Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2353 objekt
sökvilkor: Kymmenedalen

Fredrikshamn
 Aarholma 1082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ahola 917010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahola/Punamultapelto 917010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aholankulma 1987 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Alho 917010029 naturformation
stenkonstruktioner, odaterad
 Antinharju 1000030923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Arhola I 1000020242 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Arhola II 1000020243 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Arhola III 1000020245 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Asema 1 1000020947 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Asema 2 1000020948 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Eistinkuohuva 2692 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Etelä-Poitsila I 1000020221 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Gyllingin kauppa 917010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hakulinkallio 1000007967 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hanisuo 917010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hanisuonkangas 917010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haralinmäki 917010027 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Harjula 917010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hasunpohja 1107 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Heinsuo 1 917010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Heinsuo 2 917010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hevossaari 1000032441 naturformation
naturformationer, odaterad
 Hietakylä (Sandby) 1000008124 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Hietala 1000007954 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietojanvuori 917010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hillo (Hillnäs) 1000008140 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hillo, asema I 1000020216 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Hillo, asema II 1000020217 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hitonharjun Pirunpesä 917010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Houtere 917010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Houtere 2 1000035266 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Houvanmäki 1 917010021 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Houvanmäki 2 917010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Hummeritie 1000020241 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hunkerinoja 1000009379 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Husula (Bocksböle) 1000008173 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Husulan linnoitteet 1000019345 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Husupyöli (Husuböle) 1000008174 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Husupyöli-Pyöli (Böle) 1000008175 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Huutokallion patteri 1000003515 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ihamaa (Ihaxama) Harju 1000008178 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ihamaa (Ihaxama) Koski 1000008177 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ihamaa (Ihaxama) Lanki 1000008179 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ihamaa (Ihaxama) Pakkanen 1000008180 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iiviikinvuori 917010056 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ilkanpyöli 917010028 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder bronsålder
 Isämeidänkivi 1000046671 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Jaskala 917010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jaskala 2 917000002 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Jumpreiskeri 1084 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kaapsaari 2288 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kakkuvuori 1000003516 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kallioharju 1000008557 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Haapanen 1000008193 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Haapaniemi 1000008199 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Hasu 1000008192 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Heitto 1000008197 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Kiri 1000008195 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Klemettilä 1000008181 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Kärki 1000008198 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Luomala 1000008191 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Muuri 1000008182 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Ojala 1000008187 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Pakkanen 1000008194 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Parkko 1000008184 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Porkka 1000008183 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Suikkanen 1000008185 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Suurnäkki 1000008186 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Timperi 1000008190 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Tulokas 1000008196 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Vähänäkki 1000008188 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kannusjärvi (Hasula/Cannisyervi) Yrjönen 1000008189 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kapakkalahti 1000046399 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kattilansalmi 1077 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Kattilasaari 1078 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kattilasaari 1091 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kelkkamäki 917010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kellokoski 917010007 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kettuvuori 1 1000013583 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kettuvuori 1 1000014155 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Kettuvuori 2 1000013586 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kettuvuori 2 1000014159 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Kettuvuori 3 1000014156 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Kettuvuori 4 1000014158 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Kettuvuori 7 1000014157 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Kiilimäki 917010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Kiilinmäki I 1000020236 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kiilinmäki II 1000020237 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kiilinmäki III 1000020238 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kipanaisenniemi 917010060 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kirstukivenmäki 1000047658 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kitula (Kitulaby) Kaipiainen 1000008201 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kitula (Kitulaby) Kitunen 1000008200 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kitula (Kitulaby) Törö 1000008202 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kivelä 1000041925 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kivimaa 917010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Klemolan peltokumpu 917010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Klemolan seisake 917010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koivukorpi 1 1000008558 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Koivukorpi 2 1000008559 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Koivukorpi 3 1000008560 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Koivukorpi 4 1000008561 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Koivuniemenkoski 1000042319 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolsila (Routsby) Forsell 1000008203 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kolsila (Routsby) Kolsi 1000008204 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kolsila (Routsby) Lääti 1000008205 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kolsila (Routsby) Pousi 1000008206 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Korimäki 1000020246 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Korpela 1000027806 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Korttilanpohja 1000002494 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Korvenharju 917010004 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Koskela 917010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koski 1000018581 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskosoja 1000007969 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskosojanmäki 1000007968 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotisaari 1000003526 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, modern
 Kotisaari I 1000020222 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kuorikka 917010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuorsalo 1000008207 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida historisk
 Kuorsalo Iikluuvinpohja 1081 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kuorsalo Sontourit 1080 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kuusela 917010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusisto 917010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kylänpää 917010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, stenålder
 Kärenkulma 1000017756 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kärenkulma 1 1000020227 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kärmevuori 917000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kääkkäri 1000014772 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lakaliininmäki 1000004369 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lakiakangas 1000007966 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Lamminmaa 917010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminsuo 1000019352 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lankila (Langila) 1000008208 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lappalaisenniemi 917010003 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Lautala 1000022819 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken,
 Lautamies-Uski 917010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtinen, länsiranta 2446 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Lehtiniemi 1000007961 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leirinkangas 1000007960 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leiritie 1000020247 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lempiö 917010040 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lepikkoranta 1000020220 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Lepikkoranta 1000020952 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Linnakallio 1000003052 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Linnakallion louhos 1000003177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Linnamäki 1000001929 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Linnamäki I 1000020232 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Linnamäki II 1000020233 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lokapää 1 & 2 917010057 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Luoperinvuori 1000007958 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Lännenmaa 917010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majakartti lounaispuoli 2630 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Marjumäki 1000030922 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Matinsaarentie (Uusi-Summa) 1000025637 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Metsäkulmantie 1000041926 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Metsäkylä (Skogby) Klemola 1000008209 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäkylä (Skogby) Koivu 1000008210 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäkylä (Skogby) Mattila 1000008211 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäkylä (Skogby) Toikka 1000008212 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Metsäkylän seuratalo 1000047779 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Mokkala 917010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mullinkosken patteri 1000003514 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mustakorpi 1000008556 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Mustavuori 1000030886 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Myllykylä (Kvarnby) Jaakkola 1000008215 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllykylä (Kvarnby) Puonti 1000008216 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Myllykylä (Kvarnby) Teikari 1000008217 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Myllykylä Leirinkangas 1000008314 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Myllykylä Puonti 2 1000046401 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllykylä Puustelli 1000011325 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Myllykylä Sahakoski 1000018584 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylahti 1 1000018560 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylahti 2 1000018561 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkelä 917010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Männistö 917010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntlahden murros 1000046672 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Mäntlahti (Mentelax) Hovi 1000008219 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäntlahti (Mentelax) Vanhakylä 1000008218 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäntlahti Hovi 2 1000046673 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mäntymäki 1 1000009383 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Mäntymäki 2 1000009384 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Neuvoton (Lill Nevitto) Kaaro 1000008220 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Neuvoton (Lill Nevitto) Penttilä 1000008221 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Neuvoton (Lill Nevitto) Suntio 1000008222 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Niemen tallit 1000020228 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Niittylahti 1000051250 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Notkola 1000018565 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuutniemi 1 1000020949 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nuutniemi 2 1000020950 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nuutniemi 3 1000020951 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nuutniemi I 1000003525 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Nuutniemi II 1000020218 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Nuutniemi III 1000020219 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Onkamaa (Ongama) Ala-Liikkala 1000008229 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Onkamaa (Ongama) Lahti 1000008226 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Onkamaa (Ongama) Puhakka 1000008227 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Onkamaa (Ongama) Tilli 1000008230 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Onkamaa (Ongama) Ylä-Liikkala 1000008228 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oronoja 1 1000003050 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Oronoja 2 1000003051 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder
 Paijärvi (Paiyervi) Luoma 1000008232 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paijärvi (Paiyervi) Pakkanen 1000008231 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paijärvi Kylänmäki 1000022814 naturformation
naturformationer,
 Pampyöli (Bamböle/Hirvelä) Heijari 1000008234 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pampyöli (Bamböle/Hirvelä) Hovi 1000008235 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pampyöli (Bamböle/Hirvelä) Nopanen 1000008236 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pampyöli (Bamböle/Hirvelä) Peltola 1000008237 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Pampyöli Kypäräaukia 1000008318 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pampyöli varuskunta 1000040164 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Parsikkovuori 1000019351 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pekkola 917010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, järnålder bronsålder
 Petkele 1000039817 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petkelvuori 1000028817 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pieni Musta 1 1000003519 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pieni Musta 2 1000003520 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pieni Musta 3 1000003521 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pieni Mäntyjärvi 2687 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Piikamäki 1000023397 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Pillikuja-Pillistöntie 1000020234 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Pillistöntie 1000020235 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pirkantie II 1000020229 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pirkantie III 1000020230 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pirkantie IV 1000020231 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pistoolikivet 1000035406 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pitäjänsaaren redutti 1000003176 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Pohjois-Poitsila 1 1000020954 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pohjois-Poitsila I 1000020223 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Poitsila (Norsby/Grotila) 1000008238 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Poitsilantie 1000003530 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Posti-Ahokas 1000007962 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puhos 2506 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Punaparrat 1083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Punkkasinkallio 917010031 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder järnålder
 Puustellinharju 917010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pyhältö (Pöhelde) Liikkanen 1000008241 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Mäenpää 1000008240 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Mäki 1000008239 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Paronen 1000008243 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Perilä 1000008244 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Toivola 1000008242 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö (Pöhelde) Vähä-Uski 1000008245 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyydyssuo 1000046668 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyöli 1000019347 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pyötsaari (Bötesö) 1000008246 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pässkärri 917010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Pörstinki 917010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Raakinsaari 1000020940 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Rakila 1000050934 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Rakila/Brakila (Braksby) 1000008247 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rakinvuori 1000032442 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Rankinvuori 1000018559 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantala 917010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rasinniemi 1000032443 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Ravaholma 1079 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Jokiranta 1000008252 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Kylänpää 1000008251 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Paljakka 1000008248 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Pekkola 1000008250 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Tanska 1000008249 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Reitkalli (Bredskallaby/Bässeby) Viikari 1000008253 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Reitkalli Tupatöyrynmäki 1000008310 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Retupelto 1000019354 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Riihelä 1000038182 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rinne 917010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruokosuo 1000031030 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ruoti 1000007957 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rutakorpi 917010032 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ruukkimaa 1000007965 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Ruunanpohjanvuori 917010002 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Rännärinoja 917010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sahakoski 1000018583 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salmenkylä (Strömsby) Tompuri 1000008261 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Salmenkylä (Strömsby) Vilkki 1000008260 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Salmenkylä Linnamäki 1000008262 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Salmenkylän linnoitteet 1000017757 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Salmi (Salmisby) 1000008263 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Salo-Turkia 1000019353 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Santamäki 917010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sartonen 917010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saukkovuori Huggutin hauta 1000046670 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Saunaniemi 917010030 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Savilahdenvuori 1 1000027457 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
naturformationer, odaterad
 Savilahdenvuori 2 1000027458 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahdenvuori 3 1000027459 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahdenvuori 4 1000028821 naturformation
naturformationer, odaterad
 Savilahdenvuori 5 1000031031 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahdenvuori 6 1000031032 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahdenvuori 7 1000031033 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahti 917010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Sivatti (Sigvartsby) Kujala 1000008274 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Lonka 1000008270 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Peri 1000008271 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Pousi 1000008269 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Puonti 1000008268 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Takaharju 1000008273 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti (Sigvartsby) Töytäri 1000008275 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sivatti Vihdaskankaanniitty 1000008317 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Summa (Summaby) Kartano 1000008286 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa (Summaby) Pasi 1000008284 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa (Summaby) Raja 1000008281 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa (Summaby) Sakki 1000008283 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa (Summaby) Seppä 1000008288 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa (Summaby) Suortti 1000008287 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Summa krouvi 1000018563 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Summa Veskuransuo 1000008319 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sundholm 1093 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Suuri Rantatie Mäntlahti 1000027541 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Ojanmaa 1000027540 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Ropakko 1000027542 möjlig fornlämning
färdvägar,
 Suuri rantatie Summassa 1000003178 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Suosillanmäki 1000027498 möjlig fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Urpinoja 1000027543 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Sikovuori 1000007955 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suuri Sikovuori 2 1000027350 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Suuriniemi 1 1000003517 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Suuriniemi 2 1000003518 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Suurisuo 1000019348 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Suurivuoren luola 1000047802 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Suurivuori 917010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suurivuori 2 1000042327 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sysihaudanvuori 1000019350 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Syväsatama (vesitorni) 1000003524 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Syväsatama (vesitorni) 1000003527 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Takametsä 1000002495 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Takkaniemi I 1000020224 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Takkaniemi II 1000020225 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Takkaniemi III 1000020226 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Talviapajanvuori 917010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Tammio (Stamö) 1000008291 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tammio Honkaluoto 1 1089 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tammio Honkaluoto 2 1088 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tammion Kipanaisenniemen hylky 1087 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tankholman veneen hylky 1085 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tavastsaari 1000007964 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Teerisuonvuori 1000019346 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Teerisuonvuori 2 1000032731 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tervasaaren patterialue 1000002048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tikkamäki I 1000020252 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tikkamäki III 1000020253 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tikkamäki IV 1000020255 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tikkamäki IX 1000020259 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tikkamäki V 1000020256 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tikkamäki VI 1000020257 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tikkamäki VII 1000020254 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tikkamäki VIII 1000020258 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tillinmäki 1000018585 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tillinmäki I 1000020239 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tillinmäki II 1000020240 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tillinvuori 1000046402 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tommila 1000018566 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tommola 1000007956 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tonttila 917010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Tuomela 917010049 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuomela 2 1000048577 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Tuossuonmäki 1 1000030927 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tuossuonmäki 2 1000030938 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tupakangas 1 1000009368 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Tupakangas 2 1000009369 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Tupakangas 3 1000009381 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tupakangas 4 1000009382 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Tupakangas 5 1000043535 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Turkia (Turkiaby) Ala-Jääski 1000008292 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Turkia (Turkiaby) Ylä-Jääski 1000008293 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Turkian linnoitteet 1000019355 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tursankallio 1000009335 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tursanmetsä 1 1000003048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Tursanmetsä 2 1000003049 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Töyrylä 917010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Töytäri (Stensböle/Stöder) 1000008300 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Töytäri Koivula 1000003179 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ulko-Tammio koillispuoli 1086 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ulko-Tammion luoto 1000022811 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, konst, minnesmärken, historisk
 Uolio 1092 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Uusimäki 1000046403 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Uusiniitty 1000007963 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha-Luoma 1000018582 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vanhatalo 1000007959 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus 1000003532 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, försvarsverk, medeltida historisk historisk historisk
 Vehkalahden kirkko 1000014826 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Vehkjärvi (Vehkyervi) Holländer 1000008305 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vehkjärvi (Vehkyervi) Uski 1000008304 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Venäjänvuori 1000019349 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Vepsu 1090 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Viidankangas 1 1000005820 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Viidankangas 2 1000005821 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Viiranpohja 2585 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Viita 1000007953 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vilniemen kartanon pato 1000003529 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Vilniemi (Villnäs) Lavonen 1000008307 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vilniemi (Villnäs) Muuri 1000008308 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vilniemi (Villnäs) Silvo 1000008309 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vilniemi (Villnäs) Suomalainen 1000008306 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Välimetsä II 1000020248 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Välimetsä III 1000020249 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Välimetsä IV 1000020250 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Välttikangas 917010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder stenålder
 Västäri 917010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Väärämäki 1000010018 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Yläkoski 1000018564 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ämmänsuonmäki 1000020672 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
Kotka
 Aarnio 1000022898 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ahvionkosken mylly 2 1000026014 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvionkoski 1000007378 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, historisk
 Askeri 1000042863 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, historisk
 Autionkylä Autio 1000009467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Eerolan metsä 285010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Eerolan mäki 285010027 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Einola 285010020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Eskola Kanta-Marttila 1000009667 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Eskola Virsumäki 1000009569 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Eteläinen Kuosankari 2602 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Eteläkari 1000022856 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Etelärinne 1000027302 fyndplats
fyndplatser,
 Etukylä (Turankylä) 1000033118 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Etukylänmaa 1000022946 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Etukyläntie 1000033115 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fort Elisabeth 1000002081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Fort Katarina 1000002082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Fort Slava 1000001934 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Haapasaari 1 285000001 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Haapasaari 2 285000002 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder medeltida
 Haapasaari 3 285000003 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Haapasaari Uustinpuoli eteläranta 2669 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Haavisto 1000034358 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Haikkulainen 1110 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Halssinsaari 1 1531 övrigt objekt undervattensobjekt
träkonstruktioner, ej definierad
 Halssinsaari 2 1532 övrigt objekt undervattensobjekt
träkonstruktioner, odaterad
 Harakkavuori 1000009664 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haudanmäki 1000034357 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haudanmäki 2 1000047659 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Havouri kaakkoispuoli 1000035324 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Heijari 1000005739 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heikkilä 1000047657 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinlahti 1000005932 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk medeltida
 Heposuonpelto 285010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heposuonpelto 2 1000007889 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Hevossalmen kalastuslaite 2569 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Hirvensaari 1000028131 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Hovinkoski 1000007241 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huruksela Heposuonpolku 1000009826 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Huruksela Hirvi 1000009660 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huruksela Jaakkola 1000009659 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huruksela Kahri 1000009656 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huruksela Koivumäki 1000009836 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Huruksela Martinkoski 1000025639 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken,
 Huruksela Purtilo 1000009661 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huruksela Salonmäki 1000009837 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Huruksela Vanha-Mattila 1000009662 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Härmänkangas 1000007879 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Härmänsuo 1000007878 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iisakkala 1000007881 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Halssi 1000009465 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Itähöyteri 285010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Itäkarit 1112 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Itäranta 285010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Jaakkola 1000004623 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Jaakkola 2 1000034364 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jollahylky 1114 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Joutsenjoki N 285010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joutsenjoki S 285010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jumalniemen ilmatorjuntapatteri 1000009873 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Jumalniemen patteri 1000036824 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jumalniemi 1000006108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Jumalniemi 2 1000013861 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Jumalniemi 3 1000023015 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Juurikorpi 1 285010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juurikorpi 2 285010044 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Jylppy, Ruotsinsalmen sotilassairaala 1000003668 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jäppilä 1000009858 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Järvenkari 1131 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kaakkoinen avomeri 1000039853 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kaarniemen kartano 1000009666 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kaarniemi 1000032446 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kalliola 285010035 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kantasatama Kotkanlahti 2497 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kantelkallio 1000007883 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kapio 285010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhula Härkävuori 1000007608 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Karhunsalmi 1 1529 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karhunsalmi 2 1530 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Karhunsuo 1000007875 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kari 1000013862 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Katariina, Katariinan tieraunio 1000025638 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Katariinan kalliohakkaus 1000022807 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Katariinan kalliokorsu 1000009839 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Katariinan kivikaivo 1000022790 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Katariinan kivilouhos 1000022794 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Katariinan polku 1000036674 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Katitniemi 285010016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kierikkala 1 1000009863 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kierikkala 2 1000009864 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kierikkala 3 1000009866 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kilpisaari 1 2277 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kilpisaari 2 2507 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kirkonmaa 1 1000009881 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 2 1000009882 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 3 1000009883 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 4 1000009884 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 5 1000009885 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 6 1000009886 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 7 1000009887 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa 8 1000009888 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirkonmaa Eteläkärki 1000009414 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kirkonmaa Reitaviikki 1111 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kirvesmatala 1130 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kivenkorva 1000032444 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kivimäki 1 285010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Kivimäki 2 285010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Kivisalmen siltalinnake 1000007730 fast fornlämning
