Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

sökresultat: 17 objekt
sökvilkor: ej definierad

flera kommuner
 Kurjensuo rå 1000048930 fast fornlämning
stenkonstruktioner, historisk
 Ämmäjoki rå 1000048933 övrigt kulturarvsobjekt
stenkonstruktioner, historisk
ingen uppgift om kommun
 Andrei Zdanov 2489 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Avomeri Itäinen Suomenlahti 2278 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Avomeri Itäinen Suomenlahti 2279 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Avomeri läntinen Suomenlahti 2612 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Avomerihylky 2499 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Avomerihylky 2500 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Gordyij-LKN 2283 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, modern
 Iris 2611 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Porkkala avomeri 2422 fast fornlämning till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Rusalka 2440 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Selkämeren hylky 2486 övrigt objekt undervattensobjekt
fartygsvrak, odaterad
 Suomenlahti avomeri 2498 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Suomenlahti avomeri 2610 fast fornlämning undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Thor 2609 övrigt kulturarvsobjekt undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 Ulf Jarl 2501 övrigt kulturarvsobjekt till posten har bifogats bilder undervattensobjekt
fartygsvrak, historisk
 

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer