KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 488 hanketta
hakuehto: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 
Hamina
 1963 Vehkalahden kirkko      
 1985 TONTTILA, MOKKALA JA JAAKKOLA kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja koekaivaus      
 1991 KUORSALO rautakautisen röykkiöhaudan ja laivalatomuksen kaivaus      
 1993 Aarholma tutkimus      
 1993 TAMMIO, VÄSTÄRI rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1994 Aarholma tutkimus      
 1994 Kuorsalo, Pörstinki Väylämerkin kaivaus      
 1994 TAMMIO, VÄSTÄRI rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1995 Aarholma tutkimus      
 1995 Klemola, Klemolan seisake kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Hamina vesihuoltolinjan inventointi      
 2003 Vehkalahti Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2004 Satamatie Tielinjauksen inventointi      
 2004 Satamatie Korttilanpohja ja Takametsä Historiallisen ajan röykkiöiden kaivaus      
 2004 VT 7 Haminan pohjoispuoli Summa - Husula - Haru Ohikulkutielinjauksen muinaisjäännösinventointi      
 2005 Varuskunta-alue, Isoympyräkadun ja Maariankadun kulma Koekaivaus asemakaavamuutosalueella      
 2006 Aholaisenkulma (1023-1) Koekaivaus      
 2006 Hamina Kaupungin perusinventointi      
 2006 Torinvarren koulu (kortteli 1027) Koekaivaus liikekeskuksen rakennuspaikalla      
 2007 Haminan satama Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2008 Aholaisenkulma (Kaivokatu 4) Puretun bastionin esiin kaivu ja dokumentointi      
 2008 Klemolan seisake Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2008 Kortteli 23 Kaupunkiarkeologisen ja sotahistoriallisen kohteen koekaivaus      
 2008 Mannerheimintie 2 (I/8/3) Kaupunkiarkeologisen kohteen koekaivaus      
 2009 Hamina Vilniemi Kettuvuori muinaisjäännösinventointi      
 2009 Linnoituksen kaupunginosa, kortteli 8, tontti 3 Kaupunkitontin kaivaus      
 2009 Tursanmetsä 1–2 Historiallisen ajan röykkiöiden koekaivaus      
 2011 Haminan ohikulkutie Röykkiöiden kaivaukset ja muinaisjäännösten merkitseminen maastoon      
 2011 Rykmentinkenttä (Varuskunta-alue, Isoympyräkadun ja Maariankadun kulma) Korttelin 73 tonttien 2 ja 3 kaivaus      
 2012 Haminan satama - Tikkamäki II maailmansodan aikaisen Hamina-Taavetti -linjan puolustusvarustusten inventointi 2009-2012      
 2012 Tupakangas 1-2, Kallioharju Röykkiöiden kaivaus ja kartoitus      
 2013 Vehkalahden kirkko Arkeologinen valvonta keskiaikaisessa kirkossa      
 2014 Hamina Sivatti (Sigvartsby) Pousi ja Pampyöli (Bemböle/Hirvelä) Nopanen Kylätonttien koekaivaus Haminan Sivatin maantien 14685 kevyenliikenteenväylän linjauksella      
 2014 Haminan Linnoitus Kortteli 65 tontti 13. Rakennettavan tontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Keskuskoulun tontti (kortteli 65 tontti 13)      
 2016 Metsäkylä, Viidankangas 1 -asuinpaikan kaivaukset      
 2016 Sataman Hillonlahden pohjoispuolinen laajennusalue Arkeologinen inventointi      
 2016 Varuskunta-alue Koekaivaus hallin rakennuspaikalla      
 2018 Haminan maasotakoulun ulkoliikuntapaikka kaivutyön arkeologinen valvonta      
 2018 RUK:n puisto ja Lipputornin puisto, valvonta      
 2018 Savilahdenvuori      
 2019 Haminan bastion huoltotunnelin rakentamisen arkeologinen valvonta      
 2019 Pikkuympyräkatu 26 Arkeologinen valvonta      
 2019 Pikkuympyräkatu 4 Arkeologinen valvonta      
Iitti
 1991 Vuolenkoski Koskenranta asuinpaikan koekaivaus      
 1992 Konnivesi Lapinsaari röykkiön kaivaus      
 1995 Hiidensaari lapinraunion kaivaus      
 1995 Iitti Sitikkala Ristola rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1995 Tapola Ojala rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Radansuun kylä Golfkentän suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2003 Iitti Perusinventointi      
 2004 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2005 Salmenniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Iitti Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi      
 2017 Perheniemi tuulivoimapuisto muinaisjäännösinventointi      
Imatra
 1999 Imatra Kuurmanpohja Perusinventointi      
 2010 Vuoksen ranta-alueet ja Imatran koskiuoma Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi ja kalliohakkausten dokumentointi      
 2012 Ukonniemen tienoon muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pässiniemi      
 2017 Siitola kestikievari muinaisjäännöksen arkistoinventointi ja tarkastus      
 2019 Imatrankoski–Räikkölä 110 kV voimajohtolinja arkeologinen inventointi      
 2019 Siitolan historiallisen ajan kylänpaikka, tonttimaa 1 tarkkuusinventointi      
Kotka
 1961 Ruotsinsalmi Ruotsinsalmen meritaistelualueen tutkimus 1961, Operaatio Ruotsinsalmi. Urheilusukeltajat ry ja Ruo      
 1966 Kyminlinna Kyminlinnan inventointi      
 1966 Ruotsinsalmen linnoitukset Ruotsinsalmen linnoitusten inventointi      
 1968 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimusleiri 4.-14.7.1968. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta &      
 1972 Pirköyri Pirköyrin hylyn tutkimus 23.7.-25.8.1972. Ilpo V. Salmi, Camilla ja Leo Jolkkonen.      
 1974 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 1.-21.6.1974. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1975 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 2.-13.6.1975. Risto Halme, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian      
 1976 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 13.-21.6.1976. Risto Halme, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian      
 1977 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 11.-22.6.1977. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1980 Ruotsinsalmi-Kyminlinna Selvitys linnoituskokonaisuuden jäänteistä ja toimenpide ehdotus      
 1984 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 1.7.-11.8.1984. Leo Jolkkonen. Rahoitus: Kotkan kaupunki.      
 1985 Pykinkoski kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1985 Ruotsinsalmi, St.Nikolai-hylky tutkimus      
 1986 Ruotsinsalmi, St.Nikolai-hylky tutkimus      
 1988 Pykinkoski kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1992 Kaarniemi Salovaara röykkiön kaivaus      
 1992 Ruotsinsalmen meritaistelualueen viistokaikuluotaus      
 1993 Kaarniemi Rantahöyteri B röykkiön kaivaus      
 1999 Ruotsinsalmen meritaistelualueen viistokaikuluotaus      
 2003 Kyminlinna: Kymin kappeli ja vanha Kymenkartano Kymijoen Huumanhaaran länsirannan arkeologiset koekaivaukset      
 2004 Jylppy Ruotsinsalmen sotilassairaalan inventointi ja koekuopitus      
 2004 Kyminlinna Koekaivauksia ja kartoitus sekä saastuneiden maamassojen poiston arkeologinen seuranta      
 2004 Mussalo Hiilimiilujen kaivaus      
 2005 Heinsuo Suunnitelma-alueen inventointi      
 2005 Kauppatori ja Valakallion puisto Toriparkin työmaan arkeologinen valvonta      
 2005 Kymijoki Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Kyminlinna Kartoitukset ja kaivaukset      
 2006 Datariinan tontti Ruotsinsalmen merisairaalan paikan koekaivaus      
 2006 Fort Katariina Linnoituksen kartoitus      
 2006 Hietanen Hietasen satama-alueen ruoppaus- ja läjitysalueen inventointi      
 2006 Kotka Kaupungin perusinventointi      
 2006 Kyminlinna Vartiorakennuksen paikan ja leiripainanteen kaivaus      
 2006 Merikotkan tontti (2-22-3&4) Koekaivaus      
 2006 Mussalo Sataman kaavainventointi      
 2006 Niskasuo Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Datariinan tontti Ruotsinsalmen merisairaalan paikan kaivaus      
 2007 Fort Katariina Linnoituksen sisäpuolen koekaivaus      
 2007 Fort Katariina Rakenteen dokumentointi ja kartoitus      
 2007 Kotka Historiallisen ajan muinaisäännösten inventointi mantereella sekä saariston inventointi      
 2007 Kotka Kauppatoria rajaavat katuosuudet      
 2007 Kotkansaari Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2007 Mussalo Etukylä Mussalo erityiskoulu tiilimiilun tarkastus      
 2007 Niskasuo Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2007 Peippola 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Tökkeri Röykkiön koekaivaus      
 2008 Kotkansaari, Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen seuranta ja dokumentointi      
 2008 Kotkansaari, Valakallionpuisto Kaupunkiarkeologinen seuranta ja dokumentointi      
 2008 Meripirtti, Patteri 3 ja sen lähialue Koekaivaus      
 2008 Mussalon satama-alue Vehkaluodon rautakautisten hautaröykkiöiden kaivaus      
 2009 Kotkansaari, tontti II/32/8 (Koulukatu 23/Korkeavuorenkatu 12) Koekaivaukset      
 2009 Meripirtin puisto Rakennuksen perustuksen dokumentointi      
 2009 Mussalon Takakylä, Santalahti ja Niinilahti Hiilimiilujen dokumentointi      
 2009 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvontakaivaus      
 2010 Kotkansaari, tontti II-32-7 (Koulukatu 25) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2010 Mussalo Takakylä Hiilimiilujen valvontakaivaus ja dokumentointi      
 2010 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvonta 2010–2011      
 2011 Kotkansaari, Satamakadun ja Ruukinkadun kulmaus tontit 285-1-7-5 (Ruukinkatu 15) ja 285-1-7-7 (Vuorikatu 2), kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-7-4 (Satamakatu 1) arkeologiset koekaivaukset      
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-7-7 (Vuorikatu 2) arkeologiset koekaivaukset      
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-9-7 (Satamakatu 5) arkeolgiset koekaivaukset      
 2011 Kotkansaari, tontti 285-2-201-2 (Koulukatu 17) Keskuskoulun piha-alueen saneeraustöiden valvonta      
 2011 Kotkansaari, tontti 285-2-31-2 (nk. Järjestötalon tontti, Korkeavuorenkatu 13) kaupunkiarkeologinen koe- ja valvontakaivaus      
 2011 Kotkansaari, tontti II-31-10, (Koulukatu 21) Arkeologinen koe- ja valvontakaivaus      
 2011 Langinkoski, keisarillinen kalastusmaja Kalastusmajan ympäristön kalastus- ja linnoituslaitteet. Arkistoselvitys.      
 2011 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvonta 2010-2011      
 2012 Hallan redutin alustava kenttäinventointi      
 2012 Kotkansaari, Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, tontti 285-1-7-5 (Ruukinkatu 15) kaupunkiarkeologiset kaivaukset      
 2013 Fort Katarina Arkeologinen valvonta ja dokumentointi 1700-luvun linnoituksella      
 2013 Kotka Kotkansaari, ns. Kotkan klubin tontti (285-1-6-8, Kirkkokatu 2a)      
 2013 Kotka, Kuutsalo Kotkan Kuutsalon väylähankkeeseen liittyvä inventointi      
 2013 Kotka, Kuutsalo Viistokaiku- ja monikeilausaineistojen arkeologinen tulkinta      
 2013 Kotka, Ruotsinsalmi Ruotsinsalmen meritaistelualueen arkeologinen inventointi 27.5.-31.5.2013      
 2013 Kotkansaari Puistotie 13, tontti 285-5-131-1 Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2013 Redutti Halla Tarkkuusinventointi      
 2014 Korkeakoski Hirsiarkkurakenteiden vedenalainen tarkkuusinventointi      
 2014 Kotka Keskuskoulu Kotkan Ruotsinsalmen linnoituskaupunki      
 2017 Kotkansaari Kirkkokatu välillä Koulukatu-Kotkankatu. Kaukolämpötyömaan arkeologinen seuranta.      
 2017 Kotkansaari. Kotkankatu välillä Korkeavuorenkatu-Kirkkokatu. Katualueen nupukiveyksen poistamisesta ja kaivaustyön seuranta      
 2017 Mussalo Etukylä arkeologinen inventointi      
 2018 Fort Katarinan alalinnakkeen muurinkorjaustyömaan konekaivun arkeologinen valvonta valvonta      
Kouvola
 1962 Jaala kirkonkylä Redutin inventointi      
 1971 Valkeala Kuivala, Kiperinmäki Hautapaikan kaivaus      
 1985 Kuusankoski Ruotsulan redutti Tutkimuskaivaus      
 1987 Elimäki Raussila Munkamäki kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1987 Valkeala Käyrälampi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1992 Sippola Puhakka kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1994 Haapalahti, Puolakka Tuulimyllyn tukikiveyksen kaivaus      
 1994 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus      
 1995 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus      
 1996 Jaala Pukkisaari kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1996 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus      
 1999 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Jaala Perusinventointi      
 2001 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Valkeala kunnan perusinventointi      
 2005 Anjalankoski Ekokem-Palvelu Oy Rakentamisalueen maastotarkastus      
 2005 Anjalankoski Kivikoski Vt 15 Mahdollisen muinaisjäännöksen koekaivaus      
 2005 Elimäki Hevossuo-Keltti Vt 6 ja vt 12 risteysalueen inventointi      
 2006 Kuusankosken kaupunki Yleiskaavaan 2020 liittyvä muinaisjäännösinventointi      
 2006 Repoveden kansallispuisto ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue Arkeologinen inventointi      
 2008 Jaala Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi      
 2008 Liikkalan linnake Inventointi ja kartoitus      
 2008 Pohjois-Kymenlaakson inventointiprojekti (Anjalankoski, Elimäki, Kouvola ja Kuusankoski) Perusinventoinnit      
 2008 Utin linnoitus Inventointi ja kartoitus      
 2008 Valkeala Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi      
 2008 Valkeala, Jaala-Tuohikotti maantie 369 välillä Puolakan silta - Hasula Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tien parantamisalueella      
 2009 Valkeala Verla Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi      
 2012 Kouvola. VT 6. Kouvolan kohdan parantamisalueen arkeologinen inventointi 26.9.–5.10.2012      
 2013 Mt 369 välillä Kääpälä-Tuohikotti Kevyenliikenteenväylän tarkkuusinventointi      
 2014 Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Arkeologinen yleisinventointi      
 2015 Vt6 välillä Utti - Metso Tiesuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi ja Salpalinjakohteen dokumentointi      
 2017 Kontjärvi luode Iitin Tillolan taistelupaikka      
 2018 Hirvelän kylän (Hirweläby) vanha pelto. Kahden röykkiön koekaivaus      
 2018 Nurmiranta arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2019 Kymijoen rantaosayleiskaava-alue (Koria-Anjala) tarkkuusinventointi      
 2019 Miehonkankaan osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 2019 Ruskiasuon kivikautinen asuinpaikka kaivaus      
Lappeenranta
 1985 Ahvensaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1985 Linnoitus Tutkimuskaivaus      
 1986 Linnoitus Tutkimuskaivaus      
 1988 Jänhiälä Päivälä röykkiön kaivaus      
 1988 Linnoitus, Markkinaranta Markkinarannan kaivaus      
 1993 Muinais-Saimaa      
 1997 Kauskila Kappelinmäki rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 1998 Joutseno inventointi      
 1998 Lappeenranta inventointi      
 1998 Rutola, Etu-Muntero 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Joutseno Kuurmanpohja      
 1999 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2000 Joutseno      
 2000 Joutseno Hiekkasilta hiekkakuoppa Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Joutseno Kuurmanpohja-Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Joutseno Rauha-Tiuruniemi Kaava-alueen inventointi      
 2000 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2000 Kuurmanpohja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Linnoitus Ihmisluiden talteenotto vallien esiinkaivuutyömaalla      
 2000 Rakuunamäki, Pallon hautausmaa Hautojen dokumentointi rakennustyömaalla      
 2001 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston koekaivaus      
 2001 Lappeenranta Rautakauden ja keskiajan kohteiden inventointi      
 2001 Mujasniemi Historiallisen ajan viljelysröykkiöiden tutkimus      
 2002 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2002 Linnoituksen länsirinne Koekaivaus      
 2002 Ylämaan perusinventointi      
 2003 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan – historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2003 Linnoitus Tutkimuskaivaukset linnoituksen länsirinteellä      
 2003 Vanha asemakaava-alue (linnoitus) Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2004 Hujakkala Lumpeisenoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Kauskilan Kappelinmäki Kalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2004 Lahnajärvi Pahaoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Rutola Etu-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2005 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan-historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2005 Linnoitus ja vanhan kaupungin alue Dokumentointi      
 2005 Partala Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Ruoholammen itäranta, Ruoholampi II -asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 2005 Ruohosaari osayleiskaava-alueen inventointi      
 2006 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Huhtiniemi Kaivaus      
 2006 Mikonsaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Ruoholampi 3 -asemakaava-alue inventointi      
 2006 Rutola Lapatonniemi asemakaava-alue inventointi      
 2007 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Huhtiniemi ja 6-tien varsi Joukkohautojen etsiminen koekaivauksin      
 2007 Linnoitus, Lappeen vanhan kirkon paikka Viemärikaivaustyön arkeologinen valvonta ja hautausmaan kaivaus      
 2007 Linnoitus, rakennus 1A Rakennusjäännösten kaivaus ja dokumentointi      
 2007 Pallon ortodoksinen hautausmaa Koekaivaus Taipalsaarentien kiertoliittymän suunnittelualueella      
 2007 Ruoholampi IV asemakaava-alue Märkälä      
 2008 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2008 Huhtiniemi Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2008 Joutseno Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Linnoitus, rakennus 1A Arkeologiset kaivaukset      
 2009 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Huhtiniemi arkeologinen kaivaus      
 2009 Joutseno Kuurmanpohja Monnonmäki/Saarenoja 2      
 2009 Joutseno Mielikonoja kivikautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2009 Joutseno Muilamäki kivikautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2009 Karhusaaren hylky Dendrokronologisten ajoitusnäytteiden ottaminen      
 2009 Linnoitus, Pokrovanaukio viemäröintitöiden arkeologinen valvonta      
 2009 Linnoitus, rakennus 1A Historiallisen ajan rakennuksen sisäosan kaivaus      
 2009 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Lappeenranta Joutseno Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2010 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2011 Hyötiönsaari, Marjolan eteläpuolinen alue arkeologinen inventointi      
 2011 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Etu- ja Takamuntero kivikautisen asuinpaikan länsiosan koekaivaus      
 2012 Haapajärvi Historiallisen ajan vene- ja katiskajäännösten dokumentointi      
 2012 Lappeenrannan keskustaajama osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi      
 2012 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Lappeenranta Munteron länsiosa Kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Linnoitus Koekaivaus ns. Kannas-keskuksen rakennuspaikalla      
 2012 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Rauhan sataman asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2013 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2013 Lappeenranta Laihianranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2013 Linnoitus, kesäteatteri Katoksen perustusten konekaivun valvonta      
 2013 Partala (Partala) Historiallisen kylänpaikan koekaivaus      
 2013 Tervastenranta Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Anola 3 Muinaisjäännösalueen tarkastus      
 2015 Anola 3 I maailmansodan aikaisen varustuksen kartoitus      
 2015 Marian aukio Kirkon ympäristössä tapahtuvien kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Saarenoja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus.      
 2017 Kukkola Toisen maailmansodan aikaisen puolustusvarustuksen arkeologinen kartoitus      
 2017 Lappeenranta keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueet 2 ja 3, uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pajarila Kettukallio suunniteltu louhinta-alue muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluee muinaisjäännösinventointi      
 2017 Saarenoja-Muilamäki      
 2018 Keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueen 2 ja 3 uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi      
 2018 Kourula kiinteistön 405-418-6-4 muinaisjäännösinventointi      
 2018 Linnoitus Komendantin talo arkeologinen valvonta      
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo lämpöpumpun kaivu arkeologinen valvonta      
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo mukulakiveyksen kaivu arkeologinen valvonta      
 2018 Maantie 3864 Sipari-Pulsa parantamisalue muinaisjäännösinventointi      
 2019 Hiekkasilta-hiekkakuoppa, varhaismesoliittinen asuinpaikka arkeologinen kaivaus      
 2019 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue maakaapeleiden asentamisen maankaivamistyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus Kehruuhuone maankaivutyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus Muonamakasiini maakaapelikaivun arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus, Kehruuhuoneenkuja 6 maankaivamistyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lauritsala ratapiha ja Harapainen varustukset arkeologinen tarkkuusinventontointi      
 2019 linnoitus Kristiinankatu 11 valokuitukaapelikaivannon konekaivun arkeologinen valvonta      
Lemi
 2000 Huttula Osa-alueinventointi      
 2005 Lemi Kunnan perusinventointi      
 2005 osa-alue inventointi      
 2005 Pienten järvien alue      
 2017 Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosalueet muinaisjäännösinventonti      
 2019 Läänmäki länsiosa ensimmäisen maailmasodan varustusten kartoitus      
 2019 Mustamäen kaivosalue tarkkuusinventointi      
Luumäki
 1990 Kurvila Aumanpohjan kaivaus      
 1998 Kontula Hietaranta kivikautisen asuinpaikkan kaivaus      
 1999 Inkilä Kalmaniemi II Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus      
 1999 Luumäki Hietaranta, Rusanen ja Kontula T Kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja kivikautisten leiripaikkojen koekaivaukset      
 1999 Saares Ievasvuori Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus      
 2000 Suo-Anttila Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Mustanniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Suo-Anttila Mustaniemi Varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Suo-Anttila Männikkömäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Suo-Anttila Niitniemi 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Luumäki muinaisjäännösinventointi 2005 (-2007)      
 2005 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Ontela kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Taavetin linnoitus Pietarin kivikilpi -hanke      
 2015 Taavetin linnoitus Maakaapelin kaivun arkeologinen valvonta      
 2016 Taavetin linnoitus Frisbeegolf-radan rakentamiseen liittyvä arkeologinen valvonta      
 2017 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Taavetti-Perälä      
 2018 Taavetin linnoitus paloaseman tontti muinaisjäännösselvitys      
 2018 Taavetin linnoitus uuden paloaseman tontti      
 2019 Taavetin linnoitus jalkapallokenttä koekaivaus      
Miehikkälä
 1995 Miehikkälän jatulintarhat inventointi      
 1996 Jatulintarhat inventointi      
 2007 Miehikkälä Perusinventointi      
 2009 Kolmikannankangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2017 Kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alue Arkeologinen inventointi      
 2018 Muurikkalan osayleiskaavan muutosalueen arkeologinen inventointi      
 2020 Miehikkälä Saivikkala (Sauickala by) Ukkola ja Heikkilä, 20kV:n avojohtolinja arkeologinen valvonta      
Parikkala
 1993 Muinais-Saimaa      
 1994 Parikkala inventointi      
 1995 Papinniemi, Kirkkokallio Historiallisen ajan kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus      
 1995 Parikkala inventointi 1994-1995      
 1995 Saari inventointi      
 1996 Papinniemi Kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus      
 1996 Saari inventointi      
 1996 Uukuniemi inventointi      
 1997 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 1998 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan ja kalmiston kaivaus      
 1999 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2000 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2001 Koukunniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2002 Papinniemen ortodoksikalmisto Kaivaus      
 2003 Uukuniemen kirkonkylä Historiallisen ajan asutuksen arkeologinen inventointi      
 2003 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus      
 2004 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Ortodoksikylän kaivaus      
 2005 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Arkeologiset kaivaukset      
 2006 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus      
 2007 Uukuniemen Papinniemi Kylänpaikan arkeologinen kaivaus      
 2008 Parikkala Saaren ja Uukuniemen eteläosan rantaosayleiskaava-alueet      
 2008 Uukuniemi–Kesälahti Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi      
 2012 Parikkalan Uukuniemen yleiskaava-alueen inventointi      
 2013 Parikkala Joukio Salmela Kalmanpelto Vesi- ja viemärilinjan kaivun valvonta mahdollisen ruumiskalmiston kohdalla      
 2013 Parikkala Kolmikanta ja Koirniemi osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2014 Rajaniemi A Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
Pyhtää
 1907 Kirkko Restaurointitöiden aikaiset kaivaukset      
 1966 Pyhtään kirkko Uuden lämmitysjärjestelmän kaivannon valvonta      
 1986 Susikopinharju Takasuo kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1990 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1991 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1993 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1993 Trollberget kivikautisen asuinpaikka koekaivaus      
 1994 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1995 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1998 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Pyhtää Långön ja Verssonkankaan ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2006 Pyhtää kunnan perusinventointi, esihistorialliset muinaisjäännökset      
 2006 Sammalmetsä Kaava-alueen tarkastus      
 2007 Pyhtää Historiallisen ajan kuntainventointi      
 2009 Långkärrskogen 1 – 2 ja Nygård 2 kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaukset      
 2010 Kapulasuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Långkärrskogen 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2011 Haasianiemi Keskiaikaisen raudanvalmistuspaikan tarkkuusinventointi ja koekaivaukset      
 2013 Sammalkallio Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2017 Ahvenkosken kartano Historiallisen ajan kartanon paikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Kaunissaari muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pyhtää Järvenkallio Ahtilan kiviaineshankkeen alue muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pyhtään kirkonseudun osayleiskaavan päivitysalue arkeologinen inventointi      
 2019 Kaunissaari Lounatkari eli Kaunissaaren länsipuolen hylky Tarkastussukellus      
 2019 Pyhtään kirkonseudun osayleiskaava-alueen laajennus inventointi      
Rautjärvi
 1982 Miettilä Venäläisten 1790-luvun kasarmien pohjien koekaivaus      
 1997 Rautjärvi inventointi      
 2011 Rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusalueet (Hiitolanjoki) Inventointi      
 2014 Simpeleen Tiiliruukin alue Arkeologinen inventointi      
 2015 Räystäskivi Historiallisen ajan röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus      
 2015 Tiiliruukki Historiallisen ajan kiviröykkiöiden kaivaus ja dokumentointi      
 2016 Kaakojankangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Ruokolahti
 1985 Käyhkään hylky tutkimus      
 1988 Käyhkään hylky tutkimus      
 1993 Niuvanmaa, Kalmistonmäki Kiviröykkiön kaivaus      
 1993 Sutela, Kojo Kiviröykkiön kaivaus      
 1993 Utula, Tervahaudanlahti Tilapäisasumuksen tulisijan kaivaus      
 1994 Karklahti Asuinpaikan koekaivaus      
 1996 Ruokolahti perusinventointi      
 1997 Haukpohja-Sipiniemi kivikautisen asuinpaikan tutkimukset      
 1998 Haukpohja-Sipiniemi      
 1998 Päivänranta muinaisjäännösryhmän koekaivaus      
 1999 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus      
 2000 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus      
 2000 Karoniemi Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Ruokolahti osainventointi      
 2001 Hietamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Karoniemi Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan kartoitus ja kaivaus      
 2001 Ruokolahti Osa-alueinventointi      
 2003 Käyhkään kanava ja hylky Vedenalaisten osien tarkastus      
 2004 Kutveleen kanava Muinaisjäännöksen vedenalaisten osien tarkastus      
 2006 Kukonharjun kanava Arkeologinen kaivaus      
 2007 Kukonharjun kanava (Puumalan ja Ruokolahden rajalla) Yleisökaivaus      
 2012 Mikkelmäenrinne Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Ruokolahti Valkinhovi kaava-alueen inventointi      
 2014 Karoniemi Kivikautisen ja varhaismetallikautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus      
 2016 Torsanpää Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Sipiniemi      
Savitaipale
 1989 Koskeinkylä Kärnänsalmi Ruumishaudan pelastuskaivaus      
 1993 Muinais-Saimaa      
 1996 Savitaipale inventointi      
 1997 Rovastinoja kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Susivuori, Kytösaari Kivikellarin raunioiden tutkimus ja ennallistus      
 2003 Suur-Saimaan alue Kaava-alueen inventointi      
 2004 Täydennysinventointi      
 2004 Täydennysinventointi Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen kenttätutkimuskurssi      
 2008 Järvitaipaleen linnoitus Inventointi ja kartoitus      
 2008 Kärnäkosken linnoitus Inventointi ja kartoitus      
 2009 Kärnäkosken linnoitus linnoituksen pienoismallin perustuskuopan dokumentointi      
 2010 Kaavoittamattomien vesistöjen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Kärnäkosken linnoitus arkeologinen valvonta      
 2012 Savitaipaleen Pöksänlahden-Alttarimäen asemakaava-alue      
 2013 Haukhonkakangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Savitaipale, Kotkatsaari ja Lapinsalo - Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden inventointi 2011-2012      
 2016 Savitaipale arkeologinen harjoitusinventointi      
 2017 Rajalamminsuo, Rajalamminsuo 2 esihistoriallisen asuinpaikan edustan suon koekaivaus      
 2018 Kammarlahti Vedenalaisarkeologinen koekaivaus      
 2019 Savitaipaleen kirkonkylän taajaman osayleiskaavan pohjoispuoli arkeologinen inventointi      
Taipalsaari
 1988 Kunnantalon tontti Pitäjän vanhan hautausmaan kaivaus      
 1988 Riutansaaren hylky näytteenotto      
 1989 Taipalsaari Vaateranta kivikautisen asinpaikan koekaivaus      
 1990 Vaateranta kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1992 Kirkkosaari ja Mutaveden pohjoisranta, kunta inventointi      
 1994 Vaateranta asuinpainanteen koekaivaus      
 1997 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus      
 1998 Kujansuu kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1998 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus      
 1998 Vedenalaiset asuinpaikat, Salmenkylän Mielakansaari vedenalainen inventointi      
 1999 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Salmenkylä Simolinna Vedenalaisen kivikautisen asuinpaikan imurointihanke      
 1999 Vaateranta Kivikautisen kalmiston ja asuinpaikan kaivaus      
 2000 Taipalsaari Täydennysinventointi      
 2002 Kuivaketveleen linnavuori Linnavuoren koekaivaus      
 2005 Valkeissaari Varhaismetallikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2008 Turasalon linnavuori Koekaivaus      
 2008 Vaateranta Kivi-varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Sarviniemi ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Vanha Pappila      
 2012 Kattelussaaren–Jänkäsalon osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Konstunranta Kaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Pappilanniemi 2 Röykkiöiden kaivaus      
 2017 Taipaleenranta ja Taipaleenranta 2 Kivikautisten asuinpaikkojen arkeologinen koekaivaus      
Virolahti
 1977 Lapuri Lapurin hylyn tarkistussukellus kesällä 1977.      
 1977 Lapuri Lapurin hylyn tutkimukset 28.6.-1.7.1977. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1990 Lapuri Tarkastussukellus      
 1992 Lapuri tutkimus      
 1992 Saaristoalue      
 1993 Lapuri tutkimus      
 1999 Kattelus 1 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Virolahti vesihuoltolinjan inventointi      
 2005 Klamila kaava-alue inventointi      
 2005 Virojoki-Vaalimaa Vt 7 inventointi      
 2005 Virolahti Tutkimusinventointi      
 2007 Virolahti manner ja saaristo Perusinventointi      
 2008 Porolahden ympäristö ja Pihlajajoen varsi Arkeologinen inventointi      
 2009 Karpankangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Kasettelevakangas kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Rapamäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Vaalimaa, valtatie 7 -tiesuunnitelma-alueen sotahistoriallisten kohteiden inventointi      
 2010 Valtatie 7 Virolahti, Karpankangas Linjausvaihtoehtojen arkeologinen inventointi Karpankankaan muinaisjäännösalueen kohdalla      
 2010 Virojoen kylä Vesihuoltohankkeeseen liittyvä tarkkuusinventointi ja koekuopitus      
 2010 Virolahti Meskäärtty Myöhäiskivikautisen asumuspainanteen kaivaus      
 2011 Virolahti Oravakorpi-Vaahterikko tuulivoimapuisto muinaisjäännösten inventointi      
 2012 Virolahti Kasettelevakangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2012 Virolahti Lammaskallio Arkistoselvitys muinaisjäännöksestä "Munkkikallion saarnapaikka"      
 2013 Pajusaarenoja 2, kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi maa-aineksen ottoalueella      
 2013 Virolahti Meskäärtty Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2014 Suuri Rantatie Uistesuo Suosiltojen arkeologinen kaivaus Mestarmäentiellä      
 2014 Suuri Rantatie, Uistesuo Mestarmäentien Uistesuon ylittävän osan koekaivaus      
 2014 Vaalimaan osayleiskaava-alue inventointi      
 2014 Virolahti Meskäärtty Kivikautisen asumuspainanteen kaivaus      
 2015 Kasettelevakangas 2 Kivikautisen asuinpaikan ja keskiaikaisen hiilimiilun kaivaus      
 2015 Lakiasuo Korsu 67:n dokumentointi      
 2015 Länsikylä (Flånkarböle) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Vaalimaa Kivikorvensuo tervahaudan kaivaus      
 2015 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutosalueet muinaisjäännösinventointi      
 2016 Klamilan osayleiskaava-alue Maa- ja vesialueiden kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen selvitys      
 2017 Klaminlahti Kivilouhoksen tarkkuusinventointi      
 2018 Karkkorpi. Hautapaikan tutkimus      
 2019 Himanpellot Tarkkuusinventointi      
 2019 Hurppu, asemakaava-alue arkeologinen inventointi      
 

© Museovirasto