KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  på finska
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Objekt enligt ansvarsmuseum
   
  alla objekt fasta fornlämningar
1966309242892501232922181359643505216321779277543120171039211456622623152013251779209828 1827
1204
1562
1757
1406
1838
818
369
3448
888
927
2067
250
757
631
1184
3219
1525
834
1081
1205
1423
17
Samemuseet Siida - Suoma sámiid álbmotmusea 2040 1725
Österbottens museum 2125 1606
 

© Museiverket