Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 3604 objekt
sökvilkor: NTM-centralen i Österbotten

Angivna sökvillkor resulterade i över 3000 poster. Precisera sökningen, nedan de 3000 första.
Halso
 Alajoki 1000035162 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, modern
 Anttilan hautamaa itä 1-2 1000041770 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hakala 1000007351 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Halsua Kalliokoski 74500003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Halsuanjärvi Ruumissaari 74500001 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Hankosalmenkangas 1000036701 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 1 1000037053 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 2 1000037054 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 3 1000037055 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Hautala 1000007361 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hautaneva 1000025431 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautasaari 1000046256 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautasalmi 1000036721 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Hautasalmi 2 1000036732 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Herlevinharju 4 1000045566 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevoskangas 1000039301 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietahaudankangas 1000036725 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietakangas 74010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietalahti 1000007355 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Hietalahti 1000035163 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hirsisalmi etelä 1000036736 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkakangas 1 1000036706 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkakangas 2 1000036707 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkakangas 3 1000036712 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkakangas 4 1000036714 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Iso Rimpisaari 1000036734 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isoharju 1000007358 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Isokangas Lahdenperä 1000007359 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Junkisuonkangas 1000039302 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalettomanharju 1000025430 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalettomanjärvi 1000025429 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliokoski 1000007357 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kanala Kukkola 1000033040 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Kanala Uusitalo 1000007350 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kannisto itä 1000037058 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karhulahti 1000007348 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Karvonen 1000007349 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Katajajärvi 1000025428 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kauppinen 1000007347 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Kellonevankangas 1 1000036726 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kellonevankangas 2 1000036728 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kellonevankangas 3 1000036729 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Korteniittu 1000036730 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korteniitunkangas 1000036731 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kukkosen Hautamaa 1 1000036699 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kukkosen Hautamaa 2 1000036700 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kukkosen Hautamaa 3 1000036713 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lammaspohja 1 1000036722 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lammaspohja 2 1000036723 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laurila 1000007363 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lehtokangas 1 1000036704 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehtokangas 2 1000036705 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lemetinkangas 1000025427 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liisan Antin Hautakangas 1 1000037063 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Liisan Antin Hautakangas 2 1000037064 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Majasaari 1000007362 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mallinsalmi 1 1000037051 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Mallinsalmi 2 1000037052 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Murhatanhua 1000035164 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Mustalammen harju 1000007352 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mustamaa 74010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäntykorpi 74010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Määtän Hautamaa 1000036698 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nurmestonmäki 1000036702 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oosinharju 1000007360 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pakopirtinkangas 1000003259 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Piimäsalmi 1000044594 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Polviluoma 1000041772 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Purolankangas 1000044593 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pääjärvi 74010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rantamaa 1000023707 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rasmuksen Hautakangas 1000036724 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ravirata 1000023706 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rimpinevankangas 1000036733 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Roskakallio 1-3 1000041769 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruuska 1000007354 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Sanelan Hautamaa 1000041771 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sirkkasenkangas 74010005 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taipalharju 1000039764 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tampparin oja 1000007353 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Tukkisaari 1000043595 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuohisaari 1000046257 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonluomat 1-2 1000041738 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Umpimaa 1000037056 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Urheilukenttä 1000007356 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Uudeniitunoja pohjoinen 1000041737 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Valvatinkangas 3 1000039448 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vinkkelikangas 1 1000037059 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vinkkelikangas 2 1000037061 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vinkkelikangas 3 1000037062 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 1 1000035278 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 2 1000035279 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 3 1000035280 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ärmätinkangas P 1000036703 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Jakobstad
 Argo 1837 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Batteriudden 1000026937 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Bovallarna 1000026990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Braxberget 1000026957 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Brunniberget 1000026449 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Dalhagen 1000026976 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Dalpottberget 1000026451 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Fallberget 1000026972 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Fallet 1000026970 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Fattigviken 1000026960 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Fäboträsket 1000026444 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Galgbacken 1000026944 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Gamla Bonäset 1000026156 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gamla hamn/Vanha hamina 1000026899 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Granholmen 1000026958 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grannabba 1000026985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Gubbträskberget 1000025940 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Gäddviken 1 1000026954 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gäddviken 2 1000026955 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gäddviksberget 1000026956 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Hållhagen 1000026959 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Jonas 1000028231 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kisorberget 1000026982 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kittholmen 1 1000026862 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Kittholmen 2 1000026980 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kittholmen 3 1000026981 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Korsgrundet 1000026938 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Korsgrundet 2 1000041859 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Kråkholmen 1000014200 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Kråkträsket 1000026853 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk historisk
 Kvarnbacken 1000026942 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kvarnstensberget 1000026856 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kyrkoby (Kijrckoby) Lannäs 1000026948 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kyrkoby (Kijrckoby) Pirilö 1000025496 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lannäslund 1000026947 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Lillmossen 1000025941 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Malmin sairaala/Malmska sjukhuset 1000025984 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Markusholmen 1000026984 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Masaholmen 1000026943 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Mjölkhamn 1000026859 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Norrlötsberget 1000026155 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Norrängarna 1000026953 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nyhagen 1000026159 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Nynäsbacken 1 1000026945 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nynäsbacken 2 1000026986 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Näsiskatan 598010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Nätinabba 1 1000026940 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Nätinabba 2 1000026983 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Oxmossen 1 1000026157 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oxmossen 2 1000026158 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Pederstad 1000026941 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pedersöre-Cederbergs 599010017 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pedersören kirkko 1000014857 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Pietarsaaren vanha asemakaava-alue 1000007479 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pirilö 1 1000026949 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 2 1000026950 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 3 1000026951 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pirilö 4 1000026952 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rackartåget 1000015494 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sammetskogen 2 1000026851 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sammetsskogen 1 1000026459 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Skutberget 1000025510 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Smedasskogen 1000026987 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Snarubacken 1000026973 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Stads-Svanbäck 1000026971 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Stora Lysarholmen 1 1000026963 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Stora Lysarholmen 2 1000026964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Storsand 1000026977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Surbrunnsberget 1000025939 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tailod norra udden 1000026979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, modern
 Vallan 1 1000026437 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vallan 2 1000026442 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Varvet 1000026150 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Västermalm 1000026946 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Åkerviken 1000026009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Östanlid 1000025978 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Östanskogen 1000026965 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
Kannus
 Alavainio 1000016001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Antinoja 1000043258 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elätekangas 1000027697 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Elätekangas 2 1000027698 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hangaskangas 217010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Happamankangas 217010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Haukkaneva 1000046057 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hautamäki 1000043257 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautasaari 1000046111 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinistönkangas 217010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, odaterad
 Heinäjärvi 1000007483 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Hevoskorpi 217010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietajärvi 1000046075 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietakangas 1000022135 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietakangas 2 1000046089 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hietakroopinkangas 217010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hietasaaren katkelma 2 1000026492 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Hirvikangas 1000028520 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hirvikangas 2 1000030572 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvikangas 3 1000030574 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvineva 1000029532 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hokkaranta 1000038412 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hollanti 1 1000021024 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hollanti 2 1000021025 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hollanti 3 1000028576 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hollanti 4 1000028577 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hollanti 5 1000028579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hongisto 1 1000028549 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hongisto 2 1000028550 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hongisto 3 1000028551 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hongisto 4 1000029438 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hongisto 6 1000029592 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Hongisto 7 1000029594 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huhmarikangas 1000044592 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder
 Isolampi E 217010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isolampi NE 217010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isolapinmäki 217010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Joki-Petäjänkoski 1000011005 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jouhineva 1000008955 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Jäväjänkoski 1000011010 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Kannuksen vanha hautausmaa 1000041922 fast fornlämning
gravplatser, historisk
 Karjakangas 217010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Karjakangas 2 217010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Karjasillanmäki 217010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Ketunkangas 1000028548 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivihaankangas NW 1000026649 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kivikangas 217010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kivineva 1000028513 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kivineva 2 1000029533 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivineva 3 1000044477 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kivirämehenkangas 217000029 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Koivistonmäki 217010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Koivuhaudankangas 1000043241 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivula 1000031649 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koivula 2 1000039689 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korkiakangas 1000028519 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korpi 1000028552 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder
 Kortekorpi 1000046109 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kortesuonräme 1000046101 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotohaka 1000028516 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuivakangas 217000028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kuuronkallio 1000022901 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuustonkorpi 1000038110 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kytö 1000028515 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautakodankangas 217010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder
 Lautakodankangas 2 1000022881 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lautakodankangas 3 1000021850 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lepikonmäki 1000029567 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppilampi SE 1000007496 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Linnankangas 217010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenålder
 Lisä-Parsiala 1 1000027198 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lummukkamäki 1000007444 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lummukkaneva 1000043262 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lähdekorvenkangas 1000046107 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Marjakorpi NW 217010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Matokangas 1000027695 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matokangas 2 1000027696 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mustasalo 1000046285 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykangas 1000021023 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Myllylänkoski 1000010997 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Mäkelä 1000029564 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkitalo 1000028518 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntylä 217010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Navettapellonkangas 217010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Niemosenkoski 1000011009 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niinilampi 1000046099 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Niskankoski 1000010995 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pahikaisharju 217010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenålder
 Pahikaisharju 2 1000014202 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Pajakangas 1000028590 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pajun Hautakangas 1000046113 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palokangas 1000014273 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, stenålder tidig metallålder
 Panusenkangas 1000026648 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Perkkiönkangas 1000030567 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pesolankoski 1000011007 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pikku Ymmyrkäräme 1 1000028573 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Pikku Ymmyrkäräme 2 1000028574 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkäsenkoski 1000010996 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Polehenmäki 1000028514 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Polvikoski 217010005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Pukki-Matin taivas 217010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pääkangas 217010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Pörkköönkangas 217010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Raasakankoski 1000011008 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Rantala 1000021028 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rantanen 217010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rauhala 1000021029 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Rautaperä 1000029544 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rintehenkangas 1000028517 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rintinkangas 1000039535 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Sahakangas 1 1000029565 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sahakangas 2 1000029566 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sahinkangas E 217010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sahinojan suun itäpuoli 1000021026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saunakallio 1000022903 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Seljänharju 217000030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, gravplatser, stenålder odaterad
 Seljänharju SW 1000027413 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner,
 Selkäpolku 1000046104 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sielunmäki 1000022875 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Suikkola 1000038111 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Suvanto 217010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Syrjänselkä 1000022902 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Tiekangas 1000045142 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tokolankoski 1000011006 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusitalo 217010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Vaaramakangas 1000043267 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Valvatti 1000021027 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Vareslammit 1000029545 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Varhenkangas 217010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Vesineva 1000045166 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vähämäki 1000046286 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähävedenjärvi 1000044633 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vääräniitynmäki 217010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ylihaansivu 1000046295 övrigt objekt
boplatser, modern
 Ylikangas 1000022882 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ymmyräiskangas 217010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Yrjönkalliot 1000046123 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
Karleby
 Aalto 1000028414 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Aho 885000022 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Ahola 885010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ahoniemi-Rapakkolahti 1000007380 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ala-Koskela 1000027990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Alanko 1000027979 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Alaviirre Polehenkallio 429500005 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Aliojanharju 1000044961 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ali-Valkama 1000027933 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Arkangeli 885010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Asplund 1000028404 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Asuja 1000027976 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Asuntupa 1000028011 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Autio 1000027982 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Backa 1000028298 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Berghäll 1000010124 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Björkbacka 315010052 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Björkbacka 2 1000028403 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Björnes 1000037755 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Blåbäribacken 1 1000010029 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Blåbäribacken 2 1000010030 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Blåkobacka 272000001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, odaterad
 Bodbacka 1000028302 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Bodbacka 2 1000040893 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Bodö 1 1000028382 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Brudhamn 1000010035 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Brunnilandet 1000038364 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Brännbacka 1-2 272010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, tidig metallålder
 Bågast 2428 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Dalaskogen 272010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Davidsberg 1000010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Davidsberg 2 1000026452 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, odaterad
 Egyptinkorpi 1000038156 naturformation
stenkonstruktioner, ej definierad
 Etelänperä 885010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Farfarängsbacka/Storlandet 272010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder bronsålder
 Filpunkangas 1000041733 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fordellin mäki 1000010118 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, färdvägar, färdvägar, historisk
 Friis 1000028413 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Frimodigsgrundet 2427 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Furubacka 1000028407 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Galgbacken 1000010123 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
händelseplatser, historisk
 Gamla varvet 1000010114 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, arbets- och tillverkningsplatser, färdvägar, historisk
 Gammalgård 1000028427 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gammelgård 1 1000028383 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gammelgård 2 1000028385 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Gammelgård 3 1000028386 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Grillskäret 272010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, historisk
 Grännäslund 1000028230 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Gullamors grottan 1000028441 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Gåsström 1000028391 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haals 1 1000028409 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haals 2 1000028410 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haankallio 1000007190 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Haapala/Männikkö 885010027 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Haapala-Niemi 885000028 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Haapasalo 1-2 885010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Haaskabergen 1000036780 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hagaholmintie 1000040892 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hakala 1000027942 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hakalahden koulu 1000038220 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hakalahdenkadun ja Rautatienkadun risteys 1000010117 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Hakuninkangas 1000027907 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Halkokari 1000011753 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Halkokari Vallilan tontti 1000010037 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hama 1000039747 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hama 2 1000045394 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hamppujärvi 1000027970 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
händelseplatser, historisk
 Hangas 1000027984 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hangas 2 1000027985 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hangas 3 1000027986 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Hangas 4 1000027987 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Hangas 5 1000027988 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Hanijärvenoja 315010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hannijärvi 315010023 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Haras 1000028430 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Harjunmäki/Hillinmäki 315010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harrbådan 1 1000028679 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Harrbådan 2 1000028680 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Harrbådantie 1000010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Harrinniemi 1853 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Harrinniemi 1854 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Hassinen 1000028439 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Haukkamaa 1000043382 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haukkamaa 1000043383 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautakangas 315000078 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenålder
 Hautakangas 2 315010097 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hautakangas 3 1000041092 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautamäki 315010059 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hautaniemi 1000045395 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hautaperkkiö 1000042341 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinineva 315010005 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Heinineva 2 1000027891 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Heinola 1000010004 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Herlevi 1000039315 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Herlevinharju 885010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Herlevinharju 2 1000008064 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Herlevinharju 3 1000008066 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Herman Renlundinkadun ja Libeckinkadun kulma 1000010128 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hevosmäki 315010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hevossuonmäki 1000027886 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietahaudankangas 1000037633 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietakangas 1000023027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietakangas 1 1000045396 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hietakangas 2 1000045397 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Hietakangas 3 1000045398 fyndplats
boplatser, stenålder
 Hietala 1000028041 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hietasaarenkatkelma 315000077 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hietaseljänharju 1000026490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hirvenmäki 1 1000028013 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hirvenmäki 2 1000028014 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hirvi 1000027980 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hollihaan koulu 1000010126 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Hongistonoja N 885010025 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkala 1000027888 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Honkisuonharju 315010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Hopiokallio 1000022876 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Houraatinkangas 1000036781 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huhtapelto 885010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hukta 1000028389 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hyyppä 1000028019 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hyötkorpi 315010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hällis 1000028401 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Härmälä 1 1000028428 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Härmälä 2 1000028429 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Hömossen 1000007278 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, förhistorisk
 Hööki 1000027930 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Iivari 315010088 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ingalsuo 1000028042 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Isoharju 1000039023 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, odaterad
 Iso-Hiidenluoto 885010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, odaterad
 Isokangas SW 1000008067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Isokari 1000032275 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Isokylä Finellin tontti 1000010028 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Isolampi NE 429010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isomaa 885010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isomaa 1000007379 fast fornlämning
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Isoräme 315010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isoräme 2 1000027892 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosalo 315010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jansson 1000028660 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Jatkojoki 1000028477 fast fornlämning
händelseplatser, historisk historisk
 Jokikorpi 315010092 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jokikylänharju 315010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Jouhteneenkangas 429010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jouhteneenneva 429010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Juckusbergen 1000010000 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Juckusbergen NW 1000010001 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Juhontalonkangas 315000083 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Juoksukalliot 1000027881 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jyrkänkangas 315010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvelä 1000027934 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Järvelänkangas 1 315010019 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvelänkangas 2 315010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvelänkangas 3 315010021 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvelänkangas 4 315010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvelänkangas E/Kerisalo 315010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Järvi-Kerola 1000027964 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Jättiläiskangas 315010087 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Jättiläisluola 315010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kaarlelan kirkko 1000014880 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, medeltida
 Kajaani 1000043952 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kakkurinharju 429010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kalle 1000032251 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kallinen Brinkinkuja 1000010005 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalliojärvenkalliot 1-2 315010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kalliojärvenkalliot 3 315010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kallskäret 272010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, färdvägar, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Kalvholmsträsket 1000010115 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kangaskoski 315010091 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kangasniemi 315010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kannusjärvi 315010089 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Karhi Kasakkakivi 1000003319 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Karhuojan talo 1000027875 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Karjajärvi 429010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Katariinan Kalmisto 1000014478 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
gravplatser, historisk
 Kauko 1000028434 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kaukon silta 1000009963 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Kaunisvesi 1000025303 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kehäkangas 1000042353 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Keltamäki 1000041917 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Kerisalo NE 1000038154 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kettuharju 4 315010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kettuharju 1 315010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kettuharju 2 315010009 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Kettuharju 3 315010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder
 Kettuharju 5 315010064 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kettuharju 6 315010095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiimakaari 1 315010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Kiimakaari 2 315010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Kiimanevan Hautakangas 315010093 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiiskilampinniemi 315010065 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kinnari 1000027935 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kinnari 2 1000027937 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kippo 1 1000027932 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kippo 2 1000028020 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kirkkokangas/Kirkkoharju 315010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Kiviharju 885000029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kiviharju 1 429010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kiviharju 2 429010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Kivijärvenharju 315000076 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kivikangas 1000025305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiviniemi 1000010027 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kleemola 1000028045 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kniv 1000028301 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koivuluoto 1000027969 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kokkolan vanha asemakaava-alue 1000007469 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kolumäki 1000044090 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Korkialehto 1000038146 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder
 Korpijärvi 1000028043 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korsören 1 1000028295 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korsören 2 1000028296 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korsören 3 1000028297 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korsören 4 1000028440 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kort 1000028379 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Korteojankangas 1 1000038345 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Korteojankangas 2 1000038346 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koskela 1000046247 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotiniemi 1000028008 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kotkamaa 1000028437 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kotolahti 1000027938 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kotolahti 2 1000027939 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kourijärvi 1000027983 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Krekilä 1000027500 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Krockobacken 1000010977 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Krokviken 272010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Kruununvoudintalo 1000027132 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kryynimäki 1000008069 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Kulla 1000028121 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kulla 2 1000028393 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kupila 2 1000028416 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuurnakangas 315010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Kuusikangas 1000039418 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kuusiniemi 1000027940 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kuutti 1000027991 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kvikant 1 1000028384 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kvikant 2 1000028387 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kylmänperänharju 1 315010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kylänmäki 1000012312 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kytökangas 1 315010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kytökangas 2-3 315010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Kåla 1000009999 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kålabacken 1 1000028424 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kålabacken 2 1000028425 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kåtö Storrumlet 1000011399 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Kåtö Storträsket N 1000011381 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kåtölandet 1000038362 fast fornlämning
stenkonstruktioner, ej definierad
 Källarbacken 1000044366 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kälviänjoki 1 1000028039 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kälviänjoki 2 1000028040 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kämppäkangas 315010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kämppäkangas 2 315010072 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Käräjäluoto 1 429010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Käräjäluoto 2 429010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Käräjäluoto 3 1000041735 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Käräjäluoto Rahakallio 1851 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Köukar 1000032723 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Köykärinmäki 1000028435 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Köyrisenoja 1000046014 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Köösti 315010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lagbergshagen 1000010026 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Lahdenkrooppi E 1000007337 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Laiskunharju 1000039745 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitakari 2378 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Lammasjyrkänkangas 1000039744 fast fornlämning
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Lampinkangas 1000027993 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lankila 1 1000027995 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lankila 2 1000027996 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Latoniemenkangas 1 1000032711 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Latoniemenkangas 2 1000032712 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Latoniemi 1 1000028022 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Latoniemi 2 1000028023 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lehdonjärvi 1 1000026488 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehdonjärvi 2 1000026489 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehdonjärvi 3 1000026491 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Lehdonjärvi 4 1000045348 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehdonpalo 429010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Lehdonpalo 2 1000026486 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehdonpalo 3 1000026487 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lehmikangas 885010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lento 1000027994 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leppiniemi 1000027997 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Leppäharjunkangas/Sammalsalo 315010043 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leppäsenkallio 1 315010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Leppäsenkallio 2-4 315010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Leukujärvi 1000008594 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Leviäkangas 315000054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Lidsle 1000028431 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillkrokvik 1000009137 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Lillkrokvik 2 1000028380 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillkrokvik 3 1000028381 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lillkrovik 4 1000040686 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Lillkrovik 5 1000040687 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Lintukangas 315010086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lintukangas 2 1000041847 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohtajan Mestauskivi 429500007 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Lund 1000028392 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Luolakangas 1000041736 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lähdeneva 885010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Lähdeniittukangas 1000039763 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Länttä Jauhoniemi 885040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Maalarinniittu 1000039847 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Maijankorpi 315010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Marienborg 1850 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Marinkaistorpankangas 315000084 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Marjakangas 1000044955 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Marjakangas 2 1000046052 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Matalakangas 1000041921 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mathilda 2508 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Maunumäki 1 1000027972 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Maunumäki 2 1000027973 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Meijerikivi 272500003 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Miekkakaarat 315010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Miekkakaarat 5 1000025306 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Miekkakaarat 6 1000025302 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Miekkakaarat 7 1000030145 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Miekkakaarat 8 1000030146 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Miilukaarat 1000041078 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Minngrundet 1000010033 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Morruttajankallio 429010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Morruttajankangas 429010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Morsiussaaren kaakkoisranta 1846 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Morsiussaari 1000010112 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, historisk
 Mostrolandet 1 1000011396 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Mukkala 1000027943 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Munsön 1000011400 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Murhakangas 885010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, stenålder
 Murhakivi 1000027882 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Mustakari 1000011754 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mutinpalo 1000039419 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mutinpalo 2 1000039420 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyalanko 885010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllykangas 315010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Myllykangas 2 1000027889 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllyoja 1 1000027999 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Myllyoja 2 1000028000 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Myllyoja 3 1000028001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myyrinkangas 1000027880 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Mäkelä 1 315010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkelä 2 315010037 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäkelä 3 1000029585 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäki 885010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäki 2 1000027931 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Mäki-Kerola 1000027965 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Naurishuhtakangas 315010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Neuvostosotavankien hautausmaa 1000045679 fast fornlämning
gravplatser, modern
 Nicolina 1000040661 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Niemelä 1 1000028036 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemelä 2 1000028037 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemenjoki 1 1000028007 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemenjoki 2 1000028009 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemenjoki 3 1000028010 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemenkangas 1000027929 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Niemennokka SE 429000001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Niemi/Rahkonen 885010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Niittuhaanmetsä 1000027998 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Norpanmäki 885010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Norra Hamnskäret 1000031482 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Norrbacka 1000028408 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Norrmossen 1000028584 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Nurila 1000028035 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nutturankangas 429010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Nyberg 1 1000028375 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nyberg 2 1000028376 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nyström 1 1000028303 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Nyström 2 1000028304 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Näcksund 1000011383 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ohtakari 429010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, historisk
 Ohteenkangas 1000045680 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojala 885010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pahanportaanräme 315010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pahanportaanräme 2 1000030149 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pahkurinkangas A-C 315010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenkonstruktioner, stenålder bronsålder
 Pajala/Palo 315010046 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pakopirtinkangas 1000041843 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Palma Stormallot 1000032724 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Palo 1000028004 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Palojärvbacken 1 1000007281 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Palojärvbacken 2 1000007283 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Palojärvbacken 3 1000007293 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Palojärvbacken 4 1000010975 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Palokangas 2 1000041836 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Palokangas/Taskukallio 315010013 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Paskalaaka 1000044644 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Paskalaaka 2 1000044645 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Peitso 1000027968 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Peitsonhauta 1000041855 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Peltokangas 885010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Peräkorvenharju 315010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Peräkorvenharju/Pitkämäki 885010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Petäjäsaari 1000045914 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Peuranevankangas 1 885010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peuranevankangas 2 1000032844 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Peuranevankangas 3 1000032863 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peuranevankangas 4 1000043402 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peuranevankangas 5 1000046248 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pietilä 1000027873 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Pihtikaarankangas 429010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, bronsålder
 Piispanmäki 1000037975 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pikiruukki 1000011752 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, historisk
 Pikiruukki 2 1000028056 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, modern
 Pikiruukki 3 1000028057 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Pikku Hanijärvi N 315010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pikku Hautakangas 315010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenålder
 Pikkuharju 315010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Pikkuharju 2 1000029582 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikku-Köyrisensaaret 315010090 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Pikkuniitunharju 315010075 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Pikku-Pölläät 1000032862 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pilesbacken 1000010025 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Pirttikaara 429010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirttineva 1000043308 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pirttineva 2 1000046137 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pirttisalo 1 315010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Pirttisalo 2 315010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirunpäärymaa 1000039020 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Pitkänniemennokka 1000041920 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pitkäpauha E 1000007341 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Ploomukorpi 1000039743 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Pohjakallio 1000045676 fast fornlämning
gravplatser, bronsålder
 Pohjanmaan rantatie 1000042484 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Polvimäki 1000029568 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Porko 1000027944 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Porko 2 1000028402 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Porkola 1000028038 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Poroluodonkrunni 315010053 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Poroluodonkrunni 2 1000044634 fast fornlämning
kyrkobyggnader, historisk
 Poroluodonkrunni 3 1000044636 fast fornlämning
boplatser, konst, minnesmärken, historisk
 Poroluodonkrunni 4 1000044646 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Poroluoto 1 315000079 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Poroluoto 2 315000080 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Poroluoto 3 315000081 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Poroluoto 4 315000082 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Poropirttikangas 1-2 1000041730 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Porri 1000027966 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Prest 1 1000028420 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Prest 2 1000028421 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Prest 3 1000028422 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Prutinkangas 1000027887 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Prutinkangas 2 1000028021 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Puntus 1000036927 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Puntushagen 1000036926 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Puutio 1000028018 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Päivärinta 315010036 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pärtkvarnsbacken 1000010034 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pöls 1000010120 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rahkalampinkangas 1 315010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rahkalampinkangas 2 315010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Raikoperänneva 1000043311 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rajakallio 429010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Rajaluoto Liljas 1000009992 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Rasmus 1000028388 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rasmusbacka 1000010984 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Ratomossen 1000010021 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Rauniopelto 885040003 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rautio 1000027941 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Raxo 1000010122 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Reipsaar 1000009997 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Reipsar 1000028426 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Riihimäki 1000027977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Riipanhauta 1-3 1000041734 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rimmi 1000028436 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rimpinevanharju 315010050 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rimpinevanharju 2 1000041848 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Rintala 1000045785 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Ristineva 315010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenålder
 Ristineva NE 1000038149 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riu´unkaarat 885010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Riutankangas 1-2 1000041731 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riutankangas 3 1000041732 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riutta 1000022134 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Roiko 1000028419 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Roskikangas 315010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder stenålder
 Roskikangas 1000008070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ruikkurannankangas 1000037040 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruikkuranta 1000037039 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Runtele 315010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder stenålder bronsålder
 Runtujärvi 1000026485 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Runtujärvi 2 1000028287 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Runtujärvi Kallevainio 1 1000031512 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Runtujärvi Kallevainio 2 1000031513 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Runtujärvi Kallevainio 3 1000031514 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Ruokasalonharju 315010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder bronsålder
 Ruotsalo Mukkala 1000032324 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Rytikarinperä 1 1000032105 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rytikarinperä 2 1000032106 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rytkönperä 1000010973 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Ryönänkangas 315010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, bronsålder
 Räbb 1000028433 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Räihä 1000028415 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Rödsö 1000028432 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 885040004 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Saari 1000027971 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 1 1000028116 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 2 1000028117 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saari 3 1000028293 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Saarijärvennokka 1000032971 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Sahakoski 1 1000028027 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sahakoski 2 1000028028 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sahakoski 3 1000028029 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Salon Antin kangas 1000037607 fast fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Sammallahti 1000037556 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sandudd 1 1000028377 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sandudd 2 1000028378 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sannanranta 1845 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sanviikinperän mutka 1000027884 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Seinäkallio 1 1000036565 fast fornlämning till posten har bifogats tilläggsfiler
stenkonstruktioner, bronsålder
 Seinäkallio 2 1000043200 fast fornlämning
stenkonstruktioner, bronsålder
 Selkälamminharju 2 1000025304 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Selkämaankangas 1000043309 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sepänharju 1000036687 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sigfrids 1000028120 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Siljakallio 1000046054 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Singonmäki 1-3 1000027876 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Singonmäki 4 1000028012 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Singonmäki 5 1000028015 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Singonmäki 6 1000028016 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Singonmäki 7 1000028017 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Skanskas 1000028423 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skähl 1 1000028299 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Skähl 2 1000028300 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Soidinharju 1000044819 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenålder
 Soidinharju 2 1000044820 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soidinkangas 1000027411 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soidinkangas 2 1000041079 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Sokoja 1000012146 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Soldatskär 1000010113 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Soldatskär itäranta 2429 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Someroharju 1000038335 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Somerolaaka 429010019 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Sorghusberget 1 1000011397 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Sorghusberget 2 1000011398 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Stavurbacken 1000028289 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Storrånsberget 1000010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, odaterad
 Storåsen 1000028288 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Strandhagen 272010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Strömmes 272010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sundsskogen 1000010129 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suntin ranta Puurokari 1000010127 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, boplatser, historisk
 Suntinsuu/Tanssilava 1000011757 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Susikrooppi 1000027981 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Svanen 2377 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sysimetsä 1 1000028005 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Sysimetsä 2 1000028006 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Syväjärvi 1000027974 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Syväjärvi 1000043853 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tallmossen/Teppo 272010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Tallåsen 1000028405 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Talvitiennevankangas 1000008072 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Tammiainen 1000035259 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tankar 01 1000042361 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 02 1000042362 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Tankar 03 1000042363 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 04 1000042364 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tankar 05 1000042365 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tankar 06 1000042366 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 07 1000042367 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 08 1000042368 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Tankar 09 1000042369 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 10 1000042370 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 11 1000042441 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tankar 12 1000042442 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 13 1000042443 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 14 1000042444 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 15/Fellmanin ranta 1000042445 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Tankar 16 1000042446 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 17 1000042447 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Tankar 18 1000042448 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 19 1000042449 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Tankar 20 1000042450 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, modern
 Tankar 21-22 1000042451 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 23 1000042452 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankar 24 1000042455 övrigt objekt
stenkonstruktioner, modern
 Tankarin kummeli 1000042360 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Teerihaka 1000027975 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Teeriniemi/Leiviskänharju 1000008071 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, ej definierad
 Tervaholma 1000010003 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Tikkanen 1000028044 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tjäru 1 1000028119 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tjäru 2 1000028374 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Topparbacka 1000039101 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Topparbacken 1 1000010023 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Topparbacken 2 1000010024 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Topparbacken 3 1000037996 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Topparbacken 4 1000037997 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Topparbacken 5 1000037998 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tressunharju 315010071 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk stenålder
 Trullevi Punakalliot 272500006 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Trullön 1000011379 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Trullön 2 1000011380 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tryckare 1000010116 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Tryckare 2 1000028659 övrigt objekt
boplatser, modern
 Tryckareträsk 1000028656 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Tryckareträsk 2 1000028657 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, modern
 Tryckareträsk 3 1000028658 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Tuohikorvenharju 315010094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuohinaama 1000044641 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuomaala 1 1000028024 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuomaala 2 1000028025 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuomela 429010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tuunala 1 1000028032 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tuunala 2 1000028033 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Tväröbergen 272010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Tynnyrikallionneva 1000046139 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Törsören 1 2430 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Törsören 2 1000032451 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ulvi 315010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uudenpaikankangas 885000026 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Uusilampi 885010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Uusilampi 2 1000039211 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Uusitalo 1000027978 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Uusi-Vähälä 885040002 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Vahtikallio 217010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Vanha Lintukangas 1000044640 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha Lintukangas 2 1000044825 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanhakangas 315010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Vanhankartanonmäki 429010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vanhasatama 272500005 möjlig fornlämning
färdvägar, historisk
 Vanhasatama Tyllperaviken 2425 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Vargholmen 272040001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Varvsviken 1852 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Wellamo 1847 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Veneharju 315010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, boplatser, stenålder
 Vesi-Honkilampi 1000038142 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vestman 1000028390 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vevermaankangas 315010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, bronsålder
 Viikinperä 1 1000028002 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Viikinperä 2 1000028003 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Viitasalo 885010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vionharju 315010096 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vionoja 1000035494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vionoja 2 1000038440 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Vitick 1 1000028417 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vitick 2 1000028418 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vitickberget 1000010032 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Vitsari 1 1000009988 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Vitsari 2 1000009990 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
markkonstruktioner, odaterad
 Vähäjoki 1 1000028030 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähäjoki 2 1000028031 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vähä-Kotka 1000028438 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vähä-Peitso 1000027967 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Välikangas 1000038348 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Välikangas 2 1000046015 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vändörsbergen 1000011382 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, boplatser, odaterad
 Ykspihlaja Sahaniemi 1 1000031965 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Ykspihlaja Sahaniemi 2 1000031967 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
industriobjekt, historisk
 Ylinorppa 885010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yli-Pietilä 1000027936 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yli-Riippa 1000023773 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, ej definierad
 Yli-Riippa 1000027874 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yli-Riippa 2 1000027992 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yritys 1000039217 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Yritys a-b 315010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Yxpilagloppet 2431 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Åivo 1 1000028411 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Åivo 2 1000028412 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Åivoback 1 1000028406 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Åivoback 2 1000028122 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Åivobäcken 1000023870 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Åkö 1000028373 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Åköströmmen 2432 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Åmans 1000010002 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Åsmus 1000010121 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Äijänsaari 1 1000009995 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Äijänsaari 2 1000010119 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äijänsaari W 1000009994 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Kaskö
 Bockholmshällan 1772 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Gertrud 2461 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hans Christophersen 2459 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Herrmans Kronohemman 1000020149 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hilkka 2460 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kneiffin kivi 1000020151 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, historisk
 Lionel 1000040417 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Sjöbodudden 2484 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, historisk
 Syväsatama 1776 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Sälgrund itäpuoli 1000045939 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tamarind 2462 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Tegelbruk 1000020150 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ådskär 1000020148 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
Kaustby
 Aapelin hautakangas 1000043854 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ali-Huntus 236010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hanhela 1000037434 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Harjukoski 236010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harjunlaita/Koppeloharju 236010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder stenålder
 Hautakangas 1000024990 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, modern
 Hautaneva 1000030115 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hautasaari 1000043504 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hietaranta 236010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Honganpotti 1000030125 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hongisto 236010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Isoklumpi 236010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Jauhokangas 1 1000043523 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jauhokangas 2 1000043524 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Jokikangas 1000037595 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jylhän Hautakangas 1000035069 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jyrykorkia 1000036681 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jänessaari 1000043487 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kalavedenoja 236010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kampukangas 236500012 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, kult- och berättelseplatser, historisk
 Kangas 236010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, boplatser, stenålder
 Karhusaari 1000043954 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Karjahaka 1000041714 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kirkkoharju 1 236010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kirkkoharju 2 236010043 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kivikangas 1000043503 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivuräme 236010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Korpi 1000039295 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotikangas 1000041717 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Känsälänkangas 236010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Leviäkangas 236010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Luomala 1000041825 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Luomalankangas 236010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mankilankosken harkkohytti 1000018294 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Mathaninkangas 1000042118 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Miilukangas 1000039296 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mikontanhua 1000041715 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mosalan mylly 1000041719 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oosi Kortemäki 236010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Oosi NE 236010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Oosinkallio 1000041713 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Oosinkallio 2 1000041718 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Outovesi 236500020 övrigt objekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Outovesi 2 1000024987 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltokydönharju 236010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pihlaja 1000030116 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pikku Miesvesi 1 236010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkäkoski 1 1000031652 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkäkoski 2 1000031653 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pitkäkoski 3 1000031654 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Plankkukangas 1000043953 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pläkkisenharju 1 236010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pläkkisenharju 2 236010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Pläkkisenharju 3 1000030122 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Puumala 236010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Puumala Perhonjokiranta 236500017 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Puumalan koulu e 236010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Päiväkorvenharju 1000043951 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pökkiömaa 1000043578 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pööskallio 236010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Pööskallio 2 1000014475 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, odaterad
 Raatokallio 1000043577 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riitakangas 1000046250 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruutinkangas 236010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Salonkylä-Mäkelä 236000052 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Takakangas 1000043405 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Takala 236010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tamperkoskenkangas 1000043502 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuomikangas 1000043579 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuoreetsaaret 1000024988 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tyllinkangas 236010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Vaaranklumpi 236010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, stenålder
 Veivarinsaari 236010048 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Viitala Sydänmaa 236500018 möjlig fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
Korsholm
 Ahlgren 1000003490 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Bastoskatan 1 1000022780 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Björkö-Gustav Vasas fiskeläge 33010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Björkö-Iskmoörfladan/Hamnäng 33010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Malskär 33010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, kult- och berättelseplatser, historisk
 Björkö-Prostbådan 33010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Rävstugan 33010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Björkö-Storhamnskatan/Vikarskatan 33010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Björkö-Tribbonskäret 33010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, färdvägar, kult- och berättelseplatser, historisk
 Björnhällan 1 1000022634 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Bodvattnet 1000018612 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Buitron 2545 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Bysund 1 1000022729 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 2 1000022733 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 3 1000022734 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 4 1000022741 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 5 1000022742 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 6 1000022743 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 7 1000022744 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 8 1000022770 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bysund 9 1000022771 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Bånikören niittylato 1000038020 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 1 1000006464 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 2 1000006465 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 3 1000006466 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Båtskärsören/Båtsjälören 4 1000006467 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Finnvikfladan 1 1000018127 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fläsket 1 1000022804 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fläsket 2 1000022805 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Fläsket 3 1000022806 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fyren 1 1000022784 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Fyren 2 1000022785 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Fändrik Stål 2641 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Garpörsvattnet 1 1000022778 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Graven 1 1000022783 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Grepen 1 1000022786 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Grillskäret 2564 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Grönviken 2625 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats tilläggsfiler undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gustavasbådan 1816 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Haraskärsvägen 1000041817 övrigt objekt
kult- och berättelseplatser, historisk
 Hattören 2568 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Herrbacken 1000045877 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida
 Holmar vid Märaskär 1000006548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Holmströmsbådan 1 1000006515 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Holmströmsbådan 2 1000006516 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Holmströmsbådan 3 1000006517 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Hästskäret 2 1000018123 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Högkärsfladan 1000015258 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Ingelsön Boviken 1000009410 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ingelsöskatan 1000009389 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Iskmo Lillön länsipuoli 2562 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Iskmo Lillönin Malmbådan 2567 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Jungsundin paperiruukki 1000022709 möjlig fornlämning
industriobjekt, historisk
 Jussgrund 1 1000022162 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jussgrund 2 1000022164 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussgrund 3 1000022173 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jussgrund 4 1000022609 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Jussgrund 5 1000022610 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jussgrund 6 1000022611 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalvskäret 1000006546 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Koppargruvan 1000003487 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Koskas 1000044742 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Krokbådan 1 1000025642 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Krokbådan 2 1000025643 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Krutholmen 1000012343 fast fornlämning
industriobjekt, historisk
 Kummelskäret 1000022772 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 2 1000022773 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Kummelskäret 3 1000022774 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 4 1000022775 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kummelskäret 5 1000022776 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kummelskäret 6 1000022777 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kummelskäret 7 1000022779 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Kvevlax Hamnmossen 1000023177 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, medeltida
 Kvevlax Stormossen 1000030523 fast fornlämning
fartygsvrak, historisk
 Kvevlax Vassor-Bastuholmen 1000000305 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Hömossen 270010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Kolbottensviken 270010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Långgärdan 270010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Rövarbergsbacken 270010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Kvevlax-Sillskatan 270010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, historisk
 Kvevlax-Tjockskatan 270010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, historisk
 Kvevlax-Tranasbacken 270010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Kvevlax-Öskatan 270010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kvevlax-Övre Hamnskäret 270010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, medeltida
 Kältgrund 1000025644 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner,
 Käringskatan 1000022715 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 1 1000022710 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 10 1000022720 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 11 1000022721 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 12 1000022722 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 13 1000022723 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 14 1000022724 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Käringskatan 15 1000022725 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 16 1000022726 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 17 1000022727 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 2 1000022711 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 3 1000022712 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 4 1000022713 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Käringskatan 5 1000022714 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 7 1000022716 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 8 1000022718 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Käringskatan 9 1000022719 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 1 1000022706 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 2 1000022707 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Käringsund 3 1000022728 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, medeltida
 Köklot 1818 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Köklot Malbacken 270010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Lalle 1000024058 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Lappörarna 1 1000018133 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Lappörarna Märaskatviken 1 1810 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappörarna Märaskatviken 2 1811 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lappörarna Äggrundsgrynnan 1813 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Lilla Långbådan 1 1000022787 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Lillbådan 1 1000022803 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lillskär 1 1000018122 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Lillskär 2 1000018131 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Långgrynnan 1 1000021998 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Långgrynnan 2 1000022008 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Långgrynnan 3 Danjels bast 1000022136 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Långgrynnan 4 Päråosch bast 1000022138 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malmbådan 1833 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Malskäret 1 1000022795 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskäret 2 1000022796 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskäret 5 1000022797 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Malskärsören 1 1000022798 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskärsören 2 1000022799 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Malskärsören 3 1000022800 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Malskärsören 4 1000022801 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malskärsören 5 1000022802 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Malskärsörenin koillispuoli 1812 fyndplats undervattensobjekt
fyndplatser, ej definierad
 Middagshult 499010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Murbådehålå toe 1000038021 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Märaskär 1000006565 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Nordenstören 1 1000022612 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 10 1000022621 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norderstören 11 1000022622 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 12 1000022623 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 13 1000022624 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 2 1000022613 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Norderstören 3 1000022614 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Norderstören 4 1000022615 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 5 1000022616 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 6 1000022617 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Norderstören 7 1000022618 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Norderstören 8 1000022619 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Norderstören 9 1000022620 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, historisk
 Norra Kvarnskäret 2563 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Panike Kapellbacken kiviröykkiö 1000042429 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Panike Kapellbacken rakkakuoppa 1000042438 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Petsmo 1000011504 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Platsberget 1000009693 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Prostbådan 1 1000022157 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 2 1000022143 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 3 1000022140 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, modern
 Prostbådan 4 1000022142 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 5 1000022141 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Prostbådan 6 1000022158 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Prostbådan 7 1000022160 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pålsareback 1000003489 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Qvarken (Snipan) 1824 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Replot Herras mossen 679010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Replot-Norra Vallgrund/Holmbacken 679010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, odaterad
 Replot-Södra Vallgrund 679010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Rosenlund 499010008 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Rumamäki 1000026671 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Rågrevet 1 1000023128 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rågrevet 2 1000023129 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rågrevet 3 1000023130 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk