Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 3452 objekt
sökvilkor: Lapplands landskapsmuseum

Kemijärvi
 Ahvenjärvi 1 1000049366 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahvenjärvi 2 1000049367 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahvenjärvi 3 1000049517 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahvensalmi 320010095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Ailanka 1 320010154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Ailunki 320010081 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Airosvaara 1 320010279 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Airosvaara 2 320010280 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Aittalampi 320010191 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ala-Kivijärvi 1 320010224 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Kivijärvi 2 320010225 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ala-Raudanlampi NE 320010145 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Antinsaari 1 320010295 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Antinsaari 2 320010296 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Anttila 1 ja 2 320010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Askankenttä 320010084 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Enikongäs E 1000003024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Erkkunen 320010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Erkkunen 2 1000039875 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Hanhikanta 1 320010228 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hanhiniemi 320010113 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hauta-Morkka 320010298 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hautasaari 1000012102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Haveri 1000047627 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Herajärvi 1 1000015208 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Herajärvi 2 1000045521 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Herajärvi 3 1000045522 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Herakangas 1000045529 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Heralampi E 320010147 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Heralampi N 320010146 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiekkaniemi 1 320010148 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiekkaniemi 2 320010149 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietala 1000012120 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietalahti 1 320010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietalahti 2 320010117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietalahti 3 320010133 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietalahti N 320010134 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hiipanniemi 1000029322 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hillatie 1000015907 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hiltula 320010219 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Honkakangas 320010128 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Honkasenniemi 320010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyypiönlammit 1000011725 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ingerö 1000032211 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Iso Haukijärvi 1000042177 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Iso Kuusivaara 1 1000049556 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Kuusivaara 2 1000049557 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso Kuusivaara 3 1000049559 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso Kärväsvaara 1000029314 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Iso Nuolivaara 1000031619 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Iso Salmensaari 1000040463 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Isojärvi W 320010300 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Isokylä Kenttäniemi 320010100 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Iso-Raudanlampi N 320010150 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jaakkolanlahti 320010233 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jatulinsaari 320010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder järnålder
 Jokelanranta 1000012125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jounila 320010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joutsijärvi 1000017998 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Joutsijärvi, Kenttäniemi 320010034 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Jupuralahti 320010152 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jupuralampi E 320010151 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Jupuralampi, eteläsaari 320010153 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jupuralampi, pohjoissaari 320010130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Juukangas 320010163 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juuniemi 320010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juuvaara 320010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk historisk historisk
 Kaappelanlahti 1 320010238 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaappelanlahti 2 320010239 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaisankangas 320010250 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk förhistorisk
 Kaisanlahti SW 320010249 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kajavalampi 320010221 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalkonniemi 1 1000015657 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kalkonniemi 2 320010231 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalkonniemi 3 1000012115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalkonniemi 4 1000042639 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kalkonniemi 5 1000048204 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kalliojärvi 1 320010265 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliojärvi 2 320010266 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kalliojärvi 3 1000029306 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kallio-oja 1000015985 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kalmanniemi 320010005 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Karila 1000016780 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk järnålder
 Karsimusperä 320010137 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kattilapudas 320010194 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kattilasaari 5 320010197 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kattilavaara 1000038895 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaurala 320010192 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kelloniemi 320010019 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kelloniemi 2 1000045335 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keloveho 1000015226 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kenttäkumpu 320010284 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk stenålder
 Kenttäsaari 1000012113 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Ketola/Hanhikoski varuskunta 1 1000029484 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Ketola/Hanhikoski varuskunta 2 1000029487 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kiimanenä 1 320010281 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiimanenä 2 320010282 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirppakangas 1 320010217 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirppakangas 2 1000045530 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 3 1000045557 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 4 1000045567 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 5 1000045590 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 6 1000045628 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 7 1000045637 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 8 1000045641 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kirppakangas 9 1000045675 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kivijärvi 320010097 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kiviperä 1 320010171 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 2 320010172 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 3 320010176 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 4 320010177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 5 320010178 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 6 320010179 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 7 320010180 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviperä 8 320010181 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivisalmenniemi 320010291 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koivusaari 1000012101 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Koivusaari 1000047636 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Korianhongankangas 1000029316 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kosteensaari 320010243 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotaniemi 320010214 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kukonniemi 320010132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kullelampi 1000016724 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kummunjärvi koillinen 1000012114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kummunjärvi SW 320010143 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kummunvaara 1000017025 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuppurainen 320010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kurttahierikko 1000029319 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kurujängänoja 1 1000049554 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kurujängänoja 2 1000049555 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kypärälampi itä 1000012111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Kyröjärvi 320010022 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kyrövaara 320010268 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kälkäjä 1 320010083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kälkäjä 2 320010247 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kälkäjä 3 320010293 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Kälkäjänsalmi W 320010246 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kälkäjäsaari 320010292 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kärppävaara 320010025 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Könkään suu 1000012107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Laitavaara 1000034955 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Laivasaari 1000003023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lammasniemi 320010195 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Lantinki 1 SE 320010304 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lantinki 2 N 320010305 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lantinki 3 SW 320010306 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapaliojärvi 320010001 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lapalionjärvi E 1000003022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Lapalionojan niska 1000012099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Lapalionvaara 1000029488 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Latvavaara 1000044920 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lautalahti 1 320010160 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautalahti 2 320010161 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lautalahti 3 320010169 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautalahti 5 320010175 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lautasalmi 320010091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leväranta Ransukka 1000016012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Liekko-oja 1000025968 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Liittokumpu 320010141 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lismajärvet kämppä 1000039522 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lokkilampi 320010276 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luusuansaari 1-3 320010059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähtelä 320010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Majava 1000012110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Manalaissaari 1000012104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Matalavaara 320010286 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Matkalahti 320010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mattila (Sotaniemi) 1000047631 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Maununiemi 320010056 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Morkankangas 2 320010297 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Morkkakangas 1 320010139 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Morkkasaari 320010138 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Muljus 1000029324 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mustalahti 1000015911 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäkikukkola 320010164 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mäkiniemi 320010166 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Männikkösaari 1000012106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäntykentänniemi 320010098 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naarma Keskijärvi 1 1000012079 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, modern historisk
 Naarma Keskijärvi 2 1000012080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Narkilahti 320010308 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Narkiperä 320010315 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Neitijoki 1 320010184 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Neitijoki 2 320010185 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neitijoki 3 320010186 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neitijärvi 320010325 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Neitilä 1 1000016015 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Neitilä 1 a/b 320010101 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder tidig metallålder
 Neitilä 2 1000016016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Neitilä 3 320010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder stenålder
 Neitilä 4 320010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder järnålder
 Neitilä 5 320010105 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder stenålder stenålder
 Neitilä 6 1000016017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Neitilä 7 1000016018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Neitilä 8 1000016019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Neitilä 9 1000016020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Neitivaara SE 320010187 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Niemelä 320010283 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemelä/Kerkelä 320010275 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemi/Mäkelä 320010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niloksenniemi 320010162 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oilunka 320010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ollila 320010082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollilanniemi NW 320010232 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollilanniemi S 320010234 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Outovaara 320010024 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Paikanselkä 1000029325 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pakurat 1000029326 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Paloaapa 1000037164 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Parvasaari 320010251 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paskalampi 1000029321 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Perälä 320010174 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peräoja 1 1000049533 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peräoja 2 1000049534 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peräoja 3 1000049537 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peräoja Suomunsilmä 1000015225 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Petäjäaapa 1000016013 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Petäjävaara 2 1000029328 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Pieni Männikkösaari 1000012105 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, bronsålder stenålder
 Pikku-Saarijärvi 1000025969 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Poojoki 2 1000029311 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Poojärvi 1 1000012320 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Poojärvi 2 1000012321 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Poojärvi 3 1000012322 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Poojärvi 4 1000029307 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Poojärvi E 1000003020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Poovaara 1000029327 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Porkkaniemi 320010127 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Porkkasaari 1000012118 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poroaitakangas 1000042440 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Puikkola 1000016010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Puistola 320010071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puistolan linnoitteet 1000017996 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pöyliövaara 1000032209 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Raanvaara 1000029317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Raateaapa kämppä 1000039519 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rajaniemi 320010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rakkaniemi 1000016027 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ranta-Pöyliö 1000032210 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Reininka 320010167 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Reininkangas 320010131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Revässaari 320010242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Rovajärvi 320010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ruopsanniemi 1 320010199 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruopsanniemi 2 320010200 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rättikero 1000016725 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Saarensärkkä 320010090 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarilammit 1000029320 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sasserolampi 1000037987 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Savela 1000029329 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saviharju 320010165 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Seitakorva 1000047634 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Seitaniemi 1000045323 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Siikaniemi 1000039727 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sikkiönlampi 320010112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Siltakangas 1000017997 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Sipola 320010267 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sivukangas 1000045677 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sorsaniemi 320010245 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Sortoselkä 1000029315 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Sotaniemi 3 1000047630 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suomukangas 1 1000045454 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Suomukangas 2 1000045482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk
 Suomukangas 3 1000045674 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Suomulahti 320010220 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suontajankangas 1000011724 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Suontajanlampi 1000011723 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suopankijärvi 320010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suorokumpu 1 320010272 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suorokumpu 2 1000044614 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suosaari 1000016028 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suuköngäs 1 1000040254 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, historisk
 Suuköngäs 2 320010301 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkelä 1000032212 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Särkikangas 1000032214 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sääskilampi 1000042042 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Sääskiniemi 1000012123 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Takala 320010222 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Takaranta 320010235 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Talviaissaari 1000016014 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Tapionniemi 320010273 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Termuslahti 320010018 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Termussaari 320010114 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Tervajänkä 1 N 320010277 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tervajänkä 2 1000016011 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Tetterilampi 320010193 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tikkalahti 320010198 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tonkopuro 1 320010218 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tonkopuro 2 1000015196 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tonkopuro 3 1000045518 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tuohilampi 2 1000029313 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Tyvitalo 320010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmä 1000038452 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uimarihuhta 1000016009 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ulkuniemi 320010051 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Unnansaari 320010307 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Untamovaara 1000019505 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Uopajanrinne 1000008887 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uuniemi 320010252 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaara 1000032213 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Valkialampi 1000029318 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Varriovaara 1000014701 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Varsanhäntä 1000042176 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vianlammit 1000029310 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Viinikka 1000015227 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vuonisniemet 1000012103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Vuostimojärvi 1000012097 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuostimovaara 1 320010003 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuostimovaara 2 320010255 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vuotsonperä S 1000003021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Vähäjärvi 320010209 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Yli-Juujärvi/Heimola 320010066 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylimmäinenlampi 1000014702 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ämmänniemi N 320010302 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ämmänvaara 1 320010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ämmänvaara 2 320010303 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Äpräänniemi 1 320010287 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Äpräänniemi 2 320010288 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
Kittilä
 Aakenuspoikkio 1 1000046996 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Aakenuspoikkio 2 1000046910 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Aakenustunturi 1 1000042959 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Aakenustunturi 2 1000042964 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, modern
 Aakenustunturi 3 1000042918 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Aakenustunturi 4 1000042960 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Aihkiselänjärvi 1000044617 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aitamaa 1000025963 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Kerpuanjoki 1000025957 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Kortevuoma 1000046935 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Angelva 1000046894 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Anuntivaara 1 1000009647 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Anuntivaara 2 1000009649 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Autiokangas 1000028950 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ellintieva 1000000956 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Haikaraniemi 1000029402 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hakala 1000009650 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Haltioletto 261010049 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, gravplatser, historisk
 Haminamaa 1000000918 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hangasvaara 261010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hanhijärvet 1000047020 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hanhilaki 1000046904 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hanhimännikkö 1000041767 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, modern
 Haudanperä 1000009652 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, modern historisk
 Haurespää 1-3 1000020554 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Helppikangas 1000009653 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hetteenjänkkä 1000025962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvasjärvi 1000047023 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Holtinvaara 1000047067 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Homejärvi 2 1000041763 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Homevuotso 1 1000041764 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Homevuotso 2 1000041765 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Huhtakarinniemi 1000000975 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, odaterad
 Huutola 261010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Inkerinkenttä 1000009542 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Isorakka 1000045299 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Itäinen Akanpalon niitty 1000042976 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jukola 1000046946 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Juurimaa 1 1000000552 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juurimaa 2 1000000553 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jyrhämälehto 1000047062 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jänkkä Suova 1 1000042951 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkä Suova 2 1000042952 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkä Suova 3 1000042953 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkä Suova 4 1000042954 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkä Suova 5 1000042955 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkäjärven Seitasaari 1000028124 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Järventausta 261010011 fast fornlämning
markkonstruktioner, boplatser, boplatser, stenålder
 Kaarrelaki 1000047071 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kaitamaa 1000000705 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kaivosvaara 1000025966 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kakkolampi 1000047016 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kannas 1000000558 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kapsajoki 1000025951 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kapsajoki Nilimaa 1000000896 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karhutievat 1000046945 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karijärvi 1000047017 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Karjaspulju 1000000547 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karuvaarantuore 1 1000025935 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Karuvaarantuore 2 1000047068 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Katajaoja 1000047001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Keimiöoja 1000009654 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kellopalo 1000046995 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kelontekemäjärvi 261500001 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kenttäniemi 1000009655 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kenttävaara 1000009762 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kenttävasa 1000046898 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Kentänmaa 261010090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad stenålder
 Kevätniemi 1000009716 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, markkonstruktioner, odaterad
 Kiehislampi 1000046923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kinisaapa 1000047002 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kinisjärvi 1000009692 fast fornlämning
fyndplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Kirjavuoma 1000000808 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kirkkokuusikko 1000014126 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Kiviharju 1000000963 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivarova 261010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kolvakero 1 1000042965 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Kolvakero 2 1000042958 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kolvakero 3 1000042933 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolvalehto 1000046897 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Konkeloselkä 1000047060 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kontinniemi 1000000546 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Konttisentörmä 261010097 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Korkeatieva 1000046926 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 261010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Kotaraukanmaa 1 1000025934 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kotaraukanmaa 2 1000025936 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kotaraukanmaa 3 1000025920 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Koutaniemi 261010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuivasalmi 261010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kukasjärvi 261010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kukasjärvi 2 1000042931 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Kukasjärvi 3 1000047022 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kukaspoikkio 1 1000042936 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kukaspoikkio 2 1000042938 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kulkujoki 1000009717 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Kulkujoki Pälkevaara 1000042927 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kumputunturi pohjoinen 1000038423 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kuorpusselänjänkkä 2 1000046903 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Kuorpusselänjänkkä 3 1000046915 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kuorsajoki 261010095 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kurjenniva 261010085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kurjenpolvi 261010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Kurula 261010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kutumaa 1000000818 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kutuoja 1000000978 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusajärvi 1000025965 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusanmaa 1000000539 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kuusanmaa 2 1000000700 fast fornlämning
boplatser, markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kätkäkumpu 1000029401 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Köngäs 261010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lainiolompolo 6 1000042917 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lainiolompolo 7 1000042962 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lapintieva (Kirkonmaa) 1000009718 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lapinvainio 1000000954 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Latvajärvenmaa 1000025923 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Latvajärvi 1000025919 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder järnålder
 Laurila 1000000538 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lautajänkänmaa 1000045802 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Levijoki 1 1000047018 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Liittokangas 1000046967 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Liittovaara 1 1000029403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Liittovaara 2 1000029404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Liittovaara 4 1000029406 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Liivaoja 1 1000025922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Lismanvuoma 1000046929 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Loimiselänsarvi 1000047063 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lompola 261010099 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lompolo 261010082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lompolovaara 1000000891 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lompolovaara Vuopio 1000000860 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Loukisenvaara 1000000543 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Luovakaltio 1000046992 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lusmavaara 1000008926 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Läntinen Akanpalon niitty 1000042975 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Maijanjärvi 261010068 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mallu 1000009540 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Matolampi 1000008925 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Maunujoki 261010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maunujoki Köngäs 1 1000042973 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Maunujoki Köngäs 2 1000042974 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mellaniemi 1000009719 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mellanjuurakko 1000000707 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mertakoski 1000000549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, odaterad
 Moloslehon porokämpän vasanleikkokaarre 1000042956 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muotkamaa 1000047064 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mustakoste 1000000554 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustalampi 1 1000000557 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustalampi 2 1000000698 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mutala 261010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Muusan leirikeskus 261010100 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muusanlammit 1000046899 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Myllykangas 1000000894 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllymaa 1000000805 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllyvalkama 1000000977 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, stenålder
 Mäkitalo 1000046895 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Männikkövuoma 1000046907 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntyvaara 1000025958 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäntyvaaranjänkkä 1 1000047078 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Naatsukkajärvet 1 1000046937 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Narkijärvi 1000000964 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Narkipuoltsa 1 1000000920 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Narkipuoltsa 2 1000000921 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Narkipuoltsa 3 1000000922 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Narkipuoltsa 4 1000000923 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Neitikoski 1000025956 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niemelä 261010020 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, järnålder stenålder
 Niemi 1000000957 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nilijärvi 1000046940 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Noitakallio 261010058 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Nuolistulkkuvaara 1000046934 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nälkäoja ja Rimminmaa 261010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Näätäselänlehto 1000046901 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Näätäsenlehto 1000044611 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojanvuoma 1000046905 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojanvuomanlehto 1000047070 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ojanvuomanlehto 2 1000047073 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Olletanoja 1 1000025937 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Olletanoja 2 1000025950 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paartopuljut 1000046938 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pahkijärvi SE 261010083 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pahtavuoma 2 1000042961 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pahtavuoma 3 1000042957 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pakattijärvi 261010091 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palkasvaara 1 1000045184 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Palkasvaara 2 1000045189 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pallaskurkkio 1000047069 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pallaslompolo 1000046909 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Pallaslompolo 4 1000008924 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pallaslompoloharju S 1000008918 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Palokummunneva/Palokummunpalo 1000000709 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palokuusikko 1000047074 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Palviselkä 1000046900 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palviselkä 2 1000046927 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palviselkä 3 1000046933 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peräjärvi 1000000540 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Perävaara 1 1000046893 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Perävuoma 1 1000025959 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petsukkajärvi 1000000806 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Petäjäselkä 1000046943 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pihtijoki 1 1000000976 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pihtijoki 2 1000000716 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pihtijoki 3 1000000717 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pihtijärvi 1000000721 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Piikku Mustavaara 1000046908 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pikkaraisenoja 1000000734 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pikku Remujärvi 1000036873 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pirttiniemi 1000025964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Pitkäkuusikko 1000046784 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pitsloma 1-3 1000020556 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pitslomakangas 1000000919 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poikkiontievat 1000025918 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Pokanlaiva 1000042148 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pokasenharju 1000000858 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Porkonen 1-4 1000020555 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Poroniemi 1000009541 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puksukoski 1000000548 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puljuvaara 1000000859 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Purnu 1000047024 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Purnunkulassi 1000000556 fast fornlämning
gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Putaanperänmukka 1000000735 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Putaanperännivat 1000046970 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Putaanperänvaara 1000000542 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Putaanperänvuoma 1 1000046968 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Putaanperänvuoma 2 1000046969 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Putaanperänvuoma 3 1000046971 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Putaanvuoma 1000000544 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Putaanvuoma tervahauta 1000025954 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhäjärven salmi 1000038843 fast fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi (itä) 1000021288 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi (länsi) 1 1000009721 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi (länsi) 2 1000009722 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi SE 261010098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi-Ulvomaselkä 1000025949 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, historisk järnålder
 Pyhälompolo 1 1000042939 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 2 1000042944 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 3 1000042945 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 4 1000042946 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 5 1000042947 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 6 1000042948 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhälompolo 7 1000042950 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhävasa 1000025925 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pyhävasa tammipato 1000044148 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Päiviönkenttä 1000009720 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Päivähohtovuoma 1000029407 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Rantala 261010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rapakonvaara 1000025961 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raudusjärvi Nahkua 1000000895 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rauhala 261010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riikonvaara 1000048106 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Riimintieva 1000009538 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, boplatser, odaterad
 Rimpijänkä 261010028 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rourajoki 1000046939 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rovalaenpuljut 1000046941 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rovalaki 1000046944 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rovanlahti 1000025926 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Rovaselkä 1000046924 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruoppapalo 1000050941 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rykimälehto 1000042122 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ryssänkoste 1000009723 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Saarijärvi 1000000802 fyndplats
fyndplatser, fyndplatser, odaterad
 Saarijärvi Aittasaari 1000000777 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saarijärvi Manalaissaari 1000000767 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, odaterad historisk
 Saarijärvi Pikkusaari 1000000786 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saattopora 1000047000 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Saivonpalo 1000000955 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Salanki 261010021 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sammaloja 1000025927 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sietkuoja 1 1000046912 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sietkuoja 2 1000046913 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sietkuvaara 1000046911 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Sietteläpalo 1000044612 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Sikkola 2 1000000807 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Silpisorva 1000047025 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Soretiankuru 1000042147 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Soretiapulju 1000046936 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sotkaselkä 1000009724 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Sotkaselkä 2 1000046916 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Staalovuoma 1000025953 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suksijärvi 1000000817 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suksijärvi, länsi 1000009760 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Sulaojanselkä 1000047061 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Suukoski 1000000820 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suukoski 1000008927 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder järnålder
 Syväkuru 1000047003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Särkivaara 1000025924 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Särkivaara 2 1000046917 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sätkenäjärvi 1000045803 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Taaromavuoma 1000047021 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Taatsi ja Taatsinkirkko 261010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk järnålder
 Takahaarankuolpanot 1000025917 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Takala 1000009539 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, odaterad
 Talovaara 1 1000000892 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Talovaara 2 1000000893 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Telaniva 1000047065 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tepsankenttä 1000000730 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tervahaudantievat 1000025952 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervajärvi 1000025928 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Tervaniemi 1 1000000541 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervo 261010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tieva 1000000916 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tievajärvi 261010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Toivola 1000000953 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Tornijärvi 1000025933 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Tuimala 1000009543 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Tunturilehto 1000046942 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuoremaa 1000046906 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tupalehto 1000046947 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ukonvuoma 1000046994 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ulkutieva 1000000861 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ulvomaselkä 1000025921 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder
 Unilampi 261010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Urakkapuljut 1000046896 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Uumukka 1000045171 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uusjärämä 1000009761 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Uutosenjärvi 1 1000025967 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vaara 1000045298 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vaarala 261010093 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Vanha hautausmaa 1000049354 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Vanhainkoti 261010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Wanhalan Willen mänty 1000046902 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Vanhasenmukka 1000000744 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vanhasenmukka 2 1000046972 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Varesparkuma 261010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Varkaanvaara 1000000862 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Vasanvuoma 1000025955 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vasara 1000000551 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vasara Kuston poroaita 1000025947 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vedenkaatamajänkä 1000046993 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Venesuvanto 261010092 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vesikkokielinen 1000046914 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Vierelä 1000000917 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Vietkajärvi N 261010084 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Virtaniemi 1000000545 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuonniksenvuoma 1000025960 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuopionvuoma 1000047072 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vähäkoski 1000000958 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Välikuusikko 1000041766 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Välioja 1000046973 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ylilommol 1000009725 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylä-Molosoja 1 1000042920 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Äijänpalo 1000000819 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
Pelkosenniemi
 Ahvenaapa 583010108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahvenjärvi 583010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aittaharju 1000048583 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Akanvaara 4 1000029453 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Alakangas 1000011960 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder stenålder förhistorisk
 Ala-Palamakangas 1000013393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder
 Ala-Palamakangas 2 1000048181 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Autio ja Uutela 1000016039 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapana 583010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haltioharju 1 583010012 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haltioharju 2 583010026 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haltioharju 3 583010027 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haltiojärvi E 583010107 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haltiojärvi SE 583010106 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Härkäjoki 1000029303 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso Akanjoki 1000048157 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Itäinen Kaakkurilammi 583010034 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jaurujoki 1 583010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Jaurujoki 2 583010094 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jauru-Karjalaisenjoki 1 583010095 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jauru-Karjalaisenjoki 2 583010096 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jänkäläisenaapa 1 1000039524 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Jänkäläisenaapa 2 1000039526 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkäläisenkoski 583010069 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaakkuripalo 583010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Kaarronlampi 583010065 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaarronlampi 300 E 583010064 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 1 583010033 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 2 583010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 3 583010039 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 4 583010040 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 5 583010041 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 6 583010042 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaijanjänkä 7 583010043 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaikokangas 1000012152 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaikuranta 583010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalkkivaara 1000011433 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Karhunjuomalampi 1000009418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Kariniemi 1000016035 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kellonivat 583010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kellonivat N 583010079 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keminsaaret N 583010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kentänojansuu 1000043869 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Kiemunkiniemi 1000045216 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Kiimaoja 1000044911 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kokonvaara 1000013332 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kortelammit 1000012163 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kortelammit 1 1000050305 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kortelammit 2 1000050306 övrigt objekt
träkonstruktioner, modern
 Korteselkä 1000012162 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotakkojärvi 583010038 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kotakko-oja 1 583010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kotakko-oja 2 583010060 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotakko-oja 3 583010061 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuikkalampi 583010046 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kunkuttama 1 1000029454 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Kupittaja 583010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Käyläselkä 3 1000048158 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lapinelosijanniemi 1000016040 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lapinniemi 583010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lavakaarto 1 583010103 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lavakaarto 3 583010105 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leililampi E 583010052 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Leppäoja E 583010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Luiron kesähautapaikka 1000013326 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Läntinen Kaakkurilammi N 583010036 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Läntinen Kaakkurilammi NE 583010035 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Manolaissaari 1 1000008898 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Manolaissaari 2 1000011384 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Messinkioja 583010078 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miiluharjut 2 1000049073 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Murronoja 1000013330 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Murtoselkä 1000029451 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Myllykangas 1000013331 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Ontinojansuu N 583010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ontinsuvanto 583010024 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paistelahti 1000012159 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palokankaanlammit 583010050 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Persesilmälampi 583010044 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pietarinranta 583010073 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkäjärvi NW 583010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkäjärvi SE 583010031 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkälampi E 583010055 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkälampi W 583010054 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Polvilampi 583010056 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Purasmantere 583010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pyhäjärvi 1 1000038129 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi 2 1000038130 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhäjärvi 3 1000038131 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhänhovi 1000012164 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyhätunturi 1 583010004 naturformation
naturformationer, odaterad
 Pyhätunturi 2 583010005 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Pyytövaara 1000048156 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rahkavaara 1 1000029457 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Rajaoja 1000012157 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Roskala 1000013325 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rytijärvi 583010053 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytijärvi N 583010057 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytivaara N 583010058 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytivaara S 583010074 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rääsikkö-oja 1 583010051 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rääsikkö-oja 2 583010109 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sammakkolampi SSE 583010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Seipikonelo 1 1000013323 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Seipikonelo 2 1000013333 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, ej definierad
 Serrinsuvanto N 583010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siiamonkartano 583010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siiamonreikä 583010049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sonnikuusenjänkä 1000012154 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Soramontunlampi 583010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, odaterad
 Sorsalammit 583010045 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Suumaa 1 583010067 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suumaa 2 583010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suvanto 1000016032 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Syväjärvi 583010032 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Säynäjoen suu E 583010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Säynäjoen suu S 1 583010082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjoen suu S 2 583010084 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjoen suu S 3 583010085 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjoen suu SW 583010097 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjoen suu SW 1 583010083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjoensuu N 583010077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Säynäjäjoen mutka 1 583010086 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoen mutka 2 583010099 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoen mutka 3 583010100 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoen mutka 4 583010101 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoen suu SE 583010102 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 1 583010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 2 583010081 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 3 583010087 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 4 583010088 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 5 583010089 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 6 583010090 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 7 583010091 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 8 583010092 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjoki E 9 583010093 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjäjärvi 583010066 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Säynäjälammen suo SE 583010098 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Taklamo-oja 583010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tammelan kämppä 583010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tekkionjänkä 583010062 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tuormusjärvi N 1000009702 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuormusjärvi, Haltioharju 1000013322 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Tuormusojan myllynpaikka 1000013327 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi 583010017 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Vaittauslammit 1000028776 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Verkko-ojan myllynpaikka 1000013328 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Verkko-ojan tammenpaikka 1000013329 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Välioja 1000013324 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Yliuopaja 1 1000008899 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Yliuopaja 2 1000008900 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
Posio
 Ahmajoki 614010144 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ahosenharju 1000000610 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Ahvensalmi 614010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aikinlahti 1000000564 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aikinlampi 1000043035 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Aikinlampi 2 1000043077 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Aikinlampi 3 1000018770 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Aittaniemi 1000008505 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Aittasaari 1000008504 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Akanarot 1 1000008488 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Akanarot 2 1000008489 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Akanpuro 1000000570 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Akkalankangas 614010065 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alanko 1000011591 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Ala-Suolijärvi Ruumissaari 1000008461 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad historisk
 Ammesaari 1000008515 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Antinsaari 1000008503 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Apajalahti 614010089 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Askelkangas 1 1000000637 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Askelkangas 2 1000000638 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Autio 614010122 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Autiolampi 1000008482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Autiolehto 614010134 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Auttijärvenkangas 1000018999 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Elosijanniemi 1 1000042128 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Elosijanniemi 2 1000042129 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Eteläsaari 1 1000000574 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haapasaari 1000008462 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Hakkusaari 1000008508 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Halla-aho 614010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Halla-Aho 2 1000039572 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Halsinlahti 1000000599 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haravalahdenniemi 614010160 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Haukilamminpalo 1000011584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hautavaara 1000018953 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Herasalmi 614010087 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Heteperänvaara 1000030701 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hevonharja 1000045825 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hevonharjanpuro 1000008795 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hevoskangas 1000048624 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hevosniemi 1000042134 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hevosniemi 2 1000042136 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hietaharju 2 1000018771 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Hietajoki 1000008538 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietajoki pohjoinen 1000011581 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietala 1000011577 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietalahti 614010073 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Hietalahti 614010090 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hietaojan suu itä 1000011579 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiilipirtti 1000043856 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Hikkeränharju 1000000578 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hikkeränniemi 1000000577 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Himmerki 614010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Hirsisalmi 1000008468 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirviniemi 1 1000000575 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hirviniemi 2 1000000576 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hoikkalahti 1000018772 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Honkakanta 614010112 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Honkaniemi 614010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Honkaoja 1000045021 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Honkasuo 1000019000 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Hovinkangas 614010050 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huutoniemi 1000000647 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyvä Valkeainen 1000008536 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hyöteikönaho 1000018955 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iljanlahti 1000008490 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Aimojärvi 1000019001 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Iso Akanjärvi 1 1000008530 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Akanjärvi 2 ja 3 1000008544 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Iso Hietajärvi 2 1000008522 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Hietajärvi 3 1000008523 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Hietajärvi 4 1000008535 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Hietajärvi luode Välimaa 1000011575 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Hietajärvi Saari 1000011578 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, odaterad
 Iso Jaksamovaara 1000045826 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Iso Karitunturi 1000045828 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Kettulampi 614010132 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Isokangas 1000000672 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Itälahti 1000045218 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jaakimonniemi 1 1000008476 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jaakimonniemi 2 1000040459 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaakkimonlampi 1000008477 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jaakkimonsalmi 1000008497 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Jaakkimonselkä 1000008491 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Jakkarasaari 1 614010040 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jakkarasaari 2 614010041 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk historisk
 Jakkarasaari 3 614010042 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jakkarasaari 4 1000008460 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Jokela 1000000665 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Joutilassuo 1000045830 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Joutsenlampi 2 1000018774 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Juuansaari 614010081 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juuansuo 614010064 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juutisenniemi 1000008546 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jänkälahti 1000045811 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Järvienväliköngäs 1 1000018957 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järvienväliköngäs 2 1000018958 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalmonjoki 614010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kangas 1 1000008495 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Kangas 2 1000008542 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kannuslammit 1000000649 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kannusniemi 1000021964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Kantoniemi 614010091 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karastinniemi 1 1000008458 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Karastinniemi 2 1000000560 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhulampi 1000018974 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karijärvi N 1000045832 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karijärvi NW 1000045833 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karijärvi NW 2 1000045835 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
träkonstruktioner, historisk
 Karilampi N 1 1000045837 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karilampi N 2 1000045839 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karilampi NE 1 1000045841 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karilampi NE 2 1000045843 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karilampi NW 1 1000045844 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karilampi NW 2 1000045845 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karilampi W 1000045846 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karipuro 1 1000045847 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karipuro 2 1000045848 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karipuro 3 1000045850 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karipuro 4 1000045852 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjalainen 1000018975 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Karjalaisenniemi 614010146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karkianniemi 1 614010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Karkianniemi 2 614010075 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karkianniemi 3 614010076 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Karkuvaara S 1000045853 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kattavalampi 614010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Kattavalampi 2 1000042979 fast fornlämning undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kattavan poroaita 614010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kellarilampi 1000008534 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kellariniemi 1000008507 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kellariniemi Norkonsuo 1000050644 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kelliniemi 1000009283 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kelliniemi 3 1000008518 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kellinlahti 1000008517 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kelsonkanta 1000008474 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kemppaisenpalo 614010023 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kenttäkangas 614010066 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kenttälä 614010083 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder
 Kenttäniemi 1 1000000600 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenttäniemi 2 1000011582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ketola 1000008510 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiirasaari 614010094 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiiskihauta 1000000673 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirintökorpi 1000000645 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kirkkotunturi 1000008797 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Kirnuharju 1000008509 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kiurusensalmi 1000000605 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kohdansuo 1000000640 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koirahiekka 614010157 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, förhistorisk
 Koirapudas 1000028775 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kokkolahti 1000000597 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kokkoperä 1000008547 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kokkoperänkangas 1000008486 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Kokkosuo 1000000598 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kokkovaara 1000019004 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Koljatinkenttä 1000018777 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koljattilampi 1000008498 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Koppelomurto 1000050807 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Korkeaharju 1000000674 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korkeakangas 1000018976 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Korkeaniemenaho (Kiviperänniemi) 1000008492 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koronlatvajärvi 1 1000008548 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koronlatvajärvi 2 1000008549 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koronlatvajärvi 3 1000008550 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korpikangas 1 614010140 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, förhistorisk
 Korpikangas 2 614010141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder historisk
 Korpivaara etelä 1000045854 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Kotajärvi 1 614010056 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotajärvi 2 614010057 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad historisk
 Kotajärvi 3 614010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotikangas 1 614010085 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotikangas 2 614010086 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kotilampi 614010142 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotilampi ja Laukku 1 1000018779 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kotipalo 1000008511 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotipuronsuo 1 1000000565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotisuo 1000000661 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Kotivaara 1 1000041950 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kotivaara 2 1000041951 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Kuikka Kuikankoski 1000011939 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Kuivaniemi 614010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuloharju 1000008541 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuohusuonkangas 1000024757 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuonaperä 614010153 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuoppala 1000000607 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuoppapuro 1000045855 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuorikkikangas 614010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kuorikkikangas 2 1000000642 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuorikkiselkä 614010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuppiaho 614010131 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kurenjoki 1000043082 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kurpunkangas 1000018780 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kurvilampi 614010069 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuumakangas 1000000646 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusela 1 614010135 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuusela 2 614010136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Kuusikoski 1000015987 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuusiniemi 1000018978 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmälahdensaari 1000008473 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kylmäniemi 1000008500 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kynsijoki 1000011589 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kynsijoki 2 1000038227 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kypäräsaari 1000008483 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Kälkäjänniemi 614010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kämppämaa 1 1000037842 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kämäräinen 614010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Lakisuo 1 1000045856 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lakisuo 2 1000045857 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lammassaari 614010070 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Lamposaari 1000008516 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lapinniemi 1000008485 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Laukku 2 1000019005 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Laukunsaaret 1 1000019006 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Laukunsaaret 2 1000019007 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, historisk
 Laulajansaari 614010159 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lavakangas 1 1000045858 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lavakangas 2 1000045859 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lavakangas 3 1000045860 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Lavavaara etelä 1000008552 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Lehmisalmi 614010117 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lehtiniemi Salmela 614010109 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lepola 1000008854 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Leukalehto 614010101 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Liittolahti 614010108 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Liittolammit 1000008555 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Liittoperä 614010106 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Livojärvi Ruumissaari 1000008469 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, markkonstruktioner, odaterad
 Lotanniemi 614010034 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Lounassaari 1000008514 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luksuanpalo 614010139 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lutvionsuo 614010102 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maaselänpuro 1 614010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Maaselänpuro 2 614010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mainiosaari 614010093 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Matalanvaaranaho 1000008551 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Matalavaara W 1000045865 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matoniemi 1000008501 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miekkalamminkangas 614010133 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miekkasaari 1 614010071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miekkasaari 2 614010072 fast fornlämning
boplatser, boplatser, stenålder historisk
 Miekkasaari 3 614010077 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Miekkasaari 4 614010078 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Miekkasaari 5 614010079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Miekkasaari 6 614010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mieronpaise 1 1000045867 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mieronpaise 2 1000045869 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mieronpaise N 1000045870 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
träkonstruktioner, historisk
 Miilulampi 1000050647 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mouruniemi 1 1000000651 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Mouruniemi 2 1000000653 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Mourusalmi 1000021963 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Multikangas 614010115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Murtotunturi 1 1000040614 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Murtotunturi 2 1000040613 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mustalahti 1 614010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Mustalahti 2 614010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, stenålder historisk
 Mustalehto 1 614010099 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustalehto 2 614010100 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Myllylampi 614010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, boplatser, historisk stenålder tidig metallålder
 Myllypuro 1000038747 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Mäkelä 1000008457 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntylahti 1000000604 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäntyniemi 1 614010162 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Mäntyniemi 2 1000000603 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntyniemi 3 1000008479 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naumanjoki 1000050767 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Naumanjoki 2 1000050806 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Nilojoki 614010143 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nilojärvi 1 614010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nilojärvi 2 614010049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Nilokangas 614010044 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Niskapalo 1 614010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niskapalo 2 614010163 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niskasuo N 614010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niskasuo S 614010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Noidansuo 1000000596 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Norkko 1000008484 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Noukavaara 1000008794 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Nuitionvaara 1000000593 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nuolivaara 1000008553 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Nuoranlahti 1000008502 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Nuottiniemi 614010092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nälkämösaari 614010082 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Oivanjärvi Korkeasaari 1000008494 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Ojennusjärvi 1000011588 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ojennusvaara 1000018980 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ollinlampi 614010116 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pajari 1000042133 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Pajukangas 1000000639 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palonenäke 1 1000018981 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palonenäke 2 1000018982 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palovaara 1 614010151 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, boplatser, förhistorisk
 Palovaara 2 614010152 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Papinlampi 614010137 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Parakkasaari 1000000644 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Parassimonsaari 4 1000038251 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Parassimonsaari NW 614010119 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Parassimonsaari S 614010118 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Parassimonsaari W 614010120 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Parvakangas 1000042130 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Paskolammit 1000000676 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patokangas 614010107 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patolamminsuo 1000000573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Patolampi 1000000685 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paunus koillinen 1000011576 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Penämön Palosuo 1000019009 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Peräkangas 1000050659 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Perä-Puikkonen 1000042978 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Peuralampi 1000008528 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pieni Akanjärvi 1000008531 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pieni Hietajärvi 1000008533 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Pienilahden suo 1000017804 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Pihtiäinen 1 1000000567 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pihtiäinen 2 1000000568 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pikku Kuusimäki N 1 1000045871 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Kuusimäki N 2 1000045872 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikkulahti 1000000643 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikkulampi 1000000662 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pilkkasenlammit 1000045873 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pimeälahdenniemi 614010161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Pitkäperänkangas 614010156 fast fornlämning
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pohjoinen Suonnanvaara 1000045874 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Poikkitelaharju 1000000641 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poksamonsuo pohjoinen 1000011583 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Porolampi 1 1000000563 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Porolampi 2 1000018783 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Poro-oja 1000018983 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Porosaarennokka 1000000601 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Posionkangas 1 614010121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad
 Posionkangas 2 614010130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad stenålder
 Puistola 1000008487 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puntarikero 1000018984 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Purjesaari (Raatosaari) 614010067 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Purnunlampi 1000008506 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Putikanperä 1000008478 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Putikka-aho 1000018985 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyöreäselkä 1000008463 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pyörreselkä 1000018784 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pyörreselänsaari 1000008466 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Raatosaari 614010155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Raistakkalampi 1000039589 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rantala 1000000667 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rauvuslampi 1000045875 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Reikäsalmi 1000042131 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Riihiniemi 1000000681 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Riisilampi 1000000675 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Riisisuo 1 1000045876 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riisisuo 2 1000045901 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rimpilamminsuo 1000018785 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rimpilampi 1000018786 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Rinnesuo 1000008793 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Rintelä 1 1000000678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rintelä 2 1000000680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruokamonniemi 1000047015 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruunalampi 1000008529 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytilä 1000000602 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytinki 614010054 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rytitunturi 1000045902 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarela 1000008496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Saarijärvi 614010055 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saarilampi 614010060 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmela 1000000561 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salmela 1000008532 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmenniemi 1000011580 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmijärvet luode 1000011587 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salmilampi 1000050808 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sammalsaari 1000008512 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Sarkanniemi 1000015658 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sarvisaari 614010068 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Seipilampi 1000019011 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selkäsaari 1000011590 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Siimes 614010114 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siltinginjoki 1000008465 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siltinginjoki 1 1000018986 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soudunjärvi 614010088 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soudunsalmi 614010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soukkalahti 1000000562 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Soukkapuro 614010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulansalmensaari 1000008513 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Suolampi 1 1000008467 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suorsanjoki 1000045018 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suorsanjoki 2 1000045020 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Suottaniemi 2 1000018987 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suovaharju 614010148 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Surmanharju 1000050775 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suvantokangas 614010127 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Sänkisaaret 1000008464 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkilampi 614010097 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkiniemi 614010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sääskenkangas 1 614010149 fast fornlämning
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sääskenkangas 2 614010150 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sääskimaa 1000029330 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Taittumalampi 1000045903 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Taivallampi 3 1000008525 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Takapuro 1000000684 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Takkula 614010105 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Takkulahti 1000018989 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Takkuperänlehto 1000050641 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Takkuperänlehto 2 1000050642 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Takkuperänlehto 3 1000050643 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Taviaho 1000000669 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Telkkälampi 614010154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tervakangas 1000018795 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Tervalampi 1000018990 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Teurolampi 1000050640 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Teuronjoki 1000045812 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Tiiralahti 1000008545 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Toistaisvainajanaho 614010125 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tolpanniemi 2 614010126 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tolvanvaara 1000008798 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Tonkopuro 1000045219 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Torvikangas 1000008526 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Torvisuo 1000008524 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tunturinsuo 1000045904 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuomijärvi 1 1000008539 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Tuomijärvi 2 1000008540 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tuomijärvi 3 1000008543 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tyynelä 614010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmä 1000008459 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmäskangas 614010104 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ukkosenlahti 1000000609 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ukkosenlampi 1000000608 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ukkosensaari 1000008471 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ukkosensalmensuo 1000008470 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Unilampi 1000015986 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Uopaja 1000000606 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Uopajanlahti 614010095 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uopajanlampi 614010145 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uopajanniemi 1000000648 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Uopajanvaara 614010096 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Urheilukenttä W 614010111 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Uudensuonkangas 1000045905 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Uudensuonlampi 1000045906 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusisuo 1 1000045907 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusisuo 2 1000045908 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Uusisuo 3 1000045909 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusisuo 4 1000045910 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uuttulampi 614010147 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaaralampi 1000043855 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Vahtisaari 1000008499 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Valkeainen 1000008527 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Valkeisenkangas 1000008537 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Veihtiniemi 614010113 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vellikannansaari 1000008493 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Verkkosalmi 1000000569 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vesakko-Karitunturi 1000045912 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vihtasaari 614010138 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Viipuanjärvi 1000011586 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Viipuankangas 1000011585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Visaniemi 1000000590 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vitikkotunturi 1000040612 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Votvas 614010124 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Välijoki 1 1000008792 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, modern
 Välijoki 2 1000008796 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, modern
 Välilahti 1000000566 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Välitalo 1000000671 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Väätimö 3 1000018991 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Väätimö 4 1000018992 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Väätimönkenttä 1000018993 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk
 Yli-Kitka Ruumissaari 1000008472 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Ylimmäinen Noukajärvi etelä 1000008554 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Ylimmäinen Noukajärvi itä 1000008791 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, modern
 Yli-Suolijärvi Ruumissaari 1 614010098 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Yli-Suolijärvi Ruumissaari 2 614010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Äimäperä 1 614010128 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Äimäperä 2 1000008481 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Äimäperä 3 1000008480 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
Ranua
 Ahola 683010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ahoniemi 683010045 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ahosaari 683010062 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Akonlampi 683010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Autio 1000049292 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Autio 2 1000049293 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hienolaisenlahti 1000049288 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietala 683010079 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hiidenkangas 1000025089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirsikangas 683010106 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hoikkakangas 1000049317 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Honkivaaran alakappale 1000028225 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Impiö Salmenniemi 1000049295 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juomusniemi 1000049316 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Juurenlampi 683010077 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juurenniemi 683010075 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Juurensuu 683010076 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jäkälämaa 2-3 1000025090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaarisalmi 1000013498 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kantoniemi 1000013497 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Karipaljakka 1000019003 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kemppainen 683010030 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kenttä 1000030258 fast fornlämning
fyndplatser, historisk
 Kenttälä 683010058 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kenttäniemi 683010044 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Kenttäsaari 1 1000013492 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kenttätaipale 683010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Kirppakenttä 1000014796 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kivijärvi Juhannussaari 683010107 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Koivusaari 683010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
boplatser, stenålder
 Kolonenäke 683010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder förhistorisk
 Korppikangas 1-2 1000018995 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korteniemi 683010084 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Korvajoki 1000025094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korvakangas 2 1000018977 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korvakangas kivilatomukset 1000028872 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kotiranta 683010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuhajärvi Kuhanlahti 1000016723 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kuhavaara 1000031979 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder