Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 7097 objekt
sökvilkor: Lappland

Enare
 Aaponkotakenttä 1000011936 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Aarnejärvi 148010640 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, järnålder
 Ahkioniemi 148010395 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder historisk
 Ahopäät 1000019869 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Ahvenjärvi 1000009034 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Ahvenkutujärvi 1000013660 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ahvenkutujärvi 2 1000020473 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahvenlampi 1000020474 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aikion kenttä / Iisakinkenttä 1000012374 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ailejohka 1000002800 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ailijärvi kaakko 148010598 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Ailijärvi koillinen 148010599 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ainikkaharjut 148010635 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ainikkalammet 1000011811 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittajärvi 1000002819 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aittajärvi 1 1000011813 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittajärvi 2 1000011814 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittajärvi 3 1000020805 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittajärvi 4 1000020806 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittajärvi 5 1000025572 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aittalahti 1000008874 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder bronsålder
 Ákálávttááluobâl 1 1000023077 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ákálávttááluobâl 2 1000023078 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ákálávttááluobâl 3 1000023079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aksujärvi Sieidikedgi 1000016971 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Akulahti 1 1000011807 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Akulahti 2 1000011808 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Akulahti 3 1000020789 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Akulahti 4 1000020790 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Akuniemi 1000011809 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Akuniemi 2 1000020791 fyndplats
fyndplatser, stenålder tidig metallålder
 Akuniemi 3 1000020819 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Alajoki 148010725 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alajärvenlompola 148010632 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alajärvi Kenttäniemi 1000008867 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Alajärvi koillinen 148010374 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alakoski etelä kansakoulu 148010012 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, odaterad
 Alakoski kaakko 148010617 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Alakoski pohjoinen 148010011 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Alalompola 1000008968 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Ala-Mustola 148010084 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Sieksijärvi 1000012331 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Allioja itä 1000013499 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Alttokangas 148010392 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alumalompola 1000008870 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder bronsålder
 Alumavaara 1000020475 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ampumaradan tausta 148010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Ampumaradantie 148010101 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Angelintie (Siuttavaara W) 148010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Annanlahti 148010479 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Annansaari 148010557 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Antti Mustan talon sija 1000009035 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Apajalahdensuu 148010735 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Appisjärvi etelä 1000011810 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Appissuvanto 1000020826 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aunionlahden perukka 148010757 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionlahden salmi koillinen 1 148010758 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Aunionlahden salmi koillinen 2 148010759 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionlahden salmi lounas 1 148010754 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionlahden salmi lounas 2 148010755 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionlahden suu 148010762 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aunionlahti lounas 1 148010752 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionlahti lounas 2 148010753 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionniemen kärki 148010751 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunionniemi 2 1000008733 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aunionojan suu 148010760 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aunonniemi 148010750 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Autsivaara 148010715 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Bajit Roavvecopma kaakko 1000013677 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 1 1000010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 2 1000010071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 3 1000010072 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 4 1000010073 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 5 1000010074 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 6 1000010075 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 7 1000010076 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bajit Soarvevuopmi (Ylempi Honkavuoma) 8 1000010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojávrenjarga (Peltojärvenniemi) 1000010491 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojávrenjarga (Peltojärvenniemi) 2 1000010498 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Bealdojávrenjarga (Peltojärvenniemi) 3 1000010499 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojávrenjarga matta (Peltojärvenniemen tyvi) 1000010492 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojávri (Peltojärvi) 1000010493 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 10 1000010485 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 11 1000010486 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 12 1000010487 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bealdojohka (Peltojoki) 13 1000010494 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 14 1000010495 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 15 1000010496 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 3 1000010478 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 4 1000010479 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 5 1000010480 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 6 1000010481 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 7 1000010482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 8 1000010483 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohka (Peltojoki) 9 1000010484 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bealdojohkan tukikohta 1000010078 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bealdojohnjalbmi (Peltojokisuu) 1 1000010488 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder historisk
 Bealdojohnjalbmi (Peltojokisuu) 2 1000010489 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bealdojohnjalbmi (Peltojokisuu) 3 1000010490 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Beatnatnjarga 1000029762 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Beskoguoika 1000044661 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Borseguoika 1 1000029760 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Borseguoika 2 1000029761 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ciek?alisluokta 1000007905 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Cuovâluobâl 1 1000020480 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Cuovâluobâl 2 1000020886 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Einehjärvi 148010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Erkkilänniemi 1000032317 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Eteläinen Saitajärvi luode 148010364 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Fattiharjut etelä 1000029767 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Fattiharjut kaakko 1000029768 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Fattiharjut pohjoinen 1000029769 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Fattijänkä pohjoinen 1000029770 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Fattioja 1000029764 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Gálgoaivi 1000010615 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Giellájohka (Kielajoki) 1 1000010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 10 1000010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 11 1000010069 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Giellájohka (Kielajoki) 2 1000010058 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 3 1000010059 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 4 1000010062 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 5 1000010063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 6 1000010064 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 7 1000010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Giellájohka (Kielajoki) 8 1000010066 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Giellájohka (Kielajoki) 9 1000010067 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Goahteluokta (Kotalahti) 1000010497 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Haapalahti 1000002817 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapaniemi 1000012332 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Haapavuono 1000012333 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Halstimajängän Perävaara 1 1000034906 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hammasjoen suu 1000010917 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hammasvaara 1000020749 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hangaslahti 148010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hangaslahti 2 1000008782 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Hanhijänkä 148010398 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hanhimella 1000002824 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hanhirimpi (Hanhilampi) 148010376 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hannun Niilan vaara 1 1000029771 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hannun Niilan vaara 2 1000029772 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hannun Niilan vaara 3 1000029773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hannunantinjänkä 1000012958 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harjujärvi 1000008878 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harjujärvi 2 1000020887 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harjujärvi koillinen 1000012396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harjut 1000037458 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harrijoki 1000024937 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Harrijoki pohjoinen 1000002860 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Harrijärvenkuotku 148010687 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harrikuolpuna erotusaita 1 1000020083 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Harrikuolpuna erotusaita 2 1000020084 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder historisk
 Harrilompolo pohjoinen 148010337 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haukilammit länsi 148010634 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haukilampi lounas 1000020801 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haukioja (Näätämöjoki etelä 7) 1000002843 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Haukkajärvi 1000020527 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk järnålder
 Haukkajärvi 1000032764 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hautalahti 1000034907 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Hautuumaasaari 148010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder medeltida historisk
 Havaintoasema 148010477 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Heikkilä 148010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heinälampi 1000010723 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Heinälampi 2 1000047999 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heinälampi 3 1000048051 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hentansuvanto 1000020788 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Heteenkangas 148010606 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiekkalahti 148010462 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Hietajärvi 1000009044 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Hietaniemi 148010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietasaari 148010470 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk historisk
 Hirvaslompolo 1000020482 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvas-Niilan Aitavaara 1000024938 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hoikanniemi 1000037983 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoikkaniemi 1000008869 fast fornlämning
boplatser, historisk odaterad
 Huonâsmyedhiváárááš 1000023081 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huutoniemi 1000008876 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Huvilaniemi 148010414 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hämähäkkiniemi 148010475 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Härkäjärvi 148010784 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäjärvi etelä 1000037550 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäjärvi itä 1000037538 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäjärvi itä 2 1000037548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäjärvi kaakko 1000037555 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäjärvi luode 1000037554 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Härkäkoski 148010706 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder förhistorisk
 Härkäkoski etelä 1000037559 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Härkäkoski pohjoinen 148010783 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Härkäsalmi pohjoinen 1000011722 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iijärven koillisranta 1000048019 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iijärven polku luode 148010799 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Iijärvi / Pautujärvi kannas 148010808 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iijärvi koillinen pohjoisranta 148010803 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Iivanasvaara 148010638 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iivanasvaara lounas 148010788 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Ilgeenjargâ 1000048236 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ilkiäjärvenoja 1000034916 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Illeppijärvi 1000002877 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Illestijoensuu etelä 1000002864 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Illestijoensuu itä 1000002866 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Illestijoensuu kaakko 1000002865 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Illestijoki pohjoinen 1000029752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Illestijärvi kaakko 1000002869 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Illestijärvi pohjoinen 1000002868 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Illestinjoki länsi 1000029754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ilmavoimien maja 148010424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk stenålder
 Ilpisjoki 148010804 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Inarinköngäs 148010403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, stenålder historisk
 Irjanmaras 148010503 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Irvasaari 148010108 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Iso Arttajärvi 1000020636 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Arttajärvi 2 1000020847 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Arttajärvi 3 1000020849 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso Arttajärvi 4 1000020848 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Iso Kuivajärvi 1000048349 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Isojärvi lounas 1 1000029757 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Isojärvi lounas 2 1000029758 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isola 1000047815 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Ivalojoki Kultala 1000009309 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ivalon lentokenttä 148010492 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ivalon Matti 1000002801 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ivalon rajavartiosto 1000002814 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Jakujärvi 1 1000020793 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Jakujärvi 2 1000020795 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jankkila 148010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jokimella itä 148010605 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jokiranta 1 148010438 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, odaterad
 Jokiranta 2 148010439 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Jokiranta 3 148010498 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jokitörmäharju kaakko 1000002799 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jolluslahti 148010109 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jolnivuono 148010469 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Jolnivuono 2 1000012334 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Jorba-Gaisavarri 1000010802 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jorvapuolijärvi etelä 148010362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jorvapuolijärvi itä 1 1000002809 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jorvapuolijärvi itä 2 148010360 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jorvapuolijärvi lounas 1000002810 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jorvapuolijärvi pohjoinen 1 148010335 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Junnásvárája 1000010512 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Juonsu-Kuovda-Keiddi 148010225 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Jurmukoski 148010194 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Jurmukoski 2 1000038218 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Jurmurova 1000010722 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Juurakkojärvi 1000034908 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Juurakkojärvi 2 1000034909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Juurakkovaara 148010738 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Jänkäjärvi 1000010720 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Jänkälä 1000011935 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaamassaari länsi 1000012308 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaapin Jouni 148010118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kaapin Jouni/Wihuri 148010119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder förhistorisk
 Kaapin kenttä 1000020825 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kaapin-Matin vanha kenttä 1000011319 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kaapin-Matti 1000012358 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kaapinniemi 1000010462 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kaapinniemi 2 1000020792 fyndplats
fyndplatser, stenålder tidig metallålder
 Kaareehnjargâ 1000048014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaarrevaara kaakko 148010695 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaarttilompolo lounas 148010802 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaaverpoan kenttä 148010429 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaaverpoanoja 1000008761 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaidanvuono itä 148010382 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuono itä 2 148010652 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuono itä 3 1000038219 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaidanvuono kaakko 148010381 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuono lounas 148010383 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuonon perukka 148010661 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuonon saari itä 148010664 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuonon saari länsi 148010663 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaidanvuonon saari länsi 148040663 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kaisavarri 1 1000010799 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaisavarri 2 1000010800 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaitamojärvi länsi 148010591 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaitamojärvi/Kyläjoki 1000012383 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kaitavaara 1000032792 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Kaksemajoki länsi 148010407 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalaoja 1 1000012960 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalaoja 2 1000012961 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalaoja 3 1000012965 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalkuvaaran Akku 148010489 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kaltojärvet 148010639 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Kampaselkä 1000020632 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kankiniemi 1000011444 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kapsuoja 1000014015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karhunpesävaara 1000012433 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Karhuvaara 1000002831 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Karipäänjärvi 1000012434 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
händelseplatser, modern
 Kattajärvi 1000020850 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kattajärvi 2 1000020883 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kaunisniemi 1 148010672 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisniemi 2 148010673 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Kaunisniemi 3 148010674 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaunispää 1000035036 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kaurinsaari 148010308 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Keinojärvi 1 1000020081 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Keinojärvi 2 1000020082 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Keinoniemi 148010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kelloniemi 148010480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kenkiniemi koillinen 148010659 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kenkiniemi lounas 1 148010668 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenkiniemi lounas 2 148010669 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenkiniemi lounas 3 148010670 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Kenkiniemi länsi 148010671 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kenkiniemi pohjoinen 1 148010658 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kenkiniemi pohjoinen 2 148010657 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenkiniemi pohjoinen 3 148010655 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, fyndplatser, boplatser, stenålder historisk
 Kenkiniemi pohjoinen 4 148010654 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenkipää 1 148010660 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kenkipää 2 148010666 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenkisaari etelä 148010649 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, historisk förhistorisk
 Kenkäniemi 148010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk historisk
 Kenttäsaari 1000048160 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kenttäsaari Joensuunkenttäsaari 148010180 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kenttäsaari Kankivuono 1000012372 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kenttävuopaja 148010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kerkelän kaivos 1000019876 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kerttujärvi 148010377 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kerttuoja 1000002811 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, bronsålder stenålder
 Kerttuoja 2 1000020851 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keski-Mustola 1000008872 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kettukoskenniska 148010418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder
 Kettukoski länsi 148010419 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kettusuvanto etelä 148010421 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kettusuvanto pohjoinen 148040420 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keväjärvi Kotajärvi pohjoinen 1000011967 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kielajoki 1000010322 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Kiellajoenkangas 148010798 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, järnålder medeltida
 Kippisjärvi 1000020852 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirakkajoen niska 1 148010774 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen niska 2 148010775 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen niska 3 1000002835 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kirakkajoen niska 4 148010777 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen suu 1000002834 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Kirakkajoen suu itä 1 148010745 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen suu itä 2 148010746 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen suu koillinen 148010761 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen suu pohjoinen 1 148010749 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkajoen suu pohjoinen 2 148010748 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder tidig metallålder
 Kirakkajoen voimala 148010727 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirakkakangas 1 148010340 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirakkakangas 2 1000002873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirakkakankaan lampi 1000002872 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Kirakkaköngäs 148010385 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirkkomännikkö 1000010724 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kirkko-Outa 1000009639 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kirkkoranta 1000002820 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kitisijänniemi itäinen 1000008877 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Kitisijänniemi läntinen 1000008873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kivijoen Kielismaa koillinen 148010694 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivijoen suu 148010693 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivijoki 1000020635 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivijoki SE 1000024942 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivijärvi 148000095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Kivijärvi 1000008787 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Kivilahti 1000008880 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviniemi 148010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kivioja etelä 1000012969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivisalmi 148000474 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, modern
 Koddevuonâ 1000020516 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Koðoluohtâ 1000007909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Koiraoja 1000034910 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Koiraoja 2 1000034911 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Koivuniemi 148010076 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kolessaari 148010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmostupa 148010456 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Kolttakuru 1000020633 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Komsijärvi 148010641 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kontionojansuu 1000012356 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Kontosjärvi 1 148010795 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kontosjärvi 2 1000011438 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koppelovaaranlampi 1000020742 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korppioja lounas 1000012754 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk modern
 Korppiojansuu 1000002803 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korppivaara 1000020853 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korppivaara pohjoinen 1000012533 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Kortelahti 1000008875 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kortelampi 1 1000034917 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kortelampi 2 1000034918 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kortelampi 3 1000034919 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kortelampi 4 1000034920 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kortevaara 1 148010386 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder historisk
 Kortevaara SW 1000034921 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Koskikaltiojoen suu länsi 148010327 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kotajärvi 148010773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad
 Kotajärvi luode 148010432 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotajärvi länsi 1000002876 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kotakoski 1000008734 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Kotalompola 1000020745 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotaoja (Näätämöjoki etelä 8) 1000002844 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotisaari 1000002821 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kotkajärvi etelä 148010737 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, boplatser, historisk stenålder
 Kotkajärvi itä 1000002875 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kotkajärvi kaakko 148010729 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotkajärvi Keloniemi 1000002830 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kotkajärvi lounas 148010226 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kotkavuono 1000012360 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kožžâkuoškjáávráš 1000032756 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Kuádáášluobbâlâš 1 1000020519 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuádáášluobbâlâš 2 1000020517 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuádhuláddu 1000011717 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuikkalampi 148010691 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuivakurun huuhtomo 1000037484 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kulasjoen silta 148010607 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulasniemi 148010609 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulasniemi kaakko 1000002826 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultalahti itä 148010485 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kumminkotamaa 1000020796 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuocâkedgsuáloi 1000048088 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuohana 1000020747 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuortessalmi 2 1000048163 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuortossalmi 148010486 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuosnajärvi / Puolijärvikannas 148010366 fast fornlämning
markkonstruktioner, järnålder
 Kuosnavuonon perä 148010413 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnavuonon perä kaakko 1 148010651 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnavuonon perä kaakko 2 148010648 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Kuosnavuonon perä kaakko 3 148010645 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Kuosnavuonon perä koillinen 148010656 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Kuosnavuonon perä lounas 1 148010644 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnavuonon perä lounas 3 148010665 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnavuonon perä lounas 4 148010646 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnavuonon perä pohjoinen 148010647 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Kuosnijoki 1 1000019912 fast fornlämning
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kuosnijoki 2 1000019913 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnijoki 3 1000019914 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuosnijoki 4 1000019915 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuosnijoki 5 1000019916 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kuosnijoki vuokrakämppä 1 1000019908 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuosnijoki vuokrakämppä 2 1000019917 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kurrâjävri 1000020854 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kusilantto 148010700 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kusilantto, luode 148010778 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuttura lounas 148010719 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuttura länsi 148010721 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kutulahti lounas 148010400 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyeppirjävri 1000016783 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kyläjoenpalo 1000013665 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kyläjoki 148010442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, bronsålder stenålder
 Kyläjoki (Ivalojoki) 1000013674 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kyrö Ivalojoki Ulkusaari 148500007 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kyrö Konelonlahti 148500006 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kähteejáávráš 1000023088 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kähteeluohtâ 1000048008 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Käymäsaari 1000002791 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Käyräjärvi 1000002806 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Käyräniemi 1000002804 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Könkäänjärven Kantola 1000008868 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Könkäänjärven kievaritalo 1000009039 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Könkäänjärvi 148010133 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Könkäänjärvi 2 1000020884 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Könkäänniska 148010642 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Könkäänsuvanto 1 1000020855 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Könkäänsuvanto 2 1000020856 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Laanilantulli 1000034922 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Lahdenmäki 148010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder bronsålder
 Lahdenperä 1 148010128 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lahdenperä 2 148010129 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lahdenperä 3 148010319 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lahdenperä 4 1000012385 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lahdensuu 148010416 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laišpottjävri 1000020528 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laišpottluohtâ 1000020529 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Lamminpelto 148010684 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lantto 148010102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lapinoja 148010035 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder historisk
 Lapinoja länsi 148010471 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapinojan talvikylä 148010077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Látnabuolža 1 1000025568 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Látnabuolža 2 1000025569 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Látnabuolža 3 1000025570 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Látnabuolža 4 1000025571 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Látnjoaijohka 1000019877 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leedijaavras 1000029756 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leonjärvi 1 1000020857 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Leonjärvi 2 1000020858 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Leviä Petäjäsaari 148010473 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Lievatája 1000020816 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liisajouninkenttä 148010091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Liisankoski 1000023104 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Liljekvistin kartano 1000018457 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Littoksenkoski 148010610 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Louhioja 1000020750 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Luassanjohka 148010689 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luobbâljävri 1000032791 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Luottojärvi 1 148010794 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luottojärvi 2 1000023105 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Lusmasaari 148010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, bronsålder
 Luttojoki / Kolmosjoki 148010367 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luttojoki / Kolmoskoski 1000020861 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Luttojoki / Littoskoski 1000020862 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luttojoki Kansallispuisto 2 1000007890 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Luttojoki Kansallispuisto 4 1000007891 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder bronsålder
 Luttojoki Laanilan tutkimusalue 8 1000007928 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luttojoki/Hirvasvuopaja 1 1000020859 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luttojoki/Hirvasvuopaja 2 1000020860 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luttojoki/Piponiuksen valtaus 1000023195 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luttojärvi 1 1000020863 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luttojärvi 2 1000020864 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luttoköngäs 148010458 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luulammit 1000032414 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Luuvaara 1000034669 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Luuvaara 2 1000034665 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Lähdelahti 148010461 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löfgrenin kämppä Sotajoki 1000019954 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lövgreninoja 1000020800 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ma?luobbâlâš 1000036765 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Maddârkuoškâ 1 1000032757 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Maddârkuoškâ 2 1000032758 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Maddârkuoškâ 3 1000032759 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk historisk
 Maddârkuoškâ 4 1000032784 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Maddârkuoškâ 5 1000032785 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Máhtes Biettar gieddi (Kettu-Pekan kenttä) 1000010500 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Majavajärvi 1000011441 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Malkosaaret luode 1000012379 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Malten kesätupa 148010441 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Markkinapaikat 148010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Martin Haukijärvi 1000024445 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Martinkotajärvi (Martinjärvi) 1000012429 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Martinlahti lounas 148010343 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Martinäijänkenttä 148010176 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Matalan Harrijärven laskupuro 148010667 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Matkatjoensuu etelä 1000002867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mattojärvi 1000002827 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mattojärvi 1 1000020865 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattojärvi 2 1000020866 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mellajärvi 1000020746 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mellalompola 1000008735 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Menesjärvi 148010427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Menišjäävrih 1000020530 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Metsonlaulunräme 1000029763 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Mielgânjargâ 1000009043 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Miellijärvi 1000020867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Miesniemi Kankivuonon perä 1000011443 möjlig fornlämning
boplatser, modern
 Mihkalijärven taajama 148010625 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mihkalijärven taajama koillinen 148010629 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mihkalijärvi etelä 148010630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Mihkalijärvi kaakko 148010628 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mihkalijärvi koillinen, Autiotuvanranta etelä 148010626 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Mihkalijärvi koillinen, Autiotuvanranta pohjoinen 148010627 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Mihkâljävri lampi 1000036762 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mihkâlvääri lounas 148010624 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mihkalvääri pohjoinen 148010623 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Morgamjärvi koillinen 1000037576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Morgamjärvi pohjoinen 1000037578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Morgâmjävri 1000019878 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Morgamniva 148010712 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder tidig metallålder
 Morgamoja 1000014016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Morgam-Viibus lounas 148010717 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Morgam-Viipus etelä 1000037583 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Morgam-Viipus etelä 2 1000037585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Morgam-Viipus etelä 3 1000037586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Morgam-Viipus lounas 2 1000037584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Morgam-Viipus länsi 1000037582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Morottajankenttä 148010177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mukanperä 148010596 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkajärvenlammet saari 1000012314 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Mukkajärvi / Taivaljärvi 148010685 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkajärvi etelä 1000012370 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Mukkajärvi itä 1000012316 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkajärvi kaakko 1000012315 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Mukkalompolo 1000010614 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkaoja itä 148010699 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkaoja länsi 148010696 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mukkavuopaja kaakko 148010595 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Munhaissaari 148010106 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Mursulahti luode 148010325 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustan kesäpaikka 1000008785 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Mustat Lantot etelä 148010384 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustat Lantot pohjoinen 148010653 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustavaara 148010662 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustilahti 148010351 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Mutajärvi 1000002874 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mutajärvi / Pyhäjärvinen 148010122 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutusniemi etelä 1000002822 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutusniemi kaakko 1 148010678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutusniemi kaakko 2 148010679 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutusniemi länsi 1000011427 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Muurahaislampi luode 148010791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Muurahaislampi länsi 148010790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Muurahaisniemi 148010019 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Mäntyrinne 1000009040 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Möyrylahti 1000012319 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk
 Naapää 148010457 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naarassaari 1000011430 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Nangujärvi, Vyeppeenjargâ 1000008871 fast fornlämning
boplatser, historisk modern
 Nanguniemi 1000008944 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Nanguvuono Meneslahti 1000007904 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nanguvuono, Pontikkalahti 1000020515 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Nanguvuononperä, Venesatama 148010726 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naukusoja 148010711 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neivalahti 148010394 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Neivalahti länsi 1000002832 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Nellim, Kenttäsaari 148010465 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nellimin talo 1000009036 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Nellimjoen suu pohjoinen 148010134 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nellimöjoen suu etelä 148010406 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nierisaaret 148010637 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nihansanskáidi 1000037592 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nihasanjoen suu etelä 148010714 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nihasanjoen suu pohjoinen 148010713 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Niittyjänkkä 148010683 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Niittyjänkkä 2 1000048028 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niittyjänkkä 3 1000048198 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nikulanperä 1000002828 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, förhistorisk
 Nilatuohioja 1 1000020868 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nilijoki länsiranta 148010338 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk historisk
 Nilijärvi 1000010099 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Niliniemi 148010472 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Niloskoski a (Näätämöjoki etelä 9) 1000002845 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Niloskoski b (Näätämöjoki etelä 10) 1000002846 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niloskoski etelä 1000019918 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Nimetönjärvi 1000021157 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nirrola 1000009041 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Nirvanmella 148010010 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Nivasalo 1000002787 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Njollâjävri 1000020526 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Njurgoilááduh itä 148010519 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Njurgoilááduh länsi 148010399 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Nukkumajoen suu (Nukkumajoki 1) 148010082 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Nukkumajoki 10 1000011954 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nukkumajoki 11 1000048348 fyndplats
fyndplatser, modern medeltida
 Nukkumajoki 2 148010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida historisk historisk
 Nukkumajoki 3 148010078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Nukkumajoki 4 148010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Nukkumajoki 5 148010083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk medeltida
 Nukkumajoki 6 148010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Nukkumajoki 7 148010081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Nukkumajoki 8 148010444 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida järnålder
 Nukkumajoki 9 1000011953 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida järnålder
 Nukkumajokisuu länsi leirialue 148010372 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nukkumajokisuu länsi saha-alue 148010455 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nulkkamukka pohjoinen 1000020781 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nunnarosaari 148010086 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, stenålder
 Nuoran-Juhani 1000011440 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nuottamajärven kenttä 148010613 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Näätämöjoen luusua 148010577 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki etelä 1 1000002837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, stenålder modern
 Näätämöjoki etelä 12 1000002848 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki etelä 13 1000002849 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näätämöjoki etelä 2 1000002838 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki etelä 3 1000002839 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Näätämöjoki etelä 4 1000002840 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näätämöjoki etelä 5 1000002841 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki etelä 6 1000002842 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Näätämöjoki pohjoinen 1 (Rajavartiosto) 1000002850 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Näätämöjoki pohjoinen 2 1000002851 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki pohjoinen 3 1000002852 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki pohjoinen 4 1000002853 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näätämöjoki pohjoinen 5 1000002854 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näätämöjoki pohjoinen 6 1000002855 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oivusvaara 1000002823 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Olkkijoki 1000013676 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Onnela 1000048169 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Oravasalmi 1000008104 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Oskarinjärvi 148010459 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oskarinjärvi / Utjananlampi 2 1000020869 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oskarinkoski/Utjanankoski lammet 1000020870 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Otsamo 148010430 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Paadar 1000010721 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Paahumajävri 148010402 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Paatsjoen Luusua 148010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Paatsjoki pohjoinen 148010482 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paavisvuononperänsuu 148010736 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pahtovaaranlammet 1000020634 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pahtusjärvi etelä 148010502 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pahtusjärvi pohjoinen 148010643 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Paijusuvanto 148010701 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pajakoski pohjoinen 148010597 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajuranta 148010073 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajusuvanto pohjoinen 148010779 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder stenålder
 Paksumaan polku 148010797 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Paksuniemi 1000009037 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Pakšvuonâš 1 1000020523 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pakšvuonâš 2 1000020524 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Paljakainen 1000020885 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Paloniemi 148010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Paloniemi 2 1000012359 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palosaari 148010111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Palsinoja 1 1000009047 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Palsinoja 2 1000032319 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Palsinoja itä 1000046159 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palsinoja länsi 1000046158 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palsinoja länsi 2 1000046148 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palsinoja/Raahenpirtti 1000032318 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paltsanrepimälammet 1000010798 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palttoniemi 1000002796 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Palttoniemi länsi 148010466 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pappila 148010117 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Partakko länsi 1000011976 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Partakko Urheilukenttä 148010321 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Partakkosalmi 148010345 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pasasjoki 148010411 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pasaskangas 148010393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Pasaskangas 1000020748 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pasaskosken niska 148010410 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pasaskoski 148010409 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pautuvuono kaakko 148010525 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pautuvuono kaakkoisranta 148010809 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Pautuvuono kaakkoisranta 2 1000048002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pavdvuonâ 1000007906 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pavdvuonâ 2 1000047996 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltojoki 1 1000002881 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Peltojoki 2 1000002882 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Peltojoki lounas 1000010613 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Peskilááduuh 1000023106 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peskimyetki 1000023107 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Petäjäniemi 1000011945 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peuralammet 1000022789 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Peuranampumavaara 1000020640 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peärtuskaidi 148010702 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peävrrikjohka 148010499 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Piekk-Iisatupekieddi 148010231 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pielpajärvi 148010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, boplatser, boplatser, boplatser, boplatser, historisk
 Pieni Iivanajärvi 1000011760 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Piervâljävri 1 1000020871 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piervâljävri 2 1000020872 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piervâljävri 3 1000020873 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piinaskoppajänkkä 1000002825 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pikku Tuulijärvi 1000037811 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder odaterad
 Pikkukenttä länsi 148010451 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirijäu´rr 1 1000019880 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pirijäu´rr 2 1000019881 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirijäu´rr 3 1000019882 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pirijäu´rr 4 1000019883 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirijäu´rr 5 1000019885 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pirijäurr 6 1000019988 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttikompsio 148010611 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Pirtti-Kompsio 2 1000020874 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttinokka 1000034698 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pirttisaari 1000002790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkäjärvi 148010594 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkälampi 1000002805 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pitkäniemi 1000008866 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Pohjoinen Saitajärvi pohjoinen 148010363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poikasenkenttä 148010196 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pokantien silta länsi 148010405 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Porttiniemi 1000002829 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pualžâvuáláášjävri 1000012335 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pukinpuro 1000008776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Puronvarsi itä 1000002856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhävaara 1000002878 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pyöriäniemen kotasija, Musta-suku 1000011439 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Päällyskivi 1000008781 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Rahajärvenkaita 148010515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rahajärvenperä 148010772 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahajärvensalmi 148010771 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rahajärvensalmi 1 148040770 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ráhpesája 1000013675 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ráhpesoaivi 1000010617 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raitionmukankenttä 1000012357 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Rajavartiosto 148010100 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ramsankaivos 1000032338 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantatupakenttä 1000013009 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Ranttila 1000002836 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rautujärvi 1000034923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Ravadasjärven autiotupa 148010782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, tidig metallålder stenålder förhistorisk
 Ravadasjärvi etelä 1000037573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder
 Ravadasjärvi kaakko 1 1000037569 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Ravadasjärvi kaakko 2 1000037570 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ravadasjärvi luode 148010707 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ravadasjärvi länsi 1000037575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ravadasjärvi Pitkäniemi 1000037567 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Ravadasjärvi pohjoinen 148010708 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ravadasjärvi pohjoinen 2 1000037563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Ravdoroggi 1000011714 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rávdujáávrás 1000013678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Repojoen suu 1000029774 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Retsamo 148010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ristiinamorosto 1000050046 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Ristijärvi 148010454 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ristilompola 2 1000024447 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Risttjäu’rr 1000037788 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ritakosken kenttä 1000018460 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ritakosken sahalaitos 1000018461 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ritakoski 148010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Ritakoski 1000002816 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ritakoski 2 1000018456 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riutulan polku 148010060 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Roivasenoja 1000031986 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ronkajoen suu lounas 148010756 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ronkajärvi 1000009393 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ronkajärvi koillinen 1000012376 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Roopenoja 1000034675 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad stenålder tidig metallålder
 Rovaniemenpankki 1000037982 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rovaniemi 148010401 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rovaniemi 2 1000048161 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rovaniemi lounas 148040521 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Rovaniemi pohjoinen 148010520 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rovasalmi pohjoisranta 148010801 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruijanpolku Suolisvuono 1000037969 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ruikanmutka 1000018448 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruobbavarri 1000011715 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Ruobduinvääri 1000034912 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Ruohonvetämäjärvi 148010324 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruohovaara 1000024625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ruossajávsi 1000020741 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ryevdipohjävri Luusua 1000036763 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, järnålder
 Ryssäjärvenjänkä 1000020875 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Rönkön raivio 148010507 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rönkönoja 1000019870 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saamen museo / Vuopaja 148010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder medeltida tidig metallålder järnålder
 Saarikoski (Näätämöjoki etelä 11) 1000002847 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saarikoski koillinen 1000002862 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarikoski pohjoinen 1000002861 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saarineitämöjärvi itä 1000002813 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Saarineitämövaara luode 1000038419 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Saitajärvet 148010358 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Saitajärvi länsi (TVL-tukikohta) 148010365 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salanuora 1000012769 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Sallijoenkuolpuna 1 1000009696 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sallijoenkuolpuna 2 1000009697 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sallijoki länsi 148010780 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sallijärvi pohjoinen 148010718 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, odaterad tidig metallålder stenålder
 Sallivaara 148010789 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmenniemi 1000009038 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Salmilampi 1 1000044679 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Salmilampi 2 1000044680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Salosenniemi 148010350 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Sammakkoselkä Kylmäntuvanlahti 1000011974 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Santajärvi 1000024627 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sarekiäddás 1000029755 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sarmijoki 148010476 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sarminiemi Ikkerinniemi 1000011973 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Sarveslássáájávrádâh 1000048012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sarviniementie 1000008969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Sarviniemi 1000002795 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sarviniemi 2 1000008707 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Satamasaari 148010417 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Satapetäjäselkä Kaakkurilampi 1000011975 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Saukko 1000002818 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Saunakoski 1 1000020006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saunakoski 2 1000020007 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saunakoski 3 1000020012 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad odaterad
 Saunakoski laavu 1000019919 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Savela 148010097 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Searitjohka itä 148010705 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Searitjohka itä 2 148010785 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Searitjohka länsi 148010704 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Searitniva 1000037532 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Searitniva koillinen 1000037518 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Seita-laassa 148010815 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Seitalampi 148010563 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Seitapää 1000009045 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Seitasaari 148010531 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Seitavaara 148010143 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Selkälahti 1000012382 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Seskamojärvi 1000010618 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sevesuálui 1000048084 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sevettijärvi lounas Niemi 1 1000002772 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sevettijärvi lounas Niemi 2 148010580 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sevettijärvi lounas Niemi 3 148010621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sevettijärvi lounas Niemi 4 148010620 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Sevettijärvi länsiranta 148010342 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Seävesuolu 148010810 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Siedisuálui 1000018139 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sieidilássá 1000011431 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Sieid-ämmir (Seitajuppura) 148010562 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Siika-Suivakkojärvi 1000011802 fast fornlämning
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk förhistorisk
 Siimmâgnjargâ 1000048021 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siimmâtluohtâ 1 1000007907 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siimmâtluohtâ 2 1000007908 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sikaston kenttä 148010090 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Sikovuono Joensuu 1000011934 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Siltaoja 148010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siskelijärvi 148010105 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Siskeljärvi 1000020639 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sitakallio 148010814 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Siuttajoki 1 1000012423 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Siuttajoki 2 1000012424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Siuttajoki 3 1000012425 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Siuttajoki 4 1000012589 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Siuttavaara 148010370 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, boplatser, stenålder tidig metallålder järnålder
 Soidinvaara 1 148010763 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soidinvaara 2 148010764 fast fornlämning
boplatser, bronsålder
 Soidinvaara 3 148010765 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soidinvaara 4 148010766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Soidinvaara 5 148010767 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soidinvaara 6 148010768 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soidinvaara 7 148010769 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder järnålder tidig metallålder historisk
 Sortolahti 1000002802 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sotajoen suupankki 1000018459 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sotajoki itä 1 1000047208 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sotkajärvi 1000037472 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sotkajärvi etelä 148010786 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi etelä 2 1000037494 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi etelä 3 1000037498 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi etelä 4 1000037505 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi etelä 5 1000037514 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi etelä 6 1000037515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi lounas 148010710 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkajärvi luode 1000037478 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sotkajärvi luode 2 1000037504 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder
 Sotkajärvi/Njurkulahti 148010709 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sotkaniemi kaakko 148010723 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sovskamuvjáávrás 1000020876 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Stuorroaivi 1000010621 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suávvijavri 1000020797 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulkusjärvi 1000009032 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Suohppunjohka 1000019879 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suojanperä 148010328 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Suolisjärvi 148010722 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Suompumavaara lounas 1 1000002858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, förhistorisk
 Suopumajärvi koillinen 1000002857 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suopumavaara etelä 1000002863 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suopumavaara lounas 2 1000002859 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suovaselkä 1 1000024628 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Suovaselkä 2 1000024629 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Suovaselkä 3 1000024630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Suovataival 148010796 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Supru 148010331 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Suprunojan luusua 148010336 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Suvanto 148010731 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sylvenvaara 148010505 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Syrminiemi Vuopajanniemi 1000007892 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Syvä Paltojärvi 148010412 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Syväjärven lompolo 1000020803 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syväjärvi etelä 1000011803 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk
 Syväjärvi länsi 1000020794 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Syvän Harrijärven laskupuro 1000002833 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Syyrakkiharju 148010493 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syyrakkiharju länsi 148010453 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk
 Säisaari 148010304 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Säytsjärvi 148010530 fast fornlämning
boplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Sääskilahti / Martinlahti 148010349 fast fornlämning
fyndplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Taajostupa länsi 148010793 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Taajostuvan poroaita 1000034711 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taimenjoensuu etelä 148010787 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Taimenjoki 148010720 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Taimenjoki 2 1000012959 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Taimenjärvet 1 1000020013 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Taimenjärvet 2 1000020078 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Taivaljärvi koillinen 148010686 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Talâsjuuhâ 1000020630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Talasjärvenlompolat 2 1000020631 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Talastupa 1000008786 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Talovaara lounas 1000011712 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Talvitupalompola 1000009033 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Tammukkaoja 1000034667 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Taplasaari 148010092 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Taplasaari 2 1000048000 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Taplasaari 3 1000048049 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tavila 1000002812 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Telju Peuna 148010088 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Teljunjargâ 1000011946 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tervasaari 1000002798 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Terveystalo 1 148010329 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Terveystalo 2 148010330 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tieva 148010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Tievajärven polku 1000002879 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Tievajärvi 1000002880 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Tiiaisniemi 1000002789 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tikkiniemi, länsi 1000008916 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Toivoniemi koillinen 148010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Toivoniemi lounas 148010396 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toivoniemi, Omokiäddaz 148010260 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tolosentie 131 1000008760 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tolosjoki 1 1000020743 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tolosjoki 2 1000020744 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Toloskoski 148010600 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk historisk
 Toloskoski pohjoinen 1 148010813 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toloskoski pohjoinen 2 148010602 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Torkojoki 1000020877 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Torrakkavaara 1 1000032761 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Torrakkavaara 2 1000032760 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tsiegnalisluokta koillinen 148010524 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tsiegnalisluokta länsi 148010523 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tsuskavääri 148010615 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tuhka-Sammeli 148010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Tullâjävri 1000020514 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tulvalahti 1000008957 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tupajärvi 1000011442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tupavaara 1 148010495 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Tupavaara 2 148010496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Tupavaara Nukkumajoki 1000012378 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tuulijärvi 1000037777 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Tuuruharju 1000002807 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuurujävri 1000017483 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Täyssinän rauhan rajakivi 148010433 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Uáđđivei 11 1000040971 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder
 Uhoniemi 1000002793 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Ukonjärven Akku 148010488 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ukonjärven Ukko 148010146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ukonjärvi 1000002788 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ukonjärvi luode 1000012380 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ukonjärvi, vesilentosatama 1000002815 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ukonsaari 148010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder historisk
 Ulkuniemen nokka 148010301 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Urroaivi 3 1000019819 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Urruáivi 1 1000010622 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Urruáivi 2 1000010623 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uruniemi 1000011950 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uruniemi, Metsänhoitajan virkatalo 1000002794 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, förhistorisk
 Uujajärvi 1000029753 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Uulahden suu itä 1 148010676 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uulahden suu itä 2 148010677 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uulahden suu luode 1 148010743 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uulahden suu luode 2 148010744 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uulahden suu länsi 148010742 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uulahti 148010740 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusijoki 1000020878 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Vaddejohka 1 148010434 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vaddejohka 2 148010435 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vaddejohka 3 148010436 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Vaddejohka 4 148010437 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Vaijoenlampi 1000037691 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Vaijoki 2 1000009698 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vaijoki itä 148010781 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vallen kenttä 1000009031 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Valpurinniemi, Anttilan pelto 148010127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha hautausmaan tie 148010593 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha Kirkkovaara 1000009071 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Vanhahautuumaasaari 148010463 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, boplatser, gravplatser, historisk stenålder
 Vanhankentänpelto 148010680 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Varankiniemi 1000002792 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, fyndplatser, odaterad
 Varankiniemi 2 1000012364 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Vaskispää kaakko 1000010916 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaskojoen suu 148010423 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vavddasjavri 148010369 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vehersaari 1000012367 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Vesipiirin kämppä 148010085 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viimassaari Niulahti 1000014364 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viipassaari 1000002797 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viljaniemi 1000050833 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, boplatser, modern odaterad
 Virtaniemi, Rajavartiosto 148010368 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, konst, minnesmärken, bronsålder stenålder
 Viälmá 1000036759 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Vuánnážiikedgi 1000023093 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Vuijeminniemi länsi 1000043648 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuoksijoki 1 1000020879 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk
 Vuoksijoki 2 1000020880 fyndplats
fyndplatser,
 Vuoksijärvi 1000020881 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuolit Soarvevuopmi (Alempi Honkavuoma) 1 1000010060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuolit Soarvevuopmi (Alempi Honkavuoma) 2 1000010061 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuomajoen silta 148010500 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Vuomajoki 148010501 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Vuomajoki 1000010624 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuontisjärvet 1000037774 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuontisjärvi 1 148010390 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vuontisjärvi 2 148010389 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vuontislompolo 1 1000031142 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Vuontislompolo 2 1000031143 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuopaja etelä 148010056 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuopaja pohjoinen 148010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder odaterad
 Vuopajan eteläranta 1000002871 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuopajanperä 148010682 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Vuopajaperänlampi pohjoinen 1000002870 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuopioniemen kenttä 1000012375 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vuopioniemi 1000012361 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuopioniemi 2 1000012362 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Vuopioniemi 3 1000012363 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuopmeveadji 1000010514 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuottešjávri 1 1000020112 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Vuottešjávri 2 1000020113 fast fornlämning
boplatser,
 Vuottešjávri 2 1000020114 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Vyelijuuhâ 1000020085 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Vyeppeenjarga 148010807 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vyeppeenjargâ 2 1000048015 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vyeppeenjargâ 3 1000048032 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vyeppeenjargâ 4 1000048047 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vyeppeenjarga kaakko 148010805 fast fornlämning
boplatser, boplatser, odaterad
 Vyeppeenjarga lounas 148010806 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Välijärvi itä 148010631 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Välijärvi koillinen, maantie 148010322 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välijärvi koillinen, niemi 148010323 fast fornlämning
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Välijärvi länsi 1000048187 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Väyläjoki etelä 148010467 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Väyläjoki länsi 148010468 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Ylempi Ahmajärvi 1000020641 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylempi Ahmajärvi 2 1000024632 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Ylempi Karppiskantamajärvi 1000011812 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylempi Musta lantto 1000011426 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ylimmäinen Kerttujärvi 1 1000020882 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ylimmäinen Santajärvi 148010121 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ylimmäinen Santajärvi koillinen 1000002808 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Tupajärvi 1000012428 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Zellberginoja 1000037187 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Zellberginoja länsi 1000042473 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äijihkedgi Ukonkivi 1000011428 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Äivihjärven luoteispää 148010425 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Äivihjärvi 148010126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder förhistorisk
 Äivihjärvi Lemmenjoen luusua 148010426 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Äärelä 148010079 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, odaterad
Enontekis
 Aatsajoki 1 1000037447 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aatsajoki 2 1000037449 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ádjatoaivvit 1000037427 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ahkioniemi 1000016939 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Ahkutieva 47010205 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Ahvenjärvi luode 47010168 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahvenvaara länsi 1000029734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ailakkalahdenlantot 1000021000 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Áillahasjohkan suu 1000020999 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Áillahasspátnju 1000018124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Aittalahti 47010206 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder bronsålder stenålder
 Aittamaa 47010195 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Kilpisjärvi koillinen 1000021001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Alakoski 1000037765 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Alaveneranta 1 1000037762 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Alaveneranta 2 1000037764 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Andreankenttä 1000025444 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Angelinjänkkä (Päiviön seita) 1000014938 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Angelinrova 1000009496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Angelinvainio 1000009495 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Báhtejorbmi 1000018106 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Beaivasjuovva 1000018370 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bearajávri länsi 1000018077 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Beattet 1 1000023588 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Beattet 2 1000023589 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Beattet 3 1000023590 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Beattet 4 1000023591 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Beattet 5 1000023592 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Beattet 6 1000023593 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Bierfejávrin kivikaarre 1000025514 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Bierfejávrin luusua 1000025445 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bierfejohka 1 1000025446 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 10 1000025455 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 11 1000025456 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 12 1000025457 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 13 1000025458 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk
 Bierfejohka 14 1000025459 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 2 1000025506 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bierfejohka 3 1000039391 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Bierfejohka 4 1000025447 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 5 1000025449 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfejohka 6 1000025451 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Bierfejohka 7 1000039433 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Bierfejohka 8 1000025453 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, odaterad
 Bierfejohka 9 1000025454 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Bierfevággi 1000025495 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bihcosjávri 1000025438 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Bihcosjávri 3 1000025460 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Bihcosjávri 4 1000025507 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bihcosjávrin kivikaarre 1000010547 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Binnjessavu 1000037754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Boazojávri 1000025497 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bossojohka 1000018392 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Cáhkáljávri etelä 1000018104 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Cáhkáljávri etelä 2 1000020815 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Cáhkáljávri koillinen 1000018092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Cáhkáljávri koillinen 2 1000020818 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Cáhkáljávri lounas 1 1000018075 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Cáhkáljávri lounas 2 1000018095 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Cáhkáljávri pohjoinen 1000018394 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Čáhkáljohka etelä 1-2 47010333 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Cáhkkorjávráš 1000018390 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Coalbmejávrrit 1000019820 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Darju SW 1000037135 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Deamadanvárri 1000018065 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Dierpmesjávri itä 1000025439 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Dierpmesjávri pohjoinen 1000025491 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Dierpmesjávri pohjoinen 2 1000025498 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Dierpmesjohka 1000025461 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Dierpmesjohka 2 1000025492 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Dierpmesvággi 1000025486 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Dierpmesvággi 2 1000025462 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Dierpmesvárri 1000016716 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Erkunan seita 1000009484 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Fielmassaivo, etelä 1000009530 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Gahperusvárri itä 1 1000025463 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gahperusvárri itä 2 1000025464 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gahperusvárri itä 3 1000025465 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Gahperusvárri koillinen 1000025466 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gahperusvárri koillinen 2 1000025467 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gahperusvárri koillinen 3 1000025499 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Gahperusvárri koillinen 4 1000025468 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Gammebuolza 1000037439 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Gaskkasnjunni lounas 1000025469 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Goapmajohka 1000025470 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Goapmajohka 2 1000025487 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Goapmajohka Skáidi 1000025489 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Goapmajohkan autiotupa 1000025488 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, boplatser, historisk stenålder tidig metallålder
 Goapmajohkan saareke 1000025471 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Golddaluokta pohjoinen 1000018090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Golggotjávri koillinen 1000018096 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Golggotjávri lounas 1000018128 fast fornlämning
boplatser,
 Golggotvuopmi 1000018066 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Govddajávri 1000023581 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Gožžaláttu 1000025500 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Guhkesjávri 1000019848 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Guhkesjávrrebuolžžat 1000019852 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Gulddároavvi 1000044659 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Guohkkemašjávri 1000018137 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Guonjarjohkan autiotupa 1000025440 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Guonjarvággi 1000025472 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Hannukuru 47010115 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harjujoensuu itä 47010311 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Harjujoensuu länsi 47010309 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjujoki itä 47010310 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hárrenjavvi 1000037759 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Harrijärvi 1000019854 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haukijärvi 1000018300 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hávgajohka 1 1000023598 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hávgajohka 2 1000023604 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hávgajohka 3 1000023605 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Hetan-kota luode 47010143 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Hietajoenharju 47010218 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietajärvi 1000021293 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Hietajärvi itä 47010233 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietajärvi, lounas 1000009523 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietajärvi, länsi 1000009537 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietalahdenvaara 1000013318 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietaranta 47010074 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Hietaranta 2 47010279 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hietatievat 1000034228 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hirvasvuopio 2 1000037756 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder medeltida förhistorisk historisk
 Hirvasvuopion autiotupa 1000037757 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hirvasvuopion kenttä 1000037171 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Huhtajärvi 1000029740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hämeenkuotku 1000009497 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iitu 1 1000023601 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Iitu 2 1000023602 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Iitu 3 1000023603 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Inginjoensuu 2 47010289 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk stenålder
 Inginjärvenojan suu 47010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Jehkas 1 1000020820 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Iso-Jehkas 2 1000020821 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Jaamistieva 1000011703 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Jámešsuolu 1000037758 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Jeägeloaivi 1000021002 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Jiehkkášjávri 1000040355 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jiehkkášnjoaskkejávri 1000020828 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Jierstirova 1000037454 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Jierstivaara 1000016400 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Jietajoensuu 47010193 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, bronsålder stenålder
 Jogašjávri pohjoinen 1000025473 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Juovvagielas 1 1000018068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Juovvagielas 2 1000018069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder stenålder förhistorisk
 Juovvagielas 3 1000018070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk stenålder tidig metallålder
 Jyppyrä etelä 47010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder tidig metallålder medeltida
 Kainijavri itä 47010239 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalkujärven kesäkylä 47500003 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kalmakaltionojansuu 47010237 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karjalansaari I-IV 47010088 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenttälompolot 1 47010064 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenttälompolot 2 47010065 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenttälompolot 3 47010165 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ketojärvi 1000013317 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ketomella, lossiranta 47010082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ketomellan lossi 47010222 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Keädgevarri 47010232 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiehvuopio 47010090 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiekula 1 1000021003 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kiekula 2 1000021004 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kihlanginkangas 47010081 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Kihlanginkangas 2 47010286 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder medeltida
 Kihlanginkangas 3 47010287 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kihlanginkangas 4 47010288 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kihlankiniemi 1 47010284 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Kihlankiniemi 2 47010285 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korkea-Jehkas 1000020822 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Korkeajärvi pohjoinen 47010314 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korkeajärvi pohjoinen 2 47010315 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Kortejärvi länsi 47010196 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotatieva 47010215 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kouhtajärven kaakkoisranta 47010157 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kovatuslahti 1000029741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kovavuopionrova 1 47010154 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kovavuopionrova 2 47010155 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kovavuopionrova 3 47010156 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kovavuopionrova 4 1000009525 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kukkulajoki 1 1000018074 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Kukkulajoki 2 1000021008 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kukkulajoki 3 1000020817 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kultima Nivanniska 1000044668 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kultimarova koillinen 47010169 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuonjarvarri 1000009521 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Kuonjarvárri 2 1000020323 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, tidig metallålder stenålder
 Kuonjarvárri 3 1000025511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder tidig metallålder
 Kurkkionvuoma 1000023698 fyndplats
fyndplatser,
 Kuttasen partiomaja 47010216 fast fornlämning
boplatser, järnålder historisk
 Kylmäsenjänkkä 1000021289 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käkkälöjoen pohjoisranta 47010161 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käkkälöjoki-Kalmankaltionoja 1000009524 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Laassajoki 1000018076 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Lampi 47010106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Lauttamukka 47010078 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lavivaara 47010221 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lávrrejohka 1000025513 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Leveälahti pohjoiskoillinen 47010292 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Loassojávri 1000025474 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Lovttogielas 1000025441 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Lovttogielas 2 1000025501 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Luhtasaivo 1000037443 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luponperä 1 1000016576 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Luponperä 2 1000016577 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Luponperä 3 1000016578 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luponperä 4 1000016580 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maantiejärvi 1000037435 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maantiesaari 1000020804 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Maaterlommol (etelä) 1000009492 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Maaterlommol (pohjoinen) 1000009491 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Majava 47010201 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majava lounas 47010202 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Márjjásjávrrit länsi 1000020807 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Markkina 47010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, kult- och berättelseplatser, boplatser, kyrkobyggnader, gravplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder historisk
 Másetjohka 1000020798 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Matilaisensaivo 1 47010316 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Matilaisensaivo 2 47010317 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Matkailuhotelli 47010214 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mávnnavárri 1000023580 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Meekonjärven autiotupa 1000025475 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Meekonvaara 1000010920 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Megonjávri etelä 1000025512 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder
 Metsäntutkimuslaitos 47010321 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Millodearbmi 1000049775 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mohkkeguoika 1000037745 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Móhkkevárri 1000021009 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mukkavuopio koillinen 1000021010 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Muotkantakainenjärvi koillinen 47010293 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muotkkáluokta 1 1000018078 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Muotkkáluokta 2 1000021011 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Muotkkáluokta itä 1000021013 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Museotontti 47010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, tidig metallålder stenålder stenålder
 Mustalompolo 47010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustalompolo koillinen 47010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustalompolonsuu 47010069 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustijänkä 1000021326 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyjärämä 47010017 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllymaa 1 47010209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllymaa 2 47010210 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder stenålder tidig metallålder
 Myllypalo 1000009499 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntyharju 1000009511 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntyharju, lounas 1000009506 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntyharju, länsi 1000009510 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntyharju, länsilounas 1000009509 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntyharjun lampi, etelä 1000009514 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntyharjun lampi, lounas 1000009512 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntyharjun lampi, länsi 1000009513 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naapajärvi luode 1000002893 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Naapajärvi länsi 47010133 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naapamella 47010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naapamella itä 1 47010163 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naapamella itä 2 47010164 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naapasuu 47010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naltijärven kesäpaikka 47010226 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Naltijärven kesäpaikka, koillinen 1000009531 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Naltijärvi autiotupa 1000009532 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Naltijärvi koillinen 47010227 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neitojärvi 47010131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neuhkama 1000009528 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad tidig metallålder
 Niittyjärvi pohjoinen 47010243 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Nilpan kenttä 1000018126 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Njamatjávri 1 1000031251 fast fornlämning
boplatser, historisk förhistorisk
 Nunnanen 47010147 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nuvkkágieddi 1000025476 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder tidig metallålder
 Näkkälä 47010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder medeltida historisk
 Näkkäläjoki Luusua länsi 1 1000011738 fast fornlämning
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näkkäläjoki Luusua länsi 2 1000009533 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Näkkäläjärvi Aittasaari 1000041044 fyndplats
markkonstruktioner, odaterad
 Näkkäläjärvi itä 1 47010123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näkkäläjärvi itä 2 47010124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Näkkäläjärvi koillinen 47010140 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Näkkäläjärvi lounas 47010267 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Näkkäläjärvi länsi 47010122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Näkkäläjärvi länsi 2 47010263 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, stenålder tidig metallålder
 Näkkäläjärvi Ruumissaari 1000004932 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Näkkälävaara länsi 47010197 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder stenålder medeltida
 Näkkälävaara länsi 2 47010220 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder bronsålder
 Näkkälävaara pohjoinen 1 47010223 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder
 Näkkälävaara pohjoinen 2 47010241 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nälkäjoki Luusua 1 1000009493 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Nälkäjoki Luusua 2 1000009494 möjlig fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Närpistöjoensuu länsi 47010212 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Närpistönniemi 47010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oalggojohka 1000008449 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ollisenvaara etelä 47010144 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ounasjärven eteläranta 1 47010296 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Ounasjärven eteläranta 2 1000009515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ounistieva 47010203 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Outtakka 1000016402 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Paalojärvi lounas 47010118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, stenålder
 Paalojärvi luode 47010116 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Paavontalo 47010142 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Pahkurinvuomanpuro 47010290 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Palo 1000002890 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Palojoensuu 4. kirkon paikka 47500006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Palojoensuu pohjoinen 47010217 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palolommol 1000019831 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palovaara 1 47010126 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Palovaara 2 47010127 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palovuopionjärvi etelä 47010280 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pappilanhamina 1 47010056 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Pappilanhamina 2 47010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Parshe-äijän kenttä 47010112 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paskamajärvi 1 1000009526 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Paskamajärvi 2 1000009527 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Paskamajärvi 3 1000009536 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pasmarova länsi 47010240 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pasmarova länsi 2 1000011704 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pasmarova, kaakko 1000009501 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pekkalanvaara koillinen 2 47010312 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Pelsiojansuu 47010235 fast fornlämning