1 1000003033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lovonranta 2 1000003034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lovonranta 3 1000008005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luhtasaari 1000023845 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luhtiensärkkä 1000003345 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lystilampi 1000003106 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Lönnrotin petäjä 1000045916 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Löppölä 1000003440 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Löytölampi 1 1000003044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löytölampi 2 1000003045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Maakumpu 1000048345 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Makarinkangas 1000003380 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Makkola 260010005 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maljakivi 1000041575 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Marjokangas 1000003103 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marjoniemi 1000003445 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Meijeri 1000045163 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Mujusenniemi Karinniemi 1000026642 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mujusenniemi Kiukuunniemi 1000026641 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Muljula Hiekkakaarre 260500008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muljula Hietaniemi 260500004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muljula Kilolahti 260500007 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muljula Kyöpelinvuori tervahauta 260500006 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muljulan kalmisto 260010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Munkinhauta 1000003416 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Musta Majalahti 1000003030 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustalampi 1000044422 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustapohja 1000003337 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk stenålder bronsålder tidig metallålder
 Myllyjoen tervahauta 1000003356 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylahti 1000003422 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynluhta 1 1000003032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllynluhta 2 1000003110 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1000003104 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkrävaara 1000003105 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntyniemen hovi 1000028587 fast fornlämning
boplatser, boplatser, historisk
 Mäntyniemen hovin pelto 1000003435 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntyniemen kartanon ranta 1000003427 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, stenålder
 Mäntyniemi 1 1000003408 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäntyniemi 2 1000003409 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Mäntyniemi Kalliometsä 1000031434 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäntyrannan leirintäalue 1000003363 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Naukkarila 248010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niinikumpu 1000003086 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niinikumpu Hovi 1000003120 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Niinikumpu Ruutiainen 1000006545 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Niinikumpu Ulriksberg 1000048172 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nivunkilahti E 1000026624 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nivunkilahti W 1000026623 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nokinenänlahti 1000026630 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuottisillanjoensuu 1000003404 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Nuottisillanjoki 1000003399 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Närsäkkälä 1000003085 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Näsönniemi 1000026626 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Näsönniemi W 1000026625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Näsönsalmi 1000026627 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Ollilanranta 1000003100 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ollilansärkät 1000003039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paakkunala 1000047748 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pahatsu 1000003438 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pajamäki 1000003420 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pajarin hauta 260010016 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pajarinmäki 1000003123 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Palomäki 1000039860 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Palomäki 2 1000039861 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Palomäki 3 1000039862 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Palomäki 4 1000039863 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Papinniemi 1000003121 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Papinniemi Karsikkoniemi 1000026636 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk,
 Parrikangas 248010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Parrikangas 2 1000041345 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pennala 1000033120 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Petäjäsaari 1000008004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pieni Norpanlahti 1000003342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pietilä 1000039672 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Pihlajamäki 1000003095 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Piiansalmi 1000026637 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
träkonstruktioner,
 Piikkeenlampi 1000045300 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piikkeenniemi 1000003430 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Piikkeenniemi 1 1000003412 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Piikkeenniemi 2 1000003413 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Piilopirtti 248010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piimäjärvenranta 1000003043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piiroonniemi 1000003393 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Piitulainen 1000003344 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Pirhonen 1000003097 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pirunpöytä 248010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Pitkäniemi 1000051228 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puhoksen kanava 1000003080 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puhossalo 1000003092 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Purujärvi 1000003443 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Purujärvi Halola 1000006177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Purujärvi Ketunniemi 248500006 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Purujärvi Ristiniemi 248500002 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Purujärvi Suuri Norpanlahti 1000003362 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puruveden Käräjäkallio 1000013456 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Päppäri 260010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Päppäri 2 1000003026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pääsiäismäki 1000003354 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Päätye 1000003084 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Päätye Porttilampi 1000048800 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päätye Romola 1000039674 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pölhönniemi 1000003119 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raatosaari 1000026643 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rajamäki 1000044751 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk historisk
 Rantala 1000003027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rauvitsanlahti 1000003361 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ravinranta 1000003116 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ravinsuo 1000003117 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rihno 1000023829 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Riihijärvi Kalmistonmäki 1000006481 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Riitavaara 1 1000003041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riitavaara 2 1000003042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ristinkukkula 1000003434 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Ristinniemi 1000003340 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Risuniemi 1000026629 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riutniemi 1000003113 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Rokkala Kalmistopelto 1000006482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Ropposenlahti 260010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rossosuo 1000049262 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rostinsaareke 1000003038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruokkeenlahti 248010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruokkeenlahti 2 1000003360 fyndplats
fartygsvrak, historisk
 Ruppovaara Kalmalampi 1000006483 möjlig fornlämning
gravplatser, ej definierad
 Rupsanniemi 1000038262 fast fornlämning
gravplatser, järnålder järnålder
 Ruunalahti 1000003129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruutanalampi 1000019676 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Römönlahti 1000026621 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Röskö 1000014291 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saarela 1000006179 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Salmela 260010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salmenkangas 260010026 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmenmäki 260010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salmenmäki 2 1000003040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder