Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 4851 objekt
sökvilkor: Västra Nylands museum

Hangö
 A 37 2673 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Abläktsmossen 1 1000023007 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Abläktsmossen 2 1000023008 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alnäsudden 1000047761 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Alnäsudden 2 1000047762 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Alnäsudden 3 1000047763 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Alnäsudden 4 1000048749 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Alören 1 1356 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Alören 2 1357 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Andalskären 1 1401 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Andalskären 2 1351 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ankarören 1000037453 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Antonia 1341 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Asa Finn 1407 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Backoholmen 1393 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Batteriet 1000003696 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk tidig metallålder
 Bellevue 1000032654 övrigt objekt
markkonstruktioner, odaterad
 Bengtsår 1383 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Bengtsår 1000009146 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bengtsår 1000021404 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bengtsår-Präston 1384 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Borgströmska villan 78040003 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Bredsundet 1000027120 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Breidablick 1000015720 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Bruksvägen 1000028597 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Brännmalm 1000017947 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Brännmalmin hiilimiilu 1000023420 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Brännskär 1353 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Byviken 1389 övrigt objekt undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Byviken 1000027224 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Byön 1354 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Carl 1410 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Dragsviken 1000027122 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Drottningkobben 1413 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Drottningsberget 1000002049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Dödö tykkiasema 1000019461 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Dödören 1418 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ekholmen 1381 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Ekö 1 1000032088 övrigt kulturarvsobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ellen 1339 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Esplanaden 1000009145 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 FinnPusku ja Baltic 2323 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Fläckgrundet 1 1420 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Fläckgrundet 2 1000037441 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Fröjan 1402 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Furuskär 1000022073 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Furuvik 1000031578 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Furuvik 1 1000031393 övrigt objekt
försvarsverk, modern
 Glonäsberget 78010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder historisk
 Granbusken 1338 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Granbuskenin ankkuri 2208 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Granskär 1000008677 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Grönstrand 2 1000045202 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Grönstrand 4 1000045204 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Gunnarsängen 78010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, medeltida järnålder
 Gunnarsörarna pohjoispuoli 1406 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gunnarsören tykkiasema 1000019462 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Gustav Adolf 1000002050 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, konst, minnesmärken, historisk
 Gustavsvärn 1000002051 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, försvarsverk, historisk historisk
 Gustavsvärn itäranta 2207 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Gustavsvärn länsiranta 1 2213 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Gustavsvärn länsiranta 2 2214 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Halsholmen eteläpuoli 1380 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Halsholmenin kolmijalkapata 1376 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Hamnholmen 1419 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hangon proomu 2328 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hangonkylä 1 1000026496 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hangonkylä 2 1000040411 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hangonkylä Näsbrottan 1000013995 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hangonkylä, Jänöpolku 1000008668 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida järnålder
 Hangö by Barnets Park 1000013772 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hanko avomeri 1000050735 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hankoniemen linnoitusvyöhyke 1000009366 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 1000027279 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 2 1000027280 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 3 1000027281 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 4 1000027282 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 5 1000027283 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 6 1000027284 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Harabergen 7 1000027285 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Hauensuolen salmi 2662 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Hauensuoli (Gäddtarmen) 78010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, medeltida historisk
 Heinäsaari 1379 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hoffnung 1388 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högskär 1397 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högskär eteläpuoli 2532 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Högskär itäpuoli 2304 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Högskär länsipuoli 1000022606 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser,
 Högskärin ankkuri 2475 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, odaterad
 Idrottsplanen 78040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Itälahti 1000031469 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Itäsatama länsiosa 1000021158 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Itäsatama Trutgrund 1000020266 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Johanna 1347 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Joskär 1 1337 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Joskär 2 1345 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk historisk
 Juviksberget 78010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaapelihylky 1392 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kabanovin maanalainen komentokeskus 1000043456 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kadermo 1387 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kadermo 1000046806 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaislaranta 1000047880 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kalvholm 1 1375 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalvholm 2 1385 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kansanpuisto 1000019459 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kapalbackan 78010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, historisk historisk medeltida
 Kläppudden 1398 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kobben itäpuoli 2586 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kobben koillinen 1000034225 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kolkärr 1 1000045956 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kolkärr 2 1000045955 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kolkärr 3 1000045954 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koppnäsudden 1000040714 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 1000021406 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Koverhar 1 1000014055 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 10 1000014065 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 11 1000014066 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 12 1000014068 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 13 1000014069 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 14 1000014070 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 15 1000014071 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 16 1000014072 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 17 1000014073 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 18 1000014074 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 19 1000014075 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 2 1000014056 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 20 1000014076 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 21 1000014077 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 22 1000014078 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 23 1000014079 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 24 1000014239 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 25 1000014240 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 26 1000014241 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 27 1000030526 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 28 1000030527 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 29 1000030528 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 3 1000014057 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 30 1000030529 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 31 1000030530 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 32 1000030531 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 33 1000030532 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 34 1000030533 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 35 1000030534 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 36 1000030535 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 37 1000030536 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 38 1000030537 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 39 1000030538 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 4 1000014058 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 40 1000030539 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 41 1000030542 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Koverhar 42 1000030543 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 43 1000030544 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 44 1000030545 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 45 1000030546 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 46 1000030547 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 47 1000030548 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 48 1000030549 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 49 1000030550 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 5 1000014059 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 50 1000030551 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 51 1000030552 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 52 1000030553 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 53 1000030554 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 54 1000030555 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 55 1000030556 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 56 1000030557 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 57 1000030558 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 58 1000030559 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 59 1000030560 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 6 1000014061 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 60 1000030561 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Koverhar 7 1000014062 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 8 1000014063 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar 9 1000014064 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Koverhar Miilu 1 1000030469 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koverhar Miilu 2 1000030524 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koverhar Miilu 3 1000030525 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Krogars 1000017948 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Krogars 1 1000023624 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 2 1000023625 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 3 1000023626 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 4 1000023627 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 5 1000023628 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 6 1000023629 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 7 1000023630 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 8 1000041466 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogars 9 1000041468 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Krogarviken 1000037284 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Krogras 10 1000041470 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kuningattarenvuori 1408 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kustavi 1417 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappohjan satamarata 1000045774 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Lappvik 1000021407 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lilla Ankargrundet 1400 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lilla Tallholmen 1386 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lillfjärden 1000029744 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lillmärsbergen 78010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk bronsålder
 Lotsstationen 78010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Louhi 2325 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Låglandet itäpuoli 2316 övrigt objekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Låglandet lounaispuoli 2329 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Låglandet länsiranta 1411 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Långholmen 1000003697 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Länsanskär 2254 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Länsisatama 1000007211 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Länsisatama länsipuoli 1405 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Malmhuggkärr 1000025809 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Medö tykkiasema 1000019463 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Medönin purjevene 2324 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Meijerfeldtsklippan 1000002052 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Meijerfelt 1 1414 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Meijerfelt 2 2318 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Meijerfelt 3 2206 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Meta 1399 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 MP 1 1355 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Mulan 1336 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Måsskärin kupariharkot 2260 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Märagrundet 1 1352 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Märagrundet 2 2322 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Märaskär 1394 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nicklundskärret 1000014050 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Norra Andalskärin ankkuri 2211 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Parkberget 78010009 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Plageinin uimaranta 1000028192 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Porsskär 1377 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Primus 1344 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Prästön 78090001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Puistovuori 1000008681 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Pyhämaa 1340 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Russarö pohjoispuoli 1 2535 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Russarön kaakkoispuoli 2530 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Russarön luoteispuoli 2473 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk historisk
 Ryssön eteläranta 1409 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Råudden 1000046085 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk historisk
 Sandö 1000021405 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sandö 2 1000027867 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Santala 1000017946 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Santala 1 1000022982 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 10 1000022991 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 11 1000022992 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 12 1000022993 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 13 1000022996 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 14 1000022994 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 15 1000022995 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 16 1000022997 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 17 1000022998 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 18 1000022999 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 19 1000023000 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 2 1000022983 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 20 1000023001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 21 1000023003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 22 1000023004 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 23 1000023005 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 24 1000023006 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 3 1000022984 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 4 1000022985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 5 1000022986 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 6 1000022987 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 7 1000022988 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 8 1000022989 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Santala 9 1000022990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Själsten kaakkoispuoli 2320 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Själsten pohjoisranta 2261 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Sjö-Björkskär 1358 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sjö-Björkskär länsipuoli 1000047377 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Skallotholmen 2470 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Skepparholmen 1000027429 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Skolmossen 1000045959 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Smultrongrundet 1000022608 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Smörstenin hylky 1416 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Snappoppslandet 2345 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Snoan 1000045957 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Spikarna 1346 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Stenudden 1 1000028952 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, modern
 Stenudden 2 1000028953 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Stora Halsholmen 1000027121 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Stora Tärnan kaakkoispuoli 1000044717 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stora Tärnan pohjoispuoli 2672 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Storlandet 1000009144 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Storlandet lounaispuoli 1348 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stormossen 1 1000047906 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stormossen 2 1000047907 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Svartgrunden 1 1349 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Svartgrunden 2 1350 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tallholmen 1 1000023531 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 10 1000023541 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 11 1000023542 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 12 1000023543 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 13 1000023544 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 14 1000023545 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 15 1000023546 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 16 1000023547 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 17 1000023548 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 18 1000023549 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 19 1000023550 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 2 1000023532 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 3 1000023533 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 3B 1000023534 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 4 1000023535 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 5 1000023536 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 6 1000023537 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 7 1000023538 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 8 1000023539 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tallholmen 9 1000023540 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Tränuholmen 1 1343 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Tränuholmen 2 1000026382 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Tulliniemen kaksoishylky 1 1395 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tulliniemen kaksoishylky 2 1396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tulliniemi 78500001 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Tulliniemi 1 2280 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tulliniemi 1 1000037872 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tulliniemi 2 1000037873 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tulliniemi 3 1000037876 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tulliniemi 4 1000037877 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tulliniemi 5 1000037894 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tulliniemi itäranta 2514 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Tulliniemi pohjoisranta 1000032074 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tulliniemi röykkiö 1000037875 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tullisaaren ankkurit 2259 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Tvärminen taisteluhauta 4 1000027211 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 5 1000027218 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne (Tvärminne By) 1000012266 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tvärminne Storfjärden 2574 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tvärminne Storfjärden 2 1000040981 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tvärminne Taisteluhauta 1 1000027205 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne Taisteluhauta 2 1000027208 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne Taisteluhauta 3 1000027209 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tvärminne Taisteluhauta 5 1000027213 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne tykkiasema 1000019460 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 1 1000027214 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 2 1000027215 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 3 1000027216 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 4 1000027217 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 6 1000027219 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminne varustus 7 1000027220 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Tvärminnen pienvenesatama 1378 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tvärminneön 1374 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Täktom (Tektom) 1000013982 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Täktomträsket 1000030851 fyndplats
fartygsvrak, odaterad
 Vaktanberget 1 1000023017 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vaktanberget 2 1000023018 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vaktanberget 3 1000023019 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Varisniemi 1000019458 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Veli 2268 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Viherlahti 1 1000023618 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viherlahti 2 1000023619 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viherlahti 3 1000023620 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viherlahti 4 1000023621 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viherlahti 5 1000023622 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Viherlahti 6 1000023623 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Vilma 2326 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Västertorskaren 1000023016 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 1 1000023612 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 2 1000023613 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 3 1000023614 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 4 1000023615 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 5 1000023616 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Västervik 6 1000023617 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Örskär 2317 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Östergårdsharun 1 1391 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk historisk
 Östergårdsharun 2 2676 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Östergårdsharun 3 1000023329 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Östergårdsholmen 78010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Österviken 1 1373 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Österviken 2 1000023070 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
Högfors
 Ahmoo (Achmå) 1000011920 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ahmoo Visa 1000000580 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahmoon mylly 1000011929 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ala-Paastonjärvi 1000005738 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alestalo 1000000583 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alimmainen 224040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ali-Paasto 1000018080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Anjala 1000000589 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Etu-Vattola 1000036269 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hakala 1000000579 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Högforsin ruukki 1000015819 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Iitalammi 1000000572 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Isoniitty 1000027919 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvenpää (Järffaenpää) Keinumäki 1000011923 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Järvenpää (Järffaenpää) Manni 1000011922 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Järvenpää (Järffaenpää) Markkula 1000011921 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Järvikatu 1000049382 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Karjaanjoki 1000036274 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kaupinnokka 224010006 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kivimäki 1000000592 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kivistönkoski 1000048901 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Koivusyrjä 1000000587 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kovela 1000036264 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kukkura 1000036278 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kulosuonmäki 1000013183 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Kytö 1000000581 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kärki 1000036279 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lapinniemenpelto 1000000586 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lehtokari 1000000011 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lepäisenmaa 2 1000000571 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Lepäisenmaa 3 1000046493 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liimamäki 224010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Manni 1000000585 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Massakoski 1 1000051263 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Massakoski 2 1000051264 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Myllykoski 1000036273 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Myllykoski 1 1000051296 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Myllykoski 2 1000051297 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Myllärinranta 1000000591 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Mäenpää 1000036280 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Mäenrinne 1000036276 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Märsy 224010002 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Nahkio 1000036275 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Navamäki 1000000582 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niinimäki 1000051569 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nyhkälä (Nijchkälä) 1000011924 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nyhkälänharju 1000036270 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Nyhkälänharju 1000051110 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Paloasema 1000000584 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Pitkälä 1000051265 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Puihanlinna 1000011931 fast fornlämning
försvarsverk, historisk medeltida
 Pumminmäki 1000036272 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Puolimatka 1000036281 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Puromaa 1000000010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raittilanmäki 1000036267 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Ruohisto 1 1000048042 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruohisto 2 1000048043 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salimäki 1000049383 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Salimäki 1000049384 fast fornlämning
 Salimäki 1000049385 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Santamäki 1000036277 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Seppälä 1000036268 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Seppälä 1 1000000012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Seppälä 2 1000000013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Sipola 1000000588 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Terävänsyrjänharju 1000051295 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tontunhaudat 1000048090 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tulimäki 224010001 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuorila (Torila) Jokiväärä 1000011925 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuorila (Torila) Märsy 1000006121 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Uoma 224010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusitalo 1000036266 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Vanhakylä (Karckila) 1000011928 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vattola (Vattoila) 1000011926 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vattola 2 1000039569 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vuorensyrjä 224010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Yli-Nahamaa 1000036265 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
Ingå
 Algrundet 1000022056 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken,
 Andö 149010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, järnålder
 Antares 2235 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Arvskär 1 1000012141 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Arvskär 2 1000012142 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Bakhägnan SE 1000032633 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Barölandet Lillgrund 1430 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Barölandet Storböle 1000009519 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Barösund 1000021197 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Barösund 1 1000022031 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Barösund 2 1000022032 fast fornlämning
färdvägar, historisk historisk
 Barösund 3 1000022033 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Barösund 4 1000022034 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Barösund Verkviken 1000030970 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk medeltida
 Bastubacka 149010023 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Bastubackaviken 1000035035 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bastö 1000012844 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bastö länsipuoli 1 2584 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bastö länsipuoli 2 1433 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Bastö länsipuoli 3 1432 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bergkulla 1000035731 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bergskär 1000012148 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Bergvalla 1000038723 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Billskog 2 1000021675 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 BILLSKOG 6 JA 7 1000021575 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Billskog soldats torp 1000032671 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Björkudden E 149010048 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder bronsålder
 Björnmalm 149000002 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Björns 1000035763 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björnsjölandet 149010040 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Björnsjölandet västra 1000008779 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Björnviken 1000032490 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bolekärrskogen 1 1000032523 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Bolekärrskogen 2 1000032526 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Bollstad Norrby 1000008342 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bolstad Bäckströms 1000032556 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bolstad Dragons torp 1000032638 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bolstad Nyby 1000032552 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bolstad Storgård 1000021239 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bolstad Svartnäs 1000032620 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Borganberget 149010057 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Boställsberget 149010037 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Boställsberget 2 1000050397 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Botans 1000032672 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Brasis 1000035770 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bredbergen 149010035 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Breds 1000021241 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds 2 1000021548 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds Brändbacka 1000032686 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds Nybacka 1000032685 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds torp 1 1000032546 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds torp 2 1000032637 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Breds Öfverby 1000032634 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bredslätt 1000021729 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Brobacka 149010044 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder järnålder
 Brännbacka 149010061 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Bränneboberget 149010024 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Bränsleudd 1000012186 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder bronsålder
 Brödkyan 1000032521 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Bykärr 1000035727 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Böhle soldattorp 1000032563 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Böle (Böle /Risböle) 1000012847 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bölskärr 1000042275 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bölsmark 1000036896 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Dals milsten 1000035758 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Dals soldat torp 1000032559 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Dalsby 1000021555 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Dalvik 149040001 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Dams 1000021531 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Dams 1000021731 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Degerby 1-2 1000021567 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Degerby Predikehus 1000032624 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Degerby soldat torp 1000032687 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Degerö 1424 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Degerö 1000021561 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Degerölandet Hästholmen 1000049940 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Domarby 1000021566 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Dråsa kronoskog 149010064 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Dånabackamalmen 1000023101 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ehrs 1000000045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ekbacka 1000051008 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Eriksberg 1000050361 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Eriksberg milsten 1000035775 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Fagervik Snabbtorp 1000032678 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fagervik sågars 1000032677 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fagervikin ruukki 1000015801 fast fornlämning
industriobjekt, historisk historisk historisk
 Fallskogen 1000041935 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Finnböle 1000021537 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Finnes 149010029 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
markkonstruktioner, odaterad
 Finnpada 1000021525 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Finnpada 1000035726 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Finnvikbergen 149010004 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, bronsålder
 Flakaberget 149010043 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Flatbergen 1000000043 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Flatbergen 2 1000032515 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Flyt 1000021679 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Forsbacka 1000035772 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Forsbacka kvarn 1000035737 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fremböle 1 1000032487 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Fremböle 2 1000032488 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Fremböle 3 1000032489 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Gammelbylandet 1000012175 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gloholm kivilouhos 1000022062 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial,
 Gral 1000048295 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Granö 1000012167 möjlig fornlämning
färdvägar, odaterad
 Grevars-Brasis 1000050402 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Grinders milsten 1000035754 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Grindkyan 1000035766 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grips 1000042359 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Grundsö 1 149010018 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Grundsö 2 1000012140 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Gruvviken 1000032511 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Gråmarböle 1000021728 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Grävlingsberget 1000023634 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Grönkulla 1000035729 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grönkullavägen 1000011919 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Gumböle 2 1000021538 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gummarsbacka 1000021568 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gårdsböle (Gudlögsböle) 1000016621 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Gårdsböle (Gudlögsböle) Stenkulla torp 1000041372 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, färdvägar, arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk historisk
 Gåssböle 1000042273 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gåsö 1000012149 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Haga 10 1000032664 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haga 2 1000032663 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haga soldats torp 1000032665 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haga torp 1000032684 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hagaberget, Björkudden W 149010025 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Halstö 1000012170 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Halstö 2 1000012174 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Halvdels 1000021565 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Halvdels Högberget 1000050406 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Halvdelskärr 1 149010046 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Halvdelskärr 2 1000012137 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Halvdelskärr NW 1000032625 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hartesvik 1000022035 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Heimgård milsten 1000035735 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Hemåkern 1000050403 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hemåkersbergen 1000032484 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hirdal 1000021527 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hovgård (Ingå) 1000008343 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hovgård Krouvi 1000032578 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyssjebackberget 1000051011 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hättö 1 1000012160 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hättö 4 1000012161 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Högberget 149010032 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Högbergsfallet 149010036 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Högåsa 149010031 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 I Kom. dir. bostaden 1000016471 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Idrottsvägen 1 1000032478 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Idrottsvägen 2 1000049463 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 II Väderkvarnen 1000016472 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 III Skolområdet 1000016473 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Ingarskila A-F 1000021552 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ingarskila G H 1000032676 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Inkoo berg 1-5 1000032681 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Inkoon kirkko 1000014818 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kyrkobyggnader, medeltida
 Innanbäck A 1000032642 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Innanbäck B 1000032643 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Innanbäck C 1000032644 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 IV Prästgårdberget 1000016474 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 IX Vägkröken mot Virkby 1000016479 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Jakobramsjö 1000028857 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Jakobramsjö 1 1000022046 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Jakobramsjö 2 1000022047 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Jakobramsjö 3 1000022048 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Joddböle 1000023265 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder medeltida historisk
 Joddböle 2 1000023266 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Joddböle luode 1000023633 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Jonna 1000035751 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Jungfruviken 149010005 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Jäfvursböle 1000032579 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalhuluviken 1000035773 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kalkulla 1000021550 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kasabergen 1000006090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kasaberget 1000050408 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kavelbro 1000032619 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kettilsmora 1000021734 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kistböle kvarn 1000035760 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kistböle kvarn 2 1000035761 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiärr 1000032621 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Klevbacka 1000035769 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Klevberget 1000032485 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Klevberget W 1000032522 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Knappa 1000021570 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Knappa 2 1000050409 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Knappaskogen 149010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Knipholmen 149010006 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Knipholmen 2 1000022054 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Knuts 149010034 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Kobbholmen 1000018586 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Kohagen 1000009755 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder bronsålder
 Kolabacken 1000035746 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kolaberget 1000050410 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kolakärr 1000009753 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kopparnäs 1000021573 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Kopparnäs Klobbacka 2421 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Kottkärret 1000050411 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Krämars 149010072 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kuggviken 1000041511 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Kullö 1431 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kullö muinaisranta 1000022064 naturformation
naturformationer,
 Kusan 1000035724 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kusans 1000032486 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kusans 4-5 1000032640 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kvarnkulla 149010058 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kåxby 1000032650 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Källsäter kvarn 1000035722 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kämpbacka 1-3 1000021569 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kämpbacka 4 1000032652 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kämpbacka milsten 1000035776 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Kämpbacka soldats torp 1000032653 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kärr torppa 1000035771 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kärrängen 149010059 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Labba 1000035748 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lappby-Westanby 1000021533 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lilla Hankelö 1000040483 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lillhåfgård 1000032649 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lillsundet 1000040480 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Linkulla 1000021732 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Linkulla 1-4 1000021532 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ljunghed 1000035757 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lyktan 1000050412 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Lågnäs soldats torp 1000032605 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Långmalmen S 1000032632 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Långvik (Långvik) 1000007465 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk medeltida
 Långvik (Långvik) koillinen 1000031202 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Långvik soldats torpar 1000032613 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Långvik Tomt kyan 1000042274 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Långvikin rautakaivos 1000013173 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Magasinberget N 149010038 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Magasinberget S 149010039 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Maggböle 1 1000032567 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Maggböle 2 1000021571 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Majdal 149010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Malm 1000021562 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malmen 1000023100 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Malmgård 149010056 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Malmmalmen 1000032626 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Malmskyan 1000000046 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Malmskyan 2 1000050355 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marieberg 1 149010009 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Marieberg 2 149010010 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Marieberg 3 149010011 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Marieberg 4 1000047027 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Marieberg, Finnviken 149010008 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Midsommarholmen 1000012153 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Mokulla 1438 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Mossaböle 1-2 1000032655 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nedergård 149010066 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Norra Svartö 1000022028 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Norrby 1000012199 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk historisk medeltida
 Norrfjärden 2582 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Norrskogen 1000007203 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Notgrundin hylky 1199 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nybacka 149010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Nygrannas 1000035740 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Nygrännas 149010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Nykulla 1000035752 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Nysvenskas 149010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder bronsålder
 Nyängen 149010054 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Nyängen 2 1000021240 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, modern
 Nyängen 2 1000032628 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Nyängen, Oxhagaberget 149010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Näs 1000021539 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Näsby 2 1000032656 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nötterkulla 149010063 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Ormskärsören 1000012166 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Orrberget 1000046162 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Ors Gammelby 1000012849 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Orslandet Oxnäs 1000031282 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Oxgrundet 1427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Oxnäs 2 1000031392 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Oxnäs 3 1000031391 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Petars 1000011833 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida järnålder
 Pohjoinen Kotka 1426 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Porsö 1 säiliö 1000030396 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 2 suojakorsu 1000030397 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 3 miehistönsuoja 1000030398 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 4 tykkiasema 1000030399 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 5 tykkiasema 1000030400 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 6 tykkiasema 1000030401 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 7 tykkiasema 1000030402 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Porsö 8 rakennuksenjäännös 1000030403 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Prålsbacka 1000021563 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Prålsbacka 1 1000032682 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Prålsbacka 2 1000032683 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Prästgården 1000007938 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kyrkobyggnader, arbets- och tillverkningsplatser, medeltida medeltida
 Prästängen 149010027 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Prästängsbergen 1000050375 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pålsböle 1-3 1000032657 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ragnvalds 149010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ramsjö 1000008344 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ramsjösundet 1000021210 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Randkila 1000021237 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Riböle 1000035210 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Riddarkil 149010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Riåkern 149010030 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder järnålder
 Riåkern 1000035764 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Råbergen 1000049322 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Råbergen W 149000003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rådkila 2 1000050374 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Rådkila 3 1000050413 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Rådkila 4 1000050395 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Rådkila 5 1000050396 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Rådkila 6 ja 7 1000050414 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Rådkila A 1000032570 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rådkila B 1000032675 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rådkila CDE 1000032674 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Räfsö 149010003 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Rävberget 1 149010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Rävberget 2 149010002 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Rävberget 3 1000049324 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rävberget rajakivi 1 1000050415 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rävberget rajakivi 2 1000050416 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rödbrott 1000035749 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Rödjorna 1000035755 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Rövars 1000021545 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sandbacka SW 1000032617 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sandbacka W 1000032616 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Segelberget 1000035765 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Siggböle 1000021730 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Siggböle A 1000032641 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Siggböle B 1000021530 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Simonsberget 149010041 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Sisböle 1000035208 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Själö 1437 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Själö 1000022061 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Sjöbodarna 1 149010016 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Sjömansberget 1 1000009752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, förhistorisk
 Sjömansberget 3 1000023631 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Sjömansberget 3 et. 1000023632 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner,
 Skansen 1000022042 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Skansholmen 1000022030 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Skansudden 1000022041 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Skansudden 2 1000027470 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Skansudden linnoite 1000041344 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Skatfjärden 1000022044 möjlig fornlämning
färdvägar, odaterad
 Skatudden 1000035759 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Skomakarbacka 149010051 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Skomakarbacka 149010062 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Skvatterbäcken 1000032545 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Skytters 1 1000050360 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Skämmö 1 1428 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Skämmö 2 1000031545 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Solbacka 1000023584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Solbergån 1000050419 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Sonasund 1000021556 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Staffans 149010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Stensveden 1000035745 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stora Fagerö 149010007 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Stora Ångestö 2642 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Storberget Ingarskila 149010033 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder bronsålder
 Storberget Ålkila 149010028 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Storgård 1000035744 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Storgård 1000035756 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stor-Håfgård 1000021554 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stor-Håfgård torp 1 1000032645 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stor-Håfgård torp 2 1000032646 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stor-Håfgård torp 3 1000032648 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stormora 1000021735 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Stormora 1 1000032573 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stormora 2-4 1000021535 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Stormora torppa 1000035209 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Stormossaberget 1000032618 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Stormossen 1 1000006012 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, tidig metallålder
 Stormossen 2 1000006013 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Stormossen NW 1 1000032491 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stormossen NW 2 1000032506 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Storramsjö eteläranta 1000022072 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Stor-Ramsö 1000021534 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Storrödjan 149010042 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Storsundet 149010012 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Storåker 1000035750 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Strand 1000021572 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Strand soldats torp 1000032583 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ström 1000021560 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ström soldats torp 1000032658 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stubböle 1000032673 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Stubböle bro 1000050423 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Stubböle milsten 1000035768 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Stubböleängarna 1000050429 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Styrkumlet kummeli 1000030404 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Sumpgrund 1429 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Sundskogen 1 149010013 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Sundskogen 2 149010014 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Sundskogen 3 149010015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Sundviken 1000033135 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Svansby milsten 1000035728 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Svartbäck 149010020 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder
 Svartbäck Bäck 1000021546 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Svartnäs 149010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Svartträsket 149010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Svartö 1000022029 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Svartö luoteisranta 1000022074 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Svenskby 2 1000021524 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Sysslefjärden 1000022565 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Sådö (Såddö) 1000013172 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk historisk
 Söderkulla 1000035730 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Söderkulla 1000035774 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Södra Svartö 1000022027 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Södra Svartö 2 1000022065 övrigt objekt
stenkonstruktioner,
 Tallbacka 1000032639 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tallbacka 1000035742 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tallbo 1000035725 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Tallholmen 1000022043 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tallmo 149010045 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Teira Storängarna 149010073 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder stenålder
 Telegrafberget 149010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Telegrafberget 2 149010026 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Telegrafberget, varikkoalue 149010049 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Tingsholmen 1000012151 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tordeby 1000021564 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torp 1000021549 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torparåkern 1000035753 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Torpskogen NE 1000032541 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Torsholmen 1000012169 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Torshälla 149010052 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, bronsålder järnålder
 Torshälla SE 149010053 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Tostholm 1434 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Tostholm 1000022059 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Trollholmen 1000012156 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder järnålder
 Trutgrunden 1425 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Träsköar 1204 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tullbacka tulliasema 1000022057 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser,
 Tvära 1000021674 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tvära 2 1000032569 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tvära autio 1000042276 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tyris 1000041093 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Täkter 1000021551 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Utanåker 1000021547 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vahrs 149010060 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vargskär 1000012150 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Wars 1-2 1000032659 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vars kvarn 1000035741 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Wasa 1000028224 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vassböle 1000021678 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wassböle soldats torp 1 1000032622 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wassböle soldats torp 2 1000032660 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 VII Bolstad 1000016476 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 VIII Brännbolstad 1000016477 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Villa Teira 149000001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Villkärr 1000032518 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vormö 1000022026 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vormö 2 1000022060 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vormö Notudden 1421 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Vormöskatan 149090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 V-VI Torp 1000016475 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Vålo 1000022045 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Vålö 2 1000022063 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner,
 Vårdberget 1000022052 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Västanby 3 1000021733 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Västankvarn 1000021540 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västankvarn Bonäs 1000016619 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Västankvarn torp 1 1000032661 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västankvarn torp 2 1000032662 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västerby (Backa/ Fotebacka / Fagervik) 1000012805 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västerby 2 1000021526 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Västergård 1000038700 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Västerkulla (Fredagskulla, Kyrkokulla) 1000012264 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västernäs 1000021557 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wästersohlberg 1 ja 2 1000032623 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wästersohlberg 3 1000032667 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wästersohlberg 4 1000032666 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västersolberg 1000021677 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Västerängen 1 1000022050 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Västerängen 2 1000022051 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Västra Långö 1435 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 X Bakstängslen 1000016480 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 XI Klingstorp & Åvik 1000016481 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 XII Gråmarböle 1000016482 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 XIII Borgars 1000016483 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 XIV Römåsse-Takvedamosseområdet 1000016484 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 XV Pålsböle-Hallbacka 1000016485 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Yttre Ådgrundet 1197 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ådgrund 1589 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ålkila 1-2 1000032669 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ålkila 3 1000032670 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ålkila 4-5 1000032668 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ålö 1000021559 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Ålö 1000022049 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Åsgård kvarn 1000035747 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Älgsjö 1000026605 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Älgsjö Gammelby 1000012855 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Älgsjölandet 1000012155 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Älgsjölandet 2 1000022055 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Älgsjölandet Snäckhamn 1000022071 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Älgsjöskatan 1000009023 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Älsjö 1000022053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ängelandet 1 1000032529 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, tidig metallålder
 Ängelandet 2 1000032532 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, förhistorisk
 Ödesmossen W 1000049343 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Örsby 1000022058 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser,
 Österkulla 1000021553 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östernäs 1000021558 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östersolberg 1000021676 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östersolberg 1 1000032679 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östersolberg 2 1000032575 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östersolberg 3 1000032680 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Östersolberg soldats torp 1000032577 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
Kyrkslätt
 Aavaranta 257010054 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Aavaranta 2 1000003857 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Abborforskyrkan 1000007274 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Abborrviken 1000035994 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Abergin palsta 1000005147 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Abrams 1000035970 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Abramsby torppa 1000035969 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Abras 1000035932 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Alis 257010006 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Alisgård 1000020676 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Alku 1186 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Alsterbeksrå 1000037898 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Amatus 1229 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Anttila 1000003879 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila Ladåker 1000003820 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Aspbacka 1000035951 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Aspnäs 257010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Barrås 1000015076 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Bastuåker 1000003787 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bergans 1000003886 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Berghem 1000003831 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Bergmossen 1 1000019626 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bergström 1000021614 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bisarin Haka 1000028616 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Biskopsböle 1000021607 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björkbacka 1000003864 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Björkbacka 1000035890 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Björkdalberget 1000028609 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Björkebergan 1000003888 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Björkebergan 1 1000015089 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Björkebergan 2 1000015090 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Björkebergan 3 1000015250 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Björkebergan 4 1000015091 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Björkhyddan 257010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Björkhälla 257010058 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Björkkulla 257010070 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Björkkulla 2 1000003732 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Blindsund 1000036005 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Blomsteråkern 1000003747 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Blomsterängen/Oxhagen 1000003875 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Blåmansholmen 1000018818 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bockkärrsängen 1000003777 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bodkulla 1000021624 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bondarby 1000021604 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bondarby Drakis torp 1000047209 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Bondarby, Böle torp 1000023256 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Brinkesbacken 257090001 naturformation
naturformationer, odaterad
 Bro kivivalli 1000031547 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Broböle (Bro) 1000019611 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Brudberg 1000003751 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Brudberget 2 1000015247 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Brunniberg 257010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Brunniberg 2 1000019602 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner,
 Bråtaträsket 1 1000037900 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 2 1000037901 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 3 1000037902 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 4 1000037903 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 5 1000037904 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 6 1000037905 övrigt kulturarvsobjekt
markkonstruktioner, modern
 Bråtaträsket 7 1000037906 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bråtaträsket 8 1000044523 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Brömskulla 1000003759 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Bussviken 1000046042 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Bylandet 1264 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Bystolas 1000014767 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Bysån 1000015092 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Byviken 1 1000007119 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Byviken 1 rakennuksenjäännös 1000030421 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Byviken 2 1000007120 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Byviken 2 hautaraunio 1000030422 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Byviken 3 1000007121 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Båthusudden 1000007298 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, ej definierad
 Båthusudden 1000035965 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Böle 1000036902 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Bölsön 257010077 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Bölsön 2 1000048519 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Bölsön 3 1000048520 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Böteberget 1000015084 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Danskarby Dammängen 1000047473 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Degerberg 1000003735 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Degerberget 1000035930 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Djupviken 1000035964 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Domarkulla 1000021601 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Domvik/ Gudlösböle 1000012858 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Dragesviken 1000017152 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Dragonängen 1000035999 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Dubbeltorpet 257010051 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Dåvits Dåvitsviken 1000006137 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Dåvits Örmeros 1000011681 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Edelsholmen 1000035984 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Edet 1000013989 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Edis 1000019612 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Enbacka 1000035990 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Engelskobben 1 1209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Engelskobben 2 1000039773 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Engelsmansgrundet 1251 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Enighetsrå 1000028602 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Enmanin palsta 1000003798 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Erikas 257010007 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Eriksgård 1000003796 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eriksgård - Koskis 1000008442 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Eskils 1000003851 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Eskilsin talo 1000003837 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Estby, Kärras 1000011081 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Estby, Lill-Estby 1000011035 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Estby, Stor-Estby 1000011036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Evitskog 1000021635 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Evitskog (Övitskog, Hievala) 1000013206 möjlig fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Evitskog Nybacka 1000003797 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Evitskog Solbacka 257010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Fasa kvarn 1000035912 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Festberget 1000022572 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk,
 Festberget 2 1000027501 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Finnsbacka 1000019638 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, modern
 Finnsbacka 1000035940 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Finnsbacka (Finnby) 1000019616 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Finnsbacka milsten 1000035939 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Finnträsk 1000035971 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Fiskarviken 1 257010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, bronsålder
 Fiskarviken 2 257010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Forsdal kvarn 1000035892 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Forsåker 1000035938 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Framhoparn 257010053 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Fredrikshem 1000003737 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Fredrikshem 2 1000015246 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Friggesby 1000021609 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Furubacka 1000003745 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Fältensdik rå 1000050243 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Färmo-ängen 1000003829 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Gammel Tina 1000047832 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Gesterby 1000035944 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gesterby (Gesterby) 1000019620 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Getberg 257010024 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Getberg (Gietbärgs) 1000019615 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Goddarsböle 1000035907 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grankulla 1000035998 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grubolsstens Rå 1000028601 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Grundträsk (Grundträsk) 1000011083 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grundträsk Tvära 1000050227 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gruvberget 1 1000015094 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Gruvberget 2 1000015095 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Gruvböle 1000010788 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Grönhamn 1000007302 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Gubbmossen 1000035934 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gubbmossen SE 1000049527 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Gunnarsby 1000021603 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gunnarskulla 1000021606 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Gunnarskulla Böle 1000047221 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Gunnarskullan myllynpaikka 1000023257 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser,
 Guss 1000005151 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Gustafsberg 257010061 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Gustavsberg 1000035902 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haapajärven kylätontti 1000015882 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haapajärven kylätontti 2 1000015883 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Haapajärven vanhan kirkon paikka 1000009498 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler
kyrkobyggnader, historisk
 Haapaniemi 257010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannusbäck 1000003842 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Hannusbäck 1000047217 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Harabacken 1000014649 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Harabacken 1000035904 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Haruna 1198 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Haukas 1000031488 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Haukipää 1255 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Heikkilä 1000022570 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Heikkilä 1000035928 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Heikkilä (Degerberget) 1000022571 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hendrisberg 1000003894 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Herrla 257010048 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Herrla 2 1000003807 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Herrla 3 1000005148 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Herrla 4 1000015077 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hila 1269 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Hila 1000021595 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hilabäck 1000003749 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hilabäck 1000028615 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hindersby 1000021623 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hirsala 1000021616 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hirsala Kasaberget 1000005067 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirsala Lastanberget 1249 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hirsalasundet 1246 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Hjärpens 1000050977 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Hoffmanin palsta 1000003825 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Holmen 1000015093 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hommaksenkuja bunkkeri 1000044682 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, försvarsverk, modern
 Hommas 1000035916 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hopearinne 1000015080 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Hullus 1000022600 fast fornlämning
boplatser,
 Hullus W 1 1000042586 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hullus W 2 1000042587 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hullus W 3 1000042597 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Hvitträskin sauna 1000015245 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Hylkan 2199 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Häggesböle 1000021593 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Häggesböle torppa 1000035988 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Häggikobben 1189 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hällnäs (Helgenäs) 1000019613 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hällängen 1000028611 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hästhaga-skogen 1000003840 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hästö 1000035983 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hästö 1 1000003730 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hästö 2 1000007294 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Högberget 1000035955 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Högberget 1000051495 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Ingels (Ingels) 1000019622 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ingelsin taisteluhaudat 1000040470 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Ingvaldsby 1000022601 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Isolähteenpelto 257010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jeppas 1000035936 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Jofsin metsä 1000043488 naturformation
naturformationer, odaterad
 Jolkby 1000022568 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jolkbyn bunkkeri 1000027506 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Jordebros Rå 1000028612 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Jorvaksen vanha vesitorni 1000022603 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jorvaksen Vanha Vesitorni Etelä 1000028607 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Jorvas 1000009050 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jorvas milsten 1000035957 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
färdvägar, historisk
 Juktenskobben 2302 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Jungfruberget 1000019640 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Jungfrugrund 1257 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Junkars 1000003731 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Junkars 1000010793 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Junkarängen 1000035974 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Juoppila-åker 1000003767 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juusjärvi 257010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, bronsålder stenålder
 Järsö 1000021611 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Järvö 2382 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Järvö 1 miehistösuoja 1000030405 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, historisk
 Järvö 2 miehistösuoja 1000030406 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Järvö 3 tykkipatteri 1000030407 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Järvö 4 tulenjohtoasema 1000030408 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Järvö 5 tutka-asema 1000030409 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Järvö 6 rakennuksenjäännös 1000030410 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Järvö 7 rakennuksenjäännös 1000030411 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, modern
 Kalasberget 1000014647 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kalasberget 1000035903 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kallbådan itäpuoli 2170 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kallbådan koillispuoli 1000031958 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kallbådan lounaispuoli 1237 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalliomäki 1000047230 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Kalvhagaåker 1000003833 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kantskog 1000021592 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kantvik 1000021589 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kappalaisen virkatalo 1000003822 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kariholmen 1000035985 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Karlberg 1000003891 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, förhistorisk
 Karlsberg 257010034 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Karlsberg 2 1000003776 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Karlshamnsuddin hylky 1207 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Karras 1000022602 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karuby 1000021618 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kasaberget 1 257010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kasaberget 2 ja 3 1000015098 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, förhistorisk historisk
 Kasuunihylky 2490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats tilläggsfiler till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kattholm 1000011037 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kattholm, Brandbäck 1000011039 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kattholm, tonttimaa 2 1000011038 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kauhalan talo 1000003770 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kavelbro Rå 1000028604 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Keskustan urheilupuisto 1000050915 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kiiala-pelto 1000005145 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kilråberget 1000009055 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkko 257500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Kissankulma 1000017929 naturformation
naturformationer,
 Kittelberg 1000019605 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Kittelberget 2 1000050244 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kittelbergs rå 1000050245 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kivisillanpelto 1000005142 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Klaus Oldendorf 2309 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Klippskär 1000031569 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Klosterfält 1000015244 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, historisk stenålder
 Knåppsby 1000050288 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Koivistosved 1000003810 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koivistosveden 257010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder stenålder
 Koivistoåkern 257010044 fyndplats till posten har bifogats bilder
fyndplatser, stenålder
 Kolabacken SW 1000038245 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kolabacken SW 2 1000038247 övrigt kulturarvsobjekt
försvarsverk, modern
 Kolabacken SW 3 1000038248 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kolabacken SW 5 1000038249 övrigt objekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kolsaby (Golsare) 1000019614 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kolsarby 257010081 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kolsarby 1000019608 fyndplats
fyndplatser, bronsålder stenålder
 Kolsari 1000035927 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Komsomolets 2241 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kopun torppa 1000003824 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kopunmäki 1000014773 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Korkkulla 257010015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Korkkulla 1000021622 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koskis Rakuunan torppa 1000048243 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kotokya 1000003775 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kovermäki 1000031166 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuninkaantie (Kvis) 1000028605 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, medeltida
 Kuopila 1000003808 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kuritans 1000050241 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kurkiranta 1000023635 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Kurkiranta P 1000028473 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, modern
 Kusas Stobbängen 1000003739 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kvarnbacka 1000048036 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kvarnby 1000003893 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kvarnby 2 1000019601 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder stenålder
 Kvarnby 3 1000040472 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kvarnbyn mylly 1000019630 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarnmossen 1000035972 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarntorpsberget 1000035900 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarntorpsåkern 257010072 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kvarnvik 1000022594 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvarnåkern 1000043738 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kvarnån 1000015096 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kvis (Qvis) 1000009053 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kylmbacken 1000003815 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kylmälä by 1000014151 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kylänraitti 8 1000011570 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kyrkogårdsö 1227 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Kyrkogårdsön 257010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kyrkogårdsön 1000035980 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kyrkogårdsön Byviken 1000007295 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kyrkogårdsön Norrudden 1000007296 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Kåbben 1000028603 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, medeltida
 Källaråkern 1000003753 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Källudd 1000041510 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Källvik 1000035981 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Källviklandet 1000049791 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Käringberget 1000011733 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Käringberget 2 1000014648 övrigt kulturarvsobjekt
förvärvsplatser för råmaterial, modern
 Köpas 1000022598 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Laajakallio (Gilobacka) 1000009051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Laitamaa 1000032308 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Langisbådan 1000040451 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappböle 1000014014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 LappböleB 1000022566 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leivosböle Peij 1000046216 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leivosböle Skåla 1000012871 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leivosböle Teir 1000046215 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lempi 1208 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lergrund 1 1238 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lergrund 2 1233 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lergrundin ankkuri 1239 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Lillestby (Grundträsk) 1000011084 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillkanskogdraget 1000015950 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Lillkanskogviken 1000015951 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lillkanskogviken 1000035982 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lillkanskogviken 2 1000015952 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillkantskog 1000021591 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillnägels (Nägels) 1000009049 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lill-Raula 1000005149 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Lillskogen 1000036006 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Lillskogen 1 257010021 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder