KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
Lappeenranta Lappeenranta keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueet 2 ja 3, uudet laajennusalueet
muinaisjäännösinventointi 2017
Tutkimustyyppi: Inventointi
Toimijatyyppi: Konsultti (yksityinen tai yhteisö)
Toimija: Mikroliitti oy
Ajoitus: Kaikki
Luonti: 15.11.2019, Viimeisin muutos: 15.11.2019


 takaisin
 Kuvaus
 Hanketiedot
 Raporttitiedot
 Linkit Museoviraston muihin aineistoihin
 
 
 
kopioi linkki tälle sivulle:
 

© Museovirasto