Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 1551 objekt
sökvilkor: Tornedalens museum

Kemi
 Aaltokangas 240010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ajos 1000016450 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Ajos 1 1000039753 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Ajos 2 1000039757 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Ajoskrunni 240010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, färdvägar, kult- och berättelseplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ajoskrunni 2 1000041205 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Albano 1877 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Elävälähde 1000002895 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 G.R.Berg 1874 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hebe 1872 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Heinrich 1875 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Inakari 1873 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Iso-Huituri 1000017254 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Itärova 240010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Junton lähde 1000017217 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kettufarminkangas 1000017220 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Kittilänjärven Kangas 240000010 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Kortejärvenkangas 240010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lahian laivaloukku 1000034419 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lapintuulen Risteys 240010130 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Linnanklupu 1000009312 fast fornlämning
stenkonstruktioner, färdvägar, boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnanklupu 8 1000044301 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnanklupu 9 1000044302 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Länkimaa 1 240010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder järnålder
 Länkimaa 2 240010058 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Länkimaa 3 240010061 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Maa-Sarvi 1000009313 fast fornlämning
färdvägar, färdvägar, boplatser, historisk
 Maa-Sarvi 14 1000044305 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Maa-Sarvi 17 1000044306 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Murhalahti 1000039756 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Murhaniemi 1000017204 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Möllärinranta 2269 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Paavonkari 1000041840 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Pauha 1 1000044308 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Pauha 2 1000044309 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pertajärvenkangas 240010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Pieni-Kiikkara 1 merkkikivi 1000044314 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjois-Kraaseli 1000044329 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, färdvägar, boplatser, historisk historisk
 Rivinokka 1000017203 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Salem 2656 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Salmijärvi länsi 240010068 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Satamankangas 1000050554 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Selkäsarvi 1870 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Selkä-Sarvi 240010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, färdvägar, boplatser, boplatser, historisk
 Selkäsarvi eteläpuoli 1000017255 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Selkä-Sarvi Keskimaa 10 1000044359 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Selkä-Sarvi Siljanmaannokka 1 1000044360 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Siikalampi 1000011274 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sotavangintie 1000025766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Taipaleenkylä 240010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Takalahti 1000018680 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Takaniitynkangas 240010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad järnålder
 Tervaharju 1000039964 fast fornlämning
gravplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Thiestle 1876 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vallitunsaari 1000007340 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Vanha rantatie 1000021286 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Vähä Kuivanuoro 1000002896 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
Keminmaa
 Ala-Penikkavaara 10 1000049814 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Anterovaara 1 241010108 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Anterovaara 2 241010109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Anterovaara 3 241010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Anterovaara 4 241010111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Anterovaara 5 241010112 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Anterovaara 6 241011001 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Antomaa 241010063 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Elijärvenviia 1 1000040444 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Erkinkumpu 241010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Haapamaa NE 241010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Helkkusenvaara 241010125 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Helkkusenvaara 1 1000025632 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer,
 Helkkusenvaara 2 1000025633 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Helkkusenvaara etelä 1000013107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Helkkusenvaara SW 241010124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hietaharju 241010080 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Hietakaula 241010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk tidig metallålder
 Hiirenkakkara (Hurrikaskivi) 241010062 fast fornlämning
konst, minnesmärken, kult- och berättelseplatser, historisk
 Himokumpu 241010079 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Honkajärvenkangas 1 241010126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Honkajärvenkangas 2 241010127 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder odaterad
 Honkamaa 241010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Honkamaa (Viitakoski) 241010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Honkamaa N 241010072 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Illinkumpu 1 241010106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Illinkumpu 2 241010107 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Isopalo 241010012 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Iso-Vise 1-3 241010099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, gravplatser, tidig metallålder järnålder bronsålder odaterad
 Jatulinlehto 241010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad förhistorisk
 Junkkilankumpu 241010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Juokuanvaara 1 241010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Juokuanvaara 2 241010122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Juokuanvaara 3 241010123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Juokuanvaara 4 1000018020 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Juokuanvaara luode 1000011772 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Järvenpalo 241010095 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Jääkärikämppä 241010129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kallinkangas 1 241010085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kallinkangas 2 241010086 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallinkangas 3 241010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallinkangas 4 241010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kallinkangas 5 1000049440 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaltiolampi 1000010090 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Kassalankangas 1000027641 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken,
 Keminmaan kirkko 1000014855 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, gravplatser, historisk medeltida
 Keronmäki 241010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kestinmaa 1000028632 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kettufarminkangas 241010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiimamaa 241010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder bronsålder järnålder
 Kiimamaa N 241010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, tidig metallålder
 Kirkonkylä Haminasaari 1000011801 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkonkylä, Korkiamaa 241010071 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kiviharju 1000011775 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Kokonmaa 241010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Kokonmaa NE 241010083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kontiopylläs 1 1000040442 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kontiopylläs 2 1000040443 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Korkiamaa 1 241010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Korkiamaa 2 241010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Korkiamaa 3 241010077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kotikumpu 241010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kuiva-Kilkka 2 1000025086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kulmemaa 241010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Laajapalo 241010078 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lassilankangas E 241010056 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lassilankangas N 241010055 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lassilankangas S 241010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautiosaari 241010130 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, odaterad
 Listemaa 241010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Listemaa 1 241010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, förhistorisk
 Listemaa 2 241010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Maahilankumpu E 241010097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Maahilankumpu N 241010096 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Maihkilanvaara E 241010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Maihkilanvaara W 241010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntymaa 1000035108 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntymaa luode 1000035106 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Paasivaara 1000049816 fast fornlämning
fyndplatser, odaterad
 Pekkala 241010053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pieni Lautamaa 1000025675 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Piimätörmä N 241010081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Piimätörmä S 241010082 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Pispanvaara N 241010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Pookijänkä 1 1000010091 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Pookijänkä 2 1000010092 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pookijänkä 3 1000049815 fast fornlämning
fyndplatser, förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Pölhön koulu 1000046707 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Rajakari 1000019223 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Rajaoja 1000002902 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantapalo 1 241010090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, gravplatser, boplatser, odaterad järnålder bronsålder stenålder
 Rantapalo 2 241010091 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Revonmaa 241010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Revonnenä 241010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Revonnenä W 241010131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Rovavaara 1 241010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 2 241010115 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 3 241010116 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 4 241010117 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 5 241010118 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 6 241010119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, tidig metallålder
 Rovavaara 7 241010120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad förhistorisk
 Rovavaara 8 241010121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, förhistorisk odaterad
 Ruonavaara 1000002903 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Ruonavaara NE 241010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Rännimaa 241010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saaranaho 1000034346 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Salmenkylänkangas 241010113 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Sammalkumpu 241010020 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sammalkumpu N 241010092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Sivakkavaara 241010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Sivakkavaara NE 241011000 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Sompujärvi 241010046 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sompuvaara 241010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sunnarborg 241010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, järnålder medeltida
 Takakumpu 1000027480 fyndplats
boplatser,
 Tervasmaa 1 241010069 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Tervasmaa 2 241010105 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Tornivaara 241010003 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tornivaara SW 241010128 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Tuhkamaa W 241010136 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Tulkkilanjänkä 1000013153 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Valmarinniemi 241010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, kyrkobyggnader, medeltida järnålder
 Vennanmaa 241010074 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Visenoja 1000028633 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Vähä Ruonaoja 1000043778 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Vähäjärvenkangas 1000025676 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Vähäpalo 241010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vähäpalo N 241010102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Välimaa, Mäkelä 1000002905 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fartygsvrak, odaterad
 Yli-Penikkavaara 1000010089 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
Kolari
 Aarttokoski 273010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aavahelukan eteläpää 1000010378 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, boplatser, förhistorisk historisk
 Ahvenjärvi 1000016718 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ailisaarennivat 1 ja 2 1000010383 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Alainen Jauhokangas 1000029339 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alainenkangas 1000017749 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Annanoja 1000017748 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haitaritievat 1000010387 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Haitaritievat 2 1000010412 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haitaritievat 3 1000029346 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hangasvaaranniitty 1000051341 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hangasvaaranniitty 2 1000051345 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hannukainen 1 itä 1000010442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hannukainen 1 länsi 1000009391 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Hannukainen 2 273010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannukainen 3 1000009411 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Hannukaisenjärvenmaa 1000029347 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakosket 1000029350 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautasaajo 1000029331 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Hautasaajo 2 1000029351 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevosaitatievat 1000029352 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Hinttalehto 1000024166 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Hirvasjänkkä 1000019026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Hyyverova 1000046677 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, odaterad
 Iso Taapalompolo 1000049568 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Iso Taapalompolo, kaakko 1000009342 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Jalokoskenmaa 1000029353 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jauhoniva 2 1000018972 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jauhoniva S 1000017752 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jauho-Oja 1000018970 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jouhisuvanto 1000029332 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Juustolinkat 273010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Juvakaisenmaa 1000009377 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk järnålder
 Jyrisevä 273010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jyrisevänniva 1 1000025054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkäniitynsuvanto 1 1000018971 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jänkkäniitynsuvanto 2 1000017750 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänkkäniitynsuvanto 3 1000017751 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jässä 1000029389 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalkkikangas 1 1000010418 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalkkikangas 3 1000010420 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalkkitörmä 1000009373 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallantörmä 1000009355 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhakkalaki 1000029354 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karila 1000021291 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kelhujoki 1000050044 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kenttäniemi 1 273010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kenttäniemi 2 1000009357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kenttäoja, länsi 1000009356 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Keskinen Jauhokangas 1 1000017746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keskinen Jauhokangas 2 1000017747 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kesänkijoki 273010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Kesänkijärvi 1000021325 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kesänkijärvi N 1000021324 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kieksiäisniva 1000009354 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kieksiäisniva 2 1000017745 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kieksiäisniva 3 1000029355 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kienajanjänkkä 1000029386 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kienajapalo 1000029385 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkonkylän koulun tontti 1000009388 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kivivuopionoja 1000019027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivivuopionvaara 1000010382 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Koivuniemi Plassimaa 1000009109 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kolarinmännikkö etelä 1000018969 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kolarinsaaren vanha markkinakenttä 1000031064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Kolarinsaari S 1000017740 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolarinsaari Saaripudas 1 1000018965 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolarinsaari Saaripudas 2 1000018967 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolarinsaari Saaripudas 3 1000017734 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolarinsaari Saaripudas 4-5 1000018968 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Kolarinsaari Saaripudas 6 1000017735 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolarinsaari SE 1000017742 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolarinsaari SW 1 1000017738 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolarinsari SW 2 1000017739 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotala 1 1000029396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotalahti 273010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotatieva 1 1000009361 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotatieva 2 1000009362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kruununmaja 273010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Kuerkoski 273010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuerlinkat 1 1000009333 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuerlinkat 2 1000009334 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuerlinkat itä 1000013306 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, odaterad
 Kuervaara 1000013269 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, odaterad
 Kuervaara pohjoinen lähde 1000031923 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kuollutlampi, luode 1000009352 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kurkonniemi 1000009395 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Kursunvuoma 1000025857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kurtakko Uimaranta 1000009339 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Kylmäoja 1 1000010399 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäoja 2 1000010400 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kyrvönjärvi 2 1000034888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kyrvöntammi 1000037267 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kärsimysten maja 1000020398 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lamunjänkkä 1000019028 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Lapinniemi 1000015270 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lappeankangas 1000009378 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laukupuolijänkkä 1000031922 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk historisk
 Lompolo 1000009347 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lompoloniemi 1000009349 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Lompolonsaari, kaakko 1000009367 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lompolo-ojan suu, pohjoinen 273010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lompolorova 1000049569 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lompolovuoma 1000029357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lompolovuoma 2 1000029358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Luntanginkangas 1 1000018949 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Luntanginkangas 2 1000018950 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Luntanginkangas 3 1000018951 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luntanginkangas 4 1000029359 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luosujoen suu, koillinen 1000009371 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luosujoki 1 1000029360 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luosujoki etelä 1000016575 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luosujänkänsaajo 1000023946 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Lylyvaara 1000034885 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lylyvaara 2 1000034886 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mannajoen suu, länsi 1000009398 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mannajärvi koillinen 1 1000010389 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mannajärvi koillinen 2 1000010390 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mannajärvi, etelä 1000009374 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Mannajärvi, luode 1000009394 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mastoranta 273010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Matinniva 1000016797 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Matinsuvanto 1000017736 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Moottorirata 1000018952 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mukkaskoskenlaki 1000034642 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mukkaskoskenlaki 2 1000050025 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muotkaniemi 1000029361 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustasaajo 1000009734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Myllykoski 1 1000037273 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllykoski 2 1000037274 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllykoski 3 1000037276 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Myllylaki 1000029362 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Myllylaki 1 1000037271 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Myllylaki 2 1000034889 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mäki 1000024541 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäntysaajo 1000050034 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Naalastontievat 1000029399 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Naalastotievat 1000049897 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Naalastotievat 2 1000049898 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Navettamaa 1000009340 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Niesakero, kaakko 1000003200 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Niesalompolo, itä 1000003199 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Nuottajoki, etelä 1000009341 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nuottajärvi 1 1000025856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nuottajärvi 2 1000044196 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuottajärvi 3 1000044197 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nuottarova 1000009399 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, medeltida medeltida
 Nutijupukka 1000049566 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Nutijänkkä 1000049567 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Näläntöjärventievat 1000049199 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Näläntövainio 273010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Oravavuoma Niukkala 1000030294 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Palokoskenrova 1000009351 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pasmajoen suu 1000009396 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pasmajärvi Kenttä Kenttäoja 1000023247 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pasmajärvi Kenttä länsi 1000023176 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pasmajärvi Niemi 1000023192 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pasmajärvi Piilola 1000023921 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pasmajärvi Siikajoki 1000023917 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pasmajärvi tervahauta 1000023191 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pellikoskenmaa 1000009737 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Pellikoskenmaa 2 1000010415 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Pellikoskenmaa pohjoinen 1000009750 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pikku Mannajärvi koillinen 1000009375 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pikku-Karijärvi 1000029384 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pirttijärvi 1000010401 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Pirttikangas koillinen 1 1000010381 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pitkäkoski 1000029393 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkäkoski 2 1000048529 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkänkoskenrova 1000021059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pitkäsuvanto 1000023945 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Poikkijärvi Isomaa 1000009385 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Poikkijärvi Lamminjänkkä 1000035120 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Porkkavaaran rajalinja 1000009380 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Pulkkasaaret 1 273010032 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pulkkasaaret 2 1000010380 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Putaankangas 2 1000018954 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Putaanniemi luode 1000009370 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Puuroniva 1 1000037278 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Puuroniva 3 1000034892 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puuroniva 4 1000037280 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pääkkölä 1000009110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantala 1000009111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rautujärvi 1000016717 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Rautuoja 1000019029 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Ristimella 273010003 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ristimellanjärvi 1000015052 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Ritalaki 1000029363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rova 1000023288 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Ruokojärvi Mäkitalo 1000009387 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruuttilampi 1 1000029398 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ryhtimaja 1000009376 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rytijängäntieva 1 1000009358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytijängäntievat 2 1000009359 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saarijärvi 1000009336 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Saaripudas etelä 1000018966 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saaripudas pohjoinen 1000018956 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saivojärvi 273010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Saivojärvi 2 1000031063 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sammakko-oja S 1000017743 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saukkomukanmaa 1 1000020390 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saukkomukanmaa 2 1000020391 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saukkomukanmaa 3 1000020392 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Siikajoki, länsi 1000009344 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulakaltionvaara etelä 1000016719 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sulanojan selkä 1000029364 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Säynäjäjärvi 1000009348 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Säynäjäjärvi, etelälounas 1000009345 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Taapajärvi 273010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Takaisenlaenliika 1000049570 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Takala 1000009113 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Teuravuoma 1000009754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Tieva 1000009323 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tinkalanmukka 2 1000029397 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tirrojärvi, luode 1000009343 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Tirroniemi 273010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Toukola 1000009353 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Uusijänkkä 1000029400 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vaarasaari 1000023746 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk
 Valkeajoki 1 1000010384 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Valkeajoki 2 1000010385 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Valkeajoki 3 1000010403 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valkeajoki 4 1000010404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeajoki 5 1000010405 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeajoki 6 1000010406 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeajoki 7 1000010408 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valkeajoki 8 1000047165 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vankanvuoma 1000034887 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Venejoenkangas 1 1000034643 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Venejoenkangas 2 1000034644 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Venejoki 1000029377 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väylänpään Talari 1000009386 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ylinenvaara 1000016403 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Ylinenvaara itä 1000009756 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ylitalo 1000009397 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylläsjärvi Hyötylä 1000009112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yllästieva 273010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ymmyräinenvuoma, länsi 1000009350 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Äkäsjoen pato 1000009390 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, odaterad
 Äkäsjoki 1 1000010410 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjoki 2 1000010386 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Äkäsjoki 3 1000010411 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjoki 4 1000010388 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Äkäsjoki 6 1000010409 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjoki 7 1000010414 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjoki 8 1000029338 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Äkäsjoki Pellikoski 1000010416 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjoki Pellikoski 2 1000041789 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Äkäsjokisuu itä 1000009337 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Äkäsjokisuu luode 1000010417 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äkäsjokisuu länsi 1000009372 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Muonio
 Aareakangas 1000029822 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aavapalo 1000047758 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Ahmapalo 1000029852 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alainenlaki 1000029820 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Frimannin kenttä 1000011761 möjlig fornlämning
boplatser, odaterad
 Harjujärvet 1 1000009443 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Heinäniemi 1 1000006539 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Heinäniemi 2 1000006541 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietaranta 1000006536 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Hietaranta 2 1000019017 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvaslahti Venesatama 1000008921 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvasniemi 1000009483 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Iso Harjujärvi 1000009442 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Isoahvenjärvi 1000009408 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Isomaa 1000019025 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Jalkosensuvanto 1000029811 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jannelan maja 261010094 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Jokijärvi 1 1000029834 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokijärvi 2 1000040408 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Jokijärvi, länsi 1000009407 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokivaara 1000051211 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Juntinjärvi 1000028112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Juualahti 1000019016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Juutilaisenjärvi 1000009459 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk odaterad
 Juutilaisenjärvi 2 1000029817 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaalamovaara 1 1000028113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kaalamovaara 2 1000028114 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kaarantojärvi Seitaniemi 1000009400 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kaarnestieva, lounas 1000009455 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kajangin Tieva 1000009456 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalasatama 1000019018 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliorova 1000006365 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Karhulaki 2 1000029815 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keimiöniemi 1000006363 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kemiläinen 1000049563 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kenttäranta 498010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder historisk
 Keräsjoki 1 1000029819 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Keräsjoki 2 1000029800 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Keskinensaari 498010042 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kestikievari 498010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kihlanginkangas 1000029808 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kihlanginvaara 1000029807 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkkopahta 1000009401 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk odaterad
 Kiuaskero 1000016419 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kivenlahti (lounas) 1 1000006494 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivenlahti SW 3 1000006496 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivenlahti SW 4 1000006500 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koivuranta 1000009470 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, fyndplatser, odaterad
 Koivurinne 1000006611 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kokkosenlahti 1000009449 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kolvalahti 1000006509 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Korkeattievat 2 1000029829 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Koskenniskanvaara 1000051195 övrigt objekt
konst, minnesmärken, odaterad
 Kotilahti 1000006550 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kuerjoki 1000051215 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Kuerjoki 2 1000051216 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kukaslompolo 498010033 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kultakoskenmaa 1000040936 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kumpurinne 1000041800 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kurkkiorova 1000029848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kutuniva 1 1000036673 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käkijänkkä 1000029853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käkiniva 1000051164 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kätkäjärvi 1000009468 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kätkäjärvi, länsi 1000009464 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kätkäjärvi, pohjoinen 1000009462 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lainiotunturi 1000021327 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laitavuoma 1000019015 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laukupuolijänkkä 1 1000006484 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad
 Laukupuolijänkkä 2 1000006474 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Laukupuolijänkkä 3 1000009473 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Leirintäalue 1000029809 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leustolahti 1000006506 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Leustovaara 1000006610 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lompolonpalo 1000029837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lompolorova 1000006608 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lompolovaara 1 1000029843 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Luonnonhoitometsä 1000006551 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Luovamaa 1000029847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Löyttyoja 1000009412 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Martinniemi 498010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Metsänhoitajan kämppä 3 1000009480 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Metsänhoitajien kämppä 1 261010080 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder järnålder
 Metsänhoitajien kämppä 2 1000008915 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Metsäntutkimuslaitos 1000009482 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mielmukkajärvi 1000009454 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Munajärvi 1000045941 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Muorijärvi 1000009453 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muorijärvi, kaakko 1000009458 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muorinharju 1000009469 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muorintytär 1000009457 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Muotkamaa 2 1000029810 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustijärvi 1000028123 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Mustivinsa 1000025055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muuraissaarenmulkku 498010047 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Myllyoja 1 1000040937 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyoja 2 1000040946 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllypalo 1 1000029836 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Naapanginkoski 1000021072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner,
 Nammalakuru 1000008919 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nivunkijärvi 2 1000019024 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Nivunkijärvi NW 1000006526 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ojajärvi, luode 1000009478 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollintörmä 1000040944 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Ollintörmä 1000040945 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Oloskoski 1000034535 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Olostunturi 1000016420 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Oustajärvi 1000040958 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pahajoki 1 1000029818 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pahtajärvi 1000019023 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Pakajoen suu 498010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Pakajoki 1 1000040534 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pakajoki 2 1000040535 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pakajoki, pohjoinen 1000009406 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pakasaivo etelä 1000040532 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pakasaivo, Lapin helvetti 498010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk odaterad
 Pakasmaa 1000008917 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pallasjärvi SW 261010081 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, boplatser, odaterad
 Pallaslompolo 1 1000008913 fast fornlämning
boplatser, markkonstruktioner, odaterad
 Pallaslompolo 2 1000008914 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pallaslompolo 3 1000008923 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pallaslompoloharju N 261010078 fast fornlämning
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Paloselkä 1 1000029851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palsijärvi 1000008922 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pappila (Autio) 1000040938 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, boplatser, historisk
 Pappilanniemi 1000040957 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Passisenkenttä 498010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peuralaki 1000029781 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pieni Harjujärvi 1000009444 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikku Akanjärvi 1 1000029838 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Juutilainen 2 1000029799 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pikku Pahtavaara 1 1000029831 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkäniemi 498010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Polla-autto 1 1000029816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Porviniemi 1000000537 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, odaterad
 Puristakoski 1000009446 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pyhäkero 261010062 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ranta-Laulukarhakka 1000047756 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ranta-Ruonajärvi 1 1000019019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Ranta-Ruonajärvi 2 1000019022 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Rapalahti 1000019014 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ratsutie 1000040941 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Rihmakursunmaa 1 1000029814 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rumajärvi 1000011762 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Ruona 2 1000029840 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruonankaula 1 1000029802 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ruonankaula 2 1000029803 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Ruottojoensuu 498010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saari 498010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saitavaara 498010029 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Salmijärvi 1000011763 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Sappisalmi 1000006490 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad stenålder
 Sarvijärvi kopukka 1000044183 övrigt kulturarvsobjekt
fartygsvrak, historisk
 Seitaniemi 498010027 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Siepinkuru 498010043 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sonkajoki 498010051 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sulajänkkä 1000041711 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Suukoski 1000034536 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suvannonkangas 1000029821 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkijoki 1000014524 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkijärvi 1000006609 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Särkilahti 1000006530 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder odaterad historisk
 Särkilahti 1 1000009409 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Särkilahti 2 1000038260 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Särkilompolo 1000006549 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Särkiselkä 3 1000029827 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Särkivaara 1 1000029826 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tamminiva 1 1000029839 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tapolompolo 1 1000029842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervahautakuusikko 1 1000029850 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervakuru 498010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tiurajärvi 1000029804 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Tiuramatala 1000009404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk förhistorisk
 Torasjärvi Vanhankentänmaa 1000009450 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Toras-Sieppi leirintäalue 1000006455 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, odaterad förhistorisk historisk
 Uusipalo 1000009451 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Valkeajärvi 1000029841 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valkeajärvi, luode 1000009447 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vanha Torniontie 1000040942 övrigt objekt
färdvägar, färdvägar, historisk
 Vanhakenttä 498010039 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vasara Antin poroaita 1000029805 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vintturinniemi 1000006552 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, boplatser, boplatser, historisk stenålder
 Vitapalo 1 1000029825 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vitsajoki 2 1000029844 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vitsavuomanoja 2 1000029846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vittasalmenjänkkä 1000029824 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuontisrova 1000028777 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Vuopionpalo 1000009463 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ylinen Visantokoski 1000009452 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylinenjärvi 498010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Ylisenpäänjänkä 1000008920 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylisenpäänlampi 1000000550 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylisenpäänlampi 2 1000021292 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Äijäkoski 1000009445 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Äijäniemi 1000045940 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Äkäsjärvi 498010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Äkäsmylly 1000009474 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Äkässaivo 498010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
Pello
 Aalisjoki Kielisenkoski 1000024962 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Aalisjoki Pahtakoski 1000024966 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Aalisjoki Pitkäkoski 1 1000024963 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Aalisjoki Pitkäkoski 2 1000024964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Aalisjoki Pitkäkoski 3 1000024965 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Ahjola Rohkihalli 1000028539 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ahkiovaaran kaula 1000011798 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Aittatieva 854010158 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Alainen Lupovaara länsi 1000028884 fast fornlämning
markkonstruktioner, boplatser, förhistorisk
 Alainenlahti 1000048886 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alajoen saajo 854010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alapeura 1000011791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alinen Korpikoski 1 1000014003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alinen Korpikoski 2 1000014004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Antinvainio 1000013977 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Essan pirtti 854010127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 1000015263 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Haapaperi 1000011800 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Hanhiriipi 1000014352 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, förhistorisk stenålder
 Hannunranta 854010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harjuniitty Pello 1000049194 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hevostienjänkkä 1000024605 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietakaula 1000014354 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Honkasuvanto 1000012201 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, markkonstruktioner, färdvägar, historisk förhistorisk odaterad
 Hopearanta 854010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ihannehiekka 854010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iso Kerovaara 1000019227 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Iso Petäjävaara 1000045238 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Joenmukanjänkkä 1000024221 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jolmanjoki 1000050043 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jolmanputaan sillankorva 1000013978 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Joona 1 1000011795 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Joona 2 854010160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Juntikan tieva 1000023760 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Juusola 1000013985 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jyppyrä 2 854010132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaaraneksen hiilimiilut 1000041576 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaaraneksen masuuni 1000011796 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
industriobjekt, historisk
 Kaaranes 1-2 854010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kaaranes 3 854010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder historisk
 Kaaranes 4 Lohilahti 854010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, stenålder järnålder järnålder
 Kamali 1 1000034884 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kenttäranta 1000023759 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kentänniemi 854010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kieksiäisniemi 1 854010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kieksiäisniemi 2 854010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
markkonstruktioner, odaterad
 Kielisenvaara 854010097 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kittisvaara 1000016401 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kolhonniemi 854010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolhonniemi 2 854010141 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Konttajoki 1 Roitikoski Myllyrova 1000024967 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Konttajoki Nuolikoski 1000024971 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttajoki Peurakoski 1 1000024969 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttajoki Peurakoski 2 1000024970 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttajoki Roitikoski 1000024968 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttajoki Suezin kanava 1000024974 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttaköngäs 1 854010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Konttaköngäs 2 1000023335 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Konttaköngäs 3 1000024972 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Konttaköngäs 4 1000024973 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Koppelovaaranoja 1000014002 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Korkeaniemi 854010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korpivuoma 854010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korteniemi - Riihelä 1000010079 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotasaajo 1000014001 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kotavaara 1 Nokka 854010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Kotavaara 4 Jänkkä 1000011789 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kotiranta 1000011792 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, järnålder järnålder
 Kotkanpesä 854010032 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kukasvaara 1000042157 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, odaterad
 Kuusivaara 1000024608 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusivaara N 1000043143 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kylmäjoki 1000024609 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäjoki 6 1000024614 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylmäjoki 8 1000024616 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kynäsvaara 1000013983 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahtela 1000027747 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahtela 1000027748 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lampssaari 1000013986 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lehtilaki 854010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Liikamaa 1000011794 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liikamaa 2 1000049958 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lompolo-oja 1000040517 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Luomalanjoki 1a 1000024975 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Luomalanjoki 1b 1000024976 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Mellanen 854010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Metelinvaaran Nivanniska 1 854010071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Metelinvaaran Nivanniska 2 854010072 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mooseksenniemi 1000018389 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Muoslahti 1 1000032928 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muoslahti 2 1000032929 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllynkivikaula 1000046106 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Mäki ja Eerola 854010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk medeltida historisk historisk stenålder
 Mäkikyrö 1000011907 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mämmilä Huuhkajasaajo 1000011793 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Männikkö 1000013991 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niemivaara 1000016404 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Olosjoki Harjuniitty 1000049196 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Olosvaara 1000016421 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Orankikoski 1 854010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Orankikoski 2 854010099 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Palovaara 1000025863 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Palovaara 2 1000025864 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Peurakoski 1000050010 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pieskänjupukka 1 1000024604 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Petäjävaara 1 1000024170 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Petäjävaara 2 1000024171 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikkukotarova 1000029382 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Pikkutaivaankangas 854010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkäniemi 1-2 854010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjukka 1000027286 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pukinniemi 854010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puolamavaara 1 854010154 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puujänkkä 1000025848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raanusaari 1000003470 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Rantajolma 1000013979 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantatuomas 1000011909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, boplatser, historisk stenålder
 Rantavainio 1000013981 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Rapakkokurunkangas 1000027333 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Ratasjoki 854010123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Renkkumaa 1000023338 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser,
 Revonniemi 854010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ritavaara 1000043002 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ritavaara koillinen 1 1000043003 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ritavaara koillinen 2 1000043004 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ritavaara koillinen 3 1000043005 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ritavaara pohjoinen 1 1000042998 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ritavaara pohjoinen 2 1000043000 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ritavaara pohjoinen 3 1000043001 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Ritavalkea 1 854010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ritavalkea 2 854010105 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ritavalkea 3 1000043006 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Romakkaniemi 1000003469 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rova 1000011799 fast fornlämning
boplatser, stenålder historisk
 Rytikoski 1000050018 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rytiniva 1000050020 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Salmenniemi 854010033 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Siikaojansuu 1000050022 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suezin kanava 1000047535 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suukoski 1000050023 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suukoski 2 1000050024 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Talo-Jaivaara 854010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Talvirovat 1000027332 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teeriniemi 854010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Teikojokisuu 854010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teiriniemi 1000024167 fast fornlämning
boplatser, historisk förhistorisk
 Tervajängän kivi 854010073 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Tervamella 1 1000023757 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Tervamella 2 1000023758 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser,
 Tieva 1 854010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tievanrinne 854010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuomas 1000013984 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuomikoski 1000049236 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Turtola Pahtasenvaara 1000011797 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vaaranperä 1000048775 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Valkeajärvi koillinen 1 1000043008 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Valkeajärvi koillinen 2 1000043007 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Valkeajärvi koillinen 3 1000033102 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Vanharanta 854010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Virtala (Auerjoki) 1000027741 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Voikirppavaara 1000025865 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Vuopio 1000013990 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Välimaa 1000011908 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Välitalo 854010151 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylinen Alposjoki Välijoki 1000024977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Ylinen Alposjoki Välijoki 1 1000024978 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Ylinen Alposjoki Välijoki 2 1000024979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
Simo
 Aaltokangas 2 1000025634 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ahmapalo 751010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ala-Penikka 751010070 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Penikka 1000016410 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Ala-Penikkavaara 2 1000010094 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Penikkavaara 3 1000010095 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Penikkavaara 4 1000010096 fast fornlämning
stenkonstruktioner, boplatser, odaterad
 Ala-Penikkavaara 5 1000010097 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ala-Penikkavaara 6 1000045722 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ala-Penikkavaara 7 1000045723 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ala-Penikkavaara 8 1000045726 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ala-Penikkavaara 9 1000045729 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ala-Penikkavaaran laki 1000010093 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Ala-Sankala 1000034304 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Sankala lounas 751010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ala-Sankala NE 751010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ansakaarto 751010077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ansamaa 1000028654 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Erusmaa 751010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haapamaa 1000044338 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Haapaniemen lohipato 1000034537 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haikara 1000045349 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Halmekangas 1000025635 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Honkamaa 1000030569 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Honkamaa 2 1000031597 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huhdanpalo 751010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Huhdanpalo S 751010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Huhta 1000009078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Huhtalampi etelä 1000041797 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huttisenrakka 1000010550 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hyötymaa 1 1000029506 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyötymaa 2 1000029507 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hämeenmaa 1000025107 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Härkäletto 1000032631 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Härkäletto 1 1000044343 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenkonstruktioner, historisk
 Härkäletto 5 1000044348 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, boplatser, historisk
 Iso Kivimaa 751010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, gravplatser, odaterad
 Iso Petäjäkoski 2 1000036808 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Isoharju 751010034 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Iso-Petäjäkoski 1000036810 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokipää 1000036815 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jokipää 2 1000036817 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokipää 3 1000036818 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jokipää 4 1000036819 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kairavaara 751010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallensuo 1 1000031125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kallensuo 2 1000031127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliokoski 751010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalliokoski 2 1000044373 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliokoski Revärtti 1000034563 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Kalliokoski talon raunio 1000044372 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Kantolanharju 1 1000009077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karhukummut 1000025115 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karhumaansuo 1000031571 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Karipalo 751010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Karisuvanto, Turska 751010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Keltamaa 751010021 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Keskimmäinen Varesharju 751010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Kirnuvaara 751010037 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kivimäki 751010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kolokonmaa 1000025116 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkiamaa 751010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Kortejärvenkangas 1000018071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Kortesuonmaa 1000028536 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kotakangas 1000025629 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kotisuo 1000028655 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koukkusuvanto 1000036803 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Kuivas 1000036801 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 kuolemankoski 2 1000036806 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lakkasuo 751010046 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lamminkangas 1000041798 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Lantonperä 1000028661 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lantonperä 2 1000036804 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Lappalaisenkoski 1000036805 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehtimaanoja 1000029529 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtimaanpylväs etelä 1000029539 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtimaansuo 1 1000029536 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtimaansuo 2 1000029537 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leilimaansuo, Korkiamaa 751010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Leilisuo 1000030576 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leilisuo koillinen 1000031123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leuannokka 1000042780 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Länsimaa 1000031128 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Länsimaa 2 1000043154 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Läntinen etappireitti - Simo 1000048290 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Maaninkajärvi Jättiläissaari 1000028256 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Maaninkakoski 751010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maatela 751010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Maksniemi Lahdenoja 1000014605 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Maksniemi Parsiala 1 1000050655 övrigt objekt
boplatser, historisk historisk historisk historisk historisk
 Maksniemi Parsiala 2 1000050657 möjlig fornlämning
boplatser, historisk historisk historisk historisk historisk
 Malininpalo 1000031598 möjlig fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Mertakosken lohipato 1000034626 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mertakoski 2 1000036814 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mertakoski 3 1000036816 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Meteliharju 751010013 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Metsoniemi 1000025117 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Multasuvanto 751010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Multasuvanto 2 1000036798 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Munkki 1000009062 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykangas 1000036820 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Myllylänaho 1000010098 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Möyly 1 1000044350 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Möyly 2 1000044352 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Niemi 751010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Notkola 751010073 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Onkilamminaho 1000041796 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paalusuonkangas 1 1000027010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paalusuonkangas 2 1000027011 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk förhistorisk
 Pahnilankangas 751010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Palkkio 751010001 fast fornlämning
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, odaterad
 Palokangas 1000009076 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Palovaara 2 1000025118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Patokoski 1000036811 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patosaari 1000036812 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Petejäkangas 1000051352 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pikkulantto 1000049939 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pikku-Leipäre 1000044321 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, boplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Pirttilä 751010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirttirakka 1000025630 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitola 751010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pönkkälä 1000041799 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Rovamaa 751010006 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Runkausvaara 1 1000025119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Runkausvaara 2 1000025120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Saarikoski 1000036807 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sankakoski 1000033131 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sankala 1000033129 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sankala 2 1000033130 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sankala 3 1000036799 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sankala 4 1000036800 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sankasuvanto 751010060 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sarvenselänmaa 751010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sarvenselänmaa etelä 1 1000029508 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarvenselänmaa etelä 2 1000029509 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarvenselänmaa etelä 3 1000029510 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sarvenselänmaa pohjoinen 1 1000029511 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarvenselänmaa pohjoinen 2 1000029512 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sarvioja 751010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sarvioja etelä 1000029513 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sarvioja Kotisuo 1000029528 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Simon Hamina 1000034625 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Simon kahakan muistomerkki 1000048292 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Simoniemen kirkko 1000042862 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Suukosket 751010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Suukosket E 751010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tainiaro 751010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, stenålder
 Tainijoensuu länsi 1000028459 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Tainilanrotko 751010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taininiemi 751010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervaharju 751010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tikkalanperä 1000047988 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tiurasenkrunni 1000018306 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiurasenkrunni 11 1000044334 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Tiurasenkrunni 12 1000044335 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Vakkalanrahka 1000009319 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Vallinpalo 751010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, odaterad stenålder
 Vanha Rantatie 1000021285 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Vanhankylänsuo 1000009063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Veitsisaari 751010063 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Viherikoski 751010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vilminperä 1000051353 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vitikkoniemi 751010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välimaa 1000030575 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vääräkoski 1000036813 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Yksikivi 1000044333 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, färdvägar, historisk historisk
 Yli-kärppä 751010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylimmäinen Varesharju 751010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
Tervola
 Alakangas 845010118 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Ala-Kirvesmaa, luonnonsuojelualue 1000027012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alapalo Hannunpelto 845010114 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alatolonen 845010081 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ampumarata 845010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Anttilankumpu 1000027013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Arto 845010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Asutus Leinonen 845010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aula 845010043 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Aula Louepalo 2 845010057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Elijärvi etelä 1000023567 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Eresmaa 845010119 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Färinvaara 1000025045 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Hakala 845010023 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hattuvaara 845010112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Hautausmaa 1000018944 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Heiskarinselkä 1000027489 möjlig fornlämning
markkonstruktioner,
 Hervo 845010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hetekorpi 1 845010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hetekorpi 2 845010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietala 845010120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hilpus 1 1000011832 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hilpus 2 1000011831 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hilpus 3 1000011826 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hilpus 4 1000020347 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirmu 1000025887 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirsikangas 845010130 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Honka 1 845010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honka 2 1000028395 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honkanen 845010126 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Honkastenkangas 845010103 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huhtaniska 845010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyväri 845010088 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hätelä (Ylipaakkola) 1000025893 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Illinkangas 845010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Illinkangas etelä 1000011841 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Isoaho Itä 1000023862 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Itäpuolentien silta 1000025892 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Jarmo 845010083 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokela Louepalo 7 1000020349 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokimaa 845010082 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jorma 1000041505 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Junna 1000028398 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Jäkäläaho 1000011872 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Kaakkurilampi 845010099 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaatopaikka 845010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaisajoki 1000030813 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaitalamminoja 1000023967 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kankaanjänkä 845010098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kankaanjänkä 2 1000044559 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, odaterad
 Kannikko 845010115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhakkamaanjänkä ampumarata 1000018945 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhakkamaanjänkä koillinen 1000018946 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Karsikkokumpu 1000011865 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Karsimanoja 845010109 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kattilankorva 845010127 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keskikilpelä 845010113 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ketola 845010106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kiima-aapa 1000022696 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Kirakkajuppura länsi 1000031260 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivuperä 845010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kokonkumpu 845010092 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolopetäjä 845010100 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kolopetäjä itä 1000023855 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Konttijoki 1 1000011848 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Konttijoki 2 1000011846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Konttijärvi 1000023155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Konttijärvi Vanhantalonlahti pohjoinen 1000011852 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korkia-aho 845010125 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korpela 845010123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kortejänkä 1-2 1000020348 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kujala 845010105 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Kuokkamaa 845010107 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuokkamaa luode 1000027151 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kurvilan ampumarata 1000011854 fast fornlämning
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Känkkyräoja 1 1000042660 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Känkkyräoja 2 1000042661 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Känttyrälehto 845010007 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Kätkävaara koillinen 1000023973 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laajamaa 1 845010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder
 Laajamaa 2 845010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laitala 845010090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laitisensaaret 1000051526 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lammasniemi 1000011851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lapinniemi (Lapinniemi) Kantola (Yli-Kantola ja Vanhala) 1000025888 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lapinniemi (Lapinniemi) Tervo (Ala-Ollitervo, Isotalo ja Ylitalo) 1000025889 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lapinniemi (Lapinniemi) Tossava 1000025890 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lapinniemi Viidanmaa 1000022759 fast fornlämning
markkonstruktioner, stenålder
 Laukkuaapa 1000016498 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Lavinjänkä 1000046027 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Leinonen Louepalo 1 845010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lintuaapa 1000043920 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lintumaa 1000016496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Loanmaa 845010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Louepalo 1 845010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Louepalo 2 845010131 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Luppolehto 1000043127 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Löylyvaara 1 1000022132 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löylyvaara 2 1000022133 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Löylyvaara laki 1 1000024319 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Löylyvaara laki 2 1000024320 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Metsä-Kyrönaho 1000011869 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mikonaho 1 845010085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mikonaho 2 845010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mikonaho 3 1000011853 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mikonoja 1000035070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Minilä 845010076 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Munkinojankankaat 1000011875 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllyaho 845010116 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäki-Kössö 1000011840 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkipeura 845010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nahkiaiskangas 1000040360 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Niemelä 1000025894 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nimetönmaa 1 1000025858 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Nimetönmaa 2 1000025859 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Nimetönmaa 3 1000025860 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, modern
 Nimetönmaa 4 1000025861 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer,
 Nimetönmaa 5 1000025862 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer,
 Näljynmaa 1000011864 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Paakkola (Ylipaakkola) Mölö 1000025886 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Paakkola (Ylipaakkola) Oinas 1000025880 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Paakkola (Ylipaakkola) Pyttynen 1000025881 fast fornlämning undervattensobjekt
boplatser, historisk
 Paakkola (Ylipaakkola) Raatikka 1000025879 fast fornlämning undervattensobjekt
boplatser, historisk
 Pajari (Ylipaakkola) 1000025883 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pajarinvaara 845010006 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pajarinvaara 2 1000025868 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajarinvaara 3 1000025877 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pappila 1000028447 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Pauhojan myllyt 1000025891 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pekkala 1000028397 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pelto (Ylipaakkola) 1000025878 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peräkumpu 1000051520 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Peräkumpu 2 1000051522 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Perämaa itä 1000035326 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Pesola (Ylipaakkola) 1000025884 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Petäjämaa 1000011822 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk odaterad
 Pieskanaapa 2 1000036670 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pieskanaapa NW 845010128 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pihlajamaa 845010079 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piilolampi 1 1000011850 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Piilolampi 2 1000011849 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Piilolampi 3 1000023154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piirtomaa 1000011867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pikku Ruuhijärvi 1000042653 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Pikku-Ruutana 1000023864 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttiaho 1000011857 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirttipelto 845010108 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkälampi 1 1000011877 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkälampi 2 1000011847 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poroharju 5 1000011843 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poroharju 6 1000011842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Poroharju 7 1000025121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Poroharju 8 1000025122 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Poroharjun hyöteikkö 1 1000011845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Poroharjun hyöteikkö 2 1000025123 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Poroharjun hyöteikkö 3 1000011844 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Poroharjun hyöteikkö 4 1000025124 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Purnukangas 1000040359 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Pöytämaa 1000051519 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rahkala 845010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rakka-aho 1000011862 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rakkaviita 845010129 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, stenålder
 Ranta 1000022701 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantala (Sirkonkangas) 845010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rihko 845010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saari 845010075 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Santalampi 1000042656 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Saraoja 845010029 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sihtuunajoki 1 1000042658 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sihtuunajoki 2 1000042662 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Sihtuunajoki 3 1000042665 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Siirtola 845010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sirkonkangas 1 845010102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sirkonkangas 2 845010122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Sirkonnokka 1000016497 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sirkonnokka pohjoinen 1000025938 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suvannonojan mylly 1000025882 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tauriaisenperä 845010104 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tausmaa 1000011861 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tervahaudankangas 1000044009 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tervahaudankangas 1 1000042645 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, boplatser, historisk
 Tervahaudankangas 2 1000042659 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tervahaudankangas 3 1000042666 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Tervolan marmorilouhos 1000043135 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Tervolan vanha kirkko 1000042785 fast fornlämning
kyrkobyggnader, kyrkobyggnader, kyrkobyggnader, gravplatser, historisk historisk historisk
 Toivola 845010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, boplatser, bronsålder tidig metallålder stenålder
 Tuohimaa 1000011866 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tynnyripäri 845010117 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmävaara 101 1000023608 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk stenålder
 Törmävaara 26 845010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 28 845010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 30 845010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 40 845010040 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmävaara 41 845010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 42 845010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 44 845000044 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Törmävaara 45 845010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 46 845010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 47 845010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 48 845010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 49 845010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 50 845010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Törmävaara 51 845010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 52 845010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 53 845010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Törmävaara 55 1000047782 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Törmävaara 56 845010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vaajoki 1 1000010086 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vaarakantola 845010062 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vaaranalusjänkä 1000042657 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Valkiavaara 1 1000042655 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Valkiavaara 2 1000042667 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varejoki 1000022145 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Varevaara 1 1000016044 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara 2 1000016045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara 3 1000016046 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara 4 1000016047 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara 5 1000016048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara 6 1000016049 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Varevaara kivivalli 1000031934 naturformation
naturformationer, odaterad
 Varevaara pohjoinen 1000031283 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Varevaara Vaarajänkä 1000031932 möjlig fornlämning
fyndplatser, stenålder
 Vedenottamo 845010063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Veikkola Louepalo 3 845010069 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Veikkola Louepalo 6 845010068 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Veittonen 845010110 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Veittonen etelä 1000027150 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vipuaapa 1000016495 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vuolukanaho 845010091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vähäloma 1000044389 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Yli-Harjunselkä 1 1000011858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yli-Harjunselkä 2 1000011871 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ylipaakkola 1000046639 fyndplats
fyndplatser, historisk
Torneå
 Aapajärvi Järvenpää 1000023933 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Aapajärvi Länsipää 1000001189 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Aapajärvi Länsipää Seppänen 1000001194 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ailinpieti 1000045327 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Aittavaara 1000045946 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Ajokangas 1000009064 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Ala-Haapakumpu 1000046029 övrigt objekt
markkonstruktioner, modern
 Alakangas 1000009012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Ala-Raumo Vuohenmäki 1000009087 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Alatornion kirkko 1000014816 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk medeltida
 Alkumaa 1000009016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder
 Etukari 1000009304 fast fornlämning
stenkonstruktioner, färdvägar, färdvägar, boplatser, historisk
 Etukari 2 1000044287 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Hannunpojankallio 1000009014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haukkajärven itäpuoli 1000010088 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Haukkajärvi 4 1000010087 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Hautaharju 1000009280 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Hiilikodanrakka 1000009048 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Hormaoja 1000046420 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Huonemaa 1000008987 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, förhistorisk
 Huonemaa 2 1000047768 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hyttyrävaara 1000009058 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Häkkisenmäki 1000030773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Inakari 1000009302 fast fornlämning
färdvägar, stenkonstruktioner, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Inakari 6 1000044288 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Petäjämaa 1000009072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Isojänkkä Laitamaa 1000001009 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Joki 1000045329 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kaakamoharju 1 1000001134 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaakamoharju 2 1000009068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kaakamon kalakenttä 1000045331 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kaisavaara 1000019225 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kalliokkomaa 1000009081 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, förhistorisk
 Kankaanpää 1000001183 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, tidig metallålder
 Karhakkamaa 1000009091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kataja 2503 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Katajamaan Peltotarha 1000009086 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kattilaharju 1 1000001059 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kattilaharju 2 1000001060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kattilaharju 3 1000009067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kattilaharju 4 1000028639 fast fornlämning
markkonstruktioner, förhistorisk
 Kellarinmäki 1000045136 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kemi-Heikin saari 1000046280 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ketunpesänkangas 1000008984 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ketunpesänkangas itä 1000001021 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kiikkarankrunni 1000022470 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kivimaa 1000001201 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kivirakka 1000009244 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiviranta Virkamaa 851500009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Koivuluodon rajamerkki 1000045332 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kokkomäki 1000039003 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Korkearova 851010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkearova 2 1000009066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Korpikangas 1 1000001070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korpikangas 2 1000001071 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotarova 1000001013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotavaara 1000001182 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad odaterad
 Kourilehto Mäki 1000027166 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kranpuuminjänkkä 1000022679 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kukkokari 1000020190 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kukkosenjänkkä 1000045948 övrigt objekt
boplatser, modern
 Kuusiluoto 1000026516 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Kuussaari 1000031551 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Käärmekangas 1000009231 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitilanvaara 1 1000009029 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitilanvaara 2 1000009030 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitilanvaara 3 1000009052 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Laivajärvi 1000009061 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Laivakangas 1000040927 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laivakangas ampumarata 1000011788 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Lapinkula 1000000993 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Lapinmäki 1000009000 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Lautamaa, kaakko 1000009299 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Lautamaa, koillinen 1000009057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautamaa, luode 1000009056 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Lautamaa, pohjoinen 1000001164 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder
 Lehtikari 1000009303 fast fornlämning
stenkonstruktioner, färdvägar, boplatser, historisk
 Lehtikari 2 1000044293 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Loviomaa 1000008896 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Luotomäki 1000008965 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luukkaankangas 1000008974 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, boplatser, järnålder odaterad historisk
 Mainua 1000009306 fast fornlämning
färdvägar, stenkonstruktioner, odaterad
 Matotieva 1000001168 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Mellasalo 1000038453 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Munaluoto 1000000995 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Myllyoja 1000009096 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäntymaa 1 1000001043 fast fornlämning