Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 1277 hanketta
hakuehto: Varsinais-Suomi

 
Aura
 1999 Aura Perusinventointi
 2017 Isosimola Maakaapelin kaivuutyön valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Suni-Keskitalo
 2021 Asemanseudun taajama, valtatie 9 liikennealue ja Aurajokilaakson osayleiskaava-alue Inventointi
Kaarina
 1877 Kuusiston piispanlinna
 1879 Kuusiston piispanlinna
 1976 ent. Piikkiö Pukkilan kartano Pukkilan kartanon sivurakennuksen kellarin ja sen ulkopuolen kaivaukset 8.9.-9.11.1976
 1985 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1986 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ kalmisto
 1986 ISOHEPOJOKI, LAUSMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1987 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ ruumiskalmisto
 1987 MOISIO, MOISION ALITALO koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 Piikkiö-Paimio tielinja tarkastusinventointi
 1987 TARKISTETTAVA
 1987 TURKU-PAIMIO MOOTTORITIELINJA
 1989 HULKKIO koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 HULKKIO kaivaus/ asuinpaikka
 1990 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 HULKKIO kaivaus/ asuinpaikka
 1991 Kausela Koekaivaus
 1991 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 RUNKO, KOSKENHAKA/ONNELA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1992 HULKKIO, TIKANTONTTI kaivaus/ asuinpaikka
 1992 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ löytöpaikka
 1992 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 HULKKIO, TIKANTONTTI kaivaus/ asuinpaikka
 1993 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 MAAKASTO, TAMMENMÄKI
 1993 RUNKO, KOSKENHAKA/KOSKI kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Kuusiston piispanlinna Korjaustöihin liittyvä kaivaus
 1995 Piikkiö perusinventointi
 1996 HIISKANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1996 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihanurkkauksen kaivaus
 1996 Kuusiston piispanlinna Huonetilan kaivaus
 1997 Kuusiston piispanlinna Itäisen esilinnan ja päälinnan pihan kaivaus
 1997 MOISIO, MOISION ALIKARTANO kaivaus/ asuinpaikka
 1998 Kaarina perusinventointi
 1998 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus
 1998 PAPINHOLMA koekaivaus/ löytöpaikka
 1999 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus
 2000 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus
 2001 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan pohjoisosan kaivaus (alue 9808)
 2001 Raadelman kaava-alue Tiilisalin kylän paikan inventointi ja koekaivaus
 2003 Lemunniemi Kaava-alueen inventointi
 2004 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus
 2005 Kuusiston piispanlinna Torninpohjan kaivaus
 2006 Piikkiö, Runko Viemärikaivannon valvonta
 2007 Läntinen ohikulkutie Tielinjavaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ravattula Mattila Muinaisjäännösalueen kartoitus ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ravattula Ristimäki kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen ruumiskalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Ravattula Ristimäki Arkeologiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ravattula Wiltsunkivi Kuppikiven tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Ravattula Ristimäki Arkeologiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tähkäpää 1 Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Arkeologinen inventointi Rauhalinnan ja Ylikosken kaava-alueilla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kaarinan Ravattula Ristimäki Kivikautisen asuinpaikan koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Ravattulan Ristimäki ja Ristimäki 2 Arkeologinen kaivaus moniperiodisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kuusisto piispanlinna Eteläisen esilinna kehämuurin eteläinen osa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kuusiston linnanrauniot Opastaulun pystytyskuopan arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Metsärinne Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Ravattulan Ristimäki ja Ristimäki 2 Arkeologinen kaivaus moniperiodisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Yli-Lemun kartano Metallinilmaisinkartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kuusiston kartano putkikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kuusiston piispanlinna vesihuollon rakentamishankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Piikkiön kirkkomaa Sähkölinjojen kaivuun arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Ravattulan Ristimäki
 2016 Kaarina Lemunniemi Arkeologinen täydennysinventointi Suoman sodan aikaisella taistelupaikala liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Ravattulan Ristimäki Arkeologinen kaivaus
 2017 Kuusiston piispanlinna Valaisinten sähkölinjan ja asentamisen kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ristkankare Koekaivaus
 2017 Rungon Koskenhaka
 2017 Tähkäpää 2
 2018 Kuusiston piispanlinna Vartijatuvan lvi-töiden arkeologinen valvonta
 2018 Kuusiston piispanlinna ja Kappelinmäki Opastaulujen pystytyksen arkeologinen valvonta
 2018 Pukkila Uusien vesi- ja viemärikaivojen johdinlinjastojen kaivuun valvonta
 2018 Silvolanrinne Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2019 Kuusiston Kartano Valvonta
 2020 Kuusiston kartano, tien kunnostustyöt Valvonta
 2020 Kuusiston piispanlinna, M-huoneen muurinkorjaus Rakennusarkeologinen valvonta
 2020 Piikkiön kirkko Valvontatutkimus
 2021 Kuusistonsalmen sillan alueen luotausaineiston arkeologinen analyysi ja esiselvitys
 2022 Bussila 2 Koekaivaus
 2022 Bussila 3 Koekaivaus
 2022 Kuusiston kartano, holvikellarin edusta Valvonta
 2022 Kuusiston kartano, pihapiiri Koekaivaus
 2022 Kuusiston kartanon pihapiiri Tarkkuusinventointi
 2022 Kuusiston metsät Arkeologinen inventointi
 2022 Kuusistonsalmen Auvaisbergin väylän monikeilainluotausaineiston arkeologinen analyysi ja esiselvitys
 2022 Nuutila Koekaivaus
 2022 Rekolanmäki Rautakautisen kalmiston tai asuinpaikan arkeologinen koekaivaus.
 2022 Skänkilä Koekaivaus
 2022 Vuortenpää Koekaivaus
 2024 Hulkkion kylämäki Kaivaus
Kemiönsaari
 1938 Kyrksundet Kyrkogården
 1939 Kyrksundet Kyrkogården
 1961 Kirkko Korjaustöihin liittyneet arkeologiset kaivaukset
 1967 Metskärin hylky Metskärin hylky, kenttätutkimus 1967.
 1974 Hiittinen Högholmenin satamapaikan tutkimus heinäkuussa 1974. Arkeologinen VA-kaivaus maalla (Torsten Edgren)
 1982 Metskärin hylky Metskärin hylky, dokumentointi kuvaamalla 11-17.6.1982. Harry Alopaeus, Suomen merimuseo.
 1982 Metskärin hylky Metskärin hylky, kaivaus 28.6.-7.8.1982. Juhani Grönhagen, Suomen Merimuseo.
 1985 TARKISTETTAVA
 1985 TARKISTETTAVA
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1986 NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 GALTARBY, RÅBERGET koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 Metskärin hylky kaivaus
 1987 SÖDERLÅNGVIK, NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 GALTARBY II koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 SÖDERBY kaivaus/ röykkiö
 1989 SÖDERLÅNGVIK, NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 TAPPO koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 MAKILA, ÖSTERGÅRD koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 ÖLMOS, ÖSTERGÅRD 2 kaivaus/ röykkiö
 1991 HAMMARSBODA 3 kaivaus/ asuinpaikka
 1991 NORDANÅ, BÖTESBERGET koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 SAARISTO
 1992 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen asuinpaikan/kauppapaikan koekaivaus
 1992 HIITTISTEN SAARISTO inventointi
 1993 HAMMARSBODA 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 1993 Rosala Koekaivaus tienparannusalueella
 1994 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus
 1994 TAPPO koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus
 1995 Söderlångvik, SÖDERBY I kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Hangon läntinen selkä, Keulakuvahylky tarkistussukellus
 1996 HERTSBÖLE, SENATSBERGET koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus
 1996 Metskärin hylky tarkistussukellus
 1997 KYRKSUNDET kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 MAKILA, MAJBERGET kaivaus/ röykkiö
 1998 Dragsfjärd Lövö, Houtskari Kivimo ja Mossala, Korppoo Wattkast sekä Parainen Attu ja Vånö. Lossipaikkojen arkeologinen inventointi 1.-4.9.1998 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Stora, Ängesö
 2001 Hangon läntinen selkä, keulakuvahylky tarkistussukellus
 2001 Makila Majbrrget Röykkiön kaivaus
 2002 Kemiö-Förby voimajohtolinjan inventointi
 2002 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus
 2005 Taalintehtaan ruukki Masuuninpohjan dokumentointi
 2007 Hiittisten Högholmenin puolustusrakennelman vedenalaisrakenteet Meriarkeologian kenttätyökurssi
 2009 Kåddböle Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Taalintehtaan osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Västanfjärdin arkeologinen inventointi 2011 Perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Dragsfjärdin arkeologinen inventointi 2012 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Gräsbölen tuulivoimapuisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kemiönsaari Stusnäs tuulivoimapuisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Misskärrin tuulivoimapuisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston 110 kV voimajohtolinjan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kemiö arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Örö suojelualueen kulttuuriperintöinventointi
 2014 Galtarby VI liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Sunnanån ruukki Rautaruukin alueen arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Telegrafberget 2 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sunnanån ruukki Sillan purkutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Ölmosviken Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2018 Taalintehtaan satama-alue Arkeologinen vedenalaisinventointi Taalintehtaan satama-alueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Ölmosviken Kaivaus ja tarkkuusinventointi
 2019 Telegrafberget 2 Dokumentointi
 2019 Ölmosviken Kaivaus
 2020 Ölmosviken Kaivaus
 2021 Ölmosviken Kaivaus
 2022 Ölmosviken Koekaivaus
 2023 Torsbölen aurinkosähkön tuotantoalue Inventointi
 2024 Långsidmossen Koekaivaus
Koski Tl
 1989 Kunnan inventointi inventointi
 2013 Verhonkulman tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kustavi
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 2006 Kustavin kunta Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Isokari kulttuuripeintökohteiden inventointi
Laitila
 1967 Laitilan kirkko Kirkon lattianalainen tutkimuskaivaus
 1985 KODJALA, ISOMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1986 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1987 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1987 TARKISTETTAVA
 1988 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1989 KODJALA, NÄSTINRISTI HIETALA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1989 SOUKAINEN, HÄLLYNEN koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 SOUKAINEN, KUIVALA koekaivaus/ löytöpaikka
 1990 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1991 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1992 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1992 SALO, MÄKI
 1992 UNTAMALA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 UNTAMALA, ULLA koekaivaus/ löytöpaikka
 1993 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1993 NÄSTI, HEIKKILÄ kaivaus ja kartoitus/ röykkiö
 1994 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1994 Laitila inventointi
 1995 UNTAMALA, PIHANIITTY kaivaus/ röykkiö
 2000 Soukainen Sunilanpelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Suomensaari
 2000 Untamala Museoviraston navetta Myöhäisrautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2001 Untamala
 2002 Untamala Muinaisjäännösalueiden koekaivaus
 2003 Vanhatala Rautakautisen asuinpaikan ja kalmiston koekaivaus
 2004 Vainionmäki Kalmisto B Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2005 Kodjala Vainionmäki Viikinkiaikaisen kalmiston ja rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2005 Untamala Seiko Rautakautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2006 Hartikkala-Kylänpää asemakaava-alueiden inventointi
 2006 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Lukkala Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Rukoushuone-Kansakoulunmäki liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Rukoushuone-Kansakoulunmäki Rautakautisen kalmiston jatkotutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston yleisökaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston yleisökaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Raustinmäki Arkeologinen koekaivaus röykkiökohteen läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Seiko Rautakautisen asuinpaikan, kultti- ja tarinapaikan ympäristön arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Arkeologinen inventointi Laitilan Soukaisten vesihuoltolinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Tuulipuistoinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Soukainen Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus
 2018 Ugglas-fäst/Kustaan tamina Arkeologinen inventointi
 2019 Hartikkalan alue Inventointi
 2019 Kappelinmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2019 Laesaari / Niittymäki
 2019 Rukoushuone-Kansakoulunmäki Koetutkimus
 2019 Untamala (Kylä-Raula, Untamalan kirkko, Untamalan Myllymäki, Seikola Niemispää, Seiko) Valvonta
 2020 Röykkiöiden Matoluomanmäki A ja B tutkimus Kaivaus
 2020 Vainionmäki Koetutkimus
 2021 Untamalan Myllymäki Valvonta
 2024 Lukkala Arkeologinen kaivaus
Lieto
 1952 Liedon kirkko Korjaustöiden ohessa tehdyt arkeologiset havainnot
 1970 Liedon Kirkko Restaurointiin liittyneet rakennusarkeologiset tutkimukset
 1988 Hihnalan tieraunio Hämeen Härkätie 1988
 1988 NAUTELA, MUSEOTONTTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 PETTINEN, PITKÄMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1988 Vanhalinnan yksityistie Hämeen Härkätie 1988
 1990 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 NAUTELA, PAHKAMÄEN KOULU koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 Kukkarkoski, Kukkarkoski 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 Vanhalinna Linnavuoren ympäristön peltopoiminta ja koekuopitus
 1993 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Rähälä, Ryökäs Rautakautisen - historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 1993 SAUVOLA, YLIPÄÄ kaivaus/ kalmisto
 1993 SAUVOLA, YLIPÄÄ koekaivaus/ kalmisto
 1993 VANHALINNA, AITTAMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1993 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1994 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ polttokalmisto
 1995 Vanhalinna Linnavuoren koillisrinteen koekuopitus
 1995 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ kalmisto
 1996 Vanhalinna Linnavuoren ympäristön koekuopitus ja peltopoiminta
 1997 Vanhalinnan kartano Pihapiirin ja lähiympäristön koekaivaukset
 1998 SILLILÄ
 1998 VANHALINNA
 1998 VANHALINNA
 2000 Lieto Osa-alueinventointi
 2000 Vanhalinna Linnamäen kaakkoisrinteen kaivaukset sekä pihapiirin putki- ja kaapelilinjojen valvonta
 2001 Lieto Osa-alueinventointi
 2002 Lieto Osa-alueinventointi
 2002 Merola
 2002 Vanhalinnan linnavuori koillisrinne Rautakauden lopun–historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 2003 Tootula Knaapin hiekkakuoppa Kivikautisen kalmistoalueen koekaivaus
 2004 Mikola Rautakautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Rähälä Mahdollisen esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Vanhalinna Rautakauden lopun ja historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 2006 Nummela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Vanhalinna Rautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen linnavuoren kaivaus
 2007 Lieto Kappelinmäki Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vanhalinna Linnavuoren kaakkoisrinne Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Nummela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Sauvala Mahdollisen esihistoriallisen asuinpaikan koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vanhalinna Linnavuoren kaakkoisrinne Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Nautelankoski tarkkuusinventointi Kukkarkosken yksinäistilalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Lieto Vanhalinna Kartanoravintolan takana sijaitsevan pysäköintialueen koetutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Lieto Viinamäki Käytöstä poistetun hautausmaa-alueen arkeologinen inventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Vanhalinna Härkätien etelänpuoleinen ojanpiennar ja Vanhalinnan pihapiiri
 2014 Viinamäki Muinaisjäännöalueen arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Liedon Kylätalo, Merola ja Kukkarkoski 1 Kaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lieto Koetutkimukset ja arkeologinen valvonta
 2017 Kukkarkoski I Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Pieronmäki Koekaivaus
 2018 Äärilännummi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Alitalo Tarkkuusinventointi
 2021 Alilamppula Kaivaus
 2021 Hanhioja Tarkkuusinventointi
 2021 Liedon kirkko Koekaivaus ja valvonta
 2021 Lieto Marttila, Saukonpuisto ja Lumikko Rautakautisten löytöpaikkojen arkeologinen tarkkuusinventointi 2021
 2021 Tammentaka (Asemanseutu) Valvonta
 2021 Testihanke_Marjanna
 2022 Ali-Poro Koekaivaus
 2022 Liedon kirkko Valvonta ja kaivaus
 2022 Nautelankosken luonnonsuojelualue Inventointi
 2022 Suopohjantie, parantamissuunnitelman linjaus (Kärpijoen silta, Ketola, Suopohja) Inventointi
 2023 Merola Kivikautisen ja rautakautisen asuin- ja hautapaikan arkeologinen koekaivaus
 2024 Äyräs Maakaapelointihankkeen arkeologinen valvonta
 2024 Äyräs 2 Kaava-alueen inventointi
Loimaa
 1996 KOJONKULMA
 1999 Alastaro Perusinventointi
 1999 Loimaa Perusinventointi
 2006 Niinijoensuu Kaava-alueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Loimaa Metsämaa – keskusta Voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Loimaa Osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Pirttikallio kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2021 Loimaa (Alastaro) - Punkalaidun Seikunmaa-Niinijoensuu, Seikunmaa-Punkalaidun voimajohtoalueet Inventointi
Marttila
 1937 Marttilan kirkon kirkkomaa Keskiaikaisen sakariston kaivaus
 2013 Verhonkulman tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Masku
 1908 Stenberga Kartanon raunioiden kaivaus
 1926 Lemun kirkon kirkkomaa Laajennustöissä löydetty muurihauta
 1939 Lemun kirkko Sakariston tutkimus
 1975 Maskun kirkko Keskiaikaisen alttarinpohjan tarkastus ja hautakivien etsintä
 1985 Kunnan alue inventointi/ Yleisinventointi
 1986 KANKAINEN, SORAKUOPPA koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO
 1990 MÄKSMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 MÄKSMÄKI
 1992 Maskunjokilaakson alajuoksu inventointi
 1995 Kankaisten kivilinna Kartanolinnan kellareiden koekaivaus
 1996 Kankaisten kivilinna Kartanolinnan kellarikerroksen ja kellarin kaivaus
 1997 Kankaisten kivilinna Putkikaivaustöiden valvonta
 1997 Kunta inventointi
 1998 Kirkkomaa Kaivaustöiden valvonta
 1998 Pappila Viemäröinti- ja kaapelointityömaan arkeologinen valvonta
 1999 Louhisaaren kartanolinna Itämeren vanhan rantaviivan sijainnin määrittäminen
 2004 Louhisaaren kartano, Temppelinmutka Maakummun koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Askainen Perusinventointi
 2006 Askainen Ritaripuisto Inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Askainen Ritaripuisto Lisäselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Masku kunta Perusinventointi
 2012 Masku, Kankaisten sorakuopan koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Masku Kareva, kivilatomusten arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Pyhän Johannes Kastajan kirkko Kirkon korjausten arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Louhisaari Putkikaivantojen ja aitatolppien kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Masku Kaapelikaivannon valvonta kolmen muinaisjäännöksen kohdalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kanta-Masku ja Lemu Rantaosayleiskaavan inventointi
 2017 Louhisaari Aitatolppien kaivuun valvonta
 2018 Krouvila Kaava-alueen tarkkuusinventointi
 2018 Louhisaari Kartanon vesijohtotöiden arkeologinen valvonta
 2020 Luukkaa jatkotutkimus Koekaivaus
 2020 Luukkaan rautakautinen muinaisjäännös koekaivaus
 2022 Ahtisten kartano Valvonta
 2022 Iiroinen Valvonta
 2022 Nunnamäki Valvonta
 2023 Louhisaari / Kaakkoinen sivurakennus ja lehmuskuja Valvonta
 2023 Pihlajamäki, asemakaava-alue Inventointi
 2023 Pirttimäki, asemakaava-alue Inventointi
 2023 Riviera asemakaava-alue Inventointi
 2023 Vintteri Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
Mynämäki
 1959 Mynämäen kirkko Lattian uusimisen ja keskuslämmityksen asennuksen vuoksi tehdyt arkeologiset tutkimukset
 1960 Kirkko Tornin kaivaus
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1988 TURSUNPERÄ, JUNTTILANNUMMI koekaivaus/ kalmisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1990 KALELA, MYLLYNUMMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 Mynämäen kunta peruinventointi
 1996 Mietoisten muinaisjäännösinventointi 1996
 1996 Pyhe, Maamiesseuran kellari Kartanon kellarin kaivaus
 2000 Suomensaari
 2001 Muuransuo
 2007 Mietoisten Saaren kartanon alue ja ns. Muurimäki Arkeologiset koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Mietoisten Saaren kartano ja ns. Muurimäen alue Arkeologiset koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Mietoisten Saaren kartano ja Muurimäen alue Arkeologiset koetutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Mynämäki Mietoisten Saaren kartano maastoinventoinnit ja valvonnat
 2011 Saaren kartano Rakennustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Saaren kartano tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Saaren kartanon Pihalammen reunakiveys. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Myllymäki Maakaapelointityömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Saaren kartano Kellarien korjaus
 2017 Saaren kartano Arkeologinen putkikaivantojen valvonta ja koekaivaus
 2018 Saaren kartano Päärakennuksen seinämuurin korjaustyön rakennusarkeologinen valvonta
 2018 Saaren kartano Päärakennuksen kellarikerroksen arkeologinen kaivaus
 2019 Pukkilan pelto Valvonta
 2019 Saaren kartano Kaivutöiden valvonta
 2020 Kallivuori Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus
 2021 Hautausmaan vierusta, Nihattula ja Pukkilan pelto Valvonta
 2022 Hämölä Viikinkiaikaisen hopearahakätkön kaivaus
Naantali
 1872 Luostarialue Muurin- ja seinänjäännösten esiinkaivaminen
 1910 Kirkko Lattiankorjauksen valvonta
 1921 Luostarialue Länsitornin kaivaustutkimukset
 1927 Rymättylän kirkko Sakariston hautojen tarkastus
 1963 Kirkko Restaurointitöiden yhteydessä tehty kaivaus ja dokumentointi
 1972 Vanhan kaupungin alueen ulkopuoli Viemärikaivannon valvonta
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1986 Iso-Lääkärin tontti (I/9/21) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1996 Kirkko Sakariston kaivaus
 1997 Kirkko Kaivaukset länsitornin ja kirkon eteläpuolella
 1997 Kirkko S-huoneen rakennusarkeologiset tutkimukset
 1997 Kirkko Länsipäädyn komerohavainto ja kirkkolaivan eteläseinän umpeen muurattu oviaukko
 1997 Kirkko Puistoalueen viemärikaivannon valvonta
 1998 Kirkko Länsitornin pohjoisseinän vihkiristien dokumentointi
 1999 Kirkko Länsitornin ja S-huoneen rakennustöihin liittyvät tutkimukset
 1999 Rymättylä Lossipaikkojen inventointi
 2000 Mannerheiminkatu 12-14 Viemäröintityömaan arkeologinen seuranta ja kaivaus
 2002 Mannerheiminkatu 13-17 ja Kristiinankatu Vesijohto- ja viemäröintityömaan arkeologinen valvonta ja kaivaus
 2003 Rymättylän kirkon porttihuone Arkeologinen koekaivaus ja rakennusarkeologinen tutkimus
 2004 Isokylä Golfkenttäalueen inventointi
 2004 Rymättylän Kirkko Porttihuoneen edustan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Kirkkopuisto Hautausmaan laajennusalueen koekaivaus
 2005 Mannerheiminkatu 16-26 Vesijohtotöiden arkeologinen valvonta
 2005 Rymättylä Perusinventointi
 2006 Kirkko, hautausmaan laajennusalue Rakennustöiden arkeologinen valvonta
 2006 Luonnonmaa ja Lapilan saari Osayleiskaava-alueen inventointi
 2006 Rantakatu 4, Luukka Pihan putki- ja kaapeli kaivannot liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Rauhankatu 2 Uudisrakennuksen perustuksen kaivanto
 2006 Velkuan kunta Perusinventointi
 2008 Jalostamon laajennusalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Naantalin kirkon sakariston edusta Kalkkikivilaattaladelman uudistustyön valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Naantalin kirkon luonaispuoleinen kiviaita Muurinkorjaustyön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kirkkopuisto Petanque kentän arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Raatihuoneenkatu 4 Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Raatihuoneenkatu 4 Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kukola Naviren seutu Kiviaita liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Airiston yhteisläjitysalue Arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kouvola/Koivula Arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Nunnakatu Kadun pintamateriaalien vaihdon arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kaivokatu 11 Historiallisen ajan kaupunkitontin koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Naantalin vanha asemakaava-alue sekä Birgittalaisluostari Katutyön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Naantalin vanha asemakaava-alue (Torikatu 10) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2021 Birgittalaisluostari ja Naantalin vanha pappila
 2021 Naantalin Birgittalaisluostari ja Naantalin vanha pappila Konekaivuun valvonta Noviisinkadun-Abbedissankadun pysäköintialueella
 2021 Naantalin vanha asemakaava-alue Konekaivuun valvonta
 2022 Kirkkopuisto Valvonta
 2022 Ruonantie 1 Koekaivaus
 2022 Ruonantie, kortteli 26 Tarkkuusinventointi
 2022 Viluluoto Tarkkuusinventointi
 2023 Green North Energy Oy:n suunnittelema tuotantolaitos, hankealueet (Luolala) Inventointi
 2023 Naantalin vanha asemakaava-alue (Rantakatu 6a) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2023 Ruonantie 1 Kaivaus
 2024 Birgittalaisluostari ja Naantalin vanha asemakaava-alue Naantalin musiikkijuhlien muistopuun istutuksen valvonta
Nousiainen
 1901 Nousiaisten kirkko Kuorin hautojen tarkastus
 1967 Kirkko Kaivaustutkimus
 1985 Kunnan alue kartoitus
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1986 PALO, MARKKULANMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1987 ALAKYLÄ, FINNI JA PIETILÄ koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 ALAKYLÄ, PIETILÄ koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 LAIHOINEN, LINNAMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1987 VADANVAINIO, KIRJUNPAJU koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 VUORENPÄÄ, KUKONHARJA koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 ALAKYLÄ, RAUVOLA
 1988 ALAKYLÄ, RAUVOLAN PELTO koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 MÄEKSMÄKI, KIRKONPIIRIN KOULU koekaivaus/ kalmisto
 1999 Santamala Kaava-alueen inventointi
 2002 Perkonvuori Varhaismetallikautisen asuinpaikan pelastuskaivaus
 2003 Nousiainen Perusinventointi
 2004 Pappila Kuuvanvuori Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Mä(e)ksmäki Koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kuokkala Latomuksen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Olli Koekaivaus valtatie 8:n parantamisalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Nousiaisten kirkon hautausmaan laajennusalue, arkeologinen koekuopitus. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Hautausmaan laajennus; kiviaidan purkaminen sekä sirotusalueen ja kaapeliasennuksen kaivun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kukonharju 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2018 Haverinnummen hiekkakuoppa Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2019 Santalamala Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Nikulininkallio Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Ruskallio Kaivaus
 2022 Linnamäki, asemakaava-alue Inventointi
 2022 Miekkavuori Löytöpaikan inventointi
 2023 Moisio (Santamalan kappelinpaikka) Valvonta ja kaivaus
 2023 Moisio (Santamalan kappelinpaikka) Koekaivaus
 2024 Moisio Kaivaus
Oripää
 2002 Sikakivi Ajoittamattoman kiviröykkiön koekaivaus
 2004 Oripää Perusinventointi
 2005 Tanskilankangas Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Tanskilankangas Mahdollisen hautapaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Oripäänkangas Tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2023 Haverinsuon aurinkovoimapuisto arkeologinen inventointi
Paimio
 1985 SPURILA, ASUINPAIKKA G koekaivaus/ asuinpaikka
 1985 SPURILA, ASUINPAIKKA(?) H koekaivaus/ asuinpaikka
 1985 SPURILA, KALMISTO A kaivaus/ kalmisto
 1985 SPURILA, KALMISTO C koekaivaus/ kalmisto
 1985 SPURILA, KALMISTO D koekaivaus/ kalmisto
 1985 SPURILA, KALMISTO H kaivaus/ kalmisto
 1986 SPURILA, SPURILA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1987 TURKU-PAIMIO MOOTTORITIELINJA
 1988 HALKILAHTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 KATAJAMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1988 KUMPUMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto
 1988 Nakolinna, Nauristien tieraunio Hämeen Härkätie 1988
 1989 HALKILAHTI kaivaus/ asuinpaikka
 1989 HELSINKI-TURKU -MOOTTORITIELINJA
 1989 VILLISI, ALITALO JA YLITALO koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 ASKALA, TOISPUOLOJANNUMMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 ILTTULA, KYLÄNPÄÄ koekaivaus/ löytöpaikka
 2005 Paimio Kunnan perusinventointi
 2008 Hanhijoki Alastalo/Hanhiala Osittain tuhoutuneen kivikautisen asuinpaikan maakasojen kaivaus ja peltopoiminta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Myllymäki rautakautisen kivirakenteen koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Pyhän Mikaelin kirkko Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Alastalo Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Keskitalo Valvonta
 2021 Töykänmäki - Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus 27.9.-1.10.2021 Koekaivaus
 2022 Hanhiala 4 Koekaivaus
 2022 Karhunpyölin krotit Koekaivaus
 2022 Koivulinna, asemakaava-alue Inventointi
 2022 Kotkoja Koekaivaus
 2022 Pakurlantie asemakaava-alue Tarkkuusinventointi
 2022 Sievolanmäki Koekaivaus
 2024 Räpälän vanha kirkonpaikka Kaivaus
Parainen
 1927 Paraisten kirkko Kuorin muurattujen hautojen dokumentointi.
 1952 Korppoon kirkko Kaivaukset restaurointitöiden yhteydessä
 1957 Nauvon kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1962 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 1960-1962. Gösta Bojner.
 1962 Kirkko Korjaustöiden valvonta
 1963 Kirkko Kuoriosan lattiakaivaus
 1963 Kirkko Suomalaisen kirkon koekaivaukset
 1967 Suomalainen kirkko Korjaustöiden aikaiset tutkimukset
 1970 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 17.-25.6.1970. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta.
 1971 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 16.-25.6.1971. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta.
 1975 Aspö Myshamn I-hylyn tutkimus 4.-7.8.1975. Christoffer Ericsson, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistor
 1983 Borstö Borstön St.Mikael-hylyn nostomahdollisuuksien selvittäminen, nostotavan suunnittelu 1983.
 1985 Houtskari inventointi/ Yleisinventointi
 1985 TARKISTETTAVA
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1986 Borstö St. Mikael-hylyn tutkimus
 1986 HYPPEIS, FURUNABB kaivaus/ latomus
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO
 1988 Jumo, Borgholm Linnamäen geokemiallinen tutkimus
 1988 SUNDBERGEN kaivaus/ röykkiö
 1988 VÄHÄ-KUUSINEN kaivaus/ röykkiö
 1989 Attu, Kapelludden Keskiaikaisen kappelinpaikan koekaivaus
 1989 Borstö St. Mikael -hylyn tutkimukset
 1990 Attu, Kapelludden Keskiaikaisen kappelinpaikan koekaivaus
 1990 Turunmaan saaristoalue tomting-jäännösten inventointi
 1992 Kunta inventointi
 1992 Nauvo, Parainen inventointi
 1994 JUNGFRUSKÄR
 1995 Lenholm Arkeologinen inventointi.
 1995 SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTON YHTEISTOIMINTA-ALUE liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Borstö St. Mikael -hylyn tarkastussukellus
 1996 Borstö St. Mikael -hylyn tarkastussukellus
 1996 Nordstjernan Hylyn id 1650 tarkastussukellus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1996 Utö, posliinirinne tarkistussukellus
 1997 Borstö St. Mikael, pelastusnosto
 1997 DEGERBY, FAGERVIK kaivaus/ asuinpaikka
 1997 Kuitian kartano Kartanolinnan ympäristön muinaisjäännösten inventointi
 1998 Borstö St. Mikael, pelastusnosto
 1998 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)
 1998 TARKISTETTAVA
 1998 TARKISTETTAVA
 1999 Houtskari Lossipaikkojen inventointi
 1999 Nauvo Lossipaikkojen inventointi
 2000 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)
 2000 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tarkastussukellus
 2000 Vrouw Maria tutkimus
 2001 Egelskär Egelskärin haaksirikkopaikka.
 2001 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)
 2001 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset
 2001 Gråharunan hylky Hylyn tarkastusukellus 31.8.-2.9.2001. Pekka Paanasalo, Suomen merimuseo.
 2001 Vrouw Maria tutkimus
 2001 Västermälö Vestergård Tilapäisasumuksen (tomtning) kaivaus
 2002 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset
 2002 Nauvo Frow Maria Historiallisen ajan laivanhylyn dokumentointi (MoSS -projektin kenttätutkimukset)
 2002 Nauvo Saaristonmeren kansallispuisto Keskiaikaisen haaksirikkopaikan kaivaus
 2002 Vrouw Maria tutkimus
 2003 Nauvo Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset
 2003 Nauvo Saaristomeren kansallispuisto Vrow Maria-hylky Kenttätyöt historiallisen ajan laivanhylyllä
 2004 Vrouw Maria tutkimus
 2005 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset
 2006 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tarkastussukellus
 2007 Nauvo Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset
 2007 Parainen Koupo Rosbacken Myöhäisneoliittisen / pronssikautisen kohteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vrouw Maria -hylky tarkastusmatka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Jurmo, Byängstomten Talonpohjan koekaivaus
 2008 Jurmo, Kapellbacken Kappelinraunion kaivaus
 2008 Parainen Koupo Rösbacken Röykkiökohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Länsi-Turunmaa (Parainen) Koupo Rösbacken Röykkiökohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Nauvo Berghamn Åsbacka Historiallisen asuinpaikan kartoitus ja prospektointi
 2009 Seilin saari Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vrouw Maria Tarkastusmatka 2009 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Seili Kirkkoniemi Arkeologiset koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Vrouw Maria Hylkytutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Seilin saari Utridarens tomt ja Dårhusen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Vrouw Maria -hylky Vrouw Maria veden alla -projektin tutkimussukellukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Norrskatan Olofsnäsin lauttarannan arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Parainen Stortervolandet ja Lilltervo Arkeologinen inventointi kaava-alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vrouw Maria, hylky nro 1658 Vrouw Maria veden alla -hankkeen loppuraportti tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Vrouw Marian hylky Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätyöt
 2013 Ålönsaaren osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Berghamn - Lembersö väylähanke. Vedenalaisarkeologinen inventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kuitia Kartanon karjapihalla sijaitsevan navettarakennuksen perustuksien esiinkaivu tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kuitian kartanolinna maankaivuutöiden arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Parainen - Korppoo voimalinjahanke, arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Kuitia - Qvidja Historiallisen ajan kartanopaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Kuitian kartanon karjapiha Hevostallin putkikaivantojen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Seili Kirkkoniemi Geofysikaalinen mittaus, koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Arkeologinen valvonta Nauvo, Seili
 2017 Gråharunan hylky, nro 2228 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Kuitian linnan Putkikaivantojen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Seili Saaristomeren tutkimuslaitos vesi- ja viemärilinjojen valvonta
 2018 Kuitian linna Piha-alueen arkeologiset koetutkimukset ja valvonta
 2018 Kvarnholmin kalkkiuuni Kaivaus
 2018 Nauvon venesatama Venesataman laajennuksen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Korppoo ja Korpoström, arkeologinen vedenalaisinventointi ja tunnettujen kohteiden tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Kuitia - Qvidja Kaivaus, osteologinen analyysi ja värianalyysi
 2019 Nauvon Eteläsatama Meriarkeologinen selvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Seili, Elämän saari-hanke Arkeologiset tutkimukset
 2019 Tammo, ranta-asemakaavan suunnittelualue Inventointi
 2020 Gråharunan itäpuolisen väyläalueen vedenalaisen kulttuuriperinnön arkeologinen selvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hessundin sillan ympäristön arkeologinen vedenalaisinventointi Hessundin salmessa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaava-alue Inventointi
 2021 Heisala Björkudden ranta-asemakaava Inventointi
 2021 Houtskarin Hönssundetin sähkölinjan arkeologinen vedenalaisinventointi
 2021 Paraisten keskusta-alue, yleiskaava Inventointi
 2021 Seili Kirkkoniemi Valvonta
 2022 Kuitia - Qvidja Valvonta
 2022 Lenholmenin luonnonsuojelualue Arkeologinen inventointi
 2023 Gråharunan hylyn dokumentointi
 2023 Nauvo, Jönisholm, monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta
 2023 Norrbynrannan (Pargas Havis -hanke) monikeila- ja viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta
 2023 Parainen (ent. Korppoo), Rauvais Koetutkimus
 2023 Parainen Dummeldalen Kohteen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2023 Parainen Malmi koekaivaus
 2024 Norrdal Kaivaustutkimus
Pyhäranta
 1987 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO
 2008 Keskikuokkamaa Hautaröykkiön kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Pyhäranta, Alhontien eteläpuoli. Tuulipuistoinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pyhäranta, Alhontien pohjoispuoli. Tuulipuistoinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ihode Arkeologinen inventointi kaava-alueella
Pöytyä
 1992 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 UUSIKARTANO, KALLIOMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1994 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1999 Pöytyä Perusinventointi
 2004 Yläne Kappelniitty Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen täydennyskartoitus
 2006 Yläne Huvituksen rantakaava kaava-alue inventointi
 2008 Yläne Yläneenjokilaakson osa-alueinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Särkki Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Kalliomäki Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus
 2023 Saunojanrahka, aurinkovoimalan hankealue Inventointi
Raisio
 1968 Kirkko Rakennusarkeologinen tutkimus
 1985 IHALA, HUHKONKOSKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1985 IHALA, HÄIVÄLÄ koekaivaus/ polttokalmisto
 1985 IHALA, LINNASMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1985 IHALA, PAPINKALLIO 1 ja 2 koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1985 IHALA, PYÖLI koekaivaus/ polttokalmisto
 1985 IHALA, SIIRI 1 koekaivaus/ polttokalmisto
 1985 IHALA, SIIRI 2
 1986 Ihala,Vatsela, Pirilä ja Kerttula koekuopitus/pintapoiminta
 1987 IHALA, SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto
 1987 KUNINKOJA, KANKARE koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 IHALA, SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto
 1989 IHALA, SIIRI kaivaus/ polttokalmisto
 1989 Kumoinen, Kimalistonmäki Historiallisen ajan linnoitteen kohdeinventointi
 1989 PAPPILANMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto
 1990 IHALA, SIIRI kaivaus/ polttokalmisto
 1990 PAPPILANMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto
 1991 IHALA SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto
 1993 HUHKO, HUHKONKOSKI - HUHKONKALLIO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1994 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen koekaivaus
 1995 HUHKO, HUHKONKALLIO koekaivaus/ polttokalmisto
 1995 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen kaivaus
 1996 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen kaivaus
 1997 IHALA, MULLIN EDUSPELTO kaivaus/ asuinpaikka
 2000 Kuloinen Papinkallio 1 Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 2001 Kuloinen Papinkallio 1 Rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Kuloinen Papinkallio Rautakautisen asuinpaikan kaivaus
 2005 Kerttula Vinssimetsä Eämääräisen kivirakenteen kaivaus
 2005 Kuloinen Papinkallio 2 Rautakautisen löytöpaikan kaivaus
 2005 Raision pohjoisosat Osa-alueinventointi
 2006 Kerttula Vahaniitty Kahden epämääräisen kivilatomuksen kaivaus
 2008 Maakaasuputken länsilaajennuksen Naantalin haara Linjausvaihtoehtojen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vanha-Vanto Kivirakenteiden arkeologiset kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Raisio Takametsä, historiallisen ajan rajamerkin arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Papinkallio Arkeologiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Papinkallionpuisto Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Papinkallionpuisto Tierakenteen kaivaus
 2018 Raision keskusta, osa-alueinventointi Inventointi
 2019 Jokipelto Koekaivaus
 2019 Lumparlan kylätontti Koekaivaus
 2019 Mahittula tielinjaus Koetutkimus
 2019 Tuomalan autiotontti, kiveys Kaivaus
 2020 Kauris Koekaivaus
 2021 Kansakoulunmäki Valvonta
 2024 Impivaara Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 2024 Raision kirkkomaan valaistuksen uusiminen Valvonta
Rusko
 1927 Ruskon kirkko Kuorin hautojen tutkimus
 1989 MERTTILÄ koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 MERTTILÄ, LANKILA kaivaus/ asuinpaikka
 2007 Kirkonkylä-Munittula Päällistönmäki Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kirkonkylän uurnahautausmaan suunnittelualue Koekaivaus mahdollisella historiallisen ajan asuinpaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vahto perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vahdon Seurantalo arkeologinen kohdeinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Munittula ja Kallentalon pelto Koekaivaus
 2018 Rusko Kirkonkylä Kiertoliittymän suunnitelma-alueen tarkkuusinventointi
Salo
 1962 Kirkko Tutkimus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1986 ILOLA JA AHOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1987 HIISIMÄKI kaivaus/ polttohauta
 1988 RATAOIKAISULINJA
 1989 HELSINKI-TURKU -MOOTTORITIELINJA
 1989 ISOKYLÄ, HÄMEENOJANPUISTO kaivaus/ asuinpaikka
 1989 ISOKYLÄ, KETOHAKA S
 1989 JOENSUU koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1989 RATALINJA
 1989 RATALINJA
 1989 RIKALA, KIHISTENMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1990 ISOKYLÄ, HÄMEENOJANPUISTO kaivaus/ asuinpaikka
 1990 ISOKYLÄ, VANUMAMMANTIE 16
 1990 RIKALA, KIHINEN JA JOENSUU kaivaus/ asuinpaikka
 1991 ISOKYLÄ, OLLIKKALA VANUMAMMANTIE 16 kaivaus/ asuinpaikka
 1992 PAPPILAN HAKA koekaivaus/ kalmisto
 1992 TOIJALA, MYLLYMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1992 VT 1, MUURLA - SUOMUSJÄRVI
 1992 VT 1, MUURLA - SUOMUSJÄRVI
 1993 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan inventointi ja koekaivaus
 1993 Melkkilä Koekaivaus kartanon kellarissa ja pihapiirissä
 1994 ISOKYLÄ JA RUOKSMÄKI
 1994 JÄRVI JA RUOTSALA
 1994 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan kaivaus
 1994 Melkkilä Kivikartanon raunioiden kaivaus ja puistoinventointi
 1994 MÄRY, RIIHIKANKARE koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 Suomusjärvi inventointi
 1994 VIIARI ISONIITTY koekaivaus/ löytöpaikka
 1995 ANJALA MOOTTORITIELINJA
 1995 JÄRVI, KOIVISTO JA HOSSANUMMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan kaivaus
 1995 Latokartano, Vanhakartano Pyhäjoen / Helgån kuninkaankartanon koekaivaukset
 1995 MÄRY, RIIHIKANKARE kaivaus/ asuinpaikka
 1995 PAPPILA, VUOHIKALLIO koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 JÄRVI, HOSSANUMMI kaivaus/ asuinpaikka
 1996 PAPPILA, VUOHIKALLIO koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 RUOTSALA, HIETAMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1997 Kuusjärvi inventointi
 1997 PAPPILA, VUOHIKALLIO kaivaus/ asuinpaikka
 1997 Perniö inventointi
 1997 PUKKILA, SINIVUORI kaivaus/ asuinpaikka
 1998 Halikko inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 MUSTIONSUO NE (KOILLINEN ALUE) kaivaus/ asuinpaikka
 1998 OHIKULKUTIE
 1998 Perniö, Kirjakkala Viemäröintityömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Kannikon makasiini Kivi–rautakautisen löytö-/asuinpaikan koekaivaus
 1999 Kihistenmäki SW Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Lepolanmäki S Asuinpaikan koekaivaus
 1999 Mattila Löytöpaikan/asuinpaikan koekaivaus
 1999 Mörlingin pelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Perniö, Kirjakkala Konekaivuun valvonta
 1999 Perniö, Kirjakkala Vedenjohtokanaalin perkaus
 1999 Puotila Wuorenrinta Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 1999 Särkisalo Lossipaikkojen inventointi
 1999 Torkkelin pelto Löytöpaikan koekaivaus
 2000 Meriniitynpuisto Nuoremman roomalaisen rautakauden polttokalmiston kaivaus
 2001 Kiikala Perusinventointi
 2001 Rikala Linnamäki Linnavuoren fosforikartoitus
 2001 Salo Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Joensuun kartano Joensuun kartanon kellarikerroksen kaivaukset
 2002 Joensuun kartano Kellarin kaivuutyön valvonta
 2002 Kiikala Yli-Lääppä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Muurla Perusinventointi
 2002 Pertteli Perusinventointi
 2002 Pertteli Kaivola Kirkkomaa Hautausmaan laajennusalueen arkeologinen tutkimus
 2002 Suomusjärvi Viitamäki N Kuoppakohteen koekaivaus
 2002 Särkisalo Perusinventointi
 2002 Vuorentaka Rautakautisen löytöpaikan ympäristön kartoitus
 2003 Halikko Kirkkomäki Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus ja kaivaus
 2003 Kiikala Huitinjokilaakson silta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Kisko Perusinventointi
 2003 Nummi-Pusula Närpönsuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Nummi-Pusula Sipilä 1 Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus
 2003 Perniö Kirjakkala-Mutainen Kaava-alueen inventointi
 2003 Suomusjärvi Viitamäki W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Kiikala Kruusila ja Yltäkylä Kaava-alueiden inventointi
 2004 Kisko Haapaniemi Kartanomäen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Pukkila Falkki Kivikautisten löytöpaikkojen ympäristön koekaivaus
 2004 Suomusjärvi keskusta, Lahnajärvi, Suomusjärvi ja Isoruona Kaava-alueen inventointi
 2004 Suomusjärvi Viitamäki W Kivikautisen kohteen kaivaus
 2005 Aarnionperä asemakaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Aarnionperä kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Muurla Sahanummi kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Haapaniemen linna Kaapelikaivannon valvonta ja linnan raunion kuntokartoitus
 2006 Märy Asemakaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Suomusjärvi Paavolan ja Mikkelin pellot sekä Mustionsuo koillinen alue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Suomusjärvi Salmijärvi Ranta-asemakaavaalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Halikko Kirkkomäki liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Suomusjärvi–Kiikala E18 tien liittymäalue Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Halikon Kirkkomäki rautakautisen kalmistomäen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kiikala Nokkapelto kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Perniö Vanhakartano keskiaikaisen kuninkaankartanon kartoitus ja prospektointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Sahajärven luonnonpuisto Rakennusarkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Halikon Kirkkomäki rautakautisen ruumiskalmiston jatkotutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kiikala Saarenkylä, Pappila ja Komisuo osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Korvenmäki asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Pikku-Seppä kivikautisen uunin jäännösten kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Teijon alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Pukkila Sinivuori kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Salo Perniö Näsenkartano liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Rikalanmäki Rautakautisen hauta- ja asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Tiikkinummi Rautakautisen muinaisjäännösalueen kartoitus
 2015 Kiskonjoen kalatiekohteiden inventointi arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Muurla Kaivonpyölin ja Lehti maakaapelityömaan arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Veitakkala Junttila Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2016 Aarnisuo Kaapelikaivannon valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Alhonpelto, Sinivuori ja Falk Kaapelikaivannon valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Halikonrinteen kaava-alue (Äijälä) Inventointi
 2017 Kiikala Vareskoski Inventointi
 2017 KISKO HOLSTENKOSKI Pato- ja koskialueen inventointi 24.-25.8. 2017
 2017 Paatelmaa Historiallisen kylänpaikan koekaivaus
 2017 Preitti 6, Preitti 7 ja Preitti 8 (mjrek 586010090) Kaapelinjalla olevien muinaisjäännösten koekaivaukset
 2017 Rikala Linnamäki Maalämpöputkilinjan koneellisen kaivutyön arkeologinen valvonta
 2017 Santaoja Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2017 Välimäki Koetutkimus
 2018 Kokkila Angelniemi Inventointi
 2018 Latokartanonkoski Mylly- ja ruukkialueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Isokylä – Karjaskylä, Kantatie 52 Inventointi
 2019 Töyrylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Karmasmäki Koekaivaus
 2020 Märyn risteys Koetutkimus
 2020 Rikalanmäki Valvonta
 2021 Holstenkoski, Kurkela Dokumentointi
 2021 Hålldammin pato Valvonta
 2021 Lampola 6 Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus
 2021 Puosta ja Mäntyala Valvonta
 2021 Rikalanmäki, Rikalantie 34, 36, 40 ja 74 Valvonta
 2021 Topuli ja Aro Kiikala Valvonta
 2022 Ahola Koekaivaus
 2022 Fiulmaakarinahde Koekaivaus
 2022 Hiisimäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2022 Kihinen Koekaivaus
 2022 Kotilampi Koekaivaus
 2022 Kuturmäki 2 Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Nikula Koekaivaus
 2022 Rikalanmäki Koekaivaus
 2022 Rikalanmäki Valvonta
 2022 Särkisalo Arkeologinen inventointi
 2022 Teijon kansallispuisto Arkeologinen inventointi
 2022 Väljälä Koekaivaus
 2024 Melkkilä 5 Mahdollisen rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
Sauvo
 1970 Sauvon kirkko Restauroinnin aikaiset arkeologiset tutkimukset
 1997 KORVALA kaivaus/ ruumiskalmisto
 1998 KORVALA kaivaus/ ruumiskalmisto
 1999 Korvala Vanhemman roomalaisajan ruumiskalmiston kaivaus
 2000 Sauvo Perusinventointi
 2001 Korvala Esiroomalaisen rautakauden–vanhemman roomalaisajan ruumiskalmiston kaivaus
 2006 Kalmasmäki Rautakautisen polttokenttäkalmiston ympäristön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Steningenin tuulipuiston osayleiskaava. Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2013. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Kavalo, tielinjan tutkimus Tarkkuusinventointi
 2021 Timperi Tarkkuusinventointi
 2022 Möyrymäki ja Kyynäräisen yläpelto Valvonta
Somero
 1947 Kivisakaristo Korjaussuunnitelmaa varten tehty tutkimuskaivaus
 1997 Åvikin kartano Ojakaivannon dokumentointi
 2006 Somero Kaupungin perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Somero Huhdanmäki II röykkiöalue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Palmankallio Tuulipuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2022 Suojoki Valvonta
Taivassalo
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1999 Taivassalo Lossipaikkojen inventointi
 2002 Taivassalo, Järppilä Itäisen kellarin huoneen 4 koekaivaus
 2003 Kirkkomaa Salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin arkeologinen valvonta
 2005 Järppilä Kartanolinnan raunion ja sen ympäristön arkeologiset tutkimukset
 2007 Taivassalon arkeologinen inventointi Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Taivassalon kirkko Koekaivaus ja maatutkaus
Turku
 1907 Uudenmaankatu ja Iso Hämeenkatu, Aninkaisten ja Eerikinkatu, Henrikinkatu 4 B Kellareiden ja perustusten tutkimukset
 1908 Hämeenkatu 20 Kivikellarin dokumentointi
 1909 Kaskenkatu 1 ja 2 P. Olavin luostarin kaivaus
 1909 Maarian kirkko Restaurointiin liittynyt arkeologinen tutkimus
 1922 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1923 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1924 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1925 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1926 Pyhän Katariinan kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1945 Pyhän Katariinan kirkko, entinen Kaarinan kirkko Lämpöjohtojen asentamisen vuoksi tehdyt kaivaukset
 1964 Julinin tontti (VI/3/6) Koekaivaus
 1964 Julinin tontti, Eerikinkatu 4 - Brahenkatu 3 (VI/3/2) Koekaivaus
 1966 Julinin tontti (Turku VI/3/6) Purettujen ja säilytettävien rakennusosien tutkimus
 1966 Julinin tontti, Eerikinkatu 4 - Brahenkatu 3 (VI/3/2) Rakennusten purkamisen aikaiset tutkimukset
 1974 Räntämäki, Koroinen Koekaivaus
 1974 Turun linna Esilinnan kaivaus
 1974 Turun linna Esilinnan eteläsiiven länsiosan kaivaukset
 1975 Julinin tontti (VI/3/6) Jalkakäytävän laajentamistyömaan tutkimuskaivaus
 1975 Vähä-Hämeenkatu 13 (Mätäjärvi) Koekaivaus
 1976 Räntämäki, Koroinen Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1976 Tuomiokirkko Kaivaus sakariston itä- ja pohjoispuolella
 1977 Tuomiokirkko Ruiskuhuoneen kaivaus
 1978 Tuomiokirkko Tekniseen kunnostukseen liittyneet rakennusarkeologiset tutkimukset
 1980 Akatemiatalo Perustustöiden uraseinäkaivannon valvonta kadulla
 1981 Akatemiatalo Perustustöiden uraseinäkaivannon valvonta kadulla
 1982 Korppolaismäki Arkeologinen osa-alueinventointi
 1982 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtotyömaan seurantatutkimus
 1982 Vähä-Hämeenkatu 13 (Mätäjärvi) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1983 Julinin tontti (VI/3/6) Kaupunkirarkeologinen tutkimus
 1983 Maarian Kirkko Restaurointitöiden aikaiset arkeologiset tutkimukset
 1983 Pyhän Katariinan Kirkko Restaurointitöiden aikaiset arkeologiset tutkimukset
 1983 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtötyömaan seurantatutkimus
 1984 Julinin tontti (VI/3/6) Kaupunkiarkeologinen tutkimus
 1984 Linnankatu 1-3 Viemäröintitöiden valvonta
 1984 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtotyömaan seurantatutkimus
 1985 Akatemiankatu Kadunpohjustustyömaan valvonta
 1985 Julinin tontti (VI/3/6) Pyhän Hengen kirkon kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1985 JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1985 KURALA, HANNUNNIITTU kaivaus/ röykkiö
 1985 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka
 1986 HALINEN
 1986 KAERLA, MULLINTIE 30 kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1986 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1986 Maarian pappila Holvatun kellarin tutkimukset
 1986 NIUSKALA kaivaus/ asuinpaikka
 1986 RÄNTÄMÄKI, LINNASMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 HALINEN
 1987 Kirkkopiha, Ingmanin tontti Kaivaus
 1987 KOHMO
 1987 KÄRSÄMÄKI, URUSVUORI kaivaus/ liesi
 1987 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1987 Maarian pappila Viemäröintitöiden valvonta
 1987 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka
 1987 NIUSKALA, POLTTOLAITOKSENKATU kaivaus/ asuinpaikka
 1987 SARAMÄKI JA VAISTENKYLÄ
 1987 TARKISTETTAVA
 1987 Vähäjoki laakso inventointi
 1988 HALINEN inventointi
 1988 JÄKÄRLÄ, METSÄMÄKI kaivaus/ asuinpaikka
 1988 KURALA, KYLÄMÄKI
 1988 KÄRSÄMÄKI, URUSVUORI kaivaus/ asuinpaikka
 1988 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka
 1988 RAUNISTULA, VIRUSMÄKI kaivaus/ kalmisto
 1988 Turku VIII/8/2 ja 3 Koekaivaus
 1988 VÄHÄJOKILAAKSO
 1989 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1989 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka
 1989 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO kaivaus/ asuinpaikka
 1990 KÄRSÄMÄKI, LUMENKAATOPAIKKA koekaivaus/ löytöpaikka
 1990 KÄRSÄMÄKI, RADANVIERUSTA koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1990 MAARIA, PAPPILANPELTO koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka
 1990 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 VÄHÄJOEN LAAKSO
 1991 HALINEN koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 KIRKKOMÄKI kaivaus/ ruumiskalmisto
 1991 KOROINEN, RIIHIVAINIO kaivaus/ asuinpaikka
 1992 Itäinen Rantakatu 4-6, Rettigin tontti (II/1/3) Rettigin tontin taidepalatsin sisääntulon ja sen laajennuksen seuranta
 1992 KAERLA, MULLI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1992 KAERLA, TASKULA koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 KIRKKOMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1992 Rettigin tontti (II/1/3) Arkeologinen seurantutkimus
 1992 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Korkkitehtaan tontti (VIII/8/2) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1993 KURALA, RASINMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1993 Kärsämäki, Tuulismäentie 13 Asuinrakennuksen koekaivaus
 1993 MAARIA, JÄKÄRLÄ 1 koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Porthaninpuisto Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 1993 Rettigin tontti (II/1/3) Kaupunkiarkeologiset seurantatutkimukset ja kaivaukset
 1993 Rettigin tontti (II/1/3) Kaivaus
 1994 MAARIA, JÄKÄRLÄ 2 kaivaus/ asuinpaikka
 1994 Rettigin tontti (II/1/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1994 Rettigin tontti (II/1/3) Museoalueen kivirakennusten dokumentointi
 1996 Rettigin tontti (II/1/3) Paleoekologisia tutkimuksia
 1996 RÄNTÄMÄKI, ORHINKARSINA kaivaus/ asuinpaikka
 1997 RÄNTÄMÄKI, ORHINKARSINA kaivaus/ asuinpaikka
 1998 HAAGA inventointi
 1998 Vanha Suurtori Rakennustöiden valvonta
 1998 Åbo Akademin tontti (1/7/4) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1999 Vanha Suurtori Rakennustöiden valvonta
 1999 Österbladin tontti (VI/4/1003,2003) Kaivaus
 2000 Auran panimo Koekaivaus linnan hautausmaan paikalla
 2000 Hillamäki Rautakautisen löytöpaikan ja kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus
 2000 Hämeenkatu 24-26, ns. Rettigin rinne (II/3/4-5a, 5b) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2001 Hillamäki Kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 2001 Hämeenkatu 24-26, ns. Rettigin rinne (II/3/4-5a, 5b) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2001 Niuskala Riihivainio Kaivuun valvonta kivikautisen asuinpaikan suoja-alueella
 2001 Tuomiokirkontori Kiveyksen uusimisen arkeologinen valvonta
 2001 Vartiokuja 2 (2/3/9) Viemäri-, vesijohto- ja kaukolämpötöiden valvonta
 2002 Aurakatu 16-18 (VII/21/1 ja 8) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2002 Juseliuksen talo, Suurtori (II/2/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2002 Kaerla Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2002 Kirkkopiha, Linnankatu 3 (VI/3/8) Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Pääväylän arkeologinen vedenalaisinventointi
 2003 Kakskerta, Brinkhallin kartano Koekuopitus ja vesi- ja viemärikaivauksen valvonta
 2003 Kaupunginkirjasto (VI/2/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus, I-vaihe
 2003 Rothoviuksenkatu ja Tuomiokirkkokatu Muistomerkin perustuskaivaustyön arkeologinen valvonta
 2004 Kakskerta, Brinkhallin kartano Kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Kauppatori Koekaivaus
 2004 Kaupunginkirjasto (VI/2/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus, II-vaihe
 2004 Marina-hotellin piha Koekaivaus
 2004 Nunnankatu 4 Putkikaivantojen arkeologinen valvonta
 2004 Piispankatu 13, Humanisticum Viemärikaivannon dokumentointi
 2004 Ravattula Pähkinämäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Turku Vanha Ravattulantie-Aurajoen ranta Ulkoilualueen koekaivaus
 2004 Yliopistonkatu - Kauppiaskatu Kaukokylmäkaivantojen arkeologinen valvonta
 2005 Aboa Vetus -museon kellarit Kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Eerikinkatu 6B Viemärikaivannon arkeologinen kartoitus
 2005 Kakskerran Brinkhallin kartano Arkeologiset ja rakennusarkeologiset tutkimukset
 2005 Linnan-, Brahe-, Aura- ja Yliopistokatu Kaukokylmäkaivantojen arkeologinen valvonta
 2005 Olavinpuisto Perustuskaivannon kaupunkiarkeologinen kartoitus
 2005 Pikisaaren hylky Laivaväylän ruoppauksen valvonta ja hylyn osien dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Tuomiokirkon edusta Koekaivaukset
 2005 Tuomiokirkontori Kaupunkiarkeologinen kaivaus 2005-2006, Varhainen Turku -hanke
 2006 Aboa Vetus -museon raunioalue Rakennusarkeologiset tutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Aurajoen länsilaituri, Kauppiaskatu - Kirjastonranta Koekaivaus
 2006 Brahenkatu 1 Koekaivaus
 2006 Kakskerta, Brinkhall Kavaljeerisiiven länsipuolen vesijohtoputken kaivanto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kärsämäki Rakennuspaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Linnankatu 37 B Koekaivaus
 2006 Piispankatu 19, Tryckerihuset Kaivaus
 2006 Tuomiokirkon ympäristö Varhainen Turku -projektin kaivaukset
 2006 Turku Gezeliuksenkatu 2 Lämpöjohtokaivantojen seuranta
 2007 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset tutkimukset ja kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Aurajoen itälaituri (Katedraalikoulun edusta) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Aurajoen länsilaituri Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Linnankatu 2–4, kaupunginkirjasto, tavarahissin kaivanto Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Rasinmäki (Kaarinan Ristimäki) Vesi- ja viemäriputkiston linjauksen koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Aurajoen itäinen rantalaituri, Katedraalikoulu – Nunnankatu Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Aurajoen länsilaituri Arkeologinen valvonta
 2008 Brahenpuisto Puiston kunnostustöihin liittyvät kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Linnankatu 2–4 Arkeologinen seuranta
 2008 Linnankatu 3 Kaupunkiarkeologinen valvonta ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Linnankatu 37a Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2008 Läntinen Rantakatu 27 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2008 Läntinen Rantakatu 3 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Lönnrotinpuisto Kaupunkiarkeologinen valvonta ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Pähkinämäki 2 Halistenjatke-nimisen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Sibelius-museon tontti eli entinen Turun akatemian kasvitieteellinen puutarha Kairaus ja makrofossiilitutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Taskulanranta ja Topinojansuun rantapelto Myöhäisrautakautisten, varhaiskeskiaikisten ja historiallisen ajan asuinpaikkojen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Turku Itäinen Rantakatu, Aurajoen itäinen rantalaituri Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus
 2009 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset koetutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Arkkipiispantalo, Piispankatu 9 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Aurajoen itäinen rantalaituri Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Entinen suolamakasiini, Läntinen Rantakatu 27 Kaupunkiarkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hämeenkatu 14 Hulevesiviemärikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Linnankatu 1–3 Kaupunkiarkeologinen valvonta ja pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Brahenpuisto ja Porthaninpuisto Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Linnakatu 1 Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Luostarinmäki Vartiovuorenkatu 2 Uudisrakennuspaikan koekuopitus ja putkikaivannon seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Pinella Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Pinella ja Gylichin pylväikkö Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Rasintie (Ristimäki I-II) viemäröintityön arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Rothoviuksenkatu-Tuomiokirkonkatu Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Korppolaismäki, Telakkaranta Arkeologinen inventointi ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Korppolaismäki, Telakkaranta Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Turku Saramäki Maa-ainesalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaupunkiarkeologinen tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Turku Riihivainio Arkeologiset kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Turku Räntämäki Riihivainio Arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Turku, Koroistenkaari, Arkeologinen inventointi asemakaava-alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaupunkiarkeologinen tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Aboa Vetus ja Ars Nova -museo II kaupunginosan 1. korttelin 1. tontti Konsulinna – nimisen rakennuksen kellaritila liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Katedraalikoulu kellarikerroksen rakennusarkeologiset havainnot tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue As. Oy Kiinanmylly ja As. Oy Kiinantorni
 2014 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Aboa Vetus -museon raunioalue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Virusmäki Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2015 Aboa Vetus & Ars Nova museo kellarin K94:9 arkeologiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Brinkhallin kartano Maalämpökaivojen kaivutyön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Korkkitehtaan tontti Turun kaupungin vanha asemakaava-alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kristiinankatu 1 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Akatemiantalo - Kaarinankatu kaukokylmäkaivanto
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Barkerinpuiston vanha värjäämö liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Barkerinpuiston leikkipaikka Barkerinpuiston leikkipaikka, Peruskorjauksen arkeologinen valvonta
 2015 Turun linna Pyörötornin pohjakerroksen vanhojen rakenteiden ja maakerrosten dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Viruskuja Viruskuja 28, tiealueen kaivutyön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hämeenkatu Kaukokylmäkaivanto
 2016 Itäinen rantakatu Valvonta Katedraalikoulun kohdalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Konsulinna Aboa Vetus museon alueella olevan rakennuksen perustanvahvistuksen arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kärsämäen kartanoalue Koetutkimus katurakennusalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Linnankatu - Eskelinkatu Kaapelikaivannon valvonta
 2016 Maarian kirkko ja kirkkomaa Putkikaivantojen arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Nunnankatu - Itäinen rantakatu Konekaivuun valvonta
 2016 Pakkarinkadun kolerahautasumaa Arkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Reuterintalo Perusrakenteiden paalutuksen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Turun linna Esilinnan ja päälinnan pihojen putkikaivantojen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Turun tuomiokirkko Agricolan patsaan perustukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Veistämönkuja 6, vierasvenesataman ravintola Kaupunkiarkeologinen valvonta ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Ali-Lonttisen talo Kohteen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Aurakatu 1 - Läntinen rantakatu 9, Bassin talo, Gillesgårdenin piha valvonta
 2017 Kärsämäen kartanon puutarha Arkeologiset koetutkimukset
 2017 Kärsämäen kartanon puutarha Kivikautisen ja rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2017 Kärsämäki Hiidenvartti Asemakaavamuutosalue
 2017 Kärsämäki. Kärsämäen kartanon puutarha, Puustellinkatu ja Heikki Huhtamäen katu Kaivaus
 2017 Maaria Kärsämäki Arkeologiset tutkimukset tiestön uusimisalueella
 2017 Maarian kirkko Tiilimakasiinin sisätilojen ja ulkoseinien korjaus
 2017 Maarian kirkko, tiilimakasiinin ympäristö Valvonta
 2017 Malminkadun kolerasairaala Mahdollisen muinaisjäännösalueen kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Martinkatu 2-4 Tiilitehtaan oletetun sijaitipaikan pimanäytteiden kaivun valvonta
 2017 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Energiakaivojen kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Päiväkodin rakentamishankkeen edellyttämät kaivaustutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Raunistula, Vähäjoen länsiranta, Taskulan ranta siirtolapuutarha-alue Tarkkuusinventointi ja koetutkimus
 2017 Reuterin talon peruskorjaus
 2017 Riihivainio Arkeologiset koekaivaukset
 2017 Riihivainio
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Katedraalikoulun liikuntasali, perustukset
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kaupunginosa II, kortteli 1, tontti 3 Rettigin palatsi
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Reuterin talon peruskorjaus
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Puun istutus Turun tuomiokirkon eteläpuolelle tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kerrostalon paalutus Aninkaisten korttelin alueella
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Henrikinkadun ja Piispankadun välisellä alueella kaukolämpökaivannon valvonta
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Linnankatu 5 Brahenlinna tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Eerikinkatu 3 Hulevesiviemäri työmaan arkeologinen valvonta
 2017 Turun kaupungin vanhalla asemakaava-alueella, Brahenkatu 8 kaukokylmälinjan kaivuun arkeologinen valvontatutkimus
 2017 Turun linna Päälinnan muurien korjaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Turun linnan hautausmaa Alueen arkeologiset koetutkimukset
 2017 Turun linnan hautausmaan eteläpuolinen alue Ravintolan rakentamisen edellyttämät kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Tuulismäentie 13 Kivikautisen asuinpaikan ja metallikauden löytöpaikan ympäristön koekaivaus
 2017 Virusmäen ranta Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Halinen, Vesilaitos Tarkkuusinventointi
 2018 Kairialankatu, Tuomi, Lehtonen, Muonamiestalot / Kaerlan mylly Koekaivaus
 2018 Maarian kirkko Maarian pappilan piha-alue, arkeologinen valvonta
 2018 Nummi, Kuikkulankatu 8 Arkeologiset koetutkimukset
 2018 Pakkarinkadun kolerahautausmaa kaivaus
 2018 Taskulan ranta Koetutkimus
 2018 Tastonranta Koekaivaus
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava- alue Linnankadulle rakennettavan funikulaarin alatasanteella ja rinteessä
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kauppatorin kaupunkiarkeologiset tutkimukset
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologiset tutkimukset Aboa Vetus & Ars Nova museon alueella
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Yliopistonkatu 5
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kauppatorin pohjoisosan arkeologinen tutkimus
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Luostarinkatu 5
 2018 Turun linna Päälinnan muurikorjauskohteiden rakennusarkeologinen tutkimus
 2018 Turun linna, päälinna, Länsitorni etelä- ja länsiseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Linnankatu 24 Koekaivaus
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Sibelius-museo, Piispankatu 17
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Vartiokuja 2 / Hämeenkatu 26b Arkeologinen koetutkimus heinäkuu 2018
 2018 Virusmäentie, Ali-Konsan historiallinen tonttimaa Arkeologinen koetutkimus
 2019 Kristiinankatu 2b/Linnankatu 20 Koekaivaus
 2019 Linnankatu (Puistokatu-Satama) Valvonta
 2019 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Arkeologinen kaivaus ja valvonta
 2019 Rettigin tontti/Aboa Vetus Ars Nova -museon alue Kaivaus
 2019 Räntämäki Niuskala Tarkkuusinventointi
 2019 Taskula ja Kirves Tarkkuusinventointi
 2019 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Linnankatu 24 (Herrainkulma) Pelastuskaivaus
 2019 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Tuomiokirkkokatu-Piispankatu Vesijohtotyömaan valvonta
 2019 Turun linna / Pajapiha Kaivaus
 2019 Turun linna, esilinna, kaksoisportaat, eteläpuoli Valvonta ja dokumentointi
 2019 Turun linna, hulevesikaivanto Kaivaus
 2019 Turun linna, muurikorjaus, länsitorni, etelä- ja länsiseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2019 Turun linna, päälinna, länsitorni länsiseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2020 Aninkaistenkatu, vesiputkikaivanto Valvonta
 2020 Hallinkorvan puistikko Koetutkimukset
 2020 Kakskerta Porala/Borgareböhle Koekaivaus
 2020 Koskennurmi kaava-alue Inventointi
 2020 Lauttarannan arkeologinen vedenalaisinventointi Turun Hirvensalossa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Linnankatu 45 Koekaivaus
 2020 Maaria Räntämäki, Pappila Koekaivaus
 2020 Maaria Räntämäki, Räimä Koekaivaus
 2020 Makasiiniranta (Itsenäisyydenaukio) Koetutkimus ja maatutkaus
 2020 Ortodoksinen Pyhän Aleksandran kirkko Perustusten koetutkimukset
 2020 Paaskunnan asuinpaikka Koekaivaus
 2020 Porthaninpuisto Konekaivuun valvonta
 2020 Puutarhakatu 55 (Malminkadun kolerasairaala) Koekaivaus
 2020 Pyhän Katariinan kirkko Valvonta ja rakennusarkeologinen dokumentointi
 2020 Samppalinnan tullimuuri Koetutkimus
 2020 Turun linna, päälinna, Länsitorni länsiseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2020 Turun linna, päälinna, länsitorni pohjoisseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2020 Turun vanha asemakaava / Nunnankatu Valvonta
 2020 Turun vanha asemakaava, Hämeenkatu 9 A / Kerttulinkatu 3 Valvonta
 2020 Turun vanha asemakaava-alue, Brahenkatu 1b Koekaivaus
 2020 Vallihaudankatu 3 (Turun linna) Valvonta
 2020 Yliopistonkatu 14-16 Valvonta
 2020 Yliopistonkatu 5 / Turun vanha asemakaava-alue Kaivaus ja valvonta
 2021 Aninkaistenkatu 8a Koetutkimus
 2021 Jäkärlä Kaivaus
 2021 Kaarinan kirkko ja Kirkkomäki Valvonta
 2021 Kaskenkatu 9B Koetutkimus
 2021 Kauppahallin kortteli (Ravintola Koulu ja Kauppahalli) Koetutkimus
 2021 Kauppatori, Väliaikainen tori 2021 (A92) Kaivaus ja valvonta
 2021 Kauppiaskatu Valvonta
 2021 Kaupungintalo. Aurakatu 2-4 ja Linnankatu 14 Koetutkimus
 2021 Koroisten tila ja Alfa II Valvonta
 2021 Kärsämäen Marttila Koetutkimus
 2021 Lauttarannan arkeologinen vedenalaisinventointi Linnanaukon alueella
 2021 Niuskala (Niuskala) Valvonta
 2021 Paaskunnan asuinpaikka - Rautakautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus 26.-30.4.2021 Koekaivaus
 2021 Paattinen, Auvaistentien kevyenliikenteenväylän tielinja Inventointi
 2021 Pakkarinkadun kolerahautausmaa (Michailowinkatu) Valvonta
 2021 Porthaninpuisto Valvonta
 2021 Rientola Valvonta
 2021 Rintala (Paattinen) Tarkastus
 2021 Sirkkalan koulu Koekaivaus
 2021 Turun linna, päälinna, länsitorni pohjoisseinä Rakennusarkeologinen dokumentointi
 2021 Turun vanha asemakaava-alue, Brahenkatu 1b Koekaivaus
 2021 Uudenmaankatu ja Tuomiokirkontori Valvonta
 2021 Yliopistonkatu 14 (kadun kaakkoisreuna) Valvonta
 2021 Yliopistonkatu 5 Valvonta
 2022 Alfankatu 2 (Virusmäki) Valvonta
 2022 Auvaismäki, Lautkankare Koekaivaus
 2022 Harppuunakortteli (Turun linna) Valvonta
 2022 Jäkärlä Kaivaus
 2022 Kirkkomäki / Katariinan pappila Koetutkimus ja valvonta
 2022 Koroistenniemi Muuriosien kunnostustyöt ja vedenohjaus
 2022 Kutomonkatu, kaukokylmäkaivanto Valvonta
 2022 Kärsämäen Marttila Rautakautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Kärsämäki Marttila / Puustellinkatu 10 Koekaivaus
 2022 Läntinen rantakatu 13 (Apteekkimuseo) Valvonta
 2022 Maaria Kärsämäki Koetutkimus
 2022 Maarian kirkko Valvonta
 2022 Malminkadun kolerasairaala (Puutarhakatu 55) Valvonta
 2022 Pakkarinkadun kolerahautausmaa (Michailowinkadun portaat)
 2022 Rettigin tontti kaivaus
 2022 Turun Aurajoen kulttuurijokilautta, arkeologinen vedenalaisinventointi
 2022 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Aurakatu Valvonta
 2022 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Kauppatorin luoteisosa Valvonta
 2022 Turun linnan tiilisali / Martinkatu 2 Koekaivaus
 2022 Turun satama. Arkeologinen vedenalaisinventointi.
 2022 Turun vanha asemakaava / Linnankatu 3 Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Aurakatu ja Linnankatu 10-12 Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Eerikinkatu 4-8 Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Hämeenkatu 10 Koekaivaus ja maatutkaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Hämeenkatu 4 Koekaivaus ja maatutkaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Hämeenkatu 6 Koekaivaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Hämeenkatu 8 Koekaivaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Linnankatu 16 Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Linnankatu 17 Koekaivaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Linnankatu 24 Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Luostarinmäki Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Luostarinmäki (museokorttelin uudistushanke) Valvonta (2021-22)
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Tuomiokirkkokatu ja Tuomiokirkko Valvonta
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Turun ortodoksinen kirkko Kaivaus
 2022 Turun vanha asemakaava-alue / Vähä Hämeenkatu 15 Koekaivaus
 2022 Åbo Akademin päärakennus, sisäpiha Valvonta
 2023 Jäkärlä (Jäkärlä)/ Rautakaudenpolku Valvonta
 2023 Koroistenniemi (Catilluksenpolku) Valvonta
 2023 Luostarinmäen museokortteli Arkeologinen valvontatutkimus
 2023 Maaria Räntämäki (Pappila, Prusi, Räimä) ja Maarian kirkko (Sorolaistenkatu) Valvonta
 2023 Multavierunkatu 2-4 ja Eerikinkatu 1 arkeologinen valvonta
 2023 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Koekaivaus
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Brinkkalan sisäpiha Valvonta
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Eerikinkatu 8 Koekaivaus
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Gadolinia, Porthaninkatu 3 Kaivaus
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Geologicum, Tuomiokirkkotori 1 Koekaivaus
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Henrikinkatu Valvonta
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Hämeenkatu 22, Kåren Koekaivaus
 2023 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue / Linnankatu 24 (Ylioppilasteatteri) Valvonta
 2024 Jäkärlä Kaivaus
 2024 Lautkankare valvontatutkimus
 2024 Luostarinmäki Arkeologinen valvonta
 2024 Makasiiniranta Koekaivaus
 2024 Pyhän Mikaelin kirkko Valvontatutkimus ja kaivaus
 2024 Pyhän Mikaelin kirkko Hulevesijärjestelmän rakentamisen arkeologinen valvonta
 2024 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Eerikinkatu 3 Arkeologinen valvonta
 2024 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Itäinen rantakatu Kaivaus
 2024 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Ursininkatu Kaukokylmäkaivannon valvonta
 2024 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Vähähämeenkatu 15 Kaivaus
 2024 Turun linna Esilinnan uunien yläpuolisten lattiarakenteiden uusiminen
Uusikaupunki
 1985 PIETILÄ-NOHKOLA koekaivaus/ kalmisto
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1987 TARKISTETTAVA
 1990 VÄHÄ-KUUVANVUORI
 1991 KALLELA, KALMUMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto
 1998 HALLU, PUONTI
 2000 Kalanti Tammisto Kirkonloukas Ryssänhautakohteen kaivaus
 2000 Tori (II/31) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2000 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2003 Tontit III/6/8-10 (Liljalaaksonkatu 7 ja Alinenkatu 17) Kaukolämpötöiden arkeologinen valvonta
 2004 Koulukatu ja Alinenkatu Kaapelityön arkeologinen valvonta
 2006 Nordströminkatu 8 Kaukolämpöputken kaivannon valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kalannin osayleiskaavainventointi
 2017 Lokalahden kirkko Kohteen rajaus asemakaavaa varten tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Uusikartano II, Klupumäki ja Palppa I Koetutkimukset kevyenliikenteen väylää varten
 2017 Vuorikatu Maakaapelointityön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Pyhämaan Kettelin-Pyhäsalmen kyläyleiskaava-alue Inventointi
 2018 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue Liljanlaaksonkatu 1
 2018 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue Liljanlaaksonkatu 1, koetutkimus
 2019 Rauhankatu 10 / Vanha Raatihuone Valvonta
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue (Rantakatu 7A) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue (Rantakatu 7B) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue, Alinenkatu 39 kaukolämpöputken kaivutyön valvonta
 2020 Kalanti Varhela Valvonta
 2021 Mäkilä laidun ja Eskola Valvonta
 2022 Alinenkatu 12 kaukolämpökaivannon arkeologinen valvonta
 2022 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue (Ylinenkatu 33a) Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kaupunkitontilla.
 2022 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue / Liljanlaaksonkatu ja Alinenkatu Valvonta
 2023 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue, Liljalaaksonkatu Kaukolämpölinjan kaivun arkeologinen valvonta
 2024 Nohkola 1, Uusikartano, Karinpäällystänmäki, Pietilä II, Retkenkallio, Kaunisto Sähköverkon saneeraushanke
Vehmaa
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO
 1995 Kirkonkylä Harmaakivikirkon kaivaus
 1998 TOMMILA, RÄNNENMÄKI kaivaus/ röykkiö
 2002 Heikola-Vinkkilä voimajohtolinjan inventointi
 2002 Laittisten Kappelmäki Kirkon- ja hautausmaan paikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Lahdinko, Ahtiala sekä Appuljärven ja Särkijärven länsipuoli Opetusinventointi
 2004 Mannerkaistin, Himoisten ja Maarjärven alueet Opetusinventointi
 2005 Laittisten Kappelmäki Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kirkon ympäristö Maalämpökaivon ja lämmönsiirtoputkien kaivuun valvonta
 2022 Vihtjärvi Lamminjärvi, sähköaseman suunnittelualue Inventointi
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste