KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL till kartan egna uppgifter
  suomeksi
   
  ARKEOLOGISKA OBJEKT
   fast fornlämning
   möjlig fornlämning
   övrigt kulturarvsobjekt
   fyndplats
   naturformation
   borttagen fast fornlämning
      (ej fredad)
   övrigt objekt                 
  kommun
 
  gammal kommun
 
  landskap
 
  typ
 
  typens specifierare
 
  datering
 
  undervattensobjekt
 
  objektnamn
 
  objekt-id
 
   
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
 
Tammerfors fast fornlämning 
Pispa 837010001
Typ: boplatser    
Datering: stenålder
Z/m.mpy alin: 90,00  Z/m.mpy ylin: 95,00
  


 tillbaka
 Koordinater
 Beskrivning
 Undersökningar
 Länkar till Museiverkets övriga material
 
 
kopiera länken till denna sida:
 

© Museiverket