KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 996 hanketta
hakuehto: Turun museokeskus (Varsinais-Suomi)
 
Aura
 1999 Aura Perusinventointi      
 2017 Isosimola Maakaapelin kaivuutyön valvonta      
 2017 Suni-Keskitalo      
Kaarina
 1877 Kuusiston piispanlinna      
 1879 Kuusiston piispanlinna      
 1976 ent. Piikkiö Pukkilan kartano Pukkilan kartanon sivurakennuksen kellarin ja sen ulkopuolen kaivaukset 8.9.-9.11.1976      
 1985 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ kalmisto      
 1986 ISOHEPOJOKI, LAUSMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1987 HUTTALA, HUTTALANMÄKI kaivaus/ ruumiskalmisto      
 1987 MOISIO, MOISION ALITALO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Piikkiö-Paimio tielinja tarkastusinventointi      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1987 TURKU-PAIMIO MOOTTORITIELINJA      
 1989 HULKKIO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 HULKKIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 HULKKIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 Kausela Koekaivaus      
 1991 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 RUNKO, KOSKENHAKA/ONNELA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1992 HULKKIO, TIKANTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1992 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 HULKKIO, TIKANTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 LITTOINEN, MUIKUNVUORI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 MAAKASTO, TAMMENMÄKI      
 1993 RUNKO, KOSKENHAKA/KOSKI kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Kuusiston piispanlinna Korjaustöihin liittyvä kaivaus      
 1995 Piikkiö perusinventointi      
 1996 HIISKANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1996 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihanurkkauksen kaivaus      
 1996 Kuusiston piispanlinna Huonetilan kaivaus      
 1997 Kuusiston piispanlinna Itäisen esilinnan ja päälinnan pihan kaivaus      
 1997 MOISIO, MOISION ALIKARTANO kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Kaarina perusinventointi      
 1998 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus      
 1998 PAPINHOLMA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1999 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus      
 2000 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus      
 2001 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan pohjoisosan kaivaus (alue 9808)      
 2001 Raadelman kaava-alue Tiilisalin kylän paikan inventointi ja koekaivaus      
 2003 Lemunniemi Kaava-alueen inventointi      
 2004 Kuusiston piispanlinna Päälinnan pihan kaivaus      
 2005 Kuusiston piispanlinna Torninpohjan kaivaus      
 2006 Piikkiö, Runko Viemärikaivannon valvonta      
 2007 Läntinen ohikulkutie Tielinjavaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Ravattula Mattila Muinaisjäännösalueen kartoitus ja koekaivaus      
 2010 Ravattula Ristimäki kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen ruumiskalmiston kaivaus      
 2011 Ravattula Ristimäki Arkeologiset tutkimukset      
 2011 Ravattula Wiltsunkivi Kuppikiven tarkastus      
 2012 Ravattula Ristimäki Arkeologiset tutkimukset      
 2012 Tähkäpää 1 Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2013 Arkeologinen inventointi Rauhalinnan ja Ylikosken kaava-alueilla      
 2013 Kaarinan Ravattula Ristimäki Kivikautisen asuinpaikan koetutkimukset      
 2013 Ravattulan Ristimäki ja Ristimäki 2 Arkeologinen kaivaus moniperiodisella muinaisjäännösalueella      
 2014 Kuusisto piispanlinna Eteläisen esilinna kehämuurin eteläinen osa      
 2014 Kuusiston linnanrauniot Opastaulun pystytyskuopan arkeologinen valvonta      
 2014 Metsärinne Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Ravattulan Ristimäki ja Ristimäki 2 Arkeologinen kaivaus moniperiodisella muinaisjäännösalueella      
 2014 Yli-Lemun kartano Metallinilmaisinkartoitus      
 2015 Kuusiston kartano putkikaivannon arkeologinen valvonta      
 2015 Kuusiston piispanlinna vesihuollon rakentamishankkeen arkeologinen valvonta      
 2015 Piikkiön kirkkomaa Sähkölinjojen kaivuun arkeologinen valvonta      
 2015 Ravattulan Ristimäki      
 2016 Kaarina Lemunniemi Arkeologinen täydennysinventointi Suoman sodan aikaisella taistelupaikala      
 2016 Ravattulan Ristimäki Arkeologinen kaivaus      
 2017 Kuusiston piispanlinna Valaisinten sähkölinjan ja asentamisen kaivuun valvonta      
 2017 Ristkankare Koekaivaus      
 2017 Rungon Koskenhaka      
 2017 Tähkäpää 2      
 2018 Kuusiston piispanlinna Vartijatuvan lvi-töiden arkeologinen valvonta      
 2018 Kuusiston piispanlinna ja Kappelinmäki Opastaulujen pystytyksen arkeologinen valvonta      
 2018 Pukkila Uusien vesi- ja viemärikaivojen johdinlinjastojen kaivuun valvonta      
 2018 Silvolanrinne Arkeologinen tarkkuusinventointi      
Kemiönsaari
 1938 Kyrksundet Kyrkogården      
 1939 Kyrksundet Kyrkogården      
 1961 Kirkko Korjaustöihin liittyneet arkeologiset kaivaukset      
 1967 Metskärin hylky Metskärin hylky, kenttätutkimus 1967.      
 1974 Hiittinen Högholmenin satamapaikan tutkimus heinäkuussa 1974. Arkeologinen VA-kaivaus maalla (Torsten Edgren)      
 1982 Metskärin hylky Metskärin hylky, dokumentointi kuvaamalla 11-17.6.1982. Harry Alopaeus, Suomen merimuseo.      
 1982 Metskärin hylky Metskärin hylky, kaivaus 28.6.-7.8.1982. Juhani Grönhagen, Suomen Merimuseo.      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 GALTARBY, RÅBERGET koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Metskärin hylky kaivaus      
 1987 SÖDERLÅNGVIK, NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 GALTARBY II koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 SÖDERBY kaivaus/ röykkiö      
 1989 SÖDERLÅNGVIK, NÖJIS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 TAPPO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 MAKILA, ÖSTERGÅRD koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 ÖLMOS, ÖSTERGÅRD 2 kaivaus/ röykkiö      
 1991 HAMMARSBODA 3 kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 NORDANÅ, BÖTESBERGET koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 SAARISTO      
 1992 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen asuinpaikan/kauppapaikan koekaivaus      
 1992 HIITTISTEN SAARISTO inventointi      
 1993 HAMMARSBODA 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 1993 Rosala Koekaivaus tienparannusalueella      
 1994 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus      
 1994 TAPPO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus      
 1995 Söderlångvik, SÖDERBY I kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Hangon läntinen selkä, Keulakuvahylky tarkistussukellus      
 1996 HERTSBÖLE, SENATSBERGET koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Hiittinen, Kyrksundet Rautakautisen ja keskiaikaisen muinaisjäännösalueen tutkimus      
 1996 Metskärin hylky tarkistussukellus      
 1997 KYRKSUNDET kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 MAKILA, MAJBERGET kaivaus/ röykkiö      
 1998 Stora, Ängesö      
 1998 TARKISTETTAVA      
 2001 Hangon läntinen selkä, keulakuvahylky tarkistussukellus      
 2001 Makila Majbrrget Röykkiön kaivaus      
 2002 Kemiö-Förby voimajohtolinjan inventointi      
 2002 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus      
 2003 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus      
 2003 Taalintehdas Hytin rakenteiden koekaivaus      
 2005 Taalintehtaan ruukki Masuuninpohjan dokumentointi      
 2007 Hiittisten Högholmenin puolustusrakennelman vedenalaisrakenteet Meriarkeologian kenttätyökurssi      
 2009 Kåddböle Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2011 Taalintehtaan osayleiskaava-alueen inventointi      
 2011 Västanfjärdin arkeologinen inventointi 2011 Perusinventointi      
 2012 Dragsfjärdin arkeologinen inventointi 2012      
 2012 Gräsbölen tuulivoimapuisto      
 2012 Kemiönsaari Stusnäs tuulivoimapuisto      
 2012 Misskärrin tuulivoimapuisto      
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston 110 kV voimajohtolinjan inventointi      
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi      
 2012 Nordanå-Lövböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi      
 2013 Kemiö arkeologinen inventointi      
 2013 Örö suojelualueen kulttuuriperintöinventointi      
 2014 Galtarby VI      
 2014 Sunnanån ruukki Rautaruukin alueen arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2015 Telegrafberget 2      
 2016 Sunnanån ruukki Sillan purkutöiden arkeologinen valvonta      
 2017 Ölmosviken Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2018 Taalintehtaan satama-alue Arkeologinen vedenalaisinventointi Taalintehtaan satama-alueella      
Koski Tl
 1989 Kunnan inventointi inventointi      
 2013 Verhonkulman tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi      
Kustavi
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 2006 Kustavin kunta Perusinventointi      
 2013 Isokari kulttuuripeintökohteiden inventointi      
Laitila
 1967 Laitilan kirkko Kirkon lattianalainen tutkimuskaivaus      
 1985 KODJALA, ISOMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1986 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1987 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1988 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1989 KODJALA, NÄSTINRISTI HIETALA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1989 SOUKAINEN, HÄLLYNEN koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 SOUKAINEN, KUIVALA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1991 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1992 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1992 SALO, MÄKI      
 1992 UNTAMALA      
 1992 UNTAMALA, ULLA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1993 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1993 NÄSTI, HEIKKILÄ kaivaus ja kartoitus/ röykkiö      
 1994 KODJALA, VIRILÄN VAINIONMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1994 Laitila inventointi      
 1995 UNTAMALA, PIHANIITTY kaivaus/ röykkiö      
 2000 Soukainen Sunilanpelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Suomensaari      
 2000 Untamala Museoviraston navetta Myöhäisrautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2001 Untamala      
 2002 Untamala Muinaisjäännösalueiden koekaivaus      
 2003 Vanhatala Rautakautisen asuinpaikan ja kalmiston koekaivaus      
 2004 Vainionmäki Kalmisto B Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2005 Kodjala Vainionmäki Viikinkiaikaisen kalmiston ja rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2005 Untamala Seiko Rautakautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2006 Hartikkala-Kylänpää asemakaava-alueiden inventointi      
 2006 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston kaivaus      
 2007 Lukkala Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus      
 2007 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston kaivaus      
 2008 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston kaivaus      
 2009 Rukoushuone-Kansakoulunmäki      
 2009 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston kaivaus      
 2010 Rukoushuone-Kansakoulunmäki Rautakautisen kalmiston jatkotutkimukset      
 2010 Vainionmäki B rautakautisen kalmiston yleisökaivaus      
 2011 Vainionmäki B Rautakautisen kalmiston yleisökaivaus      
 2012 Raustinmäki Arkeologinen koekaivaus röykkiökohteen läheisyydessä      
 2012 Seiko Rautakautisen asuinpaikan, kultti- ja tarinapaikan ympäristön arkeologinen koekaivaus      
 2013 Arkeologinen inventointi Laitilan Soukaisten vesihuoltolinjalla      
 2013 Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Tuulipuistoinventointi.      
 2013 Soukainen Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus      
 2018 Ugglas-fäst/Kustaan tamina Arkeologinen inventointi      
 2019 Hartikkalan alue Inventointi      
 2019 Kappelinmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2019 Laesaari / Niittymäki      
 2019 Untamala (Kylä-Raula, Untamalan kirkko, Untamalan Myllymäki, Seikola Niemispää, Seiko) Valvonta      
Lieto
 1952 Liedon kirkko Korjaustöiden ohessa tehdyt arkeologiset havainnot      
 1970 Liedon Kirkko Restaurointiin liittyneet rakennusarkeologiset tutkimukset      
 1988 Hihnalan tieraunio Hämeen Härkätie 1988      
 1988 NAUTELA, MUSEOTONTTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 PETTINEN, PITKÄMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1988 Vanhalinnan yksityistie Hämeen Härkätie 1988      
 1990 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 NAUTELA, PAHKAMÄEN KOULU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Kukkarkoski, Kukkarkoski 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Vanhalinna Linnavuoren ympäristön peltopoiminta ja koekuopitus      
 1993 KUKKARKOSKI, KUKKARKOSKI 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Rähälä, Ryökäs Rautakautisen - historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 1993 SAUVOLA, YLIPÄÄ kaivaus/ kalmisto      
 1993 SAUVOLA, YLIPÄÄ koekaivaus/ kalmisto      
 1993 VANHALINNA, AITTAMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1993 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1994 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ polttokalmisto      
 1995 Vanhalinna Linnavuoren koillisrinteen koekuopitus      
 1995 VANHALINNA, AITTAMÄKI kaivaus/ kalmisto      
 1996 Vanhalinna Linnavuoren ympäristön koekuopitus ja peltopoiminta      
 1997 Vanhalinnan kartano Pihapiirin ja lähiympäristön koekaivaukset      
 1998 SILLILÄ      
 1998 VANHALINNA      
 1998 VANHALINNA      
 2000 Lieto Osa-alueinventointi      
 2000 Vanhalinna Linnamäen kaakkoisrinteen kaivaukset sekä pihapiirin putki- ja kaapelilinjojen valvonta      
 2001 Lieto Osa-alueinventointi      
 2002 Lieto Osa-alueinventointi      
 2002 Merola      
 2002 Vanhalinnan linnavuori koillisrinne Rautakauden lopun–historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2003 Tootula Knaapin hiekkakuoppa Kivikautisen kalmistoalueen koekaivaus      
 2004 Mikola Rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Rähälä Mahdollisen esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Vanhalinna Rautakauden lopun ja historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2006 Nummela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Vanhalinna Rautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen linnavuoren kaivaus      
 2007 Lieto Kappelinmäki Koekaivaus      
 2007 Vanhalinna Linnavuoren kaakkoisrinne Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset      
 2008 Nummela Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2008 Sauvala Mahdollisen esihistoriallisen asuinpaikan koekuopitus      
 2008 Vanhalinna Linnavuoren kaakkoisrinne Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus      
 2012 Nautelankoski tarkkuusinventointi Kukkarkosken yksinäistilalla      
 2013 Lieto Vanhalinna Kartanoravintolan takana sijaitsevan pysäköintialueen koetutkimus      
 2013 Lieto Viinamäki Käytöstä poistetun hautausmaa-alueen arkeologinen inventointi 2013      
 2014 Vanhalinna Härkätien etelänpuoleinen ojanpiennar ja Vanhalinnan pihapiiri      
 2014 Viinamäki Muinaisjäännöalueen arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2016 Liedon Kylätalo, Merola ja Kukkarkoski 1 Kaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2016 Lieto Koetutkimukset ja arkeologinen valvonta      
 2017 Kukkarkoski I Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta      
 2018 Äärilännummi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Loimaa
 1996 KOJONKULMA      
 1999 Alastaro Perusinventointi      
 1999 Loimaa Perusinventointi      
 2006 Niinijoensuu Kaava-alueen koekaivaus      
 2007 Loimaa Metsämaa – keskusta Voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2008 Loimaa Osainventointi      
 2019 Pirttikallio kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
Marttila
 1937 Marttilan kirkon kirkkomaa Keskiaikaisen sakariston kaivaus      
 2013 Verhonkulman tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2013      
Masku
 1908 Stenberga Kartanon raunioiden kaivaus      
 1926 Lemun kirkon kirkkomaa Laajennustöissä löydetty muurihauta      
 1939 Lemun kirkko Sakariston tutkimus      
 1975 Maskun kirkko Keskiaikaisen alttarinpohjan tarkastus ja hautakivien etsintä      
 1985 Kunnan alue inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 KANKAINEN, SORAKUOPPA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO      
 1990 MÄKSMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 MÄKSMÄKI      
 1992 Maskunjokilaakson alajuoksu inventointi      
 1995 Kankaisten kivilinna Kartanolinnan kellareiden koekaivaus      
 1996 Kankaisten kivilinna Kartanolinnan kellarikerroksen ja kellarin kaivaus      
 1997 Kankaisten kivilinna Putkikaivaustöiden valvonta      
 1997 Kunta inventointi      
 1998 Kirkkomaa Kaivaustöiden valvonta      
 1998 Pappila Viemäröinti- ja kaapelointityömaan arkeologinen valvonta      
 1999 Louhisaaren kartanolinna Itämeren vanhan rantaviivan sijainnin määrittäminen      
 2004 Louhisaaren kartano, Temppelinmutka Maakummun koekaivaus      
 2006 Askainen Perusinventointi      
 2006 Askainen Ritaripuisto Inventointi      
 2006 Askainen Ritaripuisto Lisäselvitys      
 2006 Masku kunta Perusinventointi      
 2012 Masku, Kankaisten sorakuopan koekuopitus      
 2013 Masku Kareva, kivilatomusten arkeologinen kaivaus      
 2013 Pyhän Johannes Kastajan kirkko Kirkon korjausten arkeologinen valvonta      
 2016 Louhisaari Putkikaivantojen ja aitatolppien kaivuun valvonta      
 2016 Masku Kaapelikaivannon valvonta kolmen muinaisjäännöksen kohdalla      
 2017 Kanta-Masku ja Lemu Rantaosayleiskaavan inventointi      
 2017 Louhisaari Aitatolppien kaivuun valvonta      
 2018 Krouvila Kaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2018 Louhisaari Kartanon vesijohtotöiden arkeologinen valvonta      
 2020 Luukkaan rautakautinen muinaisjäännös koekaivaus      
Mynämäki
 1959 Mynämäen kirkko Lattian uusimisen ja keskuslämmityksen asennuksen vuoksi tehdyt arkeologiset tutkimukset      
 1960 Kirkko Tornin kaivaus      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1988 TURSUNPERÄ, JUNTTILANNUMMI koekaivaus/ kalmisto      
 1990 KALELA, MYLLYNUMMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Mynämäen kunta peruinventointi      
 1996 Mietoisten muinaisjäännösinventointi 1996      
 1996 Pyhe, Maamiesseuran kellari Kartanon kellarin kaivaus      
 2000 Suomensaari      
 2001 Muuransuo      
 2007 Mietoisten Saaren kartanon alue ja ns. Muurimäki Arkeologiset koetutkimukset      
 2008 Mietoisten Saaren kartano ja ns. Muurimäen alue Arkeologiset koetutkimukset      
 2009 Mietoisten Saaren kartano ja Muurimäen alue Arkeologiset koetutkimukset      
 2010 Mynämäki Mietoisten Saaren kartano maastoinventoinnit ja valvonnat      
 2011 Saaren kartano Rakennustöiden valvonta      
 2012 Saaren kartano      
 2014 Saaren kartanon Pihalammen reunakiveys.      
 2016 Myllymäki Maakaapelointityömaan arkeologinen valvonta      
 2017 Saaren kartano Kellarien korjaus      
 2017 Saaren kartano Arkeologinen putkikaivantojen valvonta ja koekaivaus      
 2018 Saaren kartano Päärakennuksen seinämuurin korjaustyön rakennusarkeologinen valvonta      
 2018 Saaren kartano Päärakennuksen kellarikerroksen arkeologinen kaivaus      
Naantali
 1872 Luostarialue Muurin- ja seinänjäännösten esiinkaivaminen      
 1910 Kirkko Lattiankorjauksen valvonta      
 1921 Luostarialue Länsitornin kaivaustutkimukset      
 1927 Rymättylän kirkko Sakariston hautojen tarkastus      
 1963 Kirkko Restaurointitöiden yhteydessä tehty kaivaus ja dokumentointi      
 1972 Vanhan kaupungin alueen ulkopuoli Viemärikaivannon valvonta      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 Iso-Lääkärin tontti (I/9/21) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1996 Kirkko Sakariston kaivaus      
 1997 Kirkko Kaivaukset länsitornin ja kirkon eteläpuolella      
 1997 Kirkko S-huoneen rakennusarkeologiset tutkimukset      
 1997 Kirkko Länsipäädyn komerohavainto ja kirkkolaivan eteläseinän umpeen muurattu oviaukko      
 1997 Kirkko Puistoalueen viemärikaivannon valvonta      
 1998 Kirkko Länsitornin pohjoisseinän vihkiristien dokumentointi      
 1999 Kirkko Länsitornin ja S-huoneen rakennustöihin liittyvät tutkimukset      
 1999 Rymättylä Lossipaikkojen inventointi      
 2000 Mannerheiminkatu 12-14 Viemäröintityömaan arkeologinen seuranta ja kaivaus      
 2002 Mannerheiminkatu 13-17 ja Kristiinankatu Vesijohto- ja viemäröintityömaan arkeologinen valvonta ja kaivaus      
 2003 Rymättylän kirkon porttihuone Arkeologinen koekaivaus ja rakennusarkeologinen tutkimus      
 2004 Isokylä Golfkenttäalueen inventointi      
 2004 Rymättylän Kirkko Porttihuoneen edustan arkeologinen valvonta      
 2005 Kirkkopuisto Hautausmaan laajennusalueen koekaivaus      
 2005 Mannerheiminkatu 16-26 Vesijohtotöiden arkeologinen valvonta      
 2005 Rymättylä Perusinventointi      
 2006 Kirkko, hautausmaan laajennusalue Rakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2006 Luonnonmaa ja Lapilan saari Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2006 Rantakatu 4, Luukka Pihan putki- ja kaapeli kaivannot      
 2006 Rauhankatu 2 Uudisrakennuksen perustuksen kaivanto      
 2006 Velkuan kunta Perusinventointi      
 2008 Jalostamon laajennusalueen inventointi      
 2009 Naantalin kirkon sakariston edusta Kalkkikivilaattaladelman uudistustyön valvonta      
 2010 Naantalin kirkon luonaispuoleinen kiviaita Muurinkorjaustyön arkeologinen valvonta      
 2012 Kirkkopuisto Petanque kentän arkeologinen valvonta      
 2012 Raatihuoneenkatu 4 Arkeologinen valvonta      
 2013 Raatihuoneenkatu 4 Arkeologinen valvonta      
 2014 Kukola Naviren seutu Kiviaita      
 2015 Airiston yhteisläjitysalue Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2015 Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2016 Kouvola/Koivula Arkeologinen valvonta      
 2016 Nunnakatu Kadun pintamateriaalien vaihdon arkeologinen valvonta      
 2017 Kaivokatu 11 Historiallisen ajan kaupunkitontin koekaivaus      
 2017 Naantalin vanha asemakaava-alue sekä Birgittalaisluostari Katutyön arkeologinen valvonta      
Nousiainen
 1901 Nousiaisten kirkko Kuorin hautojen tarkastus      
 1967 Kirkko Kaivaustutkimus      
 1985 Kunnan alue kartoitus      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1986 PALO, MARKKULANMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1987 ALAKYLÄ, FINNI JA PIETILÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 ALAKYLÄ, PIETILÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 LAIHOINEN, LINNAMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1987 VADANVAINIO, KIRJUNPAJU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 VUORENPÄÄ, KUKONHARJA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 ALAKYLÄ, RAUVOLA      
 1988 ALAKYLÄ, RAUVOLAN PELTO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 MÄEKSMÄKI, KIRKONPIIRIN KOULU koekaivaus/ kalmisto      
 1999 Santamala Kaava-alueen inventointi      
 2002 Perkonvuori Varhaismetallikautisen asuinpaikan pelastuskaivaus      
 2003 Nousiainen Perusinventointi      
 2004 Pappila Kuuvanvuori Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Mä(e)ksmäki Koekuopitus      
 2008 Kuokkala Latomuksen kaivaus      
 2008 Olli Koekaivaus valtatie 8:n parantamisalueella      
 2009 Nousiaisten kirkon hautausmaan laajennusalue, arkeologinen koekuopitus.      
 2010 Hautausmaan laajennus; kiviaidan purkaminen sekä sirotusalueen ja kaapeliasennuksen kaivun valvonta      
 2010 Kukonharju 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2018 Haverinnummen hiekkakuoppa Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2019 Santalamala Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus      
Oripää
 2002 Sikakivi Ajoittamattoman kiviröykkiön koekaivaus      
 2004 Oripää Perusinventointi      
 2005 Tanskilankangas Koekaivaus      
 2008 Tanskilankangas Mahdollisen hautapaikan koekaivaus      
 2013 Oripäänkangas Tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi      
Paimio
 1985 SPURILA, ASUINPAIKKA G koekaivaus/ asuinpaikka      
 1985 SPURILA, ASUINPAIKKA(?) H koekaivaus/ asuinpaikka      
 1985 SPURILA, KALMISTO A kaivaus/ kalmisto      
 1985 SPURILA, KALMISTO C koekaivaus/ kalmisto      
 1985 SPURILA, KALMISTO D koekaivaus/ kalmisto      
 1985 SPURILA, KALMISTO H kaivaus/ kalmisto      
 1986 SPURILA, SPURILA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1987 TURKU-PAIMIO MOOTTORITIELINJA      
 1988 HALKILAHTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 KATAJAMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1988 KUMPUMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1988 Nakolinna, Nauristien tieraunio Hämeen Härkätie 1988      
 1989 HALKILAHTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 HELSINKI-TURKU -MOOTTORITIELINJA      
 1989 VILLISI, ALITALO JA YLITALO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 ASKALA, TOISPUOLOJANNUMMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 ILTTULA, KYLÄNPÄÄ koekaivaus/ löytöpaikka      
 2005 Paimio Kunnan perusinventointi      
 2008 Hanhijoki Alastalo/Hanhiala Osittain tuhoutuneen kivikautisen asuinpaikan maakasojen kaivaus ja peltopoiminta      
 2009 Myllymäki rautakautisen kivirakenteen koekuopitus      
 2013 Pyhän Mikaelin kirkko Arkeologinen valvonta      
 2015 Alastalo Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Parainen
 1927 Paraisten kirkko Kuorin muurattujen hautojen dokumentointi.      
 1952 Korppoon kirkko Kaivaukset restaurointitöiden yhteydessä      
 1957 Nauvon kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1962 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 1960-1962. Gösta Bojner.      
 1962 Kirkko Korjaustöiden valvonta      
 1963 Kirkko Kuoriosan lattiakaivaus      
 1963 Kirkko Suomalaisen kirkon koekaivaukset      
 1967 Suomalainen kirkko Korjaustöiden aikaiset tutkimukset      
 1970 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 17.-25.6.1970. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta.      
 1971 Borstö St.Mikael-hylyn tutkimukset 16.-25.6.1971. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta.      
 1975 Aspö Myshamn I-hylyn tutkimus 4.-7.8.1975. Christoffer Ericsson, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistor      
 1983 Borstö Borstön St.Mikael-hylyn nostomahdollisuuksien selvittäminen, nostotavan suunnittelu 1983.      
 1985 Houtskari inventointi/ Yleisinventointi      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 Borstö St. Mikael-hylyn tutkimus      
 1986 HYPPEIS, FURUNABB kaivaus/ latomus      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO      
 1988 Jumo, Borgholm Linnamäen geokemiallinen tutkimus      
 1988 SUNDBERGEN kaivaus/ röykkiö      
 1988 VÄHÄ-KUUSINEN kaivaus/ röykkiö      
 1989 Attu, Kapelludden Keskiaikaisen kappelinpaikan koekaivaus      
 1989 Borstö St. Mikael -hylyn tutkimukset      
 1990 Attu, Kapelludden Keskiaikaisen kappelinpaikan koekaivaus      
 1990 Turunmaan saaristoalue tomting-jäännösten inventointi      
 1992 Kunta inventointi      
 1992 Nauvo, Parainen inventointi      
 1994 JUNGFRUSKÄR      
 1995 Lenholm Arkeologinen inventointi.      
 1995 SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTON YHTEISTOIMINTA-ALUE      
 1996 Borstö St. Mikael -hylyn tarkastussukellus      
 1996 Borstö St. Mikael -hylyn tarkastussukellus      
 1996 Nordstjernan Hylyn id 1650 tarkastussukellus      
 1996 Utö, posliinirinne tarkistussukellus      
 1997 Borstö St. Mikael, pelastusnosto      
 1997 DEGERBY, FAGERVIK kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Kuitian kartano Kartanolinnan ympäristön muinaisjäännösten inventointi      
 1998 Borstö St. Mikael, pelastusnosto      
 1998 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)      
 1998 TARKISTETTAVA      
 1998 TARKISTETTAVA      
 1999 Houtskari Lossipaikkojen inventointi      
 1999 Nauvo Lossipaikkojen inventointi      
 2000 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)      
 2000 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tarkastussukellus      
 2000 Vrouw Maria tutkimus      
 2001 Egelskär Egelskärin haaksirikkopaikka.      
 2001 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset (MV:n ulkopuolinen taho)      
 2001 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2001 Gråharunan hylky Hylyn tarkastusukellus 31.8.-2.9.2001. Pekka Paanasalo, Suomen merimuseo.      
 2001 Vrouw Maria tutkimus      
 2001 Västermälö Vestergård Tilapäisasumuksen (tomtning) kaivaus      
 2002 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2002 Nauvo Frow Maria Historiallisen ajan laivanhylyn dokumentointi (MoSS -projektin kenttätutkimukset)      
 2002 Nauvo Saaristonmeren kansallispuisto Keskiaikaisen haaksirikkopaikan kaivaus      
 2002 Vrouw Maria tutkimus      
 2003 Nauvo Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2003 Nauvo Saaristomeren kansallispuisto Vrow Maria-hylky Kenttätyöt historiallisen ajan laivanhylyllä      
 2004 Vrouw Maria tutkimus      
 2005 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2006 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2006 Egelskär Keskiaikaisen hylyn tarkastussukellus      
 2007 Nauvo Egelskär Keskiaikaisen hylyn tutkimukset      
 2007 Parainen Koupo Rosbacken Myöhäisneoliittisen / pronssikautisen kohteen koekaivaus      
 2007 Vrouw Maria -hylky tarkastusmatka      
 2008 Jurmo, Byängstomten Talonpohjan koekaivaus      
 2008 Jurmo, Kapellbacken Kappelinraunion kaivaus      
 2008 Parainen Koupo Rösbacken Röykkiökohteen kaivaus      
 2009 Länsi-Turunmaa (Parainen) Koupo Rösbacken Röykkiökohteen kaivaus      
 2009 Nauvo Berghamn Åsbacka Historiallisen asuinpaikan kartoitus ja prospektointi      
 2009 Seilin saari Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi ja koetutkimukset      
 2009 Vrouw Maria Tarkastusmatka 2009      
 2010 Seili Kirkkoniemi Arkeologiset koetutkimukset      
 2010 Vrouw Maria Hylkytutkimus      
 2011 Seilin saari Utridarens tomt ja Dårhusen      
 2011 Vrouw Maria -hylky Vrouw Maria veden alla -projektin tutkimussukellukset      
 2012 Norrskatan Olofsnäsin lauttarannan arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2012 Parainen Stortervolandet ja Lilltervo Arkeologinen inventointi kaava-alueella      
 2012 Vrouw Maria, hylky nro 1658 Vrouw Maria veden alla -hankkeen loppuraportti      
 2012 Vrouw Marian hylky Vrouw Maria veden alla -hankkeen kenttätyöt      
 2013 Ålönsaaren osayleiskaava-alueen inventointi      
 2014 Berghamn - Lembersö väylähanke. Vedenalaisarkeologinen inventointi.      
 2015 Kuitia Kartanon karjapihalla sijaitsevan navettarakennuksen perustuksien esiinkaivu      
 2015 Kuitian kartanolinna maankaivuutöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Kuitia - Qvidja Historiallisen ajan kartanopaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Kuitian kartanon karjapiha Hevostallin putkikaivantojen valvonta      
 2016 Seili Kirkkoniemi Geofysikaalinen mittaus, koekaivaus ja kaivaus      
 2017 Gråharuna 2228      
 2017 Kuitian linnan Putkikaivantojen valvonta      
 2017 Seili Saaristomeren tutkimuslaitos vesi- ja viemärilinjojen valvonta      
 2018 Kuitian linna Piha-alueen arkeologiset koetutkimukset ja valvonta      
 2018 Kvarnholmin kalkkiuuni Kaivaus      
 2018 Nauvon venesatama Venesataman laajennuksen vedenalaisinventointi      
 2019 Nauvon Eteläsatama Meriarkeologinen selvitys      
Pyhäranta
 1987 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKO      
 2008 Keskikuokkamaa Hautaröykkiön kaivaus      
 2013 Pyhäranta, Alhontien eteläpuoli. Tuulipuistoinventointi.      
 2013 Pyhäranta, Alhontien pohjoispuoli. Tuulipuistoinventointi.      
 2017 Ihode Arkeologinen inventointi kaava-alueella      
Pöytyä
 1992 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 UUSIKARTANO, KALLIOMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KAPPELNIITTY koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1999 Pöytyä Perusinventointi      
 2004 Yläne Kappelniitty Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen täydennyskartoitus      
 2006 Yläne Huvituksen rantakaava kaava-alue inventointi      
 2008 Yläne Yläneenjokilaakson osa-alueinventointi      
 2015 Särkki Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Kalliomäki Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
Raisio
 1968 Kirkko Rakennusarkeologinen tutkimus      
 1985 IHALA, HUHKONKOSKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1985 IHALA, HÄIVÄLÄ koekaivaus/ polttokalmisto      
 1985 IHALA, LINNASMÄKI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1985 IHALA, PAPINKALLIO 1 ja 2 koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1985 IHALA, PYÖLI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1985 IHALA, SIIRI 1 koekaivaus/ polttokalmisto      
 1985 IHALA, SIIRI 2      
 1986 Ihala,Vatsela, Pirilä ja Kerttula koekuopitus/pintapoiminta      
 1987 IHALA, SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto      
 1987 KUNINKOJA, KANKARE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 IHALA, SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto      
 1989 IHALA, SIIRI kaivaus/ polttokalmisto      
 1989 Kumoinen, Kimalistonmäki Historiallisen ajan linnoitteen kohdeinventointi      
 1989 PAPPILANMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1990 IHALA, SIIRI kaivaus/ polttokalmisto      
 1990 PAPPILANMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1991 IHALA SIIRI 1 kaivaus/ polttokalmisto      
 1993 HUHKO, HUHKONKOSKI - HUHKONKALLIO koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1994 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen koekaivaus      
 1995 HUHKO, HUHKONKALLIO koekaivaus/ polttokalmisto      
 1995 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen kaivaus      
 1996 Ihala, Mullin eduspelto Rautakautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kivirakenteen kaivaus      
 1997 IHALA, MULLIN EDUSPELTO kaivaus/ asuinpaikka      
 2000 Kuloinen Papinkallio 1 Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2001 Kuloinen Papinkallio 1 Rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Kuloinen Papinkallio Rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2005 Kerttula Vinssimetsä Eämääräisen kivirakenteen kaivaus      
 2005 Kuloinen Papinkallio 2 Rautakautisen löytöpaikan kaivaus      
 2005 Raision pohjoisosat Osa-alueinventointi      
 2006 Kerttula Vahaniitty Kahden epämääräisen kivilatomuksen kaivaus      
 2008 Maakaasuputken länsilaajennuksen Naantalin haara Linjausvaihtoehtojen arkeologinen inventointi      
 2008 Vanha-Vanto Kivirakenteiden arkeologiset kaivaukset      
 2013 Raisio Takametsä, historiallisen ajan rajamerkin arkeologinen kaivaus      
 2015 Papinkallio Arkeologiset tutkimukset      
 2017 Papinkallionpuisto Koekaivaus      
 2018 Papinkallionpuisto Tierakenteen kaivaus      
Rusko
 1927 Ruskon kirkko Kuorin hautojen tutkimus      
 1989 MERTTILÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 MERTTILÄ, LANKILA kaivaus/ asuinpaikka      
 2007 Kirkonkylä-Munittula Päällistönmäki Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2007 Kirkonkylän uurnahautausmaan suunnittelualue Koekaivaus mahdollisella historiallisen ajan asuinpaikalla      
 2007 Vahto perusinventointi      
 2012 Vahdon Seurantalo arkeologinen kohdeinventointi      
 2018 Rusko Kirkonkylä Kiertoliittymän suunnitelma-alueen tarkkuusinventointi      
Salo
 1962 Kirkko Tutkimus ja kaivaus      
 1986 ILOLA JA AHOLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 HIISIMÄKI kaivaus/ polttohauta      
 1988 RATAOIKAISULINJA      
 1989 HELSINKI-TURKU -MOOTTORITIELINJA      
 1989 ISOKYLÄ, HÄMEENOJANPUISTO kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 ISOKYLÄ, KETOHAKA S      
 1989 JOENSUU koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1989 RATALINJA      
 1989 RATALINJA      
 1989 RIKALA, KIHISTENMÄKI koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1990 ISOKYLÄ, HÄMEENOJANPUISTO kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 ISOKYLÄ, VANUMAMMANTIE 16      
 1990 RIKALA, KIHINEN JA JOENSUU kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 ISOKYLÄ, OLLIKKALA VANUMAMMANTIE 16 kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 PAPPILAN HAKA koekaivaus/ kalmisto      
 1992 TOIJALA, MYLLYMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1992 VT 1, MUURLA - SUOMUSJÄRVI      
 1992 VT 1, MUURLA - SUOMUSJÄRVI      
 1993 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan inventointi ja koekaivaus      
 1993 Melkkilä Koekaivaus kartanon kellarissa ja pihapiirissä      
 1994 ISOKYLÄ JA RUOKSMÄKI      
 1994 JÄRVI JA RUOTSALA      
 1994 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan kaivaus      
 1994 Melkkilä Kivikartanon raunioiden kaivaus ja puistoinventointi      
 1994 MÄRY, RIIHIKANKARE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Suomusjärvi inventointi      
 1994 VIIARI ISONIITTY koekaivaus/ löytöpaikka      
 1995 ANJALA MOOTTORITIELINJA      
 1995 JÄRVI, KOIVISTO JA HOSSANUMMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Latokartano, Muntolannokka Näsen kuninkaankartanon paikan kaivaus      
 1995 Latokartano, Vanhakartano Pyhäjoen / Helgån kuninkaankartanon koekaivaukset      
 1995 MÄRY, RIIHIKANKARE kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 PAPPILA, VUOHIKALLIO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 JÄRVI, HOSSANUMMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 PAPPILA, VUOHIKALLIO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 RUOTSALA, HIETAMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Kuusjärvi inventointi      
 1997 PAPPILA, VUOHIKALLIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Perniö inventointi      
 1997 PUKKILA, SINIVUORI kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Halikko inventointi      
 1998 MUSTIONSUO NE (KOILLINEN ALUE) kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 OHIKULKUTIE      
 1998 Perniö, Kirjakkala Viemäröintityömaan arkeologinen valvonta      
 1999 Kannikon makasiini Kivi–rautakautisen löytö-/asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Kihistenmäki SW Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Lepolanmäki S Asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Mattila Löytöpaikan/asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Mörlingin pelto Rautakautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Perniö, Kirjakkala Konekaivuun valvonta      
 1999 Perniö, Kirjakkala Vedenjohtokanaalin perkaus      
 1999 Puotila Wuorenrinta Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1999 Särkisalo Lossipaikkojen inventointi      
 1999 Torkkelin pelto Löytöpaikan koekaivaus      
 2000 Meriniitynpuisto Nuoremman roomalaisen rautakauden polttokalmiston kaivaus      
 2001 Kiikala Perusinventointi      
 2001 Rikala Linnamäki Linnavuoren fosforikartoitus      
 2001 Salo Perusinventointi      
 2002 Joensuun kartano Joensuun kartanon kellarikerroksen kaivaukset      
 2002 Joensuun kartano Kellarin kaivuutyön valvonta      
 2002 Kiikala Yli-Lääppä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Muurla Perusinventointi      
 2002 Pertteli Perusinventointi      
 2002 Pertteli Kaivola Kirkkomaa Hautausmaan laajennusalueen arkeologinen tutkimus      
 2002 Suomusjärvi Viitamäki N Kuoppakohteen koekaivaus      
 2002 Särkisalo Perusinventointi      
 2002 Vuorentaka Rautakautisen löytöpaikan ympäristön kartoitus      
 2003 Halikko Kirkkomäki Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus ja kaivaus      
 2003 Kiikala Huitinjokilaakson silta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Kisko Perusinventointi      
 2003 Nummi-Pusula Närpönsuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Nummi-Pusula Sipilä 1 Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2003 Perniö Kirjakkala-Mutainen Kaava-alueen inventointi      
 2003 Suomusjärvi Viitamäki W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Kiikala Kruusila ja Yltäkylä Kaava-alueiden inventointi      
 2004 Kisko Haapaniemi Kartanomäen muinaisjäännösinventointi      
 2004 Pukkila Falkki Kivikautisten löytöpaikkojen ympäristön koekaivaus      
 2004 Suomusjärvi keskusta, Lahnajärvi, Suomusjärvi ja Isoruona Kaava-alueen inventointi      
 2004 Suomusjärvi Viitamäki W Kivikautisen kohteen kaivaus      
 2005 Aarnionperä asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Aarnionperä kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Muurla Sahanummi kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Haapaniemen linna Kaapelikaivannon valvonta ja linnan raunion kuntokartoitus      
 2006 Märy Asemakaava-alueen inventointi      
 2007 Suomusjärvi Paavolan ja Mikkelin pellot sekä Mustionsuo koillinen alue Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Suomusjärvi Salmijärvi Ranta-asemakaavaalueen inventointi      
 2008 Halikko Kirkkomäki      
 2008 Suomusjärvi–Kiikala E18 tien liittymäalue Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2009 Halikon Kirkkomäki rautakautisen kalmistomäen kaivaus      
 2009 Kiikala Nokkapelto kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Perniö Vanhakartano keskiaikaisen kuninkaankartanon kartoitus ja prospektointi      
 2009 Sahajärven luonnonpuisto Rakennusarkeologinen inventointi      
 2010 Halikon Kirkkomäki rautakautisen ruumiskalmiston jatkotutkimukset      
 2010 Kiikala Saarenkylä, Pappila ja Komisuo osainventointi      
 2010 Korvenmäki asemakaava-alueen inventointi      
 2010 Pikku-Seppä kivikautisen uunin jäännösten kaivaus      
 2010 Teijon alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2011 Pukkila Sinivuori kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2011 Salo Perniö Näsenkartano      
 2012 Rikalanmäki Rautakautisen hauta- ja asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Tiikkinummi Rautakautisen muinaisjäännösalueen kartoitus      
 2015 Kiskonjoen kalatiekohteiden inventointi arkeologinen inventointi      
 2015 Muurla Kaivonpyölin ja Lehti maakaapelityömaan arkeologinen valvonta      
 2015 Veitakkala Junttila Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2016 Aarnisuo Kaapelikaivannon valvonta      
 2016 Alhonpelto, Sinivuori ja Falk Kaapelikaivannon valvonta      
 2017 KISKO HOLSTENKOSKI Pato- ja koskialueen inventointi 24.-25.8. 2017      
 2017 Paatelmaa Historiallisen kylänpaikan koekaivaus      
 2017 Preitti 6, Preitti 7 ja Preitti 8 (mjrek 586010090) Kaapelinjalla olevien muinaisjäännösten koekaivaukset      
 2017 Rikala Linnamäki Maalämpöputkilinjan koneellisen kaivutyön arkeologinen valvonta      
 2017 Santaoja Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Välimäki Koetutkimus      
 2018 Latokartanonkoski Mylly- ja ruukkialueen inventointi      
 2019 Töyrylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Sauvo
 1970 Sauvon kirkko Restauroinnin aikaiset arkeologiset tutkimukset      
 1997 KORVALA kaivaus/ ruumiskalmisto      
 1998 KORVALA kaivaus/ ruumiskalmisto      
 1999 Korvala Vanhemman roomalaisajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2000 Sauvo Perusinventointi      
 2001 Korvala Esiroomalaisen rautakauden–vanhemman roomalaisajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2006 Kalmasmäki Rautakautisen polttokenttäkalmiston ympäristön koekaivaus      
 2013 Steningenin tuulipuiston osayleiskaava. Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2013.      
Somero
 1947 Kivisakaristo Korjaussuunnitelmaa varten tehty tutkimuskaivaus      
 1997 Åvikin kartano Ojakaivannon dokumentointi      
 2006 Somero Kaupungin perusinventointi      
 2012 Somero Huhdanmäki II röykkiöalue      
 2014 Palmankallio Tuulipuiston arkeologinen inventointi      
Taivassalo
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1999 Taivassalo Lossipaikkojen inventointi      
 2002 Taivassalo, Järppilä Itäisen kellarin huoneen 4 koekaivaus      
 2003 Kirkkomaa Salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin arkeologinen valvonta      
 2005 Järppilä Kartanolinnan raunion ja sen ympäristön arkeologiset tutkimukset      
 2007 Taivassalon arkeologinen inventointi Perusinventointi      
 2018 Taivassalon kirkko Koekaivaus ja maatutkaus      
Turku
 1907 Uudenmaankatu ja Iso Hämeenkatu, Aninkaisten ja Eerikinkatu, Henrikinkatu 4 B Kellareiden ja perustusten tutkimukset      
 1908 Hämeenkatu 20 Kivikellarin dokumentointi      
 1909 Kaskenkatu 1 ja 2 P. Olavin luostarin kaivaus      
 1909 Maarian kirkko Restaurointiin liittynyt arkeologinen tutkimus      
 1922 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1923 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1924 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1925 Tuomiokirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1926 Pyhän Katariinan kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1945 Pyhän Katariinan kirkko, entinen Kaarinan kirkko Lämpöjohtojen asentamisen vuoksi tehdyt kaivaukset      
 1964 Julinin tontti (VI/3/6) Koekaivaus      
 1964 Julinin tontti, Eerikinkatu 4 - Brahenkatu 3 (VI/3/2) Koekaivaus      
 1966 Julinin tontti (Turku VI/3/6) Purettujen ja säilytettävien rakennusosien tutkimus      
 1966 Julinin tontti, Eerikinkatu 4 - Brahenkatu 3 (VI/3/2) Rakennusten purkamisen aikaiset tutkimukset      
 1974 Räntämäki, Koroinen Koekaivaus      
 1974 Turun linna Esilinnan kaivaus      
 1974 Turun linna Esilinnan eteläsiiven länsiosan kaivaukset      
 1975 Julinin tontti (VI/3/6) Jalkakäytävän laajentamistyömaan tutkimuskaivaus      
 1975 Vähä-Hämeenkatu 13 (Mätäjärvi) Koekaivaus      
 1976 Räntämäki, Koroinen Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1976 Tuomiokirkko Kaivaus sakariston itä- ja pohjoispuolella      
 1977 Tuomiokirkko Ruiskuhuoneen kaivaus      
 1978 Tuomiokirkko Tekniseen kunnostukseen liittyneet rakennusarkeologiset tutkimukset      
 1980 Akatemiatalo Perustustöiden uraseinäkaivannon valvonta kadulla      
 1981 Akatemiatalo Perustustöiden uraseinäkaivannon valvonta kadulla      
 1982 Korppolaismäki Arkeologinen osa-alueinventointi      
 1982 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtotyömaan seurantatutkimus      
 1982 Vähä-Hämeenkatu 13 (Mätäjärvi) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1983 Julinin tontti (VI/3/6) Kaupunkirarkeologinen tutkimus      
 1983 Maarian Kirkko Restaurointitöiden aikaiset arkeologiset tutkimukset      
 1983 Pyhän Katariinan Kirkko Restaurointitöiden aikaiset arkeologiset tutkimukset      
 1983 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtötyömaan seurantatutkimus      
 1984 Julinin tontti (VI/3/6) Kaupunkiarkeologinen tutkimus      
 1984 Linnankatu 1-3 Viemäröintitöiden valvonta      
 1984 Vanha Suurtori-Uudenmaankatu-Hämeenkatu Maansiirtotyömaan seurantatutkimus      
 1985 Akatemiankatu Kadunpohjustustyömaan valvonta      
 1985 Julinin tontti (VI/3/6) Pyhän Hengen kirkon kaivaus      
 1985 JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 KURALA, HANNUNNIITTU kaivaus/ röykkiö      
 1985 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 HALINEN      
 1986 KAERLA, MULLINTIE 30 kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1986 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 Maarian pappila Holvatun kellarin tutkimukset      
 1986 NIUSKALA kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 RÄNTÄMÄKI, LINNASMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 HALINEN      
 1987 Kirkkopiha, Ingmanin tontti Kaivaus      
 1987 KOHMO      
 1987 KÄRSÄMÄKI, URUSVUORI kaivaus/ liesi      
 1987 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Maarian pappila Viemäröintitöiden valvonta      
 1987 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 NIUSKALA, POLTTOLAITOKSENKATU kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 SARAMÄKI JA VAISTENKYLÄ      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1987 Vähäjoki laakso inventointi      
 1988 HALINEN inventointi      
 1988 JÄKÄRLÄ, METSÄMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 KURALA, KYLÄMÄKI      
 1988 KÄRSÄMÄKI, URUSVUORI kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 RAUNISTULA, VIRUSMÄKI kaivaus/ kalmisto      
 1988 Turku VIII/8/2 ja 3 Koekaivaus      
 1988 VÄHÄJOKILAAKSO      
 1989 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 KÄRSÄMÄKI, LUMENKAATOPAIKKA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 KÄRSÄMÄKI, RADANVIERUSTA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 MAARIA, JÄKÄRLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 MAARIA, PAPPILANPELTO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 NIUSKALA, KOTIRINNE kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 VÄHÄJOEN LAAKSO      
 1991 HALINEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 KIRKKOMÄKI kaivaus/ ruumiskalmisto      
 1991 KOROINEN, RIIHIVAINIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Itäinen Rantakatu 4-6, Rettigin tontti (II/1/3) Rettigin tontin taidepalatsin sisääntulon ja sen laajennuksen seuranta      
 1992 KAERLA, MULLI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1992 KAERLA, TASKULA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 KIRKKOMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1992 Rettigin tontti (II/1/3) Arkeologinen seurantutkimus      
 1992 RÄNTÄMÄKI, RIIHIVAINIO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Korkkitehtaan tontti (VIII/8/2) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1993 KURALA, RASINMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1993 Kärsämäki, Tuulismäentie 13 Asuinrakennuksen koekaivaus      
 1993 MAARIA, JÄKÄRLÄ 1 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Porthaninpuisto Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 1993 Rettigin tontti (II/1/3) Kaupunkiarkeologiset seurantatutkimukset ja kaivaukset      
 1993 Rettigin tontti (II/1/3) Kaivaus      
 1994 MAARIA, JÄKÄRLÄ 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Rettigin tontti (II/1/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1994 Rettigin tontti (II/1/3) Museoalueen kivirakennusten dokumentointi      
 1996 Rettigin tontti (II/1/3) Paleoekologisia tutkimuksia      
 1996 RÄNTÄMÄKI, ORHINKARSINA kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 RÄNTÄMÄKI, ORHINKARSINA kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 HAAGA inventointi      
 1998 Vanha Suurtori Rakennustöiden valvonta      
 1998 Åbo Akademin tontti (1/7/4) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1999 Vanha Suurtori Rakennustöiden valvonta      
 1999 Österbladin tontti (VI/4/1003,2003) Kaivaus      
 2000 Auran panimo Koekaivaus linnan hautausmaan paikalla      
 2000 Hillamäki Rautakautisen löytöpaikan ja kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2000 Hämeenkatu 24-26, ns. Rettigin rinne (II/3/4-5a, 5b) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2001 Hillamäki Kivikautisen asuinpaikan ja rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2001 Hämeenkatu 24-26, ns. Rettigin rinne (II/3/4-5a, 5b) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2001 Niuskala Riihivainio Kaivuun valvonta kivikautisen asuinpaikan suoja-alueella      
 2001 Tuomiokirkontori Kiveyksen uusimisen arkeologinen valvonta      
 2001 Vartiokuja 2 (2/3/9) Viemäri-, vesijohto- ja kaukolämpötöiden valvonta      
 2002 Aurakatu 16-18 (VII/21/1 ja 8) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2002 Juseliuksen talo, Suurtori (II/2/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2002 Kaerla Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2002 Kirkkopiha, Linnankatu 3 (VI/3/8) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2002 Pääväylän arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2003 Kakskerta, Brinkhallin kartano Koekuopitus ja vesi- ja viemärikaivauksen valvonta      
 2003 Kaupunginkirjasto (VI/2/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus, I-vaihe      
 2003 Rothoviuksenkatu ja Tuomiokirkkokatu Muistomerkin perustuskaivaustyön arkeologinen valvonta      
 2004 Kakskerta, Brinkhallin kartano Kaivaus      
 2004 Kauppatori Koekaivaus      
 2004 Kaupunginkirjasto (VI/2/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus, II-vaihe      
 2004 Marina-hotellin piha Koekaivaus      
 2004 Nunnankatu 4 Putkikaivantojen arkeologinen valvonta      
 2004 Piispankatu 13, Humanisticum Viemärikaivannon dokumentointi      
 2004 Ravattula Pähkinämäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Turku Vanha Ravattulantie-Aurajoen ranta Ulkoilualueen koekaivaus      
 2004 Yliopistonkatu - Kauppiaskatu Kaukokylmäkaivantojen arkeologinen valvonta      
 2005 Aboa Vetus -museon kellarit Kaivaukset      
 2005 Eerikinkatu 6B Viemärikaivannon arkeologinen kartoitus      
 2005 Kakskerran Brinkhallin kartano Arkeologiset ja rakennusarkeologiset tutkimukset      
 2005 Linnan-, Brahe-, Aura- ja Yliopistokatu Kaukokylmäkaivantojen arkeologinen valvonta      
 2005 Olavinpuisto Perustuskaivannon kaupunkiarkeologinen kartoitus      
 2005 Pikisaaren hylky Laivaväylän ruoppauksen valvonta ja hylyn osien dokumentointi      
 2005 Tuomiokirkon edusta Koekaivaukset      
 2005 Tuomiokirkontori Kaupunkiarkeologinen kaivaus 2005-2006, Varhainen Turku -hanke      
 2006 Aboa Vetus -museon raunioalue Rakennusarkeologiset tutkimukset      
 2006 Aurajoen länsilaituri, Kauppiaskatu - Kirjastonranta Koekaivaus      
 2006 Brahenkatu 1 Koekaivaus      
 2006 Kakskerta, Brinkhall Kavaljeerisiiven länsipuolen vesijohtoputken kaivanto      
 2006 Kärsämäki Rakennuspaikan koekaivaus      
 2006 Linnankatu 37 B Koekaivaus      
 2006 Piispankatu 19, Tryckerihuset Kaivaus      
 2006 Tuomiokirkon ympäristö Varhainen Turku -projektin kaivaukset      
 2006 Turku Gezeliuksenkatu 2 Lämpöjohtokaivantojen seuranta      
 2007 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset tutkimukset ja kaivaukset      
 2007 Aurajoen itälaituri (Katedraalikoulun edusta) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2007 Aurajoen länsilaituri Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2007 Linnankatu 2–4, kaupunginkirjasto, tavarahissin kaivanto Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2007 Rasinmäki (Kaarinan Ristimäki) Vesi- ja viemäriputkiston linjauksen koekuopitus      
 2008 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset koetutkimukset      
 2008 Aurajoen itäinen rantalaituri, Katedraalikoulu – Nunnankatu Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2008 Aurajoen länsilaituri Arkeologinen valvonta      
 2008 Brahenpuisto Puiston kunnostustöihin liittyvät kaivaukset      
 2008 Linnankatu 2–4 Arkeologinen seuranta      
 2008 Linnankatu 3 Kaupunkiarkeologinen valvonta ja kartoitus      
 2008 Linnankatu 37a Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2008 Läntinen Rantakatu 27 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2008 Läntinen Rantakatu 3 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
 2008 Lönnrotinpuisto Kaupunkiarkeologinen valvonta ja dokumentointi      
 2008 Pähkinämäki 2 Halistenjatke-nimisen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2008 Sibelius-museon tontti eli entinen Turun akatemian kasvitieteellinen puutarha Kairaus ja makrofossiilitutkimus      
 2008 Taskulanranta ja Topinojansuun rantapelto Myöhäisrautakautisten, varhaiskeskiaikisten ja historiallisen ajan asuinpaikkojen koekaivaus      
 2008 Turku Itäinen Rantakatu, Aurajoen itäinen rantalaituri Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2009 Aboa Vetus -museo Rakennusarkeologiset koetutkimukset      
 2009 Arkkipiispantalo, Piispankatu 9 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2009 Aurajoen itäinen rantalaituri Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2009 Entinen suolamakasiini, Läntinen Rantakatu 27 Kaupunkiarkeologinen seuranta      
 2009 Hämeenkatu 14 Hulevesiviemärikaivannon arkeologinen valvonta      
 2009 Linnankatu 1–3 Kaupunkiarkeologinen valvonta ja pelastuskaivaus      
 2010 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaivaukset      
 2010 Brahenpuisto ja Porthaninpuisto Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2010 Linnakatu 1 Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2010 Luostarinmäki Vartiovuorenkatu 2 Uudisrakennuspaikan koekuopitus ja putkikaivannon seuranta      
 2010 Pinella Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2010 Pinella ja Gylichin pylväikkö Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2010 Rasintie (Ristimäki I-II) viemäröintityön arkeologinen seuranta      
 2010 Rothoviuksenkatu-Tuomiokirkonkatu Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2011 Korppolaismäki, Telakkaranta Arkeologinen inventointi ja koekaivaus      
 2011 Korppolaismäki, Telakkaranta Koekaivaus      
 2011 Turku Saramäki Maa-ainesalueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaupunkiarkeologinen tutkimus      
 2012 Turku Riihivainio Arkeologiset kaivaukset      
 2012 Turku Räntämäki Riihivainio Arkeologinen koekaivaus      
 2012 Turku, Koroistenkaari, Arkeologinen inventointi asemakaava-alueella      
 2013 Aboa Vetus -museon raunioalue Kaupunkiarkeologinen tutkimus      
 2014 Aboa Vetus ja Ars Nova -museo II kaupunginosan 1. korttelin 1. tontti Konsulinna – nimisen rakennuksen kellaritila      
 2014 Katedraalikoulu kellarikerroksen rakennusarkeologiset havainnot      
 2014 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue As. Oy Kiinanmylly ja As. Oy Kiinantorni      
 2014 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Aboa Vetus -museon raunioalue      
 2014 Virusmäki Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2015 Aboa Vetus & Ars Nova museo kellarin K94:9 arkeologiset tutkimukset      
 2015 Brinkhallin kartano Maalämpökaivojen kaivutyön arkeologinen valvonta      
 2015 Korkkitehtaan tontti Turun kaupungin vanha asemakaava-alue      
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kristiinankatu 1      
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Akatemiantalo - Kaarinankatu kaukokylmäkaivanto      
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Barkerinpuiston vanha värjäämö      
 2015 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Barkerinpuiston leikkipaikka Barkerinpuiston leikkipaikka, Peruskorjauksen arkeologinen valvonta      
 2015 Turun linna Pyörötornin pohjakerroksen vanhojen rakenteiden ja maakerrosten dokumentointi      
 2015 Viruskuja Viruskuja 28, tiealueen kaivutyön arkeologinen valvonta      
 2016 Hämeenkatu Kaukokylmäkaivanto      
 2016 Itäinen rantakatu Valvonta Katedraalikoulun kohdalla      
 2016 Konsulinna Aboa Vetus museon alueella olevan rakennuksen perustanvahvistuksen arkeologinen valvonta      
 2016 Kärsämäen kartanoalue Koetutkimus katurakennusalueella      
 2016 Linnankatu - Eskelinkatu Kaapelikaivannon valvonta      
 2016 Maarian kirkko ja kirkkomaa Putkikaivantojen arkeologinen valvonta      
 2016 Nunnankatu - Itäinen rantakatu Konekaivuun valvonta      
 2016 Pakkarinkadun kolerahautasumaa Arkeologinen kaivaus      
 2016 Reuterintalo Perusrakenteiden paalutuksen valvonta      
 2016 Turun linna Esilinnan ja päälinnan pihojen putkikaivantojen valvonta      
 2016 Turun tuomiokirkko Agricolan patsaan perustukset      
 2016 Veistämönkuja 6, vierasvenesataman ravintola Kaupunkiarkeologinen valvonta ja kaivaus      
 2017 Ali-Lonttisen talo Kohteen tarkkuusinventointi      
 2017 Aurakatu 1 - Läntinen rantakatu 9, Bassin talo, Gillesgårdenin piha valvonta      
 2017 Kärsämäen kartanon puutarha Arkeologiset koetutkimukset      
 2017 Kärsämäen kartanon puutarha Kivikautisen ja rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Kärsämäki Hiidenvartti Asemakaavamuutosalue      
 2017 Maaria Kärsämäki Arkeologiset tutkimukset tiestön uusimisalueella      
 2017 Maarian kirkko Tiilimakasiinin sisätilojen ja ulkoseinien korjaus      
 2017 Malminkadun kolerasairaala Mahdollisen muinaisjäännösalueen kaivuun valvonta      
 2017 Martinkatu 2-4 Tiilitehtaan oletetun sijaitipaikan pimanäytteiden kaivun valvonta      
 2017 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Energiakaivojen kaivuun valvonta      
 2017 Pakkarinkadun kolerahautausmaa Päiväkodin rakentamishankkeen edellyttämät kaivaustutkimukset      
 2017 Raunistula, Vähäjoen länsiranta, Taskulan ranta siirtolapuutarha-alue Tarkkuusinventointi ja koetutkimus      
 2017 Reuterin talon peruskorjaus      
 2017 Riihivainio Arkeologiset koekaivaukset      
 2017 Riihivainio      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Katedraalikoulun liikuntasalirakennuksen korjaus      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kaupunginosa II, kortteli 1, tontti 3 Rettigin palatsi      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Reuterin talon peruskorjaus      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Puun istutus Turun tuomiokirkon eteläpuolelle      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kerrostalon paalutus Aninkaisten korttelin alueella      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Henrikinkadun ja Piispankadun välisellä alueella kaukolämpökaivannon valvonta      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Linnankatu 5 Brahenlinna      
 2017 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Eerikinkatu 3 Hulevesiviemäri työmaan arkeologinen valvonta      
 2017 Turun kaupungin vanhalla asemakaava-alueella, Brahenkatu 8 kaukokylmälinjan kaivuun arkeologinen valvontatutkimus      
 2017 Turun linna Päälinnan muurien korjaus      
 2017 Turun linnan hautausmaa Alueen arkeologiset koetutkimukset      
 2017 Turun linnan hautausmaan eteläpuolinen alue Ravintolan rakentamisen edellyttämät kaivaukset      
 2017 Tuulismäentie 13 Kivikautisen asuinpaikan ja metallikauden löytöpaikan ympäristön koekaivaus      
 2017 Virusmäen ranta Tarkkuusinventointi      
 2018 Halinen, Vesilaitos Tarkkuusinventointi      
 2018 Kairialankatu, Tuomi, Lehtonen, Muonamiestalot / Kaerlan mylly Koekaivaus      
 2018 Maarian kirkko Maarian pappilan piha-alue, arkeologinen valvonta      
 2018 Nummi, Kuikkulankatu 8 Arkeologiset koetutkimukset      
 2018 Pakkarinkadun kolerahautausmaa kaivaus      
 2018 Taskulan ranta Koetutkimus      
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava- alue Linnankadulle rakennettavan funikulaarin alatasanteella ja rinteessä      
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kauppatorin kaupunkiarkeologiset tutkimukset      
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologiset tutkimukset Aboa Vetus & Ars Nova museon alueella      
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Yliopistonkatu 5      
 2018 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue Kauppatorin pohjoisosan arkeologinen tutkimus      
 2018 Turun linna Päälinnan muurikorjauskohteiden rakennusarkeologinen tutkimus      
 2018 Turun vanha asemakaava-alue Luostarinkatu 5      
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Linnankatu 24 Koekaivaus      
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Sibelius-museo, Piispankatu 17      
 2018 Turun vanha asemakaava-alue, Vartiokuja 2 / Hämeenkatu 26b Arkeologinen koetutkimus heinäkuu 2018      
 2018 Virusmäentie, Ali-Konsan historiallinen tonttimaa Arkeologinen koetutkimus      
 2019 Taskula ja Kirves Tarkkuusinventointi      
 2019 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Linnankatu 24 (Herrainkulma) Pelastuskaivaus      
 2019 Turun kaupungin vanha asemakaava-alue, Tuomiokirkkokatu-Piispankatu Vesijohtotyömaan valvonta      
Uusikaupunki
 1985 PIETILÄ-NOHKOLA koekaivaus/ kalmisto      
 1985 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1990 VÄHÄ-KUUVANVUORI      
 1991 KALLELA, KALMUMÄKI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1998 HALLU, PUONTI      
 2000 Kalanti Tammisto Kirkonloukas Ryssänhautakohteen kaivaus      
 2000 Tori (II/31) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2000 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2003 Tontit III/6/8-10 (Liljalaaksonkatu 7 ja Alinenkatu 17) Kaukolämpötöiden arkeologinen valvonta      
 2004 Koulukatu ja Alinenkatu Kaapelityön arkeologinen valvonta      
 2006 Nordströminkatu 8 Kaukolämpöputken kaivannon valvonta      
 2017 Kalannin osayleiskaavainventointi      
 2017 Lokalahden kirkko Kohteen rajaus asemakaavaa varten      
 2017 Uusikartano II, Klupumäki ja Palppa I Koetutkimukset kevyenliikenteen väylää varten      
 2017 Vuorikatu Maakaapelointityön arkeologinen valvonta      
 2018 Pyhämaan Kettelin-Pyhäsalmen kyläyleiskaava-alue Inventointi      
 2018 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue arkeologinen koetutkimus      
 2018 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue Liljanlaaksonkatu 1      
 2018 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue Liljanlaaksonkatu 1, koetutkimus      
 2019 Rauhankatu 10 / Vanha Raatihuone Valvonta      
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue (Rantakatu 7A) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue (Rantakatu 7B) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2019 Uudenkaupungin vanha asemakaava-alue, Alinenkatu 39 kaukolämpöputken kaivutyön valvonta      
Vehmaa
 1986 LOUNAIS-SUOMEN RANNIKKKO      
 1995 Kirkonkylä Harmaakivikirkon kaivaus      
 1998 TOMMILA, RÄNNENMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 2002 Heikola-Vinkkilä voimajohtolinjan inventointi      
 2002 Laittisten Kappelmäki Kirkon- ja hautausmaan paikan koekaivaus      
 2004 Lahdinko, Ahtiala sekä Appuljärven ja Särkijärven länsipuoli Opetusinventointi      
 2004 Mannerkaistin, Himoisten ja Maarjärven alueet Opetusinventointi      
 2005 Laittisten Kappelmäki Kaivaus      
 2016 Kirkon ympäristö Maalämpökaivon ja lämmönsiirtoputkien kaivuun valvonta      
 

© Museovirasto