försvarsverk, historisk historisk
 Koillishöyteri 285010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Koivisniitynmäki 285010040 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Koivukoski 1000009861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kokkokallio 1000033114 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kokkola 1000027904 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kokkola 2 1000047379 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kokonkoski 1 1000009847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kokonkoski 2 1000009848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kokonkoski 3 1000009849 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kokonkoski 4 1000009850 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kolkkala 1000009869 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Koppeli 1000007877 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korela 1000007888 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Korelan siirtolapuutarha 1000009833 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Korkeakoski 1000024168 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
industriobjekt,
 Korkeakoski Niitynmäki 1000027605 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkeakoski Niitynmäki 2 1000039273 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Korvenpellot 1000044504 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kotkansaaren kenttäpatteri 1000002070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari Tiilikasarmi 1000007776 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Kotkansaari VR:n alue 1000032273 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Kotkansaari, patteri n:o 1 1000007735 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari, patteri n:o 2 1000007772 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari, patteri n:o 3 1000007732 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari, patteri n:o 4 1000007799 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari, patteri n:o 9 1000007800 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Kotkansaari, ruutikellari n:o 82 1000007774 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kotkansaari, ruutikellari n:o 83 1000007775 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kottaraisentie 20 1000007609 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kukkurmäki 285010028 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kukouri kaakkoispuoli 1528 fast fornlämning undervattensobjekt
försvarsverk, historisk
 Kultaan tienhaara 285010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kultaanmäki 1000007880 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Kuninkaansaari 1000023022 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kupparkorpi 285010031 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kupparkorpi 2 1000044550 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kupparkorpi 3 1000044551 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kurenniitty 1000034210 fast fornlämning
försvarsverk, försvarsverk, historisk
 Kurittula Tommila 1000009857 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kurittula Uusitalo 1000009856 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuusisen jaala 1132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kuusisen proomu 1 1000034351 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Kuusisen proomu 2 1000034352 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Kuusisen sotilassataman hylky 2223 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kuutsalo 285010051 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kuutsalo Autionkylä 1000002447 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kuutsalo Timperi 1123 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kuutsalon hirsiarkku 1000022852 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
försvarsverk,
 Kymijoki Kyminlinna 1 1000037828 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Kymijoki Kyminlinna 2 1000037829 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, odaterad
 Kymijoki Kyminlinna 3 1000037932 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kymin kappeli 1000007242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, medeltida
 Kymin lentokenttä 1000027837 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kyminkartanon alueen kaivannot 1000002071 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kyminlinna 1000002073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk historisk
 Kyminlinnan I maailmansodan linnoituslaitteet 1000009835 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kytkinasema 285010012 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Laajakoskenharju 1000007887 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Langinkosken puolustusvarustukset 2 1000042259 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Langinkosken varustukset 1000002072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Langinkoski 1000009575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Langinkoski 2 1000044607 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Langinkoski eteläpuoli 2644 möjlig fornlämning undervattensobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lankila 1000009843 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lankila (Karlby) Langinpelto 1000007709 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk historisk historisk
 Laukkaniemi 1 1000009440 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Laukkaniemi 2 1000007885 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lehmäsaaren luoteiskärki 1128 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lehmäsaaren länsiranta 1 2442 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lehmäsaaren länsiranta 2 1121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lehmäsaari 1 1000002361 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Lehmäsaari 2 1000002362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lehmäsaari 3 1000002363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lehmäsaari pohjoiskärki 1118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lehtovirta 1000028050 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lellerit 1000022855 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Luotsi-Kuusinen 1119 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Luotsi-Kuusisen lounaiskärki 1000034350 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Majasaari 1000035321 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mansikkalahti 1000006106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Marinkylä 1000027604 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Martta 1125 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Marttila 1000022899 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Matinperä 1000022907 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Metsolan Höyrypanimo-rakennuksen ranta 1134 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Metsäniitty 285010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Munasuo 1000026975 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Munasuo 2 1000030887 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Etukylä 1000007079 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mussalo Etukylä 1 1000041283 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Etukylä 2 1000033116 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Etukylä 3 1000041126 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo golfkenttä 1000041017 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Hanskinmaa 1000023024 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Hevossalmi 1000023033 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Kärkisaarentie 1000031546 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Lavakallio 1000006951 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo lomakylä 1000041016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo länsi 1000018424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Niinilahdenpelto 1000041011 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Palaskylänlahti 1000006955 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Palaslahti 1113 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mussalo pohjoinen 1000041125 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Pormestarinniemi 1000041128 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Ristniemi louhos 1000041388 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Saaripirtti 1000041124 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Santalahti 1000023020 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Santaniemi 1000007611 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Mussalo Soukanpohja 1 1000041210 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Soukanpohja 2 1000041211 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Suuretvuoret 1000041095 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Takakylä 1 1000006952 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalo Takakylä 2 1000006953 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mussalo Takakylä 3 1000006954 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mussalo Takakylä 4 1000011088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mussalon erityiskoulu 1000022949 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykoski 285010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllykylä Meriradiokeskus 1000009577 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäntykarin patteri 1000007721 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäntymäki 285010029 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Mäyränmäki 285010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäyränmäki 2 1000041931 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Mäyrävuori 1000047804 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Niemenmäki 1000028134 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Niemenmäki 1 1000032321 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Niemenpalontie 1000009854 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Niinilahti 1000022950 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Niittytiilitehdas 1000007244 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Nikeli 285010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, boplatser, historisk stenålder
 Nikkarinmäki 285010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Niskasuo 285010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Norssaari 1000005935 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Norssaari 2 1000022808 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Norssaari 3 1000041342 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Noveta 285010038 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Ohrakangas 1000027838 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojamaa 285010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Osolahdentie 1000027469 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Osolahti 1000042325 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Parikan hautausmaa 285010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Parikka 1000009860 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Parikka Pitkä-Kymin rantapelto 1000043909 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Patteri Katarina 1000007734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Peippola 1 1000009644 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Peippola 2 1000010548 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pellonvuori 285010050 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Peltola 1000034362 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pernoo Mikkola 1000009668 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pernoo Yläkylä 1000009859 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Petäjäkoski 1000007245 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Petäjäkoski 2 1000009862 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Pieni Varissaari, patteri n:o 5 1000007720 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pihkoo Lehtola 1000009855 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Piifeltinsalmi 1000022883 möjlig fornlämning
fyndplatser, stenålder
 Pirkköyri 1000022812 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Pirkköyrin patteri 1000007724 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Pirköyri 1120 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pirosenvuori 1000009845 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Pitkäperänvuori 1000022894 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkäsaari 1000026650 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser,
 Pohjansuu 1000009476 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Pohjoishöyteri 285010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Pohju 1000023010 naturformation
naturformationer,
 Porkka 285010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pormestari 1000022815 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pormestarinniemi 1000034534 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Portaankallio 1000041820 övrigt objekt till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pykinkoski 285010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder järnålder
 Päärnilä 1000034363 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pöytävuori 1000047805 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Rajavuori 1000036671 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rankki 1000009421 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Rankki 1 1000009874 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Rankki 2 1000009875 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rankki 3 1000009876 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rankki 4 1000009877 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Rankki 5 1000009878 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rankki 6 1000009879 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rankki 7 1000009880 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rankki länsipuoli 1126 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Rantahaka 1000034365 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rantahöyteri 285010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Rantatiilitehdas 1000007243 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Rapavuori 1000007882 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rautava 1000024595 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rautava 2 1000024959 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Redutti Halla 1000002075 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Redutti Kotka 1000002076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Redutti Majasaari ja patteri n:o 7 1000002077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Redutti Pitkäsalmi 1000002078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Redutti Ruotsinsalmi 1000002080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Redutti Tiutinen 1000002074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Reiskeri 1000042861 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, historisk
 Ristiniemi 1000041409 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Ristinkallio 1000007080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Ristola 1000027689 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ruhankoski 285010014 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Ruisniemi 1000009420 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ruonala 1000022948 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Ruotsinsalmen linnoituskaupunki 1000007482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk historisk
 Ruotsinsalmen meritaistelualue 1000018473 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
händelseplatser, historisk
 Ruotsinsalmen tunnusmajakka 1000002079 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Ruotsinsalmi, Ammuskellari 1000009827 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rysä 1000028049 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sakkarantie 1000028135 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Salakanniemi 1000006107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Salminlahti 1127 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Salovaara 285010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Sammalsaari 1000006114 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Santalahti 1000007873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Santamäki 285010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saukko 285010032 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Savilahti 1000009416 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Saviojanmäki 285010024 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Seikka 1000028136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Shebekki Proserpina 1117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Siikakoski 1000006112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Siikakoski 1 1000009851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Siikakoski 2 1000009852 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Siikakoski 3 1000009853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Siikakoski Munkholma 1000009670 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Siikala 1000013863 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Skanssi 1000007239 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, medeltida
 Sokeritehdas 1000007610 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 St.Maria 1109 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 St.Nikolai 1108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Suljento 285010030 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suljento 2 1000028130 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sunakieli 285010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Suojakalliontien 1000022947 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sutela 1000007248 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sutela (Sallila) 1000009669 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sutelantie-Korela 1000007249 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Sutelantien linnoitteet 1000009834 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Suuret niityt 285010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suuretvuoret 1000044606 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Suuri Rantatie Karhusuontie 1000027519 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Petäjäsuo 1000027520 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Rantahaka 1000027532 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Ristinkallio 1000027533 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Väärämäki 1000013508 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Suurikylä 1000007884 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Suurikylä Piipari 1000009448 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Syvänsalmensaari 1129 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tampsan kansakoulu 285010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder bronsålder
 Tavastila Tavastilan kartano 1000009651 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tervaniemi 285010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tiuholma 2184 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Tiutinen 1 1122 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tiutinen 2 1124 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tiutinen, ruutivarasto 1000007777 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tiutinen, tiilikasarmi 1000007780 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Turveaho 285010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tuuli 285010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Tykistön kasarmi 1000007773 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tykkisluuppi 1116 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tyllikivi 1000007614 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tökkeri 1000007861 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Tökkeri 2 1000022895 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Töyrylä 285010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Töyterkallio 1 1000007373 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Töyterkallio 2 1000007374 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Udema Ingeborg 1115 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Uronpellot 1000007874 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Uusikylä 1 1000009870 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Uusikylä 2 1000009871 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Uusikylä 3 1000009872 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Valkmusa 1 1000007375 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Valkmusa 2 1000007376 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Vanha Kyminkartano 1000007240 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Varamaa 1000035395 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Varissaari 1000006113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Varissaari länsipuoli 1000020445 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Varkaanniemi 1000042324 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vassaaren salmi 1000036650 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vega 1000039300 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vehkaluoto 1000007872 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vehkovuori 1000047797 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Veitkari 1 1000039852 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Venäänkari, patteri n:o 8 1000007722 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Viikarin matala 1133 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Viikarinsalmi 2361 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Vilkin saha 285010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk stenålder
 Vilkki 285010034 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Virolaisenpohja 1000039482 övrigt objekt undervattensobjekt
träkonstruktioner, modern
 Vuorisaari 1000002364 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenkonstruktioner, bronsålder
 Ylänummi 1000034361 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ämpyri 1000035323 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
Kouvola
 Agrimarket 1000013026 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Ahola 909010013 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvenistonlammentie 1000028246 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvio (Ahwis) 1000013084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Ahvionkosken mylly 1 1000026013 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvionkoski 754010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder tidig metallålder
 Ahvionkoski 2 1000037748 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Aittosaari 909040009 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Alakylä (Kåfwola by) 1000013029 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Alakylä Kallioniemen patteri 1000007697 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Alakylä patteri n:o 7 1000007699 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Alakylä patteri n:o 8 1000007698 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Alankojärvi 1000028241 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alapotti 1000013022 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Alaranta 1000014706 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Alastalo 1000019067 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Anjala (Aniala) 1000013083 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Anjala Kirkkokallio 1000012789 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Anjalan kartano 1000022979 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Anjalan Retutti 754500009 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Anjalan taistelupaikka 1000012770 fast fornlämning
händelseplatser, historisk
 Anjalan vanhan kirkon paikka 1000013074 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Anjalankoski 754010008 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ankkapurha 754010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Antinsuo 1000022080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anttila 1000008624 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila (Metsännenä) Keskkylä 1000012937 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Anttila Kansikas 1000028743 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Anttilanlahti 1000027839 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Eerola 1000013095 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Enkelivuori 1000003635 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Enäjärvi (Enäjärvi) 1000013081 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Enäjärvi Uutela 1000051153 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Etula 1000022890 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Flêche-patteri 1000007603 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Fuortti 1000012929 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Haapala 1000013102 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapala (Haapala) Hietala 1000013080 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haapala (Haapala) Kivelä 1000013079 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haapala (Haapala) Rantala 1000013078 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haasiankoski 1000007327 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
industriobjekt, modern
 Haimila (Tarhajärvi) Haiminkylä 1000012896 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haimila (Tarhajärvi) Niemenpäänkylä 1000012899 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hakala 1000013014 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hakamäki 1000041356 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Hansaarenmäki 909010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Harakkasuo 1000027840 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haravaniemenvuori 1000012939 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Harju 44010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harju 2 1000008640 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Harjunjoki 1000041352 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Harjunmäki 1000013012 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Harjunmäki 1 1000032268 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Harjunmäki 2 1000032269 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Harjunranta 1000025517 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Harmaakallio 1000013017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hartola Heikkilä 1000047444 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hasula (Selänpää) 1000011777 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haudansuo 1000027841 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hauklamminvuori 1000050273 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Hautalanlampi 909040021 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Havukka 1000034359 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Heikkilä 1000013027 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Heikkilä/Ukonpalo 1000006109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida
 Heikkilänranta 909010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hepovuori 1000040446 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hevoskiventöyry 754010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hevoskiventöyry 2 1000028051 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hevosoja (Hevosoja) Kukkola 1000012862 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hevosoja (Hevosoja) Tommiska 1000012863 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hevosoja Kirjokivenlahti 1000012860 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevosoja Tornimäki 1000012854 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietaniemi 163010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiidenmäki 1000027299 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hillosensalmi 1000012963 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Hintteri 163010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirsimäki 1 1000002514 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hirsimäki 2 1000002515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hirvelä (Hirwelä) 1000013093 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hirvelä (Hirweläby) 1000013031 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hirvelän kylän (Hirweläby) vanha pelto 1000025624 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hohti 1000010324 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hongisto (Hongisto by) Heikkilä 1000013045 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hongisto (Hongisto by) Kyläntalo 1000013043 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hongisto (Hongisto by) Rauhala 1000013044 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hottinkoski 909000003 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Huhdasjärvi (Huhdasjärvi) Mäenkylä 1000012341 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Huhkaimenvuori 1 1000027842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huiperinoja 1000014971 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Huistaharju 44010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Huitila (Huitila by) 1000013046 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Huoltoalue 1000007284 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Huuhkajanvuori 1000025625 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Huuhkajavuori 1000013030 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hyvikkäänsuo 1000028249 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Häkämäki 1000012966 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Hämeenkylä 44010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hämeenkylä (Tavastby) 1000013072 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Iloharju 2 1000034832 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ilometsä 1000023808 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iltalampi 1000027843 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Inkerilä (Hangasjärvi) Mauno 1000012885 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Inkeroinen Onkioja 1000027301 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Inkeroisten Lauttaranta 1000024751 möjlig fornlämning undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Inkeroisten lauttaranta skanssi 1000050542 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Iso-Eskola 1000041360 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Iso-Korhonen 1000013018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Ruhmas 1000027844 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jaakonniemi 909010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jaala (Jaala/Jaalankylä) Liikasenmäki 1000012352 fast fornlämning
boplatser, järnålder järnålder historisk
 Jaala (Jaala/Jaalankylä) Pyörylä 1000012351 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jaala (Jaala/Jaalankylä) Siikava 1000012345 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jaala Puolakka 1000012348 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Jaalan redutti 1000002086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Joensuu/Tallusjoki (Ioensu by) 1000013073 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jokikallio 44010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Jokuenlahti 1000019064 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Juhola 1000051436 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Junkkari, Harjula 1000012784 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Junkkari, Juotjoki 1000012771 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Junkkari, Mikkolanniemi 1000012778 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Juoksuhaudanmäet 1000012942 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jyrkkävuori 909010004 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Jyräänkoski 909040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jänisvuori 1000012941 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Järventausta 1000002360 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järviranta 1000027845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaajärvi Myllyjoki 1000028238 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalalampi 1000027846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kansakoulu 1000010360 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kansakoulu 1000013016 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kapasaari 163010003 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Kapiavesi 1000007321 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Karhula (Karhula) Heikkilä 1000012923 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Karhula (Karhula) Tolkko 1000012925 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Karhunhiekka-Repovuori 1000007328 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjolahti 1000007316 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Karsitunniemi 1000041349 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Katajajärvi 1 1000007322 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Katajajärvi 3 1000007289 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Katajajärvi 4 1000007290 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Katajajärvi 4 1000007323 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Kattelus 1000024250 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kaupinmäki 754010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kauppakuja 2 1000007597 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Kauppakuja 4 1000013096 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kellarimäki 1 1000027848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kellarimäki 2 1000027847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keltin koulu 1000006131 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Keltti (Kelltes by) Koulu 1000013037 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
fyndplatser, boplatser, historisk järnålder
 Keltti (Kelltes by) Simola 1000013036 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Keltti Iiskonmäki 1000025620 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Keltti Iiskonmäki Keltintie 1000025621 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Keltti Jyrkänkallio 1000002089 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Keltti Lauttavalkama 1000006132 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Keltti Pellontaustantie 1000006130 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kepsu 1000024252 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kerätniemi 1000037251 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keskikylä (Selänpää) 1000011776 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kesola (Käsälä by) 1000013047 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kettukallio 1000003667 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kettulanvuori 1000012932 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kierinsaari 1000007331 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kiljuniemi 909040015 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kimola (Kimola/Vesi-Kimola) Ilonojan kartano 1000012353 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kimola Ilonoja 1000012354 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kimola Kukkulinna 1000006120 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinansaari (Kinansaari) Huovila 1000012875 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinansaari (Kinansaari) Pulsa 1000012868 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinansaari (Kinansaari) Roitto 1000012874 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinansaari (Kinansaari) Saarenpää 1000012876 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinansaari Hautalahti 1000012859 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kinansaari Lapinlahti 1000012878 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kinansaari Salonnenä 1000012877 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kintahuonvuori 163010008 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Kirkkokallio 306010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkkokallionpelto 1000013100 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, stenålder
 Kirkkovuori 754500008 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkonkylä, Kokkokallio 1000012931 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kivelä 1000044604 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivikoski 1000009315 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koivisto 44010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Koivula 1000008639 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivuoja 754010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Koivurannantie 1000028250 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolkka 909040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kontjärvi luode 1000030774 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Korhosenmäki 1000012776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Korian kalastuslaite 2645 övrigt objekt undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Korian muuntoasema 1000023011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korian raviradan ratavartijan tontti 1000043303 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Korkiamäki 1000013013 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Korpela 909040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korpisaari 909040010 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Kortehsaarennonmmäki 2 (Myllykoski) 1000025641 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kortehsaarennonmäki 1 (Myllykoski) 1000025640 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Korvenkylä Vähä-Pasila 754500007 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Korvenkylä, Koskela 1000012787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Korvulinniityt 1000027849 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 1000028240 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 2 1000037252 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kourula (Kourula) Tirva 1000012887 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kouvolan kylä (Kåfwola by) Suuri Kouvola 1000037268 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kouvolan kylä, Mäkikylä 1000025515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuivala (Tarhajärvi) Vanhakylä 1000012904 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kuivala Metso 1000012945 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuivala Metsäranta 1000012946 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuivala, Kiperinmäki 1000008256 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kukkovuori 1000028675 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, förhistorisk
 Kukonoja 1000012835 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kukonoja, Korkiamäki 1000012837 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kukonoja, Metsäranta 1000012832 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kumisevanmäki 1000013011 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kumpusaari 1000007338 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuoppalan Linnavuori 754010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, medeltida järnålder
 Kuparsuo 44010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurjenniemi 1000018812 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk historisk
 Kuusela 754010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuusela 1000007593 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuutinlahti 1000048154 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuutinniemi 2 1000007291 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kuutinniemi 3 1000007326 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Kydönpellot 1000028244 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kymenpahta 44010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kymijoki Tolkkila 1000042458 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Kyyhkysentaipale 1 1000019059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyyhkysentaipale 2 1000019060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyöperilä 1000013033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kärmeskylä 1000051565 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Käyrälampi 909010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käärmeenpesänkallio 1000034367 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Laaksola 1000008623 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahtela 1000022970 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lakiasuo Sydänmaansilta 1000007081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Lakiasuonvuori 909010005 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Lamminmäki 1000037244 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, modern
 Lampisaari 1000007332 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lanski 1000027850 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lappakoski 1000012962 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Laulia 1000023806 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Laurila 44010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lautaro 1000042328 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lautaronmäki 1000041362 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Lehtimäki 1000008645 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Lehto 754010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leviälahti 1000019061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Liikkala (Likala) Iloharju 1000013088 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Liikkala (Likala) Paloasema 1000013087 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Liikkala Alapää 1 1000007695 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Liikkala Alapää 2 1000007696 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Liikkalan linnoitus 1000002101 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Likolammit 1000027851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnaharju 44010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Loirinharju 1000027852 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lojukoski 1000007286 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lojulampi 1000050274 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Loukunmäki 1000012950 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lukkari 1000012781 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Luulampi 1000027853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lähdekallio 1000007595 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Lähdekorpi 1000012793 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löppösen luola 909010002 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, stenålder
 Löytty, Kotiranta 1000012826 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Maari 909000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Majasaari 909040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mannari 1000051516 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Manula 1000022971 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Matala 1000048241 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Matalajärvi 909040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mattila (Mattilaby) 1000013034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mattila Pessankoski 1000006867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Mattila Rantakallio 1000006104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Metsäranta 1000012948 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Miettula (Miettula) Tarhajärvi 1000012934 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mikkola 1000032978 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Moisio (Moisio) 1000013051 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Muhniemi (Muhuniemi) 1000013085 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Multaharju 1000012944 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Munkamäki 44010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Muorinranta 1000019070 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Museokangas 1000028243 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustavuori 1000048120 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustila (Mustela) 1000013048 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Muuranlahti 1000022969 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mykyrämäki 1000028245 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyjoki 1000028237 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykangas 1000027854 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllylampi 1000027855 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllymäki 44010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Myllyniementie 1000031022 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Mäkelä 909040019 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkelä 1000012949 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäkelä 1000013020 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1000028745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkikylä patteri n:o 3 1000007715 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Mäkikylä patteri n:o 4 1000037249 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäkikylä patteri n:o 5 1000007700 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Mäkikylä patteri n:o 6 1000007701 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Mäkirinne 1000019743 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Mämmälän linnake 1000002102 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Männistö 1000010349 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntyrinne 1000044087 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mäntysaari A 1000007334 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Mäntysaari Kellonkärki 1000007333 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mäyrävuori 1000027856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Määkijänniemi 1 1000007312 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Määkijänniemi 2 1000007305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Naaranjärvi 1000039703 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nappa Lauttavalkama 1000006133 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, färdvägar, färdvägar, historisk historisk historisk
 Niemensuo 1000012864 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Niementie 1000013015 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Niemi 909040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemi 1000013019 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Niilola 44010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Niittyranta 1000013021 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nokanpalo 1000028891 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nurmiranta 1000025622 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nurmistonvuori 1000044560 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Nuumaniemen ranta 1000019066 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nuumanniemi 163010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nuumasalmi 163010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Nuuttila (Selänpää) 1000011778 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nöyleppilammentie 1000028242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nöyleppilampi 2606 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Ojala torppa 1000041357 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Ojalan mylly 1000041359 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojasela (Selänpää) 1000011779 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Okanniemi 1000007330 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Olhavanlampi 909010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, stenålder
 Onkioja 1000010325 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Onnosensuo 1000027857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oravakorpi 1000012938 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Oravala 1000012840 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Oravala (Oravula) Ahoila 1000012834 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala (Oravula) Hasu 1000012845 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala (Oravula) Hinkkuri 1000012831 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala (Oravula) Lamminkylä 1000012829 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala (Oravula) Nuujankylä 1000012843 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala (Oravula) Vanhankylänpelto 1000012838 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oravala Vanhankylänpelto 2 1000047263 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Oravala Vanhankylänpelto 3 1000047264 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Oravala Vanhankylänpelto 4 1000047265 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Oravalan kartano 1000012836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Oravaniemi 1 1000019057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oravaniemi 2 1000019058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paavola 44010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Paavola (Påfvala) 1000041351 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pajari 754010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pakanavuori 306010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder bronsålder
 Paljakka (Paljakka) Eerola 1000012727 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paljakka (Paljakka) Poteri 1000012342 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Palokangas 1000022082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Papinaho 1000012833 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pappilanharju 1000012933 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Parola (Låwas iärff by/Låuaisniemi) Kääpä 1000012881 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Parola (Låwas iärff by/Låuaisniemi) Parolanmäki 1000012883 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Parola (Låwas iärff by/Låuaisniemi) Vanhatalo 1000012882 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Patakallio 163010007 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Patasaari 1000048071 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pateri 754010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Peippola 1000008644 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peippola (Peipola) Kartano 1000013049 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Peippola (Peipola) Vanttola 1000013050 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Peippolan krouvi 1000013038 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pekkola 909040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pekkolanmäki 1000012786 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pelkhuo 1000007871 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Peltola 754010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltomäki 754010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltonen 754010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Penttilä 754010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Perttola 909040005 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Peräkannikko 1000012825 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Perätalo 1000010350 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pessankoski 2512 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pesäntäjärvi 1000039704 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pieni Mäyrämäki 1000007277 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pihlajasaari (Pihlajasaar) 1000012918 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pihtaronmäki 1000019063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piiparsuo 1000013097 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pilkanmaa (Pilckanma) 1000013032 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pirilän töyry 1000007693 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Pitkäsilta 1000002087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Pitkäsuo 1000012964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Piuhainkoski 1000010358 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pohjanlahti 1000027858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puhakka 754010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puistola 754010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pukkila (Selänpää) 1000011780 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pukkisaari 163010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, järnålder järnålder stenålder
 Pukkisaari 1000007336 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, tidig metallålder
 Pullo 909040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Punikkiniemi 1000019065 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Punkkerimetsä 1000012955 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Puolakka 163010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyydysmäki 1000012956 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyöriä (Pyöriä) 1000012935 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pyörämäki 1000008642 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pöljöntienvarsi 1000023014 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raavuori 1000012827 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Raavuori 2 1000022981 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rahikkala (Raikola by) Juhanala 1000013052 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rahikkala (Raikola by) Lammela 1000013053 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rajalampi 1000007325 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Rajaportti 1000012808 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rajasilta 306010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rajasilta 2 1000013976 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ransoila 1000008643 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantaharju 1000013023 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rantametsä 1000037253 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ranta-Utti 1000019740 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rapakivenkangas 1000006110 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Rappukallio 1000016464 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
konst, minnesmärken, historisk
 Ratula (Ratula) Heikkilä 1000013065 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Höysti 1000013068 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Junttila 1000013062 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Koulu 1000013066 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Peltola 1000013064 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Peltomäki 1000013063 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula (Ratula) Takala 1000013067 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ratula Hautapelto 1000007598 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Ratula Vanhala 1000007599 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Rauniomäki 44010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Raussila (Rausila) Majuri 1000013060 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Raussila (Rausila) Seppälä 1000013061 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Raussila (Rausila) Tuomala 1000013059 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Raussila Männismäki 1000007600 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Rautjärvi (Muldiala by) Immanen 1000012889 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rekola 1000025518 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Repovuori 1000007329 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Revonkärki 909010008 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Riihiaho 1000027859 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihijärvi 1000023989 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Riihimäenkallio 44010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Riihimäki 1000012785 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ristijärvi 1000007318 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Ristinkangas 1000007077 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Ristola 1000013101 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Riuksilta 1000010326 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Ruotila (Ruotila) Pakkala 1000013090 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruotila (Ruotila) Rantapirtti 1000013091 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruotila (Ruotila) Salmela 1000013089 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruotjoki 44010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruotsula (Rotzila) 1000013035 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruotsula Kaivomäki 1000006134 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruotsula Lauttavalkama 1000006136 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ruotsula Ulvi 1000006135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk
 Ruotsulan redutti 1000001935 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Ruskiasuo 44010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ryötinniemi 1000019062 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saaramaa (Saaramaa) 1000013082 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Saarennonväylä 1000041353 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Saarento 909040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saarento (Juutila) 1000041358 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Saarento (Saarento) Rantalankylä 1000012928 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Saarijärvi 1000007317 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saksala (Saxala) 1000041350 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Salmela 163010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salmento Huutokuhmu 1000023287 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken,
 Salonsaari 1000020141 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salonsaari Perätalo 1000019068 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sammakkolamminvuori 1000012930 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Sammallahti 1000007292 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Saukkolanvirta 1000041355 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Savilamminpelto 754010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Savi-Mäkelä 754010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Selkäsuo 1 1000027860 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selkäsuo 2 1000027861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selänpäänkankaan lentokenttä 1000027862 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Seppä 1000030871 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Seppälä 909040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siikakoski 1000012947 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Sikoniemenkärki 1000007315 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sikoniemi 1000007301 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Sippola (Anikkala/Sipula) Koulu 1000013094 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sippola (Anikkala/Sipula) Lahtela 1000013092 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sippola Juustomänty 1000013076 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sippolan koulukoti 754010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sippolan vanhan kirkon paikka 1000013075 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Skyttälä 1000033094 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Soijärvi 1000022956 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Soininkallio 44010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sorsanlahti 1000019071 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Speedwayrata 1000025623 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Stålström 754010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sulkavaistenlahti 909040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sulkusalmi 1000007314 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Summanjoki 1000030890 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikuopanmäki 1 1000028239 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susikuopanmäki 2 1000028251 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Susivahti 1000019072 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suurisaari 1000024251 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Taavila 1000022972 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taavilanmäki 1000025815 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Taipale 754010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tammassuo 1000034366 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Tennilä 1000028248 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Terrilahti 1000007313 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Tervajärvi 1 1000007319 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervajärvi 2 1000007320 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tervajärvi itäranta 1000049962 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tervakorpi 1000025816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Teuroinen 1000007870 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Teutkoski (Teutkoski) Huhtala 1000013071 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Teutkoski (Teutkoski) Pasila 1000013069 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Teutkoski (Teutkoski) Tommola 1000013070 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tihvetniemi 1000007335 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Tillolankallio 754010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tirvan risteys 1 1000027626 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Tirvan risteys 2 1000027628 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Toikankärki 909010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toikkala 1000028741 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Toikkala (Toikkala) Hyyry 1000012895 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tolska (Selänpää) 1000011781 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tommola 909040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Toukolahti 909000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder bronsålder
 Tuohikotti (Tuohikoti) Lantta 1000012884 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tuohikotti, Kola / Koli 1000008255 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tuohimäki 1000007276 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuomela 1 754010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tuomela 2 1000013024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuoresmäki 1000030889 naturformation
naturformationer, odaterad
 Tupavuori 163010002 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Turpaan ruutitehdas 1000013077 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Tykkimäki 1000034368 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tytärniemi 909040018 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Tyynelä-Vesitorninmäki 44010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Töyrylä 44010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Töyryntie 1000012768 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Uimila (Uimila) 1000012344 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ummeljoki (Ummeljoki) Rantakylä 1000013086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Utin lentokenttä 1000027863 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Utti 1000002085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Utti Salmela 1000012957 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, försvarsverk, historisk
 Uusi-Riitapalo 1000013098 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uutelanmäki 44010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Uutelanvuori 163010004 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Vainimo 909040016 fyndplats