Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2595 objekt
sökvilkor: Nyslotts landskapsmuseum (Södra Savolax)

Enonkoski
 Ahola 1000000488 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Aholahdenniemi 1000007856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aholahti 1000007857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aholampi 1000000433 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ahvenlahti a 1000000473 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahvenlahti b 1000000476 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Emännänniemi 1000000445 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Enonkosken saha 1000031590 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Enonkoski 1000000490 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Enonvesi Immonsaari 2436 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Halkolahti 1000007864 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhivirta 1000028449 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Hanhivirta Pieni Linnasaari 1000027231 naturformation
naturformationer,
 Haukkalahdenvuori 46010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, stenålder bronsålder
 Hepovirta 1000000482 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hiekkokannankaarre 1000000416 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Hirvisaari 1000047709 övrigt objekt
naturformationer, modern
 Huuhtniemi 1000007839 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huuhtsaari S 1000007842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Huuhtsaari W 1000007843 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyypiänniemi 1000000409 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso-Jussi 1000007841 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Itälahti 1000000469 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kaarteenlahti 1000000449 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kangassaaren lasitehdas 46500001 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Karjalanlahti 1000007860 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karjalanlahti 2 1000025907 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Karpalolampi 1000000478 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kierinniemi 1000000443 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kivelä 1000025885 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivula a 1000000415 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Koivula b 1000000462 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kolveenlahti 1000000471 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotkuinniemi a 1000000411 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotkuinniemi b 1000000413 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kotkuinniemi c 1000000425 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotkuinniemi d 1000000426 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotkuinniemi e 1000000427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotkuinniemi f 1000000435 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kotkuinniemi g 1000000440 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurtinvuori 46010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Käkölampi a 1000000459 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käkölampi b 1000000479 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käkölampi c 1000000480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käkötaipale 1000025910 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käkötaipale a 1000000442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käkötaipaleenlahti 1000022112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kämppälahti 1000007844 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Käränkö 1000007845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Laiskanmäki 1000006019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehmisjoki 1000000493 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Murhahauta a 1000000477 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Murhahauta b 1000000483 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Otralampi 1000000452 fyndplats
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Pieni Kampukkalahti 1000007858 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Piikakivi 1000017810 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pirunvuori 1000017499 naturformation
naturformationer,
 Pitkälahti 1000000431 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Pöytälahti a 1000000418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Pöytälahti b 1000000506 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Pöytälahti c 1000000474 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Repokivi 1000000450 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Reponiemi 1000032203 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruunaniemensalo 1000000456 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruunaniemensalo 2 1000025898 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruutanlampi 1000000454 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ryssänkivi 1000006022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Sammallahti 1000000429 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saunaniemi 1000000437 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Savisuo 1000006020 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Simanala 1000020206 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
träkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Suontaus a 1000000446 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Suontaus b 1000000448 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Surmajoki a 1000000438 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Surmajoki b 1000000481 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Surmajoki c 1000000486 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suuri Syväniemi 1000008607 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Tontonlampi 1000025896 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tontonmäki 1000017500 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonkanta 1000007852 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Ukonkanta 2 1000050291 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Ukonvuori 46010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, stenålder
 Vahtisaari 1000018644 möjlig fornlämning
försvarsverk,
 Valkealahti 1000007862 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Valkealampi 1000007855 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Valkeislahti 1000007863 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Valkeislampi 1000000485 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser,
 Valkeisniementie 1000007859 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanha hautausmaa 1000017102 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Vetokanta 1000025909 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vetokanta (Käkövesi) 1000007851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Virtala 1000025897 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuorijärvi 1000006021 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välisalo 1000039209 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Välitupa 1000051601 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vääränpohja 1000025908 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Hirvensalmi
 Annisenlampi 1000005943 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Eskolanselkä 2576 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hahlavuori 97010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Hakolahdenvuori 1000017785 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hakolahdenvuori E 1000017787 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiekkaniemi 97010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkaniemi pohjoinen 1000019604 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvisalo 1000001476 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso-Niemistö 97010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isopelto 1000041710 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokikangas 1000005942 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kappalahti 97010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhunpääsaari 1000045758 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Katosniemi 97010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kieluvainen Karhunpääsaari 1000046325 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kissakoski 1000005947 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kuusela 97040001 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Lahdenkangas 1000005944 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lampuunlahti 1000016634 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kyrkobyggnader, medeltida
 Lampuunlahti 1000017805 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, medeltida historisk
 Leirintäalue 97010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liukonlahti 1000019606 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luhtionsaari 1903 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mustaniemi 1000017790 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Onkiniemi 1000017783 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Onkiniemi 2 1000017784 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltola 97010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Piiraa 97010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ripatinkoski 1000005945 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Ruokolampi 1000027807 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Savikangas 1000027808 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Simoniemi 1000005946 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sulamalampi 97010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syväniemenkangas 1000005948 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkilampi 1000019607 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Taipale 97010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tervasaari 1000028543 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, förhistorisk
 Tuhankoski N 1000017789 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Töllinmäki 97010003 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uitonniemi 1000047711 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ukkosenlahti 1000006159 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uus-Taipale 97010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vilkonharju 97010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylä-Rynkä 97010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
Juva
 Aevo 1957 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Aittalahti 1000027728 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Akkalahti 1000000372 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Akoja 1000000390 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alimmainen A 178010131 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alimmainen B 178010132 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Anttila 178010010 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Apteekkarinkangas 1000012388 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Enkelinpesä 178010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, odaterad
 Etelälahti A 178010137 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Etelälahti B 178010139 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Etusaari 1000032939 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Haapamäki 178010022 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hakolahti 1000019734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hakolahti 1000027729 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Halola 1000039417 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Harotunmäki 178010025 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haukkolahti 1000027730 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hepolahti 178010146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hepo-oja 178010084 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Herakangas 178010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Heralahti 1000000381 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heraniemi 1000000380 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkaniemi S 178010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkasalmi 1000000387 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietajärvi Kalmasaari 178500003 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Hietaniemi 1000000360 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiidenlampi A 1000000365 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiidenlampi B 1000000366 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiidenmäki 1000013190 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiidenvuori 1000013196 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hitjuksenjärvi 178010060 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hitjuksenmäki 178010138 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Honkainlammit 1000027963 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hopeasaari 1000019730 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hovin mylly 1000019772 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Huihatsaari 1000032938 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huitukka 1000019780 möjlig fornlämning
fyndplatser,
 Huitukka 2 1000019737 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huosiokangas 178010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huosiossalo 1 1000027146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huosiossalo 2 1000027094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huosiossalo 3 1000027145 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huosiossalo 4 1000027095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hyötyynniemi 1000000359 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Inkilä 1000045364 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Itilänniemi 1000043149 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Johannala 1000045125 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Jokkuen kanava 1000013567 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokkuenkangas 1000013570 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokranta 178010012 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Juhola 1000041791 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Juhola 1000048327 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Juoksusuo 1000012972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaipiala 178010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Kaipiala 2 1000041027 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Kallioniemenkangas A 178010136 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kallioniemenkangas B 178010140 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kangasjärvi 178010092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kansala 178010074 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Karihiekka 178010062 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karsikkomäki 178010021 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kettula Teittilä 1000041085 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kettula Teittilä 2 1000041109 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ketveleenniemi 1000000378 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kilpolankoski 1000000376 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kilpolankoski B 1000019779 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser,
 Kirjastensuo 178010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad historisk
 Kirkonkylä 1000041856 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kirvesniemi 1000002053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kivijärvi 1000002061 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kivistö 1000041724 fyndplats
färdvägar, historisk
 Knuutilanmäki 1000019726 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koivula 1000041837 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Koivuranta 178010038 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kontiainen 1000042210 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Kummunpuro 178010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuosmalanlampi 1000021542 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kupsalanniemi 1000005916 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kuusela 1000021543 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kytöniemi 1000000373 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Käärmeniemi 1000013573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laamalanlahti 1000013577 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lammasniemi 1000000379 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lanikko 1000019790 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lehmäniemi 178010046 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lehtopatama 1000020490 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Loukio 1000011930 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
fyndplatser, historisk
 Loukio 2 1000039592 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder järnålder
 Loukionoja 1000013185 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Luuniemi 1000000370 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marjakangas 1000000385 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marttila 1000049774 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Matinniemi 1000000377 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Melasenkoski 1000013563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mustakorpi 1000019770 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustaniemi 1000013188 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustatlammit 1000031572 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustatlammit 1000051217 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustonen 1 1000012970 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustonen 2 1000012971 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Myllyalanen 178010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllylampi 1000019727 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Myllynalanen 1 1000019738 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynalanen 2 1000019739 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynalanen 3 1000019741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynalanen 4 1000019742 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Neulaniemi 1000000382 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nevajärven Itäranta 1000021471 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niininiemi 1000002054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Noutosalo 178010008 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nuijankanava 1000019771 möjlig fornlämning
färdvägar,
 Nuottakodanlahti 1 1000027831 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Nuottakodanlahti 2 1000027832 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ohkolahti ja Olkonniemi 1000002055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Oinasniemi 178010048 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Oinola 1000042203 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Otamo 1 178010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Otamo 2 178010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Paimenniemi 1 178010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Paimenniemi 2 178010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pajulahdenmaa 178010049 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pakkasensalmi 178010143 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palosjärvi 1000000364 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Papinsalo 178010081 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Papinsänky 178010130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Pappilan Ylämäki 1 178010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Pappilan Ylämäki 2 1000002056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Partala 1000028594 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Partala 2 1000047610 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Partalanaho 1000002057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pekurila 1 178010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad
 Pekurila 2 178010001 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pekurilanjoki 1000002058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pekurilanniemi 1 178010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pekurilanniemi 2 178010075 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peltoinmaa 1000000367 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peltoniemi 1 178010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltorinne 1000040986 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pesäjärvi 1000019788 möjlig fornlämning
boplatser,
 Pieni Hakolahti 1000027099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pihlajasalo itäpuoli 1000051447 fyndplats undervattensobjekt
händelseplatser, historisk
 Piikkilä 1000000386 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder järnålder järnålder
 Piikkilä 2 1000041051 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Piikkilä 3 1000041057 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Piikkilä 4 1000042204 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Piikkilänharju 1000012390 möjlig fornlämning
försvarsverk, ej definierad
 Piispanautio 1000019787 möjlig fornlämning
boplatser,
 Pohjoinen Ristilampi 1000002540 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Pohjoislahdenniemi 1000001486 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjois-Näärinki 1000012391 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pukkilampi A 1000000383 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pukkilampi B 1000000384 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pusukkala 178010009 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pykälämäki 1000002059 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pyllyniemi 178010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Päiväranta 1 178010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder järnålder historisk
 Päiväranta 2 1000020512 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Raintsaari A 178010082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raintsaari B 178010083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Raintsaari C 1000027148 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raintsaari E 1000027100 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rantala 1000032256 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Rantala 2 1000041826 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ranta-Pajula 1000018697 fyndplats till posten har bifogats tilläggsfiler
fyndplatser, järnålder
 Rapaniemi 178010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rapioniemi A 1000000361 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rapioniemi B 1000000362 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rapioniemi C 1000000363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rapioniemi D 1000013565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rasakanniemi A 1000000368 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rasakanniemi B 1000000369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Rautjärvi Ruumissaari 178500005 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Remojärvi Kappelinpelto 178010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk medeltida
 Remojärvi Kappelinpelto 2 1000041055 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Repomäki 1000000374 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riemiö 1 1000031573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Riemiö 2 1000031574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Romukangas 178010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Romunmäki 1000041346 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ronkala 1000041857 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ryönänniemi 1000045692 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ryönänniemi 1000049883 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Salajärvi Luuniemi 178500006 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Salajärvi Mykkyläsaari 178500004 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Salmensilta 1000002060 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Sarkaslampi 178010142 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Sarkasvuori 178010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Saunalahti 1000001483 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Savilampi 1000019725 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Savivesi Ruotsinsaari 178500007 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Sikokangas 1000019766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Silmäsuo 1000019765 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Silmäsuo 2 1000019768 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soivuorensuo 1000013187 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Souru Etelälahti 1 1000046067 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Souru Etelälahti 2 1000046068 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Sourunniemi 178010145 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Stedingkin vallit 1000012389 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Sulkanen 1000012393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Syrjäntakasenniittu 178010023 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkänniemi 1000000375 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi 1000027244 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Sääksjärvi A 178010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi B 178010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi C 178010090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sääksjärvi D 1000002541 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi E 1000019717 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi F 1000019729 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sääksjärvi G 1000019731 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi H 1000019732 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sääksjärvi J 1000019733 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taivaslahti 178010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tarkeisniemi 1000012392 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Teittilä 1000013191 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Tervakallio 178010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tiusasenkangas 1000000388 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tiutionsalmen silta 1000031575 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, modern
 Ukkola 1000045464 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Unijoki 1000002062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Vanha kirkko 1000020152 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk medeltida
 Vanha pappila 1000020153 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vesala 1000046548 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vinninniemi 1000039658 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Vinninniemi 2 1000041089 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Virsikallio 1000000371 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viserinkallio 178010085 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuoreinen 1000019778 fyndplats
fyndplatser,
 Vuoreinen 2 1000019745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuoreinen A 178010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuorenmaan kalkinpolttouunit 1000021488 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuorilahti 1000013197 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Välijoen suu 178010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välijoki 1000019777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
Kangasniemi
 Ahvenlampi 1000027833 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ananianniemi 213010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Elämänlähde 1000027693 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Etelä-Anttila 1000047116 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Haapalahti 213040002 fyndplats
fyndplatser, ej definierad
 Hannonlahti 1 213010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannonlahti 2 213010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Helkkimenniemi 1000015045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Helkkimäniemi 1000015041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hetelampi 213010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkaniemi 1 213010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiekkaniemi 2 213010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirsilahti 1000027834 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänissaari 213010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaituri Ruumissaari 1000004923 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Ketvellahti Karhunpäänsaari 213500003 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kolmipohja Ruumisniemi 1000004925 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kuoliosaari 1000032861 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, gravplatser, medeltida järnålder
 Kuppikivenmäki 213010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kurjensuo 1000035317 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kutemajärvi Lamposaari 1000004926 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kuutinneva 1000035320 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kävynniemi 213010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lajunkangas 213010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lapinsalo 213010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Leskelä 213010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lippuvuori 213010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lääminki Tuomarinluoto 213500004 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Matinkangas 213010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nisuksenlahti 1 213010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nisuksenlahti 2 213010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nisuksenlahti 3 213040001 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pohjaniemi 1 213010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pohjaniemi 2 213010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pölläkänniemi 213010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pöyhönlahti 213000001 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rovastinsola 213010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ruokoniemenharju 1 1000015043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokoniemenharju 2 1000015044 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokosalmi 213010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siikalahdenkangas 1000035319 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siikaniemi 1000015042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Suurola 1000044337 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Tamaranjoki 1000027835 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tipsalo 1 213010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tipsalo 2 213010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tipsalo 3 213010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tipsalo 4 213010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tipsalo 5 213010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuorentorppa 1000027836 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Ylemmäinen Ruumissaari 1000004924 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
Mäntyharju
 Aholansaari 507010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Haapalampi 1000032073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Haapasaari N 1000032233 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Halenneenvuori 507000001 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, odaterad
 Halssinlahti 1000006656 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hanganlahti 1000002629 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Harjunniemi 1000002605 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haukkavuori 507010002 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Heikinsaari 1000051258 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Hiilihaudanmäki 1000041525 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huuhtjärvi 1000029219 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Häkälä 1000027210 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Itkonlahti 507010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder bronsålder
 Jalajanjärvi 1000032935 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Joutenojansuu 1000006662 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juolasveden Kuikkolahti 1000027212 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Juolasveden Kuikkoniemi 1000009181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Jänislahti 1000006657 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kajaanlahti 1000032242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaljunjärvi 1000029221 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaljunkoski 1000007285 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaljunkoski 2 1000049749 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, modern
 Kannonalus 507010031 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Karhulampi 1000029222 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keitaankannas 1000002607 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ketunpesänniemi 1000029220 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiepinsalmi 1000009182 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kierlammet 1000002630 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kihliänjärvi 1000006653 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kirkkokallio 1000044289 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kortelampi 1000042258 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kosenmäki 1000002622 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Koskenniemi 1000002616 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Koskinen 1000002617 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kotilahti 1000006658 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuikkolahti 1000002620 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukonkorpi Jääkärinmäet 1000009180 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kukonkorpi Rajamäki 1000009179 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kuorejärvi 1000029223 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laijuslahti 1000002625 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lankaniemi 1 1000009172 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lankaniemi 2 1000009173 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Latoniemi 1000006660 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Linnasaari 507010001 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Lotinjoki W 1000032237 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Loukkusaari 1000034392 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lovalahdensalmi 1000006652 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lovaslahti 1000002613 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luuminniemi 1000002628 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Majaanniemi 1000002619 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Merulahti 1000006654 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Miekankosken linnoitteet 1000001911 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Mustanpohjanlahti 1000002615 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutalahti 1000006665 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Muurahaisniemi 1000006095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder stenålder tidig metallålder
 Naaraniemi 1000049891 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nikkilä 1000002612 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Nuottiniemi 1000038439 fyndplats
gravplatser, järnålder
 Pajamäki 1000002608 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, medeltida järnålder
 Papinniemi 1000002606 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappilanniemi 1000009174 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pitkälahdenniemi 1000006661 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkälahti 1000002626 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkälahti 1 1000032234 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkälahti 2 1000032235 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pyhäkoski 1000009261 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pyhäveden Pyhäsaari 1000042757 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Pölhö 1000029226 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pönniö 1000032072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rautjoki 1000009273 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Ropunniemi 1000006655 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ruohoranta 1000022152 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk historisk historisk
 Ruotimon silta 1000032239 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Ruotimonkoski 1000032238 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sarvimäki 1000009177 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Sarviniemi 1000009178 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Siikamäen linnoitteet 1000001912 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Siilinmäki 1000031386 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Sikkola 1000047261 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Suivanlahti 1000001283 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suolahti 1000006664 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Survaanlahti 1 1000009269 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Survaanlahti 2 1000009271 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Survaanlahti N 1000032059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Survaanniemi Kapiasalmi 1000009267 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Survaanniemi Uitonniemi 1000009266 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Suurijärvi 1000032071 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suuriniemi 1000006666 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Syvälahti 1 1000002621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syvälahti 2 1000002627 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Taipale 1 1000002610 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Taipale 2 1000002618 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Taipaleenlahti Kirveslahti 1000009288 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Taipaleenlahti Vehkalahti 1000027225 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Talvilahti 1000006659 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Teerniemi 1000009171 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tiilikkala 1000023449 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Torviniemi 1000002611 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuustaipaleen kanava 1000009256 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Vannekivi 1000032075 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vanosenniemi 1000006668 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Viitavalkama 1000006667 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuorela 1000032236 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Vuoriniemen varustukset 1000001913 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Väärä 1000029224 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylä-Pahkajärvi 1000029225 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylä-Rieveli 1 1000018600 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Ylä-Rieveli 2 1000018603 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Ylä-Salmijärvi 1000032062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Äijälä 1000002614 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
Nyslott
 Aarresaari 1000004143 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ahmalahti a 246010062 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ahmalahti b 246040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ahokkaansaari (Ahokas) 618040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aholahti 1000002510 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder historisk
 Aholahti 2 1000039594 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Ahven-Valkia 1000017482 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Airokallio 1000029597 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Aittoniemi 1000018318 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Akkalahti 1000023300 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ala-Kaskila 1000018273 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ala-Pesola 246010052 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ala-Riihimäki 1000018274 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Anatsonniemi 1000002428 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ankonpykälänkangas 246010082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ankonpykälänsuo 246010081 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Antikanniemi 618010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Eevansaari 1000019402 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Emännänniemi 1000000055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Enasalmi 1000012202 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Estekivilouhos 1000023316 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Everlahti 1000027573 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Haapiomäki 1000012442 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haikanpää 1000030278 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Hakokangas 1000038750 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hakolahti 1000023310 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Hangaslampi 246010063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hangasmaankangas 246010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder tidig metallålder
 Hankalammenkangas 1000004209 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hannikkala a 246010006 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hannikkala b 246010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hannikkala c 246010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hannikkala d 246010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Harjuaho 618010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjula 246010017 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Harjula 246010034 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Harjula 2 1000050638 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Harjunniemi 1000002446 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjunpäänlampi 246010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjupelto 1000018383 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hattuharju 246010083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hattukallio 246010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Hattukallio b 246010089 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Haudanpohja 1 1000012203 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Haudanpohja 2 1000012204 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Haudanpohja 3 1000012206 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Haukilahden pohja 1000002458 möjlig fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Haukilampi 1000051458 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Haukivesi Hietasaari 2448 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Haukivesi linnavuori 1000002490 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Haukkavuori 1000002477 fast fornlämning
konst, minnesmärken, förhistorisk
 Hautalahti 246010071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Hautalahti 1000049885 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hautausmaa 618010053 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Hautausmaa 618040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Havukkalahti 1000007853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Heinniemi a 618010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Heinniemi b 618010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Henttola 246010100 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Heponotkonsuo 1000023286 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Heposaari 1000000458 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Herasalontie 1000002487 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Herttuala a 246010014 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Herttuala b 246010015 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Herttualan kansakoulu 246010016 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hevonpäänlahti 1 1000027574 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar,
 Hevonpäänlahti 2 1000027575 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Hiekkaharju 741010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkalahti 618010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Hiekkalahti 1000019403 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiekkaniemi 1000002470 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Hiekkaranta 741010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiekkaranta B 741000003 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiesunjoki 1000002448 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietasaari, Tuohiselän koillisosa 1000047713 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hievaslahti 618010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hievasniemi 1000018246 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hiianniemi 1000002414 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiislahti 618010017 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hirsiniemi 246040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hirviniemi/Savonranta 1000047715 naturformation
konst, minnesmärken, odaterad
 Hirvivuori 1000006098 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hirvolanselkä Hiekkasaari 1896 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Holstinsaari 1000044255 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Honkaniemi 618010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hovinluhta 618010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huhmarlahti 1000002512 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hukkataipale 1000002412 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huovananlahti 1000027194 möjlig fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Hynninlahti 618010042 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hytermä 246010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hyypiänniemi 1000042436 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hyypiänvuori 1000018271 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hyyrysuo 246010013 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hälvä 246010103 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hälvänjoki 618010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Härkinsalo 1000028555 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Härkälampi 1000024328 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Härkälampi 2 1000024331 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Häyrynjärvi a 1000002449 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Häyrynjärvi b 1000002450 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Häyrynjärvi c 1000002479 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Ihanteeniemi 1000025789 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Ikoinniemen linnavuori 740010002 fast fornlämning
försvarsverk, järnålder
 Ilmaniemenluoto 1000044249 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Immola a 740010007 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Immola b 740010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Immolan pelto 1000047447 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Innala 1000002473 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Kankaisselkä 2615 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Iso Ruutlampi 2 1000009894 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso-Kankainen 1000002474 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Iso-Ruutlampi 618010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Itikkakallio 1000005920 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk historisk
 Itikkasalmi 1000044921 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Itäinen Ahmaluoto 618040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaakonaho 1000037989 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Jokiniemi 1000002413 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokipelto 1000002423 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Jousharju 1000018245 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Jousharjunniemi 618010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jussila 1000005921 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juurikkamäki 1000018268 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Juurikkasuo 1000029341 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Juuvinniemi 1000017480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Juvola 740010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Jysmänmäki 1000025791 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Jysmänniemi 246010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järventaus 1000002445 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kaakkomäki 1000027130 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial,
 Kaarinmäki 1 246010026 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kaarinmäki 2 1000037979 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kaarnaniemi 1000028875 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaarniemi 618010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaatiolahti A 741010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaatiolahti B 741010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaidansaari 1000018323 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kaijanharju 1000051457 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Kaislanmäki 1000002426 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaitasaari 1000037971 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kaitasuo 246010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaivannonharju A 246010131 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaivannonharju B 246010132 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaivanto 1000012443 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kalaniemi a 246010095 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalaniemi b 246010094 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kallioniemi 1000002509 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kallislahti 1000022862 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kallislahti-Pihlajalahti 1000012471 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kallunmäen vallit 1000002066 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kallunmäki eli Kirkkomäki 1000015367 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, historisk historisk historisk
 Kalmansaari 1000029112 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kanalampi 246010125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kanasaari 1000025834 möjlig fornlämning
boplatser,
 Kangaslampi 246010130 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kankaanlaita a 246010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kankaanlaita b 246010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kankaissaari 1 1000012207 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kankaissalmi 1000012208 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Kapteeninkatu 4 1000002513 naturformation
markkonstruktioner, odaterad
 Kapustalahti 1000004208 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Karhula 1 1000005949 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Karhula 2 1000004207 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Karhuniemi A 741010002 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Karhuniemi B 741010003 fast fornlämning
stenkonstruktioner, ej definierad
 Karhunpäänniemi 1000004215 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjalankallio 1000019404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karkianpelto 1000015884 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Karkonsaari 1000013457 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Karsikkokiventie 1000005922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Karsikkovuori A 1000003280 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Karsikkovuori B 1000003281 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kartunranta 1000043508 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Karvinniemi 1000042521 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kasila a 246010101 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kasila b 246010102 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kataanmäen varustus 1000002067 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Katiskalahti 1000002475 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Katriinankanta 1000024343 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Kaukaanniemi 1000002469 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisniemi 246010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisniemi 741000004 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisniemi 1000042820 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaupinniemi 1000037328 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kaupinsaari 1000023800 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Kaupinsaari 1 2635 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kauronlahti 618010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kelokangas 1000002406 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keplakkosuo 246010134 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keronsärkkä 1000018240 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kerosärkkä 618010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keskotupa 246010119 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kessilänmäki 1000045593 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kettula 246010012 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ketvele 741010005 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Ketvele 1000018253 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Kieluunmäki 1000045568 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kihlakivenniemi 1000035322 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Kirkkoniemi 1000020029 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, historisk historisk
 Kirstinkirkko 1000005926 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kirveslahti 618010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirveslahti 1000018372 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kirveslampi 740010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kissakallio 1000018249 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kivilahti 1000018196 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kivilampi 1000031439 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kiviojanlahti 1000023295 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kiviojanmäki 246010112 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kiviojanmäki 2 1000038454 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kivirannanselkä Kalmonsaari 740500005 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Kivisilta 1000023315 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kohojoki 246010060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kohojoki 1000002481 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Koikkala 618040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koikkalaisenlahti 1000002461 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koiralampi 246010050 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koitterkangas 1000009892 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Koivula 246010024 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Koivuvuori 1000051329 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kokkolankallio 1000045569 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kokkolanlahti 1000002460 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kokkomäki 246010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kokkoniemi 618040009 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kokkosaari 1000042900 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kokonaho 1000002493 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kokonlahti A 246010121 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kokonlahti B 246010122 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmikanta 246010049 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kommerluoto 1000044253 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Kongonpäänlahti 1000019271 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kongontaipale 1000002415 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korkiaharju 246010129 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kortelahti 1 1000012209 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Kortelahti 2 1000012210 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kortesaari 1000024344 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Korvenlahti 1000020446 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Koululahti eteläranta 1889 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koululahti pohjoisosa 1890 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koululahti Vääräsaari 1888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koveronkallio 618040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuhisevanniemi 246010088 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Kuikkari 1000002402 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuikonniemi 1000017936 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuivisto 1000025807 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Kukkoniemi 618010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kulhanlampi B 246010123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultakivi 1000014144 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kummelmäki 1000018310 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kummelniemi 1000041948 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Kuoppasuo 1000039234 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kurkikanta 246010092 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kurkiniemi 618040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kurosenkallio 246010099 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuusela 1000018192 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuutinmäki 1000044997 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kyllölänmäki 1000045595 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kylmäniemi 618040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kylmäniemi a 1000002408 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder järnålder tidig metallålder
 Kylmäniemi b 1000002451 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder järnålder stenålder
 Kylmäniemi c 1000002452 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, järnålder
 Kyläsepäntie 1000043507 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kynämäki 1000046161 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrönsalmi Kyrönniemi 1886 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Käpälämäki 618010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärensalmi 618010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Käräänkangas a 1000002407 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käräänkangas b 1000002431 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kääpälahti 741010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kääpäsaari 1 741010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kääpäsaari 2 741000002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Käärmekallio 246010073 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Kömpyränniemen linnoitteet 1000018374 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kömpyränniemi 246010104 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laamalanmäki 1 1000002422 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Laamalanmäki 2 1000044999 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Laamalanmäki 3 1000045000 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Laamalanmäki 4 1000045001 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lahdenkylä 1000018311 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Laitaatsaari 1000023291 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Laitaatsillan taistelupaikka 1000001920 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Laitaatsilta 1000029370 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Laitaatsilta Jukolansalo 1885 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lakeenniemi 1000026448 övrigt objekt
boplatser,
 Lamminmäki a 246010040 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lamminmäki b 246010041 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lamminmäki c 1000044988 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lamminniemenlampi a 618010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminniemenlampi b 618010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Lamminniemi 246010111 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lamminsuo 1000002435 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lamperonsuo N 246000001 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Lamposaari 1000001921 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lamposaari 1 1000042747 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lamposaari 2 1000042748 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lampsunniemi 246010051 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lankola 246010045 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lapinjärvi 1000004212 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lapinsaari 246010064 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Lapinsaari a 1000002429 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lapinsaari b 1000002430 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lasimäki 618010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Latsinmäen ja Immolanmäen redutit 1000001922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Laurikkasillansuo 1000031145 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lautakannanlahti 1000023292 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lautapelto 246010022 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lehmiahonsuo 246010113 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lehtiaho 1000051467 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lehtiluoto 1 1000040020 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lehtiluoto 2 1000040021 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lehtiniemi 1000027642 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Leinolanhiekka 1000002462 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leirinmäki 1000022869 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lemmenkallio 246010138 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lepola 246010039 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Leporanta 1000002401 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lepänniemi 1000018375 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Leviälahti 1000012211 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Leviäniemi 1000047245 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Levälahti 741010010 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Liettiinkangas 618010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Liettiinkangas 2 1000029593 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liimonlahti 1000026445 fast fornlämning
stenkonstruktioner,
 Liistonsaari linnavuori 1000002491 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Lillukkasuo 246010133 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Linnalahti 618040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Linnaniemi 618010040 fast fornlämning
försvarsverk, ej definierad
 Linnaniemi 1000004205 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Linno 741010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Linno 2 1000047320 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Lintuniemi 1000018379 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Litmankangas 1000027235 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser,
 Lokkikivenlahti 1000042456 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Louhiniemi 1000018241 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lukkarila 246010025 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lukkarinluoto 1000044262 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Lypsyniemi 1000002511 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lähteelä a 1000002411 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteelä b 1000002453 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteelä c 1000002454 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteelä d 1000002455 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lökki 1000044990 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Majakkaniemi 1000002410 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majalampi 1000002404 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Makkola Hepomäki 1000044992 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Marjakangas 1000030282 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Martinniemi 10 246010136 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Martinniemi 11 246010137 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Martinniemi 12 1000024326 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Martinniemi 1-5 246010105 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, stenålder tidig metallålder
 Martinniemi 8 246010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, tidig metallålder
 Martinniemi 9 246010135 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Materkangas 1000002438 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matinlahti 1000018376 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mehtolanniemi 1000026497 fast fornlämning
fyndplatser, historisk
 Metelinharju 618010023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Metsäkonttorinkuja 1000032827 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, gravplatser, stenålder historisk
 Metsälä 1000005923 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Metsäpelto 1000018194 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Miikkula Lamminmäki 1000051337 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Mikli 246010048 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Miklinsalmi 1000019157 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mikonkivi 740010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Mitinhiekanniemi 1000002416 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Mitinhiekanniemi 2 1000012212 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mitinhiekanniemi 3 1000012213 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Moinniemi Laamalanmäki 618500002 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Monola a 740010004 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Monola b 740010005 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Monola c 740010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Muhasaari 1897 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Muhola a 246010027 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Muhola b 246010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Muhola c 246010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Muholanlahti 1000005903 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Multamäki 1000002486 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Multamäki 1000045878 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Multaniemi 618010022 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Murronsuo 1000018316 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Murronvuori 1000004107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Murtoniemi 1000047249 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mustaniemi 618010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mustavirta 1000028109 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mustonen-Särkijärvi 1000022854 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Muurahaismäki 1000037990 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Muuraissalmi 1000047248 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Myhkyräharju 1 246010114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myhkyräharju 2 246010115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myhkyräharju 3 1000004148 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myhkyränsaari 1 1000031209 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Myhkyräsaari 1989 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Myllylahti 246010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllylahti B 246010124 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllyniemi 1000018381 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Myllyoja 1000049863 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkipelto 1000018189 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mäkrä 1000018371 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mäkrä 1 1000029584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäkrä Hiekkalahti 1000023289 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Mäkrämäki 1000002465 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäntylampi 1000030277 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Mäntylampi 1000042333 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Mäntylä a 246010096 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylä b 246010097 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylän linnoitteet 1000017942 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mäntyniemi 1000018243 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mäntyoja 1000029596 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mökinlahti 1000012214 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Mökkimäki 1000018272 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mökkiniemi 1000018269 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mölsänlahti 1000018320 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Mönkkölä 1000002492 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Nahkiaissalo 1000007854 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Naistenlahti Aittolahti 1892 möjlig fornlämning undervattensobjekt
stenkonstruktioner, ej definierad
 Naistenlahti Järvenlahti 1893 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Naukkarila 246010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Naukkarinmäki 1 1000045596 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Naukkarinmäki 2 1000045598 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Naukkarinmäki 3 1000045599 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Naukkarinmäki 4 1000045638 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Nenäniemi 1 1000028139 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Nenäniemi 2 1000028140 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Niinimäki 246010120 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Niinisaaren varustukset 1000001923 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Niittulahdenniemi 1000042457 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Niittykanta 1000030279 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Niittyranta 1 1000002436 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niittyranta 2 1000002459 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Niittyranta 3 1000002482 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nikaniemi 1000018270 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nikaransaari 618010039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nissilä 1000002464 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nojamaa 1000044996 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Nunnanlahti 246010086 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nunnanniemen linnoitteet 1000018314 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Nunnanniemi 246010091 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nunnanniemi a 246010084 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nunnanniemi b 246010085 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Nuotta-apaja 1000029595 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuotta-apaja 2 1000036016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuuvinlahti 618010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näresaari 1000024354 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser,
 Olavinlinna 1000019735 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida historisk historisk historisk
 Orasaari a 618010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Orasaari b 618010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oravin ruukki 1000018305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Oravin varustukset 1000001924 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Orilampi 1000023332 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Orilampi-Pihlajalahti 1000022853 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Oriniemi 1000023290 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Orisalmi Vahtisaari 1000027228 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Orivirran saarto 1000004264 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk historisk historisk medeltida
 Orivuori 1000003279 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Paaslahti 618010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Paavola 1-2 246010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Paavola 2 1000015954 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Pahatso 618010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pahatsunlahti Rajasaari 1000037753 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pakkasharju a 618010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pakkasharju b 618010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pakkasharju c 618010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pakkasharjun linnoitteet 1000018250 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Palaneenkangas 1000035482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palomäki 1000002433 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paloniemi 1000018312 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Panoviivanluoto 1000044250 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Papinsaari 1000018277 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Patalahti 1 1000047199 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patalahti 2 1000047200 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patasalo 1000019407 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Patoharju 1000044989 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Patterinmäki 1000012444 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Patterinmäki 1000027129 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Pekanniemi 1000024462 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Pekkala 246010018 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pekkala 1000037984 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pekkalan pelto 1000044687 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder medeltida
 Pentinniemi 1000018248 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pentinniemi 1000023313 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pentinniemi 2 1000028874 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Penttilä 1000018242 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pesola 246010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pesolansalmi 1883 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pesäniemi 1000042454 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Petrinhauta 1000019405 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petrinlahti 1000019424 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, modern
 Petrinlampi 1000019399 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Petrinpää 1 1000019400 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Petrinpää 2 1000019401 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Petrinsalmi 1000019398 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Petrinsalmi 2 1000019406 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Petäjämäki 1000042490 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Petäjäniemi 1000023311 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Petääniemi 618010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pieni Kannelsaari 1000044252 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Pieni Leposaari 1000012764 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Pieni Leposaari 2 1000042435 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pieni Patasalo 1000019418 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Pieni-Suottaa 1000012441 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pienivirta 1000029162 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pihlaja 1000047080 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pihlajaniemi 1 1990 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pihlajaniemi 2 1991 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pihlastie 1000005924 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Piikkiahonmäki 1000018193 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Piilomäki 1000046829 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Piippolanmäki 1000049768 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Piippukangas 1000025792 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Pikarniemi 246010087 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikarniemi 1000023305 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pirhiänniemi 1000039507 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pitkä Pihlajavesi 2617 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Pitkä Pihlajavesi Hietasaari 1882 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pitkälahti 1000029586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkälänhovi a 1000002418 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkälänhovi b 1000002419 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkälänhovi c 1000002420 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkälänhovi d 1000002421 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkämäki a 246010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkämäki b 246010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pitkäniemi 1000029591 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkätkankaat 1 1000024489 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Pitkätkankaat 2 1000024490 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Porossalmi Hepokallio 1000002476 fast fornlämning
konst, minnesmärken, förhistorisk
 Porrassalmi a 1000002405 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Porrassalmi b 1000002434 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Povenlahti 1000002442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puhakanlahti 1000017987 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pukronniemi 246010128 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Punkaharju asema 1000050881 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Punkaharju Vesitorni 1000028873 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Punkalanniemi 1000002417 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Punkalanniemi b 1000002497 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Punkaniemi 618040013 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, ej definierad
 Punkasalmi 1 2623 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Punkasalmi 2 2633 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Punkasalmi 3 1000026049 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Punkkerimäki 1000017941 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Puntusensuo 246010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntusensuo 2 1000029580 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Puntusentaus 246010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Puntusentaus 2 246010116 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Purnuniemi 741010012 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Purnunvuori 1000018276 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Puruvesi, Vasaransaari 1000047525 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pusunlahti 618010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pusunmäki 618010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pusunmäki 2 1000042288 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Putikon koulu 1000043506 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Pyyhiekka 1 741010013 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Pyyhiekka 2 741010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pyyhiekka 3 741000005 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pyyniemi 1000006015 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyörinniemi 741000001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pyörissalo 1000027555 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Päivärinne 1000002441 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Päivölä 246010044 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pääskylahti 740010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pääskylahti 1 1894 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pääskylahti 2 1884 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pääskylahti 3 1000020536 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pääskylahti 4 1000020537 övrigt objekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Pääskyniemi 1 1000012215 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Pääskyniemi 2 1000012216 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Pönttöniemi 740010011 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pöträmönniemi A 1000002471 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Pöträmönniemi B 1000002472 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Raikuun linnoitteet 1000012394 fast fornlämning
färdvägar, försvarsverk, historisk historisk
 Raikuunkangas 246010076 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Raikuunkankaan linnoitteet 1000018380 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rajalahti 741010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rajalahti 2 1000048139 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rajamäki 1000020478 fast fornlämning
försvarsverk,
 Rakokivenniemi 1000023314 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Rananiemi 1000049892 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantala 1000002425 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rapakko Saunalahdenniemi 740010140 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Rapaluoto 1 1891 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rapaluoto 2 1898 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rauhala 246010037 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Rauhala b 246010053 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Rauhala c 1000037970 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Rauhala d 1000037985 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Rauhala e 1000044994 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Rauhala f 1000044995 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Rekilahti 246010078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riihiniemi 1000018275 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Riihiniemi 1000025790 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Rinkilä 1000002437 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ristiluoto 618010016 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ristiniemi a 618010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ristiniemi b 618010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ristiniemi c 618010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruhvana 618040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruisniemi 1000002440 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ruissaari 1000040025 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ruokojärvi A 1000032252 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokojärvi B 1000032253 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokojärvi C 1000032254 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruokokaarre 618040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruokoniemen pää 1000023306 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Ruokoniemi 1 1000018322 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Ruokoniemi 2 1000023307 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Ruokoniemi 3 1000037857 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Ruokosuo 1000042816 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ruutikellarinkangas 1000021969 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Ryttyniemi 741010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ryttyniemi 2 1000005951 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ryöpänharju 246010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ryöpänharju b 246010090 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ryöpänlahti 246010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Räisälänniemi 1000037858 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Saarinen-Ahvenlampi 1000022848 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Saarisensuo 1000042421 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Saavisaari 1000040026 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sairala 1000037312 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Salilampi a ja b 618010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salkoniemi 618010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salmelan taimitarha 1000002432 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salmenmäki 1000017945 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sammenkanta 618010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarakonkangas 1000042843 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saramäki 1000045642 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Saukonsaari 1895 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Saunamäki 1000022850 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Saunaniemi 1000004149 möjlig fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Saunasaaren linnoitteet 1000018247 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Saunasaari 246040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saunasaari 618010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savonlahti 246010046 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Savonlinnan vanha asemakaava-alue 1000007473 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Savonniemi 246010093 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Savonrannan kirkonkylän vanha hautausmaa 1000015601 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Seikanlampi 246010069 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Seikanlampi 1000024351 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Selkäniemi 1000018254 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Seppäharju 1000025794 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Seppäkapee 246010117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Seppäkapee 2 1000051464 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Sepänharju 1000017935 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sepänniemi 2 1000019408 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siekaleenharju 1000018959 möjlig fornlämning till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner,
 Sihvola Hepomäki 1 1000045067 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sihvola Hepomäki 2 1000045068 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Siikaniemi 1000004214 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Siikaniemi 1000018258 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Siiperi 741010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sikolamminmäki 1000017937 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sikoselkä 1000044993 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Silvonsuo 1000045640 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Simonsuo 1000037980 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sinikivenlahti 1000024350 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Siplahti 1000018244 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sirola 246010010 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Soidinmäki 1000024580 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Soidinsuonmäki 1000017934 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Soikkelinlahti 1000004150 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Soitunlehto 1000029590 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soitunmäki 1000029589 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sopukanmäki 1000045644 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sopukansuo 246010023 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sopukansuo 1000045756 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sortteerinmäki 1000023080 fast fornlämning
försvarsverk,
 Soukanlahti 1000018256 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sourunlahti 1000004213 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sourunniemi 1000012217 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Sunninkangas 1000009893 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suomäki 1000025793 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Suotta-Väärä 1000023302 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suuraho 1 246010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Suuraho 2 1000015885 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Suuraho 3 1000018960 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Suuraho 4 1000018961 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Suuraho 5 1000018962 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Suuraho 6 1000018963 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder historisk
 Suuraho 7 1000018964 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Suuri Haapajärvi A 1000002496 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suuri Haapajärvi B 1000002485 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suuri Pirttilampi 1000026499 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Suuri Siikajärvi 1000029579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suurijoki 1000014775 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suurijoki 1000042839 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suurijärvi 1000023775 fast fornlämning
konst, minnesmärken,
 Suvikangas 1000002466 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder tidig metallålder
 Syrjäispäänniemi A 1000002478 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Syrjäispäänniemi B 1000002489 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Syrjälä 1000022858 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Syvälahdenvuori 1000036017 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvälahti 1000029587 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvälahti 1000049833 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Syvälahti 1 1000036018 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Syvälahti 2 1000036021 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Syvälahti 2 1000049834 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Syvälahti 3 1000036023 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syvänotko 1000005925 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Säimenenniemi 1000018313 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Särkijärvensalo 1000018190 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Särkijärvi 1000017933 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Särkijärvi-Saarinen 1000022847 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Särkilahti 618010005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Särkipukro 246010079 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Särkipukro 2 1000031436 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Särkipukro 3 1000031441 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Säynejärvi 1000027954 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Sääsniemi a 246010065 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääsniemi b 246010066 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääsniemi c 246010067 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääsniemi d 246010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääsniemi E 246010098 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sääsänlahti 618010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääsänmäki 618010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Taipaleenlahti 1000018199 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Taipaleenmäki 1000018198 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Taivallahti 1000018222 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Takkusaari 1000044265 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Takolamminsuo 1000018319 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Takolamminsuo 1000023308 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Talliluodot 1000025835 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Talvihaudanniemi 246010118 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Talvitiensuu 1000018317 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tappulahdenkangas 1000018378 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tappuvirran varustukset 1000001925 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tervahaudankangas 1000018251 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervahaudanniemi 1000044251 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Tervaniemi 1000023301 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Tervassaari a 1000002443 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervassaari b 1000002444 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tetrilahti 1000023447 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Teyrivalkamanniemi 1000042520 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tiejärvi 1000026440 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tielampi 1000004210 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tielampi NE 1000031144 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tiisanmäki 1 1000045646 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Tiisanmäki 2 1000045647 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Tinamäki 1000025796 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Toivola 740010010 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tolppala 1000027649 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Torikonniemi 1000041947 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Tuohiluoto 1000044248 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Tuohiluoto 1000044267 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Tuomaanniemi A 246010074 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Tuomaanniemi B 246010127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuppuranmäki 1000023312 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 TVL 246010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tynkkylänjoki 1000002409 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tynkkylänjoki b 1000002457 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tynkkynen 618040004 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tyrisevänjoki 1000025795 möjlig fornlämning
markkonstruktioner,
 Tyynelänmäki 1000037977 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Ukkoniemi 1000018257 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Uljanansaari 1000042911 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Uuniraunio 1000042336 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Uuraanniemi 1000044268 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Uuraansaari 1887 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Uusipaikka a 246010042 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Uusipaikka b 246010043 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Vaara Honkaniemi 618010064 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vahtisaari 1000012440 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Valkia 1 1000014776 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkia 2 1000014777 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkiajärvi 246040006 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Valkialampi 1000042332 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkialampi 1 1000036024 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkialampi 2 1000036025 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkkila 1000002424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Vallimäki 1000031440 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vanha Sulkavantie Luhdansuo 1000027608 fast fornlämning
färdvägar,
 Vanha Sulkavantie Pihlajalahti 1000027617 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Vanha Viipurintie 1000027587 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Vapanen 1000017481 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vapasenranta 618040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Varisluoto 1000044264 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Varpamäki 246010032 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Varpaniemi 1000042779 naturformation
naturformationer, odaterad
 Vartiosaari 246000002 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vasattari 1000024347 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Vasattarinlampi 1000042385 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vehkaranta 246010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Vehkasalo 1000030281 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Vehmaa 618010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vehmasjoki 246040005 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vehmasniemi 1000042840 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Veneenniemi 1000018377 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Venesaari 1000019272 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Verkkosuo 1000042808 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Vesala 1000042335 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Vetokanta (Mäntysalo) 1000007849 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Vetotaival 1000002439 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Vihansaari 246010072 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vihtakannan kanava 1000004211 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viitamäki 1000049769 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Virranniemi 1000044263 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Virtasalmi 1000051456 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vonganniemi 1 1000023284 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vonganniemi 2 1000023285 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vonkaniemi C 246010126 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Vonkanniemi a 246010075 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Vonkanniemi b 246040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vorssinsuo 1000024581 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vuokkorinne 1000002456 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Väistönsalmi Juurikkalahti 1000041849 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Väliaho 1000035300 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välimaankangas 1000018195 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Välimäki 1000048726 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vänninsaari 1000044266 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Vääränvirta 1000029214 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Yhteislaidun 618010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, ej definierad
 Ylemmäisienmäki 246010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ylä-Hälvä 618010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylänteenmäki 246010019 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Yläsalmi 1000030280 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Ylätalo 246010056 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
Pertunmaa
 Ahvenjärvi 1000001255 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ahvenniemi 588010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Aitsaari 1000000254 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Haminankangas 1000001268 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukilampi 1000004625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietalahti 1000001256 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirsniemi 1000001273 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Honkasaari 1000000253 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Jussosenniitty 1000000798 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kalmanniemi 1000001257 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkkokallio 1000001275 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Koukkujärvi 1000001269 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuhaniemi 1000001258 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuidutsaari 1000000793 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kutemi 1000001259 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusela 588010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Lampila 1000001270 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lampila 2 1000001271 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, historisk
 Lapinniemi 588040001 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, förhistorisk
 Linnajoki 588010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Linnamäki 588010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter