Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt ansvarsmuseum

   
  alla objekt fasta fornlämningar
1907
1888 1172
1583
1569
1292
1885
857
367
3552
905
965
2134
251
770
741
1361
3244
1606
1008
1079
1257
1433
21
Samemuseet Siida - Suoma sámiid álbmotmusea 1723
Österbottens museum 1537
     

© Museiverket