Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 560 hanketta
hakuehto: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 
Hamina
 1963 Vehkalahden kirkko
 1985 TONTTILA, MOKKALA JA JAAKKOLA kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja koekaivaus
 1991 KUORSALO rautakautisen röykkiöhaudan ja laivalatomuksen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1993 Aarholma tutkimus
 1993 TAMMIO, VÄSTÄRI rautakautisen röykkiön kaivaus
 1994 Aarholma tutkimus
 1994 Kuorsalo, Pörstinki Väylämerkin kaivaus
 1994 TAMMIO, VÄSTÄRI rautakautisen röykkiön kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Aarholma tutkimus
 1995 Klemola, Klemolan seisake kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Hamina vesihuoltolinjan inventointi
 2003 Vehkalahti Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2004 Satamatie Tielinjauksen inventointi
 2004 Satamatie Korttilanpohja ja Takametsä Historiallisen ajan röykkiöiden kaivaus
 2004 VT 7 Haminan pohjoispuoli Summa - Husula - Haru Ohikulkutielinjauksen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Varuskunta-alue, Isoympyräkadun ja Maariankadun kulma Koekaivaus asemakaavamuutosalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Aholaisenkulma (1023-1) Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Hamina Kaupungin perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Torinvarren koulu (kortteli 1027) Koekaivaus liikekeskuksen rakennuspaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Haminan satama Arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Aholaisenkulma (Kaivokatu 4) Puretun bastionin esiin kaivu ja dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Klemolan seisake Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Kortteli 23 Kaupunkiarkeologisen ja sotahistoriallisen kohteen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Mannerheimintie 2 (I/8/3) Kaupunkiarkeologisen kohteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Hamina Vilniemi Kettuvuori muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Linnoituksen kaupunginosa, kortteli 8, tontti 3 Kaupunkitontin kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Tursanmetsä 1–2 Historiallisen ajan röykkiöiden koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Haminan ohikulkutie Röykkiöiden kaivaukset ja muinaisjäännösten merkitseminen maastoon tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Rykmentinkenttä (Varuskunta-alue, Isoympyräkadun ja Maariankadun kulma) Korttelin 73 tonttien 2 ja 3 kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Haminan satama - Tikkamäki II maailmansodan aikaisen Hamina-Taavetti -linjan puolustusvarustusten inventointi 2009-2012
 2012 Tupakangas 1-2, Kallioharju Röykkiöiden kaivaus ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Vehkalahden kirkko Arkeologinen valvonta keskiaikaisessa kirkossa
 2014 Hamina Sivatti (Sigvartsby) Pousi ja Pampyöli (Bemböle/Hirvelä) Nopanen Kylätonttien koekaivaus Haminan Sivatin maantien 14685 kevyenliikenteenväylän linjauksella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Haminan Linnoitus Kortteli 65 tontti 13. Rakennettavan tontin arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Keskuskoulun tontti (kortteli 65 tontti 13) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Metsäkylä, Viidankangas 1 -asuinpaikan kaivaukset
 2016 Sataman Hillonlahden pohjoispuolinen laajennusalue Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Varuskunta-alue Koekaivaus hallin rakennuspaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Haminan maasotakoulun ulkoliikuntapaikka kaivutyön arkeologinen valvonta
 2018 RUK:n puisto ja Lipputornin puisto, valvonta
 2018 Savilahdenvuori
 2019 Haminan bastion huoltotunnelin rakentamisen arkeologinen valvonta
 2019 Vehkalahden vanha asemakaava-alue, Pikkuympyräkatu 13 arkeologinen tarkastus
 2019 Vehkalahden vanha asemakaava-alue, Pikkuympyräkatu 26 Arkeologinen valvonta
 2019 Vehkalahden vanha asemakaava-alue, Pikkuympyräkatu 4 Arkeologinen valvonta
 2020 Cygnaeuksentie 21, Pampyölin varuskunta-alue kaukolämpökaivannon arkeologinen valvonta
 2020 Haminan Linnoituksen uimahalli, Helsingin bastionin vastamuuri Dokumentointi
 2020 Haminan linnoitus ja Vehkalahden vanha asemakaava-alue Kaukolämpökaivannon kaivun arkeologinen valvonta
 2020 Hillo (Hillnäs)-muinaisjäännöksen arkeologinen tarkkuusinventointi tarkkuusinventointi
 2020 Vehkalahden vanha asemakaava-alue, Palokatu ja Kaivokatu 3 kaukolämpöputkikaivannon arkeologinen valvonta
 2020 Vesihuolto- ja maakaasuputkilinjaukset Summan alueella arkeologinen inventointi
 2021 Hillo (Hilnäs) arkeologinen kaivaus
 2021 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Fredrikinkatu ja Pikkuympyräkatu, kaukolämpökaivannot arkeologinen valvonta
 2021 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Kesäpuisto kaukolämpöputken kaivun arkeologinen valvonta
 2022 Husula Kustaanmäki Kustaa III:n aikaisen sotilaisleirin tarkkuusinventointi
 2022 Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu -osayleiskaava-alue arkeologinen inventointi ja tarkkuusinventointi
 2022 Valtatie 26 Husula–Myllykylä, kevyenliikenteen väylä arkeologinen inventointi
 2022 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Fredrikinkatu 3 kaukolämpölinja arkeologinen valvonta
 2022 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Isoympyräkatu 18 ja 20 maalämpöhankkeeseen liittyvien kaivutöiden valvonta
 2022 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Pikkuympyräkatu ja Kasarminkatu kaukolämpökaivantolinjan kaivun arkeologinen valvonta
 2022 Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus, Rauhankatu kaukolämpölinjan kaivamisen valvonta
Imatra
 1999 Kuurmanpohja Perusinventointi
 2010 Vuoksen ranta-alueet ja Imatran koskiuoma Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi ja kalliohakkausten dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Ukonniemen tienoon muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Pässiniemi
 2017 Siitola kestikievari muinaisjäännöksen arkistoinventointi ja tarkastus
 2019 Imatran yleiskaava 2040 arkeologinen inventointi 2019–2020
 2019 Imatrankoski–Räikkölä 110 kV voimajohtolinja arkeologinen inventointi
 2019 Siitolan historiallisen ajan kylänpaikka, tonttimaa 1 tarkkuusinventointi
 2020 Imatran yleiskaava 2040 arkeologinen inventointi 2019–2020
 2020 Siitola tonttimaa 4 Voimajohtopylvään kaivun arkeologinen valvonta
 2021 Haapasaari, Mikonsaari ja Malonsaari arkeologinen inventointi
 2021 Lempukka-Hosseinlahden asemakaava-alue arkeologinen inventointi
 2021 Pelkola, Kantatien 62 parantamisalue välilla Kartiokuusenkatu - Venäjän raja arkeologinen inventointi
 2021 Ritikankosken asemakaava- ja asemakaavamuutosalue ja Siitola tonttimaa 1 tarkkuusinventointi ja inventointi
 2021 Ukonniemen asemakaavamuutosalue arkeologinen inventointi
 2022 Pehkeisienojan kivikautinen asuinpaikka koekaivaus
 2022 Pelkola, historiallisen kylänpaikan tarkkuusinventointi
Kotka
 1961 Ruotsinsalmi Ruotsinsalmen meritaistelualueen tutkimus 1961, Operaatio Ruotsinsalmi. Urheilusukeltajat ry ja Ruo
 1966 Kyminlinna Kyminlinnan inventointi
 1966 Ruotsinsalmen linnoitukset Ruotsinsalmen linnoitusten inventointi
 1968 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimusleiri 4.-14.7.1968. Christoffer Ericsson, Muinaistieteellinen toimikunta &
 1972 Pirköyri Pirköyrin hylyn tutkimus 23.7.-25.8.1972. Ilpo V. Salmi, Camilla ja Leo Jolkkonen.
 1974 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 1.-21.6.1974. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.
 1975 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 2.-13.6.1975. Risto Halme, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian
 1976 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 13.-21.6.1976. Risto Halme, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian
 1977 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 11.-22.6.1977. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.
 1980 Ruotsinsalmi-Kyminlinna Selvitys linnoituskokonaisuuden jäänteistä ja toimenpide ehdotus
 1984 Ruotsinsalmi St.Nikolai-hylyn tutkimukset 1.7.-11.8.1984. Leo Jolkkonen. Rahoitus: Kotkan kaupunki.
 1985 Pykinkoski kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1985 Ruotsinsalmi, St.Nikolai-hylky tutkimus
 1986 Ruotsinsalmi, St.Nikolai-hylky tutkimus
 1988 Pykinkoski kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1992 Kaarniemi Salovaara röykkiön kaivaus
 1992 Ruotsinsalmen meritaistelualueen viistokaikuluotaus
 1993 Kaarniemi Rantahöyteri B röykkiön kaivaus
 1999 Ruotsinsalmen meritaistelualueen viistokaikuluotaus
 2003 Kyminlinna: Kymin kappeli ja vanha Kymenkartano Kymijoen Huumanhaaran länsirannan arkeologiset koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Jylppy Ruotsinsalmen sotilassairaalan inventointi ja koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Kyminlinna Koekaivauksia ja kartoitus sekä saastuneiden maamassojen poiston arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Mussalo Hiilimiilujen kaivaus
 2005 Heinsuo Suunnitelma-alueen inventointi
 2005 Kauppatori ja Valakallion puisto Toriparkin työmaan arkeologinen valvonta
 2005 Kymijoki Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Kyminlinna Kartoitukset ja kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Datariinan tontti Ruotsinsalmen merisairaalan paikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Fort Katariina Linnoituksen kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Hietanen Hietasen satama-alueen ruoppaus- ja läjitysalueen inventointi
 2006 Kotka Kaupungin perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kyminlinna Vartiorakennuksen paikan ja leiripainanteen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Merikotkan tontti (2-22-3&4) Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Mussalo Sataman kaavainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Niskasuo Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Datariinan tontti Ruotsinsalmen merisairaalan paikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Fort Katariina Linnoituksen sisäpuolen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Fort Katariina Rakenteen dokumentointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kotka Historiallisen ajan muinaisäännösten inventointi mantereella sekä saariston inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kotka, Kauppatoria rajaavat katuosuudet arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kotkansaari Kaupunkiarkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Mussalo Etukylä Mussalo erityiskoulu tiilimiilun tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Niskasuo Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Peippola 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tökkeri Röykkiön koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Kotkansaari, Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen seuranta ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kotkansaari, Valakallionpuisto Kaupunkiarkeologinen seuranta ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Meripirtti, Patteri 3 ja sen lähialue Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Mussalon satama-alue Vehkaluodon rautakautisten hautaröykkiöiden kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kotkansaari, tontti II/32/8 (Koulukatu 23/Korkeavuorenkatu 12) Koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Meripirtin puisto Rakennuksen perustuksen dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Mussalon Takakylä, Santalahti ja Niinilahti Hiilimiilujen dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvontakaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kotkansaari, tontti II-32-7 (Koulukatu 25) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Mussalo Takakylä Hiilimiilujen valvontakaivaus ja dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvonta 2010–2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kotkansaari, Satamakadun ja Ruukinkadun kulmaus tontit 285-1-7-5 (Ruukinkatu 15) ja 285-1-7-7 (Vuorikatu 2), kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-7-4 (Satamakatu 1) arkeologiset koekaivaukset
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-7-7 (Vuorikatu 2) arkeologiset koekaivaukset
 2011 Kotkansaari, tontti 285-1-9-7 (Satamakatu 5) arkeolgiset koekaivaukset
 2011 Kotkansaari, tontti 285-2-201-2 (Koulukatu 17) Keskuskoulun piha-alueen saneeraustöiden valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kotkansaari, tontti 285-2-31-2 (nk. Järjestötalon tontti, Korkeavuorenkatu 13) kaupunkiarkeologinen koe- ja valvontakaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kotkansaari, tontti II-31-10, (Koulukatu 21) Arkeologinen koe- ja valvontakaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Langinkoski, keisarillinen kalastusmaja Kalastusmajan ympäristön kalastus- ja linnoituslaitteet. Arkistoselvitys. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Toivo Pekkasen puisto Kaupunkiarkeologinen valvonta 2010-2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Hallan redutin alustava kenttäinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kotkansaari, Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, tontti 285-1-7-5 (Ruukinkatu 15) kaupunkiarkeologiset kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Fort Katarina Arkeologinen valvonta ja dokumentointi 1700-luvun linnoituksella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kotka Kotkansaari, ns. Kotkan klubin tontti (285-1-6-8, Kirkkokatu 2a)
 2013 Kotka, Kuutsalo Kotkan Kuutsalon väylähankkeeseen liittyvä inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kotka, Kuutsalo Viistokaiku- ja monikeilausaineistojen arkeologinen tulkinta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kotka, Ruotsinsalmi Ruotsinsalmen meritaistelualueen arkeologinen inventointi 27.5.-31.5.2013 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kotkansaari Puistotie 13, tontti 285-5-131-1 Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Redutti Halla Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Korkeakoski Hirsiarkkurakenteiden vedenalainen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kotka Keskuskoulu Kotkan Ruotsinsalmen linnoituskaupunki liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Kotkansaari Kirkkokatu välillä Koulukatu-Kotkankatu. Kaukolämpötyömaan arkeologinen seuranta.
 2017 Kotkansaari. Kotkankatu välillä Korkeavuorenkatu-Kirkkokatu. Katualueen nupukiveyksen poistamisesta ja kaivaustyön seuranta
 2017 Mussalo Etukylä arkeologinen inventointi
 2018 Fort Katarinan alalinnakkeen muurinkorjaustyömaan konekaivun arkeologinen valvonta valvonta
 2020 Fort Elisabeth näyttelypaviljonki arkeologinen valvonta
 2020 Keltakallion teollisuusalueen laajennusalue, asemakaavan nro 0220 arkeologinen inventointi
 2020 Korkeakoski Niitynmäki 2 -hiilihauta arkeologinen kaivaus
 2020 Kyminlinna törmäysaidan perustusten konekaivun arkeologinen valvonta
 2021 Reiskeri ja Askeri arkeologinen inventointi
 2021 Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, Koulukatu 20 kaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, Ruotsinsalmenkatu Kymenlaaksonkadun ja Kirkkokadun välinen alue arkeologinen valvonta
 2021 Sokeritehdas, arkeologinen valvonta
 2022 Kupparkorpi 2 ja Kupparkorpi 3 arkeologinen kaivaus
 2022 Kyminlinna varusvaraston (nro 3) ja keittiön (nro 4) edustalla tehtävän kaivutyön valvonta
 2022 Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, sotasatama koekaivaus
 2023 Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, Kotka Mills arkeologinen kaivaus
Kouvola
 1962 Jaala kirkonkylä Redutin inventointi
 1971 Valkeala Kuivala, Kiperinmäki Hautapaikan kaivaus
 1985 Kuusankoski Ruotsulan redutti Tutkimuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1987 Elimäki Raussila Munkamäki kivikautisen löytöpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1987 Valkeala Käyrälampi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1992 Sippola Puhakka kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1994 Haapalahti, Puolakka Tuulimyllyn tukikiveyksen kaivaus
 1994 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Jaala Pukkisaari kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1996 Jaala Pukkisaari rautakautisen polttokalmiston kaivaus
 1999 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Jaala Perusinventointi
 2001 Anjalankoski Ankkapurha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Valkeala kunnan perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Anjalankoski Ekokem-Palvelu Oy Rakentamisalueen maastotarkastus
 2005 Anjalankoski Kivikoski Vt 15 Mahdollisen muinaisjäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Elimäki Hevossuo-Keltti Vt 6 ja vt 12 risteysalueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kuusankosken kaupunki Yleiskaavaan 2020 liittyvä muinaisjäännösinventointi
 2006 Repoveden kansallispuisto ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Jaala Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Liikkalan linnake Inventointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Pohjois-Kymenlaakson inventointiprojekti (Anjalankoski, Elimäki, Kouvola ja Kuusankoski) Perusinventoinnit tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Utin linnoitus Inventointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Valkeala Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Valkeala, Jaala-Tuohikotti maantie 369 välillä Puolakan silta - Hasula Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tien parantamisalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Valkeala Verla Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kouvola. VT 6. Kouvolan kohdan parantamisalueen arkeologinen inventointi 26.9.–5.10.2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Mt 369 välillä Kääpälä-Tuohikotti Kevyenliikenteenväylän tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Arkeologinen yleisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Vt6 välillä Utti - Metso Tiesuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi ja Salpalinjakohteen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kontjärvi luode, Tillolan taistelupaikka koekaivaus ja kaivaus
 2018 Hirvelän kylän (Hirweläby) vanha pelto. Kahden röykkiön koekaivaus
 2018 Nurmiranta arkeologinen tarkkuusinventointi
 2019 Kymijoen pohjoisosan rantayleiskaava-alue arkeologinen inventointi
 2019 Kymijoen rantaosayleiskaava-alue (Koria-Anjala) tarkkuusinventointi
 2019 Miehonkankaan osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi
 2019 Ruskiasuon kivikautinen asuinpaikka kaivaus
 2020 Anjalan taistelupaikka, Mäkelänmäki ja Kymijoenranta tarkkuusinventointi
 2020 Kumisevanmäki- ja Hämeenkylä-muinaisjäännösten koetutkimus tienparannusalueella koekaivaus
 2020 Ruskiasuon kivikautinen asuinpaikka Kaivaus
 2021 Kouvolan pohjoisosan rantaosayleiskaavan muutosalueet arkeologinen inventointi
 2021 Ruskiasuon kivikautinen asuinpaikka kaivaus
 2021 Utin lentokenttä
 2022 Anjalan taistelupaikka inventointi ja koekuopitus
 2022 Elimäen Joensuuntien parannushanke, Kumisevanmäen ja Hämeenkylän kivikautiset asuinpaikat arkeologinen kaivaus
 2022 Ruskiasuon kivikautinen asuinpaikka kaivaus
 2022 Utti, valtatie 6 tiesuunnitelma-alueen arkeologinen tarkkuusinventointi
 2022 Värälän taistelupaikka arkeologinen inventointi
Lappeenranta
 1985 Ahvensaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1985 Linnoitus Tutkimuskaivaus
 1986 Linnoitus Tutkimuskaivaus
 1988 Jänhiälä Päivälä röykkiön kaivaus
 1988 Linnoitus, Markkinaranta Markkinarannan kaivaus
 1993 Muinais-Saimaa
 1997 Kauskila Kappelinmäki rautakautisen kalmiston koekaivaus
 1998 Joutseno inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1998 Lappeenranta inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1998 Rutola, Etu-Muntero 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Joutseno Kuurmanpohja
 1999 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus
 2000 Joutseno
 2000 Joutseno Hiekkasilta hiekkakuoppa Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Joutseno Kuurmanpohja-Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Joutseno Rauha-Tiuruniemi Kaava-alueen inventointi
 2000 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus
 2000 Kuurmanpohja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Linnoitus Ihmisluiden talteenotto vallien esiinkaivuutyömaalla
 2000 Rakuunamäki, Pallon hautausmaa Hautojen dokumentointi rakennustyömaalla
 2001 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston koekaivaus
 2001 Lappeenranta Rautakauden ja keskiajan kohteiden inventointi
 2001 Mujasniemi Historiallisen ajan viljelysröykkiöiden tutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus
 2002 Linnoituksen länsirinne Koekaivaus
 2002 Ylämaan perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan – historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus
 2003 Linnoitus Tutkimuskaivaukset linnoituksen länsirinteellä
 2003 Vanha asemakaava-alue (linnoitus) Kaupunkiarkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Hujakkala Lumpeisenoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Kauskilan Kappelinmäki Kalmiston ja kirkonpaikan kaivaus
 2004 Lahnajärvi Pahaoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Rutola Etu-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2005 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan-historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus
 2005 Linnoitus ja vanhan kaupungin alue Dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Partala Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Ruoholammen itäranta, Ruoholampi II -asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Ruohosaari osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Huhtiniemi Kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Mikonsaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Ruoholampi 3 -asemakaava-alue inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Rutola Lapatonniemi asemakaava-alue inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Huhtiniemi ja 6-tien varsi Joukkohautojen etsiminen koekaivauksin liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Linnoitus, Lappeen vanhan kirkon paikka Viemärikaivaustyön arkeologinen valvonta ja hautausmaan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Linnoitus, rakennus 1A Rakennusjäännösten kaivaus ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Pallon ortodoksinen hautausmaa Koekaivaus Taipalsaarentien kiertoliittymän suunnittelualueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Ruoholampi IV asemakaava-alue Märkälä muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Huhtiniemi Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Joutseno Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Linnoitus, rakennus 1A Arkeologiset kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Huhtiniemi arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Joutseno Kuurmanpohja Monnonmäki/Saarenoja 2 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Joutseno Mielikonoja kivikautisen asuinpaikan koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Joutseno Muilamäki kivikautisen asuinpaikan koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Karhusaaren hylky Dendrokronologisten ajoitusnäytteiden ottaminen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Linnoitus, Pokrovanaukio viemäröintitöiden arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Linnoitus, rakennus 1A Historiallisen ajan rakennuksen sisäosan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Lappeenranta Joutseno Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Hyötiönsaari, Marjolan eteläpuolinen alue arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Etu- ja Takamuntero kivikautisen asuinpaikan länsiosan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Haapajärvi Historiallisen ajan vene- ja katiskajäännösten dokumentointi
 2012 Lappeenrannan keskustaajama osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Lappeenranta Munteron länsiosa Kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Linnoitus Koekaivaus ns. Kannas-keskuksen rakennuspaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Rauhan sataman asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Korvenkylä muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Lappeenranta Laihianranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Linnoitus, kesäteatteri Katoksen perustusten konekaivun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Mustola Salpalinjan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Partala (Partala) Historiallisen kylänpaikan koekaivaus
 2013 Tervastenranta Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2015 Anola 3 Muinaisjäännösalueen tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Anola 3 I maailmansodan aikaisen varustuksen kartoitus
 2015 Marian aukio Kirkon ympäristössä tapahtuvien kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Saarenoja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus.
 2017 Kukkola Toisen maailmansodan aikaisen puolustusvarustuksen arkeologinen kartoitus
 2017 Lappeenranta keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueet 2 ja 3, uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi
 2017 Pajarila Kettukallio suunniteltu louhinta-alue muinaisjäännösinventointi
 2017 Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluee muinaisjäännösinventointi
 2017 Saarenoja-Muilamäki
 2018 Keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueen 2 ja 3 uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi
 2018 Kourula kiinteistön 405-418-6-4 muinaisjäännösinventointi
 2018 Linnoitus Komendantin talo arkeologinen valvonta
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo lämpöpumpun kaivu arkeologinen valvonta
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo mukulakiveyksen kaivu arkeologinen valvonta
 2018 Maantie 3864 Sipari-Pulsa parantamisalue muinaisjäännösinventointi
 2019 Hiekkasilta-hiekkakuoppa, varhaismesoliittinen asuinpaikka arkeologinen kaivaus
 2019 Korvenkylän osayleiskaava-alueen laajennus muinaisjäännösinventointi
 2019 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue maakaapeleiden asentamisen maankaivamistyön arkeologinen valvonta
 2019 Lappeenrannan linnoitus Kehruuhuone maankaivutyön arkeologinen valvonta
 2019 Lappeenrannan linnoitus Kehruuhuoneenkuja 6 maankaivamistyön arkeologinen valvonta
 2019 Lappeenrannan linnoitus Muonamakasiini maakaapelikaivun arkeologinen valvonta
 2019 Lappeenrannan linnoitus, Kristiinankatu 11 valokuitukaapelikaivannon konekaivun arkeologinen valvonta
 2019 Lauritsala ratapiha ja Harapaisen varustukset arkeologinen tarkkuusinventontointi
 2020 Hiekkasilta-hiekkakuoppa ja Rajaharjun länsipelto arkeologinen kaivaus
 2020 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue, Kristiinankatu 11 Kaapelikaivannon arkeologinen dokumentointi
 2020 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue, Ratsuväkimuseo arkeologinen valvonta
 2020 Lappeenrannan linnoitus, Kehruuhuoneenkuja 5 arkeologinen valvonta
 2021 Hiekkakuoppa-Hiekkasilta. Arkeologinen kaivaus 2021.
 2021 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue, rakennuksen 61 (Suvorovinkuja 1) ympäristö kaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue, Wanha-Pappila, Kristiinankatu 5 arkeologinen valvonta
 2021 Lappeenrannan linnoitus ja vanha-asemakaava-alue, Suvorovinkuja 3–5 viemäriverkon saneerauksen arkeologinen valvonta
 2021 Lappeenrannan linnoitus, Kristiinan työtupien ja taidemuseon välinen alue kaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 Lappeenrannan linnoitus, Vesiportinkujan kaiteen kaivutyöt arkeologinen valvonta
 2021 Lappeenrannan linnoitus- ja vanha asemakaava-alue, Pokrovan aukio maankaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 Murheistenranta kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2022 Lappeenrannan linnoitus ja vanhan asemakaava-alue, rakennus 1A koekaivauskset
 2022 Lappeenrannan linnoitus, Satamatie 15–17 arkeologinen valvonta
Lemi
 2000 Huttula Osa-alueinventointi
 2005 Lemi Kunnan perusinventointi
 2005 osa-alue inventointi
 2005 Pienten järvien alue
 2017 Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosalueet muinaisjäännösinventonti
 2019 Läänmäki länsiosa ensimmäisen maailmasodan varustusten kartoitus
 2019 Mustamäen kaivosalue tarkkuusinventointi
 2020 Hyvärilän Hyväri, Tapanainen ja Luukas -muinaisjäännöskohteet Kaivutyön arkeologinen valvonta
Luumäki
 1990 Kurvila Aumanpohjan kaivaus
 1998 Kontula Hietaranta kivikautisen asuinpaikkan kaivaus
 1999 Inkilä Kalmaniemi II Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus
 1999 Luumäki Hietaranta, Rusanen ja Kontula T Kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja kivikautisten leiripaikkojen koekaivaukset
 1999 Saares Ievasvuori Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus
 2000 Suo-Anttila Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Mustanniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Suo-Anttila Mustaniemi Varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Suo-Anttila Männikkömäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Suo-Anttila Niitniemi 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Luumäki muinaisjäännösinventointi 2005 (-2007)
 2005 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2009 Ontela kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Taavetin linnoitus Pietarin kivikilpi -hanke tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Taavetin linnoitus Maakaapelin kaivun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Taavetin linnoitus Frisbeegolf-radan rakentamiseen liittyvä arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Taavetti-Perälä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Taavetin linnoitus paloaseman tontti muinaisjäännösselvitys
 2018 Taavetin linnoitus uuden paloaseman tontti
 2019 Taavetin linnoitus jalkapallokenttä koekaivaus
Miehikkälä
 1995 Miehikkälän jatulintarhat inventointi
 1996 Jatulintarhat inventointi
 2007 Miehikkälä Perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kolmikannankangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kirkonkylän pohjoisosan asemakaava-alue Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Muurikkalan osayleiskaavan muutosalueen arkeologinen inventointi
 2020 Heikkilä 20 kV:n avojohtolinjan pylväspaikkojen arkeologinen valvonta
 2020 Saivikkala (Sauickala by) Ukkola 20 kV:n avojohtolinjan pylväspaikkojen arkeologinen valvonta
Parikkala
 1993 Muinais-Saimaa
 1994 Parikkala inventointi
 1995 Papinniemi, Kirkkokallio Historiallisen ajan kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Parikkala inventointi 1994-1995 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Saari inventointi
 1996 Papinniemi Kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Saari inventointi
 1996 Uukuniemi inventointi
 1997 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan ja kalmiston kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2001 Koukunniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Papinniemen ortodoksikalmisto Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Uukuniemen kirkonkylä Historiallisen ajan asutuksen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Ortodoksikylän kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Arkeologiset kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Uukuniemen Papinniemi Kylänpaikan arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Parikkala Saaren ja Uukuniemen eteläosan rantaosayleiskaava-alueet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Uukuniemi–Kesälahti Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Parikkalan Uukuniemen yleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Parikkala Joukio Salmela Kalmanpelto Vesi- ja viemärilinjan kaivun valvonta mahdollisen ruumiskalmiston kohdalla
 2013 Parikkala Kolmikanta ja Koirniemi osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Rajaniemi A Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Pyhtää
 1907 Kirkko Restaurointitöiden aikaiset kaivaukset
 1966 Pyhtään kirkko Uuden lämmitysjärjestelmän kaivannon valvonta
 1986 Susikopinharju Takasuo kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1990 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus
 1991 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus
 1993 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1993 Trollberget kivikautisen asuinpaikka koekaivaus
 1994 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1995 Strukankalliot rautakautisen röykkiön kaivaus
 1998 Susikopinharju kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Pyhtää Långön ja Verssonkankaan ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi
 2006 Pyhtää kunnan perusinventointi, esihistorialliset muinaisjäännökset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Sammalmetsä Kaava-alueen tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Pyhtää Historiallisen ajan kuntainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Långkärrskogen 1 – 2 ja Nygård 2 kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kapulasuo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Långkärrskogen 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Haasianiemi Keskiaikaisen raudanvalmistuspaikan tarkkuusinventointi ja koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja tietueeseen on liitetty kuvia
 2013 Sammalkallio Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ahvenkosken kartano Historiallisen ajan kartanon paikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kaunissaari muinaisjäännösinventointi
 2017 Pyhtää Järvenkallio Ahtilan kiviaineshankkeen alue muinaisjäännösinventointi
 2017 Pyhtään kirkonseudun osayleiskaavan päivitysalue arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Kaunissaari Lounatkari eli Kaunissaaren länsipuolen hylky Tarkastussukellus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Pyhtään kirkonseudun osayleiskaava-alueen laajennus inventointi
 2020 Hevossuon hiilimiilut arkeologinen dokumentointi
 2022 Pyhtää Siltakylän keskustaajaman osayleiskaavan muutosalueet arkeologinen inventointi
Rautjärvi
 1982 Miettilä Venäläisten 1790-luvun kasarmien pohjien koekaivaus
 1997 Rautjärvi inventointi
 2005 Simpeleen Hiitolanjoen laakso arkeologinen inventointi
 2011 Rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusalueet (Hiitolanjoki) Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Simpeleen Tiiliruukin alue Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Räystäskivi Historiallisen ajan röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus
 2015 Tiiliruukki Historiallisen ajan kiviröykkiöiden kaivaus ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kaakojankangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Miettilä, Historiallisen ajan kasarmialueen koekaivaus 7.-9.9.2021 Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Ruokolahti
 1985 Käyhkään hylky tutkimus
 1988 Käyhkään hylky tutkimus
 1993 Niuvanmaa, Kalmistonmäki Kiviröykkiön kaivaus
 1993 Sutela, Kojo Kiviröykkiön kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1993 Utula, Tervahaudanlahti Tilapäisasumuksen tulisijan kaivaus
 1994 Karklahti Asuinpaikan koekaivaus
 1996 Ruokolahti perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1997 Haukpohja-Sipiniemi kivikautisen asuinpaikan tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Haukpohja-Sipiniemi
 1998 Päivänranta muinaisjäännösryhmän koekaivaus
 1999 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Karoniemi Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Ruokolahti osainventointi
 2001 Hietamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Karoniemi Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan kartoitus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2001 Ruokolahti Osa-alueinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Käyhkään kanava ja hylky Vedenalaisten osien tarkastus
 2004 Kutveleen kanava Muinaisjäännöksen vedenalaisten osien tarkastus
 2006 Kukonharjun kanava Arkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kukonharjun kanava (Puumalan ja Ruokolahden rajalla) Yleisökaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Mikkelmäenrinne Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Ruokolahti Valkinhovi kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Karoniemi Kivikautisen ja varhaismetallikautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus
 2016 Torsanpää Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sipiniemi
 2021 Käyhkään kanava, Kantatien 62:n parantamisen suunnitelma-alueen arkeologinen tarkkuusinventointi
Savitaipale
 1989 Koskeinkylä Kärnänsalmi Ruumishaudan pelastuskaivaus
 1993 Muinais-Saimaa
 1996 Savitaipale inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1997 Rovastinoja kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Susivuori, Kytösaari Kivikellarin raunioiden tutkimus ja ennallistus
 2003 Suur-Saimaan alue Kaava-alueen inventointi
 2004 Täydennysinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Täydennysinventointi Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen kenttätutkimuskurssi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Järvitaipaleen linnoitus Inventointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Kärnäkosken linnoitus Inventointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kärnäkosken linnoitus linnoituksen pienoismallin perustuskuopan dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kaavoittamattomien vesistöjen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kärnäkosken linnoitus arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Savitaipaleen Pöksänlahden-Alttarimäen asemakaava-alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Haukhonkakangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2013 Savitaipale, Kotkatsaari ja Lapinsalo - Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden inventointi 2011-2012
 2016 Savitaipale arkeologinen harjoitusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Rajalamminsuo, Rajalamminsuo 2 esihistoriallisen asuinpaikan edustan suon koekaivaus
 2018 Kammarlahti Vedenalaisarkeologinen koekaivaus
 2018 Savitaipale Helsingin yliopiston inventointikurssi 2018 arkeologinen inventointi
 2019 Savitaipaleen kirkonkylän taajaman osayleiskaavan pohjoispuoli arkeologinen inventointi
 2020 Myttiömäki - Jurvanen, ensimmäisen maailmasodan varustusten kartoitus valtatie 13 parannusalueella kartoitus
 2021 Kärnäkosken linnoituksen muurin lakien arkeologinen koetutkimus ja dokumentointi
Taipalsaari
 1988 Kunnantalon tontti Pitäjän vanhan hautausmaan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1988 Riutansaaren hylky näytteenotto
 1989 Taipalsaari Vaateranta kivikautisen asinpaikan koekaivaus
 1990 Vaateranta kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Kirkkosaari ja Mutaveden pohjoisranta, kunta inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1994 Vaateranta asuinpainanteen koekaivaus
 1997 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus
 1998 Kujansuu kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1998 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus
 1998 Vedenalaiset asuinpaikat, Salmenkylän Mielakansaari vedenalainen inventointi
 1999 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Salmenkylä Simolinna Vedenalaisen kivikautisen asuinpaikan imurointihanke
 1999 Vaateranta Kivikautisen kalmiston ja asuinpaikan kaivaus
 2000 Taipalsaari Täydennysinventointi
 2002 Kuivaketveleen linnavuori Linnavuoren koekaivaus
 2005 Valkeissaari Varhaismetallikautisen löytöpaikan koekaivaus
 2008 Turasalon linnavuori Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vaateranta Kivi-varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Sarviniemi ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Vanha Pappila
 2012 Kattelussaaren–Jänkäsalon osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Konstunranta Kaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Pappilanniemi 2 Röykkiöiden kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Taipaleenranta ja Taipaleenranta 2 Kivikautisten asuinpaikkojen arkeologinen koekaivaus
 2018 Taipalsaari Halila-Peltoi metallinilmaisinkartoitus ja koekuopitus
 2020 Rehula, Kutilantaipaleen ja Umianlammen lounaispään niemenkärki muinaisjäännösinventointi
 2020 Vanha hautausmaa, alakohde vanha kunnantalo koekaivaus
Virolahti
 1977 Lapuri Lapurin hylyn tarkistussukellus kesällä 1977.
 1977 Lapuri Lapurin hylyn tutkimukset 28.6.-1.7.1977. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.
 1990 Lapuri Tarkastussukellus
 1992 Lapuri tutkimus
 1992 Saaristoalue
 1993 Lapuri tutkimus
 1999 Kattelus 1 Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Virolahti vesihuoltolinjan inventointi
 2005 Klamila kaava-alue inventointi
 2005 Virojoki-Vaalimaa Vt 7 inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Virolahti Tutkimusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Virolahti manner ja saaristo Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Porolahden ympäristö ja Pihlajajoen varsi Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Karpankangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kasettelevakangas kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Rapamäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Vaalimaa, valtatie 7 -tiesuunnitelma-alueen sotahistoriallisten kohteiden inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Valtatie 7 Virolahti, Karpankangas Linjausvaihtoehtojen arkeologinen inventointi Karpankankaan muinaisjäännösalueen kohdalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Virojoen kylä Vesihuoltohankkeeseen liittyvä tarkkuusinventointi ja koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Virolahti Meskäärtty Myöhäiskivikautisen asumuspainanteen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Virolahti Oravakorpi-Vaahterikko tuulivoimapuisto muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Virolahti Kasettelevakangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Virolahti Lammaskallio Arkistoselvitys muinaisjäännöksestä "Munkkikallion saarnapaikka" tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pajusaarenoja 2, kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi maa-aineksen ottoalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Virolahti Meskäärtty Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2014 Suuri Rantatie Uistesuo Suosiltojen arkeologinen kaivaus Mestarmäentiellä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Suuri Rantatie, Uistesuo Mestarmäentien Uistesuon ylittävän osan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Vaalimaan osayleiskaava-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Virolahti Meskäärtty Kivikautisen asumuspainanteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kasettelevakangas 2 Kivikautisen asuinpaikan ja keskiaikaisen hiilimiilun kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lakiasuo Korsu 67:n dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Länsikylä (Flånkarböle) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Vaalimaa Kivikorvensuo tervahaudan kaivaus
 2015 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan muutosalueet muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Klamilan osayleiskaava-alue Maa- ja vesialueiden kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Klaminlahti Kivilouhoksen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Historiallisen ajan asutuksen arkistoinventointi 6.-17.11.2017 ja 1.2.-7.3.2018
 2018 Karkkorpi. Hautapaikan tutkimus
 2019 Hurppu, asemakaava-alue arkeologinen inventointi
 2019 Kurkelantien parannushanke Tarkkuusinventointi
 2020 Mustamaan pohjoispuolen hylky tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste