KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 753 hanketta
hakuehto: Pirkanmaan ELY-keskus
 
Akaa
 1986 NAHKIALA, HAITTILANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1986 NAHKIALA, PENNOLANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA      
 1994 VALTATIE 3, VALTATIE 9      
 1994 VALTATIE 3, VALTATIE 9 inventointi      
 1996 Kylmäkosken kunta perusinventointi      
 1996 Viiala inventointi      
 1998 Toijala inventointi      
 2003 Haihunkoski Elinkeino- ja teollisuushistoriallisen muinaisjäännösalueen inventointi      
 2006 Toijalan kivisakasti Kivisakastin sm-alueen länsipuolen kaivuutöiden valvonta      
 2006 Vuollesaari kivikautinen asuinpaikka      
 2007 Turun–Toijalan rata Kiimasuo Kipinäaidan arkeologinen inventointi      
 2008 Kylmäkoski Tipuri Laajennusasemakaava-alueen inventointi      
 2009 Hakamäentie tien kunnostushankkeen arkeologinen valvonta rautakautisen kalmiston läheisyydessä      
 2009 Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Tipuri Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta      
 2012 Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi      
 2015 Järviö Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta      
 2015 Kirkkomäki Rautakautisen polttokenttäkalmiston arkeologinen valvonta      
 2017 Akaa Kirjoniemi Konekaivuun valvonta      
 2018 Akaa Tarpia Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta      
Hämeenkyrö
 1985 Kyrösjärvi koekaivaus      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1986 TUOKKOLA, KUUSTENLATVA HUMPPI      
 1987 SIKOMÄKI      
 2002 Sikomäki Osa-alueinventointi      
 2005 Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2006 Keskustan ohikulkutien linjauksen inventointi Tielinjainventointi      
 2006 Ulvaanharju Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Kyrönkoski Kyrönkosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava-alue      
 2008 Sasi Kaava-alueen inventointi      
 2009 Järvenkylä Asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2010 Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Kankaanmaan tila Maa-ainesottoalueen inventointi      
 2010 Kirkkojärven–Heinjärven–Herttualan–Jumesniemen osayleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi      
 2012 Hämeenkyrön kirkonseudun korttelit 65, 66 ja 68 sekä Nuutin alue muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kyröskosken pohjoinen teollisuusalue Asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi      
 2012 Turkimus-Kostula Vt 3 parannusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2014 Jaakonpolku Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2015 Kirkkojärvi, Kallioistenselkä. Haja-asutusalueen vedenalainen viemärilinjaus. Viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta.      
Ikaalinen
 1987 KALMA, PARKINNIITTY koekaivaus/ löytöpaikka      
 1987 Ämmänsaaren ranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1988 KALMA, ÄMMÄNSAAREN RANTA koekaivaus/ asuinpaikka      
 2001 Ikaalisten kylpylän eteläpuolen asemakaava-alue Asemakaava-alueen osainventointi      
 2001 Kylpylä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Ikaalinen Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2002 Kyrösjärvi      
 2002 Toivolansaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Vääräjoki ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Iso-Röyhiö Paasto ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Kiiala Rantakaava-alueinventointi      
 2007 Mansoniemi-Kilvakkala Vt 3:n parannusalueen inventointi      
 2009 Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Kelminselkä Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Vatula ja Viljala Keskiaikaisten kylätonttien inventointi      
 2009 Vatulan (Wattula) kylätontti, vesihuoltolinjan arkeologinen seuranta      
 2011 Ikaalinen Sarkkila Tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Ikaalinen Sarkkila Koekaivaus      
 2011 Ikaalinen Vanha Pappila.      
 2012 Ikaalinen Sarkkila Koekaivaus      
 2014 Vanhatalo Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2015 Kalmaa-Hietaranta Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2015 Kylpylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Juupajoki
 1999 Ala-Lyly Vesijohtotöiden valvonta kivikautisen asuinpaikan alueella      
 1999 Juupajoki Perusinventointi      
 2002 Päiväranta 1 ja 2 Kivikautisen ja rautakautisen/ historiallisen ajan asuinpaikkaryhmän koekaivaus      
 2012 Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi      
Kangasala
 1991 NUORTO, TIELIIKENNEMUSEON TONTTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 NUORTO/JOKIOINEN, (HUUTIJÄRVI) HAKAPELTO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 TOIKKOLA, JAUHIA koekaivaus/ polttokalmisto      
 1993 Kangasala perusinventointi      
 1993 NUORTO kaivaus/ liesi      
 1993 TOIKKOLA, JAUHIA koekaivaus/ polttokalmisto      
 1997 Sahalahti perusinventointi      
 1997 TOIKKOLA, JAUHIA kaivaus/ polttokalmisto      
 1999 Sarsa Kivi- ja pronssikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2000 Pohtiolammen ratsastuskeskus Muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2000 Sarsa Pohtiolampi Kivi- ja/tai pronssikautisen asuinpainanteen kaivaus      
 2001 Huutijärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Sarsa Pohtionlampi      
 2002 Hykönsalo Tielinjan inventointi      
 2003 Huutijärvi Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Kuhmalahti, Vehkajärvi Osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi      
 2005 Huutijärvi osa-alue E (Huutola) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Kisarannantie asemakaava-alue inventointi      
 2006 Huutijärvi Autio-Lundén kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2007 Kangasala Maaseutualueiden yleiskaava-alue      
 2007 Kuhmalahti Kirkonkylän asemakaava-alueen inventointi      
 2007 Kuhmalahti Rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2008 Riku Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Suomatka arkeologinen valvonta      
 2008 Vääksyn kartano Vesijohtolinjan koekaivaus ja arkeologinen valvonta      
 2008 Vääksyn kartano Kivirakenteen kaivaus      
 2009 Kangasala Hakapelto rautakautisen asuinpaikan koekaivaus 2009      
 2009 Kangasala Ruutana Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Keskusta osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Kuhmalahti kirkonkylän asemakaava-alueen inventointi      
 2009 Kuhmalahti kirkonkylän keskusta asemakaava-alueen inventointi      
 2009 Kuhmalahti Kivisalmi Likkainkallio muinaisjäännösinventointi      
 2009 Varala hankealueen inventointi      
 2010 (Sahalahti) Uotila 2 Koekaivaukset maakaasulinjalla kylätontin alueella      
 2010 Kangasala Huutijärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätontit Arkeologinen maastotarkastus      
 2011 Huutijärvi kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2011 Huutijärvi asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2011 Keinumäki rautakautisen kalmiston tarkastus      
 2011 Liuksiala ja Huutijärvi Maakaasuputkilinjan kaivuun arkeologinen valvonta      
 2011 Sahalahti      
 2011 Suorama Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinevntointi      
 2011 Tiihala (Tihala) kylätontin arkeologinen tarkastus      
 2011 Uotila 2 kaivaus      
 2012 Kirkko-Aakkula Arkeologinen valvonta      
 2012 Kisaranta Muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kuhmalahti Pohja Koulunmäen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2012 Lamminrahka Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Mäntyveräjä Suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2014 Huutijärvi Kaapelilinjan arkeologinen dokumentointi      
 2014 Huutijärvi - Pispala Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2014 Huutijärvi - Pispala Maakaapelilinjan tarkkuusinventointi      
 2014 Pakkala Kyläyleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Haviseva Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2015 Hyyrönhauta Arkeologinen valvonta      
 2015 Jaakkola Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2015 Vehoniemi Vesi- ja viemärijohdon laajentumisalueen inventointi      
 2016 Herttualan osayleiskaava-alue Arkeologisen inventoinnin täydennys      
 2016 Raikku (Kylä-Siurola) Historiallisen kylänpaikan ympäristön arkeologinen valvonta      
 2018 Kangasala Haviseva Maakaapelin kaivuutyön valvonta Havisevan historiallisella kylätontilla.      
 2018 Kangasala Kirkko-Aakkula Sähkömaakaapelilinjojen konekaivuun arkeologinen valvonta      
 2019 Huutijärvi (Autio-Lunden, Sepänjärvi II) Koekaivaus Mt325 Sahalahdentie kevyenliikenteenväylällä      
 2019 Huutijärvi Autio-Lunden Pelastuskaivaus uuden kevyenliikenteenväylän alueella      
 2019 Jaakkola A ja B Rautakautisen asuinpaikan ja kalmiston arkeologinen koekaivaus      
Kihniö
 2004 Pyhäniemi Kaava-alueen inventointi ja koekaivaus      
Lempäälä
 1983 Kirkko Arkeologinen ja rakennushistoriallinen tutkimus      
 1985 PÄIVÄÄNIEMI, PRIIKOOLINNOKKA koekaivaus/ röykkiöalue      
 1985 SARAPISTONMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1987 HAURALA, HENNERI JA KIRJAKKA koekaivaus/ kalmisto      
 1987 PÄIVÄÄNIEMI kaivaus/ kalmisto      
 1994 Lempäälä inventointi      
 1995 LASTUSTEN KARTANO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 NAARANKALMANMÄKI kaivaus/ röykkiöalue      
 1996 Sotavallan kartanon kellari      
 1996 VAIHMALANHARJU koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 MOTTINEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 NAARANKALMANMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 MOTTINEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 Naarankalmanmäki kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 RYÖDIN VANHA TONTTI koekaivaus/ röykkiö      
 1999 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 1999 Naarankalmanmäki Rautakautisen röykkiön kaivaus      
 2000 Kuokkalankoski Rautakautisen röykkiöalueen koekaivaus      
 2000 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2001 Kuokkalankoski Rautakautisen röykkiöalueen kaivaus      
 2004 Lempäälä Kuokkalankoski      
 2006 Aimalankangas Koekaivaus kivi- ja rautakautisella asuinpaikka- ja kalmistoalueella      
 2007 Aimalankangas Moniperiodisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Aimalankangas Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Aimalankangas ja Aimala (Aimala) Siirtoviemärilinjan kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Mottinen Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus      
 2007 Rikalan kanava Arkeologinen inventointi      
 2007 Sulkola-Maakala Asemakaava- ja asemakaavan muutosalueen inventointi      
 2007 Toppi kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2008 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2009 Kuokkari-Hakkari-Herrala kaava-alueiden inventointi      
 2009 Lempäälä Vaihmalanharju Rautakautinen muinaisjäännös      
 2009 Lempäälän keskusta muinaisjäännösinventointi      
 2009 Torisevankulma Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Lempäälä Haurala Henneri Hauralantien maakaapeloinnin arkeologinen valvonta      
 2010 Sääksjärvi Kipinäaidan inventointi ja dokumentointi      
 2011 Hahkala Ranta-asemakaavan inventointi      
 2011 Sarvikasjärvi - Moisionjoki Kaava-alueen inventointi      
 2011 Vanha pappila Maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2012 Kulju Linnajärventie Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Lahdenkylä Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen kartoitus      
 2013 Kuokkala Hakkarin Herralan osayleiskaava-alueen laajennusalueen inventointi      
 2013 Päivääniemi Arkeologinen valvonta      
 2013 Rikala Arkeologinen valvonta kahden muinaisjäännöksen alueella ja läheisyydessä      
 2014 Hääkivi I Beach volley -kentän perustusten arkeologinen valvonta      
 2014 Hääkivi I Rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Hakkarin liikunta-alue ja koulu Asemakaava-alueen inventointi      
 2016 Hirvikallio Arkeologinen inventointi      
 2016 Hääkivi I ja Herrala Maakaapelikaivannon valvonta      
 2016 Kanavanvarsi, Viialantie ja Ehtookoto Asemakaava-alueiden arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2016 Päivääniemi Rautakautisen röykkiökalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2017 Lempäälä Aimalankangas Koekaivaus      
 2017 Lempäälä Lempoisten saha Tarkkuusinventointi 2017      
 2017 Säijoentie Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2018 Kuokkala (Kuokkala) & Kuokkalankosken pohjoisranta Historiallisen ajan kylänpaikan ja myllynpaikan arkeologinen koekaivaus      
Mänttä-Vilppula
 1997 Mänttä inventointi      
 1999 Kunta Arkeologinen perusinventointi      
 2001 Lampisenniemi Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekuopitus      
 2006 Sirola Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Vanhakylä (Kallenpalsta) kivikautinen asuinpaikka      
 2007 Mänttä Hietalahti Kivikautisen asuinpaikan itäosan arkeologinen koekaivaus      
 2007 Mänttä Kotkansalmi Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2009 Pohjaslahden kyläosayleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Mänttä-Vilppulan Joenniemen kartanon alueen arkeologinen inventointi      
 2010 Vilppula, Kuoreniemi Rapukartanon ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Pieskanranta Kaava-alueen inventointi      
 2012 Kolho, Uitonsalmi Viemärilinjauksen arkeologinen inventointi      
Nokia
 1930 Nokian kartano Kumpu puutarhassa      
 1931 Nokian kartanon kappeli Perustusten esiin kaivaminen      
 1985 Nokia      
 1986 VIIK kaivaus/ kalmisto      
 1987 VIIK kaivaus/ kalmisto      
 1988 HAAPANIEMI, HUVILANIEMI kaivaus/ kalmisto      
 1988 VIIK kaivaus/ kalmisto      
 1989 HAAPANIEMI, PÄÄSKYLÄ kaivaus/ röykkiö      
 1989 HAAPANIEMI, TAPANILA kaivaus/ löytöpaikka      
 1990 HAAPANIEMI, TAPANILA kaivaus/ löytöpaikka      
 1990 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö      
 1991 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö      
 1993 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö      
 1994 KEHO, PAPPILA kaivaus ja koekaivaus/ kalmisto      
 1995 KEHO, PAPPILA kaivaus/ kalmisto      
 1996 HAUROINEN, SOTKANLINNA kaivaus/ röykkiö      
 1997 SOTKANLINNA kaivaus/ röykkiö      
 1998 HAUROINEN, SOTKANLINNA kaivaus ja koekaivaus/ röykkiö      
 1999 Siuro Linnavuori Linnavuoren koetutkimus ja kartoitus      
 1999 Viik Rautakautisen röykkiön kaivaus      
 2000 Liukuslahti, Pitkäniemi ja Siuro Osa-alueinventointi      
 2000 Nokianvirta Osainventointi      
 2001 Pitkäniemi 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Nokia länsiosa (ent. Suoniemi) Osainventointi      
 2003 Kunnan eteläosa (ent. Tottijärvi) Arkeologinen inventointi      
 2004 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus      
 2004 Saviannokka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Siuro Kivivallin tutkimus ja linnavuoren koekaivaus      
 2004 Viikin kartano Suunnitellun asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus      
 2006 Kehon Pappila ja Latosaari kaava-alueinventointi      
 2006 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus      
 2006 Ollila Röykkiön koekaivaus      
 2007 Nokian kartanon kappelinpaikka      
 2008 Keho 2 Pappilan piha-alueen koekaivaus      
 2008 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaukset      
 2008 Viiki Virtasalmentien pään asemakaavan muutosalueen inventointi      
 2009 Hakamäki Räikäntien varsi asemakaavan muutosalueen arkeologinen tutkimus rautakautisen kalmiston läheisyydessä      
 2009 Nokian kartano Moniperiodisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2010 Keskusta Yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Nokia Keho Rautakautisen kalmiston ja monioperiodisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Nokian Pajulahden historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen inventointi      
 2011 Pajulahti-Huuhtaa vesihuoltolinjan inventointi      
 2011 Viikin säteri historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus      
 2012 Harjuniitty Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Keskustan osayleiskaava-alue Teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Knuutila (Penttilä) Kartanoalueen arkeologinen koekaivaus      
 2012 Siuro Kullaanvuori Siirtoviemärilinjan arkeologinen inventointi      
 2012 Talola 2 Arkeologinen koekaivaus kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä      
 2012 Vahalahti-Sarkola Kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Knuutila Historiallisen kylätontin kaivaus      
 2014 Sotkanvirta Viinikanniemi, kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi      
 2015 Keho Muinaisjäännösalueen tarkkuusinventointi ja rajaus      
 2016 Sarkola Maakaapelikaivannon valvonta      
 2017 Nokia Keho Röykkiö 5 kaivaus      
 2017 Nokia Keho 1 ja Keho 2 kartoitus Muinaisjäännösalueen rajojen määrittäminen      
 2017 Nokia Mattilan historiallinen kylätontti      
 2017 Sotkanvirta alakohde c Luodonsaari      
 2018 Nokia Mattila Maakaapelilinjan arkeologiset kaivaukset ja valvonta Mattilan muinaisjäännösalueella      
 2018 Nokia Tapanila 1 ja Tapanila 3 Maakaapeloinnin kaivuun valvonta.      
Orivesi
 2003 Kunta Arkeologinen perusinventointi      
 2006 Laahusjärvi koekaivaus kivikautisella asuinpaikalla      
 2008 Längelmäki kunnan osainventointi      
 2009 Hietalahti Hist. ajan kylätontin vierestä kulkevan tien parannustyön seuranta, koekaivaus ja alueen kartoitus      
 2009 Kössinpellon asemakaava-alue Arkeologinen inventointi      
 2009 Oriveden rantaosayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi      
 2009 Rovastintien eteläpään asemakaavamuutosalue arkeologinen inventointi      
 2011 Oriveden vanha pappila arkeologinen tarkastus      
 2012 Oripohja-Sukkavarras-Puistolanrinne, Lehdistö-Varikko-Oriahde Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Järvenpää ja Vihajärvi Historiallisen ajan kylätonttien koekaivaus ja arkeologinen valvonta      
 2014 Kokkola (Kokkola/Pudas) Arkeologinen tarkastus historiallisen ajan kylätontilla.      
 2015 Kokkola (Kokkola/Pudas) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Pitkäjärvi Vesihuoltolinjan kaivun arkeologinen valvonta      
 2017 Orivesi Pitkäjärvi Konekaivuun valvonta      
 2017 Orivesi, Onnistaipaleen kylä Maakaapeloinnin valvonta      
Parkano
 2002 Keskustan ympäristö Arkeologinen osainventointi      
 2004 Keskustaajama Kaava-alueen inventointi      
 2004 Viinikka Kaava-alueen inventointi      
 2005 Viinikka Muinaisjäännösinventointi      
 2009 Lannetta ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Liesjärvi Rantayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Parkano keskustan yleiskaava-alue      
 2011 Aurejärvi Kuirinlahden ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2012 Alaskylä Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Vatunen ja Pahkala Kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi      
 2012 Vuorijoki Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Yliskylä Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2015 Pahkala ja Kissakivi Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
Pirkkala
 1993 PIRKKALAN KYLÄ, TURSIAN NOTKO      
 1998 Pirkkala perusinventointi      
 1999 Pirkkalankylä Tursiannotko Esihistoriallisen ja historiallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 1999 Valkila Kivikautisen asuinpaikan? koekaivaus      
 2001 Tursiannotko      
 2001 Tursiannotko Esihistoriallisen ja historiallisen muinaisjäännösryhmän koekaivaus      
 2003 Katajisto Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Juoksianoja 3 Muinaisjäännösalueen tarkastus ja maa-aineksen seulonta      
 2008 Pirkkala Kylätonttien muinaisjäännösinventointi      
 2008 Pirkkalankylä Esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikan arkeologinen koekairaus      
 2009 Naistenmatkanlahti Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2009 Pappilan ranta-asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2009      
 2010 Partolan kylätontti Vesihuoltolinjan ja kevyenliikenteen väylän paikan dokumentointi ja kaivaus      
 2010 Pirkkalan Sankila hankealueen inventointi      
 2010 Tursiannotko ja Pirkkalankylä (Bircala) koekaivaus esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikoilla      
 2012 Niemenmaa, Turri ja Kyösti Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 TURSIANNOTKO ja PIRKKALANKYLÄ (BIRCALA)      
 2012 Vanha pappila Historiallisen ajan kohteen koekaivaus      
 2013 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Arkeologinen pelastus- ja koekaivaus      
 2013 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta      
 2015 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Pelastuskaivauskaivaus rautakautisella asuinpaikalla ja historiallisella kylätontilla      
 2015 Toivio Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2015 Turri Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2015 Vanhan kirkon ympäristö Metallinilmaisinkartoitus      
 2016 Tursiannotko. Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus      
 2017 Pirkkala Nuoliala Nuolian koulun laajennus, koekaivaus ja valvonta      
 2017 Pirkkala Tursiannotko Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus      
 2017 Pirkkala Tursiannotko ja Pirkkalankylä Yleisökaivaukset 2017      
 2018 Pirkkala Tursiannotko Helsingin yliopiston opetuskaivaukset Pirkkalankylän Tursiannotkon alueella      
 2018 Pirkkala Tursiannotko, maakaapeloinnin arkeologinen valvonta ja koekaivaus Sähkömaakaapelin kaivutyön valvonta ja koekaivaus      
 2018 Pirkkala Vähälammi, Sorkkala, ja Tanila W Sähkömaakaapelin konekaivutyön arkeologinen valvonta      
 2018 Sorkkala SE ja Raunila Elenian sähkömaakaapelin arkeologinen koekaivaus ja valvonta      
 2018 Tursiannotko ja Pirkkalankylä. Elenian sähkömaakaapelihanke. Koekaivaus ja valvonta      
 2019 Pirkkala. Arkeologian opetuskaivaus Pirkkalankylässä Tursiannotko-muinaisjäännöksellä. Helsingin Yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset      
 2020 Vähälammi Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta      
Punkalaidun
 1997 Punkalaitumen kunta inventointi      
 2012 Haviokoski, Parrila ja Korrinkoski Siirtoviemärilinjan kaivun arkeologinen valvonta      
 2012 Vanttila Kylätontin koekaivaus      
 2012 Vesilahdentie Vesijohtolinjan rakennusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Mäenpää      
 2014 Sarkkila, Kostila, Pappila Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi      
 2015 Sarkkila Punkalaitumenjoen rantapuiston tarkkuusinventointi      
Pälkäne
 1963 Rauniokirkko Pohjatutkimukset ja lausunto kirkon raunioiden vaurioiden syistä ja mahdollisesta korjaamisesta      
 1991 Rauniokirkko, Länsipäädyn ikkunan valokuvadokumentointi      
 1992 MÄLKILÄ, KOIVUNIEMI koekaivaus/ polttokalmisto      
 1992 Rauniokirkko Koekaivaus      
 1995 Pälkäneen kunta perusinventointi      
 1998 Rauniokirkko Perustusten kaivaustutkimus      
 2000 Rantayleiskaava-alue Arkeologinen osainventointi      
 2001 Luopioinen Järvenpää Kiviröykkiön kaivaus      
 2001 Rauniokirkko Länsipäädyn kaivaus      
 2003 Luopioinen Körhämö Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Luopioinen Saksala Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Rauniokirkko Perustusten tukemiseen liittyvä kaivaus ja tutkimuskaivaus      
 2004 Epaala-Kuuliala-Onkkaalan kulttuurimaisema-alue Arkeologinen inventointi      
 2004 Luopioinen Perusinventointi      
 2004 Luopioinen Saksala Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Epaala ja Ylinen Rakennuspaikan ja tielinjan arkeologinen prospektointi      
 2006 Kostiala Nenänpää Asemakaava-alueen muutosalueen arkeologinen tarkastus      
 2006 Pappila Konekaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Rauniokirkko Maavallin poiston arkeologinen seuranta      
 2008 Tommolan asemakaavan muutosalue Inventointi      
 2009 Epaala-Kuuliala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Rauniokirkko Restaurointi- ja tutkimusselvitys      
 2009 Ruotsila vesihuoltolinjan konekaivuun valvonta      
 2009 Äimälä vesihuoltolinjan inventointi      
 2010 Epaala-Kuuliala Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi      
 2010 Rauniokirkko Asehuoneen seinien tukemistoimenpiteisiin liittyvä kaivaus      
 2012 Iltasmäki Vesihuoltolinjan suunnittelualueen arkeologinen inventointi      
 2012 Iso-Karinniemi Muinaisjäännösinventointi      
 2012 Luopioinen Kukkiasaari Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2012 Pälkäneveden eteläranta Paineviemärilinjojen suunnittelualueiden arkeologinen inventointi      
 2012 Tiililä Maakaapelointityön arkeologinen valvonta      
 2012 Tommola 1 Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi      
 2014 Ali-Mustala Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla      
 2014 Sappeenvuori Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Kataja Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2015 Laitikkala Maakaapelointilinjausten arkeologinen inventointi ja valvonta      
 2015 Värilä Hinninmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2016 Laitikkala Pintapoiminta Suttisen kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä      
 2016 Ristiänmäki Rakennushankkeen valvonta      
 2017 Pappilan asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2017 Pälkäne Ristiänmäki ja Kostianvirta Maakaapelityön arkeologinen valvonta      
 2018 Laurila ja Linnamäki Sähkökaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta      
 2018 Pappila (Pappila), Onkkaala (Onkkaala) Tiililä, Onkkaala (Onkkaala) Ali-Mustala Arkeologinen tarkkuusinventointi Elenia Oy:n maakaapelilinjalla      
 2018 Pälkäne Hylli Maakaapelityön arkeologinen valvonta Hyllin muinaisjäännösalueella      
 2018 Pälkäne Linnamäki Maakaapelointilinjan metallinetsin prospektointi Linnavuoren mjalueella      
 2018 Pälkäne Ruokola Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta      
 2018 Pälkäne Värilä Hinninmäki Maakaapelointi työmaan kaivuunvalvonta      
 2018 Ruokola Ruokolan kartanon alueen maakaapelireitin tarkkuusinventointi 2018      
 2019 Myllyoja ja Kokkostenkärki. Sähkökaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta Myllyoja- ja Kokkostenkärki-muinaisjäännösten alueella      
 2019 Ruokola Sähkömaakaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta      
Ruovesi
 1984 Ritoniemi A ja Rajalahti B "Peräkunnan tien" kaivaukset      
 1988 JÄMINKINIEMI, JOKIRANTA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 VISUVESI, MAJASAARI      
 1994 PEKKALA, LAPINNIEMI koekaivaus/ röykkiö      
 1995 LAPINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 ÄIJÄINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 2003 Murole Kulttuurimaisemainventointi      
 2003 Ryhälä,Kauttu ja Visuvesi Kaava-alueiden inventointi      
 2003 Salonsaari ja Tuuhoskylä Kaava-alueen inventointi      
 2004 Sääsniemi Kaava-alueen inventointi      
 2005 Murole      
 2006 Murole Rantakaava-alueen osainventointi      
 2008 Kirkonkylän asemakaavan muutosalueen kaakkoisosa, rakennuspaikka no 8 Inventointi      
 2008 Ruovesi rantayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2009 Ruoveden rantayleiskaava-alueet vuoden 2008 muinaisjäännösinventoinnin täydennys      
 2010 Mustajärvi–Ruovesi Viemärilinjauksen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kautunvuolteen eteläosa Viemäröintihankkeen rakennusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kautunvuolteen pohjoisosa Viemäröintihankkeen rakennusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Murole Vesihuoltohankeen alueen muinaisjäännösinventointi      
 2017 Lapinlahti Ojankaivutyön arkeologinen valvonta      
 2017 Ruovesi Ruolahti (vanha pappila) Arkeologinen koekaivaus      
Sastamala
 1960 Sastamalan kirkko Restaurointitöihin littynyt arkeologinen tutkimus      
 1964 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Perustusten korjaustutkimus      
 1976 Sastamalan kirkko Koekaivaus      
 1985 HÄIJÄÄ, KAVONMÄKI koekaivaus/ röykkiö      
 1985 KAUKOLA kartoitus/ kalmisto      
 1985 KUTALA, PIPO OHRINIEMI 3 kaivaus/ röykkiö      
 1985 PAPPILA RIIHIMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1985 ROISMALA, TORRA koekaivaus/ polttokalmisto      
 1985 SELKEE, SATA-HÄMEEN KOEASEMA koekaivaus/ röykkiö      
 1986 HÄIJÄÄ, KAVONMÄKI koekaivaus/ röykkiö      
 1986 KAUKOLA, JUVELA koekaivaus/ röykkiöalue      
 1986 KIKKELÄNKYLÄ SELVEN koekaivaus/ kalmisto      
 1986 LIEKOVEDEN YMPÄRISTÖ      
 1986 TEUKKULA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 YLI-PAPPILAN ISONOJAN PELTO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 ROISMALA, RISTIMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1988 Kiikoisten kunta löytöpaikkojen tarkastus      
 1988 ROISMALA, RISTIMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1995 VANHANKIRKONNIEMI      
 1996 KUTALA, VANHAMOISIO kaivaus/ muinaisjäännös      
 1996 PALVIALA      
 1996 Tyrvään kirkko Arkeologiset tutkimukset kirkkomaalla      
 1996 YLI-JAARA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 KUTALA, VANHAMOISIO kaivaus/ muinaisjäännös      
 1997 Sastamalan kirkon ympäristö Kulttuurimaisemainventointi      
 1998 KIRKKOVAINIO koekaivaus/ kalmisto      
 1998 KUTALA      
 1998 Sastamalan kirkko Perustusten kaivaustutkimus      
 1999 Rautavesi Osainventoint      
 2000 Pappilanniemi Pappilanniemen asemakaavan muutosalueen arkeologinen tarkastus      
 2002 Lousaja Karjatien asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2003 Mouhijärvi Perusinventointi      
 2003 Suodenniemi Putaja-Kirkonkylä Vesijohtolinjauksen osainventointi      
 2004 Kalliala Vesihuolto- ja maakaapelikaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2004 Äetsä Kaava-alueiden inventointi      
 2005 Liekoveden eteläosa ja Liekosaari inventointi      
 2005 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Salaojituksen arkeologinen valvonta      
 2005 Vammala Kaukola Hiidenmäki koekaivaus mahdollisella kalmistoalueella      
 2006 Vammala Kalliala Röykkiöalueen koekaivaus      
 2006 Vammala Kalliala Röykkiöalueen reuna-alueen koekaivaus      
 2007 Suodenniemen eteläosa Arkeologinen osa-alueinventointi      
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) Historiallisen ajan kylätontin kaivaus      
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Vesihuoltolinjan arkeologinen valvonta rautakauden ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueella      
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Koekaivaus rautakauden ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueella      
 2008 Vammala Karkku Arkeologinen valvonta      
 2008 Vammala Karkku Järventaka (Järventaka) Vesihuoltohankkeen arkeologinen valvonta      
 2008 Vammala Kaukola Arkeologinen valvonta      
 2008 Vammalan Suodenniemen pohjoisosien arkeologinen inventointi Osa-alue inventointi      
 2009 Entinen Mouhijärven kunta Muinaisjäännösinventointi      
 2009 Haapaniemen yksinäistalon ranta-asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2009      
 2009 Stormi, Kärppälä ja Karkunkylänseutu vesihuoltoverkoston alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Tyrvään vanhan pappilan asemakaavamuutosalue arkeologinen inventointi      
 2009 Vehmaa Historiallisen ajan kylätontin pelastuskaivaus      
 2009 Vehmaa Historiallisella kylänpaikalla tapahtuneen vesijohto- ja viemärikaivannon arkeologinen valvonta      
 2009 Vehmaa (Vehmaa) ja Laukula (Laukula) Arkeologiset koetutkimukset kylien alueella      
 2009 Vehmaan ja Ekon kylänpaikat, vesihuoltolinjan ja kevyen liikenteen väylän rakennustöihin liittyvä arkeologinen valvonta      
 2010 Houhajärvi Rantaosayleiskaava-alueen kylätontti-inventointi      
 2010 Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Rautavesi Sunttionlahti vesihuoltolinjauksen vedenalaisinventointi      
 2010 Saappaala Hiunun kaava-alueen inventointi      
 2010 Sastamala Sastamalan kirkon kirkkopihan arkeologinen valvonta      
 2010 Sastamala Kalliala Vesihuoltolinjan koekaivaus kylänpaikalla      
 2010 Suodenniemen (nyk. Sastamala) Pohjankylä Kylätontin koekaivaus      
 2010 Tappitori – Vanhakirkko paineviemärilinjan kaivun valvonta      
 2010 Vehmaa Viemärilinjan ja kaapeliojan konekaivun valvonta rautakautisen röykkiöalueen läheisyydessä      
 2010 Äetsänmäki Vesihuoltolinjan arkeologinen karttaselvitys ja maastotarkastus      
 2011 Hiunu Saappaala Arkeologinen täydennysinventointi      
 2011 Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Jokipohjantie ja Vatajantie Maakaapelointityön suunnittelualueen arkeologinen inventointi      
 2012 Liuhalantien kivikautinen asuinpaikka Kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta      
 2012 Sammaljoki Vesihuoltotyöalueen arkeologinen inventointi      
 2012 Stormi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Tiisala Kylätontin tutkimukset      
 2012 Tyrvään vanha kirkko Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta      
 2013 Stormi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2012 täydennys ja tarkennus      
 2013 Tupurla ja Häijä Historiallisen ajan kyläpaikkojen arkeologinen valvonta      
 2014 Kaukola Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus ja valvonta vesihuoltoalueella      
 2014 Kaukola Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen pelastuskaivaus vesihuoltoalueella      
 2014 Kaukola Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2014 Kiikoisten kirkonkylä Asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi      
 2014 Ranta-Kukkuri Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Storm kyläosayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi      
 2015 Asemanseutu Asemakaavan muutosalueen arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2015 Kalliala (Kalliala) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Kiikka, entisen pappilan alue Sadevesiviemärin poistoputken konekaivun valvonta      
 2015 Kiimajärvi (Kiimajärvi) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Louhilinna-Kotiranta, Koski (Teukku), Koirakallio ja Myllyvainio Tarkkuusinventointi, koekuopitus ja konekaivun valvonta maakaapelilinjalla      
 2015 Riihimäki Rautakautisen röykkiökohteen ja historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Tyrvään vanha asema Pysäköintialueen arkeologinen dokumentointi      
 2015 Tyrväänkylä (Törfues) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2015 Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Historiallisen ajan kylänpaikan ja rautakautisen röykkiökalmiston koekaivaus ja valvonta      
 2016 Kaukola Rautakautisen röykkiökalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2016 Stormi ja Mouhijärvi iso-Tiisala Kyläosayleiskaavan täydennysinventointi ja kiviaitojen tarkastus      
 2017 Sastamala Karkunkylä (Karkku by) Koekaivaus      
 2017 Sastamala Kaukola Hartolankoskentien lähistöllä rakennettavan maakaapelin valvonta.      
 2017 Sastamala Kirkkovainio Sähkölinjan maakaapeloinnin arkeologinen valvonta      
 2018 Liekovesi Arkeologinen vedenalaisinventointi sähkökaapelin linjalla Liekovedellä      
 2018 Sastamala Tyrväänkylä, Kaukola ja Roismala Sähkön maakaapelin kaivuutyön valvonta      
 2019 Torra-Maijala Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
Tampere
 1958 Harjun vanha hautausmaa Kirkonpaikan koetutkimus ja Gadd-suvun hautakappelin tarkastus      
 1959 Harjun vanha hautausmaa Kirkonpaikan kaivaus      
 1959 Messukylän vanha kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1986 RISTINARKKU, VEIJANKUJA koekaivaus/ polttokalmisto      
 1988 ITÄINEN OHIKULKUTIE koekaivaus/ muinaisjäännös      
 1994 Tampere perusinventointi      
 1998 Vapriikki Rakennustöiden valvonta Tampereen masuunilla      
 1999 Reuharinniemi Lapinraunion kaivaus      
 2004 Kauppi ja Niihama Kaava-alueiden inventointi      
 2005 Veijankuja polttokalmiston ympäristön koekaivaus      
 2006 Lielahden Niemi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2006 Mustavuori ja Kalkunvuori Ensimmäisen maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten inventointi      
 2006 Nurmi-Sorila Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2006 Tahmelan lähde Mahdollisen uhrilähteen lähiympäristön koekaivaus      
 2007 Hervantajärvi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Hirviniemi ja Sisaruspohja Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi      
 2007 Juvanrinne Asemakaava-alueen inventointi      
 2007 Juvanrinne Inventoinnin lisäselvityksenä tehtävä koekaivaus      
 2007 Lahdesjärvi-Lakalaiva Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Tarastenjärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2008 Kauppi TAYS Yleissuunnittelualueen inventointi      
 2008 Kirjastonpuisto Inventointi ja kartta-analyysi      
 2008 Kukkojenkivenmäki arkeologinen valvonta      
 2008 Ylä- ja Ala-Pispala sekä Tahmela Asemakaava-alueen muinaisjäännösten inventointi      
 2009 Frenckellin massahiomo Muinaisjäännöksen peittäminen      
 2009 Kapeenniemi Ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2009 Kirjastonpuisto Historiallisen ajan asuin- ja markkinapaikan valvonta ja pelastuskaivaus      
 2009 Niemen kylä (Niemis) Historiallisen kylänpaikan koekaivaus      
 2009 Pispala Mäkikatu 43 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen suojahuoneen dokumentointi      
 2009 Rahola kartanon alueen arkeologinen koekuopitus      
 2009 Santalahti asemakaava-alueen inventointi      
 2009 Tampere Kalevanrinteen osayleiskaava-alue arkeologinen inventointi      
 2009 Tampereen Nallenpuiston asemakaava-alue arkeologinen inventointi      
 2009 Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi      
 2010 Frenckellin patomuuri Arkeologinen valvonta      
 2010 Haihara Jätekatoksen paikan koekuopitus kartanon/kylätontin alueella      
 2010 Kirjastonpuisto Tammerkosken kylä, kartanonpaikka, markkinapaikka ja Tammerkosken ranta, arkeologinen valvonta      
 2010 Kirjastonpuisto, Tammerkosken kylänpaikan/kartanonpaikan/markkinapaikan alue ja Tammerkosken ranta Koekaivaus      
 2010 Ojala Yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Ruumiinpuntari Kulkuväylää koskeva arkeologinen selvitys      
 2010 Ruumiinpuntari Kulkuväylää koskeva arkistoselvitys      
 2010 Tampere Iidesjärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2010 Tampere Kirjastonpuisto, Frenckellin paperitehtaan teollisuuspiha Kartoitus      
 2010 Tampere Niemenranta Pilaantuneen maan poiston arkeologinen valvonta historiallisen kylätontin alueella      
 2010 Tampere Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010      
 2010 Tampere Pappulanmäki rautakautinen polttokenttäkalmisto      
 2010 Tampere, Pättiniemenpuisto/Pispan kivikautinen asuinpaikka Arkeologinen valvonta ja koekaivaus      
 2010 Tampereen Veijanmäenkadun asemakaavamuutosalueen arkeologinen inventointi      
 2011 Janka tarkkuusinventointi      
 2011 Kirjastonpuisto teollisuusarkeologinen valvonta ja dokumentointi      
 2011 Ranta-Tampella Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi      
 2011 Takahuhti, Takahuhdinkatu 75 arkeologinen valvonta      
 2011 Tammerkoski koskenpohjan tarkastus      
 2011 Tesoman Ristimäki asemakaava-alueen inventointi      
 2012 Jankankatu 19 Kaavamuutosalueen arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2012 Lintukalliontie Maakaapelointityön arkeologinen valvonta      
 2012 Nurmi-Kangasala Nurmi Mahdollisen muinaisjäännöksen koekuopitus      
 2012 Tampereen masuuni Tampereen keskustan Alexandra Siltasen puiston arkeologinen tutkimus      
 2012 Tesoma Yleissuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Jankankatu 35 Mahdollisen rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen arkeologinen koekaivaus      
 2013 Kaanaa Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi      
 2013 Näsijärven kaasuputkilinjan vedenalaisinventointi      
 2013 Veijanmäenkatu 4      
 2014 Kukkosaari Historiallisen ajan kivilouhoksen kartoitus      
 2014 Veijanmäenkatu 4 Koekaivaus      
 2014 Vuores Västinginmäki Yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Frenckellin kalkkiruukki ja Nalkalan tiiliruukki Asemakaavan muutosalueen arkeologinen koetutkimus      
 2015 Halkoniemenkatu Raitiotien yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Hallila Asemakaavan täydennysrakentamisen arkeologinen selvitys      
 2015 Hirviniemi Pättiniemen ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Lielahti Hiedanranta Kaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Lintukalliontie Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta      
 2015 Nurmi Kantapartolantie Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta historiallisella tielinjalla      
 2015 Paasikiventie Raitiotien yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Pohtola Miesmäenpuiston ja Backmanin puiston kaavamuutosalueen inventointi      
 2015 Pyynikin kirkkopuisto Arkeologinen valvonta kevyenliikenteen väylän rakentamisalueella      
 2015 Rusko Raitioitien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 arkeologisen selvityksen täydennys      
 2015 Rusko Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 arkeologinen selvitys      
 2015 Sorila Pulesjärventie 17 Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta      
 2015 Veijankuja Rautakautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus      
 2016 Koukkuniemi - Rauhaniemi Asemakaava-alueen inventointi      
 2016 Lammassaari Rautakautisen löytöpaikan ympäristön koekaivaus      
 2016 Nalkala Tiiliruukin koekaivaus      
 2016 Veijanmäenkatu Rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Vihilahti Asemakaava-alueen      
 2017 Pyynikin kirkkopuisto      
 2017 Tampere Keso I-II ja Hirviniemi III 2017 vesihuoltolinjan kaivuun arkeologinen valvonta      
 2018 Näsijärven eteläosan hylky nro 2137 Hylyn Näsijärvi 2137 arkeologinen koekaivaus ja iän määritys      
 2018 Tampere Hirviniemi Kiikkinen Sähkökaapelilinjan konekaivuun valvonta      
 2019 Frenckellin paperitehdas Kaukojäähdytysputkilinjan koekaivaus 2019      
 2019 Frenckellin paperitehdas Vanhan pannuhuoneen sähköliittymäkaapelin konekaivuun valvonta      
 2019 Frenckellin paperitehdas ja Kirjastonpuisto Valokaapelikaivannon arkeologinen valvonta.      
 2019 Frenckellin paperitehdas. Koekaivaus vanhan pannuhuoneen viereen suunnitelluille vesi- ja viemärilinjoille.      
 2019 Hirviniemi Keso III Historiallisen ajan yksinäistalon tontin arkeologinen koekaivaus      
 2019 Pölkkylänniemen arkeologinen kartoitus Arkeologinen kartoitus      
 2019 Tampere, Näsijärvi nro 2137, hylyn kaivaustutkimus      
 2019 Turtola (Messukylä) Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen kaivaus      
Urjala
 1954 Vuoden 1667 kirkon paikka ja keskiaikainen kivisakasti Kaivaus ja rakennushistoriallinen tutkimus      
 1989 LAUKEELA, ALI-UOTILA kaivaus/ röykkiö      
 1989 Urjalan kunta inventointi      
 1991 PAPPILA MÄNTYLÄ kaivaus/ röykkiö      
 2002 Urjalankylä 1. maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus 2002      
 2003 Hiidenkallio Rautakautisen kuppikiven ympäristön koekaivaus      
 2008 Urjalan keskustaajama Kaava-alueen inventointi      
 2010 Urjala Nuutajärven lounaisrannan ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2011 Urjalankylän kylätontti ja kivisakaristo Esitutkimukset      
 2015 Neittenlinna Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2017 Neittenlinna      
 2017 Neittenlinna ja Vesaniemi      
 2017 Urjala Ali-Uotila Koekaivaus 2017      
 2017 Urjala Hiidenkallio Koekaivaus 2017      
 2017 Urjala, Ali-Uotila, Kunnalliskoti, Jokinen, Toivola Maakaapeloinnin valvonta      
Valkeakoski
 1924 Sääksmäen kirkko Kirkon perustusten ja hautojen dokumentointi      
 1986 VOIPAALA, SÄÄKSMÄEN LIITTYMÄ koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1987 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ latomus      
 1989 RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA      
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA NS. MATOMÄENTIE kaivaus/ Liikenne      
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA NS. VALKAMANTIE kaivaus/ Liikenne      
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA SÄÄKSMÄKITALO kaivaus/ raudanvalmistuspaikka      
 1990 JUTIKKALA, MUUNTAJAMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi      
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA      
 1994 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi      
 1994 Maatiala, Kallioinen Pelto- ja röykkiöalueen koekaivaus      
 1995 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi      
 1995 Kärjenniemi, Tuomarla Koekaivaus asutushistoriallisessa kohteessa      
 1996 Sääksmäki, Rapolan kartano Kartanon kellarin ja pihapiirin kaivaus      
 1997 Rapolan kartano Salaojakaivaustyön arkeologinen valvonta      
 1997 Sääksmäki Rapolan ja Voipaalan kartanoiden ympäristön inventointi      
 1998 Sääksmäen kirkko Kaukolämpö- ja vesijohtokaivutöiden seuranta      
 1999 Jutikkalan kartano Keskiaikaisen kartanoympäristön inventointi ja koekaivaus      
 1999 Valkeakoski Osainventointi      
 2000 Annila, Vanha-Annila Autioituneen keskiaikaisen kylämäen inventointi, kartoitus ja koekaivaus      
 2000 Jutikkalan kartano Kaivaus pihapiirissä      
 2000 Juusonranta 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Jutikkala Kokkomäki Rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 2001 Jutikkalan kartano Kaivauksia pihapiirissä      
 2001 Rapola Kartanoympäristön historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2002 Jutikkalan kartano Kartanokohteen kaivaus      
 2003 Mälkiäinen Nerooniemi Rautakautisen/historiallisen ajan röykkiökohteen koekaivaus      
 2004 Mälkiäinen Nerooniemi ja Illaankivi Sähkölinjan pylväspaikkojen kaivuutöiden ja kaapelitöiden arkeologinen valvonta      
 2006 Hiittiänmäki arkeologinen inventointi tontilla 1:148      
 2006 Roukko Lotila Kylätontin koekaivaus      
 2007 Kalvola-Lempäälä Maakaasuputken rinnakaisputken Hämeenlinna-Lempäälä linjauksen arkeologiset jatkotutkimukset      
 2007 Vanhakylän kylänpaikka Inventointi ja koekaivaus      
 2008 Holminranta ja Kippari-Yli-Nissi Asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2008 Vanhakylä Kylätontin koekaivaus      
 2009 Itkontie ja Munteentie Hämeenlinnan–Lempäälän maakaasuputkilinjan rakentamiseen liittyvien tiekatkaisujen valvonta      
 2009 Jutikkalan itäpuoli Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2009 Sääksmäki Kirkon ympäristön muinaisjäännösinventointi sekä Sassinmäen oletetun kalmiston alueen koekuopitus      
 2009 Valkeakoski Kärjenniemen–Metsäkansan–Konhon osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Valkeakoski Sääksmäen Huittulantien sähköjohtojen muutostyön valvonta      
 2009 Valkeakoski Valto, Säkkisaari ja Rauhaniemi Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Valkeakoski Sääksmäen kirkon ympäristö vuoden 2009 muinaisjäännösinventoinnin täydennys      
 2011 Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta      
 2012 Apianlahti Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2012 Jutikkalan itäpuoli (Pyhäsuo) Osayleiskaava-alueen eteläosan muinaisjäännösinventointi      
 2012 Palmurinne Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2012 Valkeakoski Holminranta osayleiskaava-alueen historiallisen tielinjauksen inventointi      
 2013 Taustasäteilymittaus OSL-ajoituksia varten Rapolan Matomäen ja Hirvikallion tutkituista röykkiöistä      
 2016 Moijanen Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus      
 2017 Arkeologinen koetutkimus Voipaalan kartanon alueella (Rapolan mjalue) Koekaivaus pysäköintialueen perustamiseen      
 2017 Rapola polku- ja opastushankkeen maan kaivutöiden valvonta      
 2017 Toppolanmäki Ruumishaudan kaivaus      
 2017 Valkeakoski Haukila Koirankivi Kaivaus      
 2017 Valkeakoski Konho ja Konhon saaritontti Tarkkuusinventointi      
 2017 Valkeakoski Muntee Sähkökaapelilinjan koekaivaus      
 2017 Valkeakoski Muntee Vesihuoltolinjan koekaivaus      
 2017 Valkeakoski Muntee ja Linnanen Suunnitellun maakaapelilinjan kaivutyön arkeologinen valvonta.      
 2018 Jutikkalan kartano (mjrek 908010040) Arkeologinen koekaivaus Jutikkalan kartanon alueella (mjrek 908010040)      
 2018 Muntee ja Linnanen Maakaapelilinjan valvonta      
 2018 Valkeakosken Jutikkalan kartano Sähkön maakaapelin konekaivutyön valvonta Jutikkalan kartanon pihapiirissä      
 2018 Valkeakoski Toppolanmäki Ruumishaudan kaivaus      
 2019 Valkeakoski Muntee. Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta      
Vesilahti
 1979 Keskiaikainen kivisakaristo Restaurointitöihin liittyneet kaivaukset      
 1985 NARVA, KARHOLANNOKKA koekaivaus/ röykkiö      
 1986 HINSALA, TONTTIMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1987 HINSALA, TONTTIMÄKI kaivaus/ kalmisto      
 1989 Laukon kartano Kartanon kellarirakennuksen kaivaus      
 1990 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 1991 Laukon kartano Pihapiirin kaivaukset      
 1992 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 1993 Laukon kartano Kellarin kaivaus      
 1994 Laukon kartano Kellarin kaivaus      
 1995 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 1995 TARKISTETTAVA      
 1996 Laukon kartano Kartanon pihapiirin kaivaus      
 1997 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 1998 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 1999 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus      
 2002 Pappila Vanhan pappilan alueen inventointi      
 2006 Kostiala-Järvenranta Mt 301 parantamisalueen inventointi      
 2006 Vesilahti Arkeologinen osainventointi Vesilahden osayleiskaava-alueella      
 2007 Vesilahti Karholannokka Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2008 Koskenkylä Asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännöskartoitus ja -inventointi      
 2008 Vesilahti Narvan kylätontin paikannus      
 2009 Narvanjoen suun pohjoispuolinen peltoalue asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Pikku-Annala Arkeologinen valvonta tienparannusalueella      
 2010 Koskenkylä Kylätontin arkeologinen kartoitus ja koekaivaus      
 2011 Järvenranta, Suomela, Sakoinen - maakaapelin suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Kirmukarmu polttokenttäkalmiston tarkastus      
 2011 Koskenkylän ympäristö Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Suomelan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011      
 2012 Järvenranta Kiinteistöjen 2:44, 1:55 ja 1:62 muinaisjäännösinventointi      
 2012 Järvenranta ja Isohaka Maakaapelikaivannon kaivamisen valvonta      
 2012 Rautiala Muinaisjäännösten koekuopitus      
 2012 Savelanmetsänhelmi Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Suomela Kalmistoalueen koekuopitus      
 2014 Kaakila - Kaltsila Maakaapelilinjan suunnittelualueen arkeologinen inventointi      
 2014 Köpinsaari ja Himaussaari Koekaivaus ja tarkkuusinventointi      
 2014 Vesilahti - Valkkinen Maakaapelikaivannon dokumentointi      
 2015 Kirkonkylä Kevyenliikenteenväylän rakentamisen ja maakaapelointityön arkeologinen valvonta      
 2015 Köpinsaari Arkeologinen valvonta      
 2015 Laukko Ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2015 Laukon kartanoalue Koekaivaus ja valvonta      
 2018 Naarvanjoelta Pyhäjärven Hinsalansalmeen suunniteltu väylä Arkeologinen inventointi      
 2018 Vesilahti Hinsala, Hinsala 2, Sauvalanniemi ja Tonttimäki Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta ja koekaivaukset      
 2018 Vesilahti Pöyhölö (Pöhilä) Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta      
Virrat
 2002 Marttisensaari Asemakaava-alueen inventointi ja 1. maailmansodan aikaisten linnoitusten kartoitus      
 2003 Enonkoski-Killinkoski Vesijohtolinjauksen inventointi      
 2003 Toisvesi Rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2004 Liedenpohja Syvälahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolinen alue      
 2006 Toriseva Torisevan osayleiskaava-alueen ja Jähdysniemen asemakaava-alueen inventointi      
 2008 Majasaari Inventointi ja rakenteiden alustava kartoitus      
 2009 Virrat Killinkoski Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Virtain keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2009 täydennys 2011      
 2015 Savilahti Ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2018 Ilmarisenhauta Pyyntikuoppa-alueen arkeologinen kartoitus      
Ylöjärvi
 1987 MIKKOLA koekaivaus/ kalmisto      
 2000 Ylöjärvi Perusinventointi      
 2001 Kuru Perusinventoinri      
 2006 Särkänmäki II ja Särkänmäki Asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen inventointi      
 2007 Ylöjärvi Rantavainion kivikautinen asuinpaikka, rajojen selvittäminen      
 2008 Seurakuntakeskuksen tontti arkeologinen koekuopitus      
 2009 Karhejärvi, Mutala–Lempiänniemi–Pihkaperä, Siivikkala ja Metsäkylä osayleiskaava-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2009 Ylöjärvi Kuru Petäjäniemi kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Majniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Ylöjärvi (Kuru Parkkuu) Ylä- ja Alamylly hankealueen inventointi      
 2010 Ylöjärvi kirkonseudun osayleiskaavan muutosalueen arkeologinen inventointi Historiallisen ajan kohteet      
 2011 Suojala, Suojasten kylätontti Esitutkimukset      
 2011 Viljakkala Mt. 276 parannusalueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kirkonseudun Ranta-Laatu Suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Kuusela Vesihuoltolinjan arkeologinen valvonta      
 2015 Mainiemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Ylöjärvi Karjula Koekaivaus      
 2018 Keijärvi (Keijärvi) Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2018 Marttilanperä Arkeologinen valvonta kivikautisella asuinpaikalla      
 

© Museovirasto