Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 404 hanketta
hakuehto: Kanta-Häme

 
Forssa
 2005 Forssa Perusinventointi
 2005 historiallisen ajan muinaisjäännökset inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Haudankorva Salmistonmäki Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2011 Kiimassuo Tuulipuisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Linjapelto Kivikautisen asuinpaikan tarkkusinventointi ja koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Kojo osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Wiksbergin kartano Tarkkuusinventointi
Hattula
 1938 Pyhän Ristin kirkko Kirkon restauroinnissa ja kirkkomaan maansiirtotöissä tehdyt arkeologiset havainnot ja tutkimukset
 1968 Hurttala, Herniäinen Mahdollisen tiilenvalmistuspaikan inventointi
 1969 Herniäinen Tiilihaudan kaivaus
 1975 Pyhän Ristin kirkko Salaojitukseen ja pintavesi-viemäröintiin liittyvät arkeologiset tutkimukset
 1985 TARKISTETTAVA
 1987 Vanha kirkko Kaivaus
 1988 HERNIÄINEN koekaivaus/ löytöpaikka
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 Hattulan Vanha kirkko Kirkkomaan rakennusjäännöksen tutkimus ja konservointi
 1993 IHALEMPI, TORTTOLANMÄKI 5 kaivaus/ polttokalmisto
 1997 Entinen Tyrvännön pitäjä Asutushistoriallinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Hattula Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi
 1999 Lepaa Tiilisakastin pohjoispuolisen kivirakenteen koekaivaus
 2000 Hattula Rahkoila-Hämeenlinna Aulanko Tielinjan inventointi
 2001 Retulansaari Osa-alueinventointi ja kartoitus
 2001 Retulansaari, Ylikartanon karjapiha Salaojakaivaustyömaan valvonta
 2002 Retulansaari Saloniemi Röykkiön kartoitus ja koekaivaus
 2003 Retulansaari, Ylikartanon talli Koekuopitus
 2004 Hattula Kaava-alueen inventointi
 2005 Retula Ylikartano Kaivutöiden arkeologinen valvonta
 2005 Retulansaari Röykkiökartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus
 2006 Lusin ranta-asemakaava-alue (Myllyaro-Mikkola) Rantakaavainventointi
 2006 Retulansaari Myllymäki Rautakautisen asuinpaikan/kalmiston kaivaus
 2007 Mierola, Kirkkotie 10 Konekaivuun valvonta rakennuspaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Eteläiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Retula Huhtanen 2 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Keskeiset osat Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Elolankärki Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Sattula arkeologinen koekaivaus keskiaikaisen kylänpaikan tuntumassa liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Toukola 1 Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännöksen ympäristön arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vesunnan kartano Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vesunnan kartano 5 Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Kärsälänmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2013 Laurila SE ja Kiettara Esihistoriallisen/historiallisen röykkiöalueen koekaivaus
 2013 Lepaa Hinnonmäki tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Monaalan kartano 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2013 MT 3051 väli Parolannummentie - Männistöntie Kevyenliikenteenväylän linjan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Retula Retulansaari liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) Koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Ent. Työväentalo Muinaisjäännösalueen dokumentointi Mervin kylässä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hakinharju 1 Kivikautisen asuinpaikan koetutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kiettara Rautakautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus
 2015 Vesunnan kartano 1 ja Vesunnan kartano 5 Tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Vesunta ja Lahdentaka Muinaisjäännöskartoitus maakaapelilinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Äijälä 1 Röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus
 2016 Kiettara-Peltoitu Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella
 2016 Lepaa Vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Myllymäki Arkeologinen valvonta rautakautisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hattula Nummi eli Vähä-Luolaja Konekaivuun valvonta
 2017 Mierola Historiallisen kylänpaikan koekaivaus
 2019 Poransaaren asemakaava-alue arkeologinen inventointi
 2019 Pukarojärvi Arkeologinen inventointi
 2021 Kouvala Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Kärsälänmäki 2 Tarkkuusinventointi rautakautisella löytöpaikalla ja sen ympäristössä
 2021 Lepaa Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Vesunta Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2021 Vesunta Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Vesunta Mahdollisen kivirakennuksen kohdeinventointi ja maatutkaus
 2022 Retula Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus
 2023 Hattulan Pyhän Ristin kirkko (1000014809), Mierola (1000008732) ja Rahkoila (1000013924) Valokaapelin kaivuun valvonta
 2023 Lepaa osayleiskaava-alue Arkeologinen inventointi
 2023 Lintusuo Aurinkopuiston hankealueen arkeologinen inventointi
 2023 Niinimäki Tuulivoimapuistoalueen arkeologinen inventointi
 2023 Puotilan rautakautinen hautaröykkiöalue, kaapelikaivutyön valvonta
 2023 Suontaka Maalämpökaivantojen arkeologinen valvonta
 2023 Tyrvännöntie Arkeologinen valvonta
 2023 Ventola Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
Hausjärvi
 2001 Teuronjoensuu S Kivikautisen asuinpaikan ja ajoittamattoman painanteen (”ryssänhaudan”) kaivaus
 2001 Teuronjoki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Teuronjoensuu Hautamaisten painanteiden kaivaus
 2003 Ryttylän Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Vantaa Hokanmäki Röykkiöalueen tarkastus
 2014 Monnin osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Ryttylä Merimiestien arkeologinen esitutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Vehkalukko Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hikiä – kirkonkylä Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Oitti Asemakaavan muutosalueen (korttelit 107 ja 110) arkeologinen inventointi
 2021 Hikiä - kirkonkylä Osayleiskaavan laajennusalueiden arkeologinen inventointi
 2021 Huhtainnummen soranottoalueen laajennus Arkeologinen inventointi
 2021 Varunteenkoski jokiuoman rannat Tarkkuusinventointi
 2024 Ryttylä Tarkkuusinventointi
Humppila
 1985 JÄRVENSUO kaivaus/ asuinpaikka
 2001 Järvensuo 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Järvensuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Humppila Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Järvensuo 1 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään paikalla
 2019 Järvensuo 6 Koekaivaus suunnitellun voimajohtopylvään kohdalla.
 2020 Järvensuo 1
 2020 Järvensuo 1 ja Järvensuo 3-4 Tutkimuskaivaus
 2021 Järvensuo 1 Arkeologiset kaivaukset kivi- ja mahdollisesti varhaismetallikautisella suoasuinpaikalla.
 2021 Torppa 5 Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2022 Järvensuo 6 Koekaivaus suunnitellulla sähköpylvään paikalla
 2023 Järvensuo 1 Näytteiden otto
Hämeenlinna
 1919 Lammin kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1928 Hauhon kirkko Keskuslämmityksen asentamisen vuoksi tehdyt tutkimukset
 1949 Hauhon kirkko Hautatutkimukset
 1950 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvät tutkimustyöt ja arkeologinen seuranta
 1956 Hauhon kirkko Lämpöjohtojen uudistamistyön arkeologinen tarkastus
 1964 Rengon kirkko Sakariston lattian uusimisen vuoksi tehdyt tutkimustyöt
 1967 Linnan kasarmit Vesi- ja viemäriverkoston uusimisen arkeologinen valvonta
 1973 Hämeen linna Kehämuuritutkimukset, leipomo/sairaalarakennuksen koekaivaus
 1984 Kirkko Rakennushistoriallinen ja arkeologinen tutkimus
 1985 Lietsa, Haukivaho Siltaportaan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 MAAKAASUN PAIKALLISPUTKILINJAT
 1986 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan koekaivaus
 1987 Hattelmala Härkätien keskiaikaisen siltaraunion kaivaus
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1987 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1987 VIIALA kaivaus/ Liikenne
 1987 Viiala, Pitkäjärvi Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus
 1988 PELTO-KUTILA (IHALAHONMÄKI) koekaivaus/ röykkiöalue
 1988 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA
 1989 HATTELMALA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1990 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 HATTELMALA, TYRYNOJA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 KANTOLA JA KIRSTULA
 1990 PELTOKUTILA, SILLANPIELI JA MATTILA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1991 51, 52 AULANKO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 Vanha kirkkomaa Kaivaus kivisakariston vierustalla
 1991 VT 3, PAROLA - IITTALA
 1992 IITTALA JA HEINU, NUMMINMÄKI JA KAARNEENMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ röykkiö
 1992 IMATRAN VOIMA kaivaus/ kalmisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Kunta Keskiaikaisen asutuksen arkeologinen inventointi
 1992 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1993 PAIKKALA, IMATRAN VOIMA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA
 1993 Varikonniemi Myöhäisrautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivaus
 1994 Heinu, Kaarneenmäki Röykkiö- ja kaskipeltoalueen kaivaus
 1994 IITTALA, NUMMINMÄKI Kaskiröykkiön kaivaus/ Asutus ja elinkeinot
 1997 KIRSTULA, RIIHIMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Hämeenlinna Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi
 1999 Linnan pohjoispuoli Valokaapeliojan kaivauksen seuranta
 2000 Hämeenlinna Aulanko-Hattula Rahkoila Tielinjan inventointi
 2000 Luhtiala Aulangonlinna Rakennuksen perustuksen kaivuun valvonta muinaislinnan alueella
 2000 Luhtiala, Aulanko, Kaalila Kivimuurin inventointi
 2002 Hauho Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan inventointi ja koekaivaus
 2002 Lempiönkärki Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan ja historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus
 2002 Pelto-Katajisto Golf-kentän laajennusalueen inventointi
 2003 Paikkala Tielinjan inventointi
 2003 Tuulos Syrjäntaka, Pohjoinen ja Pannujärvi Kaava-alueen inventointi
 2003 Vanajanlinna Golfkenttäalueen inventointi
 2003 Vanha asemakaava-alue linnan pohjoispuolella Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2004 Hämeen linna Maa- ja puunäytteiden otto
 2004 Kalvola Nikkilä Rautakautisen röykkiöalueen ympäristön koekaivaus
 2004 Lammi Ormajärvi Yleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Lammi Ormajärvi Kaava-alueen esihistoriallisten muinaisjäänösten inventointi
 2005 Katumajärven itäpuoli Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Lammi Kirkonkylän yleiskaavainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Linnankasarmien alue Koekaivaus ja näytteenoton valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Ojoinen Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Sampo-Alajärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hauho Alvettula Adenius vesijohto- ja viemärilinjan tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Hauho Luotia kaava-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hongisto inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hämeenlinna-Hauho Valtatie 10:n parannusalue välillä Ruunumylly-Eteläinen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kartanonrannan asemakaava-alue, Katinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tuuloksen kirkko Korjaustöihin liittyvien kaivutöiden arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Aulanko 1 ja 2 Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Laivaranta Laivarannan arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Painokangas osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Rengon kirkko Salaojitustöiden valvonta ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Salo (Neulavuori) kuppikiven ympäristön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vuorentaka Kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Iittala-Keikkala kevyenliikenteen väylän inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Linnan kasarmialue Maanrakennustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kauriala Uhrikivenkatu 11 Uhrikiven siirron esiselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Linnankasarmi Rivitalon rakennuspaikan (As Oy Hämeenlinnan Vouti) koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Tölkinmäenvainio Kirstula liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Eteläinen Suttenhaka Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Porraskoski (id 2600), tarkastussukellus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Renko Raitalammi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Siirintaustantien suunnittelualue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Suosaaren (Harvialantie) suunnittelualue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vanajan kirkon hautausmaan laajennus arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Hommosenkärki- eli saari 1 Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2013 Hämeen linna Vallihaudan rakenteiden inventointi ja mittausdokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kurjenpesänsuo Tervarännin arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Laurinkallio (Ristinaronkallio) Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Pokrinniemi Koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tuuloksen kirkko Kirkkomaan arkeologinen kaivaus 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tuuloksen kirkko LVI- ja sähkökaapeliojien kaivamisen arkeologinen valvonta
 2013 Vähä Valkjärven ruuhi Tarkastussukellus muinaisjäännösrekisterin kohteelle 2479 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Hämeen linna Vankilamuseo liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Hämeen linna Vallihaudan restaurointien arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Iittalan hyvinvointikeskus Asemakaavan muutosalueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Varikonniemi Maakaapelikaivun arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Visamäki Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Hämeen linna Tykkitornin piha / Kruununleipomon itäseinä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Kasarmialue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Imatran Voima 9 Kuitukaapelin asentamisen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaustöiden ym. kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vankilamuseon piha-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeen linna Vallihaudan korjaus 2016 Työn dokumentointi
 2016 Ojoinen Aluelämpö- ja vesiputkikaivannon sekä maakaapelireitin valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Tampereentie-Vanhankaupunginkatu Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Vanhankaupunginkatu 11 Kaukolämpökaivutyön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Hämeen linna Vallin korjaustyöiden konekaivun valvonta sekä koekaivaus. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Asemanrannan kaava-alueen koekaivaukset. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hämeenlinna Varikonniemensuo Pilareiden ja puiden poiston valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeen linna Arkeologinen valvonta ja koekaivaus
 2018 Hämeen linna, esilinnan piha, leipomon edusta. Sadevesihankeen perustustyön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Katinsilta: Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta Elenia Oy:n sähkömaakaapelin kaivutyön valvonta Hämeenlinna (Lammin) Katinsilta. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Miemala Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila Elenia Oy:n maakaapelin arkeologinen koekaivaus ja valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hämeenlinna Vanha hautausmaa Vanhan hautausmaan valaistuksen uusimiseen liittyvä konekaivuun arkeologinen valvonta
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Jätteiden poiston valvonta ja koekuopitus Varikonniemen alueella.
 2018 Hämeenlinna Varikonniemi Huoltoreitin kaivun arkeologinen valvonta
 2018 Vanhankaupunginlahti Arkeologinen vedenalaisinventointi paineviemärilinjalla
 2019 Honkaliini 1, Vanhakartanonkylä , Gammelgård, Gammelgårdin kartano ja Sankola Kaivutyön valvonta Vanhakartonon-Kivismäen alueella sijaitsevilla muinaisjäännöskohteilla
 2019 Honkasaari, Ilmoila, Lentolankärki 7, Lentolankärki 8 ja Tupala Sähkökaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta muinaisjäännöksillä
 2019 Hämeen linna Kevennyskaivuun ym. valvonta
 2019 Hämeenlinna Vanajan vanha pappila arkeologinen valvonta Sähkön maakaapelin kaivutyön ja suuntaporauksen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Riviera 1 Sähkön maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2020 Aulangonlinna Maakaapelilinjan kaivun valvonta
 2020 Heikkilä 1 Sähkökaapelilinjan arkeologinen tarkkuusinventointi.
 2020 Heikkilä 1 Sähkökaapelilinjan konekaivuun valvonta
 2020 Hämeen linna Valvonta
 2020 Hämeen linna. Päälinna Päälinnan huonetilan 107 holvin avauksen valvonta ja dokumentointi 7.9.2020
 2020 Hämeen linnan kehämuurirakennuksen huoneen 148 dokumentointi ja koekaivaus Koekaivaus ja valvonta
 2020 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue, Kasarmialue, rakennus 9 Salaojaputkien kaivuun valvonta
 2020 Lehdesmäenjoki 1 Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta
 2020 LINNANKASARMI. Rakennus 9 Arkeologinen valvonta ja koetutkimus
 2020 Peltomaa ja Jokirinne Koekaivaus maakaapelilinjalla
 2020 Tuuloksen Paadenkolun kiertotalouspuiston alue arkeologinen inventointi
 2021 Asemantausta Klerckerin puisto Muinaisjäännöksen arkistoselvitys, maastotarkastus ja rajaaminen
 2021 Hämeen linna. Pohjoisen sillan uusiminen ja vallikorjaus Kaivutöiden valvonta
 2021 Hämeenlinna (Hauho) Vähä-Heikkilä, Pihlajisto ja Länsi-Hahkiala 2. Sähkömaakaapelin kaivun valvonta
 2021 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Vesilinjan kaivutyön Valvonta
 2021 Kankainen ja Hangasmäki Maakaapelilinjojen kaivun arkeologinen valvonta
 2021 Linnakasarmi rakennus 9 ja jääkellari Valvonta
 2021 Montola (Mondola, Mondola by) maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2021 Talola, Kontuniemi, Skytte 3 ja Katajamäki itäpuoli Maakaapeliojien kaivun arkeologinen valvonta
 2022 Alilaurila Muinaisjäännösalueen rajaaminen asema-kaava-alueella.
 2022 Aulangonlinna Luvattoman kajoamisen dokumentointi ja ennallistuksen valvonta
 2022 Hangasmäki Sähköaseman suunnittelualueen arkeologinen inventointi
 2022 Hämeen linna, läntinen valli 2. puolibastioni korjaustyömaan arkeologinen valvonta
 2022 Kaarneenmäki Sähkömaakaapelilinjan koetutkimus ja valvonta
 2022 Suttenhaka Koekaivaus
 2022 Varikonniemi Arkeologinen koekairaus suunnitellun paineviemärin linjalla
 2023 Hämeen linnan eteläinen kivisilta Kaivuutyön valvonta ja dokumentointi
 2023 HÄMEENLINNA Miemala arkeologinen tarkkuusinventointi arkeologinen tarkkuusinventointi asemakaavoitettavalla alueella
 2023 Lakeissuontien eteläpuolen (Tervalammintie 99) asemakaava-alue Arkeologinen inventointi
 2023 Mettola-Mäskälä Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2023 Parolan historiallinen kylätontti Tarkkuusinventointi
 2024 Hämeen linna Vuoden 2024 kaivutöiden valvonta
 2024 Hämeenlinnan vanha asemakaava-alue Kaapelilinjan ja perustusten kaivutyön valvonta
 2024 Mettola Kaava-alueen tarkkuusinventointi
 2024 Suttenhaka Kaivaus
Janakkala
 1984 Räikälä, Hakoinen, Kernaala, Monikkala Inventointi
 1987 HAKOINEN
 1987 HAKOINEN, RASI-PROJEKTI inventointi
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1988 HAKOINEN, HAMPPULA inventointi
 1988 HAKOINEN, VERÄJÄNSUU kaivaus/ polttokalmisto
 1988 Lensunkallio Muinaisjäännösalueen kaivaus
 1988 VT3 MOOTTORITIELINJA
 1989 HAKOINEN, HAMPPULA koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 HAKOINEN, KÖYKKÄLÄ koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 HAKOINEN, LENSUNKALLIO koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 Ikaloinen, Kiianlinna Linnavuoren laen ja ympäristön koekaivaus
 1989 VIRALA, TAURULA koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 VIRALA, TAURULA kaivaus/ asuinpaikka
 2001 Palsanlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Haapajärven ja REhkan alue Rantayleiskaava-alueen tarkennusinventointi
 2002 Harviala ja Turenki yleiskaava-alueen inventointi
 2007 Janakkala Turenki–Kirkonkylä Kevyen liikenteen väylän linjauksen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Rastila asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Janakkalan Harviala Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vähä-Hiisi 1 ja 2 sekä Nuoliala liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki Kaksi maa-aineksen ottoaluetta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Linnalahden kivikautinen asuinpaikka koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kiianlinna Rautakautisen linnavuoren koekaivaus
 2013 Tervavuori inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan kaivaus ja hautapaikan ympäristön tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hangastenmäki Varhaiskeskiaikaisen mäkilinnan tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Tervavuori Hiilimiilujen arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön kartoitus
 2015 HAKOINEN HANGASTENMÄKI Arkeologinen koekaivaus ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Niemenpään Hamppula Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Piiliönkallio Maa-aineksenottoalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Tupala Keskiaikaisen ruumishaudan ympäristön koekaivaus
 2018 Janakkala, Hakoistenlinnan muinaisjäännösalueella sekä Kekki-Heikkilän ja Räikälänjoen kohteissa. Elenia Oy:n sähkömaakaapeloinnin valvonta
 2019 Melkkola Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta
 2020 Harvialan osayleiskaava-alue Arkeologinen inventointi
 2020 Hällilä Sähkömaakaapelin konekaivuun valvonta
 2020 Kusiaismäki arkeologinen inventointi
 2020 Palsanlahti Kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi
 2021 Hällilä ja Tupala Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta
 2021 Kodjala Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi
 2021 Tervakoski–Leppäkoski Sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointi
 2022 Kodjala (Koljala) Kevyenliikenteen väylän arkeologinen tarkkuusinventointi
 2022 Peltosaari 2 Rautakautisen polttokenttäkalmiston koekaivaus
 2023 Hakoistenlinna ja Unikkolinna, arkeologinen tarkkuusinventointi ja koekaivaus
 2023 JANAKKALA Tervakoski Aurinkovoimala-alueiden arkeologinen inventointi 2023
Jokioinen
 2003 Jokioisten kartano Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Jokioinen Perusinventointi
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Jokioinen VT2 ohituskaista (varalaskupaikka) ja Latovainion liittymä Tienparannuksen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Jokioinen Latovainio Maakaapelin konekaivuun valvonta
 2018 Jokioinen, Jänhijoki Maakaapelityön arkeologinen valvonta Jänhijoen muinaisjäännöksellä. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Jokioinen Kiipu, Kiipun torppa, Rehtijärvi, Minkiö, Saartenkylä ja Humppila Huhtaa Arkeologinen koetutkimus ja valvonta
 2020 Savikko 1 ja Peltola Sähkön maakaapeloinnin valvonta
Loppi
 1985 MAKASIININMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ löytöpaikka
 1986 MAKASIININMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 LAUNONEN, ILOMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 2001 Antinnokka 1-2 Kivi- ja rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiöiden kaivaus
 2001 Lehtimäki Kivi–rautakautisen asuinpaikan sekä kiviröykkiön kaivaus
 2001 Pilpala Tevännön eteläranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Topeno Valkeaveden kannas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Karhumäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Saukonnokka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2007 Antinniemi ranta-asemakaava inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Joentaan kylä Tarkkuusinventointi ja koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Jokila Ranta-asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Räyskälän leirikeskus Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Riitalan yhteismetsä Parkuvan kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Jokila 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 UPM Kymmene Oyj:n pienten vesistöjen ranta-asemakaava-alue Rautakosken ruukki sekä Punelian ja Sakaran länsirannat, Kontiolammi, Luotlammi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Pietilä Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2019 Antinniemi, Kuitikas, Salon kartano 1. Sähkömaakaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta
 2019 Ojajärven uimaranta Tarkkuusinventointi
 2020 Loppi Kesijärvi ranta-asemakaava arkeologinen selvitys
 2021 Joentaka 3 - 1. maailmansodan puolustusvarustusten dokumentointi 16.11.2021 Dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Loppi Kesijärvi ranta-asemakaavan arkeologinen selvitys Osa 2 Maastotarkastus
 2023 Läyliäisten kylä Sähkökaapelin konekaivuun valvonta
 2023 Nummistenjoen myllypato Arkistoselvitys ja arkeologinen tarkkuusinventointi
Riihimäki
 1987 RIIHIMÄKI-HÄMEENLINNA TIELINJA
 1998 SILMÄKENEVA, AHJOPALO koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 SINIVUOKKONIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia
 2000 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia
 2001 Riihimäki Perusinventointi
 2001 Silmäkenevan muinaisjärven ympäristö Kivikautisten asuinpaikkojen kaivaus ja koekuopitus
 2002 Arolammi Sinivuokkoniemi Kivikautisen suokohteen kaivaus
 2002 Riihimäki Perusinventointi
 2002 Silmäkeneva E Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Silmäkenevan saari 3 B Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Silmäkeneva Suoalueen ja kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Herajoki Parmala asemakaava-alue inventointi
 2006 Kalmun asemakaava-alueen inventointi kaava-alue inventointi
 2014 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Parooninmäki Asemakaava-alueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä esiselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Silmäkeneva Karoliina - Herajoki 110 kV voimajohtohanke liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Riihimäki Parooninmäki asemakaavoitettavan suoalueen arkeologinen tutkimus Parooninmäen asemakaava ja asemakaavamuutos alueen arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Herajoen keskusta Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2023 RIIHIMÄKI Siirtola ja Riihiviita Aurinkovoimala hankealueiden arkeologinen inventointi 2023 arkeologinen inventointi
 2023 Riihimäki yleiskaava Historiallisen ajan arkeologinen inventointi
Tammela
 1969 Tammelan kirkko Lämmityslaitteiston uusimisen yhteydessä tehdyt rakennusarkeologiset tutkimukset
 1986 KANKAINEN kaivaus/ röykkiö
 1987 Porras, Pernunmäki Härkätien keskiaikaisen tieraunion kaivaus
 1991 KALLIO, MUSTASAARI kaivaus/ röykkiö
 1996 7 KANKAINEN kaivaus/ löytöpaikka
 1997 7 KANKAINEN kaivaus/ röykkiöalue
 1999 Kankainen Historiallisen kohteen kaivaus
 2005 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Tammela Yrjölanpelto, Kulmala, Ranta ja Uusi-Markkula Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Uusi-Markkula kivikautisen asuinpaikan kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Keskinen Kuoppajäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Rautakauden periodi-inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vaihijoki 1 Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Pyhäjärven ja Kuivajärven välinen kannas arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Venesilta muinaisjäännösten koekaivauksia liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kiimassuon Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Lamala, Saari, Porras Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hankkeen suunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kellarimäki Porras liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Syrjälä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Mustiala Arkeologinen inventointi navettakokonaisuuden suunnittelualueella 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Hykkilä Mikkola Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lepokallio Rautakautisen hautapaikan arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lunkaa Mäkilä ja Pietilä Historiallisen ajan kylätontin koekaivauksia liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lunkaa Vanhakylänpelto Peltoalueen tarkastus ja prospektointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lunkaa Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta VALVONTA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2021 Liesjärven kansallispuisto Arkeologinen inventointi
 2021 Portaan kappelinpelto Koeaivaus
 2022 Liesjärvi Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2023 Portaan maalinnoitus arkeologinen kaivaus
Ypäjä
 2001 Ypäjä Perusinventointi
 2004 Kurjenmäki W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Ypäjä Kaava-alueiden inventointi
 2006 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Perttula (Bertula) NE keskiaikaisen kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kurjenmäki W ja Kurjenmäki NE Siirtoviemärilinjan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ypäjänkylä Viemärilinjan kaivutöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Varsanoja-Kärrinmäentie Arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Palikkala/Lava (Pallikka/Laffua) Kotomäki, Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus 19.-23.4.2021 Kaivaus
 2023 Hyrsylänkulma Aurinkovoimapuistoalueen arkeologinen inventointi 2023 Aurinkovoimapuistoalueen arkeologinen inventointi
 2023 Kahden aurinkovoimala-alueen ja sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointi Inventointi
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste