Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 717 objekt
sökvilkor: Esbo stadsmuseum

Esbo
 Alamyllyntie 1000034651 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Alberga 1000036093 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Alberga kvarn 1000036098 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alberga, Kersantinpuisto 1000006454 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, historisk
 Amiraalisatama 2649 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Backby 1000036087 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Backby (Pakankylä) myllypaikka 1000035068 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Backby/Backaby (Pakankylä) 1000001814 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Backisåker 1 49010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Backisåker 2 49010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bastvik Kasberget 49010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Bastvikin höyrysaha 1000034684 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Bemböle (Bemböle/Bendeböle/Benneböle) 1000001815 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bemböle Fallåker 1000000120 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Bemböle Österåker 1000023526 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bemböle Övre Kvarn 1000000051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bembölen kaivos 1000001652 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Bembölen myllynpaikka 1000014112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bengtsby/Smedsby (Sepänkylä) Gerk 1000001817 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bengtsby/Smedsby (Sepänkylä) Stens 1000001816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Bensuls 49010055 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bensuls 2 1000034664 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Bergdal 49010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Bergö 1000028054 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Björkbacka 49010011 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Björkdal 49010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Björkhaga 1000036079 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björkkulla 49040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Björnbacka 49010074 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Björnholm 1000028187 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Björnvik (Tapiola) 1000001818 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Bodom (Bodaby) 1000001819 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bodom (Bodaby) Smeds 1000001820 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bodom 1 Svartbäck 49010063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bodom 2 Smedsviken 49010064 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bodom 3 49010065 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bolarskog 49010090 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Bolarskog (Puolarmetsä) 1000001821 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Bolarskog 1 49010072 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Bolarskog 2 49010071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Bolarskog 3 49010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Bolarskog Marängen 49010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Bolarskog Videbo 49010091 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Bolomaren 1000035146 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder tidig metallålder
 Bolomaren torppa 1000036107 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bosmalm 49010104 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, stenålder
 Branten 49040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bredsten 49040015 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bredstensbäck 49010028 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bredvik 49010098 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Bredvik (Laajalahti) 1000001822 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bredvik, Bruksstranden 1000032385 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk historisk
 Bredviken Bruksstranden 1000022632 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bredängen 1 1000051430 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Brinkas 1000037400 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
industriobjekt, historisk
 Brinkensbacka 49010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Brobacka 1000005815 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Brobacka torppa 1000036060 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Brobackan siltapaikka 1000035149 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Brobackaån 1000010303 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Brännbergsbacken 1000050105 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Bölsby/Vimondsböle (Pyöli) 1000001823 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Dalsvik 1 1000005769 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Dalsvik 2 1000005782 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Distby/Dystby/Dösseby (Friisilä) 1000001824 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Dåvits 49010100 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Dåvitsby (Taavinkylä) 1000001825 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Edisbo 1000005785 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Emilsberg 49040042 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Erikelund 49010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Erkulla 1 49010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Erkulla 2 49010121 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ers 1000005781 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Esboby/Espå (Espoonkartano) 1000001827 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Esbogård (Espoonkartano) 1000007394 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Esboåkern 1000027736 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, medeltida järnålder
 Espoon kartano 1 49040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder stenålder
 Espoon kartano 2 49040009 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Espoon tuomiokirkko 1000014817 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kyrkobyggnader, gravplatser, medeltida
 Espoon Turvepehku Oy 1000045961 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, modern
 Espoonkartano Björkbacka 1000007396 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Espoonkartano Brinkas 1000007398 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
industriobjekt, historisk
 Espoonkartano Kartanonkoski 1000015324 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Espoonkartano Kläppkärr 1000007395 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Espoonkartano Myntåkern 1000027335 möjlig fornlämning
fyndplatser,
 Espoonkartano Vadspång 1000033113 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Espoonkartano Vähän-Myntintie 1000007397 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Espoonkartano, Murbacka 1000047228 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Espoonkartano, Takulla 1000047229 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Fagerängen 49010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Fallåker 2 1000024856 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Fannsby Olars (Vanttila) 1000024868 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Fantsbacken 1000036103 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Fantsby/Källbolstad (Vanttila) 1000001828 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Finns 49010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Finns 2 49040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Finns Folkshögskola sauna 49010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Finns läntinen 49010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Finnsbacken 1000051557 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Finnsängen 49040016 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Finnå/Finnevik (Suomenoja, Finno) 1000001829 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Fjälldal 49010109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Forsbacka 1000036069 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Forsbacka kvarn 1000036055 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Forsbacka Kvarnträsk 49010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Forsbacka W 49010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Frideborg B 1000004120 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Frisans/Frijsby (Friisilä) 1000001830 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fågelberga 1000036091 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Galgbacken (Hirttomäki) 1000032339 fast fornlämning
händelseplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Juppers 1000050093 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Juus 1000001832 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Juva 1000001831 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Källstrand Skrobb/Napper 1000050097 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Källstrand Sveins 1000001834 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Neppers 1000050115 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Storby Ers 1000001833 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Storby Juun 1000050102 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Storby Niku 1000050103 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Storby Röös 1000050104 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Vesterkulla 1000050119 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gammelgård (Vanhakartano) Åkerbo 1000050120 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gammelgård Björkbacka 1000005783 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gammelgård rakuunantorppa 1000050116 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gammelgård sotilastorppa 1000050117 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gerk 1 1000005766 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gerk 2 1000005767 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gerk 3 1000049320 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Glomsby (Lommila) Gloms 1000001835 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Glomsby (Lommila) Lövkulla 1000001836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gobbacka 1000005792 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Grankulla 49010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Grans 1000005772 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gransbacken (Gransinmäki) 1000032340 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Gransinmäen kaivos 1000001651 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Granudd 49010120 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Gräsa/Olarsby (Olari, Niittykumpu) 1000001837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grävabacka 1000040591 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Gumböle 1000001838 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Gumböle 1000005801 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gumböle Albacka torppa 1000050359 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gumböle eteläinen 49010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Gumböle itäinen 49010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Gumböle Nupurin rakuunan torppa 1000050363 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gumböle Nupurin sotilastorppa 1000050364 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gumböle pohjoinen 49010043 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Gumböle Rintinmäki torppa 1000050365 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Gumböle Vanhatie 1000050366 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Gumbölen myllypato ja myllypaikka 1000034940 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gumbölenjoen suvanto 1000035224 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Gumbölevägen 1000000125 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gunnarsby (Kunnarla) 1000001839 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gunnarsby (Kunnarla) Pohjoinen talo 1000001840 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gäddvik (Haukilahti) 1000001841 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Gäddvik 2 1000042908 fast fornlämning
boplatser, medeltida
 Gäddvik Kasaberget 49010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Hakjärvimossen 1000021073 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haluträsk 1000036066 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hanabäck 49040044 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hasselbacka 49010067 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hasselbacka 49040027 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hauklampi 1000021076 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Heikkilä 49040026 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Heikkilä 2 1000010301 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinäs 1000036057 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hemkärr 49040011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hemkärr 1 49010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Hemkärr 2 49010116 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hemkärr pohjoinen 49010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Hemtans (Henttaa) 1000001842 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hemtans torppa 1000036111 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hemängsberget 1 1000031163 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hemängsberget 2 1000031164 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hepokorpi 1000038301 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Herröviken 1000036009 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hiidenkiukaantie 49010115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hingsthagen 49010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hista 49040022 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hjerpbacka torp 1000032307 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Horsbäck 1000000123 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hovgård 49010114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hovgård 1000005811 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hummelbacka 1000036054 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Huvilatie (Villavägen) 1000005786 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hvitsby/Kvisbacka (Viispakka) 1000001843 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Hägerbäck 49010045 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Högkopplan 1 1172 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högkopplan 2 1000034186 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högnäs 49040045 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ingas 1000005817 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ingas 2 1000040730 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Inglas 1000036104 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Irkkula 1000005789 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso Vasikkasaari (Stora Kalvholmen) 1000007261 naturformation
naturformationer, odaterad
 Isosuo 1000021077 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Itämetsä Hästhagen 1000035341 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Itäranta 1000036117 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Jofs 1 49040035 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jofs 2 49040033 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Johansson 49040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jondal 1 1000005790 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jondal 2 1000005791 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jorf 49010068 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jorf 1000005793 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jorreåker 49010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jorvi 1000005816 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juhanila 49010094 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jut´n Feldtman 2282 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Juus 1000005777 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juvan kartano (Jufva gård) 1000005803 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jäniskallio 49010102 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Järtbacka 49010022 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Järtbacka lounainen 49010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Järtbacka S 49010118 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jätteberget 49010078 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kaitaankalliot 1000002631 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Kaitalampi 1178 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kaitans (Kaitaa) Munkstranden (Munkkiranta) 1000038753 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kaitans Själörberget 49010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Kaitans Själören 1000028911 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kaitans/Rilax (Friisilä) 1000001844 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kaitbacken 1000036050 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kalkutu 1000004100 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalkutu NW 1000032304 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kallvik Magasinsudden 1000003665 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kallvikin tiilitehdas 1000034680 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
industriobjekt, historisk
 Kalvholmen 2647 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Karakallion pelikenttä 1000004126 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhusaari 1000020087 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Karhusalmi (Hanasund) 1177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
försvarsverk, historisk
 Karlöudden 1000036045 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karvasbacka (Glims SE) 49010106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karvasbacka (Karvasmäki) Glims ja Ers 1000001845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karvasbacka (Karvasmäki) Jorv 1000001846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kaskrödselbacken 49010095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kattilajärvi 2372 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kauklahti Pellas 49040031 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kauriskallio 1000010306 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Keisarin kivi 1000018937 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kilo (Kilo) Kilo gård (Kilon kartano) 1000001848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kilo (Kilo) Krogen (Krouvinmäki) 1000001849 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kilo (Kilo) Monikko 1000001847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kilo leikkikenttä 1000005798 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kilon - Gruvbergetin kaivos 1000001650 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kirskunmäki 49010108 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder järnålder
 Kivirinne 1000040425 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Klobbskog (Nuijala) 1000001850 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kläppkärr 49010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kockby (Kokinkylä) Stors 1000001851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk historisk historisk
 Koirarata 1000004099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Koivulehto (Järtbacka pohjoinen) 49010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Kolmiranta (Vuohilampi) 1000005358 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Konungsböle (Kuninkainen) 1000001852 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Korkoontie 1000035422 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kornnästorp 1000044494 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Korpela 1000005778 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korsbacka 49040041 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korsbacka (Ristimäki) Björkbacka 1000003687 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Korsbacka-Björkbacka 1000000121 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korsnäs 49010081 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kosthålle 49010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kouhi 1000005784 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koulunpelto 1000036056 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kronberg 49010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Kuckubacken 1000036086 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuninkaankartano 1000004098 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Kuninkaantie 12 49010107 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kurtbacka/Kurtby (Kurttila) 1000001853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kurtbacka/Kurtby (Kurttila) Malm 1000001854 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kurtby torppa 1000036101 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuttulampi 1000004124 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusela 49010053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusela 2 1000021078 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, odaterad
 Kvarnby (Myllykylä) 1000001855 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kyrkängarna 1000028089 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kyytimäki 1000035387 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kärrans (Järvenperä) 1000001856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Köklax (Kauklahti) 1000001857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Köklax (Kauklahti) Skogby/Skogbisa/Bysa/Skograsi 1000001883 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk historisk
 Laaksolahden - Dalsvikin (Strandbackan) louhos 1000001639 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ladusvedängen 49010088 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Lahnus/Lanoxby/Lora/Loureby (Lahnus) 1000001858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lambertinniitty 1000050121 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Launisåker 49010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Lehmuserä 49040037 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Lehtimäki 49040024 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leppäsillanpuisto 49010122 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Leppävaaran - Albergan kaivos 1000001649 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Lilla Pentala 1000012452 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lillhemt Torsbacka 49010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Lill-Ingåla 49010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Linnunkivi 49010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lintukallio 1000040616 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lintukallion rajapyykki 1000037316 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lintuvaara 49010075 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lintuvaaran Valtatie 1000005788 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lintuvaarantie 1000005810 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lintuvaarantie 22 1000004123 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lockkärrshage 49010030 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Lommila 2 1000024866 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lukubergs rå 1000031518 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lukukallio 49010131 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lustigkulla 1000050118 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Luuk 49040048 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Luukki 1000005802 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Låjärv 1000036063 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Maarinniitty 49010119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Majholmen 1000036040 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Majvik 1000029496 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Malmkopplan 1000036010 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mankans/Mankeby (Mankkaa) Koivumankkaa 1000001859 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mankans/Mankeby (Mankkaa) Lukupuro 1000001860 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mankby (Mankki) 1000001861 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk medeltida
 Mankby (Mankki) Finns 1000001862 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mankby, Ryttars 1000045597 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mankinjoki 1 1000037398 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Mankinjoki 2 1000037399 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Mankkaan Seilinmäen kaivos 1000001653 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Mankåker 49010003 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Mankåkern 49040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mankåkern 2 1000048361 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Margreteberg 1 1000005805 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Margreteberg 2 1000005806 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Margreteberg 3 1000005809 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marviken 1000036113 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mattby (Matinkylä) 1000001863 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mattby (Matinkylä) 1000038903 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Mattby (Matinkylä) 1000038904 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Mattby (Matinkylä) 1000038905 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Mattby (Matinkylä), Biskopsby 1000027466 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Mattby (Matinkylä), Sepet 1000039351 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Maula 49010134 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Meerlammen ruuhi 1 2363 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Meerlammen ruuhi 2 2364 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Mellby (Suvisaaristo) 1000006218 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mickels (Mikkelä) 49010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Miilukorpi 1000034645 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Moisudden 1000028285 möjlig fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Moisö (Suvisaaristo) 1000001864 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Monikko 1000003683 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Monikko 2 1000040615 möjlig fornlämning
fyndplatser, stenålder
 Morby (Muurala) Mickels 1000001866 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Morby (Muurala) Teir/Lilltorp 49010057 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Morby (Muurala) Teir/Nyby 1000001865 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk
 Morby torppa 1000036072 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mosabacken 49010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Mossåker 49010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mulby (Muulo) Hinds 1000001870 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Mulby (Muulo) Jupp 1000001867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mulby (Muulo) Lasilaakso 1000027427 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
träkonstruktioner, medeltida
 Mulby (Muulo) Niss 49040032 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Mulby (Muulo) Niss 1000001869 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mulby (Muulo) Petas 1000001868 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mustasilta 1000036053 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mynt 49010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Myntböle (Mynttilä) 1000001871 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mårtensby (Martinkylä) 1000001872 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäkikallio 1000036067 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mäkkylä 1000005776 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkkylä (Mäkkylä) Kalkkipellonmäki 1000001874 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäkkylä (Mäkkylä) Puustellinmäki 1000001873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk historisk medeltida medeltida medeltida medeltida
 Mäkkylä 2 1000005780 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkkylä 3 1000005787 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkkylä, saksalaisen sotilaan hauta 1000032241 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Mäntymäki 49010039 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Märlam (Meerlampi) 1000021079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Määrlampi 49040030 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Möilimäenpelto 1000004097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mössenkärr N 1000039568 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mössenkärr W 49010125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nahkiaispolku 1000021080 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nedergård 1000005799 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nedre Lövkulla 49040040 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Neppers 1000000124 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Neppers 1000005818 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Neppers E 49010110 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä 1000036059 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Niemis 1000036062 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Niemis 1 49040019 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemis 2 49040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niemis Storängen 49010032 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niittylän kansakoulu 49010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nikula 2 1000010297 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nikula 3 1000010298 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nikula 4 1000010299 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Nikula 5 1000010300 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Nikunmäki 1000050126 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Nimetön osuus välillä Raasillantie - Vanha Takkulantie 1000038698 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, medeltida
 Nokkalanniemi 1000040737 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Noux (Nuuksio) Nikula 1 1000010296 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Noux/Nuxby (Nuuksio) Sahaojan itäpuoli 1000001875 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Noux/Nuxby (Nuuksio) Sahaojan länsipuoli 1000001876 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Numby/Snettans (Nettaa) 1000001877 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nuottalahti 1000018849 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nuottaniemi 49010126 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Nupurböle (Nupuri) 1000001878 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nupurböle (Nupuri) mäkitupa 1000050367 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nupurböle Nupuri Gammal öde 1000050356 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nupurböle Nupuri kiinalaisparakki 1000050358 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nupuri 1 1000005804 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nupuri 2 1000005819 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nupuri eteläinen 49010050 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nupuri hevosrautatie 1000050369 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Nupuri läntinen 49010051 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nuuksio Myrskymäki (Stormbacka) 49040025 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nuuksio Myrskymäki (Stormbacka) 1000010302 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nuuksio Orajärvi 1 1171 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nuuksio Orajärvi 2 2367 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nuuksio Pitkäjärvi 2368 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Nuuksion Pitkäjärvi Eteläpää 1000048252 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ny Finns 1 49040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ny Finns 2 49040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ny Hommas 49040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nybacka 49010076 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Nyby 1000005774 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nybyberget 1000041401 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Nybyberget 2 1000047389 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Nygrannas 1000024867 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Nykulla 1000005795 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nyåker 49010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oitans (Oittaa) 1000001879 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Oittaa 49040043 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Oittaa Kakola 49010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Oittaan kartano 1000005797 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Oittaan leirintäalue 1000003685 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Oittaanjoen mylly 1000041877 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, medeltida
 Olinin palsta 1000005775 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Ormberget 49010096 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Otaniemi 49010097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Otaniemi Kalanokka (Otnäs Fiskarudden) 1000035340 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Otnäs (Otaniemi) 1000001880 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Otnäs, Lakörs torp (Kaukopää) 1000035352 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Otnäsin kartanon laituri 1000035354 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Paasikorpi 1000000127 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Painiitty 49010129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Painiitty 2 49010130 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pakankylä 1 1000005813 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pakankylä 2 1000005814 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Palotie 49010059 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappilankylä Pieni Lehtisaari 1000001426 fast fornlämning
färdvägar, konst, minnesmärken, historisk
 Pappilankylä Pieni Lehtisaari 2 1000039158 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Pehtoorinmäki 1000050122 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pellaksenpiha 1000040592 fyndplats
boplatser, stenålder
 Pentala 1000007251 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pentala 1000036037 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pentala Kuggsund 1175 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Perusmäentie 1 1000000122 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Piispanmäki 49090002 naturformation
naturformationer, odaterad
 Pikku Majaslampi 2371 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Pikkuneppers 1000027797 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pitkäkallio (Långberget) 1000034215 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porkkalan palautuksen muistomerkki 1000038385 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Prästgård - Pappila 1000001881 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Pumpuliniitty 1000034658 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Purolan asuinrakennus 1000043212 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Putkars 49010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Puutarhatie 15 1000004127 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajanummi vanha tie 1000050123 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Rastasmäki 49010128 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rauhanmäki 49040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Riimuniitty 1000003686 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Rinnetie 1 1000004128 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rintinmäen silta 1000050370 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Risbacka 49010066 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riåker 49010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rosendal 1000005773 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rulludden laituri 1000036748 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ruuhijärven ruuhi 1 2369 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Ruusuvuori 49040034 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ryssjeholmen 1 1000025824 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Ryssjeholmen 2 1000025826 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Råbacka 1000050106 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Råbäckin puutarha 49040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rödskog (Röylä) 1000001882 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rödskogs skola 1000005812 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rövaren 1000007262 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, ej definierad
 Röyläntie 28 49010111 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sahajärvi 1000010305 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sahaoja 1000021081 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Sandberg 49040017 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Saviniittu 1000010304 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Siikalahti 1 49040028 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Siikalahti 2 49040029 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Skrakaby (Koskelo) Jofs 1000001885 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skrakaby Eskas 1000001884 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skrattberget 49010083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Skrattberget, etelä 49010082 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Smedjeviken 1000045449 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Smeds 1000027799 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Smedsby 49010099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Smedsvillan 1000005771 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Snettans 1-5 49010113 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Solkulla 49010061 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Solkulla 2 1000006805 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Sorlampi 1 2373 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sorlampi 2 2374 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sorvalampi 1173 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, medeltida
 Soukanniemi 2648 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Soukanpohja 1000036110 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sperrings 49010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sperrings (Espoonkartano) 1000001826 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sperringsin hiekkakuoppa NE 49010117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Spörsmål 49010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Staffan 1 1179 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Staffan 2 1176 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Staffan 3 1180 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Staffan 4 1000050068 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Stampforsen 1000033112 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stenbacka 49010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Stenkulla 49010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Stensskog 1000003318 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Stensvik 1000005770 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Stensvik (Kivenlahti) 1000001887 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stensvik tiilitehdas 1000038384 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Stora Ådholmen 1000036044 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Storguss t. Lillguss 49040014 fyndplats
fyndplatser, stenålder stenålder
 Storhemt 49010092 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Storhoplax Alberga (Suurhuopalahti) 1000001888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Stormbacka 1000005779 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suna 1000005808 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sunanlaakso Torpanhaka 1000049689 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Sunds Kasaberget 49010086 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Suuri Rantatie 1000044303 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suuri Rantatie (Iso maantie), 1000031162 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Svartbäck 49010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Svartbäck 2 1000031165 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Svartbäck Ryte 49010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Svartbäckträsket NW 49010124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Svartholmen 49010085 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Svennas 49040002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Svinö (Suvisaaristo) 1000001889 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svinö Bengtbacka 1000004115 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Svinö Pentala 1000027426 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sysimaa 1000034646 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sysimaa 2 1000034657 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syväoja 49010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Söderskog (Suvimetsä) Eteläinen 1000006219 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söderskog (Suvimetsä) Päärakennus 1000001890 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Söderskog (Suvimetsä) Torpat 1000001891 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Söderskog 1 1000005794 fyndplats
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Söderskog 2 1000005796 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Söderskog Bredängen 1000051431 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Södrik/Söderijke (Suvela) 1000001892 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Söilibacka 1000036128 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sökö 49010084 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Sökö (Soukka) Eteläinen 1000001893 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sökö (Soukka) Pohjoinen 1000001894 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sökö Nedergård (Soukanpohjan kartano) 1000009958 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sötby/Luk/Luuk (Luukki) 1000001886 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tackskog (Takkula) 1000001895 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Teerimäki Hongikko 49010101 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Terveyslähde 49500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiistilä 49090001 naturformation
naturformationer, odaterad
 Tillinmäki-Tillintie 49010105 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Toivola 49010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Toppelundin aallonmurtaja ja satamarakenteet 1000039513 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Trastmossa 1000035166 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk
 Träskby (Järvikylä) 1000001896 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Träskby (Järvikylä) Lillguss Storåker 49010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Träskby (Järvikylä) Sågars 1000004122 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Träskända (Järvenperä) Jofs 1000001897 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Träskända (Järvenperä) Storträsk 1000001898 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Träskändan kartano 1000005768 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Träskändan kauppapuutarha 1000050968 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Tukikohta XXIX:1 (Pohjois-Leppävaara) 1000007794 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXIX:2 (Pohjois-Leppävaara) 1000007795 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXIX:3 (Pohjois-Leppävaara) 1000007796 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXIX:4 (Pohjois-Leppävaara) 1000007797 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXIX:5 (Pohjois-Leppävaara) 1000007798 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXIX:6 (Pohjois-Leppävaara) 1000007801 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVII:13 (Mäkkylä) 1000007743 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:1 (Lintuvaara) 1000007744 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:10 (Vallikallio) 1000007754 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:11 (Mäkkylä) 1000007756 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:12 (Mäkkylä) 1000007757 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:13 (Mäkkylä) 1000007760 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:14-15 (Mäkkylä) 1000007761 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:16 (Mäkkylä) 1000007763 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:17 (Mäkkylä) 1000007764 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:18a (Mäkkylä) 1000007766 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:18b (Mäkkylä) 1000007765 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:19 (Mäkkylä) 1000007767 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:2 (Lintuvaara) 1000007745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:20 (Mäkkylä) 1000007768 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:21 (Mäkkylä) 1000007769 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:22 (Mäkkylä) 1000007770 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:23 (Puustellinmäki) 1000007771 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:24 (Puustellinmäki) 1000007778 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:25-26 (Puustellinmäki Jokiranta) 1000037845 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:25-26 (Puustellinmäki) 1000007779 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:27 (Puustellinmäki) 1000007781 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:28 (Puustellinmäki) 1000007782 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:3 (Vallikallio) 1000007746 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:4 (Vallikallio) 1000007747 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:5 (Vallikallio) 1000007748 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:6 (Vallikallio) 1000007749 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:7 (Vallikallio) 1000007750 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:8 (Vallikallio) 1000007751 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:9 (Vallikallio) 1000007752 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXVIII:tie (Mäkkylä) 1000013961 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXX:1 (Etelä-Leppävaara) 1000007802 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXX:3 (Etelä-Leppävaara) 1000023485 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXX:4 (Etelä-Leppävaara) 1000007803 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXI:1 (Laajalahti) 1000007806 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXI:2 (Laajalahti) 1000007807 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXI:3 (Laajalahti) 1000007808 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXI:4 (Laajalahti) 1000007809 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXI:5 (Laajalahti) 1000007813 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII Ukontulenpolku 1000034805 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Tukikohta XXXII:1 (Etelä-Laajalahti) 1000007815 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:10 (Tapiola) 1000007826 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:11 (Tapiola) 1000007827 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:12 (Tapiola) 1000007828 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:13 (Tapiola) 1000007829 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:14 (Tapiola) 1000007830 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:15 (Tapiola) 1000007831 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:16 (Tapiola) 1000007832 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:2 (Etelä-Laajalahti) 1000007816 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:3 (Etelä-Laajalahti) 1000007818 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:4 (Pohjois-Tapiola) 1000007819 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:5 (Pohjois-Tapiola) 1000007820 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:6 (Pohjois-Tapiola) 1000007822 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:7 (Vanha-Mankkaa) 1000007823 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:8 (Pohjois-Tapiola) 1000007824 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:9 (Pohjois-Tapiola) 1000007825 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:tie (Pohjois-Tapiola) 1000022445 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXII:tie 2 (Pohjois-Tapiola) 1000023013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:1 (Tapiola) 1000008000 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:2 (Tapiola) 1000008001 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:3 (Tapiola) 1000008002 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:4 (Tapiola) 1000008006 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:5 (Tapiola) 1000008007 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:6 (Tapiola) 1000008008 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:7 (Tapiola) 1000008009 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:8 (Tapiola) 1000008010 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIII:kasarmialue (Tapiola) 1000023578 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Tukikohta XXXIII:tie (Tapiola) 1000016657 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:1 (Westend) 1000008016 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:12 (Westend) 1000008021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:13 (Westend) 1000008022 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:14 (Westend) 1000008023 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:2 (Westend) 1000008017 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:3 (Haukilahti) 1000008018 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:4 (Westend) 1000008019 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXIV:5-11 (Westend) 1000008020 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVI:1 (Ruukinranta) 1000008112 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVI:2 (Ruukinranta) 1000008118 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVI:3 (Ruukinranta) 1000008123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVI:4-6 (Ruukinranta) 1000008126 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVI:7 (Ruukinranta) 1000011719 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:1 (Otaniemi) 1000008132 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:10 (Tapiola) 1000008154 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:11 (Tapiola) 1000008155 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:12 (Tapiola) 1000008156 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:2 (Otaniemi) 1000008133 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:3 (Tapiola) 1000008136 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:4 (Tapiola) 1000008137 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:5 (Tapiola) 1000008142 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:6 (Tapiola) 1000008147 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:7 (Tapiola) 1000008150 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:8 (Tapiola) 1000008152 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tukikohta XXXVII:9 (Tapiola) 1000008153 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tunfallintie 10 1000000126 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuvkulla 49040046 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuvkulla torppa 1000036085 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tvijälp 1000036049 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tykkipatteri 103 (Mäkkylä) 1000007784 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 104 (Vallikallio) 1000007786 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 105 (Perkkaa) 1000007804 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 106 (Perkkaa) 1000008129 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 107 (Ruukinranta) 1000008130 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 108 (Laajalahti) 1000007814 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 109 (Etelä-Laajalahti) 1000007833 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 110 (Pohjois-Tapiola) 1000007834 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 111 (Pohjois-Tapiola) 1000007836 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 112 (Tapiola) 1000008013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 113 (Tapiola) 1000008014 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 114 (Tapiola) 1000008011 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri 115 (Miessaari) 1000008015 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri BB1 (Tapiola) 1000008012 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri BB2 (Pohjois-Tapiola) 1000007837 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tykkipatteri BB3 (Pohjois-Tapiola) 1000007835 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tähtimötie 3 49010127 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Urberga 49040018 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Urheilupuisto 49010123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Urheilupuisto 2 1000030703 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Uusitalo 49040036 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vadspång 1000036068 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vadspång 1 49040021 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vadspång 2 1000005807 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Vadspång Mellankärr 49010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkamanpuisto 1000047255 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Vanha Finnsintie 1000038697 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, medeltida
 Vanha Myntintie 9 49010132 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vanha Rastaalantie 1000038699 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vanha Röyläntie 1000050125 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vanhankartanontie 1000050124 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vapaaniemi 49010133 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Varaväentie 3 1000003684 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vargen 1174 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Veinin - Sveinsin kaivos 1000001648 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Veräjäpelto 1000004125 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viirukallio 49010077 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Vuohilampi 1000010295 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vuohilampi 1 2370 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vuohilampi 2 1000041850 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vårbacka 49040039 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vällskog 49040047 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vällskog/Welskalla (Velskola) 1000001899 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vänrikinmäki 1000040646 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Västerängen 49010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder järnålder
 Vääräjärvi 49000001 övrigt objekt
konst, minnesmärken, ej definierad
 Väärä-Mustan ruuhi 2042 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Åminnen tiilitehdas 1000034678 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
industriobjekt, historisk
 Ängesbacken 49010112 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ängsborg 49040038 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Övre Lövkulla 49010060 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer