Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 105 hanketta
hakuehto: Vantaan kaupunginmuseo

 
Vantaa
 1985 JÖNSAS kaivaus/ asuinpaikka
 1985 LUHTAANMÄKI, PERÄJÄNKULMA koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 JOKINIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 KOIVUKYLÄ 7 koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 MYYRMÄKI, JÖNSAS/PAALUTORI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1987 Myyrmäki Jönsas Paalutori kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1990 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka
 1991 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka
 1991 MYYRMÄKI, JÖNSAS kaivaus/ asuinpaikka
 1992 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka
 1993 JOKINIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1993 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka
 1994 JOKINIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1994 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka
 1996 HAKKILA, STENKULLA kaivaus/ asuinpaikka
 1996 KEHÄ III VANTAANKOSKI-TIKKURILA
 1996 Vantaankoski, Myllymäki, Viinikkala, Voutila, Kirkonkylä Historialllisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi
 1997 MAARINKUNNAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 GÅRDS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 SATOMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1999 Gröndal 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Helsingin pitäjän Kirkonkylä Kadunmuutostöiden arkeologinen valvonta ja kaivaus
 1999 Pakkala Kaava-alueen inventointi
 2000 Marja-rata Ratalinjan inventointi
 2000 Vantaa Perusinventointi
 2002 Hämeenkylän-Linnaisten alue Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Kehä II:n jatkeen suunnitellulla linjauksella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Länsisalmi, Gubbacka Autiotonttien inventointi ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Länsisalmi, Porvarinlahti Kalkkiuunin kaivaus, ympäristön kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Kaivoksela Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Länsimäen ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Inventointi ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka Autiotontin arkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Viinikkala 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Keskiaikaiset kylätontit Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kaivoksela Kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Pyhän Laurin kirkon kirkkomaa Arkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hommas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Håkansbölen (Hakunilan) kartano Maanvaihtotyömaan arkeologinen seuranta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Jokiniemen puutarha kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Pyhän Laurin kirkon piha Kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Vantaan keskiaikaisen tiestön inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Hommas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Kiveliönmäki Bölen rautakaivoksen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Länsisalmi Gubbacka Kylätontin kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Länsisalmi (Västersundom) Gubbacka arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Vantaan masuuni Teollisuuskohteen kartoitus ja koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Västersundom (Länsisalmi) Gubbacka Kylätontin kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Brunaberget Kivikautisen asuinpaikan tutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Mårtensby, Lillas Arkeologiset kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Sanomalan arkeologiset koetutkimukset vuonna 2011 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Brunaberget Kivikautisen asuinpaikan tutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kårböle Husbacka koetutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Mårtensby Lillas Keskiaikaisen kylätontin kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Pyhän Laurin kirkko pohjatutkimuksiin liittyvä arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Viertola Simonsböle Historiallisen ajan kyläpaikan tarkkuusinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Askistonpuistikko (Skrattböle) Keskiaikaisen kylän koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Helsingin Pitäjän Kirkonkylä Arkeologinen kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Mårtensby Lillas Keskiaikaisen kylätontin kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Stenkulla Kivikautisen asuinpaikan pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Tavastby (Hämeenkylä) Jussas ja Labbas Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2013 Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus kivikautisen asuinpaikan eteläosan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Övitsböle (Ylästö) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2014 Helsingin pitäjän kirkonkylä Kyrkoby (Kirkonkylä) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kyrkoby (Kirkonkylä), Nyknapas Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Kyrkoby (Kirkonkylä), Riddars II Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus
 2014 Pyhän Laurin kirkko tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Backaksen kartanon alue arkeologinen tarkkuusinventointi
 2015 Hämeenkylä Hämeenkylässä,
 2015 Kyrkoby (Kirkonkylä) Historiallisen ajan kylänpaikan kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lapinkylän asemakaava-alue tarkkuusinventointi
 2015 Sandåker (Jokiniemi Sandliden) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Björkeberg Vantaa Björkebergin allasalue 1 ja 2, kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus 2016 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Borgby (Keimola) Linna Mahdollisen keskiaikaisen kylänpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Haxböle (Hakkila) autio liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Kaivoksela, Gröndal ja Silvola Tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Keimola (Borgby) Linna Linnan kartanon kylätontin koetutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Pyhän Laurin kirkko/Helsingin pitäjän kirkko sakastin piha-alueen vesi- ja viemäröintityömaa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Dickursby (Tikkurila) Simonsböle 1 Koetutkimukset asemakaavanmuutosta varten
 2017 Fastböle (Kuninkaala), Fastböle-Haxböle Runkovesijohdon kaivuun valvonta
 2017 Håkansbölen kartanon Pehtorin talo Koekuopitus liittyen maaperän tutkimuksiin tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kyrkoby (Kirkonkylä) Huoltorakennuksen toteuttamisen edellyttämät tutkimukset
 2017 Seutula (Meilby) Knapbacka, Katriinankuja 1
 2017 Skattmansby (Veronmiehenkylä) Saneeraustyön arkeologinen valvonta
 2017 Vinikby (Viinikkala) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2018 Kiilan kiertotalouskeskuksen alue, kiinteistö 92-34-23-1 Inventointi
 2018 Stenkulla Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2018 Tavastby (Hämeenkylä) Tavastkulla Tutkimuskaivaus Tavastkullan vanhalla kartanonpaikalla
 2018 Vantaan arkeologinen inventointi
 2018 Vantaan historiallisen tiestön inventointi
 2019 Dickursby (Tikkurila) Jokiranta Kaivaus
 2019 Pyhän Laurin kirkko Valvonta ja kaivaus
 2019 Pyhän Laurin kirkko, kiviaita Kaivaus
 2019 Sottungsby (Sotunki) Markuskärr Kaivaus
 2020 Grips koetutkimukset Koetutkimukset
 2020 Kirkonkylä (Kyrkoby), Knapaksen tontti Koekaivaus
 2020 Sandåker Koekaivaus
 2020 Tavastby (Hämeenkylä) Jussas ja Labbas Koekaivaus
 2020 Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus Koekaivaus
 2020 Vantaan masuuni Kaivaus
 2020 Västersundom (Länsisalmi) Måsbrot hem åkern Koetutkimus
 2020 Övitsböle (Ylästö) – Tolkby (Tolkinkylä) Valvonta
 2021 Länsimäen kaavarungon Y-kortteli arkeologinen tarkkuusinventointi
 2021 Myyrmäki Paalukylänpuisto Koekaivaus
 2021 Peräjänkulma Koekaivaus
 2021 Sandåker Kaivaus
 2022 Tavastby (Hämeenkylä) Jussas ja Labbas Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste