KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 311 hanketta
hakuehto: Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Kanta-Häme)
 
Forssa
 2005 Forssa Perusinventointi      
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2006 Haudankorva Salmistonmäki Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2011 Kiimassuo Tuulipuisto      
 2014 Linjapelto Kivikautisen asuinpaikan tarkkusinventointi ja koekuopitus      
Hattula
 1938 Pyhän Ristin kirkko Kirkon restauroinnissa ja kirkkomaan maansiirtotöissä tehdyt arkeologiset havainnot ja tutkimukset      
 1968 Hurttala, Herniäinen Mahdollisen tiilenvalmistuspaikan inventointi      
 1969 Herniäinen Tiilihaudan kaivaus      
 1975 Pyhän Ristin kirkko Salaojitukseen ja pintavesi-viemäröintiin liittyvät arkeologiset tutkimukset      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1987 Vanha kirkko Kaivaus      
 1988 HERNIÄINEN koekaivaus/ löytöpaikka      
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA      
 1992 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 Hattulan Vanha kirkko Kirkkomaan rakennusjäännöksen tutkimus ja konservointi      
 1993 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI 5 kaivaus/ polttokalmisto      
 1997 Entinen Tyrvännön pitäjä Asutushistoriallinen inventointi      
 1999 Hattula Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi      
 1999 Lepaa Tiilisakastin pohjoispuolisen kivirakenteen koekaivaus      
 2000 Hattula Rahkoila-Hämeenlinna Aulanko Tielinjan inventointi      
 2001 Retulansaari Osa-alueinventointi ja kartoitus      
 2001 Retulansaari, Ylikartanon karjapiha Salaojakaivaustyömaan valvonta      
 2002 Retulansaari Saloniemi Röykkiön kartoitus ja koekaivaus      
 2003 Retulansaari, Ylikartanon talli Koekuopitus      
 2004 Hattula Kaava-alueen inventointi      
 2005 Retula Ylikartano Kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2005 Retulansaari Röykkiökartoitus      
 2005 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus      
 2006 Lusin ranta-asemakaava-alue (Myllyaro-Mikkola) Rantakaavainventointi      
 2006 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus      
 2007 Mierola, Kirkkotie 10 Konekaivuun valvonta rakennuspaikalla      
 2008 Eteläiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Retula Huhtanen 2      
 2009 Keskeiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2011 Elolankärki Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalue      
 2012 Sattula arkeologinen koekaivaus keskiaikaisen kylänpaikan tuntumassa      
 2012 Toukola 1 Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännöksen ympäristön arkeologinen koekaivaus      
 2012 Vesunnan kartano Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi      
 2012 Vesunnan kartano 5 Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Kärsälänmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2013 Laurila SE ja Kiettara Esihistoriallisen/historiallisen röykkiöalueen koekaivaus      
 2013 Lepaa Hinnonmäki tarkkuusinventointi      
 2013 Monaalan kartano 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2013 MT 3051 väli Parolannummentie - Männistöntie Kevyenliikenteenväylän linjan arkeologinen inventointi      
 2013 Retula Retulansaari      
 2013 Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) Koekaivaukset      
 2014 Ent. Työväentalo Muinaisjäännösalueen dokumentointi Mervin kylässä      
 2014 Hakinharju 1 Kivikautisen asuinpaikan koetutkimus      
 2015 Kiettara Rautakautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus      
 2015 Vesunnan kartano 1 ja Vesunnan kartano 5 Tarkkuusinventointi      
 2015 Vesunta ja Lahdentaka Muinaisjäännöskartoitus maakaapelilinjalla      
 2015 Äijälä 1 Röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus      
 2016 Kiettara-Peltoitu Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella      
 2016 Lepaa Vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2016 Myllymäki Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella      
 2017 Hattula Nummi eli Vähä-Luolaja Konekaivuun valvonta      
 2017 Mierola Historiallisen kylänpaikan koekaivaus      
Hausjärvi
 2001 Teuronjoensuu S Kivikautisen asuinpaikan ja ajoittamattoman painanteen (”ryssänhaudan”) kaivaus      
 2001 Teuronjoki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Teuronjoensuu Hautamaisten painanteiden kaivaus      
 2003 Ryttylän Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2006 Vantaa Hokanmäki Röykkiöalueen tarkastus      
 2014 Monnin osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 2014 Ryttylä Merimiestien arkeologinen esitutkimus      
 2015 Vehkalukko Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi.      
Humppila
 1985 JÄRVENSUO kaivaus/ asuinpaikka      
 2001 Järvensuo 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Järvensuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Humppila Perusinventointi      
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2019 Järvensuo 1 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään paikalla      
 2019 Järvensuo 6 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään kohdalla.      
Hämeenlinna
 1919 Lammin kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1928 Hauhon kirkko Keskuslämmityksen asentamisen vuoksi tehdyt tutkimukset      
 1949 Hauhon kirkko Hautatutkimukset      
 1950 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvät tutkimustyöt ja arkeologinen seuranta      
 1956 Hauhon kirkko Lämpöjohtojen uudistamistyön arkeologinen tarkastus      
 1964 Rengon kirkko Sakariston lattian uusimisen vuoksi tehdyt tutkimustyöt      
 1967 Linnan kasarmit Vesi- ja viemäriverkoston uusimisen arkeologinen valvonta      
 1973 Hämeen linna Kehämuuritutkimukset, leipomo/sairaalarakennuksen koekaivaus      
 1984 Kirkko Rakennushistoriallinen ja arkeologinen tutkimus      
 1985 Lietsa, Haukivaho Siltaportaan kaivaus      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1986 MAAKAASUN PAIKALLISPUTKILINJAT      
 1986 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan koekaivaus      
 1987 Hattelmala Härkätien keskiaikaisen siltaraunion kaivaus      
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA      
 1987 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1987 VIIALA kaivaus/ Liikenne      
 1987 Viiala, Pitkäjärvi Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus      
 1988 PELTO-KUTILA (IHALAHONMÄKI) koekaivaus/ röykkiöalue      
 1988 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA      
 1989 HATTELMALA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1990 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 HATTELMALA, TYRYNOJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 KANTOLA JA KIRSTULA      
 1990 PELTOKUTILA, SILLANPIELI JA MATTILA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1991 51, 52 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 Vanha kirkkomaa Kaivaus kivisakariston vierustalla      
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA      
 1992 IITTALA JA HEINU, NUMMINMÄKI JA KAARNEENMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ röykkiö      
 1992 IMATRAN VOIMA kaivaus/ kalmisto      
 1992 Kunta Keskiaikaisen asutuksen arkeologinen inventointi      
 1992 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1993 PAIKKALA, IMATRAN VOIMA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA      
 1993 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 1994 Heinu, Kaarneenmäki Röykkiö- ja kaskipeltoalueen kaivaus      
 1994 IITTALA, NUMMINMÄKI Kaskiröykkiön kaivaus/ Asutus ja elinkeinot      
 1997 KIRSTULA, RIIHIMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1999 Hämeenlinna Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi      
 1999 Linnan pohjoispuoli Valokaapeliojan kaivauksen seuranta      
 2000 Hämeenlinna Aulanko-Hattula Rahkoila Tielinjan inventointi      
 2000 Luhtiala Aulangonlinna Rakennuksen perustuksen kaivuun valvonta muinaislinnan alueella      
 2000 Luhtiala, Aulanko, Kaalila Kivimuurin inventointi      
 2002 Hauho Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan inventointi ja koekaivaus      
 2002 Lempiönkärki Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan ja historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus      
 2002 Pelto-Katajisto Golf-kentän laajennusalueen inventointi      
 2003 Paikkala Tielinjan inventointi      
 2003 Tuulos Syrjäntaka, Pohjoinen ja Pannujärvi Kaava-alueen inventointi      
 2003 Vanajanlinna Golfkenttäalueen inventointi      
 2003 Vanha asemakaava-alue linnan pohjoispuolella Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2004 Hämeen linna Maa- ja puunäytteiden otto      
 2004 Kalvola Nikkilä Rautakautisen röykkiöalueen ympäristön koekaivaus      
 2004 Lammi Ormajärvi Yleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2004 Lammi Ormajärvi Kaava-alueen esihistoriallisten muinaisjäänösten inventointi      
 2005 Katumajärven itäpuoli Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2005 Lammi Kirkonkylän yleiskaavainventointi      
 2005 Linnankasarmien alue Koekaivaus ja näytteenoton valvonta      
 2005 Ojoinen Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2006 Sampo-Alajärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2007 Hauho Alvettula Adenius vesijohto- ja viemärilinjan tarkastus      
 2007 Hauho Luotia kaava-alue inventointi      
 2007 Hongisto inventointi      
 2007 Hämeenlinna-Hauho Valtatie 10:n parannusalue välillä Ruunumylly-Eteläinen      
 2007 Kartanonrannan asemakaava-alue, Katinen inventointi      
 2007 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvien kaivutöiden arkeologinen seuranta      
 2008 Aulanko 1 ja 2 Arkeologinen valvonta      
 2008 Laivaranta Laivarannan arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2008 Painokangas osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Rengon kirkko Salaojitustöiden valvonta ja kaivaus      
 2008 Salo (Neulavuori) kuppikiven ympäristön koekaivaus      
 2008 Vuorentaka Kylätontin koekaivaus      
 2009 Iittala-Keikkala kevyenliikenteen väylän inventointi      
 2009 Linnan kasarmialue Maanrakennustöiden valvonta      
 2010 Kauriala Uhrikivenkatu 11 Uhrikiven siirron esiselvitys      
 2010 Linnankasarmi Rivitalon rakennuspaikan (As Oy Hämeenlinnan Vouti) koekaivaus      
 2011 Tölkinmäenvainio Kirstula      
 2012 Eteläinen Suttenhaka Kaava-alueen inventointi      
 2012 Porraskoski (id 2600), tarkastussukellus      
 2012 Renko Raitalammi      
 2012 Siirintaustantien suunnittelualue muinaisjäännösinventointi      
 2012 Suosaaren (Harvialantie) suunnittelualue muinaisjäännösinventointi      
 2012 Vanajan kirkon hautausmaan laajennus arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2013 Hommosenkärki- eli saari 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2013 Hämeen linna Vallihaudan rakenteiden inventointi ja mittausdokumentointi      
 2013 Kurjenpesänsuo Tervarännin arkeologinen kaivaus      
 2013 Laurinkallio (Ristinaronkallio) Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Pokrinniemi Koekuopitus      
 2013 Tuuloksen kirkko Kirkkomaan arkeologinen kaivaus 2013      
 2013 Tuuloksen kirkko LVI- ja sähkökaapeliojien kaivamisen arkeologinen valvonta      
 2013 Vähä Valkjärven ruuhi Tarkastussukellus muinaisjäännösrekisterin kohteelle 2479      
 2014 Hämeen linna Vankilamuseo      
 2014 Hämeen linna Vallihaudan restaurointien arkeologinen valvonta      
 2014 Iittalan hyvinvointikeskus Asemakaavan muutosalueen tarkkuusinventointi      
 2014 Varikonniemi Maakaapelikaivun arkeologinen valvonta      
 2014 Visamäki Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2015 Hämeen linna Tykkitornin piha / Kruununleipomon itäseinä      
 2015 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Kasarmialue      
 2015 Imatran Voima 9 Kuitukaapelin asentamisen arkeologinen valvonta      
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaustöiden ym. kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Hämeen linna Vankilamuseon piha-alue      
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaus 2016 Työn dokumentointi      
 2016 Ojoinen Aluelämpö- ja vesiputkikaivannon sekä maakaapelireitin valvonta      
 2016 Tampereentie-Vanhankaupunginkatu Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta      
 2016 Vanhankaupunginkatu 11 Kaukolämpökaivutyön arkeologinen valvonta      
 2017 Hämeenlinna Hämeen linna Vallin korjaustyöiden konekaivun valvonta sekä koekaivaus.      
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Asemanrannan kaava-alueen koekaivaukset.      
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Pilareiden ja puiden poiston valvonta      
 2018 Hämeen linna Arkeologinen valvonta ja koekaivaus      
 2018 Hämeen linna, esilinnan piha, leipomon edusta. Sadevesihankeen perustustyön arkeologinen valvonta      
 2018 Hämeenlinna Katinsilta: Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta Elenia Oy:n sähkömaakaapelin kaivutyön valvonta Hämeenlinna (Lammin) Katinsilta.      
 2018 Hämeenlinna Miemala Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta      
 2018 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila Elenia Oy:n maakaapelin arkeologinen koekaivaus ja valvonta      
 2018 Hämeenlinna Vanha hautausmaa Vanhan hautausmaan valaistuksen uusimiseen liittyvä konekaivuun arkeologinen valvonta      
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Jätteiden poiston valvonta ja koekuopitus Varikonniemen alueella.      
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Huoltoreitin kaivun arkeologinen valvonta      
 2018 Vanhankaupunginlahti Arkeologinen vedenalaisinventointi paineviemärilinjalla      
 2019 Honkaliini 1, Vanhakartanonkylä , Gammelgård, Gammelgårdin kartano ja Sankola Kaivutyön valvonta Vanhakartonon-Kivismäen alueella sijaitsevilla muinaisjäännöskohteilla      
 2019 Honkasaari, Ilmoila, Lentolankärki 7, Lentolankärki 8 ja Tupala Sähkökaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta muinaisjäännöksillä      
 2019 Hämeen linna Kevennyskaivuun ym. valvonta      
 2019 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila arkeologinen valvonta Sähkön maakaapelin kaivutyön ja suuntaporauksen valvonta      
 2019 Riviera 1 Sähkön maakaapeloinnin arkeologinen valvonta      
Janakkala
 1984 Räikälä, Hakoinen, Kernaala, Monikkala Inventointi      
 1987 HAKOINEN      
 1987 HAKOINEN, RASI-PROJEKTI inventointi      
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA      
 1988 HAKOINEN, HAMPPULA inventointi      
 1988 HAKOINEN, VERÄJÄNSUU kaivaus/ polttokalmisto      
 1988 Lensunkallio Muinaisjäännösalueen kaivaus      
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA      
 1989 HAKOINEN, HAMPPULA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 HAKOINEN, KÖYKKÄLÄ koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 HAKOINEN, LENSUNKALLIO koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 Ikaloinen, Kiianlinna Linnavuoren laen ja ympäristön koekaivaus      
 1989 VIRALA, TAURULA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 VIRALA, TAURULA kaivaus/ asuinpaikka      
 2001 Palsanlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Haapajärven ja REhkan alue Rantayleiskaava-alueen tarkennusinventointi      
 2002 Harviala ja Turenki yleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Janakkala Turenki–Kirkonkylä Kevyen liikenteen väylän linjauksen inventointi      
 2007 Rastila asemakaava-alueen inventointi      
 2008 Janakkalan Harviala Kaava-alueen inventointi      
 2008 Vähä-Hiisi 1 ja 2 sekä Nuoliala      
 2011 Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki Kaksi maa-aineksen ottoaluetta      
 2012 Linnalahden kivikautinen asuinpaikka koekaivaus      
 2013 Kiianlinna Rautakautisen linnavuoren koekaivaus      
 2013 Tervavuori inventointi      
 2013 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan kaivaus ja hautapaikan ympäristön tarkastus      
 2014 Hangastenmäki Varhaiskeskiaikaisen mäkilinnan tarkastus      
 2014 Tervavuori Hiilimiilujen arkeologinen kaivaus      
 2014 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön kartoitus      
 2015 HAKOINEN HANGASTENMÄKI Arkeologinen koekaivaus ja kartoitus      
 2015 Niemenpään Hamppula Koekaivaus      
 2015 Piiliönkallio Maa-aineksenottoalueen muinaisjäännösinventointi      
 2015 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön koekaivaus      
 2018 Janakkala, Hakoistenlinnan muinaisjäännösalueella sekä Kekki-Heikkilän ja Räikälänjoen kohteissa. Elenia Oy:n sähkömaakaapeloinnin valvonta      
 2019 Melkkola Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta      
Jokioinen
 2003 Jokioisten kartano Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Jokioinen Perusinventointi      
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2006 Jokioinen VT2 ohituskaista (varalaskupaikka) ja Latovainion liittymä Tienparannuksen inventointi      
 2018 Jokioinen Latovainio Maakaapelin konekaivuun valvonta      
 2018 Jokioinen, Jänhijoki Maakaapelityön arkeologinen valvonta Jänhijoen muinaisjäännöksellä.      
 2019 Jokioinen Kiipu, Kiipun torppa, Rehtijärvi, Minkiö, Saartenkylä ja Humppila Huhtaa Arkeologinen koetutkimus ja valvonta      
Loppi
 1985 MAKASIININMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ löytöpaikka      
 1986 MAKASIININMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 LAUNONEN, ILOMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 2001 Antinnokka 1-2 Kivi- ja rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiöiden kaivaus      
 2001 Lehtimäki Kivi–rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiön kaivaus      
 2001 Pilpala Tevännön eteläranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Topeno Valkeaveden kannas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Karhumäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Saukonnokka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Antinniemi ranta-asemakaava inventointi      
 2007 Joentaan kylä Tarkkuusinventointi ja koekuopitus      
 2008 Jokila Ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2008 Räyskälän leirikeskus Kaava-alueen inventointi      
 2011 Riitalan yhteismetsä Parkuvan kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Jokila 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2014 UPM Kymmene Oyj:n pienten vesistöjen ranta-asemakaava-alue Rautakosken ruukki sekä Punelian ja Sakaran länsirannat, Kontiolammi, Luotlammi      
 2017 Pietilä Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2019 Antinniemi, Kuitikas, Salon kartano 1. Sähkömaakaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta      
 2019 Ojajärven uimaranta Tarkkuusinventointi      
Riihimäki
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA      
 1998 SILMÄKENEVA, AHJOPALO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 SINIVUOKKONIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia      
 2000 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia      
 2001 Riihimäki Perusinventointi      
 2001 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivaus ja koekuopitus      
 2002 Arolammi Sinivuokkoniemi Kivikautisen suokohteen kaivaus      
 2002 Riihimäki Perusinventointi      
 2002 Silmäkeneva E Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Silmäkenevan saari 3 B Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Silmäkeneva Suoalueen ja kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Herajoki Parmala asemakaava-alue inventointi      
 2006 Kalmun asemakaava-alueen inventointi kaava-alue inventointi      
 2014 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke      
 2015 Parooninmäki Asemakaava-alueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä esiselvitys      
 2015 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke      
 2017 Riihimäki Parooninmäki asemakaavoitettavan suoalueen arkeologinen tutkimus Parooninmäen asemakaava ja asemakaavamuutos alueen arkeologinen koekaivaus      
Tammela
 1969 Tammelan kirkko Lämmityslaitteiston uusimisen yhteydessä tehdyt rakennusarkeologiset tutkimukset      
 1986 KANKAINEN kaivaus/ röykkiö      
 1987 Porras, Pernunmäki Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus      
 1991 KALLIO, MUSTASAARI kaivaus/ röykkiö      
 1996 7 KANKAINEN kaivaus/ löytöpaikka      
 1997 7 KANKAINEN kaivaus/ röykkiöalue      
 1999 Kankainen Historiallisen kohteen kaivaus      
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2007 Tammela Yrjölanpelto, Kulmala, Ranta ja Uusi-Markkula Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2008 Uusi-Markkula kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2009 Keskinen Kuoppajäännöksen koekaivaus      
 2009 Rautakauden periodi-inventointi      
 2009 Vaihijoki 1 Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Pyhäjärven ja Kuivajärven välinen kannas arkeologinen inventointi      
 2010 Venesilta muinaisjäännösten koekaivauksia      
 2011 Kiimassuon Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011      
 2012 Lamala, Saari, Porras Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hankkeen suunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Kellarimäki Porras      
 2013 Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Syrjälä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
 2014 Mustiala Arkeologinen inventointi navettakokonaisuuden suunnittelualueella 2014      
 2015 Hykkilä Mikkola Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
 2015 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen kaivaus      
 2015 Lunkaa Mäkilä ja Pietilä Historiallisen ajan kylätontin koekaivauksia      
 2015 Lunkaa Vanhakylänpelto Peltoalueen tarkastus ja prospektointi      
 2016 Lunkaa Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta VALVONTA      
Ypäjä
 2001 Ypäjä Perusinventointi      
 2004 Kurjenmäki W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Ypäjä Kaava-alueiden inventointi      
 2006 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2009 Perttula (Bertula) NE keskiaikaisen kylätontin koekaivaus      
 2014 Kurjenmäki W ja Kurjenmäki NE Siirtoviemärilinjan koekaivaus      
 2017 Ypäjänkylä Viemärilinjan kaivutöiden valvonta      
 2018 Varsanoja-Kärrinmäentie Arkeologinen valvonta      
 

© Museovirasto