KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt ansvarsmuseum
   
  alla objekt fasta fornlämningar
1969312843142506232823511373650510116401856280743120301051216657222651155013271784210632 1837
1204
1576
1757
1406
1850
829
371
3469
893
960
2093
250
764
643
1187
3225
1547
854
1082
1209
1425
20
Samemuseet Siida - Suoma sámiid álbmotmusea 2041 1725
Österbottens museum 2125 1604
 

© Museiverket