Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 3805 objekt
sökvilkor: NTM-centralen i Tavastland

Angivna sökvillkor resulterade i över 3000 poster. Precisera sökningen, nedan de 3000 första.
Asikkala
 Ala-Pietilä 16010009 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ali-Marttila 16010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Andersinin mylly 1000007193 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Anianpelto 16500002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk
 Anttila 1000032372 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 2 1000034295 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Anttila 3 1000034297 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Anttila 4 1000039187 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Asikkala kirkonkylä 2 1000035364 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Asikkalan kirkonkylä 1000023882 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Asikkalanselkä 1000031530 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Eerikkilä 1000035370 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Eerikkilä 2 1000035372 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Eerikkilä 3 1000035468 fyndplats
fyndplatser, järnålder järnålder
 Haarala 1000027962 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Halkomäki 1000035471 fyndplats
fyndplatser, järnålder odaterad
 Halkomäki 2 1000041097 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Heideman-suvun hauta 1000022906 övrigt kulturarvsobjekt
gravplatser, historisk
 Heiskala 1000035368 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heiskala 2 1000038718 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Heiskala 3 1000042291 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hillilä 1000023883 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hoimela 1000007187 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hoimela 1000036874 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hoimela 2 1000038713 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hoimela 3 1000044405 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Hopeavaara 1000030497 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Huonpohjanvuori 1000001370 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Huovari 1000030503 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Hurtta 16010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Iisakkila 16010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Iso-Kuusela 1000028511 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Iso-Tiirikka 1000044193 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Tiirikka 2 1000044660 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Iso-Äiniö 1000023884 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joenniemi 1000023885 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Jokela 1000040165 övrigt objekt
färdvägar, historisk
 Kahi 1000003011 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Kahi 2 1000030498 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Kailanniemi 1000003316 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kailanniitynkallio 16010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kaivannonpohja 16010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kaivola 1000044410 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kajaanselkä Kuivaharju 2074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kalkkistenkoski 1000032477 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kalmarinpuisto 1000003010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Karsillan mylly 1000007192 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kartanonlahti 16010008 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keltalahti 1000030502 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Keltaniemi 1000023886 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Keskimylly 1000007189 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiikarmäki 1000016389 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kirnusaari 1 2066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kirnusaari 2 2067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kirnusaari 3 2068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kittikallio 1000002962 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Kopsuo 1000023888 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koskisen mylly 1000007196 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Kotaniemi 16010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kotasaari 16010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Kuntala 1000003009 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, odaterad
 Kuoppala 1000031486 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kuoppamäki 16010001 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuoreniemi 16010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kurhila 1000023889 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kurkoinen 1000044407 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Kylä-Honnila 1000027700 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kylä-Peurala 2 1000035373 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Peurula 1000032374 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Käpölä 1000037950 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kärsävuori 1000030492 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Kärsävuori 2 1000030493 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Laitistenpohja 1000044899 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Lautasaari 2070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Lempaanharju 1000042575 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lempaanpohja 16010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lepokallio 16010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Liivanniemi S 1000030494 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Linkinpohja 1 2069 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Linkinpohja 2 1000023911 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Linnomäki 16010002 möjlig fornlämning
försvarsverk, medeltida järnålder
 Linnovuori 16010003 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Lintuvuori 1000038457 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Liukonpellot 1000046351 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Loukas 1000035374 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lumiala 1000023891 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lähdemäki 1000016391 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Lähteenmäki 1000041957 fast fornlämning
boplatser, historisk stenålder järnålder
 Majakkasaari Käkisalmi 2581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Matokallio 1000024939 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Metsäkangas/Iso-Pietilä 16010022 naturformation bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
naturformationer, ej definierad
 Mikonsaari 1000003013 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Muikkula 1000023892 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Muikkula 2 1000034830 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Murto 16010016 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Muurlahdenpohja 1000003015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllykselä 1000023893 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser,
 Myllykselä 2 1000044780 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myötämäki 16010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Niemelä 1000030505 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Niemenkallio 1000041964 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Noukka Perlammi 2033 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Nuijalanvuori 1000030496 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ojaintien pelto 16010005 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Paadenmaa 1000037952 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Paakkola 1000023894 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paljahisto 1000029336 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Paskonsaari 1000032469 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Paskurinpohja 1000030499 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Patalahti 1000001369 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Pauni 1000038736 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Peltopohja 1000024817 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Peltosaari 1000030504 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Pihlaja 1000038733 fast fornlämning
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Pulkkila 1000023895 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pulkkila 2 1000035366 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 3 1000035369 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 4 1000035383 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Pulkkila 5 1000037571 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk medeltida järnålder
 Pulkkila 6 1000038603 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pulkkila 7 1000045162 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Pulkkila 8 1000046234 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Pulkkilansalmi 1000020941 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak,
 Puute 1000003017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pätiälä 1000023896 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätiälä 2 1000038532 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pätiälänniemi 1000038602 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk medeltida
 Rantalanniemi 1000030495 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Rantalanniemi 1000030507 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, modern
 Rauvala 1000023897 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Reivilä 1000023898 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Riihilahti 1000023902 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ristikallio 1000037853 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ristikallio N 1000037854 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ropioissaari 1000007185 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Ruskeamäki 1000037574 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salmenranta 1000003014 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Salo 1000023903 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Salo 2 1000035371 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Salon mylly 1000007194 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Santamäki 1000032370 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Saukkola 1000041860 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Selkäsaaret 1000039838 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Seurantalo 1000032369 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sillanpää 16010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Sipilä 1000031253 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Soimakangas 88500002 möjlig fornlämning
gravplatser, historisk
 Sortuneenkallio 1000028476 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Suntiala 1000039363 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Syrjälä 1000030501 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, modern
 Syttänne 16010019 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, mångperiodisk
 Syväsalmi 1000030500 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, modern
 Särkijärvi 1000023904 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Takala 1000041967 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Talvitie 1000007186 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Telakkaranta 1 1000035376 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Telakkaranta 2 1000035378 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Telakkaranta 3 1000035377 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, historisk
 Telakkaranta 4 1000035379 övrigt objekt undervattensobjekt
färdvägar, modern
 Tippurankärki 1000030506 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tohkala 1000037951 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Torniemi 16010017 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Touhonen 1000032371 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Toukomäki 1000002964 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tuomiaho 1000038950 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tupala 1 1000002965 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tupala 2 1000003012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Turansaari 1000039833 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Tyynelä 1000038714 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Urajärven kartano 1000022905 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Urajärvi 1000016781 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Uusimylly 1000007191 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, modern
 Valkeamäki 1000035367 fast fornlämning
boplatser, gravplatser, järnålder
 Valkeistenkärki 16010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Valkeistenkärki 2 1000029015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vanha Pulkkilanharjuntie 1000019931 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Vanhakartano 1000039364 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Vanhakartano 1 1000039365 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Vehko 1000023905 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesansalo 1000003016 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesivehmaa 1000023906 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesivehmaa Metsäkangas 1000006111 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Vierula 1000046217 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Viitaila (Viitaila) 1000007188 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Viitaila 2 1000037572 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viitaila De la Gardien kartano 16500001 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vähimaa 1000023907 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vähä-Äiniö 1000023908 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Väinönkallio (Leveälahti) 1000000355 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Vöörari 1000035365 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ylä-Hokkala 16010018 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ylä-Uotila 1000038727 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ylä-Vähälä 1 1000029765 fast fornlämning
boplatser, järnålder historisk medeltida
 Ylä-Vähälä 2 1000029766 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Yttälä 1000041019 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Äpätti 16010006 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
Forssa
 Ajos 1000005595 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alvettulan muistomerkki 1000039031 övrigt kulturarvsobjekt
konst, minnesmärken, historisk
 Anttila 1 1000005592 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila 2 1000005593 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aro 1000005597 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Forssa Kreivilä 1000039311 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hakala 61010001 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Hako-oja 1000005583 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Haudankorva (Haudankorwa) 1000005726 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Heipakka 1000005559 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ihamäki 1000005591 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ilvesoja Kortemaa 1000039264 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Iso-Pietilä 1000005590 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jaska 1000005586 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvenpää (Jerffuenpä) 1000005727 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalsu (Kalsu) 1000005728 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kalsun kartanonpelto 1000005584 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, odaterad
 Kalsunkoski 1000005574 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Keskustan päiväkoti 1000005599 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kiimassuo 1000019053 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Korkeaniemi 1000005572 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuhala (Kuhala) 1000005729 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuusto (Kusto) 1000005730 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kylä-Pietilä 1000039263 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Köllinoja 1000005594 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lamminmäki 1 1000005576 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 2 1000005577 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 3 1000005578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 4 1000005579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lamminmäki 5 1000005585 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Linikkala (Lindickala) 1000005731 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Linjapelto 1000018659 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Lunttila (Luntila) 1000005732 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Luolalammi 1000005596 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Majasuonjoki 1000005598 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Matku (Matku) N 1000005733 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Matku (Matku) S 1000005915 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Matonenä 1000005582 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mikkola 1000005573 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Mäkelä 1000005589 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niittypirtti 1000039267 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ojasi 2 (Ohias/Oyis) 1000044895 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Pekola 1000005587 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Raitoo Myllyvuori 1000012281 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Raitoo Niittymäki 1000005737 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Salmistonmäki 1000005580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Santanenä 1000005581 fast fornlämning
boplatser, järnålder stenålder
 Talsola (Talisola) 1000005734 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tölö 1000005588 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Valijärvi 2167 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Vieremä 1000005735 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Wiksbergin kartano 1000038742 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vuoltu (Vuolle) 1000005736 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
Hartola
 Asema 1000032725 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Autionmäki 1000041974 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Eko 81010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ekonkoski A 81010027 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Ekonkoski B 81010028 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ekonpelto 1 1000001432 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, järnålder
 Ekonpelto 2 1000001433 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Etelälahti 1000001449 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hannula 1000012280 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hara 1000023912 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hartola 1000023913 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hiekkaniemi 81010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hiitlammensuo 1000039502 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Hiitlammensuo 2 1000039503 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Huiskanharju 1000029205 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hulkko 81010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iso Jalkokangas 1000029206 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Kalliojärvi 1 1000012298 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Kalliojärvi 2 1000012299 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso Ruokojärvi 2 81000002 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Iso-Ruokojärvi 1 81000001 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosuo 1 1000001457 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Itä-Hämeen kansanopisto 81010014 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Itä-Hämeen museo 81010015 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Jaakonniemi 1000003292 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, stenålder
 Joenrantapelto 1000000617 fast fornlämning
boplatser, mångperiodisk
 Jokela 81010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalho 1000023914 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kangassaari 1000001039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, markkonstruktioner, stenålder järnålder
 Kankaala 1000001448 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kankaanpää 1000023915 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kansolahti 3 1000007096 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kansonlahti 1 1000003285 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kansonlahti 2 1000003286 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kauhtuenlahti 1000041970 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kermamäki 81010004 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Kettuvuori 1000039494 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kilkintiesaari 1000038459 fast fornlämning
markkonstruktioner, medeltida
 Kirjala 1000023916 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser,
 Kirkkola 81010024 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Kirkkola 2 1000001435 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder medeltida
 Kirkkola Mäntykallio 81010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, boplatser, järnålder
 Kirkkola rusthåll 1000023918 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kirveslahti 1000046370 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Kissamäki 1000039495 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koitti 1000023919 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kolkkala 81010019 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kolmisoppi 2040 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Koskipää 1000023920 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kotikangas 1000007124 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kotisalo 81010011 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, medeltida järnålder
 Koukunniemi 81010016 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
markkonstruktioner, odaterad
 Koukunniemi B 81010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuivajärvi 1000023924 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuivajärvi 2 1000038259 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kukomalahti 1000003283 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kumu 1000023926 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kuukerinkallio 81010002 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kuukerinpelto 81010018 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Käpylä 1000039496 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lemmonmäki 1000041975 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leppäniemi 1000003258 fast fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Lepsala 1000023927 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Liinaliko 1000012300 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lisä-Toivola 1000007123 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lohentie 6 81010026 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lohiniementie 1000012257 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lohiniemi 1000001442 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Lotakonlahti 1000029204 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lotakonlahti 2 1000039497 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lukkolampi 1000003289 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mielenge kaakko 1000012297 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Muikunlahden tienpohjat 1000039504 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Muikunlahti 81010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk stenålder
 Muikunmäki 1000007122 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Myllymäki 1000001436 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäntylä 1000003260 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Mäntylä 1000038232 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Nokka 1000023928 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nuuttilanmäki 1-4 81010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, kult- och berättelseplatser, gravplatser, historisk medeltida stenålder järnålder
 Näsi 1 1000003287 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Näsi 2 1000003288 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Oravakivensalmi 2437 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Palsalampi 1000041972 fast fornlämning
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Pekkala 1 1000040405 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pekkala 2 1000040406 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Pellonpää 81010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pellonpää 1000039499 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltola 1-3 1000035333 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, kult- och berättelseplatser, historisk järnålder
 Peltosaari 1000009791 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Piilosyvänsaari 1000003284 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirtinniemi 81010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pirunkallio 1000041971 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pohjola (Pohjola) 1000007094 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk medeltida järnålder
 Pohjola 2 1000007095 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pohjolan kartano 1000001437 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, historisk
 Purnujärvi pohjoinen 1000012296 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Putkijärvi 1000023929 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pyykkikallio 1000041969 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajakivi 1000038458 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajala 1000003261 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rauhanmaja a 81010008 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Rauhanmaja b 81010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Riihiniemi 1000023930 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Riuttasenvuori 1000039505 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Rännilä 1000041973 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sahanlahti 1000039506 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Sairila 1000001431 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Salajärvi Pirttilahti 1000003282 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sauvuori 1000023931 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Seppälä 1000039289 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Suppaanlampi 1000039500 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiukonsaari 81010010 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Tuletännepelto 1000001434 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala a 81010006 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala b 81010007 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Uusi Ruskeala c 1000001415 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, mångperiodisk
 Vanha kirkonpaikka 1000001040 fast fornlämning
kyrkobyggnader, konst, minnesmärken, gravplatser, historisk historisk historisk
 Vastamäki 1000023934 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vipanmäki 1000039230 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vuoteela 81010001 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Värränharju 1000003290 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ylimmäinen 1000023936 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
Hattula
 Alinen Savijärvi 1 1000011192 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Alinen Savijärvi 2 1000011194 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, markkonstruktioner, historisk
 Alinen Savijärvi 3 1000011196 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alitalo 1000041090 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Antiala 82010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, gravplatser, järnålder
 Anttila 1 82010032 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder järnålder
 Anttila 2 82010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, förhistorisk
 Arvola 1000030516 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ellilä 82010078 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ent. Työväentalo 82010054 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hakinharju 1 82010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hakinharju 2 82010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Hakinharju 3 1000009712 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, mångperiodisk
 Hakionmäki 1000004317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, mångperiodisk
 Hannukkala 1000030320 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannukkala 2 1000045414 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Hattulan Pyhän Ristin kirkko 1000014809 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Havuharju 1000044427 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Heikkilä 1000026813 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Herniäisten kartano 82010064 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Herniäisten tiiliruukki 82010074 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Hinnonmäki 82010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Hiukanmäki 82010080 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Hiukanmäki 2 1000033127 fyndplats
fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Hiukanmäki 3 1000035205 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huhtanen 1 82010047 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Huhtanen 2 82010048 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Hurttala 1000013925 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Hyrvälän mylly 1000013554 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hyrvälä-Perttula 1000013546 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hämeskivi 82010052 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida
 Härkälänmäki N 1000013548 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Härkälänmäki S 1000013547 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Ilveskallio 1000009709 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Isohiekka 1000041891 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Itu 82010081 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kaivanto 1000023577 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kalkkonen 1000028890 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Kamaramäki 4 1000024961 möjlig fornlämning
försvarsverk, historisk
 Kankaanmäki 1000033128 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankaanmäki 2 1000041069 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankaanniemi 1000037236 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kankariooni 1000027634 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kanunki 1000018236 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Karhunlähteenkangas 1 1000025581 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kassela 82010026 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Katinala 1000013926 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Katinala Marjomäki 1000038229 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kauraa 82010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kavituntöyry 1000027134 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Keisari-Juutila 1000045849 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kellarinmäki 1000013552 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Kettumäki 82010059 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiehuvalähde 82010003 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kiettara 82010040 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Kiettara SW 82010041 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Kiettarankallio 82010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kiettara-Peltoitu 82010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, arbets- och tillverkningsplatser, medeltida järnålder
 Kirjoituskallio 1000004145 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kirkkomäki 1 82010012 fast fornlämning
gravplatser, medeltida järnålder
 Kirkkomäki 2 82010013 fast fornlämning
kyrkobyggnader, medeltida
 Kirkkovalkama 82010030 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, förhistorisk
 Kiurula 1000030811 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kiurula 2 1000031555 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Kiurula 3 1000041695 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kiviniemi 1 82010071 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, bronsålder stenålder
 Kivismäki 1000013198 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Klaasio 1000026795 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Klaasio 2 1000040012 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koivuniemi 82010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, gravplatser, järnålder medeltida
 Koivusaari 1000013553 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Korjunniemi (Solitander) 2 1000027725 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Korkeakallio 1000042596 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kotiranta 2 82010037 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kruununkivi 82010073 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kukkumäki 82010007 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kukkumäki W 82010006 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kulmala 1000013549 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kupila 1000009708 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärsälä 1000045913 möjlig fornlämning
boplatser, medeltida
 Kärsälänmäki 1000023258 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kärsälänmäki 2 1000037954 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Käräjämäki 82010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Laavia 1000035192 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Lahdentaan kartano 1000025097 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, odaterad
 Laikkaansuo 1000006118 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laikkaanvuori 1000044126 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Laurila SE 82010038 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lautakorpi 1 1000025586 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lautakorpi 2 1000025584 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lautala 1000044111 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lepaa 1000019247 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Lepaan puutarhaopisto NW 82010076 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Lepomäki 1000019713 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Leppänenän pelto 1000028141 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, järnålder
 Lintusuo 1000034138 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Lippilinnanmäki 82010053 möjlig fornlämning
försvarsverk, odaterad
 Luolajan leiripaikka 1000016582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk järnålder
 Luolajanportti 1000027803 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Luurila 1 1000019516 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Luurila 2 1000004648 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mamren tammisto 1000028065 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Matinkivi 1000019715 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Mattila 1000026808 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Mervi 1000031496 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Mierola 1000008732 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Mierola sillankorva 82010061 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Monaalan kartano 1 82010050 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Monala 1000015891 fast fornlämning
boplatser, medeltida historisk
 Mustalaismäki 82010056 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Mustilanmäki 82010072 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, stenålder
 Myllyaro-Mikkola 1000005835 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllymäki 82010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, historisk järnålder järnålder järnålder
 Myllyoja 1000009703 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Myllyoja 10 1000036566 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 10 1000040015 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 11 1000038147 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 2 1000030987 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Myllyoja 3 1000031503 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 4 1000031504 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 5 1000031505 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 6 1000031506 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Myllyoja 7 1000034761 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Myllyoja 8 1000034762 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Myllyoja 9 1000034764 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllypelto 1000039490 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Mäenpää 1000043873 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Mäkelä 82010065 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Mäkelän pelto 1000016581 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Mäkelän pelto 2 1000033122 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Männistö 1000038143 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Märvistömäki 82010075 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Niemen vanha niitty 1000013550 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Nihattula Mattila 1000033061 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Nummi 3 1000025575 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Nummi 4 1000025576 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Nummi eli Vähä-Luolaja 1000023317 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Pappilanniemi 1 82010060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder
 Pappilanniemi 2 1000013928 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida
 Parolankangas 1 1000025577 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parolannummi 1000025574 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parolannummi 3 1000025573 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Parola-Rinteelä 1000023834 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Pekkanen 82010027 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Pekola 1000013922 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Peltoitu 82010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenkonstruktioner, järnålder
 Peltoitu E 82010043 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Peltola 82010068 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Perämäki 1000034404 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Pihlaja 1000023073 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Piilosaari 82010049 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk stenålder
 Pikkuvahopää 1000002773 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Pirnes 82010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Pirunlinkokivi 82010058 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Pohjanmäki 1 1000025585 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Poransaaren leikkipuisto 82010079 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Pulkkila 1000035219 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puotila 82010067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, gravplatser, järnålder
 Puutarhaopisto 1 1000022120 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puutarhaopisto NNW 82010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder historisk
 Päivärinne 1000034828 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Päivärinne 2 1000041892 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Rahkoila 1000013924 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Raimaanmäki 82010009 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, järnålder
 Rantala 1000031557 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rauhala 1000027635 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rautapaasi 82010069 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Retula 1000015368 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, historisk järnålder
 Rievetinlahti 1000002504 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Riidanmaa 82010045 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Riitaniitty 1000011195 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ristiinanhovi 1 1000025100 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, järnålder
 Ristiinanhovi 2 82010031 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, förhistorisk
 Rompsinoja 1000031502 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenharju 1000032782 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruskeenkärki 82010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Ruskeenkärki 2 1000034325 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ruttanmäki 1 1000025582 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ruttanmäki 2 1000025583 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sakastinmäki 1 1000022118 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Sakastinmäki 2 1000022119 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Sakastinmäki 3 82010028 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, järnålder
 Salimäki 1000041400 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Salonniemi 1000005471 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, historisk medeltida järnålder järnålder
 Sattula 1000016827 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, medeltida historisk
 Satulakiven pelto 1000028138 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Satulinna 1000009710 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savijoki 1000002505 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Savola 82010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Savola 2 1000029423 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Seppälä 1000034405 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Sepänaho 1 1000025578 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sepänaho 2 1000025579 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sepänaho 6 1000025580 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sillansuunmäki 1000011190 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sipilä 1000038150 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Sipilä-Marttila 1000027726 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Siukola 1000004082 naturformation
naturformationer, odaterad
 Solanmäki 1000011189 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soukonlahti 1000023505 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Soukonlahti 2 1000035220 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Soukonlahti 3 1000035490 fast fornlämning
fyndplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk järnålder
 Sovintokivi 82010017 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suontaan kartano 3 82010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Suontaan kartano 4 1000027737 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Suontaan kartano 5 1000027738 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suontaan kartano 6 1000027952 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Suontaka 1000031935 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Suontaka 2 1000044379 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Taipaleenlahti 1 1000037986 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Taipaleenlahti 2 1000037988 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tenhiälä 1000013923 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Tenhola 1000031507 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Tenhola 2 1000031859 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tenholan linnavuori 82010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, järnålder järnålder medeltida
 Tenholanlukot 1000038724 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tervamäki 1000019092 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tokeensuu 1000025102 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tokeensuunmäki 1000025101 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser,
 Torttolanmäki 1 82010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Torttolanmäki 2 ja 3 82010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, arbets- och tillverkningsplatser, boplatser, järnålder stenålder
 Torttolanmäki 4 ja 5 82010066 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, kult- och berättelseplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder
 Toukola 1 82010010 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Toukola 2 82010011 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tuomisto 1000015981 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuomola 1000040931 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Tyrvännön kivisakasti 1000014935 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, medeltida
 Uotila 1000013551 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Vaarinkari 1000024654 möjlig fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Vanha kirkko N 82010063 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Vanha kirkko NNW 82010062 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
markkonstruktioner, historisk
 Vartiovuori 82010070 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida
 Ventola 1000013927 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, medeltida historisk
 Ventolan pelto 1000034744 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesitorninmäki 82010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 1 82010055 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, boplatser, stenkonstruktioner, järnålder historisk
 Vesunnan kartano 10 1000038141 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 11 1000043871 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Vesunnan kartano 3 1000019160 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, medeltida järnålder
 Vesunnan kartano 4 82010057 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesunnan kartano 5 1000019161 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Vesunnan kartano 6 1000021281 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Vesunnan kartano 7 1000021282 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunnan kartano 8 1000021283 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunnan kartano 9 1000021284 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Vesunta (Väsunda) 1000019246 fast fornlämning
boplatser, historisk medeltida
 Vesunta 1 1000023255 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vesunta 2 1000023272 fyndplats
fyndplatser, järnålder historisk
 Vesunta 3 1000040935 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Viinaniemi 82010077 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Viinaniemi 2 1000032728 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vittiäntie 1000027633 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Väisälä 1000037810 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Vääränmännynmäki 1000025092 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Yli-Jaakkola 1000033123 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yli-Kerälä 1000023503 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Yli-Lassila 1000038659 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Yli-Moijala 82010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, gravplatser, gravplatser, kult- och berättelseplatser, järnålder
 Ylinen Savijärvi 82010002 naturformation
stenkonstruktioner, odaterad
 Ylitalo 1000038145 fyndplats
fyndplatser, odaterad järnålder
 Yllitty 1000038151 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Äijälä 1 1000014060 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Äijälä 2 82010035 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Äijälä 3 82010051 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
Hausjärvi
 Aarinkaislahti 1000040013 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Ahvonen 1000026153 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser,
 Alastalo 1 1000015350 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Alastalo 2 1000015351 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Ali-Lampila 1000000324 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Ansionjärvi Hirviniemi 86010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Anttila 1000023572 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Eerola 1000039009 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Hausjärvi 1000039585 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hausjärvi Pappila 1000039587 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hikiä 1000039588 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hongisto 1000018925 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Joentausta 1000015349 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Karhi/Karhis 1000041743 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ketunkivi 1000039583 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kinturi 86010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Kolkka 2 86000001 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Lempiönkärki 86010012 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder historisk
 Majamäki 1000023206 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Marinaho 1000023573 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, historisk
 Myllylampi 1000026124 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Myllyoja 1000023570 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Oitin internointileiri 1000033039 övrigt kulturarvsobjekt
träkonstruktioner, historisk
 Oitti (Ois by) 1000039667 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
boplatser, historisk
 Pappila 1 1000018922 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Pappila 2 86010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pappila 3 86010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pietilä 1000018923 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rauhasaari 1000018926 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Riihipelto 1000027313 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Ryttylä 1000018111 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk medeltida
 Rytöranta 1 86000003 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytöranta 2 ja 3 86010005 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rytöranta 4 86000004 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Rytöranta 5 86000006 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Rötöranta S 1000039584 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sahanlahti 1000009987 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Santala 86010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Sarvenlähde 1 1000045683 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sarvenlähde 2 1000045686 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Selänoja 1000039664 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Seppäläntienhaara 1000045688 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Soidanlahti 86000005 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Soidanlahti 2 86010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sulavantaan pelto 1000001308 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, stenålder
 Sydänmäki 1000024294 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Takamaa 86010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Taka-Piho 1000015352 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Teuronjoen suu S 86010009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teuronjoki 86010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Teuronlahti 401010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Tuulimyllyn mäki 1000001309 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
fyndplatser, odaterad
 Tyynelä 1000023569 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Valkeelampi 86010006 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Valtarinmäki 86000002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Vantaa Hokanmäki 1000011278 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Vartiomäki 1000026126 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, historisk
 Vehkaoja 1000026125 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Viitala 1000023571 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
Heinola
 Ala-Musteri 1000000614 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Antinniemi 1000044662 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Haaralampi 1000035315 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Harakkalahti 1000005121 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Harakkalahti B 1000034777 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, odaterad
 Harjulampi 1000001381 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Haudan torppa 1000034798 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Heinaronlahti 1000001384 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Heinolan kirkonkylä 1000023938 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Heponiemi 1000023941 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hevossaaren uimaranta 1000041992 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hevossaari 2072 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Hiekanlahti 111010018 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hirvilampi 2543 fyndplats bifogade filer i fornlämningarnas projektregister undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Hirvisalo 1000023942 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Honkasaaret 1000001390 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Huhtisaari 89010008 fast fornlämning
gravplatser, förhistorisk
 Hujansalo 1000023943 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hujansalo Hietalahti talo 1000034806 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Hämeenniemi 1000034790 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Hämeenniemi torppa 1000034803 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Härkälä (Härkälä) 1000006560 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Imjärven mylly 1000034801 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Imjärvi 1000023944 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Iso-Palpanen 1000006186 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Isosaari 1000021022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Isosaari Sissikallio 88500004 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Itäpirtinniemi 1000001389 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Janatinniemi 111010017 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Junttila 89010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jyrkkämäki 1000001387 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, medeltida järnålder
 Jyrängönkatu 1000042644 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Jyränkö 1000023947 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kammioniemi 1000005122 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kammioniemi 2 1000034672 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kangassaari A 1000034674 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kangassaari B 1000034755 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kannaksen ranta 1000001380 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Karhumänty 89010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, historisk
 Katajamäki 1000034556 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kerminsaari 1000038461 fast fornlämning
stenkonstruktioner, kult- och berättelseplatser, historisk
 Keskinen 1 kiviaita 1000042249 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Keskinen röykkiö 1000042248 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Keskisenniemi 89010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Keskisenniemi 2 1000034773 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Ketlahti 1000034781 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Ketlahti 2 1000034813 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiialankangas 1000034776 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kiviniemenvuori 1000001374 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kollarinselkä 1000001375 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kommerinkangas 1000029209 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kommerinkangas 2 1000029207 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kommerinkangas 3 1000029208 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korkee 1000023949 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korvenmäki 1000027597 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Koskenranta 1000005124 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Koskensaari 1000001398 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kukkaromäki 89010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Kullaanlähteet 1000041994 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kumpeli 89010007 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Kuorekosken saha ja mylly 1000034797 övrigt kulturarvsobjekt
industriobjekt, historisk
 Kylmäkynnönmäki 1000034538 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kärmemäki A 1000034783 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kärmemäki B 1000034796 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Laivasaaret 1000001391 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laukkamäki 1000041936 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Leppälä A 89010013 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leppälä B 1000001394 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Levonlahti 1000001386 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Likainenlahti N 1000034775 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lintumalahti Huhdanpohja 1000041390 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Loukunsuo 1000034539 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lusi 1000023950 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Lusi 2 1000042025 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lusi/Ala-Rieveli 89010006 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, förhistorisk stenålder
 Läpiänjärvi 1000041834 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Läpiänlahti 111000002 övrigt objekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Marjoniemi 1000023952 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Marjoniemi Valkjärvi 1000032993 fyndplats undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Martinlampi 111010015 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Martti 1000034554 övrigt objekt
markkonstruktioner, historisk
 Merjeslampi talo 1000034804 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Metsä-Jokela 1000034561 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Mielas kaskiröykkiö 1000042250 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Mutala 89010011 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Myllykylä 1000023953 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Myllyoja 1000001382 fyndplats
boplatser, stenålder
 Mäenvuori 1000035314 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Naistenlahti 111010019 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, odaterad
 Niemelä rusthålli 1000041976 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nynäs 1000023975 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Nynäsinsalo 1000027598 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Ojala 1000034560 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Onali 1000023976 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Onali Hämeenniemi 1000035312 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Paaso 1000023977 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paaso Honkala torppa 1000034807 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Paaso vanha Savontie 1000034778 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Paason kartano 1000034791 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
gravplatser, järnålder
 Paistjärvi 1000023978 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pajula 1000034811 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Paloniemi 1000005123 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Paloniemi gård 1000023981 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Papinlahti 1000031245 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pihamaa 1000034555 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Piilovuori 1 1000034557 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Piilovuori 2 1000034558 naturformation
stenkonstruktioner, historisk
 Pirisaaret 1000039317 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, fyndplatser, historisk järnålder
 Pirtinlahti 1000001376 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pirtinpohja 111010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Pitkäkorpi 1000029210 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pumppuasema 1000000615 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Pääsinniemi 1000023982 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Raatosaari 1000039358 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Rajakivi 1000001368 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder
 Rajavuori 1000034548 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Rantalahdenmäki 1000034779 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantaväentie 1000009936 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, markkonstruktioner, historisk
 Rautaportti 1000034808 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautsalo 1000034562 övrigt objekt
stenkonstruktioner, historisk
 Rautvuori 1000001367 fast fornlämning
konst, minnesmärken, stenålder bronsålder
 Risuniemi 1000001379 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Ritasuo 1000044663 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Rässälinpilkku 1000034780 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sammakkolahti 1000001383 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Savela 89010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Saviniemi A 89010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Saviniemi B 89010014 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Soukanharju 1000001373 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sukuranlahti 1000009937 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Sulkavankosken vanha silta ja tie 1000034789 övrigt kulturarvsobjekt
färdvägar, historisk
 Sulkavankoski 89010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sulkavankoski 2 1000006217 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Suomen urheiluopisto 1 1000001393 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suomen urheiluopisto 2 1000001396 möjlig fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Suomen urheiluopisto 3 1000001397 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, förhistorisk
 Suurijärvi 1000001372 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Taipale 1000023984 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tehvanmäki 1000029211 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Telkkävuori 1000023985 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Terrijärvi 1000029213 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Terrijärvi 2 1000029212 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Tervasaari A 1000034756 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tervasaari B 1000034757 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tiuhtaniementie 1000005125 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Torminsaari 111000001 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Torpankarkea 1000039678 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tuusjärvi 89010009 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuusjärvi rusthåll 1000023986 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tuusjärvi SW 1000034673 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tuusjärvi Torppa 1000034794 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Tähtiniemi 1000029342 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Ukonniemi Ukonvuori 1000038464 övrigt kulturarvsobjekt
händelseplatser, historisk
 Ulppaanniemi 1000001385 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Vahteristo 1000007092 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vaippila 1000023987 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valtatie 4 1000034559 övrigt objekt
konst, minnesmärken, historisk
 Vanha Tuusjärvi 1000034793 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Vanhanpellonmäki 1000034256 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Vanha-Sukura 1000009945 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Varaslahdenniemi N 1000034774 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Viikinäinen 1000034812 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Villampi 1000001388 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Vähä-Rapanen 1000039677 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Välijoenkangas 1000041995 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Väräma 1000023988 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ylä-Syrjälä 1000006185 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Ämmävuori 1000038465 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
Hollola
 2. kirkon paikka 1000026594 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 3. kirkon paikka 283500002 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kyrkobyggnader, historisk
 Aikkala 1000023991 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Alitalo 98040010 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Anttila 98040018 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Aurala 98040006 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Etola 1000024085 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Etola 2 1000035384 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Etola 3 1000039345 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Etola Ilola 283010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Etola Kivistö 283010004 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Etu-Nikula 1000034836 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hahmajoki 98010035 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hahmajärvi 1000023992 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hahmajärvi 1 98010038 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hahmajärvi 2 98040002 fyndplats
fyndplatser, förhistorisk
 Hahmajärvi 3 98010039 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Hahmajärvi Likoranta 1000006367 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Hangasmäki 98010027 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hankaa 1000023994 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hankala 1000022967 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hankala (Hangala) 1000024086 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hankalankoski 1000026593 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hannula 1 1000034155 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannula 2 1000034156 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hannula 3 1000034157 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Haritunjoki 1000042049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hatsina 1000023995 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hatsina 2 1000039313 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Heinlammi 98010016 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Heinlammi (Heinlampi) 1000023996 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Henriksdalin manufaktuuripaja 1000015815 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
industriobjekt, historisk
 Herrala 1000023997 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Herrala Papula 1000006747 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hersala 1000023998 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hersala Mäkelä 1000039184 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hiidenlähde 98010023 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Hirvikallio 1 1000029546 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hirvikallio 2 1000029547 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Hollolan kirkko 1000014813 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, medeltida
 Hollolan kirkonkylä 1000023999 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hongistonmäki 98010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Housunsuo 98010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hovi 1000045770 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Huhti 1000024087 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Huljala 1000024088 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hunnunmäki 98040021 fyndplats
fyndplatser, medeltida järnålder
 Huntinhauta 1000031587 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Huovila 1000036528 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hyrkkälä 1000024089 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hyrkkälä Koskela 283010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hyväneula 1000024090 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hyväneula Linnamäki 283010006 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Hälvälä 98010015 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hälvälä (Hälvälä) 1000024001 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hälvälä 2 1000030283 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hälvälä 3 1000030284 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Hännyssaari 98010055 fast fornlämning
gravplatser, tidig metallålder
 Hölmänmäki 3 1000000613 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder stenålder
 Höly 1 1000034158 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Höly 2 1000034159 fyndplats
fyndplatser, medeltida
 Ihantola 1000041924 fast fornlämning
boplatser, historisk järnålder
 Ikevahankivi 1000042043 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ilmemäenkallio 98010013 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Ilola 1000024091 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ilola 1000037041 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Isosaarentie 98010049 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Jarvala 1000024002 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Joensuu 98010025 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jokiniemi 1000046342 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Juokko 98040011 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Jurvanoja 1000042047 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Järvenpää 1000024092 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järventaka 1000024003 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Järventausta 98010018 borttagen fast fornlämning (ej skyddad)
stenkonstruktioner, odaterad
 Järventaustanjärvi 1 1000002900 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Järventaustanmäki 2 1000002916 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Järvi-Kukkola 283040011 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Järvimäki 1000003068 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kaakonlammi 1000042055 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kaislaranta 98010011 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kaisniemi 98040017 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kakkosenkulma 1000026595 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, odaterad
 Kallioisten torppa 1000037890 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Kalliola 98010058 övrigt kulturarvsobjekt
boplatser, historisk
 Kalliolan uimaranta 98010051 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kalliomaja 1000039676 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
fyndplatser, gravplatser, järnålder
 Kapatuosia 98010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
försvarsverk, boplatser, järnålder stenålder medeltida
 Karelahdentie A 98010050 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Karelahdentie B 98040013 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Karhunkivi 1000038463 fast fornlämning
stenkonstruktioner, medeltida historisk järnålder
 Kastari 1000024016 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kaunkorpi 1000024093 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Keijumäki 98040015 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Kerkonkärki 98010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, gravplatser, gravplatser, järnålder historisk
 Kerkonkärki B 98040005 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Keromäki 1000028400 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 2 1000037261 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 3 1000038680 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Keromäki 4 1000039362 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kerppilä 1000041990 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiiluanmäki 98010007 fast fornlämning
försvarsverk, medeltida järnålder
 Kiiskihauta 98010043 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Kilkka 98040007 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kirkkailanmäki 98010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, medeltida järnålder
 Kirkonlahti 2058 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Kiukkala 1000024094 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kiukkala 2 1000026596 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kiviniemi 98040019 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kiviportinmäki 98010024 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, odaterad
 Kivitienmäki 283010009 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, odaterad
 Knuuttila 98040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Knuuttila 1000037862 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Koivukallio 283040012 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koivumäki 1000039688 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Koivusillanjoki 1000029548 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivusillanjoki 2 1000037760 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Koivusillanjoki 3 1000037763 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Korpikylä 98010017 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Korpikylä 1000024017 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Korpikylä 2 1000037322 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Korpikylä 3 1000039186 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koski 1000024095 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koski B 1000040306 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk
 Kotiranta 1 1000002914 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Kotiranta 2 1000003069 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Kotomäentie 1 1000002901 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kotomäentie 2 1000002904 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Kotomäentie 3 1000044367 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Koveronkivet 1000042036 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kudanpäänkärki (Rauhamäki) 98040003 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kudanpäänkärki B 98010005 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Kukkila 1000024019 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kukonkorkia 1000042039 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kukonmäki 98010002 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kultakallio 98040024 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kurenkalliot 1000036842 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurenkalliot 2 1000038716 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjala 1000024096 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kurjala 2 1000034136 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kurjala 3 1000039112 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kutajoki 98010042 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Kutajoki By 1000024020 möjlig fornlämning
boplatser, historisk
 Kutajärvi 98010029 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Kutajärvi 2 1000019716 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kuutinkallio 1000037867 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Kylä-Eskola 98040020 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Käikälä 1000024097 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Käikälä 2 1000038679 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kärettäväntie 98010045 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kärettäväntie 2 1000041818 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kättärlä 1000042031 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Laasonpohja 1000002908 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lahtomäki 1000039185 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Laitiala 1000024021 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Laitiala 1 1000002912 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Laitiala 2 1000003078 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Laitialantie A 98000001 möjlig fornlämning
markkonstruktioner, odaterad
 Laitialantie B 98010046 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Laitialantie C 98010056 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Lakikallio 1000023009 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, stenkonstruktioner, historisk
 Lammassaaren hylky 2071 möjlig fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, ej definierad
 Launemäki 1000036841 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Launemäki 2 1000038709 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Lehmo 1000002913 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Lehmontie 98010047 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lehtoniemi SE 98010041 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Leiniälä 1000024098 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Leirikeskus 1000002910 fast fornlämning
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lepomäki 1 283040013 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, järnålder
 Lepomäki 2 (Alanko) 283040014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Lepomäki 3 283040015 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Lepomäki 4 283010007 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Lepomäki 5 1000038331 möjlig fornlämning
gravplatser, järnålder
 Linnakallio 283010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, odaterad
 Linnamäki (Linnavuori) 98010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
försvarsverk, medeltida järnålder
 Lintumäki 1000037864 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Loppi 1000024022 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Luhdanjoki 1 98010031 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luhdanjoki 2-3 98010032 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luhdanniitty 1 98010033 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Luhdanniitty 2 98010040 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Luhtapelto 98010001 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lähteenmäki 98010009 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Maijala 283010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Manskiven mylly 1000042040 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Manskivi 1000024030 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Melkkala 1000024099 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Metsäpelto 1000032375 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Miehola 1000024100 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Munaklahti 283040016 fyndplats
fyndplatser, tidig metallålder
 Muskuanmäki 1000037826 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Muurahaismäki 98040014 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Myllyoja 1000002915 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Myllystenoja 1000040863 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mäenpää Torppa 1000037891 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Mäkelä 98010034 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Mäntyranta 98010044 fast fornlämning
boplatser, tidig metallålder
 Napinkivi 1000042037 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Neuvarinmäki 1000033107 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Niitumaa Torppa 1000037893 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Nikkilä 1000035191 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Niurankivi 1000038462 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Noitala 1000024032 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Noitala 2 1000042044 fast fornlämning
boplatser, historisk
 Nokkola 98010012 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Nokkola (Nokkola) 1000024033 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Näsäkkä 1000024034 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Okeroinen 1000024035 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Okeroinen 2 1000034914 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, historisk järnålder
 Okeroinen Takamaa 1000006753 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Okeroinen Vähäjoki 1000006754 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Paimela 1000024036 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Paimela (Ryynäselä) 98010010 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Palomaa 1000024101 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Papinsaari 98010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Parikka 1000024037 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Parinpellonlahti 1000002909 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder bronsålder
 Parinpelto 98010019 fast fornlämning
stenkonstruktioner, odaterad
 Parinpelto 1000024038 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Parpaniittu 1000042564 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Pekanpolku 1000002906 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Peltola 1000031121 fast fornlämning
boplatser, fyndplatser, järnålder historisk
 Pilkanmäet Rakokivi rå 1000037866 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Pinnola 1000024039 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Porvola 1000024102 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Porvola 2 1000037895 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Porvola 3 1000045772 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Puoliväli 1000002917 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, förhistorisk
 Putula 1000024103 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Putula 2 1000046030 fyndplats
fyndplatser, historisk medeltida järnålder
 Pyhän Laurin kirkon raunio 283500001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kyrkobyggnader, gravplatser, gravplatser, järnålder järnålder medeltida
 Pyhäniemi 1000024040 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätilä 1000024104 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Pätilä 2 1000038677 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Rajala 1000006746 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajalammi 1000042050 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rajamäki 1000042046 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rakokivenpyykki 1000042038 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Rantatalo 98040008 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautakorvenkallio 1000006752 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Rekola 1000045019 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Ristinoja 1000042053 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Saapaskylä 1000024105 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sairakkala 1000024042 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Salinmäki A 98010054 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Salinmäki B 98000002 fast fornlämning
markkonstruktioner, historisk
 Santahaudanmäki 283010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Sarkajalka Torppa 1000037892 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Sarva 1000024043 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Seppälänpohja 1000002907 fast fornlämning
boplatser, stenålder bronsålder
 Siikaniemi 1000024045 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Sikalantaus 1000028399 fast fornlämning
fyndplatser, järnålder
 Simola 98010052 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sinkkilänpelto 98010003 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Sipiläntie 98010057 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Soisalmensuo 1 1000042058 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Soisalmensuo 2 1000042067 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sorvanen 1000024300 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, odaterad
 Suksilampi 1000042034 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sulenko 1000042035 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Sulenkosuo 1000042051 möjlig fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Suppi 1000029333 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, odaterad
 Suviranta 98040009 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Särkkä 1000042048 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Särkäntie 1 98010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Särkäntie 2 1000003076 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Särkäntie 3 1000003077 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
fyndplatser, stenålder
 Teitomantelto 1000042054 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tenhiälä 1000024049 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tennilä 1000024050 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tervalanlähde 283010010 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
kult- och berättelseplatser, järnålder
 Tervalanmäki-Pajutie 98010053 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Tervalähteenpyykki 1000042033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Tervamäki 1000042057 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Tiirismaa 1000016395 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Tiirismaa 1000024051 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tiirismaa Tiirismäki 98010021 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenkonstruktioner, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Tiirismäki 2 1000042068 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Toijala 1000024106 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Toivola 1000011677 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Tulimäki 98010022 fast fornlämning
boplatser, förhistorisk
 Turkumäen poterot 1000001475 fast fornlämning
försvarsverk, historisk
 Tynnyrmäki 98010026 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder
 Tyresiven rå 1000037865 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Töykkylä 1000024107 möjlig fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Untila 1000024059 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Upila 1000023555 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Upila 1000024065 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Upila 2 1000039316 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Uskila 1000024066 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Uskilan Kiikunlähde 98500001 möjlig fornlämning
kult- och berättelseplatser, historisk
 Utula 1000024067 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Utula 2 1000035469 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vaania 1000024068 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vaaviala 1000024069 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Valkjärvi 2686 fyndplats bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Vanha-Pappila 98010028 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, mångperiodisk
 Varttistenmäki 98040022 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vasemmanniemi 98040016 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vattiankärki 98040004 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Vesala 1000024070 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Vesala Turkumäki 1000001474 övrigt kulturarvsobjekt
kult- och berättelseplatser, medeltida järnålder
 Veselilä 98010030 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Veselilä 2 1000041940 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vihattu 1000024071 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Viipeilänmäki 1000034835 fyndplats
fyndplatser, historisk järnålder
 Virojärvi 1000042008 fast fornlämning
arbets- och tillverkningsplatser, arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Virojärvi 2 1000041991 övrigt kulturarvsobjekt
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Virtakallio 98040001 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Voistio 1000024072 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Voistio 2 1000041929 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Vuohisaari 1000002911 fast fornlämning
boplatser, bronsålder stenålder
 Yli-Heikkilä 1000031868 fast fornlämning
boplatser, järnålder
 Ylinen Viipurintie 1000022968 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Kukonkoivu 1000031927 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Kylä-Sipilä 1000031928 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Montero 1000031926 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Mäkelä 1000031925 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Pelto-Sipilä 1000031929 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylinen Viipurintie, Tenhiälä 1000031924 fast fornlämning
färdvägar, historisk
 Ylätalo 98040023 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Äijälä 1000044006 fyndplats
fyndplatser, järnålder
Humppila
 Aronoja 1000005292 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiidenpenkka 1000005270 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hintsa 1000005279 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkainmäki 1000005280 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Honkainniitty 1000005281 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Huhtaa (Huctis) 1000005369 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Huikaja 1000038687 fast fornlämning
förvärvsplatser för råmaterial, historisk
 Humppila (Humpila) 1000005370 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Humppilanjoen ranta 1000005282 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ihamäki 1 1000024661 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, stenålder
 Joenrantakallio 1000005273 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvenmäki 1000005276 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvenpää 1000005277 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Järvensuo 1 103010001 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, förvärvsplatser för råmaterial, stenålder tidig metallålder
 Järvensuo 2 103010002 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
förvärvsplatser för råmaterial, boplatser, tidig metallålder stenålder
 Järvensuo 3-4 103010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Järvensuo 5 1000005265 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Järvensuo 6 1000020802 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Kiipunjärvi 1000005283 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kiipunjärvi 1 1000024672 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koijoki Myllynkulman mylly 1000005373 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Koivisto (Koyisto) 1000005374 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kultakangas 1000005268 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kultasaari 1000005267 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kuusisto 1000005271 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lapinkalma 103010004 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Läpikäytävänmäki 1000005272 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Pajanala 1000005274 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Perkiönmäki 1000005284 fyndplats
fyndplatser, historisk
 Peuhkuri 1000005278 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, odaterad
 Porrassuo 1000005266 fast fornlämning till posten har bifogats bilder
boplatser, stenålder
 Rantakallio 1000024669 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Rautajärven pohja 1 1000005285 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautajärven pohja 2 1000005286 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rautajärvi 1000005269 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Rautaoja 1000005287 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Ruokojärvi 1000005288 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Rämölä 1000005275 möjlig fornlämning
boplatser, stenålder
 Taipale (Taipale) 1000005371 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Takaniitynlähde 1000005289 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Torppa 1 1000022016 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torppa 2 1000022017 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torppa 3 1000022018 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torppa 5 1000022020 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Torppa 6 1000022021 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Venäjä 1000005290 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Venäjä (Venäiä/Ryssböle) 1000005372 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Yli-Jaukkari 1000005291 fyndplats
fyndplatser, stenålder
Itis
 Ahola 1000002318 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Alestalo (Tapola) 142010003 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk järnålder
 Haapa-Kimola Niemelä 1000002259 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Haapa-Kimola Samppa 142500003 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Haapa-Kimola Taasianjoki 1000012820 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, modern
 Haikanniemi 142010036 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Haikari 142010023 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Harakkaniemi 142010004 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Hasusmäki 1000012917 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Haukkavuori 142010020 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder tidig metallålder
 Hellsberg 1000002270 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Hevoselanmäki 1000002273 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Hiekkamäki 1000012841 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Hietainmäki 1000012926 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Hiidensaari 142010017 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Hiidensalmi 142010044 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
gravplatser, järnålder tidig metallålder bronsålder
 Hiidenvuori 142010018 fast fornlämning
försvarsverk, järnålder medeltida
 Hiidenvuori 142090001 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Hiisiö 1000002249 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
stenkonstruktioner, historisk
 Hiisiöinen 142010028 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Hiisiöistenlammi 142010046 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Holstilan ratavartijan tontti 1000043301 övrigt objekt
boplatser, historisk
 Hongistonmäki 1000012857 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Huhdanpohja 1000002157 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Huhkaimenvuori 1000015165 övrigt objekt
konst, minnesmärken, modern
 Huhmarmäki (Huhmarmäki) 1000012788 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk medeltida
 Huhtalampi 1000023037 fyndplats
fyndplatser, odaterad
 Huvilahti 1000019371 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, historisk
 Iiskola 142010014 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Iitin kirkonkylä Haanmäki 1000012751 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Iitin kirkonkylä Pappila 1000012752 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Ilajanpohja 142010005 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Jermilä 142010033 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Jokipelto 1000002276 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Jokiranta 142010008 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
boplatser, stenålder
 Junkkarila 1000012921 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Jänispohjanlahti 142010047 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, tidig metallålder
 Kakarinkalliot 1000016425 fast fornlämning
konst, minnesmärken, historisk
 Kalmuniemi 142010025 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Kananoja 142010006 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
gravplatser, järnålder
 Karhunkinturi 1000034638 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Karhusaari 142010041 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Kaunissaari 142010048 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Kaunisto 142010007 fast fornlämning
gravplatser, järnålder
 Kauramaa (Kauramaa) 1000012803 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, järnålder historisk
 Keidas 142010016 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
boplatser, tidig metallålder
 Keinukallio 1000003067 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Kekkuri 1000002258 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Kelloniemi Haukkavuori 142010042 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter till posten har bifogats bilder
konst, minnesmärken, stenålder
 Kiisinkärki 1000007275 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kimola (Kimola/Vesi-Kimola) Väärtti 1000012355 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Kinturisuo 1000041952 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
 Kirkonkylä Torvikallio 142500001 övrigt objekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kirkonkylän kivi 142500004 möjlig fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
kult- och berättelseplatser, historisk
 Kivirappu 1000012823 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, bronsålder järnålder
 Kivisenaronkalliot 1000012867 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Koivumäki 1000002279 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koliseva (Koliseva) Vanhakylä 1000012819 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koliseva Myllyoja 1000012818 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
färdvägar, modern
 Kontinkangas 1000007607 borttagen fast fornlämning (ej skyddad) bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
gravplatser, historisk
 Kontvuori 1000012850 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Korpipelto 1000002272 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Koskenniska (Koskenniska) 1000012780 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Koskenranta 142010012 fast fornlämning
boplatser, stenålder tidig metallålder
 Kukkomäki 142010037 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Kulonpalonmäki 1000027472 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Kylä-Tyynelä 1 1000037420 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kylä-Tyynelä 2 1000037421 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Kymenkäänne 142010022 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Kymenrannantie 1000013972 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, odaterad
 Lapinsaari 142010040 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder bronsålder
 Lehtola 1000012730 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister till posten har bifogats bilder
stenkonstruktioner, historisk
 Linnankukkura 142010038 fast fornlämning
stenkonstruktioner, järnålder
 Linnasaari 142010049 fast fornlämning
boplatser, stenålder
 Lossinmäki 1000002267 fyndplats
fyndplatser, järnålder
 Luhdanmäki 1000003666 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, tidig metallålder
 Lyöttilä (Lyöttilä) Kylänmäki 1000012740 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lyöttilä Ruokosuo 1000012743 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Lyöttilä, Anttila 1000012839 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Lyöttilä, Isomäki 1000012848 övrigt kulturarvsobjekt bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
konst, minnesmärken, modern
 Lyöttilä, Seuraintalo 1000012924 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Lyöttilä, Töyrylä 1000012920 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Löllänvuori 1000019376 naturformation
naturformationer,
 Mertakallio 142010021 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
konst, minnesmärken, stenålder
 Metsälä 1000012822 fast fornlämning
gravplatser, järnålder bronsålder
 Metsäranta 1000002271 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Mustalampi 142010034 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
stenkonstruktioner, järnålder
 Mustamäki 1 1000008327 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustamäki 2 1000008328 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustamäki 3 1000008329 naturformation
naturformationer, ej definierad
 Mustaniemi 1000002266 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Myllytöyry 1000027473 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter
arbets- och tillverkningsplatser, historisk
 Märkjärvi 1000002256 fyndplats
fyndplatser, stenålder
 Niinimäentie 1000012866 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
försvarsverk, historisk
 Niinimäki (Niinimäki) Tillola 1000012745 fast fornlämning bifogade filer i fornlämningarnas projektregister
boplatser, historisk
 Noidanniemi 142010039 fast fornlämning bifogade filer i arkeologiska undersökningsrapporter