Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 4291 objekt
sökvilkor: Birkaland

Ackas
 Akaan kivisakasti 1000002014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, historisk medeltida
 Ali-Eskola 1000010181 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Rooseli 1000010185 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alkkula 1000001985 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Alpila 1000041629 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Arpiainen 1000010183 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Arpiainen 1000041631 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Brygginmäki 1000038258 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Eevettulanmäki 310010017 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ellilä 864000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Eskolanvuori 310010004 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Haanoja 1000041633 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haihunkoski 928010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haihunkoski 2 1000006743 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haihunkoski 3 1000049283 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haittilanmäki 1000047567 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Hakanperä 1000045491 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Hallamäki 864010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hautaa 1000041637 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hautaa 2 1000047811 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Hautaniemi 1000041638 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Heikkilä 1000010180 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heinäsuo 1000041641 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Helkavainio 1000010170 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hevossaari 310010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hinkka 928010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirsikangas 864010004 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hirsikangas W 1000029681 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Hirvialho 1000010177 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Joki-Haavisto 1000041649 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Järvi-Haavisto 1000041648 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Järviö 1000028460 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kailanmäen lähde 1000001949 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kallio 1000010179 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kallioinen 1000049505 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaulo 1000041650 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kellokivi 1 928010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kellokivi 2 928010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keskuskatu 1000010174 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiimasuo 1 1000011317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kiimasuo 2 1000011318 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kirjoniemi 864010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Kirkkomäki 864010003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Koivula 310010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder
 Koulun pelto 310010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuhavuori 1000041651 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kurisjärvi 1000041652 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuusjoki 1000041653 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kylmäkoski 1000041654 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kylmäkoski 2 1000042842 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kyä 1000041655 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kärävä 310010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Käyrälä 1000041656 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Käärmemäki 1000046120 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Lontila 1000041657 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mainiemi 864010002 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Matinlahti 864010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mellola 1000041658 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Metsikkö 864010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mulkue Järvelä 1000002012 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mulkue Karjanen 1000049413 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mulkue Pildola ja Peikala 1000049414 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Murto 1000040039 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Mustamäki 1 310010013 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustamäki 2 310010014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustamäki 3 310010015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustila 1 928010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustila 2 928010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mustue 1000041660 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mäkienperä 864010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Nahkiala 1000041137 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nahkiala 2 1000041281 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nauli 1000041661 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Nuljunkulma 1000007530 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Oinas 1000010182 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Onnia 1000041663 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Oopakka 1000010173 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pennolanmäki 1000041135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, järnålder
 Perälä (Tolvila) 1000001984 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pikkusuo 864010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Poutala 1000041665 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pyhältö Ristikivi 928010002 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pätsiniemi 1000019476 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pätsiniemi Jäkäläkallio 1000002013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Raidisto 1000041666 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Rantajärveläntie 66 1000051463 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Riipanniemi 310010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Riisikka 1000027102 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Riisikkala 1000041667 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Riitiälä 1000041668 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Rättö 1000041669 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sarkkila 1000041670 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Savikoski 1000041683 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Saviniemi 1000041687 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Siniänmäki 310010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sipilä 1000010172 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sitonkärki 310010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sitto 864010009 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Siukola 1 928010005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Siukola 2 928010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soininmäki 310010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sontula 1000044879 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sotkia 1000043500 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Storey 310010012 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Taipale (Hinkka) 1000044881 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Taipale (Taipale) 1000049363 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Taivallahti 864010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Tarpia 310010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tarpia 2 1000044882 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Telkkälammi 1000010176 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Terinen 1000044884 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Terissaari 1000007529 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Terissaari 2 1000044885 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tipuri 1000021071 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tiura 1000043505 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Toijala 1000019478 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Toijala Heikkilä 1000024336 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Toivettula 864010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toivettulan kylätontti 1000029682 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tolvila 1000042023 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tolvila 1000044887 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tolvinlahti 1000010178 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tyrisevä 1000029340 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tyrisevä 2 1000044888 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vakkistenmäki 928010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha Oriniemen kylä 1000049280 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Varrasniemi 1000040122 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Viialan (Viiala) kylä ja kartano 1000019475 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Viialan kartano 1000010175 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuollesaari 928010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder bronsålder tidig metallålder
 Vuoltee 1000044889 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vähälä 310010016 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Yli-Laurila 1000010184 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Birkala
 Ania 1000001975 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ania Heikkilä 604010021 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ania Kränstolppa 604010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ania Outinen 604010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ania Outinen 2 1000039246 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Avesaari 1000016627 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Eskola 1000016626 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haikanniemi 604010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haikka 1000020977 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haikka uusi kartano 1000044629 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hannunsuo 1000032217 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Heikkilä 1000007514 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hirvisaaret 604010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Naistenjärvi 1000039174 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Isolammin etelämäki 1000016641 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Isomoisio 604010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Isosaari 604010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juoksianoja 2 604010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juoksianoja 3 604010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaitajärvenoja 1000043858 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaitalankulma 1 1000032218 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaitalankulma 2 1000032219 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kalliomäki 1000046362 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kalmo 604010012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karjalantie 16 1000029493 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Karjalantie 3 1000029494 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Katajisto 604010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kenttämäenoja 604010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kierikka 1000048723 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Killo 1000024435 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kirkkoveräjä 604010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Koivisto 1000034338 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Komperi 1000020978 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Komperinmäki 1000007515 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
konst, minnesmärken, historisk
 Kotimäki 1000044791 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kotopelto/Riihentausta 604010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuikonnokka 1000016639 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuikurasaari 1000016640 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukkula 1 1000047860 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Laamasenmäki 1000045167 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lalli 1000016623 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtisaari 604010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leipojanlahti 1000016636 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepistö 1000027765 fyndplats
fyndplatser, järnålder odaterad
 Lepolahti 604010029 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Levo 1 1000032227 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Linnakivi 1000043465 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mäkitalo 604010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Naistenmatka 1000020976 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Naistenmatka Mäkelä 1000047859 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk historisk
 Nuoliala 604010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Nuolialan kylätontti 1000012294 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nuolialan kylätontti 2 1000047282 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nuoliala-Sääksjärvi-tie 1000037227 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Pappila 1000017273 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Pappila 1000023159 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pappila 2 1000035190 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder
 Pappilan puutarha 1000051854 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pappilanniemi 1000016638 fyndplats
fyndplatser, järnålder stenålder
 Partola 1000012295 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pereensaari 1 1000034506 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Pereensaari 2 1000034507 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pereensaari 3 1000034508 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pihlajaniemi 1000017275 fyndplats
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Pikku-Makkara 1000039173 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pirkkala-Hatanpää Eskonpolku 1000048766 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Pirkkala-Hatanpää Haikka 1000044631 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Pirkkalan vanha kirkko 1000044461 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Pirkkalankylä Kalmo 1000001970 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pirkkalankylä Leuku 1000001972 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkäsuoli 1000024437 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajapelto 604010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raunila 604010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Reippi 1000016637 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Reippi 2 1000039426 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Reippi 3 1000039247 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Riekko 1000016624 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Riekko 2 1000016625 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sankila 1000018715 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sankila (Kataisto) 1000001974 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sankila Vesala 604010018 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sankilahti 1 1000018716 möjlig fornlämning
boplatser, modern
 Sankilahti 2 1000018717 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Sapala Toiva 604010003 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Savilahti 604010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savio 1000047381 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Selkäsaari 1000046640 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Sikala 1000020980 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sikoinen 1000020973 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Silvonvainio 1000048173 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Sokeritoppakivi 1000029492 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Sorkkala (Sankila) 1000020974 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sorkkala SE 1000020975 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sotaplassi 1000006389 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Soukko 1000016618 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Soukonkallio 1000007512 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tanila 1000016620 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tanila E 1000023842 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder historisk
 Tanila Hanhonoja 1000016642 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Turri 1000007511 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Turrin uimala 1000007513 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tursiannotko 604010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, boplatser, kult- och berättelseplatser, stenålder järnålder historisk järnålder medeltida
 Uusikorpi 1000029491 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Valkila 604010011 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vanha Toiviontie 1000029495 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Venevalkama 1000034505 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Venevalkama 1000035419 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Vihtamo 604010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Virosmäki 1000016622 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Virosmäki (Sikoinen) 1000024438 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Vähäjärvi 1000020979 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vähälammi 604010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vähävaitti 1 1000034330 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähävaitti 2 1000034331 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähävaitti 3 1000034332 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähävaitti 4 1000036500 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähävaitti 6 1000036502 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähävaitti 7 1000036505 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ylinenjärvi 1000020981 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
Ikalis
 Ahvenlamminneva 1 1000044863 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk modern
 Ahvenlamminneva 2 1000044864 övrigt kulturarvsobjekt
träkonstruktioner, modern historisk
 Ahvenlampi 1000044865 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern historisk
 Ala-Ronu 1000018629 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Ala-Soini 1 143010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Soini 2 143010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ala-Soini 3 1000047909 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Anjala 1000015211 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Arasalon asuinpaikka 143010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Arasalon linnavuori 143010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder
 Arasalontie 1000043845 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Asmaniemi 1000007484 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Asmaniemi 2 1000008682 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapimaa Vira 1000015218 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, historisk järnålder
 Hallia 1 143010006 fast fornlämning
stenkonstruktioner, fyndplatser, järnålder odaterad
 Hallia 2 143010021 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Halmela 1000044185 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Heinistö 1000010554 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Heinistön lava 143010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heittola 1000044868 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Heittola 1 1000004297 fast fornlämning
boplatser, historisk förhistorisk
 Heittola 2 1000004299 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heittola 3 1000004302 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Heittola 4 1000038117 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heittola 5 1000044869 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Heltee 1000044191 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hiekka 1 143010013 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hiekka 2 143010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekka 3 143010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiitelä 1000039361 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Hirviharju 1 1000012978 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huopionkosken mylly 1000031426 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hämeenkankaantie Varppe 1000048666 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Hätävara 143010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Höytölä Suvilammi 1000045170 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso-Röyhiö 1000044871 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Röyhiö/Alaskylä 1000036751 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso-Röyhiö/Rautamäki 1000036752 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Isovuori 1000044866 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern historisk
 Jaulinneva 1000044985 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Joensuu 143010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jyllinkosken mylly 1000046463 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jyllintie Jyllinkoski 1000046465 övrigt kulturarvsobjekt
historisk
 Kaalikko 143010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaaresniemi 143010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalli 143010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Kalli 2 143010040 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kalli 3 1000029050 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kalli 4 1000029052 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kalma 143010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, förhistorisk
 Kannisto SE 143010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kauppila 143010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauppila 2 1000038119 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiiala 1 1000024345 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kiiala 2 1000024346 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Kiiala 3 1000024348 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kilvakkala Tapiainen 3 1000001901 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kirkkopolku 1000049404 övrigt objekt
boplatser, modern
 Kiukaankallio 1000031427 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivisto 1000031327 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Koivuranta 1000049770 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Kolkko 1000035296 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kolkko Esko 1000048311 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Korkiakivi 1000046476 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kortesoja 1 1000048675 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kortesoja 2 1000049396 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Kotiranta 143010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kovelahdenkoski 1000039181 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk historisk
 Kujansuu 1000039213 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kukkura 1000006445 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kumpu NW 143010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kunho 1000015214 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kuoppainmäki 1 1000048668 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuoppainmäki 2 1000049392 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Kuoppainmäki 3 1000048672 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kurkela 1000015217 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuuntelantie 1000039475 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser,
 Kylpylä 143010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Laakakallio 1000044862 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk modern
 Lahdenkallio 143010048 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Lahti 143010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lahti 2 143010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leikko 1000027672 fast fornlämning
fyndplatser, historisk järnålder
 Liesijoki 2 1000044977 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolamminmutka 1000049659 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Liliuksen pelto 143010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lindberginmäki 1 1000015212 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lindberginmäki 2 1000015213 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Luhalahti 1000044189 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Luhalahti Kolu 1000046864 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mansoniemi 1000010555 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Markkasaari 143010024 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Marttila 1000037943 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Muumäki 1000044859 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mäntyniemi N 143010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nevamaa 1000023899 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niemenvainio 143010025 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Niemi 1000015235 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nikkilä 1000008663 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nokanpelto 2 1000010556 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Paasto 1 1000006043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paasto 2 1000006414 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paasto 3 1000006415 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Paasto 4 1000044872 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paavola 1000038118 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Palinperä 143010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Parkinniitty 143010029 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltosaari 1000041238 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pirttilahti 143010032 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Prunni 1000027766 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Puodinkehänkorpi 143000001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Raipala 1000049070 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Rajakivi 1000044860 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rako kivi 1000044876 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rannanlepo 1000031428 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rannanmaa 1000044190 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Rautamäki Oja 1000044874 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Retulahti 143010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riitiala (Kimppukylä) 1000044870 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rääkkä 1000040985 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Rököttäjänsaari 1000044861 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Saares 1 1000025393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saares 2 1000025394 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarinen 143010016 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Sarkkila 1000019274 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saukonkoski 1000047833 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, industriobjekt, historisk
 Sipsiö 1000034710 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder historisk
 Soronniemi 1000044875 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suvilamminkallio 1 1000044564 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suvilamminkallio 2 1000044565 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Sälli 143010018 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Särkilammi 1000044984 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tantere 1000046477 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tapiainen 1 143010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tapiainen 2 143010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tiilitehdas 143010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toivolansaari 143010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tukonsaari 1000038116 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tuuri 1000008676 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Töllinmäki 1000023815 fyndplats
fyndplatser,
 Töllinmäki 2 1000044873 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uljaan metsä 1000035119 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Uljas 1000031890 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Uuraslahti 143010007 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Uuraslahti 2 143010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vahokoski 1000047673 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Vanha Pappila 1000017953 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vanhatalo 143010020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Vatsiainen 1000015233 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vatula 1000015234 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wehuvarpeen kestikievari 1000031194 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Veneslinna 1000006444 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Vihtilö 143010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Viljala (Wiljala) 1000024352 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Viljala Vira 143010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Välimäki 1000008679 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vääräjoki 1000004305 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Hannu 1000008678 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Oja 143010030 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ämmänsaaren ranta 143010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder tidig metallålder
 Änkö 143010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Änkö 2 143010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Juupajoki
 Ala-Lyly 177010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alanen 1000010466 fyndplats
fyndplatser, stenålder historisk
 Ellinoja 177010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapamäki 1000010464 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Höydes 1000034750 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ketunkangas N 177000005 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ketunkangas S 177000004 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kihlala (Kihlala) 1000001905 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kivelä 177000002 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kokkila (Kokcila) 1000037437 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kokkilansalmi 1000010467 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kopsamo 1000023123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kopsamo Hilpi 1000023124 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kopsamo Kiviaitamoisio 177000001 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kukkosalmi 177010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapinniittu 1 1000028989 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Lauttasjärvi 1000036689 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Musturinlammi 1 1000028994 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Niemi 177010006 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Patuniemi 177010007 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Perttula 1000010468 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pirttisaranniittu 1 1000036172 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Porvola (Bårgela) 1000037438 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pyhämäki Rukoushuone 177000003 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Pärri Pärrinautio 1000037240 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ryttääsmäki 177010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarijärvi 1000047574 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Salkinoja 1000010465 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suinuniemi 1000037417 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuhkurinniittu 1000036173 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, odaterad historisk
 Tuomaalanlahti 177010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeavuori 1000037416 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
Kangasala
 Aatinen 1000048632 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ahola 1000007996 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ajos 1000049018 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Heikkilä 1000048630 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Hinkkala 1000032032 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Marttila 1000045490 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Alanen 1 1000046408 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Alanen 2 1000046409 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Apajanpohja 211010013 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Apajanpohja Anttila 1000048642 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Apajanpohjan kylätontti 1000048604 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Eerola 1000044320 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Eerola 2 1000049594 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eerolanlahti 1000048631 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eskola 1000024357 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Eskola 2 1000051492 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Franse 1000034280 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Haapaniemen kylätontti 1000048609 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Haapaniemi 730010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Haavisto 1000048605 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hakapelto 211010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Halme 1000023819 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Haltianiemi 1000023850 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Haltianiemi 1 1000049020 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjunranta 3 1000039169 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder järnålder
 Harjuranta 211010037 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Harjuranta 2 1000028878 fast fornlämning
boplatser, järnålder historisk
 Hautasaari 211010016 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Haviseva (Haviseva) 1000006457 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Heikkilä 730010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heponiemi 1000024358 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Heponiemi 2 1000035473 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heponiemi 3 1000046981 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Heponiemi Rekola 1000048636 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Herttuala 1000029216 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hettula 1000047677 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hiedanperänlahti 1000049019 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hiedanperänlahti 2 1000048640 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hinkka 1000048652 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hokkasentie 1000029787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Holma 730010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Holma 2 1000032048 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Holtanoja 730010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Honkalehto 1000008699 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Huhilan pyykki 1000024361 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Huhtamäki 211010015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Huikkola 1000048599 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Huutijärvi 211010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder stenålder
 Hykönsalo (Hykonsalo) 1000009075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hykönsalo Mattila 1000048646 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hyppärilä Uotila 1000045235 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hyyrönhauta 211010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Härtsiä (Kautiala) 1000048591 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Höllinvuori 1000024362 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Iharin mylly 1000048581 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ihonsaari 1000041234 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Ihonsaari 2 1000041885 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Iso-Annala 1000041684 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Iso-Arra 1000007525 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Isoniemen kylätontti 1000024365 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Isoniementie 1000044520 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Isoniemi 1000024363 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Isonniitunpyykit 1000048553 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Iso-Pento (Isopendo) 1000014553 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jaakkola 1000007989 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaakkola A 1000039118 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Jaakkola B 211010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Jauhia 211010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder
 Joensuu 1000032044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokioinen (Jokiois) 1000049582 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jokiranta 1000041932 fyndplats
gravplatser, järnålder
 Joutsiniemi 1000032346 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Järvikulma 1 1000008684 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Järvikulma 2 1000008685 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Järvikulma 3 1000008686 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kailasaari 1000032045 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaituri 1000007524 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaivanto 211010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalaniemi 1 1000009328 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Kalaniemi 2 1000009329 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Kalaniemi 3 1000009330 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Kalkkivuori 1000032026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förvärvsplatser för råmaterial, medeltida historisk
 Kalliomäki 730010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Kallioniemi 211010038 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kallionpään kellarit 1000049040 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Kalliorinne 1000039266 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kalliosaari 211010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kangasala- Orivesi Sammalisto 1000029778 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kangasala- Orivesi Suomatka 1000029777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kangasala- Orivesi tielinja 1000029785 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kangasala- Orivesi Vihtiälä 1000029776 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Kautio 1000048549 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Kotovuori 1000048473 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Pispala 1000048573 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Pispala 2 1000048572 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Rantala 1000048568 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Vuoristo 1 1000048551 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Orivesi Vuoristo 2 1000048552 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kangasala-Pohjalahti Tylkkä 1000048582 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kannisto 1000024366 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Katajasillanmäki 1000032031 fast fornlämning
händelseplatser, historisk
 Katila 1 211010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Katila 2 211010030 fast fornlämning
boplatser, stenålder järnålder
 Katila 3 1000033053 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaukalahden pohjukka 1000008687 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, boplatser, stenålder
 Kauppala 1000039252 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kauppala 2 1000048538 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kautiala Markkula 1 1000048592 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kautiala Markkula 2 1000049017 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Keinumäki 1000021094 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keisarinharju 211010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keljo 1000048601 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Keljonkorkee 1000024367 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kerppola (Kerppola) 1000017510 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Keso Heikkilä 1000048633 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kesomalahti (Keso) 1000048596 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Keulaniemi 1000046587 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Killittälänvuori 1000048475 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkko-Aakkula 1 ja 2 211010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kirkkoharju 1000048921 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kirkkosillanoja 730010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirkkosillanoja 2 1000029789 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirkkosillanoja 3 1000040065 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Kisarannan metsä 1000049042 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Kivisalmi 1000032041 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivisto 1000009321 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koivisto rajapyykki 1000048576 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivusaari 1000009331 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Kojola 211010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Kokovuori 1000035127 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Korpiniemi 1000024368 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korvenvuorenkallio 1000048547 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koulunmäki 1000024369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuhmajärvi-Pellavaliko 1000032034 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuohenmaa 211010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuru 1000048608 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kuru Jaakkola 1000048655 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurun mylly 1000048588 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylä-Aakkula 1000043821 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kylärinne 1000046346 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kylä-Siurola 1000045368 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Tulokas 1000032037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kyötikkälä 1000024370 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kärjenmaa 1000035359 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Köyrä 1000048593 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lahdenpohja 1000029783 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Laiska-Jaakon Tie 1000029786 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Lammassaari 730010014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Lapinaro 1000049206 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Lapinkallio 730010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Lappi 1000048667 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Laurila 730010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laurilanmäki 1000029790 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Lauvala 1000023818 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Lauvala 2 1000039265 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Lauvala 3 1000049630 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lehtisvuori 1000048554 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lehtola 1000007991 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtola 1000008701 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Leipi 1000017515 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Leipi 2 1000039102 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Lempiö 1000049807 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lemponen 1000017649 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lentola 1000008688 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Lentola 2 211010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lentola 3 211010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lepistö 1000048730 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepistön silta 1000049041 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Lepistöntie 1000048729 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepistöntöyry 211010033 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Lepokoti 1000038109 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Leru 1000017521 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Leruntie 1000045236 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lihasulan kylätontti 1000012365 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Likolamminpelto 211010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Linnavuori eli Poikavuori 1000036669 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder järnålder och/eller medeltida
 Liuksiala 1000031554 fast fornlämning
fyndplatser, historisk järnålder förhistorisk
 Liuksiala 1 1000023816 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, järnålder
 Liuksiala 2 1000023817 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, järnålder
 Liuksiala 3 1000028868 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Liuksiala 4 1000031942 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Liuksialan haka 1000017524 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Liuksialan kappeli 211010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, gravplatser, järnålder medeltida järnålder
 Liuksialan kappeli 2 1000042980 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Liuksialan kartano 1000001945 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Luukkaala 1000045233 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Markkula 1000007995 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Markkula 1000017955 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Markkula 1 1000024372 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, odaterad
 Markkula mäkitupa 1 1000048597 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Markkula mäkitupa 2 1000048598 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Matila 211010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Matomäki 1000048570 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mattila 3 1000032043 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Melkas 1000046645 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Mettikkö 1000051494 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida medeltida
 Moltsia 1000048823 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Monikkala 1000048602 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Murtoniemi 1000048658 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllymäki 1000040107 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Myllynmäki 1000024385 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynsuu 1000024373 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Mäki-Laaso (Uotila) 1000048649 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäki-Laurila 1000048578 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäki-Laurila 1 1000049023 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäkipää 730010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkipää 1 1000024374 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäkipää 2 1000024375 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäki-Tulokas 1000007990 fyndplats
fyndplatser, stenålder stenålder
 Mäyrän kylätontti 1000012368 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Neulaniemen kylätontti 1000012371 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nikkilä 1000049137 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Ohtola (Ochtola) 1000017522 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ollila 1000049051 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Paalila (Lintula) 1000048600 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Paavola 1000032779 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pajula 1000038887 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pajula (Pajulahti) 1000032042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Pakkala 1000024380 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Pakkala (Pakkala) 1000029791 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pakkala- Sahalahti 1000029794 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Palon kylätontti 1000012366 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pappila 730010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Parvela 1000024378 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Patapelto 1000048569 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pelto-Karttiala 1000051747 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Peltokatila 1000047626 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pelto-Mänttälä 1000034279 fast fornlämning
fyndplatser, historisk järnålder
 Pentojärven saari 1000032030 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pentojärvi louhos 1000032047 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Perkiö 1000009332 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pikkujärvi 1000032027 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pikku-Liuksiala 1000039272 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder historisk
 Pilkas 1000048639 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pirttiniemi 1000048659 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pispala {Pispala) 1000029784 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pohtiolampi ja Tiilitehdas 211010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, tidig metallålder bronsålder stenålder
 Ponsan kylätontti 1000012369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Prinssi 1000039251 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puntari 1000032033 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puskinmäentie 1000029780 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Putkisto 1000048629 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyttylä-Pappila kylätontti 1000036869 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pähkinämäki 1000045234 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Päivölä 1000048574 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pälkäne- Kuhmalahti 1000029793 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Pälkäne- Kuhmalahti Pakkala 1000029788 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Raikku Keljo 1000048638 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raikku Rekola 1000048637 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Raiku 1000024382 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rajala 1000049015 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rantala 1000032780 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raronsalo (Laarula) 1000048606 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rauksamanojan mäki 1000002001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rautia (Rautio) 1000017505 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rekola 1000035113 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder historisk
 Rieso 1000023125 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Riihenkiuas 1000048619 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Riihimäki 1000044713 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Rutasaaren kärki 289010001 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Saarioinen 730010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Salmensuu 1000048635 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sammalisto 1000008692 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Sammalisto (Sammalisto) 1000024383 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Santasaari 211010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Sarsan mylly 1000006458 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sarsansuo 1 211010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sarsansuo 2 ja 3 211010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sarsansuo 4 211010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarviniemi 1000009327 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Saukko 1000043820 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Savo 1000048654 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Savola (Savo) 1000048610 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Seppälä 730010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Seppälä 1000007992 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sepänjärvi 1 211010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Setälänlahti 1000032049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sillanmäki 1000029782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sillansalmi 1000024384 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Sipilä 1000009320 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sippolanmäki 1000009322 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Solinki 730010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suinula 1000017959 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Suolahti 1000008694 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Suomatka 1000008693 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Suomatka (Suomatka by) 1000015366 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Suomatka Heikkilä 1000048634 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suomatkankallio 1000029779 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Suontaka 1000017518 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Suopelto 1000044519 fast fornlämning
fyndplatser, stenålder
 Taivallammi 1000049596 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Talviahteenlahti 1000049991 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tapanila 1000048590 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tarkeela 1000048607 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Taskula 1000048651 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Taustiala (Taustiala) 1000029792 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tervajärvi 1000032028 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Tervaniemi 1000032035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tervaniemi 2 1000041827 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tervaniemi Myllyoja 1000032036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiihala 211010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Tiihala (Tihala) 1000021095 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tiitola (Matila) 1000048643 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tiskarinsuo 1000007526 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tohkala 1 1000048571 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tohkalan kylätontti 1000012373 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Toikkala Rantanen 1000045237 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Toikkola 1000045176 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Toljola 1000031867 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Toljola 2 1000039108 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Toljola 3 1000045315 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Toljola 4 1000046953 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Toljola 5 1000047629 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Tompinniemi 1000031562 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tompinniemi 2 1000047632 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Toosilanniemi 211010035 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Toosilanniemi 2 1000038744 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Torkkeli 211010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Tuhola 211010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuhola 1000031563 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tuhola röykkiö 1000049016 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuomaala (Suorama) 1000024386 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuomaalanniemi 1000037849 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tursola 1000024388 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tursolantie 1000048821 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Tyrväniemenpyykit 1000048579 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Töykänä 1000024389 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Uotila 730010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uotila 2 1000015892 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Uotila 2 1000043120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Vahderpää 1000008689 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vahderpää (Vahderpää) 1000024390 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vahderpää leirikeskus 1000048595 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Vahderpään-Lahdenpohja 1000008690 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vahderpäänvuori 1000039068 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Valkama 1000048657 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanha kirkonpaikka 1000014554 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kyrkobyggnader, historisk
 Vanha Ranssila 1000017956 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Varala 1000017961 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Varalan kylätontti 1000041071 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Varsamäki 1000048653 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vartiavuori 1000001906 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vatiala 1000017648 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Vedentausta Reivilä 1000044913 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vehkapuntari 1000024392 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wehoiniemi (Vehoniemi) 1000048603 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vehoniemenharju 1 211010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vehoniemenharju 2 211010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Vehoniemenharju 3 211010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vehoniemenharju 4 1000031892 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder järnålder järnålder
 Vehoniemi Äkkikallio 1000038242 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vehoranta 1000048641 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesaniemi 1000046773 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Wihtinen (Vihtinen) 1000017523 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vihtiälä (Wihtiälä) 1000029775 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vihtiälä 2 1000046986 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Virola 1000035261 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Vuorenpää 1000048474 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vuoto-Mäkelä 1000032039 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähä-Annala 1000007988 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vähäpento Pentojärvi 289500001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vänninsalo 1000048586 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vänninsalo Mäkelä 1000048650 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vääksy 211010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vääksy 2 1000031886 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vääksyn (Vääksy) kylä ja kartano 1000015549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk
 Vääksyn kartanon myllyt 1000018399 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, industriobjekt, historisk
 Vääksyn kartanon puistotie 1000048472 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vääksyn tiilitehdas 1000048476 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Yli-Anttila 1000048648 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Knaapi 1000009324 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Knaapi 2 1000041686 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yli-Knaapi 3 1000048944 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Yli-Knaapi 4 1000050475 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Yli-Knaapi 5 1000051118 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Yli-Konttila 1000032040 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Yli-Rantala 1000042247 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Äijälä 1000048647 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Kihniö
 Antti Kokon mäki 1000048489 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haapamäki 1000048486 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haapaneva 1000029711 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjukoski 1000049203 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukkalamminkangas 1000029706 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukkalampi 1000029707 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukkalampi rajamerkki 1000048494 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hietakangas 1000049344 övrigt objekt
boplatser, modern
 Joensivu 250010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokinen 1000016815 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvi 1000048484 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kanahuhdanneva 1000048495 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ketunpesänkangas 1000048481 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkkoranta 1000041503 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kivinevankangas 1000048493 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokonkangas 1000048488 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolmiloppinen 1000046482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkiamaa 1000029699 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotaniemi 1000034349 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lahti 1000016816 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Majalahti 1000029690 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Majaniemi 1000046375 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Markkula 1000016819 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustinniittu 1000048492 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Myllymaa 1000029700 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nerkoonjärvi Iso-Selkäsaari 250500001 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Peurala 1000048482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piikkilä 1000016814 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyhäniemi 250010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pyhäniemi 2 1000044777 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruohonen 250010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Salo 1000048483 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Teollisuustien rajamerkki 1000039849 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Vehmasto 1000016817 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vähä Kokonlampi 1000049208 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Yli-Ristaniemi 1 250010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Ristaniemi 2 250010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Salomäki 1000016818 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Törmä 250010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Kuhmois
 Aidassaari 1000027171 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Rantala 291010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Aningaistensaari 1000027290 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, modern
 Anttila 291040018 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttula 1000049245 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Anttula Louhela 1000003604 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Arola 291040025 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Arvajanlahti 291040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Asilammin korko 1000048693 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Asilammin pyykki 1000048692 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Askoniemi 1000048703 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Finnilä 291040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Harju 291040008 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Harmoinen Hukki 1000005512 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Harmoinen Jamppa 1000005513 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Harmoinen Vierelä 1000005511 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Haukkasaari 1000027189 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Hietamäki 291010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiijenkiuas 291010009 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hinskala 1000026969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, boplatser, järnålder medeltida historisk
 Hokkala 291040019 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Horn 291010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Hovila 291040022 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huhtasenapaja 291010022 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Humalainen 1000027135 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hyrkkölä 1000048699 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso-Onkiainen 1000031114 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Joutsimatka 291040002 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaartinsalon hylky 2064 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kalasaari 1000027167 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalhola 1000048700 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kangasjärvi 1000018932 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kangasvieri 1000040918 fast fornlämning
fyndplatser, historisk järnålder
 Kaukola 1000049248 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Keskinen 291040016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkonkylä 291040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kissakulma Hautaniittu 291500006 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Koivumäki 1000019132 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kopolanjoen silta 1000048701 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kortelahti 291040015 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuhmamäki 1000048704 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuhmoinen 1 291040001 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kuhmoinen 2 291040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuhmoinen 3 291040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuhmoinen 4 291040024 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Kuhmoisten kirkonpaikka 1000048695 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, kyrkobyggnader, medeltida historisk
 Kukkarontakot 1000039242 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kunta-Pörvälä 291010018 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kylmäkangas 1000015996 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kärppälä 291040021 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahnalahti 291040017 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lampsalo 1000027176 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, odaterad
 Leppäkoski 291040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leveänpaijanmäki 291010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leveänpaijanmäki 2 1000049214 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Likolahti 291010021 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Linden 291010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Lorikko 291010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteenmäki 1000023237 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Löytäne Venttola 1000005515 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Marttila 291010005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Mattila 1000038199 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mattila 2 1000047514 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Metsäkurssikeskus 291010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Mustassalo 1 1000027168 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustassalo 2 1000027177 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustassalo 3 1000027191 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Mylly-Suutola 1000048694 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myysälä 291040007 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mäntysaari 1000027169 fast fornlämning
träkonstruktioner, historisk
 Nivu 291040009 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Papinsaari 291010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, gravplatser, boplatser, järnålder
 Papinsaari 2 1000047483 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Papinsaari 3 1000047502 fyndplats
fyndplatser, historisk odaterad
 Papinsaari Hautausmaa 1000003602 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Papinsaari itäpuoli 1000039244 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Papinsaari Karhunkangas 1000003603 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Papinsaari Karhunkangas 2 1000049218 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Peonniemi 1000048683 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peonniemi 2 1000048684 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petäjämäki 1000048687 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Pirttijärvi 291010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Portinvuori 1 1000023135 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Portinvuori 2 1000023136 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Pukarankulma Ruokolahti 1000005514 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pussi 291010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, fyndplatser, medeltida järnålder historisk
 Pyhänpää 291010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Pyhävuori 1000002141 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Päijälä 1000048698 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Päijälän Linnavuori 291010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder järnålder medeltida
 Päivärinne 291010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rajakallio 1000048686 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rannanharju 291010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ranta-Puukila 291040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautsaarenkärki 291010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Rautsaarenkärki länsipuoli 1000039241 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rekisalo 1000027192 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rekisalo 1 1000027174 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rekisalo 2 1000027173 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Roninkorpi 1000023238 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokoniemi 291010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruokosaaret 1000027291 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Salonsaari 291040012 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Saloranta 1000027306 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Sarvisalo 1000027202 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selkäsaari 1000027170 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Simola 291010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soimasaari 1000027178 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Suo-Kauppila 291010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Syväniitty 291010019 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tapiala 1000048696 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tehinkärki 291010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, historisk stenålder
 Tikka 291040013 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ukonsaari 291010025 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Unnasjärvi 291040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uotilansaari 1000027295 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uotilansaari 1 1000027199 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uotilansaari 2 1000027200 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uotilansaari 3 1000027193 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uuhiniemi 1000008233 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhakylä 1000043870 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vanhakylä 1000044906 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Varisvuori 1000003613 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Varrasniemi 1000027201 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vekkaila 1000048702 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viisverkkonen 1000027203 övrigt kulturarvsobjekt
fyndplatser, medeltida förhistorisk
 Viltsyrjä 291010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vinnilä 291040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vohluussaari 1000051037 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Yläjärvi 1000027175 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Äkämäki 1000049247 övrigt objekt
boplatser, historisk
Lempäälä
 Aimala (Aimala) 1000015548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Aimalankangas 418010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, boplatser, stenålder medeltida medeltida järnålder tidig metallålder
 Ampumarata 1000045864 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Annisto 1000048865 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Antila 1000012951 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Arvela 418010008 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder järnålder
 Arvelanpelto 1000041793 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Birgitan polku 1000047561 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Erkinmäen rinne 418010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder stenålder
 Harhala 1000009746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Hattulanmäentie 1000019927 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Haurala 1000039577 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Henneri I 418010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Henneri II 418010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Henneri III 1000048383 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Henrikssonin tontti 1000037835 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Herrala 1000017286 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Herralankoski 1000047213 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Herralanvuori 1 1000019924 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Herralanvuori 2 1000019925 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Herralanvuori 3 1000040987 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Herralanvuori 4 1000040994 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Herralanvuori 6 1000046142 möjlig fornlämning
fyndplatser, historisk förhistorisk
 Hervannan torppa 1000002009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hietaniemi 1000045623 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hietaniemi Herrainsaari 1000002040 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hirvi-Simunan luola 1000012954 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Hollonranta 1000037364 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Hyssynvuori 1000023955 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hämeenlinna-Akaa-Tammerkoski Ahonperä 1000050445 fast fornlämning
färdvägar, medeltida
 Hävölä 1000039595 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Hävölä 2 1000046684 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Hääkivi I 418010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Hääkivi II 418010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Ihamaa 1000044467 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iluksen aitta 1000004917 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Isolahti 1000038696 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Isonkivenmaa 1000042334 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Jara 1000024394 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Jutila 418010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Kaarrekallio 1000040768 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Kaarrekallio 2 1000049220 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Karattava 1000049107 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Karppi 1000017288 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kaunisto 1000031457 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kerhonvainio 1000038695 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Kerhonvainio 2 1000046682 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Ketunkallio 1000042630 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kirjakka I 418010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kirjakka II 418010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kirjakka III 418010015 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Kirskaanniemi 1000043539 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Koivula 1000004311 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kokkovuori 1000031459 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Kuivaspää 1000019922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kulju 1000018642 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuokkala 1000006476 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuokkalankosken eteläranta 1000006473 fast fornlämning
industriobjekt, stenkonstruktioner, historisk
 Kuokkalankosken pohjoisranta 1000006471 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, industriobjekt, boplatser, historisk
 Kuokkalankoski 418010029 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kuokkalankoski Pappila 1000006475 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kurki 1000031458 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kärppälä (Kärpälä) 1000039135 övrigt kulturarvsobjekt
historisk
 Lahti Ollila 1000030433 möjlig fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Lastunen 1000024396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lastunen (Vatsoila) 1000001951 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lastunen 2 1000027117 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lastunen 3 1000031882 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Lastunen Laasonportti 1000003197 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lastusten kartanon pelto 1000047774 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lehtivuori 1000007098 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Leikkarintie 1000017287 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Lempoinen 418010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Lempoisten saha 1000030661 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Lempäälä (Ruuhola) - Pirkkala 1000031460 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Lempäälä Pappila (Pappila) 1000030961 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lempäälän kirkko 1000014804 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, gravplatser, kyrkobyggnader, järnålder medeltida
 Lempäälän vanha pappila 1000019928 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lepauksenkorpi 1000009748 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lippo 1000044473 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lippo 2 1000044474 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Luhdankanta 1000040676 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luhdankanta 2 1000043379 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lumiala 1000050283 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Maariansuo 1000035432 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mailmansyrjä 1000041996 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Maisenranta 1000046662 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Majauslahti 1000030960 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Miemola 1000029683 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mottinen 418010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, historisk järnålder
 Mustio 1000043563 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustonen 418010021 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Mäkikylä 1 1000047652 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäkikylä 2 1000047653 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Naarankalmanmäki 418010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, järnålder järnålder järnålder järnålder stenålder järnålder järnålder bronsålder
 Niemelä 1000039836 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niemelä 2 1000037385 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Näppilä 418010002 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Näppilänmäki 1000049987 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Pappila 1000051441 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Penttilä 1000041893 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Penttilä 2 1000041894 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Pettusaari 1000019923 möjlig fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Peuraudenvuori 1000040042 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pirunlinna 418010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, fyndplatser, stenålder järnålder
 Putkisto 1000044469 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pysäkkitie 1000047188 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Päivääniemen ranta 1000049543 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Päivääniemi 418010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder järnålder järnålder
 Ratatie 1000044091 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Rautalo 1000042078 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rikala 1000001954 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rikalan kanava 1000001953 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Ronkio 1000047256 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ronkio 2 1000047318 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder historisk
 Ruskea-ahteen tie 1000019926 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Rutaperä 1000009749 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Ryödi 418010026 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Ryödin vanha tontti 418010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Saikka 1000045222 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Sarapistonmäki 418010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sarvikas 1000046660 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Saviahde 1 1000050348 övrigt objekt
boplatser, modern
 Saviahde 2 1000050349 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Sukkila 418010018 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Säijoen ylämylly 1000031455 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säijoentie 1000031456 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säijoki 418010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sääksjärven kipinäaidat 1000019457 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Tervamäki 418010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Toppi 1000009488 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Torisevankulma 418010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder järnålder
 Torittu 1000009747 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vaihmala (Vaihmala) 1000001952 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vaihmalanharju 418010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, järnålder
 Vanattara 1000048070 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vanhantalonmäki 418010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viioila 1000045574 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vuolle 1000047031 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Vuolle 2 1000047210 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Vuollesaari 418010024 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ylämäen kipinäaita 1 1000019920 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Ylämäen kipinäaita 2 1000019921 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Yrjönmäki 1000040195 fyndplats
fyndplatser, odaterad
Mänttä-Vilppula
 Ajostaipale (Vilppula Poukka) 1000039271 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ajostaipale (Vilppula) 1000031412 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hangasmäki 2 1000031422 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hangassuo 1 1000043696 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hangassuo 2 1000043697 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hanhonluoto 1000042574 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Haukkasuo 1000043688 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hiekkaniemi 506010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hietalahti Aluesairaala 506010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietaranta 1000031413 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirmusaari 1000007546 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvivuori 1000043698 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Honko 1000007542 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, förhistorisk historisk
 Iso-Kälvi 1000046680 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, ej definierad
 Iso-Kälvi 2 1000034489 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Iso-Kälvi 3 1000043699 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isosuo 1000031420 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosuo 2 1000043685 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Joenniemi 1 1000018805 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Joenniemi 2 1000018806 möjlig fornlämning
boplatser, modern
 Joenniemi 3 1000018807 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, modern
 Joenniemi 4 1000018808 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Jussinsaari 1000009694 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kaijanlahti 506010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kangasmäki 1000051952 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kankaanlahti 1000024398 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Karjasalmi 1000001987 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Kasilansaari 1000010163 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Kaviosaari 1000007544 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keskikoski 933010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keuruu (Mänttä) 1000044079 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Keuruu (Mänttä) Pättiniemi 1000044078 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kirkkokangas 1000019146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kirkkosalmi 933010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirkkosalmi 2 1000031415 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivimäki 1000010168 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiviniemi 933010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kohosalmi 506010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koivuniemi (Vilppulan olutpanimo) 1000031418 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Konisuo 1000051950 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskenaho 1000010167 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotaniemi 1000046540 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kotiniemi 1000010164 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotkansalmi 506010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kulmala 1000007541 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kulokangas 1 1000043674 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kulokangas 2 1000043673 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kulokangas 3 1000043672 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kälvi 1000043700 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kälvinmäki 1000031424 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kälvintien liikamaapyykit 1000034486 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lampisenniemi 1 933010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lampisenniemi 2 933010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lehtosalmi 1000043666 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietun liikamaapyykki 670 1000034488 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietun liikamaapyykki 774 1000034487 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietun liikamaapyykki 775 1000034475 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietun Likamaapyykki 552 1000034476 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietunniemi 1 1000043669 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietunniemi 2 1000043670 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lietunniemi 3 1000043668 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lyhdeniemi 1 1000044973 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lyhdeniemi 2 1000043692 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lyhdeniemi 3 1000043693 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Majaniemi 1000007548 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Majasuo 1000006584 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Metsämäki 1000010165 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Multharju 1000051951 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Multiniemi 1000007487 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Muuraissaari 1000023126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkitalo 1000007547 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Mäkitalonlahti 1000031414 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 933010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niemenkylä Pilkanlampi 1000036171 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Niemenkylä Pohjoispelto 1000042433 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Niittynen 1000043683 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Nuijanniemi 933010002 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
gravplatser, järnålder
 Nälkäkangas 1000045274 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pahansuonlahti 1000043671 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pahasuo 1000042431 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Parolanlahti 1000042434 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Peltola 1 1000043678 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Peltola 2 1000043677 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pieskanranta 1000026995 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pieskansaari 506010003 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pirjonsaaren puuankkuri 2455 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Pohjaslahti (Pohjaslahti) 1000024399 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pohjaslahti Kinnarinnotko 933500002 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Poukantie 933010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puolivälinsaari 1000007545 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päijänteenmäki 1000043680 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pättiniemi 506010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Raatekorpi 2 1000043690 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rantakylä 1000043681 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ravila 1000043695 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Riihontie 533 1000051949 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riihossalmi 1000007486 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ristikivi 1000006744 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk historisk
 Ruissaari 933010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, bronsålder stenålder
 Ruohosalmi 1000001988 fast fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokosenniemi 1000023127 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rättimännikönkangas 1000043676 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Savilahti 1000010166 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Savonselkä 1000045829 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Sirola 933010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Sirola 1000007540 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkuniittu 1000031423 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suluslahden kylänpaikka 1000039074 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Suoranta 2 1000043686 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Taavetinsaari 1 1000018809 övrigt objekt
färdvägar, modern
 Taavetinsaari 2 1000018810 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Taavetinsaari 3 1000018811 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Tarjanne Arkkusaari 933500001 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Tervalanvuoren liikamaapyykit 1000034485 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Toivila 933010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uittosalmi 933010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uudenpellonkallio 1000042432 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Uustalo 933010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkama 933010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanhakylä 933010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vehkakoski 1000024401 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Viitala 2 1000043689 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Viitamäki 933010004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vilppulan puuhiomo 1000031419 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vilppulan taistelu 1000046616 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Vuolleniemenkallio 1000047769 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, odaterad
 Vuolleniemi 506010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, historisk stenålder
 Ylä-Heinsuo 1000051953 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylä-Kolho 1 1000010169 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ylä-Kolho 2 1000007543 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Yökönmäki 1000043701 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
Nokia
 Ahmaslahti 1000007113 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aho 1000002247 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alanen 1000024956 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Alanen 2 1000027885 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Alhonniitty 1000012943 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alhonoja 1000046520 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Ali-Marttila 1000007116 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Pihnala 1000007110 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ammattioppilaitos 1000038730 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Emäkosken valssipato 1000043550 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Erkkilä 1 536010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Erkkilä 2 536010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Gränstolppa 1000002244 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 536010010 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Haapaniemi 2 536010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 3 1000037248 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Haapaniemi Huvilaniemi 536500001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Haavisto 1000029701 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, boplatser, historisk
 Haavisto Harjuniitty 1000001957 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Hakamäki 536010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Halkoniemi 1000039384 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhisaari 536010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjumetsä 1000037568 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Harjuniitty Heposuo 1000044925 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
industriobjekt, historisk
 Heikkilä-Sipilä 1000035128 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Hintsa 536010015 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Huhtaa 1000020666 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Huvilaniemi 536010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, stenålder järnålder
 Intianlahti 1000029697 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosaaren saha 1000001960 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Joensivu 1000007118 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Joutsjoki 1000007109 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jouttijärvi 1000007108 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juojärvi 1 1000035135 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Juojärvi 2 1000035156 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Jutila 1000007097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kahtalammi 1000044830 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Kakkuri 1000007503 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kallaskoski 1 1000006706 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallaskoski 2 1000006707 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalmaanmäenkallio 536010004 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Kalmesaari 536010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kamppi 536010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kapakan torppa 1000037247 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kappelinmäki 1000031442 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kassila (Kalsila) 1000029950 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kauniainen (Kauniais) 1000001963 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Keho 536010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Keho 2 1000007926 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenkonstruktioner, medeltida järnålder historisk stenålder
 Kennola (Kennola) Mickola 1000029942 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kennola (Kennola) Sipilä 1000029934 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kennola mäkitupa 1000029941 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kesäniemi 1 536010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kesäniemi 2 536010050 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kesäniemi 3 536010051 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Kesäniemi 4 536010052 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Ketolanmäki 536010024 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kettusuonkallio 1000044932 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkkosaari 536010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder järnålder
 Knuutila (Penttilä) 1000007490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Knuutila 2 1000040880 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Knuutila 3 1000040881 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Knuutila 4 1000044803 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, färdvägar, historisk
 Knuutila 5 1000046108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, historisk järnålder
 Kohma 1000040063 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kohmala 1000029939 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kohmala 4-5 1000038685 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Koivu 1000002248 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Korvola 1000029694 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korvolan torpat 1000029698 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korvolantien silta 1000050838 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Koskenmäki 1000007488 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kotaniemi 1000006700 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk förhistorisk
 Kuirinmäki 536010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk järnålder
 Kujanpään mäkitupa 1000046318 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kulju 1000043934 möjlig fornlämning
boplatser, boplatser, historisk
 Kulju 1 536010030 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulju 2 536010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kulju 3 536010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kulju Hongisto ja Honkala 1000001962 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kulju Jyrän torppa 1000037184 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kulju Kiimälän torppa 1000037185 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kulju Myllärin torppa 1000048764 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk historisk historisk historisk
 Kulju Pyymäki 1000007502 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kuljun koulu 1000007509 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kuljun pelto 1000049906 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjenhännänlahti 1000035479 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjenperä 1000030740 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Kurjenperä 2 1000051634 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kyynioja 1000031328 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyyniojan silta 1000017825 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Laidetie Kulju 1000037186 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Laidetie Penttilä 1000037188 fast fornlämning
färdvägar, medeltida
 Laidetie Pirkkalaistie 1000043905 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Lana 1 1000002245 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lana 2 1000002246 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lanantorppa 1000006708 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Latosaari 1000031361 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Latosaari 1 1000007927 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laurila 536010005 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Linnavuori 536010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, järnålder
 Lintuniemen tukimuuri 1000037369 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lintuniemenkatu 1000048765 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Lintuniemi 1000037368 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Lintutorni 1000034870 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder historisk
 Liukuslahti 536010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lohilukko 1000007112 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luikko 1000002242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lukkila 1000029951 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lukkila (Luckila) 1000029952 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lukkila Ylinen 1000001958 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lukkilansalmi 1 536010002 fast fornlämning
gravplatser, järnålder järnålder
 Lukkilansalmi 2 536010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Luoto 1000048722 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Maatiala 1000017824 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Maaveräjänlahti 1000034715 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattila 536010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, historisk järnålder
 Mattilanpelto 1000040062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Memmola 1000029949 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Memmola (Memmola) Alanen 1000024402 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Memmola (Memmola) Ylinen 1000029948 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Miinanlahti 536010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mikkola 1000035101 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Myllykylä Ali-Pihnala 1000001965 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Myllykylä Yli-Pihnala 1000001964 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Naulonsuo 536010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nikkilä 536010006 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Nikkilä 2 1000034883 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Nokian kappelinpaikka 1000001956 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, historisk medeltida järnålder tidig metallålder
 Nokian kartano 1000024403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nokian kartanon puutarha 1000037367 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Nokian kartanon rantatie 1000044829 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk