Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Objekt enligt ansvarsmuseum

   
  alla objekt fasta fornlämningar
Birkalands landskapsmuseum 4259 2123
Borgå museum (Östra Nyland) 2241 829
ej definierad 17 9
Esbo stadsmuseum 714 389
Helsingfors stadsmuseum (Mellersta Nyland) 1995 990
Joensuu museer (Norra Karelen) 3128 1774
K. H. Renlunds museum (Mellersta Österbotten) 1601 1046
Kajanalands museum 4172 3143
Kuopio kulturhistoriska museum (Norra Savolax) 2746 1496
Kymmenedalens museum 2334 1305
Lahtis museer (Päijänne-Tavastland) 2121 1135
Lapplands landskapsmuseum 3447 1991
Mellersta Finlands museum 2173 1263
Musei- och vetenskapscentret Luuppi (Norra Österbotten) 6800 4205
Nyslotts landskapsmuseum (Södra Savolax) 2545 1642
Samemuseet Siida – Suoma sámiid álbmotmusea 2089 1736
Satakunta museum 2510 1532
Södra Karelens museum 1759 970
Södra Österbottens landskapsmuseum 2427 1401
Tavastehus stadsmuseum (Egentliga Tavastland) 1986 965
Tornedalens museum 1538 1133
Vanda stadsmuseum 437 250
Västra Nylands museum 4820 1724
Åbo museicentral (Egentliga Finland) 6732 3569
Österbottens museum 2291 1538
     

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer