Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2246 objekt
sökvilkor: Borgå museum (Östra Nyland)

Askola
 Ahlstedtinpelto 18010021 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aittapelto 1000010135 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Alastupa 1000010682 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Mäittälä Pihapelto 1000010136 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Anttilan Ketolan palsta 1000010630 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Arola 1000011783 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aropelto 18010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Askola (Askola) 1000012629 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ellilä Ilmari 18010060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Etu-Linna Kotopelto 18010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Etu-Linna Ruoksmaa 18010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Filpotti 18010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Greijula 1000010641 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Grindinpelto 18010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 1000012674 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Haiti 1000010674 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haiti Kieroseipäänpelto 1000010675 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hakkari 1000010654 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hallinpelto Muuntajanmäki 18010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannula 1000010695 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haukkasten kallio 1000010642 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heikkilä 18010040 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Heissuo 18010062 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hiiksi 1000010632 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiirkoskenpelto 1000011786 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hofvarböle Antas 1000022299 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Brasas 1000022307 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Gräfvas 1000022301 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Hiiksi 1000022304 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Krämare 1000022306 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Lasbacka 1000022298 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Nikus 1000022303 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Poiksen 1000022302 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle puustelli 1000022300 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hofvarböle Slåttet 1000022305 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hoikkala 18010067 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Honkaniemi 18010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hopeapelto 18010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huopuskärrinkallio 1000031060 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Impivaara 18010074 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Isomäki Metsäpelto 1000010659 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso-Pitkänen 1000010667 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaakonpelto 1000010670 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokimaa 1000010712 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokiniitty 18010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokipelto 18010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jusla Suursuo 18010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jäppilä Alho 1000010689 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Järvenpää 1 1000012665 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvenpää 2 1000012666 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvensuo 18010044 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Kaatuneenoja 1000012667 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaikukallio 1000031061 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Kairaissuo 1000010672 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliola Salovaara 1000010666 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalliomäki 1000031062 fast fornlämning
gravplatser, odaterad
 Kalliopelto 18010053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalmistomäki 18010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, medeltida järnålder
 Katajamäki 1000012671 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Katissuo 1000010658 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Katissuontien varsi 1000012638 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kaunisto 1000010631 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keskisuo 1000010688 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keturinmäki 18010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiikanoja 1000012649 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiviniittu 1000048962 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivistömäki 1000010676 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivisto 1000010625 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivisto Ojaniitunmäki 1000010694 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivistonpelto 18010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koivumäki 1000010713 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Koivuniemen kivilouhos 1000012676 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Koivuniemi 18010049 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolokorpi 1000010653 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Konnu 1000010660 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kopinkallio 18010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Korttia monitoimitalo 1000011774 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskipelto 18010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotimaa 1000012673 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotopelto 18010030 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotopelto-Kuoppamäki 18010005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Krinniittu 1 1000012657 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Krinniittu 2 1000012658 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Krinniittu 3 1000012659 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Krintinsuu 1000012662 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Krävi 1000010704 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kullgreninpelto 1 1000012660 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kullgreninpelto 2 1000012661 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultasenmäki 1000031065 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kunnansihteerin tontti 1000012678 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuoppamäki 1000010635 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kurjala 18010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kurkelanmäki Kotopelto 18010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusela 1000010703 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusisto 1000010697 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kylä-Kinnari 1000010634 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Käpykylä (Käpikylä) 1000012628 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lahkaankulma 18010038 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Latoniitty 1000010701 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Latoniitty Jungfern 18010063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Latoniitty Salatti 1000010702 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lavi 1000010655 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtelä 1000010626 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtelä 2 1000010627 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtelä 3 1000010628 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Lehtelä Riihipelto 18010069 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lemonmylly 1000010693 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepistö 18010065 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lihtamäki 18010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luhtala 1000010643 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lähteenaho 18010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteenaho 1000010629 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marttila 1000010647 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marttila Joenrantapelto 1000010648 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mattila 1000010650 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Metsola 1000010636 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsä-Henna Kotopelto 18010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Metsä-Peltola 1000010668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Monninkylä (Månby) Isokylä 1000012619 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Monninkylä (Månby) Vähäkylä 1000012620 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Monninkylän hautausmaa 1000012636 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Monninkylän kirkon paikka 1000012635 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Multala 1000010700 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllyniitty 18010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllyniitty 2 1000045813 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllypelto Rantanen 18010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäittälän kiviaita 1000012645 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mäittälän Kotopelto 18010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkelänpelto 18010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Männistö 18010073 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Männistön harjutie 1000010140 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylä 18010066 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mättähistö 1000010637 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Nalkkila (Nalkila) 1000003229 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Nalkkila (Nalkila) 1000012623 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nalkkila (Nalkila) Järfvilä 1000012626 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nalkkila (Nalkila) Katajamäki 1000012627 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nalkkila (Nalkila) Linna 1000012625 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nalkkila (Nalkila) Piskola 1000012624 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Niemenpelto 18010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niemi 1000010691 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nietoo (Netoby) 1000012621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Norrookeri 1000010705 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ojala Kannisto 1000010692 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ojasillanoja 1 1000012640 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ojasillanoja 2 1000012641 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ojasillanoja 3 1000012642 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollinsalo 1000010646 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paavola 18010041 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Paavola 1000010684 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paavola Riihipelto 18010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pappila 1000010669 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pekkala 1000011787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pekkala Koskipelto 18010076 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltola 1000012679 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltola Huhtaniitty 1000010706 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltomaa Puhdenpelto 1000010680 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltomäki 1000012724 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltomäki Kotopelto 18010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Perunamaa Saunapelto 18010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piiskulanpelto Ilmarissa 18010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piskulan kiviaidat 1000012639 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkähuhta 18010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piurunkoski 1000042126 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Prestbacka 1000039714 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Puharonkimaa 1000010683 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Puharonkimaa Aropelto 1000010681 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puharonkimaa Valkamaa 18010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puurata 18010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pykälistö 1000010649 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyykkö 1000010640 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyörny 1000012643 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pöökäri Kotopelto 18010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahikontie 1000012672 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahkaissuo 18010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rajamäen rajamerkki 1000012670 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajamäki 1000012637 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rantapelto 18010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Reväsmäki Linnanranta 18010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riihimäenpelto 18010032 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Riita-aro? 1000044591 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Rintala 1000010699 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rokki Riihipelto 1000010673 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruokomaa 18010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ryykinpelto 18010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rätti 1000012675 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarenmäki 1000012634 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saarentie 1000012669 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saunamäki 1000012644 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Sikomäki 1000012663 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Silta-aro 18010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siltala 1000010661 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siltala Kotopelto 18010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siltala Riihipelto 18010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siltapelto Siltapellonhaka 18010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Simola Leveänsuonpelto 1000010678 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Sipilä 1000012664 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sirola Kotokorpi 1000010662 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Slotti 1000010709 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Slotti Kassilanpelto 1000010710 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Sorvasuontien varsi 1000012648 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Stigsböle Ollas 1000022441 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stigsböle Räfvas 1000022443 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stigsböle Skrifvars 1000022442 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stigsböle Spuntas 1000022444 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Suonpää Suontaka 18010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suoranta 18010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suurisuo 1000010142 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Syrjälä 1000010139 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Syrjälän piha 1000012646 fast fornlämning
konst, minnesmärken, odaterad
 Syrjänpelto 18010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Syskoppi 1000031066 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Byända 1000022434 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Dampbacka 1000022435 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Jonni 1000022436 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Prästbacka 1000022437 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Skaken 1000022439 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Snärf 1000022440 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkijärvi Tratten 1000022438 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Takakallio 1000011642 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taka-Linna 1000010671 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Taka-Piskulan Ruoksmaa 18010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder stenålder tidig metallålder
 Tallikäärö 18010004 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Taltinaro 1000010663 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Terehtööri 1000012650 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Tiilään koulutila 1000010708 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tonttimäki 18010072 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toppinen 18010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Torpinjoki 1000010638 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Tukkinen 1000010685 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuomala Kotopelto 18010075 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Typpö 1000011773 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tyynelä 1000010652 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Töyrylä 18010078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Urheilukenttä 18010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusikartano 1000010639 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uusi-Klemettilä 1000010664 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusipelto 1000010651 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Vahijärvi (Wahajärfi) 1000012632 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vahijärvi (Wahajärfi) Klofvo 1000012633 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vahijärvi Hassa 1000012677 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Vainio 1000010711 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vakkola 1000012680 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vakkola (Wackola) 1000012630 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vakkola (Wackola) Ali-Mäittälä 1000012720 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vakkola (Wackola) Tyskas 1000012631 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Vakkola Kivimäki 1000010665 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vakkängi 1000010696 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Valkamaa 18010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vallila 1000010698 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanhakartano 18010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanha-Klemetti 18010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanha-Ollila Isoniemi 1000010679 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanha-Talo 1000010707 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vapunpelto/Jobinpelto 1000010138 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Varjoranta 1000010677 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vähätalo 1000010633 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vähä-Tynni 1000010645 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Vähä-Tynni Piha 1000010644 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Järvelä 1000010690 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ylöstupa 18010037 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Yrjölä 18010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yrjölä 1000010686 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yrjölä Ilmari 1000010687 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yrjölä Pohjoisniitty 1000010657 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Yrjölä Vähämäen niitty 1000010656 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Borgnäs
 Alanko 611010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alasheikkilä 611040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Halla 611040070 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aliklaavo 611040027 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alikoski 1 611010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alikoski 2 611010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alikoski 3 611010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aliniitty 611040036 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Arola NE 611040052 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Arola SW 611040051 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Franti 611010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hautausmaa 611040048 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hepokallio 611010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hepokallio 2 611040064 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hevonselkä 611040009 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hevonselkä 611040071 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Jaakkola 611040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Junna 611010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Junna 2 611040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvelä 611040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalapelto 611040075 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalkkikivilouhos 611000007 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kallio 611040044 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kandelin 611040022 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kankaanpää 611040065 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kantola 611010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kantola 2 611040050 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karimäki 1000041773 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kirveskoski 611040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kivimäki 1 611040046 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kivimäki 2 611040047 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kivipelto 611040030 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Knaappi 611040026 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivulehto 1 611040040 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivulehto 2 611040069 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koivumäki 611010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koso 611040025 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotojärvi 611040017 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kullanrannankallio 611010008 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kumpula 611040043 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Kupsenkylä 611040018 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kurunkallio 611000003 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Köhmöinpelto 611040042 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahan kartano 611040034 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laidun 1000032475 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lasiaisniitty 611000001 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lauharanta 611040045 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Laukkoski 611040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Laurenin pelto 611040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lavi 611040029 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepola 611010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Levälampi 611040039 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luontopolun rajakivi 611000005 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Löfgrenin torppa 611040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsä-Nikula 611010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllykosken mylly 611000006 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyniitty 611010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllyniitty 2 611040033 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllyniitynoja 1000042300 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllyniitynojanvarsi 611000002 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkelä 611040020 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mätikistönoja 1 611040058 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mätikistönoja 2 611040059 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nahkistenpelto 611010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 611010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 2 611040061 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niinikoski S 1000034347 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Niinikoski W 611040066 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niiniranta 1 611040073 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niiniranta 2 611040074 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Niinkoski 1000018472 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Nonopelto 611040035 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ojala 611040060 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paala 611040053 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pappilanpelto 611040056 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Peltola 1 611040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltola 2 611040024 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Peltomäki 611000013 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Peltomäki 1 611010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltomäki 2 611040076 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltomäki 3 611040077 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Penttilä 611040028 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkäkorvenpelto 611040021 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkämäki 611000009 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Pornainen 1 611040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pornainen 3 611040019 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pornainen Jäppilä 611040016 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Poteri 611010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, medeltida järnålder
 Purola 611040049 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajala 611010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rajala 2 611040063 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajaportti 611040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantala 1 611010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rantala 2 611010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantala 3 611040057 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantapelto 611040041 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rauhala 1 611010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Rauhala 2 611010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Riitakorpi 611000012 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rinnemaa 611010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruttokangas 611000011 fast fornlämning
gravplatser, gravplatser, historisk
 Rännipelto 611010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saastamoinen 611040037 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Santamäki 611000008 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Santamäki 611040068 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siivola 611010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siivola 2 1000035255 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Siivola 3 1000035501 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sonnikonmäki 611010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suutarinmäki 611000004 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suutarinmäki 1 611010030 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suutarinmäki 2 611040067 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suviniemi 611010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sysitönkänmäki 611000010 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Taka-Huovila 611010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tillinmäki 611040032 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuomala 611010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Tuomponmäki 611010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tönkkälä 611040054 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Tösseli 611010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tötterman 611040038 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uusi-Krouvari 611040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uusitalo 611010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Uusi-Tuomala 1000040640 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Uutela 611040055 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Valkeamäki 611010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha-Krouvari 611010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha-Ylijoki 1000043170 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Verma 611040015 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vesala 611010032 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vigeliuksen tontti 611040031 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuolteenpelto 611040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vähä-Niinikoski 611010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Heikka 611010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Yli-Olkanen 611040072 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ylöjoki 611010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Åbacka 611040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Äijälä 611040062 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Borgå
 Alca 1000028223 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Andersböle 1000018454 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Andersholmen 613010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Anttila hiekkakuoppa 1000003881 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Anttila Korpklövsberget 1000014558 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Anttila Muuntoasema 1 1000014555 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Anttila Muuntoasema 2 1000014556 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Aparnäs mustankiven louhos 1000023673 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Aparnäsbötet 613010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Aunela 1000037911 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Avomeri 2264 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Baggböle 1000022199 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bastuhamn 1032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bastäng 613010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Basören 1000022749 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bengtsby Nisas ja Nygrannas 1000010914 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bengtsby Stor Skipas ja Hommas 1000022498 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bengtsby Urminnes öde 1000022500 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bergsta 1000003816 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bergsta Jerusalemberget 613010014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bergsta krog 1000022449 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bergudd Lervik 613010032 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Bjurböle 1000008258 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bjurböle 2 1000049113 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Bjurböle Backas torp 1000022504 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböle dragon torp 1000022502 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböle Neder Norsnäs ja Krogars torp 1000022503 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböle torp 1000022505 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböle torp 1000022506 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböleby 1000022228 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bjurböleby 2 1000049128 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Björkbacka 1000042519 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Björkudd 1000003845 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Blockören 1000023860 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Blåkulla/Annorlunda 613010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, järnålder stenålder
 Boberget 1000027579 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Bockbergen 1000044418 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Bodö 1000031577 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Boe 1000008259 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bosgård Bosgård 1000006139 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bosgård etelä 1000043783 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bosgård Köpstad giärdan 1000051571 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bosgård sandgrop 613010062 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Bosgård, tontti 1 1000010775 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bosgård, tontti 2 1000010776 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bosgård, tontti 3 1000010777 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bosgård, tontti 4 1000010778 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Box 613010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Box 2 1000027655 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Brasas Himlaberget 613010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Brasbackaby 1000018438 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Brattnäs 1000022202 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bredvik 1000027946 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Brinkas 1000036047 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Brinkas NW 1000028488 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Bruna Ängen 1000022760 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Brusas 1000003887 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bryggars 613010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, historisk
 Burkholmsfjärden Burkholmen 613500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Burkholmsfjärden Lökön Skeppsberget 613500005 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Burkholmsfjärden Tullandet NE 613500006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Burkholmsfjärden Tullandet W 613500004 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Bysmeds 1000036514 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Bysmeds 2 1000043904 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Båtsmansängarna 1000028486 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bäckby 1000022264 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Böle 613010040 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, bronsålder järnålder stenålder tidig metallålder
 Böle 1000035206 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Chrysant 2465 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Clemetsby 1000022167 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Dampas 1000049112 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Dampas 2 1000049144 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Dobbas 1000050761 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Drägsby 1000008264 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Drägsby Klåsbergen 613010016 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Drägsby Norrnäs 1000022448 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Drägsbyn kartano 1000003869 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Dyvik 613010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ebbo 1000022150 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs 1000008265 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Eknäs Droningsbacka torp 1000022316 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Ekbacka torp 1000022313 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Karinsberg torp 1000022312 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Kongsbacka torp 1000022314 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Krogar torp 1000022310 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Kåhldahl torp 1000022311 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Marielunds torp 1000022315 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Per Hansson 1000022309 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eknäs Rajapelto 1000003868 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eknäsin kartano 1000003811 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ekudden 1000041200 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ellmattas 1000049212 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Emsalöby 1000022234 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Emäsalo Kivitakaviken 1054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Emäsalonselkä 1000046446 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Epoo 1000003896 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Estböle 1000022203 fast fornlämning
boplatser, boplatser, historisk
 Fagersta Backas 1000028489 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fagerstadby 1000028504 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fagerstan mylly 1000028509 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fallholmen 613010043 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, bronsålder järnålder
 Fasas stallknut 1000045822 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Fasas åkerkant 1000045821 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Fikukärrs Rå 1000028494 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Finnby 1000008266 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Forsbacka 1000003878 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Forsberg 613010054 fast fornlämning
gravplatser, stenålder
 Forslund 1000003903 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Galnandersböle Smeds 1000018455 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelbacka 1000008267 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gammelbacka torp 1700-luku 1000044712 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Gammelbacka torp 1800-luku 1000022319 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gammelbacka torp 2 1000043906 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Gammelbackan metsä 1000037863 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Gammelbackan ranta 1000044703 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Gammelgård 1000022293 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Getören 1000023668 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gillers 1000046719 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Glosholmen bunkkeri 1000039972 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Glosholmen tykkiasema 1000040004 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Glosholmen tykkiasema Timo 1000039969 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, försvarsverk, modern
 Glosholmen tykkiasema Topi 1000039965 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Grannas 638010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Greis 1000051249 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Grevensgrynnan 1024 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Grindby 1000003253 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grindilä Koskenniemi 613010067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Grindåkersbacken 613010006 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Grindängsbacken 613010007 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Grisselholmen 2555 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Grottabacka 613010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Grännäs 1000008272 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Grännäs 1000022187 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Grännäs Rå 1000028495 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Grönkulla 1000008277 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gunvor 1359 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gäddrag 1000022186 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gäddragin mylly 1 1000028507 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gäddragin Mylly 2 1000028508 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haga 1000010780 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haga Hagabacka 1000010779 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hagawaktens åker 1000049035 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hagnäs kyrkogård 613010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Haikko Nuohoojantie 1000035391 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Haikkoo 1 1000008278 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haikkoo 2 1000023662 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haikkoon vanha kartano (Haiko) 1000023663 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haiko 1000003803 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Haiko kiviaita 1 1000023666 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Haiko kiviaita 2 1000023667 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Haiko kivimuuri 1000023664 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Haiko tienpenger 1000023665 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Haksinpelto 1000043898 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Halsskär 1050 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hamari 613010063 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Hamari itäpuoli 2263 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Hamnholmen 1 1000022747 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hamnholmen 2 1000022748 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Hannula 1000005382 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hannusas 1000003791 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hannusas 2 1000003846 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Harabacka 1000044290 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Haraldnäs 1000010774 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hasselholmen 1000034207 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hasselholmen 2 1000038004 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hattulabacken 1000043984 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Hattulabacken 2 1000043985 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Haverkärr 1000044171 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Haxalö 1051 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Haxalö 1000022511 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Helleberg 1000024762 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hemskogen 1000044730 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Henttala 613010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Hiekkaharjuntie 1000039512 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hindersbacka 1000018436 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hindhår 1000003778 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hindhår 1691 Gambl. tomp 1000022238 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 Gaml. säteri 1000022240 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 ryttare hem 1000022247 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 skattehem 1000022246 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 Torp 4-5 1000022244 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 torp1 1000022241 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 torp2 1000022242 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691 Torp3 1000022243 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691D 1000022237 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691E 1000022236 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691H 1000022245 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår 1691N 1000022235 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hindhår Kortisbacka 1000022239 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindhår Silverängsbacken 1000022248 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hjortronkärr 1000044417 fyndplats
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Holman pelto 1000027657 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, bronsålder
 Holmberget 1000003681 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Holsti 1 1000003910 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Holsti 2 1000005363 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hommanäs 1000022208 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hommas 1000040619 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hornhattas 1000003826 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Hotton Storkärrbacken 613010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, medeltida järnålder
 Hottskogen 1000047007 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Huis te Warmelo 2381 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Humlegård 613010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hummelsund 1000024750 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Husholmen 613010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida
 Husviken 1000049843 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hällas 1000042459 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Häntala 1000038084 fast fornlämning
gravplatser, järnålder järnålder
 Hästkärret 1000027770 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Högbacka 1000003905 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Högharugrynnan 1030 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högholmen 613010042 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Ihantola 638000001 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Illby Bergs 1000022176 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Caspers 1000022175 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Clemets 1000022172 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Fasas 1000022171 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby gård 1000022177 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Gård 2 1000027703 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Illby Postimäki 1000022170 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Sanis 1000022174 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Illby Wade torp 1000022178 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Illvarden 613010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Ilola 613010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso Linnanmäki 1000006162 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida
 Isomäki 613010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Isoniittu 1000049034 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isoniitty 1000044729 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Jaakonpellonmäki 1000016945 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jackarby 1000022182 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Jakari Uddas 1000037779 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Jeppas 1000003819 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Johannisberg 1000008279 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Johannisberg 2 1000024014 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Jokela 613010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jonnas 1000030941 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Jontas 1000027745 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Joonaanmäki 1000049823 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Kaivokari 1063 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kakkuri 1000003911 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kalax 1000022183 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kalbådagrund 1 1045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalbådagrund 2 1069 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalkskär 1064 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kallioniemi 1000003872 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kallola 1000008282 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kallola 2 1000040475 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalvö 1041 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalvön 1000022629 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Kalvön kivipöytä 1000027137 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Kardrag 613010045 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
naturformationer, odaterad
 Kardrag 1000022188 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karilasandin veneenosat 2293 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Karleby 1000018435 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Karsby 1000022297 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karsby 1704 1000022509 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karsby 1704 E 1000022295 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karsby 1704 G 1000022296 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karsby 1704 QP 1000022294 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Katajamäki 1000046374 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kerkko Grind 1000022271 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kerkko keskustontti 1000022269 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kerkko pohjoinen 1000022270 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kerkkoo 1000003908 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kerkkoo (Kerko) 1000009338 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kerkkoo-Henttala kartano 1000015419 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kevätkumpu 1000003901 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiala 1000008285 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kihlbergs Rå 1000028493 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kiiala (Vessilä/Vessby) 1000003251 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kiialan kartano 1 1000003834 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiialan kartano 2 1000003876 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Killingholmen 1000011741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Killingholmen pohjoispuoli 1044 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kivelä 1000003848 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kiviharju Katajatie 12 613010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Klemets 1000029625 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, historisk
 Klobbudden 613010033 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Knuutila 1000003779 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Koddervik 1000044241 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kodderviken 1000046430 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koitkärr 1000003812 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koitö 613010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kokonmäki 612010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk bronsålder
 Kokonmäki 2 1000019434 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Kokonmäki 3 1000050958 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kokonniemen kansanpuisto 1000040239 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Kokonniemen kansanpuisto 2 1000041031 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Kokonniemen torppa 1000022320 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Koppeli 1000003823 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korböle 1000022201 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Korsholmen 1025 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Korsnäs 1000048861 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Korsnäs 2 1000048863 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Korsnäs 3 1000049750 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Korsö 1000003781 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskela 1000003841 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskenniemi 1000003861 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Krogars 1000015255 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Krogtorp 1000044258 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kråkö 1699 1000022216 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Dobbas 1000022212 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Frodas 1000022215 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Hinderslätt torp 1000022217 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Kristernäs torp 1000022218 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Krogs 1000022213 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Lassas 1000022211 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kråkö Påvals 1000022214 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kräppelby 1000008289 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuckuberget 1000043947 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kuckuberget 2 1000043946 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kuckuberget 3 1000043945 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kuckuberget 4 1000043944 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kuckuberget 5 1000043943 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kuckuberget 6 1000044247 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kullbacka 1000003858 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kullo Andersas 1000022281 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Backas 1000022276 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Grejus 1000022282 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Gård 1000022318 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Jontas 1000022280 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Lavers ja Bros 1000022277 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Nyby 1000022273 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Nykrans 1000022279 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Sisbacka 1000022274 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Smeds ja Lill-Antas 1000022278 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Smeds ja Lill-Antas 2 1000051269 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kullo Stor- ja Lillbengts 1000022275 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo Storbengts ja torpat 5-6 1000022286 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torpat 3-4 1000022285 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torpat 5-6 1000022287 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torpat 7-9 1000022288 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torppa 1 1000022283 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torppa 10 1000022289 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullo torppa 2 1000022284 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kullogård 1000003889 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kulloon urheilukenttä 1000003904 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kummelskären 1029 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kungsstolsberget 1000023857 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser,
 Kuninkaanlähde 1000050352 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kunnalliskoti 612010024 möjlig fornlämning
boplatser, järnålder
 Kuris 1000008290 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kvarnskogen 1000038554 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kvarnviken Näsudden 613010035 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Källsundet Krog 1000022507 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kärrby 1000003252 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kärrby Wessölandet 1000022200 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kärrbybacken 1000040479 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Labbas 1000018434 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Laivurinkatu 16 1000003809 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lammiskärr 1000031077 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Larsmo Ribacka/Plåtåkersbacken 613010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Lea 1033 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lepola 1000003682 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lill Kroknäs 1000022204 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lill Pellingby 1000022191 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lilla Barlastholmen 1000028754 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lill-Bondas 1000003866 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lillgård 1000047375 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lindbyholm 613010050 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Londböle 1000022196 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Långholmen 1055 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Långkärrsmarken E 1000028483 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Långkärrsmarken W 1000028484 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Långmalm Rå 1000028490 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Långnäsberget 1000041260 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Långnäsberget 2 1000044732 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Lädunäsören 1038 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Läkatten 1000003832 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lärkberget 1000044919 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, historisk
 Lökön Nyviken 1000023670 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken,
 Lökön puolustusvarustus 1000023856 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Lökön ryssänuuni 1000023671 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Maari 1000041242 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fartygsvrak, historisk
 Majberget 1000043941 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Majvikbergen 1000041524 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Malmen 613010058 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Maren 613010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Marielund 1000003900 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Martta 1036 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mattas 1000003843 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsä-Päärmi 1000003828 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 MFP-498 1023 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Mickelsböle 1000038661 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mickelsböle Dragon torp 1000022520 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle gl. tomt 1000049178 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mickelsböle Hornhattas 1000018444 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Kihlas 1000018451 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Knutas 1000018452 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Knutsbacka 1000018443 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Pillars, Bellas ja Elmattas 1000018442 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Snickars 1000018445 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Stens 1000018446 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle torppa 1000022521 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mickelsböle Ytjäs 1000018449 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Molnby 1000022166 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mosagård 1000003899 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Moss Brow 1068 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mossängen 1000041261 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Munin 2239 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Munkby 1000008295 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Munkby (Munkkala) Sivers, Peitsas ja Kockas 1000022159 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Munkby (Munkkala), Jontas, Jofs ja Storstugu 1000022161 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Munkby torp 1000022447 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mätäjärvi 1000046514 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Napoleoninkivi 1000011742 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Nedre Pås 1000038180 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nedre Pås 2 1000040476 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nedre Pås 3 1000040477 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nedre Pås 4 1000044726 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Nedre Pås 5 1000044727 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Nedre Storstaåker 1000045819 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nietjoki 1000003865 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nikus 1000035148 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Norike 1000022146 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrnäs 613010015 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Norrveckoski Clemets 1000022258 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrveckoski Gästgivars 1000022260 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrveckoski Hannusas & Lassas 1000022259 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrveckoski Jontas & Jonnas 1000022263 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrveckoski Knuts 1000022261 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norrveckoski Mattas 1000022262 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Norråkern 613010069 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ny Knuts Broberget 613010041 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Nya Sköldvik 1000022453 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nybacka 1000037953 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nybacka 2 1000046718 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Nyby Jerusalemsberget/Rilaxberget 613010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, historisk
 Nygrannas 1000038617 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nygrans 1000005381 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nygård 1000003814 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Nystugubackas 1000050967 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Nällkärr 1000027580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Näse 1000008296 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Näseby 1000003254 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Näsudden 1000003852 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Omenatarha 1 1000015291 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Omenatarha 2 1000025764 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Omenatarha 3 1000038383 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Onaksen lounaiskärki 1043 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Onas 1000022631 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Onas eteläranta 1042 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Onäs 1000022512 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ormbergen 1000046717 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Ormbergen 2 1000047201 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Orrby Bertils 1000046273 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Orrby Fadders 1000022233 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Orrby itäpuoli 1037 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Orrby Orras 1000022232 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Orrbyträsket 1000010934 övrigt objekt
konst, minnesmärken, ej definierad
 Pappila 1000044934 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Parken 1000048034 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Parkkisaarien kölipuu 1047 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Pedarsändan 613010049 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Pedarsändan 2 1000007466 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pedarsändan 3 1000007467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Peikkomäki 1000003902 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Peippola 1000038161 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pellingin pohjoisrannan hylky 1027 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pellingin verkkoankkuri 2262 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Pellingintie 5 1000043942 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pellinki Bånholmen 1058 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Pellinki Edesudden 1034 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pellinki Kanonudden 1000003249 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pellinki Marsundsviken 1031 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pellinki Sarasviken 2554 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pellinki Söderby 1000035211 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pepot 1000008297 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peräpelto 1000027704 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Pieni Pernajanlahti Örnviksudden 1000003248 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Piirlaksgård 1000003786 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pikku Linnamäki 612010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Pirlax 1000022151 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pirttisaari 1000011740 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Pirttisaari Basören 1052 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pirttisaari Lillhället 1000018016 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pirttisaari Lästholmen 1057 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Pirttisaari Truthället 1053 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pohjakka 1000003821 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Poialka torp 1000022510 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Porvoon tuomiokirkko 1000014861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Postimäki 2 1000039233 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Prästängen 1000036527 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Putaanpelto 1000016946 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pykälistö 1000003856 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pålsmossen 1000048611 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pås 613010012 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Påvals 1000003801 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raimo-Ragnar 1022 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rantakylä 1000021242 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Rantala 1000015254 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rapsåkern 1000005383 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Rautatieasema 1000006160 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
färdvägar, historisk
 Renumby 1000010785 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Renumby, tonttimaa 2 1000010786 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Renumby, tonttimaa 3 1000010787 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Ribacka 1000021243 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rinem 1000008298 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Riskogen 1000026902 naturformation
kult- och berättelseplatser,
 Risskär 1035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Risuängen 1000012085 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rita 1000024400 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rita 2 1000024601 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rotistenberget 613010073 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Rotnäs 1000027578 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ruistalo 1000042098 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Råbacka 1000003874 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Råberget 613010008 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Råfuruholmen 1000027582 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Rågskär 613010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Rånäs 1000003863 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Rånäs torp 1000022515 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Räcknabacken 1000044731 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Räknabacken 1000045515 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rännarsten 1000027581 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Rävholmen 1000022630 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Saksala, Saksanniemi 1000006570 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, medeltida
 Saksala, Övre Kurulais 1000006571 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Sandbacka 1000037912 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sandholmen 1000014264 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Sandvik 613010060 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Sandön 1 1028 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sandön 2 1000031425 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sannäs 1000003850 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sannäs 1000022156 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sannäs 2 1000038008 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sannäs gård 613010051 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Sannäs gård 2 1000036880 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder järnålder järnålder
 Saxby 1000022268 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Saxbyn - Saksalan kauppapaikka 1000003250 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Seitlax säteri 1000010913 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Seitlaxby 1000010912 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Seppälä 1000038179 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sigfridsgård 1000003788 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siggböle 1000022308 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sikvarpet 1000023858 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, bronsålder
 Sillvik 1000022290 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Silverängsbacken 613010004 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Silverängsbacken 2 1000030263 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sjökulla 1000039741 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Skaftkärr 1000022758 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Skaftkärr 1 1000018788 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Skaftkärr 2 1000018789 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Skaftkärr 3 1000018791 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Skaftkärr 4 1000018792 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Skaftkärr 5 1000043915 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Skaftkärr kivilouhos 1000025765 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Skaftskärr 1000003907 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Skalkarn 1000023859 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Skallerhamn 613010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Skarpens Vanha Myrskyläntie 1000044174 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Skavaböle 1000022198 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Skavarböleviken 1000049846 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Skedbergs Rå 1000028492 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Skvättbådan 1059 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sköldvik 1000022452 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sköldvikbergen 613010029 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Smeds torp 1000022265 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Smedsbacka 1000027583 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Snickars Åkerbacke 613010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Snickars, torppa 1000027584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sofiaberget 613010005 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sointula 613010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soldatsäng 1000022761 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sonby 1000022195 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sonö 1000022190 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Staffas 1000024602 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Staffas 2 1000025042 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Stenbacka 613010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Stennäsuddenin ankkuri 2185 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Stensböle 1000008299 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Stensböle Backas torp 1000022224 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Stensböle Bastuberg torp 1000022227 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Stensböle Grindas torp 1000022223 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensböle kirkontila 1000022222 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensböle Kotternäs torp 1000022220 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensböle Kärras torp 1000022226 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Stensböle Långnäs torp 1000022225 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensböle Råberget 1000044172 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Stensböle Stensöudd torp 1000022219 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Stensböle torppa 1695 1000022221 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensbölen kartano 1000003838 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Stensbölen kartano koillinen 1000041256 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Stensbölen kartano pohjoinen 1000041255 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Stor Kroknäs 1000022205 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stor Kroknäs Boijars torp 1000022207 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stor Kroknäs Bredsläts torp 1000022206 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stora Kölhällen 1067 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Storberget 613010021 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Storbrinc Rå 1000028491 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Storgård 1000008301 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Storholmen 613010034 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Storjätun 1000027585 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, försvarsverk, bronsålder historisk
 Stormossen NW 1 1000023133 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Stormossen NW 2 1000023134 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Storträsket 1048 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Strömsberg 1000003246 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sundsvall 1000047491 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sundön Österudden 1000023672 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Suuri Rantatie Kungsbacken 1000044173 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Kungsbacken 2 1000047109 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Suuri rantatie Prästängen-Forsbacka 1000049157 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Rita 1000040457 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie Vadbäcken 1000044168 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Svartbäck (Svartbäck) Neder-Kärrby 1000014609 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svartbäck (Svartbäck) Nikuby 1000014607 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svartbäck (Svartbäck) Över-Kärrby 1000014608 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svartbäck Klobborna I 613010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Svartbäck Klobborna II 613010031 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder järnålder
 Svartbäck Lillviken 1 1000014559 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Svartbäck Lillviken 2 1000014560 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Svartbäck Nikuviken 1 1000014561 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Svartbäck Nikuviken 2 1000014562 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Svartbäck Nybondas 1 1000014611 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Svartbäck Nybondas 2 1000014612 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Svartbäck Överkärras 1000014610 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Svartså 1049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, medeltida
 Svartså Koskos 1000022292 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svartså Pellas 1000018437 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Svinö 1000028110 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Söder Pellingby 1000022193 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Söderskär Kokkomaa 1040 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Söderskär Ölhuvudet 1039 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Söderveckoski Backas 1000022251 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Dalas 1000022254 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Erikas 1000022252 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Filplåts 1000022256 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Labbas 1000022255 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Lillmaris 1000022253 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderveckoski Ollas 1000022257 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Södeveckoski Kattrons 1000022250 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 T-54 Kljuz 2380 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Taka-Pohjakka 1000020138 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tallbacka 1000023809 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Tallbacka 2 1000024603 fast fornlämning
boplatser, medeltida järnålder
 Tallbacka 3 1000026829 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Tarkis 1000003883 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tarkis Pellas 1000044827 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tarkis Simons 1000018740 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tarkis sotilastorppa 1000044828 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tarkkinen 1000026828 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tarkkinen kiviaita 1000026931 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Teisala Seppälä 1000022266 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Teisala sotilastorppa 1000042056 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Teisala Uljas & Anttila 1000022267 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Telegrafberget 613010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Tervajärvi 1000018793 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Tirmo 1000022189 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tjusterby 1000022249 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tjusterby torp 2 1000022451 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tjusterbyn sähkölaitos 1000003860 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tojberget 613010020 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Tolkislandet 1000044728 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Torasbacka 1000022272 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tornberget 1000028487 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Torpegård 1000022450 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tullandet 1000023669 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tullsundet 2266 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Tunnholmen 1000024277 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tunnträsket 1000049029 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tuomenpelto 1000005833 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuorilanmäki 1000044585 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tällholmen 1061 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Uddas 1000035207 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Uddas 2 1000044867 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, historisk
 Utsiktsberget-Tornberget 613010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk bronsålder
 Uusi-Heikkilä 1000003629 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vadet 1000040930 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vanha Porvoo 1000006161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida
 Varjola 1000003885 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Varlax 1000022231 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Varlax Knutsin tila 1000003830 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vataja 1000047621 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Veckjärvi 1000022321 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Veckjärvi kivilouhos 1000025763 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Vesala 1000038178 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viksberg 613010071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Virvik 1000022147 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Visthusmalmen 1000049845 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Wittenberginkatu 1000046825 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Vuorenmäki 1000003909 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Wåglax 1000022230 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wåglax sotilastorppa 1000028503 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vålax Kubböle 1000022446 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vålaxin mylly 1000028510 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähäsuo 1000036048 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Västanå I 613010002 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Västanå II 613010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Västerby 1000022209 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Västerkattrons 613010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vävarsbacka 613010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylike 1000010911 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Yli-Vekkosken sortumapaikka 1000047519 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Yrjäs 613010057 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Yttergrundet 1056 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Yttre Barlastholmen 1000028774 fyndplats undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Yttre Hällkallan 1046 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Åby 1000022185 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Åminneby 1000018439 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Åminneby Greis 1000022291 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Åminneby Häntala 1000044710 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Åminneby Mickos 1000027586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Åminneby Nybacka 1000018440 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ånäs 1000008257 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Äggskär Söderholmen 1000029167 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Ängkärs Rå 1000028497 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Ängstorp 1000003884 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ölsten 1000003898 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Örnshamn 1000041133 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Örnvik 1000003792 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Öster Pellingby 1000022192 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Öster-Munkby Bybacken 1000031561 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Övre Storstaåker 1000045818 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Lappträsk
 Ahlnäs 1000016935 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Sihvola 1000016929 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Antasbacken 407010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Backmansbacken 407010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bergåkra 1000016933 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Björkkärret 1000016919 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Björnstenen 1000046336 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Bondfors 1000016862 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Brotaollas 1000016914 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Brusas 1000016930 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Brännliden 1000016913 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Djupmossen 1000016921 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Engård 1000016911 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Flykärret 1000016872 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Furmo 1000016915 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Fällismalm 407010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Gammelby 407010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Georgas 1000016892 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Granholmen 1000016916 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Grans 1000016922 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hagalund II 1000016893 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hampaala 1000016932 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hannusbacken 407010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harsböle 1000022472 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Harsbölen koski 1000016860 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heimåsa (Katajala/Heimåsberget) 407010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hemängen 407010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Hindersby Brännskogen Nybackaväjin 407500001 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hindersby Mörktrappåna 407500005 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hindersbyn kansakoulu 1000016865 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hästpörskärret 1000016880 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Höusänget 1000016877 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokela 1000016925 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jordas 1000016861 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jossas 1000016863 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jossas 1000016917 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kattilaoja 407010019 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Kaunisto 407010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kirkonkylä Självspillingsgrop 407500002 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Klabbasängen 1000016889 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korsmalm 1000016885 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kristineberg 1000016871 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kronhaga 407010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuikkala 1000016869 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kvarnbacken Norrby 1000016901 fyndplats
fyndplatser, stenålder stenålder
 Käldas 1000016879 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Källudden 1000027767 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Köldgårdan 1000016875 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lamminjärvi 1000047522 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lappängen 1000016912 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leutola 1000016868 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Liden 407010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lillhängbergsviken 1000016902 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lillträsket 1000016878 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lillåkern 1000016907 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lindkosklandet 1000016906 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Långbromossen 1000016970 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Långbromossenin suosilta 1000003231 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Långäng 1000016886 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Långängsbacka 407010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Malm (Malmbacken/Malms) 407010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Malmgård 1000016866 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Markolankallio 407090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Markus 1000016897 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Masskulla 1000016927 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsälä 1000016923 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Meyers 1000016908 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mickos 1000016905 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Miilumäki 1000016857 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mossagårdan 1000016890 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mossagärdan 1000016909 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mukkokallio 1000012237 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, ej definierad
 Murabacken 1000016881 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myssmalmen 1000046975 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nideråker 1000016867 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Norrmark 1000016882 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ny Marieberg 1000049242 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nybacken 407010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nygård 1000016900 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nykulla 1000016864 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nyströms 1000016920 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nystuga 1000016931 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nytorp 1000016887 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nytorp 2 1000016888 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nyängs 1000016884 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Näset 1000016936 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ollasberget 1000046998 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Pappila 1000016899 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pockarbacka-Tippmossen 407010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Porlammin kartano 1000016859 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porlammin kartanon kansakoulu 1000016858 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Porlammin saha 1000003232 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk historisk
 Porlom (Porlammi) 1000014149 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, historisk
 Rajasuonoja 1000038306 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajasuonoja 2 1000038307 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ramskärret 1000016873 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ratlandet-Stormossen 407010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Råkärrsberget 1000016891 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Seikkala 1000016870 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sibbes 1000016896 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Silfvastas 1000016934 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sjökulla 1000016876 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Skomars 1000016910 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Snyggsgärdan 407010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Solgård 1000016898 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Stengårds 1000016894 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Storholmen 407010018 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Storsängberget 1000016430 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Storängen 1000016903 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Storängen 2 1000016904 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Strandas 407010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Svennäs 1000016883 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tallbackan hiekkakuoppa 1000016895 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tenan 2678 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Timmersmalmen 1000016918 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Toivola 1000000047 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Torparbacksvägen 1000016874 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuomala 1000016926 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Yösuo 1000016928 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Åsberga 1000016924 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Lovisa
 af Forsellesien hautakammio 1000049072 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Andersby 1000022388 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Andersby Kvarnbacken 424010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Andersby Mjåkärret 1000023451 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Antby 1000022380 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Arrestantholmen 1000010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Arvila 1000005834 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bagarböle 1000022372 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Baggböle 1000022351 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Baggholmen 1000042351 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Baggholmen 2 1000042352 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Baggholmen 3 1000042354 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Baggholmen 4 1000042357 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Baggnäs 1000022353 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Baijars 1000009424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Baijarsin pelto 1000051340 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Barsas 1000041866 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Barsas bodan 1000022129 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Basabacka 1000022461 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Bastö 1000022518 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Begravningsholmen 1000010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk historisk
 Bengts 701040036 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Bergby 1000022365 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bergholmen 1168 övrigt objekt undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Betlehemsberget 701010025 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Bisaberget 701010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Björkbacka 1000013648 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Björkby 1000022462 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björkböle 1000022460 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björkkulla 1000010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Björnvik 1000022454 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Blikumgrundet 1000044704 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Blombacka 1 1000044414 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Blomdal 1000013661 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Blyberg 1000022369 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Blybergs, Grankulla 2 1000023696 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Boistösundet 2183 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Bomåkern 424010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bredvik torp 1000022403 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bredviken torppa 1000033009 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bredviksudden 1000033010 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Brinkbacken 1000013640 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Broås 1000013656 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Brännland 1000046983 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Brännmalmen 585010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bändanbrinken 1000046985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Bärgsängen 1000013668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Chapman 1163 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Coupebackaby 1000022378 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Degerby 1000022528 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Djupholmen 1000022980 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Djupängen 1000016967 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Dragmossen 701010016 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Drombom 1000022428 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Dundermalmen 1000014874 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Edesby (Edö) 1000013960 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida historisk historisk
 Edesby (Edö) Riihitontti 1000015912 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Edesby 2 1000040163 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Edesby Edön kartano 1000013959 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk historisk
 Edesby Korsu 1000015913 möjlig fornlämning
försvarsverk, modern
 Edö torp 1 1000022399 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Edö torp 3 1000022401 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Eestiläinen 1153 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Embeböleby 1000022427 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Erlandsböle 1000022354 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Ers 1000047902 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Fantsnäs 1000022377 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Fantsnäs 1000024420 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Fasarby 1000008445 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Fasarby 1000022326 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Fasarby Böle 1000022327 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Fattbo torp 1000022404 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Finnby 1000022474 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Five Town 1148 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Forsby 1000022361 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Forsby Alaruukki 1 1000001543 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Forsby Alaruukki 2 1000001544 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Forsby Silverberget 1000001549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Forsby Yläruukki 1000001545 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk historisk
 Forsåkern 1000024502 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Fortuna 1146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Furumossen 1 1000046976 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fällingsmossen Rauhala 701040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gammelby Tomtåker 1000001539 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Garpeböleby 1000022429 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Garpeböleby Haddas 1000022430 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Garpgård Backas 1000009427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Garpgård torp 1000022409 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gerby 1000022352 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gislarböle 1000022366 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gislomby 1000022381 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Granvik Långbäcken 701040038 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Greggböle 585010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Greggböle by 1000001535 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Greggböle gård 1 1000001536 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Greggböle gård 2 1000001537 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Greggböle gård 3 1000047614 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Greggböle kivijalka 1000026909 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Grevböle 1000022322 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grimsby 1000010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Grisby 1000022468 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grönholmen 1000047500 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Gyttjeviken 1155 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Gåsören 1164 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Gäddbergsö 1000022459 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gäddbergsö Bölsängen (Bäckeböle) 1000014402 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gäddbergsö Sandviken 1000014401 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haaviston vallit 1000007688 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Haddom 1000022383 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hagaböle 1000022368 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hagaböle torp 1000022408 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hagalund 1000046373 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Hammarbacka 1000013663 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hamnholmen 2661 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hamnskär 1152 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hamnvik 1000007678 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Hannusmalmen 5 1000027620 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Hannusmalmen 6 1000027769 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannusmalmen 7 1000044959 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hannusmalmen I 585010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannusmalmen II 585010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannusmalmen III 585010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannusmalmen IV 585010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Harapottsbacken 1000010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hardom 1000013666 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hardom 1000022385 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haukkakallio 1000005760 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Haukkakalliontie 1000018067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Heikkilä 701040045 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hellinkoski 701010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hellpottmossen 1000026874 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hembacka 424010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hemmings 1000013644 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hevossaari 1000023784 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Hevossaari 2 1000024482 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Hevossaari 3 1000024486 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Hevossaari 4 1000027893 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hevossuo 1000014875 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hirvikoski 701040051 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hohti 1000007690 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Holmgård 701010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Holmgård Holmankoski 701040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Holmgårdin mylly 1000010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Hommansby 1000022387 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hommansby Kvarnbacken 424010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hommas 701010017 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder bronsålder
 Honkala 701040046 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Horslök Lubondas 1000022335 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Horslök Strandas 1000022336 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Horslök Teiras, Jukas & Långgården 1000022337 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hosmossen 1000046982 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Houtlaan 1143 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Huuhkajavuori 701010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Härkäpää 1000022329 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Härkäpää kartano 1000022330 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hässjeholmen 1000048408 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hästhagaberget 1000041009 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Hästhageberget 585010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Högmalmen 585010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Idlax (Idlax) Grindas 1000003238 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk
 Idlax (Idlax) Nybacka/Idbacka 1000003237 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Idlax Broas 1000022411 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Idlax Böle 1000022412 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Idlax Furunäs 1000022413 möjlig fornlämning