Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2128 objekt
sökvilkor: Lahtis museer (Päijänne-Tavastland)

Asikkala
 Ala-Pietilä 16010009 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ali-Marttila 16010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Andersinin mylly 1000007193 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Anianpelto 16500002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Anianpelto 2 1000047132 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Anttila 1000032372 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 2 1000034295 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Anttila 3 1000034297 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 4 1000039187 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 5 1000047280 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Asikkala kirkonkylä 2 1000035364 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Asikkalan kirkonkylä 1000023882 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Asikkalanselkä 1000031530 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Eerikkilä 1000035370 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Eerikkilä 2 1000035372 fast fornlämning
gravplatser, boplatser, järnålder
 Eerikkilä 3 1000035468 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Haarala 1000027962 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Halkomäki 1000035471 fyndplats
fyndplatser, järnålder odaterad
 Halkomäki 2 1000041097 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Heideman-suvun hauta 1000022906 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Heiskala 1000035368 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heiskala 2 1000038718 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Heiskala 3 1000042291 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hillilä 1000023883 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hoimela 1000007187 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoimela 1000036874 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hoimela 2 1000038713 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Hoimela 3 1000044405 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Hoimela 4 1000048275 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hopeavaara 1000030497 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Huonpohjanvuori 1000001370 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Huovari 1000030503 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Hurtta 16010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huukinvuori 1000049198 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Iisakkila 16010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Iso-Kuusela 1000028511 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Iso-Tiirikka 1000044193 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Tiirikka 2 1000044660 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Tiirikka 3 1000047300 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Tiirikka 4 1000047449 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Iso-Äiniö 1000023884 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joenniemi 1000023885 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jokela 1000040165 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Kahi 1000003011 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kahi 2 1000030498 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Kailanniemi 1000003316 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kailanniitynkallio 16010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Kaivannonpohja 16010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kaivola 1000044410 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kaivola 2 1000047292 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Kajaanselkä Kuivaharju 2074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalkkistenkoski 1000032477 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kalmarinpuisto 1000003010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Kangasviita 1000051378 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karsillan mylly 1000007192 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kartanonlahti 16010008 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keltalahti 1000030502 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Keltaniemi 1000023886 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Keskimylly 1000007189 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk medeltida
 Kiikarmäki 1000016389 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kiikarmäki 2 1000050250 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Kirnusaari 1 2066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kirnusaari 2 2067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kirnusaari 3 2068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kittikallio 1000002962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Kopsuo 1000023888 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koskisen mylly 1000007196 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Kotamäki 1000047279 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Kotaniemi 16010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotasaari 16010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Kuivurinmäki 1000047134 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
färdvägar, historisk
 Kukko 1000050828 fyndplats
fyndplatser, historisk historisk
 Kuntala 1000003009 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kuoppala 1000031486 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kuoppamäki 16010001 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuoreniemi 16010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kurhila 1000023889 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kurkoinen 1000044407 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Kylä-Honnila 1000027700 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kylä-Peurala 2 1000035373 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Peurula 1000032374 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Peurula 3 1000048179 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Käpölä 1000037950 fast fornlämning
gravplatser, järnålder järnålder
 Käpölä 2 1000048759 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, järnålder
 Kärsävuori 1000030492 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärsävuori 2 1000030493 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laitistenpohja 1000044899 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Lautasaari 2070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lempaanharju 1000042575 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lempaanpohja 16010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lepokallio 16010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Liivanniemi S 1000030494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linkinpohja 1 2069 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Linkinpohja 2 1000023911 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Linnomäki 16010002 möjlig fornlämning
försvarsverk, järnålder medeltida
 Linnovuori 16010003 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Lintuvuori 1000038457 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Liukonpellot 1000046351 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Loukas 1000035374 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lumiala 1000023891 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lähdemäki 1000016391 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Lähteenmäki 1000041957 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder stenålder
 Majakkasaari Käkisalmi 2581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Matokallio 1000024939 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Metsäkangas/Iso-Pietilä 16010022 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Metsä-Seppälä 1000047301 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Mikonsaari 1000003013 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Muikkula 1000023892 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Muikkula 2 1000034830 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Murto 16010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Muurlahdenpohja 1000003015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykselä 1000023893 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser,
 Myllykselä 2 1000044780 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myötämäki 16010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Niemelä 1000030505 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Niemenkallio 1000041964 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Notkonmäki 1000050248 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Noukka Perlammi 2033 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nuijalanvuori 1000030496 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojaintien pelto 16010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ojala 1000050249 naturformation
naturformationer, odaterad
 Paadenmaa 1000037952 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Paakkola 1000023894 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paljahisto 1000029336 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Paskonsaari 1000032469 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Paskurinpohja 1000030499 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Patalahti 1000001369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Pauni 1000038736 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pekanmetsä 1000049302 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pekanmetsä 2 1000049308 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pekanmetsä 3 1000049309 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pekanmetsä 4 1000049310 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Peltopohja 1000024817 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Peltosaari 1000030504 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Piekkola 1000047284 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Piekkola 2 1000047352 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Pihlaja 1000038733 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Pohjola 1000046496 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Pulkkila 1000023895 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pulkkila 2 1000035366 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 3 1000035369 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 4 1000035383 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pulkkila 5 1000037571 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk medeltida järnålder
 Pulkkila 6 1000038603 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pulkkila 7 1000045162 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Pulkkila 8 1000046234 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Pulkkilanharju 5 1000046507 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pulkkilansalmi 1000020941 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Putula 1000049330 fast fornlämning
gravplatser, gravplatser, järnålder
 Puute 1000003017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pätiälä 1000023896 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätiälä 2 1000038532 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pätiälänniemi 1000038602 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Rajaportinkallio 1000047275 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Rajaportinkallio 2 1000047339 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Rantalanniemi 1000030495 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rantalanniemi 1000030507 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Rauvala 1000023897 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Reivilä 1000023898 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Riihilahti 1000023902 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ristikallio 1000037853 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ristikallio 2 1000048841 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Ristikallio N 1000037854 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ritavuori 1000050252 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Ropioissaari 1000007185 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruskeamäki 1000037574 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salmenranta 1000003014 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Salo 1000023903 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Salo 2 1000035371 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salon mylly 1000007194 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Santamäki 1000032370 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Saukkola 1000041860 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Selkäsaaret 1000039838 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Seurantalo 1000032369 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sikomaa 1000047276 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Sillanpää 16010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sipilä 1000031253 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Soimakangas 88500002 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Sortuneenkallio 1000028476 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Suntiala 1000039363 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suntiala 2 1000048316 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Suntiala 3 1000048770 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Syrjälä 1000030501 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Syttänne 16010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Syväsalmi 1000030500 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Särkijärvi 1000023904 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Takala 1000041967 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Talasniemi 1000047785 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Talasniemi 2 1000048022 fyndplats
boplatser, järnålder
 Talvitie 1000007186 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Telakkaranta 1 1000035376 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Telakkaranta 2 1000035378 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Telakkaranta 3 1000035377 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Telakkaranta 4 1000035379 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, modern
 Tippurankärki 1000030506 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tohkala 1000037951 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Torniemi 16010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tornionsalmi 1000048212 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Touhonen 1000032371 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Toukomäki 1000002964 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tuomiaho 1000038950 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tupala 1 1000002965 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tupala 2 1000003012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Turansaari 1000039833 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Tyynelä 1000038714 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Urajärven kartano 1000022905 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Urajärvi 1000016781 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Uusimylly 1000007191 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Valkeamäki 1000035367 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Valkeistenkärki 16010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Valkeistenkärki 2 1000029015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vanha Pulkkilanharjuntie 1000019931 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Vanhakartano 1000039364 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Vanhakartano 1 1000039365 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vasikkahaankallio 1000050251 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Vehko 1000023905 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesansalo 1000003016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesivehmaa 1000023906 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesivehmaa Metsäkangas 1000006111 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vierula 1000046217 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Viitaila (Viitaila) 1000007188 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Viitaila 2 1000037572 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viitaila 3 1000049911 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Viitaila De la Gardien kartano 16500001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vilppula 1000049313 fast fornlämning
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Vilppula 2 1000049325 fyndplats
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Vilppula 3 1000049327 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Virtamäki 1000049195 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Vähimaa 1000023907 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vähä-Äiniö 1000023908 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Väinönkallio (Leveälahti) 1000000355 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Vöörari 1000035365 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ylä-Hokkala 16010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylä-Uotila 1000038727 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ylä-Vähälä 1 1000029765 fast fornlämning
boplatser, järnålder medeltida historisk
 Ylä-Vähälä 2 1000029766 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Yttälä 1000041019 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Äpätti 16010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
Hartola
 Asema 1000032725 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Autionmäki 1000041974 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Eko 81010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ekonkoski A 81010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Ekonkoski B 81010028 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ekonpelto 1 1000001432 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Ekonpelto 2 1000001433 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Etelälahti 1000001449 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hannula 1000012280 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hara 1000023912 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hartola 1000023913 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hiekkaniemi 81010005 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Hiitlammensuo 1000039502 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Hiitlammensuo 2 1000039503 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huiskanharju 1000029205 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hulkko 81010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, boplatser, stenålder stenålder
 Iso Jalkokangas 1000029206 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Kalliojärvi 1 1000012298 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Kalliojärvi 2 1000012299 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Ruokojärvi 2 81000002 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Ruokojärvi 1 81000001 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosuo 1 1000001457 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Itä-Hämeen kansanopisto 81010014 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Itä-Hämeen museo 81010015 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Jaakonniemi 1000003292 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Joenrantapelto 1000000617 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder tidig metallålder medeltida historisk
 Jokela 81010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalho 1000023914 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kangassaari 1000001039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, markkonstruktioner, stenålder järnålder
 Kankaala 1000001448 fast fornlämning
markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk medeltida
 Kankaanpää 1000023915 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kansolahti 1 1000003285 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kansolahti 3 1000007096 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kansonlahti 2 1000003286 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauhtuenlahti 1000041970 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kermamäki 81010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder järnålder
 Kettuvuori 1000039494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kilkintiesaari 1000038459 fast fornlämning
markkonstruktioner, medeltida
 Kirjala 1000023916 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser,
 Kirkkola 81010024 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Kirkkola 2 1000001435 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder medeltida
 Kirkkola Mäntykallio 81010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, boplatser, järnålder historisk
 Kirkkola rusthåll 1000023918 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kirveslahti 1000046370 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kissamäki 1000039495 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koitti 1000023919 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kolkkala 81010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmisoppi 2040 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Koskipää 1000023920 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kotikangas 1000007124 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotisalo 81010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Koukunniemi 81010016 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
markkonstruktioner, odaterad
 Koukunniemi B 81010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuivajärvi 1000023924 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuivajärvi 2 1000038259 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kukomalahti 1000003283 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kumu 1000023926 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuukerinkallio 81010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuukerinpelto 81010018 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Käpylä 1000039496 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lemmonmäki 1000041975 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leppäniemi 1000003258 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Lepsala 1000023927 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Liinaliko 1000012300 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lisä-Toivola 1000007123 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohentie 6 81010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Lohiniementie 1000012257 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lohiniemi 1000001442 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lotakonlahti 1000029204 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lotakonlahti 2 1000039497 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lukkolampi 1000003289 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mielenge kaakko 1000012297 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muikunlahden tienpohjat 1000039504 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Muikunlahti 81010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, gravplatser, historisk stenålder stenålder
 Muikunmäki 1000007122 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Myllymäki 1000001436 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäntylä 1000003260 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Mäntylä 1000038232 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Nokka 1000023928 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nuuttilanmäki 1-4 81010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, boplatser, kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk medeltida järnålder stenålder
 Näsi 1 1000003287 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näsi 2 1000003288 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oravakivensalmi 2437 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Palsalampi 1000041972 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Pekkala 1 1000040405 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pekkala 2 1000040406 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pellonpää 81010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pellonpää 1000039499 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltola 1-3 1000035333 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, boplatser, historisk järnålder
 Peltosaari 1000009791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piilosyvänsaari 1000003284 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Pirtinniemi 81010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirunkallio 1000041971 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pohjola (Pohjola) 1000007094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk medeltida järnålder
 Pohjola 2 1000007095 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjolan kartano 1000001437 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Purnujärvi pohjoinen 1000012296 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Putkijärvi 1000023929 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pyykkikallio 1000041969 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajakivi 1000038458 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajala 1000003261 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rauhanmaja a 81010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Rauhanmaja b 81010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Riihiniemi 1000023930 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Riuttasenvuori 1000039505 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rännilä 1000041973 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sahanlahti 1000039506 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Sairila 1000001431 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Salajärvi Pirttilahti 1000003282 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sauvuori 1000023931 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Seppälä 1000039289 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Suppaanlampi 1000039500 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiukonsaari 81010010 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Tuletännepelto 1000001434 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala a 81010006 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala b 81010007 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala c 1000001415 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder stenålder historisk
 Vanha kirkonpaikka 1000001040 fast fornlämning
kyrkobyggnader, gravplatser, konst, minnesmärken, historisk historisk historisk
 Vastamäki 1000023934 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vipanmäki 1000039230 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vuoteela 81010001 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Värränharju 1000003290 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Ylimmäinen 1000023936 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
Heinola
 Ala-Musteri 1000000614 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Antinniemi 1000044662 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Arola 1000047901 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Haaralampi 1000035315 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Harakkalahti 1000005121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harakkalahti B 1000034777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Harjulampi 1000001381 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haudan torppa 1000034798 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Heinaronlahti 1000001384 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heinolan kirkonkylä 1000023938 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Heponiemi 1000023941 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hevossaaren uimaranta 1000041992 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevossaari 2072 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hiekanlahti 111010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirsikorpi 1000047419 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Hirvilampi 2543 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Hirvisalo 1000023942 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Honkasaaret 1000001390 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Huhtisaari 89010008 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Hujansalo 1000023943 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hujansalo Hietalahti talo 1000034806 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hämeenniemi 1000034790 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hämeenniemi torppa 1000034803 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Härkälä (Härkälä) 1000006560 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Imjärven mylly 1000034801 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Imjärvi 1000023944 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Iso-Palpanen 1000006186 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isosaari 1000021022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosaari Sissikallio 88500004 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Itäpirtinniemi 1000001389 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Janatinniemi 111010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Junttila 89010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jyrkkämäki 1000001387 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder medeltida
 Jyrängönkatu 1000042644 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Jyrängönkoski 1000048265 övrigt objekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Jyrängönkoski 2 1000048477 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Jyrängönvirta 1000049985 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Jyränkö 1000023947 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kammioniemi 1000005122 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kammioniemi 2 1000034672 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kangassaari A 1000034674 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kangassaari B 1000034755 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kannaksen ranta 1000001380 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhumänty 89010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Katajamäki 1000034556 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kerminsaari 1000038461 fast fornlämning
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, historisk
 Keskinen 1 kiviaita 1000042249 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Keskinen röykkiö 1000042248 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Keskisenniemi 89010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keskisenniemi 2 1000034773 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ketlahti 1000034781 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ketlahti 2 1000034813 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiialankangas 1000034776 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiviniemenvuori 1000001374 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kollarinselkä 1000001375 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kommerinkangas 1000029209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kommerinkangas 2 1000029207 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kommerinkangas 3 1000029208 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkee 1000023949 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korvenmäki 1000027597 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koskenranta 1000005124 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koskensaari 1000001398 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kukkaromäki 89010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kullaanlähteet 1000041994 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kumpeli 89010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Kuorekosken saha ja mylly 1000034797 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Kylmäkynnönmäki 1000034538 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kärmemäki A 1000034783 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kärmemäki B 1000034796 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Laivasaaret 1000001391 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laukkamäki 1000041936 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Leppälä A 89010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppälä B 1000001394 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Levonlahti 1000001386 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likainenlahti N 1000034775 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lintumalahti Huhdanpohja 1000041390 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Loukunsuo 1000034539 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lusi 1000023950 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Lusi 2 1000042025 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lusi/Ala-Rieveli 89010006 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder förhistorisk
 Läpiänjärvi 1000041834 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Läpiänlahti 111000002 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Marjoniemi 1000023952 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Marjoniemi Valkjärvi 1000032993 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Martinlampi 111010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Martti 1000034554 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Merjeslampi talo 1000034804 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Metsä-Jokela 1000034561 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mielas kaskiröykkiö 1000042250 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mutala 89010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllykylä 1000023953 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Myllyoja 1000001382 fyndplats
boplatser, stenålder
 Mäenvuori 1000035314 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naistenlahti 111010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Niemelä rusthålli 1000041976 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nynäs 1000023975 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nynäsinsalo 1000027598 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ojala 1000034560 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Onali 1000023976 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Onali Hämeenniemi 1000035312 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Paaso 1000023977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paaso Honkala torppa 1000034807 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Paaso vanha Savontie 1000034778 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Paason kartano 1000034791 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder järnålder
 Paistjärvi 1000023978 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pajula 1000034811 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paloniemi 1000005123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paloniemi gård 1000023981 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Papinlahti 1000031245 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paskosaari 1000047573 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Pihamaa 1000034555 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Piilovuori 1 1000034557 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Piilovuori 2 1000034558 naturformation
stenkonstruktioner, historisk
 Pirisaaret 1000039317 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Pirtinlahti 1000001376 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirtinpohja 111010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkäkorpi 1000029210 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pumppuasema 1000000615 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pääsinniemi 1000023982 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Raatosaari 1000039358 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rajakivi 1000001368 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Rajavuori 1000034548 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rakokivenniemi 1000047175 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rantalahdenmäki 1000034779 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantaväentie 1000009936 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Rautaportti 1000034808 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautsalo 1000034562 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rautvuori 1000001367 fast fornlämning
konst, minnesmärken, bronsålder stenålder
 Risuniemi 1000001379 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ritasuo 1000044663 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Rässälinpilkku 1000034780 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sammakkolahti 1000001383 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Savela 89010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saviniemi A 89010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saviniemi B 89010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soukanharju 1000001373 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sukuranlahti 1000009937 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkavankosken vanha silta ja tie 1000034789 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Sulkavankoski 89010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sulkavankoski 2 1000006217 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Suomen urheiluopisto 1 1000001393 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suomen urheiluopisto 2 1000001396 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suomen urheiluopisto 3 1000001397 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Suurijärvi 1000001372 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Taipale 1000023984 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tehvanmäki 1000029211 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Telkkävuori 1000023985 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Terrijärvi 1000029213 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Terrijärvi 2 1000029212 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Tervasaari A 1000034756 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tervasaari B 1000034757 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervasaari C 1000048347 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Tiuhtaniementie 1000005125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tokeensalmi 1000050067 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Torminsaari 111000001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Torpankarkea 1000039678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuusjärvi 89010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuusjärvi 1000047914 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Tuusjärvi rusthåll 1000023986 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tuusjärvi SW 1000034673 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuusjärvi Torppa 1000034794 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tähtiniemi 1000029342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonniemi Ukonvuori 1000038464 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Ulppaanniemi 1000001385 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Vahteristo 1000007092 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vaippila 1000023987 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valtatie 4 1000034559 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Vanha Tuusjärvi 1000034793 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vanhanpellonmäki 1000034256 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Vanha-Sukura 1000009945 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Varaslahdenniemi N 1000034774 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Viikinäinen 1000034812 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Villampi 1000001388 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vähä-Rapanen 1000039677 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Välijoenkangas 1000041995 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väräma 1000023988 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ylä-Syrjälä 1000006185 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ämmävuori 1000038465 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Hollola
 2. kirkon paikka 1000026594 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 3. kirkon paikka 283500002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Aikkala 1000023991 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Alitalo 98040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila 98040018 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aurala 98040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eerola 1000048851 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Etola 1000024085 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Etola 2 1000035384 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Etola 3 1000039345 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida historisk
 Etola Ilola 283010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Etola Kivistö 283010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Etu-Nikula 1000034836 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Etu-Nikula 2 1000051575 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Hahmajoki 98010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hahmajärvi 1000023992 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hahmajärvi 1 98010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hahmajärvi 2 98040002 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Hahmajärvi 3 98010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder stenålder tidig metallålder
 Hahmajärvi Likoranta 1000006367 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk historisk
 Hakosilta 1000047724 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Hangasmäki 98010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hankaa 1000023994 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hankala 1000022967 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hankala (Hangala) 1000024086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hankalankoski 1000026593 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hannula 1 1000034155 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannula 2 1000034156 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannula 3 1000034157 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Haritunjoki 1000042049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hatsina 1000023995 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hatsina 2 1000039313 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heinlammi 98010016 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Heinlammi (Heinlampi) 1000023996 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Henriksdalin manufaktuuripaja 1000015815 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Herrala 1000023997 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Herrala Papula 1000006747 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Hersala 1000023998 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hersala 2 1000047983 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Hersala Mäkelä 1000039184 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hiidenlähde 98010023 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hirvikallio 1 1000029546 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hirvikallio 2 1000029547 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hollolan kirkko 1000014813 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Hollolan kirkonkylä 1000023999 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hongistonmäki 98010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Housunsuo 98010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hovi 1000045770 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hovi 1000050140 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Huhti 1000024087 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Huljala 1000024088 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hunnunmäki 98040021 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Huntinhauta 1000031587 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huovila 1000036528 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huovila 2 1000048249 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Hyrkkälä 1000024089 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hyrkkälä Koskela 283010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyväneula 1000024090 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hyväneula Linnamäki 283010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Hälvälä 98010015 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hälvälä (Hälvälä) 1000024001 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hälvälä 2 1000030283 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hälvälä 3 1000030284 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hälvälä 4 1000047232 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Hälvälän koulu 1000050816 möjlig fornlämning
boplatser, historisk förhistorisk
 Hännyssaari 98010055 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Hölmänmäki 3 1000000613 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Höly 1 1000034158 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Höly 2 1000034159 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Ihantola 1000041924 fast fornlämning
boplatser, järnålder historisk
 Ikevahankivi 1000042043 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ilmemäenkallio 98010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Ilola 1000024091 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ilola 1000037041 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Isosaarentie 98010049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jarvala 1000024002 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joensuu 98010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokiniemi 1000046342 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juokko 98040011 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jurvanoja 1000042047 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Järvenpää 1000024092 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järventaka 1000024003 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järventausta 98010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Järventaustanjärvi 1 1000002900 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järventaustanmäki 2 1000002916 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvi-Kukkola 283040011 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Järvimäki 1000003068 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaakonlammi 1000042055 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaislaranta 98010011 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kaisniemi 98040017 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kakkosenkulma 1000026595 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallioisten torppa 1000037890 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kalliola 98010058 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kalliolan uimaranta 98010051 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliomaja 1000039676 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, fyndplatser, järnålder
 Kapatuosia 98010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, boplatser, järnålder stenålder medeltida
 Karelahdentie A 98010050 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Karelahdentie B 98040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhunkivi 1000038463 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder historisk medeltida
 Kastari 1000024016 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kaunkorpi 1000024093 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Keijumäenkolmio 1000047269 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Keijumäki 98040015 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Kerkonkärjen pelto 1000048873 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kerkonkärki 98010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder historisk
 Kerkonkärki B 98040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keromäki 1000028400 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 2 1000037261 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 3 1000038680 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 4 1000039362 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kerppilä 1000041990 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiiluanmäki 98010007 fast fornlämning
försvarsverk, järnålder medeltida
 Kiiskihauta 98010043 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kilkka 98040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkkailanmäki 98010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, medeltida järnålder
 Kirkonlahti 2058 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kiukkala 1000024094 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kiukkala 2 1000026596 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kiukkala 3 1000047744 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kiviniemi 98040019 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiviportinmäki 98010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Kivitienmäki 283010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Knuuttila 98040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Knuuttila 1000037862 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Koivukallio 283040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivumäki 1000039688 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Koivusillanjoki 1000029548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivusillanjoki 2 1000037760 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivusillanjoki 3 1000037763 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korpikylä 98010017 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Korpikylä 1000024017 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korpikylä 2 1000037322 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Korpikylä 3 1000039186 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koski 1000024095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koski B 1000040306 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kotiranta 1 1000002914 fast fornlämning
boplatser, järnålder bronsålder stenålder
 Kotiranta 2 1000003069 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kotomäentie 1 1000002901 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kotomäentie 2 1000002904 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kotomäentie 3 1000044367 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koveronkivet 1000042036 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kudanpäänkärki (Rauhamäki) 98040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kudanpäänkärki B 98010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kukkila 1000024019 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kukonkorkia 1000042039 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kukonmäki 98010002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kultakallio 98040024 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kurenkalliot 1000036842 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurenkalliot 2 1000038716 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjala 1000024096 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kurjala 2 1000034136 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjala 3 1000039112 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kurjala 4 1000047516 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kutajoki 98010042 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Kutajoki 2 1000048209 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kutajoki By 1000024020 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kutajärvi 98010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kutajärvi 2 1000019716 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kuutinkallio 1000037867 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kylä-Eskola 98040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Käikälä 1000024097 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Käikälä 2 1000038679 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Kärettäväntie 98010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärettäväntie 2 1000041818 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kättärlä 1000042031 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laasonpohja 1000002908 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lahtomäki 1000039185 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Laitiala 1000024021 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Laitiala 1 1000002912 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laitiala 2 1000003078 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laitialantie A 98000001 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Laitialantie B 98010046 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitialantie C 98010056 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lakikallio 1000023009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Lammassaaren hylky 2071 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lampola 1000049539 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lampola 2 1000049540 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launemäki 1000036841 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launemäki 2 1000038709 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lehmo 1000002913 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder bronsålder
 Lehmontie 98010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtoniemi SE 98010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leiniälä 1000024098 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Leirikeskus 1000002910 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lepomäki 1 283040013 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Lepomäki 2 (Alanko) 283040014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder
 Lepomäki 3 283040015 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lepomäki 4 283010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lepomäki 5 1000038331 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Liesmäki 1000049446 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Linnakallio 283010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Linnamäki (Linnavuori) 98010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, medeltida järnålder
 Lintumäki 1000037864 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Loppi 1000024022 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Loppi 2 1000050193 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Loppi 3 1000050591 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Luhdanjoki 1 98010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luhdanjoki 2-3 98010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Luhdanniitty 1 98010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Luhdanniitty 2 98010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luhtapelto 98010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteenmäki 98010009 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Maijala 283010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Manskiven mylly 1000042040 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Manskivi 1000024030 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Melkkala 1000024099 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Metsäpelto 1000032375 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Miehola 1000024100 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Munaklahti 283040016 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Muskuanmäki 1000037826 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Muurahaismäki 98040014 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Myllyoja 1000002915 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllystenoja 1000040863 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäenpää Torppa 1000037891 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Mäkelä 98010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäki-Sipilä 1000051160 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Mäntyranta 98010044 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Napinkivi 1000042037 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Neuvarinmäki 1000033107 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Niitumaa Torppa 1000037893 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Nikkilä 1000035191 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niurankivi 1000038462 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Noitala 1000024032 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Noitala 2 1000042044 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nokkola 98010012 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Nokkola (Nokkola) 1000024033 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nokkola 2 1000048550 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Näsäkkä 1000024034 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Okeroinen 1000024035 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Okeroinen 2 1000034914 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida järnålder
 Okeroinen Takamaa 1000006753 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Okeroinen Vähäjoki 1000006754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paimela 1000024036 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paimela (Ryynäselä) 98010010 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Palomaa 1000024101 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Papinsaari 98010004 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Parikka 1000024037 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Parinpellonlahti 1000002909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Parinpelto 98010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Parinpelto 1000024038 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Parpaniittu 1000042564 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pekanpolku 1000002906 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Peltola 1000031121 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, järnålder historisk
 Pilkanmäet Rakokivi rå 1000037866 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pinnola 1000024039 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Porvola 1000024102 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Porvola 2 1000037895 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Porvola 3 1000045772 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puoliväli 1000002917 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Putula 1000024103 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Putula 2 1000046030 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder
 Pyhän Laurin kirkon raunio 283500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, kyrkobyggnader, järnålder järnålder medeltida
 Pyhäniemi 1000024040 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätilä 1000024104 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätilä 2 1000038677 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rajala 1000006746 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajalammi 1000042050 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajamäki 1000042046 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rakokivenpyykki 1000042038 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantatalo 98040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautakorvenkallio 1000006752 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Rauteela 1000050870 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rekola 1000045019 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ristinoja 1000042053 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rälssinnotko 1000047912 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Saapaskylä 1000024105 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sairakkala 1000024042 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Salinmäki A 98010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salinmäki B 98000002 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Santahaudanmäki 283010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sarkajalka Torppa 1000037892 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Sarva 1000024043 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Seppälänpohja 1000002907 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Siikaniemi 1000024045 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sikalantaus 1000028399 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Simola 98010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sinkkilänpelto 98010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sipiläntie 98010057 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Soisalmensuo 1 1000042058 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Soisalmensuo 2 1000042067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sorvanen 1000024300 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suksilampi 1000042034 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sulenko 1000042035 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sulenkosuo 1000042051 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suppi 1000029333 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Suviranta 98040009 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Särkkä 1000042048 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Särkäntie 1 98010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Särkäntie 2 1000003076 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Särkäntie 3 1000003077 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Teitomantelto 1000042054 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tenhiälä 1000024049 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tennilä 1000024050 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tervalanlähde 283010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tervalanmäki-Pajutie 98010053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervalähteenpyykki 1000042033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tervamäki 1000042057 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tiirismaa 1000016395 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiirismaa 1000024051 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tiirismaa Tiirismäki 98010021 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiirismäki 2 1000042068 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Toijala 1000024106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Toivola 1000011677 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tulimäki 98010022 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Turkumäen poterot 1000001475 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tynnyrmäki 98010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Tyresiven rå 1000037865 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Töykkylä 1000024107 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Untila 1000024059 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Upila 1000023555 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Upila 1000024065 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Upila 2 1000039316 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uskila 1000024066 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Uskila 2 1000050240 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uskilan Kiikunlähde 98500001 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Utula 1000024067 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Utula 2 1000035469 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vaania 1000024068 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vaaviala 1000024069 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valkjärvi 2686 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vanha-Pappila 98010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida historisk tidig metallålder järnålder stenålder
 Varttistenmäki 98040022 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vasemmanniemi 98040016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vattiankärki 98040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vesala 1000024070 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesala Turkumäki 1000001474 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Veselilä 98010030 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Veselilä 2 1000041940 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Veselilä 3 1000051518 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vihattu 1000024071 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Viipeilänmäki 1000034835 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Villinpellot 1000047904 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Virojärvi 1000042008 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Virojärvi 2 1000041991 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Virtakallio 98040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Voistio 1000024072 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Voistio 2 1000041929 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vuohisaari 1000002911 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder bronsålder stenålder
 Yli-Heikkilä 1000031868 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ylinen Viipurintie 1000022968 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Kukonkoivu 1000031927 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Kylä-Sipilä 1000031928 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Montero 1000031926 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Mäkelä 1000031925 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Pelto-Sipilä 1000031929 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Tenhiälä 1000031924 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylätalo 98040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Äijälä 1000044006 fyndplats
fyndplatser, järnålder
Itis
 Ahola 1000002318 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alestalo (Tapola) 142010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Haapa-Kimola Niemelä 1000002259 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapa-Kimola Samppa 142500003 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Haapa-Kimola Taasianjoki 1000012820 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Haikanniemi 142010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Haikari 142010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harakkaniemi 142010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hasusmäki 1000012917 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Haukkavuori 142010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder tidig metallålder
 Hellsberg 1000002270 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hevoselanmäki 1000002273 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkamäki 1000012841 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hiekkaranta 1000048594 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hietainmäki 1000012926 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Hiidensaari 142010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiidensalmi 142010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder järnålder tidig metallålder
 Hiidenvuori 142010018 fast fornlämning
försvarsverk, järnålder medeltida
 Hiidenvuori 142090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Hiisiö 1000002249 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Hiisiöinen 142010028 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiisiöistenlammi 142010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Holstilan ratavartijan tontti 1000043301 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hongistonmäki 1000012857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Huhdanpohja 1000002157 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huhkaimenvuori 1000015165 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Huhmarmäki (Huhmarmäki) 1000012788 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Huhtalampi 1000023037 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Huvilahti 1000019371 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Iiskola 142010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iitin kirkonkylä Haanmäki 1000012751 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Iitin kirkonkylä Pappila 1000012752 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ilajanpohja 142010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jermilä 142010033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Jokipelto 1000002276 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokiranta 142010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Junkkarila 1000012921 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jänispohjanlahti 142010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kakarinkalliot 1000016425 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalmuniemi 142010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kananoja 142010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Karhunkinturi 1000034638 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Karhusaari 142010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Kaunissaari 142010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisto 142010007 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kauramaa (Kauramaa) 1000012803 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Keidas 142010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Keinukallio 1000003067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kekkuri 1000002258 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kelloniemi Haukkavuori 142010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Kiisinkärki 1000007275 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kimola (Kimola/Vesi-Kimola) Väärtti 1000012355 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kinturisuo 1000041952 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkonkylä Torvikallio 142500001 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kirkonkylän kivi 142500004 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kivirappu 1000012823 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kivisenaronkalliot 1000012867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Koirasaari eteläpuoli 1000048534 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koirasaari länsipuoli 1 1000048682 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koirasaari länsipuoli 2 1000049983 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Koivumäki 1000002279 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koliseva (Koliseva) Vanhakylä 1000012819 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koliseva Myllyoja 1000012818 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Kontinkangas 1000007607 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, historisk
 Kontvuori 1000012850 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Korpipelto 1000002272 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskenniska (Koskenniska) 1000012780 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Koskenranta 142010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kukkomäki 142010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kulonpalonmäki 1000027472 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuoppaniementie 1000049091 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kylä-Tyynelä 1 1000037420 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Tyynelä 2 1000037421 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kymenkäänne 142010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Kymenrannantie 1000013972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kymijoki Perolahti 1000048820 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Kymijoki Vuolenkoski 1000048213 övrigt objekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Kymijoki Vuolenkoski 2 1000049984 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Lapinsaari 142010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Lehtola 1000012730 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Linnankukkura 142010038 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Linnasaari 142010049 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lossinmäki 1000002267 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luhdanmäki 1000003666 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Lyöttilä (Lyöttilä) Kylänmäki 1000012740 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lyöttilä Ruokosuo 1000012743 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lyöttilä, Anttila 1000012839 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lyöttilä, Isomäki 1000012848 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, modern
 Lyöttilä, Seuraintalo 1000012924 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Lyöttilä, Töyrylä 1000012920 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löllänvuori 1000019376 naturformation
naturformationer,
 Mertakallio 142010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Metsälä 1000012822 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Metsäranta 1000002271 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mikkola 1000050253 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustalampi 142010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Mustamäki 1 1000008327 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustamäki 2 1000008328 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustamäki 3 1000008329 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustaniemi 1000002266 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllytöyry 1000027473 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Märkjärvi 1000002256 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niinimäentie 1000012866 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Niinimäki (Niinimäki) Tillola 1000012745 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Noidanniemi 142010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Nuoramensaari 142010031 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Nuuttila 1000037419 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ojala 142010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Pahanmäenkallio 1000028235 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pahkamäki 1000013971 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Pajamäki 1000003066 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pekanmäki 1000002159 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Peltola 1000002274 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Perheniemi 142010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Perheniemi (Perheniemi) Pärhäntöyry 1000012725 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Perolahti 1000002156 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Perttola 142010024 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Piilahti 142010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Piilahti 2 1000026422 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Pohjanmäki 1000047317 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pukkisuo 1000012915 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Pukkisuo 2 1000044643 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pyhälahti 142010032 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Pyörösuo 142010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Radansuu (Radansuu) Vanhakylä 1000012747 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Rantakallio 1000002155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantala 1000002255 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rasinmäki 1000002268 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rauhamäki 142090002 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Rautakannanvuori 142010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Reiju 142010027 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Rieskan ratavartijan tontti 1000043343 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Ristola 142040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder medeltida
 Römänsaari 1000002154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saaranen (Saarainen) 1000012812 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sahala 1000002278 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salmela 1000002275 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salmenniemi 142010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, stenålder stenålder
 Silamaniemi 142010010 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Siltasaari 142010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Siltasaari pohjoispuoli 1000048530 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Sitikkala (Sitikkala) 1000012791 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sitikkalan ratavartijan tontti 1000043344 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sotapelto 1000040882 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Suokanta 1000002277 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suontaustanmäki 1000030776 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Suoranta 1000003065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Suurisuon ratavartijan tontti 1000043300 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sääskjärvi (Sääskjärvi) Marttila 1000012815 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sääskjärvi (Sääskjärvi) Ukkolanmäki 1000012816 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sääskjärvi Lammasmäki 1000012817 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tervaharju 1000012914 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tervaharju 2 1000044642 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiiskojanmäki 1000012865 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Tillolan taistelupaikka 1000012842 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Tillolankangas 1000030775 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Toittilansuo 142010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tompuri 1 1000042010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tompuri 2 1000042011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuhkakallio 1000039085 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tulokas 1000013864 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tuomala 142010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Tuomiranta 1000002158 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tyynikistönmäki 1000030888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Tähkälä 1000002269 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Urpanen 1000045183 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Variskallio 142010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Varjola 142010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Varpolansuo 1 1000041943 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Varpolansuo 2 1000041949 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Weckman 142010002 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Viskari 1000046987 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vuolenkoski (Vuolenkoski) Pekkola 1000012821 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Väärtti 1000002257 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Väärtti Tokkola 1000026426 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Yrjölä 1000046488 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Äijänlahti 142010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
Kärkölä
 Ali-Airola 1000049381 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Ali-Teppola 1000045377 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 1000005452 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Aromaa 1000005485 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Erkkiniemi 1000005454 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hannula 1000005462 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Harjula 1000005489 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hevonoja 1000024108 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hevonoja Kolu 1000005441 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Hongisto 1000024109 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Huovila 1000049389 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hähkäniemi 1000024110 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hähkäniemi 2 1000049909 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Iso-Sattiala 1000024111 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Iso-Sattiala Rajala 1000005446 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Sattiala Ämmänkivi 1000005440 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Joentausta Koskipää 316010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvelä 1000005461 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvelä Radanrakentajien kalmisto 316500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Karvala 1000024112 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Karvala 2 1000034787 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Keijumäki 1000044097 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kirkonkylä 1000038204 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koivula 1 1000043823 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koivula 2 1000043824 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kukonmäki E 1000005444 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kukonmäki P 1000005445 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kärkölä 1000024114 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lappila 1000024115 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lappilan asema 1000005448 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtola 1000005453 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Levijärvi 1000037747 fast fornlämning
boplatser, järnålder förhistorisk medeltida
 Levijärvi 2 1000039877 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Levijärvi 3 1000048242 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Levijärvi 4 1000049365 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Länsirinne 2 1000027948 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Maavehmaa 1000024116 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Marttila 1000024117 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Matinladonpellon lähde 316040001 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Mattila 1000005488 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Maurila 1000037991 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Myllykoski 1000005459 fyndplats
fyndplatser, stenålder stenålder
 Mäkelä 1000005451 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Nihtilä 1000049426 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ojalanoja 1000038436 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Pappila 1000044578 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Piukari 1000034742 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Purola 1000047515 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Rahikanmetsä 2 1000047040 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Rahikanmäki 1000039879 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rakokallio 1000005447 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sallila 1000005457 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sallila 2 1000034788 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Santamäki 1000043841 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Siikkola 1000041928 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Soila 1000005486 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Suivala 1000024113 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Suivalanpelto 1000030816 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Syrjämäki 1000034259 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Tarpola 1000049375 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tarpola 2 1000049378 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tupala 1000005449 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tupalanpelto 1000005450 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Tuulensuu 1000005456 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uusikylä 1000024118 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Uusikylä Pekkalankallion louhos 1000005442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Vasaraisennummi 1000037995 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk järnålder
 Vasaramäki 1000005443 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vähä-Sattiala 1000024120 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vähä-Sattiala 2 1000036672 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Vähä-Sattiala 3 1000044092 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Väinölä 1000005455 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Puuro 1000047549 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ylitalo 1000005487 fyndplats
fyndplatser, järnålder
Lahtis
 Ahtiala 1000024121 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ahtiala Marttila 1000038228 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ahtiala Ristimäki 398010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Ahtiala Sesta Gård 1000024129 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Alasenjärvi 398010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ali-Komola 398010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ali-Oijala 1000038082 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Ali-Oijala 2 1000035470 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Anttila 532010013 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Anttilanrinne 1000027019 fast fornlämning
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, järnålder historisk
 Araslahdenkallio 1000042620 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Arpela 532010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Arrajoen kartano 1000024304 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Arrajoki 1000024130 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Arrajoki Sipilä 1000024305 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Arramaja 532010029 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Arvela 1000045995 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Evattu 532010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haaralanmäki 1000050083 övrigt objekt
boplatser, modern
 Haarankylä 1000027471 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haavistonpelto 1000027712 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Hakalaukunsuo 1000042607 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hangasmäki 1000042618 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Harakkamäki 532010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, fyndplatser, järnålder järnålder
 Harakkamäki B 532040021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
fyndplatser, järnålder
 Hautasaari 1000005127 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Hemminki 1000036844 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hennalan sotilashautausmaa 1000030911 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Herneniemi 1000005126 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Herrasmanni 398010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Hettosuo Kalliojärven luola 532500003 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hirtelahti 532010020 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Häkkälä 1000013626 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hämmämäki 1000036872 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hölmänmäki 398010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hölmänmäki 2 1000000611 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Immilä (Aleskylä) 1000005131 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Immilä (Immilä) 1000024313 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Immilä 2 1000038078 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk järnålder järnålder
 Immilä 3 1000047273 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Immilä kansakoulu 532500004 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, historisk
 Immilä Oijala 532040022 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
fyndplatser, järnålder
 Immilä Taarasti 1000024316 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Immilänjoki 1000024315 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Immilänkoski 1000024306 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Huovila 1 1000023804 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Huovila 2 1000023805 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Jalkaranta 1000024122 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jokitarha 532010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Joutjärvi 1000039314 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jumperinniitty 1000031243 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Järvenpää 1000024124 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järvenpää Piponkoski 1000006755 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kangasmäki 398010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kangassaari 1000004712 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karisto 1000046521 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Karpalonmäki 1000028820 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kaukkari 1000001401 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaukkari W 1000046006 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Kauniskumpu 1000044700 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kenttävartio 2 1000028802 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kesäranta 1000005120 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kilpasenoja 1000042609 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kilpisaari 1 532010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder tidig metallålder
 Kilpisaari 2 532010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, järnålder medeltida historisk
 Kilpisaari 3 532010023 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kilpisaari 4 532010024 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kilpisaari 5 532010025 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kilpisaari 6 532010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, bronsålder
 Kilpisaari 7 532010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kilpisaari 8 532010028 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Kinnasniemen kärki 1000042610 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kipinäaita 1000024311 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Kisatulikukkula 1000028779 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kivimäki 1000042256 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivisen ratavartijan tontti 1000043302 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kivistö 1000013633 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Koiskala 1000024125 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koiskala 2 1000027711 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koiskala 3 1000028469 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder historisk
 Koiskala 4 1000028472 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koiskala N 1000045982 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koiskalan kartano 398500002 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koiskalantie 1000045981 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Kokkila 1000045998 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koliseva 1000046150 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koneharju 1000039188 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Kopo 1000051322 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koreaniemi 1000001407 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Korpela 1000013628 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Korvenoja 1000013621 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotiranta 1000013627 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kovalahti 532010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, tidig metallålder
 Kuhalankärki 398010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kukkasjoki 1000001408 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kukonkoski 1000020325 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kullankukkula 1 1000028829 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kullankukkula 2 1000028831 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kumia 1000024255 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kumiantie 1000013679 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuurin ratavartijan tontti 1000024312 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kytölänmäki 1000041239 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käräjänokka 1000049254 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Lahden kylä 1000020350 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Lahti-Loviisa Huovilanmäki 1000029551 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Lahti-Renkomäki tie 1000029550 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Lassinkoski A 532010010 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Lassinkoski B-C 532010011 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Leikkola A 532010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Leikkola B 532010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Leikkola C 1000037422 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lepomaa 1000024309 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Lietturinmäki 1000005128 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linnaistenmäki 398010007 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Linnakallio 532010002 fast fornlämning
försvarsverk, järnålder
 Linnakallio B 1000001371 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Lintukallio 1000042611 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lintutorni 398010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Lintutorni Metso 398040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lotila 1000042254 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lukkari 398010020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, järnålder
 Löytynharju 1 1000028809 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 10 1000030858 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynharju 11 1000030859 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynharju 2 1000028814 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 3 1000028815 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 4 1000028816 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 5 1000028818 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 6 1000028819 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 7 1000028822 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Löytynharju 8 1000030856 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynharju 9 1000030857 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 1 1000030860 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 2 1000030861 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 3 1000030862 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 4 1000030863 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 5 1000030865 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Löytynkangas 6 1000030866 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Mattila 398010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Maunula 1 1000045977 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maunula 2 1000045978 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Moisionkivi 1000042613 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Montarinmäki 1000042619 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Mukkula 1000024126 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Mykkyri 1000001402 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllymäki 398010018 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllymäki 2 1000041237 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllyoja 398010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllyoja 2 1000036738 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Myllyoja 3 1000036739 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllysaari 398010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Mytäjäistenharju 1000028800 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Männistönrinne 1000045011 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Nastola 1000024131 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nastopelto 1000041819 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Niemelänniemi 1000021092 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Niemelänniemi 2 1000021093 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Niemelänniemi 3 1000043798 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Niemelänniemi 4 1000043799 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niemen hylky 1 2075 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Niemen hylky 2 2076 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Niemen hylky 3 2077 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Niemenmäki 1000032979 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Notkola 1 - 2 1000044454 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Näkkimistö 1000024303 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, tidig metallålder stenålder
 Oijala 1000023522 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Okeroinen 1000024127 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Okeroinen-Renkomäki tie 1000029549 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Oksasenalue 398010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Oksjärvi 1000013625 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Oso 532010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oulaja 1000042614 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Paakkolanmäki 1 398010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Paakkolanmäki 2 ja 3 398010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, järnålder
 Pallas 1 1000028823 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pallas 2 1000028824 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Pallas 3 1000028826 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Pallas 4 1000030852 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Pallas 5 1000030853 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Pallas 6 1000030854 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Palvaanmäki 1000046003 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Patomäenpuisto 1000030933 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pekanmäki 1 1000028880 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pekanmäki 2 1000028881 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Peltola 532010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peltola A 1000046846 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Penttilänpelto 1000001087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Pihtisuo 1000013629 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Piiankallio 1000038982 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Piiankallion ratavartijan tontti 1000043304 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pikku-Sietikka 1000045976 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pirttiharju 1000026784 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Pirunkallio 1000042617 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pitkäkallionmäki 1000042253 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Punainen portti 1000042615 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Purolehto 398010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, medeltida
 Puskurinmäki 1000013610 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pyhäntaka 1000013620 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pyhäntaka (Pyhäntaka) 1000024132 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Radanrakentajien hautausmaa 1000049158 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Radiomäki 1000028801 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Rahikka 1000037832 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rakokallio rå 1000042608 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rakokivi 1000013624 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantala 1000013636 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rantala 1 1000045979 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantala 2 1000045980 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantala 3 1000046000 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantala 4 1000046001 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ratakilometrin 135 ratavartijan tontti 1000043306 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Renkomäki 1000024128 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Renkomäki Simola 1000006782 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Renkomäki W 398010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Renkomäki Ämmälä 1000006784 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Riihikallio 1000042612 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rintala 1000046002 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ristimäki 532010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, järnålder
 Ristola 398010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Ronninlähde 398010025 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ruola 1000028882 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ruoriniemi 1000047164 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ruuhijärvi 1000024133 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ruuhijärvi Uimaranta 532010015 fast fornlämning
boplatser, järnålder medeltida
 Saksala leikkipaikka 2 1000006181 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Salalammi 1000021091 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Salmi 1 1000013612 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salmi 2 1000013614 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Seestan mylly 1000013623 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Seppälä 1000045999 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Sepänkoski 1000013630 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sietikka 1000046004 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Siltala 1000040988 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Sipurantie 398010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder historisk
 Sipurantie A 1000001089 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Sipurantie B 1000001090 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Skinnari 532010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, stenkonstruktioner, järnålder stenålder
 Sopenmäki 1 1000013616 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sopenmäki 2 1000013631 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sopenmäki 3 1000013632 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sorsapohja 1000001404 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, bronsålder stenålder tidig metallålder
 Sorvanen 1000045226 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sudenkangas 1000031244 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sudenniemi 1000001403 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sudentulli 1000001406 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Supinmäki 1000047353 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sydänmäki 1000032975 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sylvöjärvi 1 1000024302 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Särkijärvi 2675 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Taarasti 1000038205 fyndplats