KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt ansvarsmuseum
   
  alla objekt fasta fornlämningar
1961306442672478232422041344643503616121776275943120051027210056062615150713251674208928 1817
1205
1554
1745
1406
1834
814
370
3450
885
927
2060
250
757
625
1183
3205
1525
833
1081
1151
1420
17
Samemuseet Siida - Suoma sámiid álbmotmusea 2035 1722
Österbottens museum 2213 1655
 

© Museiverket