Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2003 objekt
sökvilkor: Egentliga Tavastland

Forssa
 Ajos 1000005595 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alvettulan muistomerkki 1000039031 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Anttila 1 1000005592 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila 2 1000005593 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aro 1000005597 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hakala 61010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hako-oja 1000005583 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Haudankorva (Haudankorwa) 1000005726 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Heipakka 1000005559 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ihamäki 1000005591 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ilvesoja Kortemaa 1000039264 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso-Pietilä 1000005590 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaska 1000005586 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvenpää (Jerffuenpä) 1000005727 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kalsu (Kalsu) 1000005728 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kalsun kartanonpelto 1000005584 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, odaterad
 Kalsunkoski 1000005574 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Keskustan päiväkoti 1000005599 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kiimassuo 1000019053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Korkeaniemi 1000005572 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kreivilä 1000039311 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kuhala (Kuhala) 1000005729 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Kuusto (Kusto) 1000005730 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kylä-Pietilä 1000039263 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Köllinoja 1000005594 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lamminmäki 1 1000005576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 2 1000005577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 3 1000005578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 4 1000005579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 5 1000005585 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Linikkala (Lindickala) 1000005731 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Linjapelto 1000018659 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lunttila (Luntila) 1000005732 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Luolalammi 1000005596 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Majasuonjoki 1000005598 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Matku (Matku) N 1000005733 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Matku (Matku) S 1000005915 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Matonenä 1000005582 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mikkola 1000005573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1000005589 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niittypirtti 1000039267 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ojasi 2 (Ohias/Oyis) 1000044895 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pekola 1000005587 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raitoo Myllyvuori 1000012281 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raitoo Niittymäki 1000005737 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Retkioja Kippakallio 1000050528 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salmistonmäki 1000005580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Santanenä 1000005581 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Talsola (Talisola) 1000005734 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Tölö 1000005588 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Valijärvi 2167 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vieremä 1000005735 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Wiksbergin kartano 1000038742 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vuoltu (Vuolle) 1000005736 fast fornlämning
boplatser, historisk
Hattula
 Alinen Savijärvi 1 1000011192 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alinen Savijärvi 2 1000011194 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Alinen Savijärvi 3 1000011196 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alitalo 1000041090 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ali-Uotila 1000050567 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Antiala 82010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, gravplatser, järnålder
 Anttila 1 82010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder
 Anttila 2 82010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Arvola 1000030516 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ellilä 82010078 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, järnålder
 Ent. Työväentalo 82010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hakinharju 1 82010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hakinharju 2 82010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hakinharju 3 1000009712 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk förhistorisk
 Hakionmäki 1000004317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder järnålder
 Hannukkala 1000030320 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannukkala 2 1000045414 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hattulan Pyhän Ristin kirkko 1000014809 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Havuharju 1000044427 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Havuharju 2 1000047834 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Havuharju 3 1000049005 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Heikkilä 1000026813 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heinisuonmäki 1000049886 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Heinisuonmäki 2 1000049887 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Heinisuonoja 1000049888 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Heinisuonoja 2 1000049889 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Herniäisten kartano 82010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, boplatser, medeltida järnålder
 Herniäisten tiiliruukki 82010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Hinnonmäki 82010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder järnålder
 Hiukanmäki 82010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Hiukanmäki 2 1000033127 fyndplats
fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Hiukanmäki 3 1000035205 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huhtanen 1 82010047 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Huhtanen 2 82010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Hurttala 1000013925 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Hyrvälän mylly 1000013554 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyrvälä-Perttula 1000013546 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hämeskivi 82010052 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida
 Härkälänmäki N 1000013548 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härkälänmäki S 1000013547 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ilveskallio 1000009709 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Isohiekka 1000041891 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Itu 82010081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänismäki 1000050737 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Kaivanto 1000023577 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Kalkkonen 1000028890 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Kalvantooja 1000049881 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kamaramäki 4 1000024961 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kankaanmäki 1000033128 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankaanmäki 2 1000041069 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankaanmäki 2 1000047344 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankaanniemi 1000037236 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankariooni 1000027634 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kanunki 1000018236 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Karhunlähteenkangas 1 1000025581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kassela 82010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Katinala 1000013926 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Katinala Marjomäki 1000038229 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kauraa 82010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kavituntöyry 1000027134 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Keisari-Juutila 1000045849 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kellarinmäki 1000013552 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Kettumäki 82010059 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiehuvalähde 82010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kiettara 82010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kiettara SW 82010041 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Kiettarankallio 82010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kiettara-Peltoitu 82010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, medeltida järnålder järnålder
 Kirjoituskallio 1000004145 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kirkkomäki 1 82010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, medeltida järnålder
 Kirkkomäki 2 82010013 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Kirkkovalkama 82010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kiurula 1000030811 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kiurula 2 1000031555 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kiurula 3 1000041695 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiviniemi 1 82010071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, bronsålder stenålder
 Kivismäki 1000013198 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Klaasio 1000026795 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Klaasio 2 1000040012 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koivuniemi 82010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, boplatser, järnålder medeltida
 Koivusaari 1000013553 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Korjunniemi (Solitander) 2 1000027725 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Korkeakallio 1000042596 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Korkeakallio 2 1000050904 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kotiranta 2 82010037 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kruununkivi 82010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kukkumäki 82010007 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kukkumäki W 82010006 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kulmala 1000013549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kupila 1000009708 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärsälä 1000045913 fast fornlämning
boplatser, medeltida
 Kärsälänmäki 1000023258 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kärsälänmäki 2 1000037954 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Käräjämäki 82010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Laavia 1000035192 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Lahdentaan kartano 1000025097 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Laikkaansuo 1000006118 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laikkaanvuori 1000044126 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Laurila SE 82010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Lautakorpi 1 1000025586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lautakorpi 2 1000025584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lautala 1000044111 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lepaa 1000019247 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Lepaa Krouvi 1000050779 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lepaa Tiilisali 1000050781 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lepaan puutarhaopisto NW 82010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Lepomäki 1000019713 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leppänenän pelto 1000028141 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Lintusuo 1000034138 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lippilinnanmäki 82010053 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Luolajan leiripaikka 1000016582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Luolajanportti 1000027803 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Luurila 1 1000019516 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Luurila 2 1000004648 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Mamren tammisto 1000028065 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mansikkamäki 1000049884 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matinkivi 1000019715 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mattila 1000026808 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mervi 1000031496 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Metsänkylänvuori 1000050069 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mierola 1000008732 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Mierola sillankorva 82010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Monaalan kartano 1 82010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder järnålder
 Monala 1000015891 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Mustalaismäki 82010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Mustilanmäki 82010072 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, stenålder
 Myllyaro-Mikkola 1000005835 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder historisk stenålder
 Myllymäki 82010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, boplatser, historisk järnålder järnålder järnålder
 Myllyoja 1000009703 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Myllyoja 10 1000036566 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 10 1000040015 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 11 1000038147 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 2 1000030987 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 3 1000031503 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 4 1000031504 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 5 1000031505 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 6 1000031506 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 7 1000034761 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Myllyoja 8 1000034762 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Myllyoja 9 1000034764 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllypelto 1000039490 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Mäenpää 1000043873 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäkelä 82010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Mäkelän pelto 1000016581 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Mäkelän pelto 2 1000033122 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Männistö 1000038143 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Märvistömäki 82010075 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Niemen vanha niitty 1000013550 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Nihattula Mattila 1000033061 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nummi 3 1000025575 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Nummi 4 1000025576 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Nummi eli Vähä-Luolaja 1000023317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Pappilanniemi 1 82010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder
 Pappilanniemi 2 1000013928 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Parola Eskola 1000050772 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Parolankangas 1 1000025577 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parolannummi 1000025574 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parolannummi 3 1000025573 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parola-Rinteelä 1000023834 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, historisk järnålder
 Pekkanen 82010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Pekola 1000013922 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Peltoitu 82010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Peltoitu E 82010043 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltola 82010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Perämäki 1000034404 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pihlaja 1000023073 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Piilosaari 82010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Pikkuvahopää 1000002773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Pirnes 82010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Pirunlinkokivi 82010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pohjanmäki 1 1000025585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Poransaaren leikkipuisto 82010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Pulkkila 1000035219 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 2 1000047911 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Puoliväli 1000049876 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puontila 1000048888 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puotila 82010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Puutarhaopisto 1 1000022120 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puutarhaopisto NNW 82010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder historisk
 Päivärinne 1000034828 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Päivärinne 2 1000041892 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Rahkoila 1000013924 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Raimaanmäki 82010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Rantala 1000031557 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rantatalo 1000050789 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rauhala 1000027635 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Rautapaasi 82010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk medeltida
 Retula 1000015368 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk järnålder
 Rievetinlahti 1000002504 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riidanmaa 82010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riitaniitty 1000011195 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ristiinanhovi 1 1000025100 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Ristiinanhovi 2 82010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Rompsinoja 1000031502 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenharju 1000032782 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenharju 2 1000049480 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenkärki 82010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Ruskeenkärki 2 1000034325 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenkärki 3 1000047204 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruttanmäki 1 1000025582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruttanmäki 2 1000025583 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saari 1000047700 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sakastinmäki 1 1000022118 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Sakastinmäki 2 1000022119 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Sakastinmäki 3 82010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Salimäki 1000041400 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Salonmäki 1000050906 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Salonniemi 1000005471 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, boplatser, järnålder järnålder historisk medeltida
 Sattula 1000016827 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida historisk
 Sattula 2 1000050859 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Satulakiven pelto 1000028138 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Satulinna 1000009710 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savijoki 1000002505 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savola 82010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Savola 2 1000029423 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Savola 3 1000050129 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Seppälä 1000034405 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Sepänaho 1 1000025578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sepänaho 2 1000025579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sepänaho 6 1000025580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sillanpää 1000049874 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sillansuunmäki 1000011190 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sipilä 1000038150 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sipilä-Marttila 1000027726 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Siukola 1000004082 naturformation
naturformationer, odaterad
 Solanmäki 1000011189 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soukonlahti 1000023505 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Soukonlahti 2 1000035220 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Soukonlahti 3 1000035490 fast fornlämning
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk järnålder
 Sovintokivi 82010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suontaan kartano 3 82010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Suontaan kartano 4 1000027737 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Suontaan kartano 5 1000027738 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suontaan kartano 6 1000027952 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suontaka 1000031935 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Suontaka 2 1000044379 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Suontaka ojanvarsi 1000051293 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suontaka yläkylä 1000050855 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk medeltida
 Suotaala 1000050773 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Taipaleenlahti 1 1000037986 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Taipaleenlahti 2 1000037988 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tenhiälä 1000013923 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida historisk
 Tenhola 1000031507 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tenhola 2 1000031859 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tenhola 3 1000050796 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Tenholan linnavuori 82010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida järnålder järnålder
 Tenholanlukot 1000038724 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tervamäki 1000019092 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tokeensuu 1000025102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tokeensuunmäki 1000025101 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser,
 Torttolanmäki 1 82010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Torttolanmäki 2 ja 3 82010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder stenålder
 Torttolanmäki 4 ja 5 82010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, kult- och berättelseplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder
 Toukola 1 82010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Toukola 2 82010011 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Toukola 3 1000048867 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Toukola 4 1000049478 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Tuomisto 1000015981 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Tuomola 1000040931 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Tyrvännön kivisakasti 1000014935 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, medeltida
 Uotila 1000013551 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vaarinkari 1000024654 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Vanha kirkko N 82010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Vanha kirkko NNW 82010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Vartiovuori 82010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida
 Ventola 1000013927 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida historisk
 Ventolan pelto 1000034744 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ventolan pelto 2 1000048834 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesitorninmäki 82010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 1 82010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, gravplatser, boplatser, järnålder historisk
 Vesunnan kartano 10 1000038141 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 11 1000043871 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vesunnan kartano 3 1000019160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, medeltida järnålder
 Vesunnan kartano 4 82010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesunnan kartano 5 1000019161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, gravplatser, boplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 6 1000021281 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesunnan kartano 7 1000021282 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunnan kartano 8 1000021283 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunnan kartano 9 1000021284 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunta (Väsunda) 1000019246 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Vesunta 1 1000023255 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesunta 2 1000023272 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Vesunta 3 1000040935 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viinaniemi 82010077 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Viinaniemi 2 1000032728 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vittiäntie 1000027633 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Väisälä 1000037810 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Vääränmännynmäki 1000025092 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yli-Jaakkola 1000033123 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder järnålder
 Yli-Kerälä 1000023503 fast fornlämning
gravplatser, järnålder järnålder
 Yli-Lassila 1000038659 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yli-Moijala 82010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, boplatser, järnålder
 Ylinen Savijärvi 82010002 naturformation
stenkonstruktioner, odaterad
 Ylitalo 1000038145 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Yllitty 1000038151 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Äijälä 1 1000014060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äijälä 2 82010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Äijälä 3 82010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
Hausjärvi
 Aarinkaislahti 1000040013 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Ahvonen 1000026153 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser,
 Alastalo 1 1000015350 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alastalo 2 1000015351 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ali-Lampila 1000000324 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ansionjärvi Hirviniemi 86010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Anttila 1000023572 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Eerola 1000039009 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Erkylä 1000049473 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Hausjärvi 1000039585 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hausjärvi Pappila 1000039587 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hikiä 1000039588 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hongisto 1000018925 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hävittää 1000048877 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Joentausta 1000015349 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Junttila 1000049180 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Karhi/Karhis 1000041743 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ketunkivi 1000039583 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kinturi 86010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kolkka 2 86000001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuolinmäki 1000049511 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kurikko 1000049516 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Lempiönkärki 86010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk stenålder stenålder tidig metallålder
 Majamäki 1000023206 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marinaho 1000023573 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Mastosuo 1000049518 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mataraunionmäki 1000051057 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Myllylampi 1000026124 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Myllyoja 1000023570 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Oitin internointileiri 1000033039 övrigt kulturarvsobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Oitti (Ois by) 1000039667 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Pappila 1 1000018922 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pappila 2 86010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappila 3 86010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pellonpää 1000048710 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pietilä 1000018923 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirjetanmäki 1000049521 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rauhasaari 1000018926 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riihipelto 1000027313 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ryttylä 1000018111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida historisk
 Ryttylä 2 1000049043 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rytöranta 1 86000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytöranta 2 ja 3 86010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytöranta 4 86000004 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rytöranta 5 86000006 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rötöranta S 1000039584 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sahanlahti 1000009987 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Santala 86010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sarvenlähde 1 1000045683 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sarvenlähde 2 1000045686 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Selänoja 1000039664 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Seppäläntienhaara 1000045688 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soidanlahti 86000005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Soidanlahti 2 86010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sulavantaan pelto 1000001308 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sydänmäki 1000024294 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Takamaa 86010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taka-Piho 1000015352 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Teuronjoen suu S 86010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teuronjoki 86010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Teuronlahti 401010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuulimyllyn mäki 1000001309 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Tyynelä 1000023569 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Valkeelampi 86010006 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Valtarinmäki 86000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vantaa Hokanmäki 1000011278 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vartiomäki 1000026126 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Vehkaoja 1000026125 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Viitala 1000023571 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vänskä 1000050926 fyndplats
fyndplatser, historisk
Humppila
 Aronoja 1000005292 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiidenpenkka 1000005270 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hintsa 1000005279 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkainmäki 1000005280 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkainniitty 1000005281 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Huhtaa (Huctis) 1000005369 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Huikaja 1000038687 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Humppila (Humpila) 1000005370 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Humppilanjoen ranta 1000005282 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ihamäki 1 1000024661 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joenrantakallio 1000005273 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvenmäki 1000005276 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvenpää 1000005277 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvensuo 1 103010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förvärvsplatser för råmaterial, stenålder stenålder tidig metallålder
 Järvensuo 2 103010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, boplatser, tidig metallålder stenålder
 Järvensuo 3-4 103010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Järvensuo 5 1000005265 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Järvensuo 6 1000020802 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kaunisto 1000049870 fast fornlämning
färdvägar, stenkonstruktioner, historisk
 Kiipunjärvi 1000005283 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiipunjärvi 1 1000024672 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koijoki Myllynkulman mylly 1000005373 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivisto (Koyisto) 1000005374 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kultakangas 1000005268 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultasaari 1000005267 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusisto 1000005271 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapinkalma 103010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Läpikäytävänmäki 1000005272 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajanala 1000005274 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Perkiönmäki 1000005284 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Peuhkuri 1000005278 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Porrassuo 1000005266 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rantakallio 1000024669 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rautajärven pohja 1 1000005285 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautajärven pohja 2 1000005286 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautajärvi 1000005269 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rautaoja 1000005287 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruokojärvi 1000005288 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rämölä 1000005275 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Taipale (Taipale) 1000005371 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Takaniitynlähde 1000005289 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Torppa 1 1000022016 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 2 1000022017 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 3 1000022018 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 5 1000022020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Torppa 6 1000022021 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Venäjä 1000005290 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Venäjä (Venäiä/Ryssböle) 1000005372 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Yli-Jaukkari 1000005291 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Janakkala
 Alaniitynkumpare 1000007060 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Anttila 1000026775 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 2 1000032877 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 3 1000035465 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 4 1000037218 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Anttilan lähde 165010056 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Asennos 1000034249 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Eskola Vanha tie 1000038003 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Flinck (Mäki-Flinck) 165010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hakalan torppa 1000042654 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hakoinen 1 165010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Hakoinen 2 165010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hakoinen 3 165010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hakoinen 4 1000038492 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Hakoistenlinna 165010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida
 Hamppula 165010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder bronsålder
 Hangastenmäki 1000023482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida medeltida
 Harjunpää 1000023925 fast fornlämning
gravplatser,
 Harjunpää 2 1000045380 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Harviala 1000012254 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Harviala 2 1000023901 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Harviala 3 1000042670 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Harviala 4 1000042671 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haulionmäki 1 1000042672 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haulionmäki 2 1000042673 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Haulionmäki 3 1000042674 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heitikankivi 165010010 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Heraharju 1000023221 fast fornlämning
gravplatser, boplatser, historisk järnålder
 Hiiden torppa 1000038002 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hiisi 1000035362 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Hyvikkälä 1000037746 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Hällilä 165010066 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ilmusjärvi 1 1000038898 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ilmusjärvi 2 1000038899 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Irjala 165010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder bronsålder stenålder
 Irjalanlahti 165010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Irjalanlahti 2 1000023772 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Iso-Hiisi 1000039344 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder järnålder
 Isomäki 1000050335 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Janakkalan kirkko 1000014850 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Janakkalan maalinnoitteet 1000031576 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Janakkalan vanha pappila 1000023240 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jokivaara 1000023149 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jurvi 1000046136 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Jussilan pelto 1000051029 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jutikkalannokka 1000050897 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kartanotie 4 1000032368 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kasarminmäki 1 165010054 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kekanaho 165010020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kekkilä-Heikkilä 165010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, boplatser, järnålder
 Keskivari 1000038166 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiianlinna 165010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, järnålder
 Kiipula 1000023796 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kinnari 1 165010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Kinnari 2 1000045438 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kinnari 4 165010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kirkkomaa 165010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Kirkkosaari 1000041021 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kirstankalliot S 165010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kodjala (Koljala) 1000012255 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida järnålder
 Koivikko 165010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Koivuniemi 1000042675 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivuranta 1000047319 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Kokkila 165010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Komoportinharju 165010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Konttila 1000049069 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Koskela 2 165010002 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kotiranta 165010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kovero 1000039529 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kukkomäki 165010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Kuotola 1000034819 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurki 165010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuumola 1 165010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kuumola 2 165010022 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Köykkälä (Hamppula 1) 165010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Laurinlähde 165010032 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Laurinlähde-Flinck 1000016761 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lensunkallio (Hamppula 2) 165010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
fyndplatser, boplatser, järnålder medeltida
 Leppäoja 1000008665 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Levonoja 165010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Linnalahti 1000011682 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lintumäki 165010018 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lätinsuo 1000050336 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maaniitty 165010004 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Makasiininmäki 165010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Marjumäki 165010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad
 Matinvuori 1000015949 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Melkkola 1000023233 fast fornlämning
boplatser, konst, minnesmärken, järnålder
 Metsämäki 1000024044 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 165010014 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Monikkala 165010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, medeltida järnålder
 Murto 1000049790 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mäkelä 1000025105 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Niemelä 1 165010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Niemelä 2 165010049 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Niemenpää 165010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Niemenpää 2 1000042663 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niemenpää 3 1000042668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemenpää 4 1000041047 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niemenpään Hamppula 1000023530 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Niemenpään kartano 165010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nimetönmäki 1000044472 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nuoliala 1000012245 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nuoliala 2 1000041939 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nuoliala 3 1000046391 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nuoliala 4 1000048074 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Nuoranlahti 165010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nuoranlahti 2 1000047900 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Nuoritalo 1 165010062 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder
 Nuoritalo 2 165010063 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Nuoritalo 3 1000038163 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nurmela 1000025661 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Nuutila 1000023660 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ojajärvi 1000040621 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ojanhaaran lähde 1000025666 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Oravala 1000041946 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Paimenaro 1000042669 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Paimenkivi 165010055 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Palsanlahti 165010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappilan pelto 1000023910 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder medeltida
 Peltosaari 1000041944 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Peltosaari 2 1000045386 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Perttula 1000028643 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Piiliönlahti 1000002225 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Piiliönniemi 1000000279 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piiliönniemi 1000041934 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Piirilä 1000050319 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Portaanpää 1000023205 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Punamullanmaa 165010001 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Puujoki 1 1000038896 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Puujoki 2 1000038897 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pähkinistö 1000042084 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Raimansuo 1000033041 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Raimansuonkalliot 165010028 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Rajalammi 1000050338 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ranginoja 2 165010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rankila 1000001318 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Rappukallio 1000049306 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rastila 1000009901 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Rastimaa 1000049219 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Risumäki 1000034818 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Räikälä 165010035 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Räikälä 1 165010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Räikälä 2 165010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Räikälä 3 1000038169 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Räikälänjoki 165010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Saarenmäki 1000028662 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Sammaljärvi 1000050339 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sauvala 1000023196 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Sauvala 2 1000028461 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saviranta 165010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder järnålder
 Saviranta 2 1000041914 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Siepanmäki 165010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sipilä 165010053 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Sippasuo 1000040669 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Someronlähde 165010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Susikallio 1000046320 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Syrjälä 1000034400 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Syväoja 1000050340 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taappola 165010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tarpinen 1 1000051445 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tarpinen 2 1000051446 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Taurula 165010069 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, järnålder järnålder järnålder tidig metallålder bronsålder medeltida medeltida stenålder stenålder
 Tervakosken tehdasalue 1000039005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tervavuori 1000022126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiiliruukki 165010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Toivanjoen alajuoksu 1000041020 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Torolammi 1000024847 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Tuomistonmaa 1000046138 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Tuomistonmäki 1000023220 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Tuomola 1000033126 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tupala 1000023057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Tuulensuunjoki 1000025659 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tyrylahti 2 165010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tyryntori 1000050318 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tytärtynnänkallio 1000023222 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tytärtynnänkallio 2 1000040410 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Unikkolinna 165010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder
 Vahankivi (Heinäsuonvaha) 165010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Valajärvi 165010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valajärvi 2 1000045181 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, järnålder
 Valkama 1000028668 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vanaantaka 1000023202 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Vanaantaka 1 165010051 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Vanhala 1000026771 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Veräjänsuu (Hamppula 3) 165010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Virala 1000048193 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Virala 2 1000023962 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vorokkilukko 1000046455 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Vähä-Hiiden kylätontti 1000038001 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vähä-Hiiden lähde 1000016658 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Vähä-Hiisi 1 ja 2 165010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk stenålder järnålder tidig metallålder
 Vähä-Hiisi 3 1000012244 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, odaterad
 Vähä-Kurki 165010052 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
Jockis
 Ferraria 1000050895 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Haapaniemi (Waulambi/Hapaniemi) 1000005294 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hangaskorpi 1000023795 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Hautausmaa 1000005197 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkanen 1000005206 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokila 1000005204 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokioisten kartano 1000001313 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokioisten kartano 2 1000050534 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Jokipelto 1000034254 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokliini 1000005208 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jussila 1000005200 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jänhijoki (Iänjoki/Jänsioki) 1000005296 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jänhijoki Setälänlammi 1000005306 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Järvenmaa 1000005205 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kankaanranta 1000005174 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiipu (Kipu) 1000005298 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kiipu Myllykoski 1000005305 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiipun torppa 1000005304 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kurjalankallio 1 1000024673 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Könkö 1 1000005164 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Könkö 2 1000005165 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lahdelman rantapelto 1000005163 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Latovainio 1000005297 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Luhta 1 1000005168 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luhta 2 1000005178 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Miilukorpi 1000005198 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 1000033085 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 2 1000034822 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 3 1000034823 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Minkiö (Mingiö/Mingios) 1000005300 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Minkiön radan aallopit 1000026017 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Myllyoja 1000005169 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemenkylä (Waulambi/Niemis) 1000005295 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Niemenkylä 2 (Waulambi/Niemis) 1000044883 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Niihapää 3 1000024665 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nummen kuokkamaa 1000005195 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nuuttila 1000005182 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ojanperä 1000024667 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ojasi 1000005302 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Olkkola 1000044909 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pajuniemi 1000005176 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajuniemi 2 1000051218 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pellilä (Pällila) 1000005303 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Peltola 1000005171 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltola 2 1000032185 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, historisk
 Rehtijärvi (Recteierffui/Rectjerfvi) 1000005301 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Repomäki 1000044928 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ruostekoski 1000005172 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rämölä 1000005199 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saari 1000005203 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saartenkylä (Kipu/Saris) 1000005299 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Savikko 1 1000005166 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savikko 2 1000005167 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Setälänlammi 1 1000005161 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Setälänlammi 2 1000005170 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Setälänlammi 3 1000005179 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Sillanpää 1000005173 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sollan rantapelto 1000005177 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Terävä 1000002779 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Tuomola 1000005207 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Tyrinselkä 1000025866 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Urheilutalo 1000005175 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaulammi 1000005181 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vaulammi (Waulambi) 1000005293 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Yli-Mikkola 1000040043 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yrjänän rantapelto 1000005162 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Äijälamminmäki 169000001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Äijälamminsuo 1000025970 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
Loppi
 Aittoniemi 1000044518 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Alitalo 1000048353 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Alitalo 2 1000048355 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Antinniemi 433010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Antinnokka 1 433010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk järnålder tidig metallålder stenålder
 Antinnokka 2 433010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder historisk
 Anttila 433010010 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Erävismaa 1000047616 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Forsbacka 1000032958 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Haiseva 433010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Halkivahannummi 1000032952 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hankalammi 1000041107 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harri 1000044953 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Harri 2 1000050805 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Haudanmäki 1000051106 möjlig fornlämning
gravplatser, odaterad
 Hautahuhta 1 1000028756 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hautahuhta 2 433010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heikkilä 1000051239 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Heikkilä 2 1000051246 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Himaniemi 433010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hokkala 1000047903 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Holmalahti 1000032988 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Huisulinna 433010012 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Hyrry 1000030945 fyndplats undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hyrry 1 433010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härmä 1 1000012655 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Härmä 2 1000012656 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ilomäki 433010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Iso-Melkutin 1000018713 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Iso-Melkutin 2 1000030510 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso-Melkutin 3 2495 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Iso-Melkutin 4 1000041151 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Iso-Melkutin 5 1000049964 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Isonkivennummi 1 1000025605 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isonkivennummi 2 1000023563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Itä-Punelia 1000050304 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jalaistus 1000032959 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Joensuu 433010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Joentaan maalinnoitukset 1000030512 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Joentaka 1 1000009429 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joentaka 2 1000009430 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Joentaka 3 1000009431 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Joentaka 4 1000009432 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joentaka 5 1000009433 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Joentaka 6 1000035272 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Jokila 433010013 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Jokila 2 1000012240 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Jurva 1000046308 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Järventaustan torppa 1000032950 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Järvikorpi 1000012684 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Järvimäki 1000012686 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaakkolammi 1000046131 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaatia 433010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kalajärvi 1000018708 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karhumäki 433010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhunsyrjä 1000051473 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Karhusaarenlahti 433010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhusaari 433010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kavalanmäki 1000051065 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kavettula 433010003 fast fornlämning
boplatser, bronsålder
 Keihäsjärvi 1 1000025607 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keihäsjärvi 2 1000023564 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Keihäsjärvi 3 1000025606 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keihäsjärvi 4 1000035347 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Keihäsmäki 1000032009 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kena 1000032957 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kesijärven saari 1000041248 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kesijärvi 1000012668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivumäki 1 1000015989 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivumäki 2 1000015990 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Komionsuo 1 1000050307 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Komionsuo 2 1000050308 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Komionvuori 1000018681 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kormu 1000016766 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kormun suo 1000012687 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koukkulanharju 1000050892 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kouvumäki 3 1000044299 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kruuna 433010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, historisk odaterad
 Kuitikas 433010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder bronsålder
 Kylmänojan latvahaara 1000042428 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Kylmäoja 1000031493 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäojanlahti 1000036754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kynnysniemi 1000048006 fyndplats
fyndplatser, historisk förhistorisk
 Kyrö 1000051325 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launonen 1000016767 möjlig fornlämning
boplatser, järnålder historisk
 Launosten kartano 1000023527 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Launosten kartano 1 1000012652 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Launosten kartano 2 1000012654 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Launosten kartano 3 1000023528 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Launosten kartano 4 1000023529 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Launosten kartano 6 1000041706 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launosten kartano 7 1000041729 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launosten maalinnoitus 1000030511 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lehtimäki 433010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk stenålder bronsålder stenålder tidig metallålder järnålder
 Lehtimäki 2 1000009898 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Lenninsuo N1 1000032954 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lenninsuo N2 1000032955 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lenninsuo N3 1000039573 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lenninsuo N4 1000039574 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lenninsuo N5 1000039575 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lenninsuo NE 1000032953 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Levonnokka 433010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Likolammi 1000023560 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lopen Vanha kirkko 1000027057 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk
 Loppi (Låppis) 1000020382 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lättilä 433010026 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Läyliäinen Ahola 1000032961 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Läyliäinen Mäenalusta 1000032962 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Läyliäinen Ylhäinen 1000032960 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Läyliäisten kylä 1000032951 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mahlamäki 1000050113 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Metsäkylä 1000032949 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Miilumäki 1000047347 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllymetsä 1000044280 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Myllypakka 1000028755 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, medeltida
 Mäkelä-Pälsi 1000050132 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Niemelä 1000031623 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Nikula 1000046330 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Nokanmaa 1000037260 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nummistenjoki 1000050637 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oikkaanmäki 1000018685 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Oinaala 433010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ojajärven uimaranta 433010031 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Ollikkala 1000019817 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Palosuo 1 1000018683 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palosuo 2 1000018684 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Parkuva 1000012259 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Paskalampi 1000023565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pekka 1000023561 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltokumpu 1000046087 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pernunnummi 433010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pietilä 1000030850 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pietilä 2 1000050759 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pietilän pelto 1000044081 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pikkulammi 1000018707 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Pirttiniemi 1000023556 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkämäki 1000037840 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Posti 433010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Purinlahti 1 1000018706 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pälsi 1 433010004 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pälsi 3 433010005 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Pälsi 4 433010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Rauhanranta 1 (Kolehmainen) 433010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rauhanranta 2 1000012647 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Raunintausta 1000023566 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rautakosken ruukki 1000018358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Riihikallio 1000046043 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Saarela 1000023558 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Salo 1000050128 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Salo 2 1000050468 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Salon kartano 1 (Makasiininmäki) 433010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, kult- och berättelseplatser, gravplatser, historisk järnålder
 Salon kartano 2 433010016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salon kartano 3 433010028 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Salonkallio (Laukkakallio) 433010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sandvik 1000051056 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Santamäen meijeri 1000012681 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Santamäki 1000047564 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Saukonnokka 433010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder stenålder
 Saunaranta 1000007062 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Saunaranta 2 1000007063 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Siivola 1000046352 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Sikalisko 1000023562 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siukola 1000019827 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sokala 1000019826 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sorri 1000045043 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Soukinharju 1000041008 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Suntinniemi 433010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suntinniemi 2 1000023557 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suolasilta RÅ 1000032956 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Susikivennotko 1000050292 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suutari 1000049282 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Suutarinnokka 1000018712 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syrjälä 1000041245 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Syvälahti 1000050821 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Terri 1000032987 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Teväntö 433010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Torkinmäki 1000015302 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuhkanummi 1 1000018689 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuhkanummi 2 1000018691 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuhkanummi 3 1000018702 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Turistonsuo W 1000032995 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusipelto louhos 1000050314 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Valkeavesi (-Saarijärvi) kannas 433010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Valkonnokka 1000046039 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Verkkokopinlahti 1000018710 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viulahti 1000040921 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vojakkala (Woiakala) 1000019818 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Vuorennokka 1000039421 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vähä-Melkutin 2057 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vähä-Peura 1000050831 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Väärän Vastamäen nummi 1 1000023559 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vääräsilta 1000012682 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Melkko 1000048379 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ämmänkalma 1000050281 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
Riihimäki
 Arolampi, eteläinen kylätontti 1000050531 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Arolampi-Herajoki tie 1000050508 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Epranoja 1000008751 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhi-Syrjä 1000050503 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hautapelto N 694010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Herajoki 1000011303 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Herajoki Mäkelä 1000011305 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hiirenkallio 1000008750 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hiivola 1000050513 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hiivola Lusikkaoja 1000011307 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Jusula 694010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jusula S 1000000555 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kassoskivet 1000026770 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, ej definierad
 Kavonkallio 694010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kernaala Riutta 1000050533 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kirveskallio 1000050505 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivusensillaniitty 1000031198 naturformation
naturformationer, odaterad
 Korttionmäki ratavartijan tuvan tontti 1000043347 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kunauskivi 1000050506 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kynnys 1 694010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kynnys 2 694010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kytöjärvi Vatsia 1000050529 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käräjäkoski 1000050504 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Lastenkoti 1000026773 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk modern
 Leppäkorpi 1000031199 naturformation
stenkonstruktioner, historisk
 Lähdekorpi 1000003321 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Metsola 1 1000050518 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Metsola 2 1000050516 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäensyrjä 1000011550 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Paarijoki 1000011549 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Parma E 694010015 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Parma S 694010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Penninmäki 694010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Perttula 694010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pietilä 1 694010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pietilä 2 1000011552 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirttilä 1 694010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirttilä 2 694010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pyykinmäki 1000050312 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Retkioja Mustikkamäki 1000050526 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Retkioja Santamäki 1000050515 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Retkiojantie-Kynttilätie 1000019789 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Riihimäen kasarmialueen haudat 1000023201 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Saarenmäki 1000050502 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sammalisto 1000014623 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Silmäkeneva E A - E 694010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Silmäkenevan saari 1 A-C 694010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Silmäkenevan saari 2 A - C 694010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Silmäkenevan saari 3 A-C 694010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Silmäkenevan saari 4 A - C 694010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Silmäkenevan saari 5 A-B 694010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sinivuokkoniemi A-E 694010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Suokorvenmäki 1000031197 naturformation
naturformationer, odaterad
 Suolijärvi Kypärlahti 694500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Szolnokinpuisto 694010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Takala 1000026769 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tervakoskentie, Riihiviita 1000050509 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Toivola 1000000498 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusi-Keipilä 1 1000011555 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusi-Keipilä 2 1000011553 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vahteristo 1000011554 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Tammela
 Anna-Maijan suo 1000006875 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Antinnummi 1000024678 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Antintalo 1000006733 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Aronen 1000006834 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Erkkilä 1000006901 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Haapasaari 1000047835 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Haippo 1000050320 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Harju 1000006876 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Harjunkulma 1000006881 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Heinijoki 1000006899 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Heinijärvi 1000019109 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Heinämaa 1000006897 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Heinänen 1000006898 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Helvetinsuo 1000042494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevoniemi (Heffuoniemi/Häfvoniemi) 1000005307 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hevoniemi/Lamala 1000006828 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Hiiliniemenkärki 1000006760 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hirsmäki 1000006925 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Hongisto 1000006926 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, historisk
 Horkka 1000006882 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Humalaisen pelto 1000006574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Huokuna 1000006838 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Hykkilä 1000005308 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hyypiönmaja 1000006761 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hyypiönmaja 2 1000042495 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Häiviä 1000005331 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Härjänseljännummi 1000042646 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iloniemi 1000006758 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Iso Riihenmäki 1000006766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Iso Riihenmäki 1 1000021995 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Iso Riihenmäki 2 1000021994 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Iso Riihenmäki 3 1000032017 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Iso Räkkälammi 1000021900 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isomäki 834010013 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Jaakkola 1000006879 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Junkaanoja 1000006802 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Jussila 1000006883 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Jättiläisen hauta 834010017 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kaitalamminvuori 1000006822 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaitamaa 1000006902 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kaksvetinen 1000006877 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Kallela 1000006884 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kallionkylä 1000005332 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kankainen 834010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Kankainen (Kankas/Kangais) 1000005333 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kankaisten krouvi 1000005354 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kankaisten rustholli 1000005353 fast fornlämning
fyndplatser, boplatser, historisk järnålder
 Karhukaski 1 1000024681 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karhunpesänummi 1000042496 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjusillanniemi 1000005757 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kartanonmäki 1 1000021992 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kartanonmäki 2 1000021902 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, gravplatser, historisk
 Kauhtio 1000006903 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kaukjärvi 1000006917 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaukjärvi (Kaukaierffui) 1000005334 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kaukola (Kaukoyla) 1000005335 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kaukola Rauhala 1000046815 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Keskinen 1000006791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, förhistorisk
 Ketunhäntä 1000006904 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kirkkopelto 1000044505 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kirkkotie, Kankainen 1000021901 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kirkkotie, Porras 1000021982 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kirkkotie, Saari 1 1000021985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kirkkotie, Saari 2 1000021987 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kirkonkylä 1000006885 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirriluoto 1000006886 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kissannokka 1000006830 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivijärvi 1 1000024683 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivilä N 1000022818 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivilä NE 1000022817 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Knaapi 1 1000006738 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Knaapi 2 1000006739 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koitti 1000006783 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koivula 1000006772 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kolis 1000006800 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koppila 1000006900 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Korteniemen metsävartijatila 1000042497 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Korteniemi 834010018 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kotkannokka 1000044794 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Kujala 1000006887 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kukkuramäki 1000005759 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kulmala 1000006579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kultavuori 1 1000006794 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder historisk
 Kultavuori 2 1000042422 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kupparinmäki 1000047539 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Kurjenniemi 1000006757 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kuuslammi/Siukola 1000005336 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kylä-Nikkilä 1 1000006796 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk stenålder
 Kylä-Nikkilä 2 1000006797 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kylä-Nikkilä 3 1000049466 fyndplats
fyndplatser, stenålder förhistorisk
 Kylä-Rekola 1000047341 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kyläsillanjoki 1000006826 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kylä-Tulokas 1000000317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kynnysharju 1000022816 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kytö (Kijdest/Kydes) 1000005337 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kytö vanha pappila 1000023242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Kyynäränharju 1000042498 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kälkkä 1000006583 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kälkänkallio 1000006823 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Laakso 1000006880 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Lamala 1000021989 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lamminranta 1000006912 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lassi 1000039842 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lehtimäki 1000006888 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lehtimäki 1 1000024679 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehtomäki 1000032882 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lepistö 1 1000021903 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lepokallio 834010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Letku (Ledku) 1000005338 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Letkun koulu 834010016 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Levo 1000050300 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Levoniemi 1 1000024685 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Levänoja 1000006793 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Liesjärven puisto 834010010 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Liesjärvi 1000006918 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Liesjärvi (Liesjarffwi) 1000005339 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Likolammit 1000006827 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Lintusyrjä 1000042499 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Louhela 1000006889 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lunkaa 1000005340 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Lyhönlahti 1000006790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, markkonstruktioner, historisk stenålder
 Mansikkala 1000021997 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad odaterad
 Mansikkaniemi 1000006763 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mansikkaniemi 2 1000006890 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Manttaalin ranta 1000046338 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk historisk
 Marttila 1000044275 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Mattila 834010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Metsäsaari 1 1000024687 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustasaari 834010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mustiala 1000006919 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustiala (Mwstiala) 1000002135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mustiala 2 1000032881 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mustialan krouvi 1000005355 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustialan opetusmaatila 1000018661 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Mustialanlammi 1 1000006795 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mustialanlammi 2 1000006891 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mustialanlammi 3 1000035496 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder medeltida
 Mylly 6 1000020505 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykylän maalinnoitus 1000028559 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Myllylahti 1000006829 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Myllyoja 1000006839 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Myllysyrjä 834010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Männistö 1000006769 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Niemäki 1000006756 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Nissilä 1000006905 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder järnålder
 Norri 1000006892 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Näkämaan kumpu 834010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Ojanen (Ois/Oijas) 1000005341 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ojanen (Ois/Oijas) 2 1000021996 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ojapelto 1000039530 fyndplats
gravplatser, järnålder
 Paitamäki 1000006759 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Palomäki N 1000006767 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Palomäki S 1000006824 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pappila 1000018660 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Patamo (Patama) 1000005342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peltola 1 1000006740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Peltola 2 1000006840 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Pernunjärvi 1 2449 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Pernunjärvi 2 2671 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pernunmäen tieraunio 834010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Pernunnummi 834010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Perola 1 1000006734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Perola 2 1000006735 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Perttula 1000006913 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, bronsålder
 Pihtikoski 1000006906 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkäkärki 1000006874 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porras 1000006920 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porras (Portas) 1000005343 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Portaan Kappelinpelto 1000005344 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Portaan maalinnoitus 1000023502 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Poutio 1000006736 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Raanpää 1000006825 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Raanpää 2 1000038441 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Rahamaansuo 1000036536 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Rahamaansuo 2 1000044357 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Rajala 1 1000024680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ranta 1000006581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rantaniitty 1000006907 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, tidig metallålder
 Rauhala 1000006908 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rauhaniemen tiiliruukki 1000005356 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
industriobjekt, historisk
 Rauhaniemennokka 1000006762 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rautahuhta 1000006788 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rekimiilunnotko 1 1000024686 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rekola 1000006764 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Reposenkallio 1000006819 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Reunanen 1000006841 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Riihivalkama 1000005345 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Riihivalkaman koulu 1000006842 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Rohannokankallio 1000045942 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Rokonkivi 1000006567 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Runkomäentie 1 1000027433 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Runkomäentie 2 1000027434 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Runkomäki 1000006770 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ruokosuo 1000006914 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ruuhivalkama 1000006909 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saaren kartano 1000006910 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Saarensalmi 1000006792 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Saari (Saris) 1000005346 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 2 1000030435 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Saari 3 1000030440 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saari 4 1000030441 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Saari 5 1000038438 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saarijärvi 1000018703 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Saarijärvi luoteisranta 1000041147 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Saari-Mäenalanen 1000006843 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sahuri 1000006799 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Salmenmäki 1000006832 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sannannokka 1000002777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Santeri 1000006911 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Saukoniemi 1000006771 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Seppälä 834010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sepänaho 1000024677 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Silmäkallio 834010015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Siltainsuu 1000016762 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Silvo 1000006893 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Similä 1000041096 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Similä 2 1000041099 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Similänkulma 1000049893 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Similänlahti 1000006798 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Simola 1000006835 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sipilä 1 1000018662 fast fornlämning
boplatser, bronsålder
 Sipilä 2 1000018664 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Sukula 1000005347 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sukula 1000006836 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Susikas 1000005348 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Susikas 1000006921 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Susikaslammi 1 1000006773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Susikaslammi 2 1000006774 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Susikaslammi 3 1000006775 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Susikaslammi 4 1000006820 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Susikkaanjoki 1000006803 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suujärvenharju 1000040932 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suujärvi 1000039606 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suujärvi 2 1000048364 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Suvikuja 1000006831 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Syrjälä 834010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syrjänharju 1000046816 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Talpia (Dalpiil/Talpiala) 1000005349 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Talvitienlahti 1 1000006776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Talvitienlahti 2 1000006778 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Talvitienlahti 3 1000006779 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Talvitienlahti 4 1000006780 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Talvitienlahti 5 1000006781 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Talvitienlahti 6 1000006801 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tammela (Tammela kyrkieby) 1000005350 övrigt kulturarvsobjekt
fyndplatser, boplatser, järnålder historisk
 Tammela 1 1000006923 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tammela 2 1000006924 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tammelan Kaitajärvi 1000028126 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tammelan kirkko 1000014815 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Teuro 1000005351 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Teuro 1000006922 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Teuron kyläkoulun piha 1000050311 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Tilasinvuori 1000013387 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Torajärvi Saarnakivi 834500001 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Torajärvi SW 834010011 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Torppa 1 1000020494 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 10 1000020503 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 2 1000020495 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 3 1000020496 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 37 1000023448 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Torppa 4 1000020497 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 5 1000020498 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 6 1000020499 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 7 1000020500 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 8 1000020501 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torppa 9 1000020502 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torro 1000006837 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Torro (Tordo) 1000005352 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Torro 2 1000014640 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Torrojoki 1 1000018668 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Torrojoki 2 1000018669 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Torron kylä Yli-Pompun tila 1000050313 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tulokas 1000023034 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Turpo (Turpoo) 1000020504 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Turpon saha 1000020506 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Urheilukentän mäki 1000035497 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uusi-Markkula 1000006582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, boplatser, stenålder
 Vaho 1000009699 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vahvainnokka 1000037786 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vahvainnokka 2 1000051252 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Vahvainnokka 3 1000051253 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vahvainnokka 4 1000051257 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Vaihijoki 1 1000006786 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Vaihijoki 2 1000006787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Valkeeniemi 1000006741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Valtamo 1000041098 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vanha kansakoulu 1000006894 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Vanhala 1000006873 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhala 2 1000047420 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vanhatalo 1000006895 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Vehkaniemi 1000006731 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vehkomäki 1000006833 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vekkilä 1000006896 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Venesilta 1000005758 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Veräjäntausta 1000006789 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vihtaniemi 1000006561 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vipumäki 1000006821 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Vistinkoski 1000006878 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vohlessaari 1000003768 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuorinen 834010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vähä-Melkutin 1000018704 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Välioja 1000042000 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Väärämäenlahti 1000006768 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yli-Lekkalan Ruokosuo 1000006915 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Yli-Tuomola 1000006916 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Yrjölä 1000006765 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Yrjölän pelto 1000006575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Yösija 1000037776 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Yösija 2 1000049471 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yösija 3 1000051233 fyndplats
fyndplatser, järnålder stenålder
Tavastehus
 Adenius 83010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Ahlajärvi 1000035174 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida stenålder
 Aho 1000027596 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ahoinen 1000005740 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ahoinen 2 1000046046 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Alanne 1000049571 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Ali-Brusila 1000038162 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Halila 401010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Ali-Halila 2 1000035275 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Alilaurila 1000044169 fast fornlämning
boplatser, järnålder medeltida historisk
 Alinen Niemisjärvi 1000018761 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alinen Rautjärvi 1000018766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ali-Vilkki 1000035204 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ali-Vilkki 2 1000039455 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ali-Vilppula 1000040934 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Ali-Äijälä 1000046310 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Alvettula 1000028938 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Alvettulan silta 1000039030 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Anttila 83010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Arabiankorpi 1 1000018754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arabiankorpi 2 1000018755 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arabiantie 1 1000018742 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arabiantie 2 1000018743 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arabiantie 3 1000018744 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aropaltio 1000009727 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk