Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 289 hanketta
hakuehto: Päijät-Häme

 
Asikkala
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY inventointi
 1999 Iisakkila Kivikautisen ja rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Iisakkila Rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Asikkala kaava-alueiden täydennysinventointi
 2004 Asikkala Perusinventointi
 2006 Asikkala kk-Perättömänlampi maantien parantamiseen liittyvä inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Syttänne kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Urajärvi Historiallisen ajan kylätontin rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Ruotsalaisen rantayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Urajärven kartano Kuistin perustusten arkeologinen valvonta, kivikellarin tarkastus ja pihan pohjoisosan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Linkinpohjan hylky Proomun arkeologinen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Vesivehmaan lentokenttä kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Linkinpohja 2 puuhylyn dokumentointi ja puunäytteenotto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Asikkala Ojaintien pelto ja Äpätti Konekaivuun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Asikkala Kirkonkylä Sähkömaakaapelin konekaivuun valvonta
 2019 Asikkala Kirnusaari 1, 2, 3 Hylkyjen viistokailuotaustarkastus
 2019 Asikkala Telakkaranta Vedenalaisinventointi
 2019 Urajärven kartano. Urajärven kartanon navettarakennuksen lähiympäristön kaivutöiden arkeologinen valvonta
 2021 Vääksy Aniankedon ja Kuivurinmäen asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi
 2023 Kuivurinmäki, tiejäännöksen dokumentointi
 2023 Käpölä 2 Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
Hartola
 1988 KUUKERINKALLIO koekaivaus/ uhrikivi
 2000 Hartola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2003 Ekonpelto Rautakautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi
 2003 Keskusta, Rautavesi-Rusi, Jääsjärvi Osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnit
 2003 Kotisalo Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen kaivaus
 2003 Lohentie 6 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Hartola Kaava-alueen inventointi
 2004 Joenrantapelto Moniperiodisen asuinpaikan sekä hautapaikan koekaivaus
 2004 Kirkkola 2 Rautakautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan koekaivaus
 2004 Muinkunlahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Ruskeala-Oravakivensalmi Tielinjan inventointi
 2004 Uusi-Ruskeala C Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 2004 Viheriötie Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Aurinkoranta Ranta-asemakaava-alueen inventointi
 2006 Rautaveden länsipuolisen alueen ranta-alueet sekä Vuorenkylän kyläkeskus Kaava-alue inventointi
 2008 Hartola Ruskeala-Oravakivensalmi Vt. 4 parannusalue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Uusi-Ruskeala c 1700-luvun asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Hartola Nuuttilanmäki 1-4 muinaisjäännöskohteen tarkkuusinventointi
 2021 Lisä-Toivola Kuopparakenteen arkeologinen tutkimus
 2021 Nokka, historiallinen talotontti kaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 VT 4 perusparannus välillä Hartola - Oravakivensalmi Arkeologiset tarkkuusinventoinnit ja kaivaustutkimukset
 2022 Kirkkola Tarkkuusinventointi Kirkkolan alueella Hartolan ensimmäisen kirkon paikantamiseksi
 2022 Kirkkola 2 Kaivaus ja tarkkuusinventointi
Heinola
 1991 MYLLYOJA, JYRÄNKÖ kaivaus/ röykkiö
 1992 VALTATIE 5: HEINOLAN MLK - PERTUNMAA
 2000 Heinola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2003 Heinola Täydennysinventointi
 2003 Vierumäki-kiintoasema Voimajohtolinjauksen inventointi
 2005 Arkeologinen osainventointi Lusin, Paason ja Imjärven kylien alueella Arkeologinen osainventointi
 2005 Harakkalahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Harakkalahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Vierumäki osayleiskaavainventointi
 2007 Laajalahti Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tähtiniemi Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Hirvilammen löydön (id 2543) tarkistus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Martinlampi Voimalinjapylväiden uusimisen valvonta
 2019 Vierumäki koekaivaus
 2022 Imjärvi arkeologinen valvonta
 2022 Kurenniemi ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
Hollola
 1934 Hollolan kirkko. Kirkon uusimis- ja korjaustöihin liittyneet arkeologiset kaivaukset
 1961 Kosken (H.l.) rauniokirkko Koekaivaus ja raunioalueen tarkistus
 1962 Vanha kirkko (Koski HL) Kaivaus
 1964 Hollolan kirkko Kirkon lämmitysputkien uusinnan valvonta
 1986 Kirkonmäki, kunnantuvan tontti Suunnitellun talousrakennuksen alueen koekaivaus
 1986 SANTAHAUDANMÄKI koekaivaus/ ruumiskalmisto
 1988 LAHDEN ETELÄINEN OHIKULKUTIE inventointi
 1989 Untila, Kirkkailanmäki Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen kalmistoalueen ja sen ympäristön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1990 TYÖTJÄRVI
 1991 Untila, Kirkkailanmäki Rautakautisen ja keskiaikaisen kalmiston ja ympäristön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 Kirkko Lattian korjaustöiden arkeologinen seuranta
 1996 Pyhän Laurin kirkonraunio Maavallin poisto
 1997 Pyhän Laurin kirkonraunio Koekaivaus
 1998 KAPATUOSIA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 KIRKONKYLÄ, KIRKONSEUTU
 1998 Kirkonlahden hylky pelastuskaivaukset
 1998 KK VANHA PAPPILA kaivaukset
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY
 1998 PORVOONJOKILAAKSO kaivaus/inventointi
 1998 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 1998 Salpakangas, Keinokartano Keskiaikaisen asuinpaikan pelastuskaivaus
 1999 Hämeenkoski Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Kapatuosia Kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen–keskiaikaisen muinaislinnan kaivaus
 1999 Kirkkomaa Viemärikaivaustöiden arkeologinen valvonta
 1999 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 2000 Hollola kaava-alueiden täydennysinventointi
 2000 Hollola täsmäinventointi
 2000 Hollola osainventointi
 2000 Kirkkotarha Viemäröintitöiden arkeologinen valvonta
 2000 Pyhän Laurin kirkonraunio Ns. tapulinpohjan kaivaus
 2001 Hahmajärvi 1 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Hahmajärvi 3 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Kirkkomaa Sadevesiviemärityön seuranta
 2001 Luhdanniitty 1 Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Pyhän Laurin kirkonraunio Kaivaus
 2002 Hankaa linnamäki Linnavuoren tutkiminen metallinilmaisimella
 2002 Kerava-Lahti oikoratalinja oikoratalinjan inventointi
 2002 Luhdanniitty 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Okeroisten kylä Keskaikaisen asutuksen inventointi
 2002 Pyhän Laurin kirkonraunio Kaivaus
 2002 Vesijäevi Rantaosayleiskaava-alueen inventointi
 2004 Hollola Tätdennysinventointi
 2007 Okeroinen, Pellavatien eteläpuolinen peltoalue Arkeologiset koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Toivolan kylätontti Kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hölmänmäki 3 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Tiirismaa Tiirismäki muinaisjäännösalueen kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Toivolan kylä historiallisten kohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hämeenkosken pullottamon asemakaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Pyhäniemen kartano Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sorvanen Röykkiöiden tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Paimela Tynnyrmäki Vesijohdon ja jätevesiviemärin valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hautausmaa osasto 4 Raportti arkeologisesta valvonnasta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sikalantaus Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen kartoitus
 2020 Kalliomaja viikinkiaikainen rahakätkö arkeologinen kaivaus
 2020 Karhunkivi Tutkimuskaivaus ja ympäristön prospektointi
 2021 Vanha-Pappila kaivutyön arkeologinen valvonta
 2022 Hollolan kirkonkylä kaivutyön arkeologinen valvonta
 2022 Ylinen Viipurintie Kukonkoivu Mml:13§ mukainen tutkimus
 2023 Asemakaavakohteet arkeologinen inventointi
Iitti
 1991 Vuolenkoski Koskenranta asuinpaikan koekaivaus
 1992 Konnivesi Lapinsaari röykkiön kaivaus
 1995 Hiidensaari lapinraunion kaivaus
 1995 Iitti Sitikkala Ristola rautakautisen löytöpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Tapola Ojala rautakautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Radansuun kylä Golfkentän suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi
 2003 Iitti Perusinventointi
 2004 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2005 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2008 Iitti Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Perheniemi tuulivoimapuisto muinaisjäännösinventointi
Kärkölä
 2001 Kärkölä Perusinventointi
Lahti
 1985 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1986 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 AHTIALA, SIPURANTIE koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1988 LAHDEN ETELÄINEN OHIKULKUTIE
 1989 AHTIALA, HERRASMANNI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, RISTIMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 AHTIALA, SIPURA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 LINNAINEN, LINNAISTEMÄKI koekaivaus/ linnavuori
 1990 RUUHIJÄRVI, HARAKKAMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1991 IMMILÄ, KOVALAHTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 AHTIALA, PAAKKOLANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1995 RENKOMÄKI, RISTOLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Vuoden 1918 taistelupaikat Sisällissodan (1918) taistelupaikkojen kartoitus
 1997 Kauppatori Lahden kylän paikan kaivaus
 1997 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1997 RENKOMÄKI, RISTOLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 Kauppatori Lahden kylän paikan kaivaus
 1998 Kunnan alue perusinventointi
 1998 KYTÖLÄ-VÄÄKSY
 1998 PORVOONJOKILAAKSO
 1998 RENKOMÄKI, RISTOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Ristola Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Skinnari Rautakautisen polttokalmiston ja kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Arrajärvi Osa-alueinventointi
 2000 Kilpisaari Pronssikautisen ja kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Lahti täsmäinventointi
 2000 Lahti osainventointi
 2001 Lahti Täydennysinventointi
 2001 Okeroinen Lintutorni Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2001 Rengonjoki
 2001 Renkomäki Myllyoja Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Renkomäki Uusitalo
 2002 Lahti Täydennysinventointi
 2002 Okeroinen Vakinpelto Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Ahtiala Kaava-alueen muinaisjäännösinventointi
 2004 Lahti Ahtiala Kaava-alueen inventointi
 2005 Iso-Kukkanen, Salajärvi ja Ruuhijärvi Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2006 Lahti kortteli X, tontti 2 (Vapaudenkatu 15) Kaivon dokumentointi
 2006 Penttilänpelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2008 Luoteisosat Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hölmänmäki 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Paakkolanmäki 1 Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Sorsapohja, Sudentulli ja Herneniemi Esihistoriallisten asuinpaikkojen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kärkjärvi Herneniemi Kivikautisten asuinpaikkojen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Lahden Kauppatori & Torikatu Viemärikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Lahden Alatorin koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Nastola Kilpisaari 2 Ajoittamattoman röykkiön tutkimuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Arpela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Uusikylä Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lahden kylä Torikatu liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lahden 1918 taistelupaikkojen kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Lahti Aleksanterinkatu, Lahden kylä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 1918 taistelupaikat
 2017 Lahden kylä, Ranta-Kartano Valvonta 2017
 2018 Lahti, Lahden kylä Rakennustyömaan kaivuutöiden valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Ali-Oijala Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Myllyoja 2 ja Myllyoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja koekaivaus
 2021 Mykkyri, Sudenniemi, Kuhalankärki ja Kaukkari Tarkastus ja aluerajausten määrittely
 2021 Pippo–Kujala–Lotila–Latomäki–Kariston portti arkeologinen inventointi
 2022 Itäisen Kariston kaavarunkoalue arkeologinen inventointi
 2022 Karistonmäen asemakaava-alue inventointi
 2023 Niemelänniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2023 Niemelänniemi 2 Historiallisen ajan torpanpaikan arkeologinen koekaivaus
 2023 Pippo-Kujala arkeologinen täydennysinventointi
Orimattila
 1998 PORVOONJOKILAAKSO
 1999 Artjärvi Perusinventointi
 1999 Porvoonjoki Osa-alueinventointi
 2000 Kuivannon, Virenojan ja Pennalan kylät Kevyenliikenteen väylien inventointi
 2000 Orimattila täsmäinventointi
 2000 Orimattila osainventointi
 2001 Orimattila Pennala
 2002 Hevoskoski Kivi–varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Hongistonmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Kerava-Lahti oikorata oikoratalinjan inventointi
 2002 Keskusta-Virenoja, Heinämaa-Leitsamaa, Pennala kaava-alueen arkeologinen inventointi
 2002 Metsämäki 1 Kivitautisen/varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Myllykoski Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Orimattila Kaavainventointi
 2002 Pennala Metsämäki 2 Kivi-/varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Korkeakallio Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Korkeakallio Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Latomäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Artjärvi Laavionsuo Suonkuivausojien kartoitus
 2006 Luumyllynkoski Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pappilanmäki Arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pennalan itäosa osayleiskaava-alueen inventointi sekä suunnitellun kevyen liikenteen väylän prospektointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2023 Kuivannon tuulivoimapuisto täydennysinventointi
 2023 Niinikoski Kaitala aurinkovoima-hankealue arkeologinen inventointi
 2023 Orimattila Heinämaa–Leitsamaa Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta
 2023 Pakaa, aurinkovoimalan suunnittelualue arkeologinen inventointi
Padasjoki
 1924 Padasjoen kirkko Palaneen kirkon raunioiden dokumentointi ja hautojen siirto
 1925 Padasjoen kirkko Palaneen kirkon ja keskiaikaisen kirkon perustusten dokumentointi
 1986 KAINIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Padasjoki kaava-alueiden täydennysinventointi
 2001 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikka-alueen kaivaus
 2002 Auttoinen Rantaosayleiskaava-alueen inventointi
 2002 Leirintäalue kivikautisen asuinpaikka-alueen kaivaus
 2003 Kaukela Kaava-alueen inventointi
 2003 Padasjoki Perusinventointi
 2005 Karolanmäki rautakautisen asuinpaikka- ja kalmistoalueen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Leirintäalue kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2007 Arrakoski Rantakaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Padasjoki Nyystölä Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Leirintäalue Kivikautisen asuinpaikan fosfaattikartoitus
 2015 Mylly-Mäkelä Ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi ja Haukiniemen kivikautisen asuinpaikan rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Padasjoki Alho Konekaivuun valvonta
 2018 Padasjoki Auttoinen Konekaivun valvonta Auttoisten kylän muinaisjäännösalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Kyynäröjärven kangas koekaivaus
 2022 Puuksamenniemi, rantaosayleiskaavan muutosalue arkeologinen inventointi
 2023 Kyynäröjärven kannas, kivikautinen asuinpaikka tutkimuskaivaus
 2023 Syrjälän rautakautinen hautapaikka koekaivaus
Sysmä
 1952 Pyhän Olavin kirkko Sakariston pohjan etsintä
 1996 VÄIHKÖLÄNMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1997 78 HOVILA
 1997 NUORAMOINEN inventointi
 1998 78 HOVILA koekaivaus/ kalmisto
 1999 Haapasaari Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 1999 Hovila Nykulla Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 1999 Jokiontie Rautakautisen löytöpaikan ja kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Nuoramoinen Koskuenmäki 1 Rautakautisen kiven- ja maansekaisen röykkiön kaivaus
 1999 Nuoramoisten ja Onkiniemen kylät Osa-alueinventointi
 1999 Sysmä Kaava-alueen inventointi
 1999 Sysmä Keskustan kaava-alueen ulkopuolisten kohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Ihananiemi Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2000 Sysmä kaava-alueiden täydennysinventointi
 2001 Pappilan rauniot Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Hyväniementie Rautakautisen polttokalmiston koekaivaus
 2004 Sysmä Kaava-alueiden inventointi
 2006 kirkkoympäristö Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava-alue kaava-alue inventointi
 2009 Sysmä keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Ihananiemi Harrastaja-arkeologien seulonta- ja metallinilmaisin tutkimus rauatkautisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Ihananiemi Seulontatutkimus ja muinaisjäännösalueen rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Suopellontie Kevyenliikenteenväylän linjan koekuopitus ja prospektointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Skinnarila Markkinaranta. Asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sysmä. Linnavuorten arkeologinen inventointi 16. ja 23.7.2016. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sysmä Ihananiemi Löytöpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sysmä Sysmän kirkko Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kuismin Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2018 Sysmä Kirkko Arkeologiset kaivaukset kirkon vieressä.
 2018 Sysmä, Voipala, Suurikylä, arkeologinen valvonta Sähköpylväiden poiston valvonta
 2022 Juuressaari Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen arkeologinen inventointi
 2022 Seittenranta, kiinteistön 781-401-9-17 ranta-asemakaava arkeologinen inventointi
 2022 Sysmän kirkko sähkö- ja viemärilinjojen kaivun valvonta
 2022 Virtaankosken ranta-asemakaavan ja Tainion ranta-asemakaavan muutos -hankealue arkeologinen inventointi
 2023 Päijätsalo Arkeologinen inventointi
 2023 Virtaankosken ranta-asemakaavan v. 2022 arkeologisen inventoinnin täydennys Virtaankosken vanhan maantiesillan jäännöksen tarkastus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste