Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 2534 objekt
sökvilkor: Satakunta museum

Björneborg
 Aapelinkorpi 609010076 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ahlaisten 1. kirkon paikka 609500001 möjlig fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Ahlström 1 1000017235 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ahlström 10 1000019152 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Ahlström 2 1000017248 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Ahlström 3 1000017249 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ahlström 4 1000017250 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ahlström 5 1000017240 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ahlström 6 1000017241 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ahlström 7 1000017247 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ahlström 8 1000017242 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ahlström 9 1000019151 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ahola 609010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ahvenoja 1000051014 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Aittalahti 1000044416 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Aittolahti 413010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alho 1000028521 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Alinen Pohjajärvi 609010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Alinenviikeri 609010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Anttila 537010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Aro 1000010535 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Aromaantie 609010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Avomerihylky 1000039705 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bditelnyj 1000023496 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bredvik 1000039765 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Emppulan metsäsarka 609010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Enskerit 1000037940 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Erkinkari 1000040404 övrigt objekt undervattensobjekt
fyndplatser, modern
 Eteläselkä 2529 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Everilda 2594 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Evestenkinaukee 1000050940 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Finpyy (Finneby) 1000020901 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Finpyyn urheilukenttä 1000027734 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Flakanjärvi 1000042358 fast fornlämning
fyndplatser, historisk
 Furuskeri 1000048507 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Haapajärvi 609010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Haapanen 413010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Haapaniemi 413010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hakala 413010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hakala 1000010543 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Halkokari 2233 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Halssi 1000040960 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Harmaa 1000010544 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Harmaajärvi 2034 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Haunia 1000010536 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Haunia Pirjonlahti 413500006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haventojärvi 1 1000023066 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Haventojärvi 2 1000023067 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Haventojärvi 3 1000032386 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Hesso 1000010504 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hiekkarannantie 1000023068 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Hiidenkallio 609010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hiiri 1000010539 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hiisi 609010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Hiitteenkallio 609010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hiitteenkiukaankallio 609010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Hiittenkiukaanmäki 537010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Hiittenmäki 609010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, försvarsverk, bronsålder historisk
 Hirvikoski 1000010476 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hirviniitty 1000010469 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hollampi 609010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Holma 413010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Holmanranta 1000028542 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Huhtala 1000010470 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Huhtala 1000010540 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Huida 413010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Huidanlahti 413010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hyle 609010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Härkälä I 413010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härkälä II 413010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härkäsalmi 413010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Inderö 1000039766 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Inderö Eklöf 1000039767 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Inderö Kutilo torp 1000039768 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ingeborg 1736 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ingemari 1. ryhmä 537010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 2. ryhmä 537010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 3. ryhmä 537010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 4. ryhmä 537010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 5. ryhmä 537010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 6. ryhmä 537010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ingemari 7. ryhmä 1000017226 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Ingemari 8. ryhmä 1000017228 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ingemari 9. ryhmä 1000017229 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser,
 Iso-Enskeri 2621 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Iso-Enskeri 1 1000035392 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Iso-Enskeri 3 1000037588 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Iso-Enskeri 4 1000037589 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Iso-Enskeri 5 1000037590 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Iso-Enskeri 6 1000037591 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Isohohka 609010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Isohuhdanmäki 537010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isokallio 537010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isoniitty 1000044375 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Isonokka 1000041704 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Isopelto 1000050141 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Isosuo 1000023207 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Isot kalliot 609010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Jaakkola 1000010526 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jaakola 609010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Jalomäki 1000010508 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokiniemi 1000010532 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokioinen 1000010545 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Joutsenlahti 1000010527 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Järvikallio 609010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Järvikylä 609010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kaalimaanmäki 537010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kaarluodon torppa 1000039762 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kahila 1000010503 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kallio 413010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kallio 1000039784 naturformation
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallioluoto 1000041365 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kallonlahti 2622 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kamppi 1000010542 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kantola I 537010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kantola II 537010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kantola III 537010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kantola IV 1000017259 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Kappelinluoto 609010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, stenkonstruktioner, gravplatser, historisk
 Kappuora 1000039759 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Karhiniemi 1000010513 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karhirinne 1000023504 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser,
 Karhula 413010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Karhumaantie 1000032373 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Karimaa 1. ryhmä 537010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Karimaa 2. ryhmä 537010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Karimaa 3. ryhmä 537010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Karimaa 4. ryhmä 537010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karimaa 5. ryhmä 537010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karimaa 6. ryhmä 537010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Karimaa 7. ryhmä 537010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Karisalmi 1000024340 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Karjaranta 1754 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kartano 1 1000017232 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, förhistorisk
 Kartano 2 1000017233 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, förhistorisk
 Katajajärvi 1000050861 fyndplats
fartygsvrak, odaterad
 Katajajärvi 1000050862 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fartygsvrak, odaterad
 Kestinkuja 1000039760 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kestinmäki 1000028523 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kettula 1000022113 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kettumäki 1000017258 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kieha 609010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Kirkkokallio 609010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kirkkokallio 2 1000050316 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kirkkokangas I 609010004 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kirkkokangas II 609010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kirkkokangas III 609010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Kirkkokangas IV 609010084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirkkokangas V 609010085 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kirkkokangas VI 609010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kivelä 1000010471 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kivijärvi 413010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kivini Laiskaränni 1751 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kivinin ankkuri 1750 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Koivuluhta 1000010524 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koivuniemi 537010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koliahde 609010058 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kolmikulman hylynosat 2690 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Konttikallio 1000026273 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koppelo 1738 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Koppelovainio 537010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korhonen 413010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korkeakoski 1000017239 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkealuoto 1000039774 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Korpilakso 609010077 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Korpimäki 1000038075 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korvenranta 1000010522 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Korvenranta 1000017246 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Koskela 1000046195 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Koskelo 1000023766 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Koski 609010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kosonen 1000011639 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kotajärvi 1000010530 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kotiranta 1000010502 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kotomäki 1000039350 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Koulunmutka 1000028541 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kroopakka 1000039785 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Kröger 609010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kuivaniitty 537010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kukkula 413010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kullanpelto 1000050297 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kulmala 1000010517 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kulmala 1000010534 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kulmalanmäki 1000023065 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kultakallio 537010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kumpuluodontie 1000024339 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kusiaismäki 413010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuuminaistenniemi 1739 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kuusiniemi 1000010516 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuusiranta 413010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kyttä 1000010538 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kytöniitynkallio 609010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kämpän maasto 609010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Käppäränpuisto 1000048422 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kärri 537010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lahnajärvi 537010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder historisk
 Lammela 537010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lampi I 1000010141 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Lampi II 1000010143 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Lampinkoski 609010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Lamppi 609010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Landsvilja 1000045185 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lankoorankallio 1000017261 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Laurila 413010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laurila 537010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Laurila 1000010509 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lehtinen 1000042676 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Lemmetty 413010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lepistö 537010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lepistö 1000010520 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Leppäkorpi 609010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Leppänen 609010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Letonmäki 609010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lilja 1000010521 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Linjaharju 609010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Linnala 609010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Linnankallio 609010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Luna 1000017894 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Luojukoski 413010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Luolakallio 1 609010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Luolakallio 2 609010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Luolakallio 3 609010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Luolakallio 4 609010082 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Luoma 413010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lytteböl 1000039775 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lytteböl 2 1000050765 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lytteböl Heikkilä 1000039776 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lytteböl Tonttipalsta 1000039777 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Lähdepuro 609010021 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder bronsålder
 Mailmanlopunkallio 1000020484 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Maja 1 1000022114 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maja 2 1000022115 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malmgårdin kartanon hytti 609500002 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mankooli 1000045186 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Manninen 413010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Marjamäki 537010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Matalakosken metsästysmaja 1000027085 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Matola 413010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mattila 1000010518 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Meripenkan proomu 1740 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Meri-Pori Linnais 1732 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mikroautoradan puolustusvarustukset 1000023075 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Mikroautorata 609010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Munakari 1735 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Munamäki 413010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustajoki Jokela 413500004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustalahdentie 1000017238 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mustankorvenoja 609000001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Myllykoski 413010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllykoski 1000027084 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllymäki 1000039778 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllymäki 1 413010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllymäki 2 413010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllyoja 1000026275 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Myyrykulmanhaka 537010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Mäkelä 1000010546 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäki-Ollila 1000045188 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Mäkisalo 537010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäntykallo 2528 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Mäntykallon kivilouhos 1000046814 övrigt objekt
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Mäntykallon puolustusvarustus 1000046813 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäntyluodon Kallon tykit 1731 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Mäntyluodon tukkiankkuri 1753 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Mäntyluoto 1749 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Naurismaanlahti 1000042316 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Niemistö 413010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Noormarkku (Norrmark) 1000020900 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Noormarkun ruukin metsä 1000036906 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Noormarkun ruukin pelto 1000044929 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Noormarkun ruukki 1000018301 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Norra-Sverige 1000018120 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Norssikari 1000035420 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Nummensuo 609010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nättälänjärvi 609010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ojala 1000010533 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ollila 1000005829 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Oravasaari 537010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, ej definierad
 Outoori 1737 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Pappila 609010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Parkkalin metsäsarka 609010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Patenäs Korpela torp 1000039779 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Peltola 537010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Peltoniemi 537010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Perko 609010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Peräkorpi 1000017243 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Peräpellonmäki 609010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Pietniemi 1000041659 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Pihlajaniemi 1000010505 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Pirttilahti 1000010510 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pirttisaari 1000017253 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Pitkäniemi 1000010519 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pohjanranta 609010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Pohjola 537010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Pohjola 1000010541 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Polkukallio 3 609010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder järnålder
 Polkukallio I 609010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Polkukallio II 609010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Porin lentokenttä 1000023909 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder
försvarsverk, modern
 Porin vanha asemakaava-alue 1000007309 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Port Arthur 2639 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Postikorpi 1000017234 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Praka 537010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Preiranki 537010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Preiviikinkangas 1000039761 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pruukinmäki 1000022083 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Puumala 537010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pyykoski 1000010475 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Päkkenki 1000017230 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, förhistorisk
 Pärkkilänkoski 1000027086 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pääjoki 1000010501 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rainiola 1. ryhmä 537010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rainiola 2. ryhmä 537010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rainiola 3. ryhmä 537010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rainiola 4. ryhmä 537010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rainiola 5. ryhmä 537010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rajakalliot 609010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rajakalmisto 609010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder
 Rajakangas 1000017251 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rajakangas ja Lehtikangas 537010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Rajasalo-Viitaluoto 537010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rajasuo 1000017257 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rantaniemi 1000017252 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Raumaluoto 1000023762 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Renfors 609010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Reposaari eteläkärki 1000023501 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Reposaari Riitakallio/Storberget 609500006 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Rintala 537010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Riskosuonkalliot 1000047477 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ristimäki 1000046691 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ritaniemi 1000010515 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Riuta 537010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Riuttala Kalliomäki 413500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riuttala Kivijärvi 413500007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riuttala Nirkkola 413500005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riuttala Pihlavistonkorpi 413500002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruisniemi 413010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Runkka 1000010528 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ruohomäki 413010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruosniemi I 609010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ruosniemi II 609010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ruosniemi metsäsarat 609010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rytökoski 1000027087 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Råfors 609010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Rääkkähuhta 537010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Saarijärvi Mäkelä 413500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sahakoski 1000027088 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser,
 Sahakoski 2 1000027089 fyndplats
fyndplatser,
 Sahakoski 3 1000027090 övrigt objekt
konst, minnesmärken,
 Salama 1734 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sallinen 1000047990 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salmio 609010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Salo 1000050111 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Salokorpi 609010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Sampakoski 1000010472 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Santakangas 609010062 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Saturn 1000023499 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Saunalaakso 537010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Savilevonpelto 413010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Seesperi 1000041741 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Seipikrooppi 1000024338 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Seppä 1000010473 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Seppälä 413010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Seppälä 537010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Seppälä 1000010474 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Setälä 413010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sikakivi 1000022110 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sillanpäänlahti 413010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Skutskär 1000050868 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Snäll 1000045187 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Soro-Heinimäki 413010019 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sudenkallio 1000022111 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Suodenjoki 1000010531 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Suodenjärvi 1000010537 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Suonkalliot II 609010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Suonkalliot III 609010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Suruttomanmäki 1000021208 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Susiniemi 413010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Susisuo 609010083 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Sydänkari 2527 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sådö 1733 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Säteri 609010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Säteri 2 1000050841 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Sääksluoto 609010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Södergård 1000044974 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Söörmarkku (Södermark) Mäki 1000020904 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark) Mäki, Praka 1000020903 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark/Alikylä) Kuuri, Tyykilä 1000020902 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Söörmarkku (Södermark/Ylikylä) Elias 1000020909 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark/Ylikylä) Ingemari 1000020908 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark/Ylikylä) Kartano 1000020905 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark/Ylikylä) Kihlakallio 1000020907 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Söörmarkku (Södermark/Ylikylä) Valli 1000020906 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tahkoluodon kylä 1000024376 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tornikallio 1000000612 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, odaterad
 Tukkiviiki 1 1741 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 10 2652 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tukkiviiki 11 1000023500 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 2 1742 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 3 1743 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 4 1744 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 5 1745 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 6 1746 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 7 1747 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tukkiviiki 8 1748 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tukkiviiki 9 2651 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, ej definierad
 Tuomisaari 413010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuomola 413010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuorsniementien silta 1000050867 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Tyltyn piirroskallio 609500005 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, historisk
 Törmä 609010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Umpiaita 1000017224 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusi-Karhiniemi 413010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Uusikari 2592 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Vaaksholma 1000044718 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vaaksholma 2 1000048251 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Vaarinpolku 1000047536 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Vainio 537010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vanha Riihisaari 1000044378 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Vanha Riihisaari 1000047475 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vanhasaha 609010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Vanhasahankoski 1000027083 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Varheenmaa 1000010529 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder stenålder
 Vasikkarinmäki 1000024377 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Vasku 413010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vattenkikoski 1000038013 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vehmanen 537010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Viikala 609010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Viikala-Soinila 609010078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, förhistorisk
 Viikeri 609010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Viikerin aukee I 609010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Viikerin aukee II 609010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Viikerinoja I 609010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Viikerinoja II 609010081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Viljanen 609010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Vuorela 413010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vuorenmaa 1000010525 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vähä-Enskeri 1 1000037851 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Vähäsuo 609010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Välimäki 609010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, förhistorisk
 Yli- ja Ala-Antila 1000010506 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ylinen Pohjajärvi 609010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Yli-Putto, Putto 413010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yrjönkallio 609010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Yrjönkallion louhos 1000017260 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, modern
 Ytterö 1000039780 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ytterö Antila torp 1000039781 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ytterö Kankaanpää torp 1000039782 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ytterö Riitasarka torp 1000039783 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Yyteri Karhuluoto 1752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Yyterinsannat 1000031616 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
Eura
 Ahlströmin metsälohko 50010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Ahlströmin metsäpalsta I 50010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ahlströmin metsäpalsta II 50010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Aita-Vainio 1000010594 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Akkola 1000041190 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alho 50010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alho 1000020290 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ansio 1000050287 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Anttila 1000031082 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Aronen 1000012311 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Arvela 1000041174 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Einola 262010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Einolan metsä 262010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Eläinlääkärin tontti 50010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Eurakoski 1000047965 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Haarasuo 1000010990 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hankkasmäki 1000020313 fast fornlämning
fyndplatser, boplatser, historisk järnålder
 Hankkasmäki 2 1000050951 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannula 1000022893 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hannula 1000041139 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hapensuo 50010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harjunahde 1000040966 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjunummi 1000010600 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Harjunummi 1000013502 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Harola 50010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder
 Harola 1000047970 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Hautausmaa 262010048 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Haveri 1000041130 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Haveri (Hafweri) 1000037833 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Haveri (iso-Haveri) 1000037834 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Heikkilä 262010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Heikkilä 1000041198 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Heinranta 50010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Heinäsuo 262010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Heuru 1000010602 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Heuru 1000040968 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hiidenportti 1000041179 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hinnerjoki 2620 övrigt objekt undervattensobjekt
fyndplatser, odaterad
 Hinnerjoki (Hinnerjoki) 1000013604 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hongistonmäki 50010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Honkilahden Sääksänkorpi 1000051479 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hurme 50000001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hyvän toden risti 1000047440 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida
 Hämeenlinna 50010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Härkäluoma 1000041177 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Härkäniitty 1000023296 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Isoluoto 50010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isomylly 1000022944 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isotalo 1000034712 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Isotalo 1000041155 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Isotalo 1000041197 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Isovahe (Nuoranne) 1000022942 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Isovahe (Vahe) Isovahe 1000022943 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Jaakkola 1000041153 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jokirinta 1000010591 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Juhola 262010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Juholan metsäpalsta 50010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Junnila 1000041138 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Järstä 1000010919 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Jäykkä 1000041192 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaalperko 262010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kahala 50010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kaleva 1000040965 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kallio 1000041140 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kallio 1000041185 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kallionkulma 262010046 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Kananalho 50010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kansakoulun pelto 1000010980 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karhula 1000048663 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kaukkila 1000041143 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaunisnummi 1000010601 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kauppi 1000041134 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fartygsvrak, historisk
 Kauttuan ruukki 1000018402 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Kauttuan vanhan kylän paikka 50010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Keisarinranta 1000047441 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Keittiömäki 50010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenkonstruktioner, odaterad stenålder järnålder
 Keittiömäki 2 1000050474 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Keltnummi 1000041196 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Keltsaari 1000047537 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Kinkassuo 50010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kirkkala 1000041159 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kirkonkylä (Kyrkeby) 1000011856 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kiukainen 1000047966 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Kivimäki 50010056 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Knuutila 1000020154 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Knuutilan pelto 1000048822 fast fornlämning
fyndplatser, medeltida
 Koivisto 1000047655 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Koivistonpelto, Kataja 262010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kolkankallio 50010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kolmhaara 50010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, gravplatser, boplatser, stenålder tidig metallålder järnålder
 Kometkarit 1000041195 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Konnalamminkalliot 50010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Korpela 1000041149 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Korpijärvenoja 1000039255 fyndplats
fartygsvrak, historisk
 Korpinkallio 262010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Korpioja 1000041180 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Koskenkylä 50010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kosonkangas 1000010592 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kotamäki 50010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kotimaa 1000041176 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuivaranta 2 50010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuivarinta 50010002 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Kukonmäki 50010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kukonsuo 262010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kulmala 50010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuninkaanhauta 262010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Kunnantalo 1000041136 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kunnola 1000041150 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuolimaan tienhaara 1000041148 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuulomäki 1000046918 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Käräjämäki-Osmanmäki 50010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder järnålder järnålder stenålder
 Käärlahti 50010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Köylypolvi 1000047969 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Laaksonen 1000041162 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Lahdenranta 1000041183 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lahnasaarentie 50010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laihia 1000047971 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Lammashaka 262010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Lammela 50010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lammela 1000041145 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lammila 50010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lauhianmäki 50010030 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Laukassuo 1000010989 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laukola 1000047954 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Lehtola 1000041193 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Leppijärvi I 1000041168 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fartygsvrak, historisk
 Leppijärvi II 1000041169 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Linnavuori 50010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder järnålder
 Lohiluoma 50010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Louhianmäen juuri 1000047446 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Loukomäki 262010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Luhdanpelto 1000041172 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Luistari 50010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, gravplatser, boplatser, bronsålder järnålder järnålder järnålder järnålder
 Lukkala 1000041167 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lähdekorpi 50010001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Makasiinimäki-Pajamäki 50010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Makkinummen pönkkä 1000041213 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, tidig metallålder
 Mannila 50010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mateluksenkallio 262010051 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Meijerin tontti 1000041164 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Metsä-Juusela 262010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Metsä-Konstari I 262010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Metsä-Konstari II 262010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Metsä-Mäkelä 1000047464 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Mikkolanmäki 50010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Mikkolanmäki 2 50010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mikola 262010018 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Millukorpi 1000041181 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mustametsä 50010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Mäentaustan vainio 262010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Mäkelä 1000047958 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Mäki-Mattila 1000041142 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mäki-Vuorenpää 1000040967 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäyrämäki 1000041170 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niittaro 1000041182 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nummelinin torppa 1000041123 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Nummi 50010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nummisto 50010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Nurmi 50010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Ojalantontti 1000047465 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Osma 50010042 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Paattainen-Koskeljärvi 1000041184 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Panelia 262010025 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Panelia Junnila 1000047608 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Panelian kylätontti 1000047976 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Papinsaari 1000047656 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, industriobjekt, historisk
 Pappila 1000041154 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Pappilan ja Lähteenojan mylly 1000022945 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pappilanmäki 50010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
 Peltola 1000041199 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Peltomäki 1000035375 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Peltovaara 1 262010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Peltovaara 2 262010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Perävainio 1000041132 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pienisuo 262010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Pietilä 1000041157 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkäjärvi 50010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkäkoski 1000010994 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pohjola 1000041171 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Printunrinta 1000035357 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Puolvälinkivi 1000003181 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Puukoulu 1000012570 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Raakunjärvi 262010053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Rahvola 1000047962 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida
 Raitanen 1000010598 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rajahuhta 1000041129 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rajasuo 1000010992 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Randelin 1000041112 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rantala 1000041141 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rekola 1000041188 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder stenålder järnålder
 Riihimäki 50010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Riiki 1000010978 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Rivanmaa 50010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, stenålder
 Ruohomäki 262010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Ruski 1000046181 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Ruuni 50010035 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Röyskän kalliot 262010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saarenmaa (Heiska) 262010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Saarenmaa (Pajula) 262010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saarenmaa (Raitala) 262010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saarenmaa (Suojamaa) 262010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Saarenmaa (Tammela) 262010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saarenmaa (Uusitalo) 262010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saari 1000041144 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Saario 1000041612 fyndplats
fyndplatser, bronsålder
 Saine 262010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salasuonmäki 50010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Salmen torppa 1000041122 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Salola 50010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sankkila 1000041191 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Selinperä 1000041163 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sepänsaaret 1000041194 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sepäntie 1000022849 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Sikkaluhta 1000041173 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sillanpää 50010036 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Simula 262010019 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Simulan metsä 262010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Solbringen 262010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sorkkinen (Sorckis) 1000011855 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sorkkisen pelto 1000047378 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sorkkisen pelto 2 1000047445 fyndplats
fyndplatser, järnålder medeltida
 Sorronpelto 50010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Soupas 1000034732 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sukkolan torppa 1000041121 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Suoja 262010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Syrjälä 1000010599 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Taano 1000047466 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Taimela 1000020291 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tanneri 1000041175 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tirkkeli 1000047572 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Toukola (Sepänmäki) 262010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Tuomisto 1000041158 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tupen umpaidan mäki 262010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Turajärven metsälohko 50010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tutkamenmäki 262010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tyrisevä 262010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tyrisevä 2 1000047645 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Tyrisevänmäki 262010047 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Tyttöpuisto 50010058 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tyynistönlahti 1000041156 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Uotila 1000041189 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Uplavuori 1000041131 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, ej definierad
 Uusi kansakoulu (Kauttuan ala-aste) 50010022 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusi-Heiska 1000047612 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Uusi-Korpela 1000040421 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vaaniinkangas 50010055 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Vaheennummi 50010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vahe-Peltomaa 50010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vainio-Mikkola 50010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vainionmäki 50010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vainionperä 1000013503 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Vainiotalo 1000010979 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vainiotalo 1000041165 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Valtasen tontti 1000010976 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Valtosen tontti 1000010974 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vanha kansakoulu (Kaunismäki) 50010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, gravplatser, järnålder järnålder
 Vanha maantie 1000022935 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Vanhakuturin pelto 262010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vehmaan Kreula 1000010593 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vehnämylly-yhtiön maa 262010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Verner mäen pelto 1000041161 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vilimussuo 1000041187 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vohlostenniemi 50010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Vohlostenpellon pää 50010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Vuorelan tontti 1000041160 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vuorenmaa 50010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vuossein pelto 262010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vähä-Jaakkola II 262010014 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähä-Jaakkola III 262010049 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Vähä-Jaakola I 262010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Vähässuonmäki 50010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vähä-Vahe 50010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vähä-Vaheen metsä 50010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Väkäsuo 1000041146 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Välimäki 50010057 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Yhteislaidun 50010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Yli-Nuoranne 50010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder järnålder järnålder
Euraåminne
 Aalmanni 1000039655 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Achill 2596 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Alaniitty 1000012252 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alaniitty 2 1000012253 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Anderskeri 442000001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Aspiskeri Vellinginholmi 1718 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Astala 1000047817 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Bolheim 2595 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Etelän Pirskeri 1000028446 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Etukämppä 51010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Eura Åminne Kyrkoby 1000014162 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Eurajoen kirkko 1000049725 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Femma 1723 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Formansuo 1 1000020292 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Formansuo 2 1000020295 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Haapastentie 51010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Haka 1000010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haminakari 2552 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Hamppujärvi NE 1000020287 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Hamppujärvi S ja E 51010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hanninkylä (Handby) 1000019637 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Heikkilä 51010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Heinilä 1000047456 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Helo 1000014160 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Hembacke (Hembacka) 1000012249 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hiidenmäki (Hiirenmäki) 51010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hiittenvareen kallio 51010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hopposten ulkokari 1715 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Huhtala 442010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Huhtmaa Kusikari 1716 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hyviluoto 1730 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hyypänvuori 51010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ilveskallio 51010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Irjanteen hautausmaa 51010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isovuori eli Siirinkallio 51010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Jaakkola 1000020289 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokinen ja Junnila S 51010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Junnila W 51010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Juvan mylly 1000020312 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Järvisadonpelto 1000025203 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, historisk
 Kahala 51010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kahdensilmänkallio (Myllymetsä) 442010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kahmo 51010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Kankaanranta 51010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kanni 1000019994 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kanni 2 1000019995 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Karjasalo 1000044385 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kartano (Norrby gård) 1000012246 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kartano 2 1000012247 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kartano 3 1000012248 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaukomäki Isovuori 1000001473 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaunissaari 1000045938 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, industriobjekt, historisk
 Kiinkallio S ja N 51010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kinnaskeri 1722 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kiviniemi 1000040617 övrigt objekt
gravplatser, bronsålder
 Knapernummi 1000018159 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Koivisto 2658 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Kolinummi 1000012967 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Kotovainionmäki (Hulola) 51010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kourula 442010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kuivalahti 1712 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kuivalahti 1000039754 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylänpää 1000012251 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laitakari 1719 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Laitakarin paja 1000013350 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Laitrenvuori (Heikku) 1000000357 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lapijoki 1000013356 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Lapijoki Taipale Byy 1000014163 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk
 Lapijoki Vainio-Lauri 1000014164 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Lapijoki Vainio-Lauri 2 1000047476 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Leikkuumäki 1000031789 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leonhard 1724 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lepolanpelto 1000030566 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Liinmaan linna 51010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, medeltida medeltida
 Luittilanjärvi NE 51010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Luittilanjärvi S ja E 51010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lukkarila 442010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Luontlähteenkallio (Hiittenvareenkallio) 51010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lutanjärvi 51010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Lähteenmäki 51010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Löytty (Löjitty) 1000019654 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Maantila 442010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Mankka 1000046347 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Merikanto 51010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Metsä-Tokila 51010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Miekantie 1000046319 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Mustasaarenmäki 1000020260 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Myllyahde 1000025808 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Myllynokka 1000030814 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Mäyränkallio 51010034 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Neula 1000046317 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Nirvo 1000038640 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Nöjet 1727 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Orjansaari 1000013357 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paskajärvi 51010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Paul 1726 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pirskeri 1 1000037599 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Pirskerin Haminasalmi 1714 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pirskerin Haminasalmi 2 1000037941 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, medeltida historisk
 Pohjanlahden rantatie 1000019220 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Praakkari 1717 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Präälä 2577 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Pujonkulma 1000006378 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Pullankallio (Pullanvuori) 51010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Pylkkälänmetsä 1000028372 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pärringin torppa 1000032845 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pärrinki 1000031788 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rajalan torppa 1000020288 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Rantalan torppa 1000000275 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ratatie 1000020261 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk historisk
 Riku 51010023 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Rinne N 51010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rinne S 51010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riutanahde 51010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ryöväskeri 1729 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Ryöväskeri 2 1000037593 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Ryöväskeri pohjoisosa 1721 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Röömäri 1000019993 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Sahari 442010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sahari 2 1000023277 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Saharinkoski 1000047532 fast fornlämning
stenkonstruktioner, gravplatser, bronsålder
 Salmi 51010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Santala 51010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sarimäki 51010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Sikaristit 1000046324 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Sirius 1000044177 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sittlahti (Sittlax) 1000019651 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sittlahti (Sittlax) Pappila 1000019653 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Skorpionmaa 1000000358 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tahkoniemi 1000003130 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Takamaa 1000019219 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Takamaa 2 1000046211 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Takamaa 3 1000049695 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Takamaa 4 1000049696 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tommila 1 1000020308 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Tommila 2 1000020309 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tommila 3 1000020310 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Uola 2 1000019992 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Veikko 1720 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Verkkoranta 1000013358 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Verkkoranta Sassilansalmi 1000031003 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vesta 1728 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Viita 1000019221 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vuojoen asema 51010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Vähä-Tippa 1725 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Väipäre (Wäipäre) 1000019660 fast fornlämning
boplatser, historisk
Harjavalta
 Aronnokka 79010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Hakala 1000006682 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Heinilä E 79010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Heinilä W (Taalperi) 79010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Hiittenharju (Laurilan hiekkakuoppa) 79010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, stenålder
 Huhrantie E 79010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Huhrantie W 79010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Huovintie 79010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
färdvägar, medeltida järnålder
 Juti E 79010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Juti W ja Nokelainen I 79010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Jutintie E 79010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Jutintie N 79010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Jutintie S 79010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kaasanmäki N ja Kaasanmäki 79010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder bronsålder
 Kaasanmäki S 79010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Katinhäntä 79010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Katinkallio 1000039261 naturformation
naturformationer, odaterad
 Kaunismäki A ja B 79010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, bronsålder stenålder
 Kivitie 79010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Koivumäki 79010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Koivunotko 1 1000045128 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Koivunotko 2 1000045129 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kortteenrapakko 1000038607 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotamäki 79010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, odaterad
 Koukonmäki 79010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kraakanmäki 1 1000022767 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kraakanmäki 2 1000022768 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kraakanmäki 3 1000038606 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Kuumoonmäki A ja B 79010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Kuusisto E 79010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kuusisto W 79010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lyytikänharju 79010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Matinharju 79010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Metsähyötilä 1000046156 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Naakka 1000039735 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Naakka 2 1000051063 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Niitunrinta 1000030478 fast fornlämning
stenkonstruktioner, gravplatser, förhistorisk
 Nokelainen II 79010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Palokangas 1000006683 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Palokangas 1 1000047272 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palokangas 2 1000047343 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pelkki 1000045130 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Peltoniemi 79010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Pitkäpäälä 1000006681 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rauhala 79010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Saamanmäki 79010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, bronsålder stenålder
 Sievari 1000045132 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Sievari 2 1000045133 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Sievarintie E 79010023 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sievarintie W 79010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Tolvi 1000045127 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, historisk
 Vainionmäki (Tuurmannin mäki) 79010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vareksela 1000045126 fast fornlämning
boplatser, historisk historisk historisk
 Yli-Priia 1000043872 fyndplats
fyndplatser, historisk
Jämijärvi
 Ahola 1000033063 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahomäki 1000012613 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ala-Rotu 1000012592 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Haapamäki 181010016 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hanhilammi 1000012598 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Holma 181010015 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ilokivenmaa 1000012612 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Iso-Vihu 1000012599 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokisalo 1000012611 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvenpää 181010010 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauppinen 1000012615 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kierikka 1000033057 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kivimäki 181010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kivimäki II 1000012600 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivula 1000012609 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kontinkylä 1000033059 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kontinkylä Rämi 1000033060 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kontti 181010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kontti II 1000012614 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kujansuu 1000012587 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kärrys 1000012603 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lahdenpää 1000012653 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lautaluoma 181010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lepistö 1000012618 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Maja 1000012601 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mielahti 1000002467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäki 1000012685 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Narvin ja Kylmänmyllynlähde 1000013346 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ojala 181010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ollila 181010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Palokoski 1000051532 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palolahti 1000033064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peijari 181010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Perämäki 181010013 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pihlajamäki 1000012597 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkäniemi 1000033056 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Polja 1000012651 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyydönniemi 1000012604 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pyydönniemi 1000033062 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Raitala 1000012610 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajahalme 181010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salomäki 181010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salomäki 1000012683 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sauvaniemi 181010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soini 1000012606 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Soini 1000033058 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Teivaala 181010008 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Viitahalme 181010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vähä-Vihu 1000012590 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Yli-Rämi 181010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
Kankaanpää
 Ala-Paattikosken ranta 1000041215 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Halmela 214500008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hapuala 214010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hapuanoja 1000016778 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Haukkasalo 1 1000047056 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Haukkasalo 2 1000047057 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hautainmaa 1000029717 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautala 1000041219 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Heikkilä 99010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hietala-Hietaranta 99010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Honkala 1000016779 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkasalo 214010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Huhtamaa 214010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hämeenkankaan valtionpuisto 214010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso-Rynkälammi 99010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isosalo 1000029720 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jaakkola 99010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Jokihaara 214010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jylli 99010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jyllinkoski 99010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jäniskangas 1000016807 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaappikallio 214010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kaappikallionmäki 214010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kalliosto 214010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kankaanranta 2 99010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kankaanranta 3 99010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kankaantausta 1000039786 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Karvianjoki Paattikoski 214500019 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Katko 99010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Keltala 99010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiimakankaanoja 214500011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kissasaari 99010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kivimäki II 99010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kivioja 99010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kivioja 1000016813 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Koivukoski 1000016631 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Korjunmäki 1000029727 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkeamäki 214500007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 99010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koskenoja/Reima 214500017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotovainio 214010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koukku 214500001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koura 214500004 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuivakangas 99010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kujansuu 1000016806 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kulovuori 214500005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuninkaanlähde 214500018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kuninkainen 1000016798 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuoppamäki 214010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuusikoski 214010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Käkelä 1000048087 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Lahdenperä 99010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Laineenniemi 1000004711 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lakiakangas 1000047055 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lamminoja 214010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lehterinta 1000029718 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehtimäki 1000016788 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Leikkikedonkulma 1000038822 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Leppihalme 1000016812 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Letonluoma 1000029724 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lisä-Tuomi 214500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohikosken ylikäytävä, Jyllinmäki 214010014 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lohikoski 1000016660 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Marjasaari 1000048086 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mattila 99010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Murhikangas 1000047038 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Mustakeidas 214500014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustakeidas 1 1000047058 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mustakeidas 2 1000047059 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mustaniemi 1000041218 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Myllyluoma 99010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Mäkitalo 1000016794 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mätäskeidas 99010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Niemen mylly 1000047628 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nummenkolu 1000004710 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Oravaniemi 1000041217 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Oukari 1000024425 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Paholamminkeidas 1000044647 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Pajavainio 214010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Palomäki 1000016789 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pansia 214500012 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Pappilan virkatalo 1000016799 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Paratiisinpelto 214010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Patokoski 99010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peltomäki 1000016805 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pieksunkangas 1000047054 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Piitankallio 1000041216 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkäranta 1000016663 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pukara 1000029723 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puolivälinoja 214500009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Puuska 1000016810 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Raininko 214010017 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rajasalo 2 1000016793 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rajasalo A ja B 214010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rakennuskangas 1 1000047053 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rakennuskangas 2 1000048085 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riepulakia 1000048772 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Rinne 99010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruoko-oja 214500015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Saarikoski 1000016808 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Saarueenlahti 1000051381 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Santahuhta 214010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Santti 99010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Seppälä 1000016664 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Setälä 1000016811 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sikurikoski 214010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Simula 1000016795 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Syrjänen 1000016665 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tampionkeidas 1000023274 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervahaudanmäki 1000039787 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tervatie 99010009 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Tikkamäki 1000029721 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusiranta 1000016635 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Uusitalo 1000016632 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vahonkeidas 1000047037 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Veneskoski 1000016796 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Venestie 214500010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 VIERTOLA 1000047243 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Voipio 1000039514 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähäkoski 214500013 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Välihuhta 214010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Välitalo 214500006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylikoski 1000016661 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Yliluoma 1000047052 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ylinenneva 1000029719 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Yskänlähde 214500002 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
Karvia
 Aho 1000013523 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Aitainneva 1000013525 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Aitasalo 230010002 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Ala-Koivula 230010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Alatalo 230010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Elliharju 1000035404 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heikkilä 1000013537 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hietaluoman pato 1000032807 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Härkäneva 1 1000032814 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Koura 230010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isoniemi 1000013534 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Joentausta 1000035593 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kantin pururata 1000013504 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Kantinkankaan lentokenttä 1000044549 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kantti 1000013544 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kanttinkangas 1000047042 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiikka 1000013526 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiviharju 1 1000030518 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviharju 2 1000032793 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviharju 3 1000032798 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviluoma 1000013539 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kivisulkonoja 1000047030 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivuluoma 1000013531 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Korpiniemen kämppä 230010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korpitörmä 1000013524 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kuusela 1000013532 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kyrön skanssi 1000013382 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Kyrönkankaan tie 1000013564 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Kärmeskallio 1000022755 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kärpäsenaukea 1000013509 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lammintausta 230010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lähdekangas 1000022756 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maantielakso 1 1000032823 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maantielakso 2 1000032851 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maantielakso 3 1000032852 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Maantielakso 4 1000032853 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Malkaneva 1000022754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mannila 230010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mastomäki 1000013545 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Matalamäki 1000013538 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mattila 1000013540 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mustakeidas 1000030517 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustalahdenperä 1000049694 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mustasilta 1000013527 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Myllyviita 1000013533 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mäki-Korte 1000013520 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Niittonenänkallio 1000029684 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Närvän torppa 1000013529 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ollila 1000041221 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Otavan silta 1000013522 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Palokangas 1000029692 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pantti 230010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Papunen 1000013535 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Patamakangas 230010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patamakangas 2 1000032805 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patamakangas 3 1000032806 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Patamakangas 4 1000032808 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Patamakangas 5 1000032809 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patamakangas 6 1000032810 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Patamakangas 7 1000032812 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patamakangas 8 1000032813 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Patoranta 1000013541 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Peltomäki 1000013536 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pitkäsalonmaa 1 1000032802 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkäsalonmaa 2 1000030520 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pitkäsalonmaa 3 1000032803 fast fornlämning
boplatser, odaterad
 Pohjankangas 1 1000032801 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 2 1000032815 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 3 1000032816 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 4 1000032819 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 5 1000032820 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 6 1000032822 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 7 1000032854 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankangas 8 1000032818 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pohjankankaan tieraunio 1000032855 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Rastiaisneva 230010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Salmilamminkeidas 1000029687 fast fornlämning
försvarsverk, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Syväoja 1000047028 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tontinniemi 1 230000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tontinniemi 2 1000041220 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tuulikangas 230010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Töyrynahde 1 1000032817 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vainio 230010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vainionpää 1000047029 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vuolle 1000013528 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vähätalo 230010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yli-Kiikka 230010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ylikoski 1000013543 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Yli-Lammi 1000013542 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Yli-Peltoniemi 1000013510 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
Kumo
 Aakula 1000010236 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Aarikka 271010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Aarikka 1000010315 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Akselinkallio 1000023132 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer,
 Ala-Parman ent.metsäsarka 271010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ali-Ketola 1000010250 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ali-Talonen 1000048338 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Annanmaa 1000032440 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Annanmaa 2 1000032452 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Anttila 1000010239 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Eskola 1000010276 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Forsbynmäki eli Hiidenniemi 271010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Haapala 1000019036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Haistila 1000019040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Haistila Orjapaasi 271500003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hakala 271010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Hakuni 271040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Haukka 1000010285 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Heinimaankallio 271010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Hekuma 271010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hirvihaka 1 1000019034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirvihaka 2 1000019035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Holma 271010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hosiosto 1000010316 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder järnålder
 Hulttinen 1000046059 fyndplats
fyndplatser, medeltida historisk
 Hulttinen 1000051449 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Huovintie 1000038083 fast fornlämning
färdvägar, medeltida
 Hyyti 1 271010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hyyti 2 1000010249 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hyörä 1000010281 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Härkälä 1000010241 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Häyhtiö 271010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Häyhtiönmaa 271010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Iso-Horelli 1000010268 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Isoniementie 1000044069 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Isotalo 1000050858 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Isovahanen 1000010247 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Iso-Vahanen 2 1000049410 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jaakkola 271010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jalli 1000010294 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Juupeli 1000010240 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Juupeli 2 1000027621 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Järilä 271010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Järvistö 1000010284 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kalomäki 1 271010031 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kalomäki 2 271010032 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, stenålder
 Kalvomäki 271010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder