KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt landskapsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt landskapsmuseum
   
  alla objekt fasta fornlämningar
4220131829642066217825824857100155832067245023011591154426422819921318272815241936 1545
795
3177
1408
1721
1790
1152
1827
15
755
1082
1406
868
1071
1984
1503
3361
608
1193
856
1496
Samemuseet Siida - Suoma sámiid álbmotmusea 1975 1665
Österbottens museum 2209 1657
 

© Museiverket