Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 859 hanketta
hakuehto: Pirkanmaa

 
Akaa
 1986 NAHKIALA, HAITTILANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1986 NAHKIALA, PENNOLANMÄKI koekaivaus/ löytöpaikka
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA
 1994 VALTATIE 3, VALTATIE 9
 1994 VALTATIE 3, VALTATIE 9 inventointi
 1996 Kylmäkosken kunta perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Viiala inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Toijala inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Haihunkoski Elinkeino- ja teollisuushistoriallisen muinaisjäännösalueen inventointi
 2006 Toijalan kivisakasti Kivisakastin sm-alueen länsipuolen kaivuutöiden valvonta
 2006 Vuollesaari kivikautinen asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Turun–Toijalan rata Kiimasuo Kipinäaidan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kylmäkoski Tipuri Laajennusasemakaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Hakamäentie tien kunnostushankkeen arkeologinen valvonta rautakautisen kalmiston läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kylmäkoski Taipale Tarpianjoen sillan uusimishankkeen vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Tipuri Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Toijala Sampolantie Kiinteistön 20-407-6-11 muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Järviö Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kirkkomäki Rautakautisen polttokenttäkalmiston arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Akaa Kirjoniemi Konekaivuun valvonta
 2018 Akaa Tarpia Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta
 2020 Mainiemi Koekaivaus valokaapelilinjalla
 2022 Soininmäki ja Eskolanvuori
 2023 Vuollesaari Arkeologinen koekaivaus
Hämeenkyrö
 1985 Kyrösjärvi koekaivaus
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 TUOKKOLA, KUUSTENLATVA HUMPPI
 1987 SIKOMÄKI
 2002 Sikomäki Osa-alueinventointi
 2005 Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2006 Keskustan ohikulkutien linjauksen inventointi Tielinjainventointi
 2006 Ulvaanharju Osayleiskaava-alueen inventointi
 2007 Kyrönkoski Kyrönkosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Sasi Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Järvenkylä Asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Ahrolantien asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kankaanmaan tila Maa-ainesottoalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kirkkojärven–Heinjärven–Herttualan–Jumesniemen osayleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Hämeenkyrön kirkonseudun korttelit 65, 66 ja 68 sekä Nuutin alue muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kyröskosken pohjoinen teollisuusalue Asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Turkimus-Kostula Vt 3 parannusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Jaakonpolku Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kirkkojärvi, Kallioistenselkä. Haja-asutusalueen vedenalainen viemärilinjaus. Viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Tippavaara Tieraunion pelastuskaivaus
 2023 Hämeenkankaantie Sasi Historiallisen ajan tienpohjan arkeologinen koekaivaus
Ikaalinen
 1987 KALMA, PARKINNIITTY koekaivaus/ löytöpaikka
 1987 Ämmänsaaren ranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1988 KALMA, ÄMMÄNSAAREN RANTA koekaivaus/ asuinpaikka
 2001 Ikaalisten kylpylän eteläpuolen asemakaava-alue Asemakaava-alueen osainventointi
 2001 Kylpylä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Ikaalinen Osayleiskaava-alueen inventointi
 2002 Kyrösjärvi
 2002 Toivolansaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Vääräjoki ranta-asemakaava-alueen inventointi
 2005 Iso-Röyhiö Paasto ranta-asemakaava-alueen inventointi
 2005 Kiiala Rantakaava-alueinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Mansoniemi-Kilvakkala Vt 3:n parannusalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kelminselkä Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Vatula ja Viljala Keskiaikaisten kylätonttien inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vatulan (Wattula) kylätontti, vesihuoltolinjan arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ikaalinen Sarkkila Tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ikaalinen Sarkkila Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ikaalinen Vanha Pappila. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Ikaalinen Sarkkila Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Vanhatalo Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2015 Kalmaa-Hietaranta Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kylpylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Kovelahdenkoski Kalatien rakennustyömaan valvonta
Juupajoki
 1999 Ala-Lyly Vesijohtotöiden valvonta kivikautisen asuinpaikan alueella
 1999 Juupajoki Perusinventointi
 2002 Päiväranta 1 ja 2 Kivikautisen ja rautakautisen/ historiallisen ajan asuinpaikkaryhmän koekaivaus
 2012 Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2021 Ala-Lyly Sähkömaakaapelilinjan tarkkuusinventointi
Kangasala
 1991 NUORTO, TIELIIKENNEMUSEON TONTTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 NUORTO/JOKIOINEN, (HUUTIJÄRVI) HAKAPELTO koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 TOIKKOLA, JAUHIA koekaivaus/ polttokalmisto
 1993 Kangasala perusinventointi
 1993 NUORTO kaivaus/ liesi
 1993 TOIKKOLA, JAUHIA koekaivaus/ polttokalmisto
 1997 Sahalahti perusinventointi
 1997 TOIKKOLA, JAUHIA kaivaus/ polttokalmisto
 1999 Sarsa Kivi- ja pronssikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2000 Pohtiolammen ratsastuskeskus Muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2000 Sarsa Pohtiolampi Kivi- ja/tai pronssikautisen asuinpainanteen kaivaus
 2001 Huutijärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Sarsa Pohtionlampi
 2002 Hykönsalo Tielinjan inventointi
 2003 Huutijärvi Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Kuhmalahti, Vehkajärvi Osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi
 2005 Huutijärvi osa-alue E (Huutola) Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Kisarannantie asemakaava-alue inventointi
 2006 Huutijärvi Autio-Lundén kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset
 2007 Kangasala Maaseutualueiden yleiskaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kuhmalahti Kirkonkylän asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kuhmalahti Rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Riku Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Suomatka arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vääksyn kartano Vesijohtolinjan koekaivaus ja arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vääksyn kartano Kivirakenteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kangasala Hakapelto rautakautisen asuinpaikan koekaivaus 2009 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kangasala Ruutana Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Keskusta osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kuhmalahti kirkonkylän asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kuhmalahti kirkonkylän keskusta asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kuhmalahti Kivisalmi Likkainkallio muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Varala hankealueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 (Sahalahti) Uotila 2 Koekaivaukset maakaasulinjalla kylätontin alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kangasala Huutijärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätontit Arkeologinen maastotarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Huutijärvi kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Huutijärvi asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Keinumäki rautakautisen kalmiston tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Liuksiala ja Huutijärvi Maakaasuputkilinjan kaivuun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Sahalahti liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Suorama Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinevntointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Tiihala (Tihala) kylätontin arkeologinen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Uotila 2 kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kirkko-Aakkula Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kisaranta Muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kuhmalahti Pohja Koulunmäen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Lamminrahka Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Mäntyveräjä Suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Huutijärvi Kaapelilinjan arkeologinen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Huutijärvi - Pispala Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Huutijärvi - Pispala Maakaapelilinjan tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Pakkala Kyläyleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Haviseva Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hyyrönhauta Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Jaakkola Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2015 Vehoniemi Vesi- ja viemärijohdon laajentumisalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Herttualan osayleiskaava-alue Arkeologisen inventoinnin täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Raikku (Kylä-Siurola) Historiallisen kylänpaikan ympäristön arkeologinen valvonta
 2018 Kangasala Haviseva Maakaapelin kaivuutyön valvonta Havisevan historiallisella kylätontilla.
 2018 Kangasala Kirkko-Aakkula Sähkömaakaapelilinjojen konekaivuun arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Franse, Salmenvainio Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 2019 Huutijärvi (Autio-Lunden, Sepänjärvi II) Koekaivaus Mt325 Sahalahdentie kevyenliikenteenväylällä
 2019 Huutijärvi Autio-Lunden Pelastuskaivaus uuden kevyenliikenteenväylän alueella
 2019 Jaakkola A ja B Rautakautisen asuinpaikan ja kalmiston arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Franse ja Linnavuori eli Poikavuori Sähkön maakaapelilinjan tarkkuusinventointi sekä valvonta
 2020 Kirkkosillanoja Maakaapelinlinjan tarkkuusinventointi
 2021 Laurila, Haapaniemi ja Korpiniemi Sähkön maakaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta
 2022 Jokiranta Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Tervaniemi Sähkömaakaapelinlinjan tarkkuusinventointi
 2022 Vääksyn (Vääksy) kylä ja kartano Kaava-alueen tarkkuusinventointi
Kihniö
 2004 Pyhäniemi Kaava-alueen inventointi ja koekaivaus
Kuhmoinen
 1985 LINNAVUORI kaivaus/ linnavuori
 1986 LINNAVUORI kaivaus/ linnavuori
 1987 LINNAVUORI kaivaus/ linnavuori
 1988 LINNAVUORI kartoitus/ linnavuori
 1996 HIETAMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 2002 Kuhmoinen kunnan perusinventointi
 2005 Tehinkärki kivikautisen asuinpaikan maastotarkastus
 2006 Pohjoisosan järvialue rantaosayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen inventointi
 2012 Kärppäjärvi Suojelualueen kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Hinskala Rautakautisen löytöpaikan tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Marttila Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Papinsaari Maalämpökaivojen ja kaapelilinjojen kaivun valvonta
Lempäälä
 1983 Kirkko Arkeologinen ja rakennushistoriallinen tutkimus
 1985 PÄIVÄÄNIEMI, PRIIKOOLINNOKKA koekaivaus/ röykkiöalue
 1985 SARAPISTONMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1987 HAURALA, HENNERI JA KIRJAKKA koekaivaus/ kalmisto
 1987 PÄIVÄÄNIEMI kaivaus/ kalmisto
 1994 Lempäälä inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 LASTUSTEN KARTANO koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 NAARANKALMANMÄKI kaivaus/ röykkiöalue
 1996 Sotavallan kartanon kellari
 1996 VAIHMALANHARJU koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 MOTTINEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 NAARANKALMANMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 MOTTINEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 Naarankalmanmäki kaivaus/ muinaisjäännösryhmä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 RYÖDIN VANHA TONTTI koekaivaus/ röykkiö liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 1999 Naarankalmanmäki Rautakautisen röykkiön kaivaus
 2000 Kuokkalankoski Rautakautisen röykkiöalueen koekaivaus
 2000 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 2001 Kuokkalankoski Rautakautisen röykkiöalueen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Lempäälä Kuokkalankoski
 2006 Aimalankangas Koekaivaus kivi- ja rautakautisella asuinpaikka- ja kalmistoalueella
 2007 Aimalankangas Moniperiodisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Aimalankangas Esihistoriallisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Aimalankangas ja Aimala (Aimala) Siirtoviemärilinjan kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Mottinen Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Rikalan kanava Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Sulkola-Maakala Asemakaava- ja asemakaavan muutosalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Toppi kivikautisen asuinpaikan kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Mottinen Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kuokkari-Hakkari-Herrala kaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Lempäälä Vaihmalanharju Rautakautinen muinaisjäännös liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Lempäälän keskusta muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Torisevankulma Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Lempäälä Haurala Henneri Hauralantien maakaapeloinnin arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Sääksjärvi Kipinäaidan inventointi ja dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Hahkala Ranta-asemakaavan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Sarvikasjärvi - Moisionjoki Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Vanha pappila Maanrakennustöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kulju Linnajärventie Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Lahdenkylä Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen kartoitus
 2013 Kuokkala Hakkarin Herralan osayleiskaava-alueen laajennusalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Päivääniemi Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Rikala Arkeologinen valvonta kahden muinaisjäännöksen alueella ja läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Hääkivi I Beach volley -kentän perustusten arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Hääkivi I Rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Hakkarin liikunta-alue ja koulu Asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Hirvikallio Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Hääkivi I ja Herrala Maakaapelikaivannon valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Kanavanvarsi, Viialantie ja Ehtookoto Asemakaava-alueiden arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Päivääniemi Rautakautisen röykkiökalmiston arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Lempäälä Aimalankangas Koekaivaus
 2017 Lempäälä Lempoisten saha Tarkkuusinventointi 2017
 2017 Säijoentie Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus
 2018 Kuokkala (Kuokkala) & Kuokkalankosken pohjoisranta Historiallisen ajan kylänpaikan ja myllynpaikan arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Henneri I Koekaivaus rautakautisen röykkiökalmiston lähialueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Sarapistönmäki Rautakautisen muinaisjäännöksen lähialueen koekaivaus
 2020 Mottinen Pelastuskaivaus sähkön maakaapelilinjoilla
 2020 Mottinen ja Lempoinen Maakaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta
 2021 Kirjakka I Rautakautisen röykkiöalueen arkeologinen koekaivaus
 2021 Lempoisten saha Konekaivutyön valvonta
 2021 Mottinen Koekaivaus pihatien linjalla
 2022 Kirjakka I ja Kirjakka II Sähkömaakaapelilinjan tarkkuusinventointi ja valvonta.
 2022 Lastunen (Vatsoila) Sähkömaakaapelilinjan tarkkuusinventointi
 2022 Lippo Sähkömaakaapelin kaivun valvonta
 2023 Kirjakka I Vesihuoltolinjan tarkkuuisnventointi
 2023 Kuivaspää Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2023 Maisenranta arkeologinen koekaivaus
 2023 Päivääniemi, arkeologinen vedenalaisinventointi
Mänttä-Vilppula
 1997 Mänttä inventointi
 1999 Kunta Arkeologinen perusinventointi
 2001 Lampisenniemi Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekuopitus
 2006 Sirola Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Vanhakylä (Kallenpalsta) kivikautinen asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Mänttä Hietalahti Kivikautisen asuinpaikan itäosan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Mänttä Kotkansalmi Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Pohjaslahden kyläosayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Mänttä-Vilppulan Joenniemen kartanon alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Vilppula, Kuoreniemi Rapukartanon ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Pieskanranta Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kolho, Uitonsalmi Viemärilinjauksen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Nokia
 1930 Nokian kartano Kumpu puutarhassa
 1931 Nokian kartanon kappeli Perustusten esiin kaivaminen
 1985 Nokia
 1986 VIIK kaivaus/ kalmisto
 1987 VIIK kaivaus/ kalmisto
 1988 HAAPANIEMI, HUVILANIEMI kaivaus/ kalmisto
 1988 VIIK kaivaus/ kalmisto
 1989 HAAPANIEMI, PÄÄSKYLÄ kaivaus/ röykkiö
 1989 HAAPANIEMI, TAPANILA kaivaus/ löytöpaikka
 1990 HAAPANIEMI, TAPANILA kaivaus/ löytöpaikka
 1990 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö
 1991 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö
 1993 KEHO, PAPPILA kaivaus/ röykkiö
 1994 KEHO, PAPPILA kaivaus ja koekaivaus/ kalmisto
 1995 KEHO, PAPPILA kaivaus/ kalmisto
 1996 HAUROINEN, SOTKANLINNA kaivaus/ röykkiö
 1997 SOTKANLINNA kaivaus/ röykkiö
 1998 HAUROINEN, SOTKANLINNA kaivaus ja koekaivaus/ röykkiö
 1999 Siuro Linnavuori Linnavuoren koetutkimus ja kartoitus
 1999 Viik Rautakautisen röykkiön kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Liukuslahti, Pitkäniemi ja Siuro Osa-alueinventointi
 2000 Nokianvirta Osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2001 Pitkäniemi 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Nokia länsiosa (ent. Suoniemi) Osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Kunnan eteläosa (ent. Tottijärvi) Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus
 2004 Saviannokka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Siuro Kivivallin tutkimus ja linnavuoren koekaivaus
 2004 Viikin kartano Suunnitellun asemakaava-alueen inventointi
 2005 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus
 2006 Kehon Pappila ja Latosaari kaava-alueinventointi
 2006 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaus
 2006 Ollila Röykkiön koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Nokian kartanon kappelinpaikka
 2008 Keho 2 Pappilan piha-alueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Nokian kartanon kappelinpaikka Kaivaukset
 2008 Viiki Virtasalmentien pään asemakaavan muutosalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hakamäki Räikäntien varsi asemakaavan muutosalueen arkeologinen tutkimus rautakautisen kalmiston läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Nokian kartano Moniperiodisen muinaisjäännösalueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Keskusta Yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Nokia Keho Rautakautisen kalmiston ja monioperiodisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Nokian Pajulahden historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Pajulahti-Huuhtaa vesihuoltolinjan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Viikin säteri historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Harjuniitty Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Keskustan osayleiskaava-alue Teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Knuutila (Penttilä) Kartanoalueen arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Siuro Kullaanvuori Siirtoviemärilinjan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Talola 2 Arkeologinen koekaivaus kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vahalahti-Sarkola Kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Knuutila Historiallisen kylätontin kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sotkanvirta Viinikanniemi, kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Keho Muinaisjäännösalueen tarkkuusinventointi ja rajaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sarkola Maakaapelikaivannon valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Nokia Keho Röykkiö 5 kaivaus
 2017 Nokia Keho 1 ja Keho 2 kartoitus Muinaisjäännösalueen rajojen määrittäminen
 2017 Nokia Mattilan historiallinen kylätontti
 2017 Sotkanvirta alakohde c Luodonsaari
 2018 Nokia Mattila Maakaapelilinjan arkeologiset kaivaukset ja valvonta Mattilan muinaisjäännösalueella
 2018 Nokia Tapanila 1 ja Tapanila 3 Maakaapeloinnin kaivuun valvonta.
 2020 Luikko Sähkömaakaapelilinjan koetutkimus
 2021 Pajulahti (Pajulax) Sähkökaapelin kaivun valvonta
 2021 Viholan sataman arkeologinen vedenalaisinventointi
 2022 Haavisto Harjuniitty ja Haavisto Maakaapelihankkeen valvonta ja tarkkuusinventointi
 2023 Kartanorannan arkeologinen vedenalaisinventointi
Orivesi
 2003 Kunta Arkeologinen perusinventointi
 2006 Laahusjärvi koekaivaus kivikautisella asuinpaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Längelmäki kunnan osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Hietalahti Hist. ajan kylätontin vierestä kulkevan tien parannustyön seuranta, koekaivaus ja alueen kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kössinpellon asemakaava-alue Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Oriveden rantaosayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Rovastintien eteläpään asemakaavamuutosalue arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Oriveden vanha pappila arkeologinen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Oripohja-Sukkavarras-Puistolanrinne, Lehdistö-Varikko-Oriahde Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Järvenpää ja Vihajärvi Historiallisen ajan kylätonttien koekaivaus ja arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kokkola (Kokkola/Pudas) Arkeologinen tarkastus historiallisen ajan kylätontilla. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kokkola (Kokkola/Pudas) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2015 Pitkäjärvi Vesihuoltolinjan kaivun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Orivesi Pitkäjärvi Konekaivuun valvonta
 2017 Orivesi, Onnistaipaleen kylä Maakaapeloinnin valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Savo (Joensuu/Sauoi). Sähkömaakaapelin konekaivun valvonta
 2021 Siitama ja Koivuniemi. Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta
 2022 Eräjärvi (Nikkilä/Haapaniemi), Uiherla (Uiherola/Viherola), Hietalahti (Hietalahti), Maakaapelilinjojen tarkkuusinventointi ja valvonta
 2022 Pitkäjärvi Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Uiherlä (Uiherola/Viherola) Maakaapeleiden kaivun valvonta
Parkano
 2002 Keskustan ympäristö Arkeologinen osainventointi
 2004 Keskustaajama Kaava-alueen inventointi
 2004 Viinikka Kaava-alueen inventointi
 2005 Viinikka Muinaisjäännösinventointi
 2009 Lannetta ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Liesjärvi Rantayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Parkano keskustan yleiskaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Aurejärvi Kuirinlahden ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Alaskylä Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vatunen ja Pahkala Kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vuorijoki Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Yliskylä Vesihuoltosuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Pahkala ja Kissakivi Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Pirkkala
 1993 PIRKKALAN KYLÄ, TURSIAN NOTKO
 1998 Pirkkala perusinventointi
 1999 Pirkkalankylä Tursiannotko Esihistoriallisen ja historiallisen muinaisjäännösalueen koekaivaus
 1999 Valkila Kivikautisen asuinpaikan? koekaivaus
 2001 Tursiannotko
 2001 Tursiannotko Esihistoriallisen ja historiallisen muinaisjäännösryhmän koekaivaus
 2003 Katajisto Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Juoksianoja 3 Muinaisjäännösalueen tarkastus ja maa-aineksen seulonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Pirkkala Kylätonttien muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Pirkkalankylä Esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikan arkeologinen koekairaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Naistenmatkanlahti Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Pappilan ranta-asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2009 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Partolan kylätontti Vesihuoltolinjan ja kevyenliikenteen väylän paikan dokumentointi ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Pirkkalan Sankila hankealueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tursiannotko ja Pirkkalankylä (Bircala) koekaivaus esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikoilla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Niemenmaa, Turri ja Kyösti Asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 TURSIANNOTKO ja PIRKKALANKYLÄ (BIRCALA) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vanha pappila Historiallisen ajan kohteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Arkeologinen pelastus- ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Pirkkalankylä ja Tursiannotko Pelastuskaivauskaivaus rautakautisella asuinpaikalla ja historiallisella kylätontilla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Toivio Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Turri Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Vanhan kirkon ympäristö Metallinilmaisinkartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Tursiannotko. Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus
 2017 Pirkkala Nuoliala Nuolian koulun laajennus, koekaivaus ja valvonta
 2017 Pirkkala Tursiannotko Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaus
 2017 Pirkkala Tursiannotko ja Pirkkalankylä Yleisökaivaukset 2017 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Pirkkala Tursiannotko Helsingin yliopiston opetuskaivaukset Pirkkalankylän Tursiannotkon alueella
 2018 Pirkkala Tursiannotko, maakaapeloinnin arkeologinen valvonta ja koekaivaus Sähkömaakaapelin kaivutyön valvonta ja koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Pirkkala Vähälammi, Sorkkala, ja Tanila W Sähkömaakaapelin konekaivutyön arkeologinen valvonta
 2018 Sorkkala SE ja Raunila Elenian sähkömaakaapelin arkeologinen koekaivaus ja valvonta
 2018 Tursiannotko ja Pirkkalankylä. Elenian sähkömaakaapelihanke. Koekaivaus ja valvonta
 2019 Pirkkala. Arkeologian opetuskaivaus Pirkkalankylässä Tursiannotko-muinaisjäännöksellä. Helsingin Yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset
 2020 Vähälammi Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta
 2021 Tursiannotko Tieliittymäalueen kaivaus
 2022 Vähälammi Sähkömaakaapelin kaivun valvonta
 2024 Kirkkoveräjä. Tarkkuusinventointi muinaisjäännösalueen rajaamiseksi
Punkalaidun
 1997 Punkalaitumen kunta inventointi
 2012 Haviokoski, Parrila ja Korrinkoski Siirtoviemärilinjan kaivun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vanttila Kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vesilahdentie Vesijohtolinjan rakennusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Mäenpää liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sarkkila, Kostila, Pappila Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Sarkkila Punkalaitumenjoen rantapuiston tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Pälkäne
 1963 Rauniokirkko Pohjatutkimukset ja lausunto kirkon raunioiden vaurioiden syistä ja mahdollisesta korjaamisesta
 1991 Rauniokirkko, Länsipäädyn ikkunan valokuvadokumentointi
 1992 MÄLKILÄ, KOIVUNIEMI koekaivaus/ polttokalmisto
 1992 Rauniokirkko Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1995 Pälkäneen kunta perusinventointi
 1998 Rauniokirkko Perustusten kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Rantayleiskaava-alue Arkeologinen osainventointi
 2001 Luopioinen Järvenpää Kiviröykkiön kaivaus
 2001 Rauniokirkko Länsipäädyn kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Luopioinen Körhämö Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Luopioinen Saksala Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Rauniokirkko Perustusten tukemiseen liittyvä kaivaus ja tutkimuskaivaus
 2004 Epaala-Kuuliala-Onkkaalan kulttuurimaisema-alue Arkeologinen inventointi
 2004 Luopioinen Perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Luopioinen Saksala Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Epaala ja Ylinen Rakennuspaikan ja tielinjan arkeologinen prospektointi
 2006 Kostiala Nenänpää Asemakaava-alueen muutosalueen arkeologinen tarkastus
 2006 Pappila Konekaivutöiden arkeologinen valvonta
 2007 Rauniokirkko Maavallin poiston arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Tommolan asemakaavan muutosalue Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Epaala-Kuuliala osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Rauniokirkko Restaurointi- ja tutkimusselvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ruotsila vesihuoltolinjan konekaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Äimälä vesihuoltolinjan inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Epaala-Kuuliala Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Rauniokirkko Asehuoneen seinien tukemistoimenpiteisiin liittyvä kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Iltasmäki Vesihuoltolinjan suunnittelualueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Iso-Karinniemi Muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Luopioinen Kukkiasaari Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pälkäneveden eteläranta Paineviemärilinjojen suunnittelualueiden arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tiililä Maakaapelointityön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tommola 1 Tommolan puhdistamo muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Ali-Mustala Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla
 2014 Sappeenvuori Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kataja Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Laitikkala Maakaapelointilinjausten arkeologinen inventointi ja valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Värilä Hinninmäki Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2016 Laitikkala Pintapoiminta Suttisen kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Ristiänmäki Rakennushankkeen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Pappilan asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Pälkäne Ristiänmäki ja Kostianvirta Maakaapelityön arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Laurila ja Linnamäki Sähkökaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta
 2018 Pappila (Pappila), Onkkaala (Onkkaala) Tiililä, Onkkaala (Onkkaala) Ali-Mustala Arkeologinen tarkkuusinventointi Elenia Oy:n maakaapelilinjalla
 2018 Pälkäne Hylli Maakaapelityön arkeologinen valvonta Hyllin muinaisjäännösalueella
 2018 Pälkäne Linnamäki Maakaapelointilinjan metallinetsin prospektointi Linnavuoren mjalueella
 2018 Pälkäne Ruokola Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta
 2018 Pälkäne Värilä Hinninmäki Maakaapelointi työmaan kaivuunvalvonta
 2018 Ruokola Ruokolan kartanon alueen maakaapelireitin tarkkuusinventointi 2018
 2019 Myllyoja ja Kokkostenkärki. Sähkökaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta Myllyoja- ja Kokkostenkärki-muinaisjäännösten alueella
 2019 Ruokola Sähkömaakaapelin kaivuutyön arkeologinen valvonta
 2020 Luikala Pirtlahti. Vedenalaisten löytöjen tarkastus. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Rauniokirkko Tutkimuskaivaus
Ruovesi
 1984 Ritoniemi A ja Rajalahti B "Peräkunnan tien" kaivaukset
 1988 JÄMINKINIEMI, JOKIRANTA koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 VISUVESI, MAJASAARI
 1994 PEKKALA, LAPINNIEMI koekaivaus/ röykkiö
 1995 LAPINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 ÄIJÄINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 2003 Murole Kulttuurimaisemainventointi
 2003 Ryhälä,Kauttu ja Visuvesi Kaava-alueiden inventointi
 2003 Salonsaari ja Tuuhoskylä Kaava-alueen inventointi
 2004 Sääsniemi Kaava-alueen inventointi
 2005 Murole
 2006 Murole Rantakaava-alueen osainventointi
 2008 Kirkonkylän asemakaavan muutosalueen kaakkoisosa, rakennuspaikka no 8 Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Ruovesi rantayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ruoveden rantayleiskaava-alueet vuoden 2008 muinaisjäännösinventoinnin täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Mustajärvi–Ruovesi Viemärilinjauksen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kautunvuolteen eteläosa Viemäröintihankkeen rakennusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kautunvuolteen pohjoisosa Viemäröintihankkeen rakennusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Murole Vesihuoltohankeen alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Lapinlahti Ojankaivutyön arkeologinen valvonta
 2017 Ruovesi Ruolahti (vanha pappila) Arkeologinen koekaivaus
 2021 Uniniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Helvetinjärven kansallispuisto Arkeologinen inventointi
 2022 Uniniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus
 2023 Uniniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus
Sastamala
 1960 Sastamalan kirkko Restaurointitöihin littynyt arkeologinen tutkimus
 1964 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Perustusten korjaustutkimus
 1976 Sastamalan kirkko Koekaivaus
 1985 HÄIJÄÄ, KAVONMÄKI koekaivaus/ röykkiö
 1985 KAUKOLA kartoitus/ kalmisto
 1985 KUTALA, PIPO OHRINIEMI 3 kaivaus/ röykkiö
 1985 PAPPILA RIIHIMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1985 ROISMALA, TORRA koekaivaus/ polttokalmisto
 1985 SELKEE, SATA-HÄMEEN KOEASEMA koekaivaus/ röykkiö
 1986 HÄIJÄÄ, KAVONMÄKI koekaivaus/ röykkiö
 1986 KAUKOLA, JUVELA koekaivaus/ röykkiöalue
 1986 KIKKELÄNKYLÄ SELVEN koekaivaus/ kalmisto
 1986 LIEKOVEDEN YMPÄRISTÖ liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1986 TEUKKULA koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 YLI-PAPPILAN ISONOJAN PELTO koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 ROISMALA, RISTIMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1988 Kiikoisten kunta löytöpaikkojen tarkastus
 1988 ROISMALA, RISTIMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1995 VANHANKIRKONNIEMI
 1996 KUTALA, VANHAMOISIO kaivaus/ muinaisjäännös
 1996 PALVIALA
 1996 Tyrvään kirkko Arkeologiset tutkimukset kirkkomaalla
 1996 YLI-JAARA koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 KUTALA, VANHAMOISIO kaivaus/ muinaisjäännös
 1997 Sastamalan kirkon ympäristö Kulttuurimaisemainventointi
 1998 KIRKKOVAINIO koekaivaus/ kalmisto
 1998 KUTALA
 1998 Sastamalan kirkko Perustusten kaivaustutkimus
 1999 Rautavesi Osainventoint
 2000 Pappilanniemi Pappilanniemen asemakaavan muutosalueen arkeologinen tarkastus
 2002 Lousaja Karjatien asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2003 Mouhijärvi Perusinventointi
 2003 Suodenniemi Putaja-Kirkonkylä Vesijohtolinjauksen osainventointi
 2004 Kalliala Vesihuolto- ja maakaapelikaivutöiden arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Äetsä Kaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Liekoveden eteläosa ja Liekosaari inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko Salaojituksen arkeologinen valvonta
 2005 Vammala Kaukola Hiidenmäki koekaivaus mahdollisella kalmistoalueella
 2006 Vammala Kalliala Röykkiöalueen koekaivaus
 2006 Vammala Kalliala Röykkiöalueen reuna-alueen koekaivaus
 2007 Suodenniemen eteläosa Arkeologinen osa-alueinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) Historiallisen ajan kylätontin kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Vesihuoltolinjan arkeologinen valvonta rautakauden ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vammala Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Koekaivaus rautakauden ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vammala Karkku Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vammala Karkku Järventaka (Järventaka) Vesihuoltohankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vammala Kaukola Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vammalan Suodenniemen pohjoisosien arkeologinen inventointi Osa-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Entinen Mouhijärven kunta Muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Haapaniemen yksinäistalon ranta-asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2009 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Stormi, Kärppälä ja Karkunkylänseutu vesihuoltoverkoston alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Tyrvään vanhan pappilan asemakaavamuutosalue arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vehmaa Historiallisen ajan kylätontin pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vehmaa Historiallisella kylänpaikalla tapahtuneen vesijohto- ja viemärikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vehmaa (Vehmaa) ja Laukula (Laukula) Arkeologiset koetutkimukset kylien alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vehmaan ja Ekon kylänpaikat, vesihuoltolinjan ja kevyen liikenteen väylän rakennustöihin liittyvä arkeologinen valvonta
 2010 Houhajärvi Rantaosayleiskaava-alueen kylätontti-inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Rautavesi Sunttionlahti vesihuoltolinjauksen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Saappaala Hiunun kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Sastamala Sastamalan kirkon kirkkopihan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Sastamala Kalliala Vesihuoltolinjan koekaivaus kylänpaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Suodenniemen (nyk. Sastamala) Pohjankylä Kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tappitori – Vanhakirkko paineviemärilinjan kaivun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Vehmaa Viemärilinjan ja kaapeliojan konekaivun valvonta rautakautisen röykkiöalueen läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Äetsänmäki Vesihuoltolinjan arkeologinen karttaselvitys ja maastotarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Hiunu Saappaala Arkeologinen täydennysinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kaukola-Liuhala-Ruotsila Vesihuoltolinjan alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Jokipohjantie ja Vatajantie Maakaapelointityön suunnittelualueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Liuhalantien kivikautinen asuinpaikka Kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Sammaljoki Vesihuoltotyöalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Stormi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tiisala Kylätontin tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tyrvään vanha kirkko Maakaapelikaivannon arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Stormi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2012 täydennys ja tarkennus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Tupurla ja Häijä Historiallisen ajan kyläpaikkojen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kaukola Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus ja valvonta vesihuoltoalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kaukola Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen pelastuskaivaus vesihuoltoalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kaukola Rautakautisen kalmiston koekaivaus
 2014 Kiikoisten kirkonkylä Asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Ranta-Kukkuri Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Storm kyläosayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Asemanseutu Asemakaavan muutosalueen arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kalliala (Kalliala) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2015 Kiikka, entisen pappilan alue Sadevesiviemärin poistoputken konekaivun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kiimajärvi (Kiimajärvi) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2015 Louhilinna-Kotiranta, Koski (Teukku), Koirakallio ja Myllyvainio Tarkkuusinventointi, koekuopitus ja konekaivun valvonta maakaapelilinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Riihimäki Rautakautisen röykkiökohteen ja historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Tyrvään vanha asema Pysäköintialueen arkeologinen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Tyrväänkylä (Törfues) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2015 Tyrväänkylä (Törfues) ja Kaukola Historiallisen ajan kylänpaikan ja rautakautisen röykkiökalmiston koekaivaus ja valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kaukola Rautakautisen röykkiökalmiston arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Stormi ja Mouhijärvi iso-Tiisala Kyläosayleiskaavan täydennysinventointi ja kiviaitojen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Sastamala Karkunkylä (Karkku by) Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sastamala Kaukola Hartolankoskentien lähistöllä rakennettavan maakaapelin valvonta. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Sastamala Kirkkovainio Sähkölinjan maakaapeloinnin arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Liekovesi Arkeologinen vedenalaisinventointi sähkökaapelin linjalla Liekovedellä tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Sastamala Tyrväänkylä, Kaukola ja Roismala Sähkön maakaapelin kaivuutyön valvonta
 2018 Tulonen Koekaivaus rautakautisen polttokalmiston lähialueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Kaukola Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Torra-Maijala Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Riuku Kaivaus
 2021 Kikkelänmäki Selven Sähkömaakaapeliuran koekaivaus
 2022 Karkunkylä, Uuramo Kuitukaapelin konekaivun valvonta
 2022 Kaukola Sähkön maakaapeloinnin kaivuun valvonta
 2022 Roismala Vilppala Tarkkuusinventointi rakennusalalla
 2023 Laukula Arkeologinen koekuopitus
 2024 Laidetie Sastamalankatu Koekaivaus
 2024 Laidetie Sastamalantie Koekaivaus
Tampere
 1958 Harjun vanha hautausmaa Kirkonpaikan koetutkimus ja Gadd-suvun hautakappelin tarkastus
 1959 Harjun vanha hautausmaa Kirkonpaikan kaivaus
 1959 Messukylän vanha kirkko Restaurointiin liittyneet arkeologiset tutkimukset
 1986 RISTINARKKU, VEIJANKUJA koekaivaus/ polttokalmisto
 1988 ITÄINEN OHIKULKUTIE koekaivaus/ muinaisjäännös
 1994 Tampere perusinventointi
 1998 Vapriikki Rakennustöiden valvonta Tampereen masuunilla
 1999 Reuharinniemi Lapinraunion kaivaus
 2004 Kauppi ja Niihama Kaava-alueiden inventointi
 2005 Veijankuja polttokalmiston ympäristön koekaivaus
 2006 Lielahden Niemi Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Mustavuori ja Kalkunvuori Ensimmäisen maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten inventointi
 2006 Nurmi-Sorila Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Tahmelan lähde Mahdollisen uhrilähteen lähiympäristön koekaivaus
 2007 Hervantajärvi Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Hirviniemi ja Sisaruspohja Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Juvanrinne Asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Juvanrinne Inventoinnin lisäselvityksenä tehtävä koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Lahdesjärvi-Lakalaiva Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tarastenjärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kauppi TAYS Yleissuunnittelualueen inventointi
 2008 Kirjastonpuisto Inventointi ja kartta-analyysi
 2008 Kukkojenkivenmäki arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Ylä- ja Ala-Pispala sekä Tahmela Asemakaava-alueen muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Frenckellin massahiomo Muinaisjäännöksen peittäminen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kapeenniemi Ranta-asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kirjastonpuisto Historiallisen ajan asuin- ja markkinapaikan valvonta ja pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Niemen kylä (Niemis) Historiallisen kylänpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Pispala Mäkikatu 43 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen suojahuoneen dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Rahola kartanon alueen arkeologinen koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Santalahti asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Tampere Kalevanrinteen osayleiskaava-alue arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Tampereen Nallenpuiston asemakaava-alue arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Frenckellin patomuuri Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Haihara Jätekatoksen paikan koekuopitus kartanon/kylätontin alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kirjastonpuisto Tammerkosken kylä, kartanonpaikka, markkinapaikka ja Tammerkosken ranta, arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kirjastonpuisto, Tammerkosken kylänpaikan/kartanonpaikan/markkinapaikan alue ja Tammerkosken ranta Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ojala Yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ruumiinpuntari Kulkuväylää koskeva arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ruumiinpuntari Kulkuväylää koskeva arkistoselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere Iidesjärvi Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere Kirjastonpuisto, Frenckellin paperitehtaan teollisuuspiha Kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere Niemenranta Pilaantuneen maan poiston arkeologinen valvonta historiallisen kylätontin alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere Pappulanmäki rautakautinen polttokenttäkalmisto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampere, Pättiniemenpuisto/Pispan kivikautinen asuinpaikka Arkeologinen valvonta ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Tampereen Veijanmäenkadun asemakaavamuutosalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Janka tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kirjastonpuisto teollisuusarkeologinen valvonta ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ranta-Tampella Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Takahuhti, Takahuhdinkatu 75 arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Tammerkoski koskenpohjan tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Tesoman Ristimäki asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Jankankatu 19 Kaavamuutosalueen arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Lintukalliontie Maakaapelointityön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Nurmi-Kangasala Nurmi Mahdollisen muinaisjäännöksen koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tampereen masuuni Tampereen keskustan Alexandra Siltasen puiston arkeologinen tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Tesoma Yleissuunnitelma-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Jankankatu 35 Mahdollisen rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksen arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kaanaa Tuulipuiston muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Näsijärven kaasuputkilinjan vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Veijanmäenkatu 4 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kukkosaari Historiallisen ajan kivilouhoksen kartoitus
 2014 Veijanmäenkatu 4 Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Vuores Västinginmäki Yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Frenckellin kalkkiruukki ja Nalkalan tiiliruukki Asemakaavan muutosalueen arkeologinen koetutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Halkoniemenkatu Raitiotien yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Hallila Asemakaavan täydennysrakentamisen arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Hiedanranta kaavamuutoshanke, arkeologinen vedenalaisinventointi
 2015 Hirviniemi Pättiniemen ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Lielahti Hiedanranta Kaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Lintukalliontie Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Nurmi Kantapartolantie Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta historiallisella tielinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Paasikiventie Raitiotien yleissuunnitelma-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Pohtola Miesmäenpuiston ja Backmanin puiston kaavamuutosalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Pyynikin kirkkopuisto Arkeologinen valvonta kevyenliikenteen väylän rakentamisalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Rusko Raitioitien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 arkeologisen selvityksen täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Rusko Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Sorila Pulesjärventie 17 Maankäyttöhankkeen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Veijankuja Rautakautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus
 2016 Koukkuniemi - Rauhaniemi Asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Lammassaari Rautakautisen löytöpaikan ympäristön koekaivaus
 2016 Nalkala Tiiliruukin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Tampereen Eteläpuiston kaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Veijanmäenkatu Rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Vihilahti Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Pyynikin kirkkopuisto tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Tampere Keso I-II ja Hirviniemi III 2017 vesihuoltolinjan kaivuun arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Näsijärven eteläosan hylky nro 2137 Hylyn Näsijärvi 2137 arkeologinen koekaivaus ja iän määritys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Tampere Hirviniemi Kiikkinen Sähkökaapelilinjan konekaivuun valvonta
 2018 Turtola (Messukylä) Koekaivaus historiallisen ajan kylätontilla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Frenckellin paperitehdas Kaukojäähdytysputkilinjan koekaivaus 2019
 2019 Frenckellin paperitehdas Vanhan pannuhuoneen sähköliittymäkaapelin konekaivuun valvonta
 2019 Frenckellin paperitehdas ja Kirjastonpuisto Valokaapelikaivannon arkeologinen valvonta.
 2019 Frenckellin paperitehdas. Koekaivaus vanhan pannuhuoneen viereen suunnitelluille vesi- ja viemärilinjoille.
 2019 Hirviniemi Keso III Historiallisen ajan yksinäistalon tontin arkeologinen koekaivaus
 2019 Hylyn Näsijärvi 2137 arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Pölkkylänniemen arkeologinen kartoitus Arkeologinen kartoitus
 2019 Tampere, Näsijärvi nro 2137, hylyn kaivaustutkimus
 2019 Turtola (Messukylä) Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen kaivaus
 2019 Viinikanlahden arkeologinen vedenalaisinventointi Asemakaavamuutoksen nro 8755 selvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Linna Konekaivuun valvonta
 2020 Messukylän vanha kirkko Kirkkomaan kaivutyön arkeologinen valvonta
 2020 Pispa Puhelinmaston perustusten koekaivaus
 2020 Pispalanharju I maailmansodan aikaisen puolustusvarustuksen koekaivaus
 2020 Pitkonlahti Inventointi
 2022 Frenckellin paperitehdas Puiden istutuskuoppien kaivun valvonta
 2022 Kapeen rajakivi Sähköpylvään poiston valvonta
 2022 Miesmäenpuisto, Alpunkuja 4 rakennusten purku. Valvonta
 2022 Palo Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus
 2022 Pispa Koekaivaus
 2023 Haukisuo 2 Kaivaus
 2024 Lahdentausta ja Vattula Ylinen Koekaivaus ja valvonta
 2024 Paksula 1 Alitusporauksen arkeologinenvalvonta
 2024 Pärrinkoski Kaivuutyön valvonta ja ohjaus
Urjala
 1954 Vuoden 1667 kirkon paikka ja keskiaikainen kivisakasti Kaivaus ja rakennushistoriallinen tutkimus
 1989 LAUKEELA, ALI-UOTILA kaivaus/ röykkiö
 1989 Urjalan kunta inventointi
 1991 PAPPILA MÄNTYLÄ kaivaus/ röykkiö
 2002 Urjalankylä 1. maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus 2002
 2003 Hiidenkallio Rautakautisen kuppikiven ympäristön koekaivaus
 2008 Urjalan keskustaajama Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Urjala Nuutajärven lounaisrannan ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Urjalankylän kylätontti ja kivisakaristo Esitutkimukset
 2015 Neittenlinna Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2017 Neittenlinna tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Neittenlinna ja Vesaniemi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Urjala Ali-Uotila Koekaivaus 2017 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Urjala Hiidenkallio Koekaivaus 2017
 2017 Urjala, Ali-Uotila, Kunnalliskoti, Jokinen, Toivola Maakaapeloinnin valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Velkala 4 Rautakautisen polttokalmiston koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Urjalankylä Sähkömuuntamon perustusten arkeologinen kaivaus
 2020 Urjalankylä ja Lauha Sähkömaakaapelilinjan koekaivaus ja valvonta
Valkeakoski
 1924 Sääksmäen kirkko Kirkon perustusten ja hautojen dokumentointi
 1986 VOIPAALA, SÄÄKSMÄEN LIITTYMÄ koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1987 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA koekaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1988 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1988 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ latomus
 1989 RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA NS. MATOMÄENTIE kaivaus/ Liikenne
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA NS. VALKAMANTIE kaivaus/ Liikenne
 1989 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA SÄÄKSMÄKITALO kaivaus/ raudanvalmistuspaikka
 1990 JUTIKKALA, MUUNTAJAMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 SÄÄKSMÄKI, RAPOLA koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi
 1993 VALTATIE 3: IITTALA-TOIJALA
 1994 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi
 1994 Maatiala, Kallioinen Pelto- ja röykkiöalueen koekaivaus
 1995 Kärjenniemi, Tuomarla Asutushistoriallinen tarkkuusinventointi
 1995 Kärjenniemi, Tuomarla Koekaivaus asutushistoriallisessa kohteessa
 1996 Sääksmäki, Rapolan kartano Kartanon kellarin ja pihapiirin kaivaus
 1997 Rapolan kartano Salaojakaivaustyön arkeologinen valvonta
 1997 Sääksmäki Rapolan ja Voipaalan kartanoiden ympäristön inventointi
 1998 Sääksmäen kirkko Kaukolämpö- ja vesijohtokaivutöiden seuranta
 1999 Jutikkalan kartano Keskiaikaisen kartanoympäristön inventointi ja koekaivaus
 1999 Valkeakoski Osainventointi
 2000 Annila, Vanha-Annila Autioituneen keskiaikaisen kylämäen inventointi, kartoitus ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Jutikkalan kartano Kaivaus pihapiirissä
 2000 Juusonranta 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Jutikkala Kokkomäki Rautakautisen kalmiston koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2001 Jutikkalan kartano Kaivauksia pihapiirissä
 2001 Rapola Kartanoympäristön historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi
 2002 Jutikkalan kartano Kartanokohteen kaivaus
 2003 Mälkiäinen Nerooniemi Rautakautisen/historiallisen ajan röykkiökohteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Mälkiäinen Nerooniemi ja Illaankivi Sähkölinjan pylväspaikkojen kaivuutöiden ja kaapelitöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Hiittiänmäki arkeologinen inventointi tontilla 1:148
 2006 Roukko Lotila Kylätontin koekaivaus
 2007 Kalvola-Lempäälä Maakaasuputken rinnakaisputken Hämeenlinna-Lempäälä linjauksen arkeologiset jatkotutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Vanhakylän kylänpaikka Inventointi ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Holminranta ja Kippari-Yli-Nissi Asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vanhakylä Kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Itkontie ja Munteentie Hämeenlinnan–Lempäälän maakaasuputkilinjan rakentamiseen liittyvien tiekatkaisujen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Jutikkalan itäpuoli Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Sääksmäki Kirkon ympäristön muinaisjäännösinventointi sekä Sassinmäen oletetun kalmiston alueen koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Valkeakoski Kärjenniemen–Metsäkansan–Konhon osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Valkeakoski Sääksmäen Huittulantien sähköjohtojen muutostyön valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Valkeakoski Valto, Säkkisaari ja Rauhaniemi Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Valkeakoski Sääksmäen kirkon ympäristö vuoden 2009 muinaisjäännösinventoinnin täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Apianlahti Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Jutikkalan itäpuoli (Pyhäsuo) Osayleiskaava-alueen eteläosan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Palmurinne Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Valkeakoski Holminranta osayleiskaava-alueen historiallisen tielinjauksen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Taustasäteilymittaus OSL-ajoituksia varten Rapolan Matomäen ja Hirvikallion tutkituista röykkiöistä tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Moijanen Rautakautisen kalmiston arkeologinen koekaivaus
 2017 Arkeologinen koetutkimus Voipaalan kartanon alueella (Rapolan mjalue) Koekaivaus pysäköintialueen perustamiseen
 2017 Rapola polku- ja opastushankkeen maan kaivutöiden valvonta
 2017 Toppolanmäki Ruumishaudan kaivaus
 2017 Valkeakoski Haukila Koirankivi Kaivaus
 2017 Valkeakoski Konho ja Konhon saaritontti Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Valkeakoski Muntee Sähkökaapelilinjan koekaivaus
 2017 Valkeakoski Muntee Vesihuoltolinjan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Valkeakoski Muntee ja Linnanen Suunnitellun maakaapelilinjan kaivutyön arkeologinen valvonta. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Jutikkalan kartano (mjrek 908010040) Arkeologinen koekaivaus Jutikkalan kartanon alueella (mjrek 908010040)
 2018 Muntee ja Linnanen Maakaapelilinjan valvonta
 2018 Valkeakosken Jutikkalan kartano Sähkön maakaapelin konekaivutyön valvonta Jutikkalan kartanon pihapiirissä
 2018 Valkeakoski Toppolanmäki Ruumishaudan kaivaus
 2019 Valkeakoski Muntee. Sähkömaakaapelin kaivuutyön valvonta
 2020 Koirankivi Sähkömaakaapelilinjan koetutkimus
 2020 Moijanen Kartoitus ja koekaivaus
 2020 Nerooniemi Historiallisen ajan röykkiöalueen ja mahdollisen rautakautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2021 Itko 3, Muntee, Itko 5 ja Itko. Sähköpylväiden poiston arkeologinen valvonta
 2023 Roukko (Lotila) Arkeologinen koekuopitus
Vesilahti
 1979 Keskiaikainen kivisakaristo Restaurointitöihin liittyneet kaivaukset
 1985 NARVA, KARHOLANNOKKA koekaivaus/ röykkiö
 1986 HINSALA, TONTTIMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1987 HINSALA, TONTTIMÄKI kaivaus/ kalmisto
 1989 Laukon kartano Kartanon kellarirakennuksen kaivaus
 1990 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 1991 Laukon kartano Pihapiirin kaivaukset
 1992 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 1993 Laukon kartano Kellarin kaivaus
 1994 Laukon kartano Kellarin kaivaus
 1995 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 1995 TARKISTETTAVA
 1996 Laukon kartano Kartanon pihapiirin kaivaus
 1997 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 1998 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 1999 Laukon kartano Pihapiirin kaivaus
 2002 Pappila Vanhan pappilan alueen inventointi
 2003 VESILAHTI NARVA HURSKASVUORI Kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kostiala-Järvenranta Mt 301 parantamisalueen inventointi
 2006 Vesilahti Arkeologinen osainventointi Vesilahden osayleiskaava-alueella
 2007 Vesilahti Karholannokka Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Koskenkylä Asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännöskartoitus ja -inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vesilahti Narvan kylätontin paikannus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Narvanjoen suun pohjoispuolinen peltoalue asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Pikku-Annala Arkeologinen valvonta tienparannusalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Koskenkylä Kylätontin arkeologinen kartoitus ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Järvenranta, Suomela, Sakoinen - maakaapelin suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kirmukarmu polttokenttäkalmiston tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Koskenkylän ympäristö Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Suomelan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Järvenranta Kiinteistöjen 2:44, 1:55 ja 1:62 muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Järvenranta ja Isohaka Maakaapelikaivannon kaivamisen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Rautiala Muinaisjäännösten koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Savelanmetsänhelmi Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Suomela Kalmistoalueen koekuopitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kaakila - Kaltsila Maakaapelilinjan suunnittelualueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Köpinsaari ja Himaussaari Koekaivaus ja tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Vesilahti - Valkkinen Maakaapelikaivannon dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Kirkonkylä Kevyenliikenteenväylän rakentamisen ja maakaapelointityön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Köpinsaari Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Laukko Ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Laukon kartanoalue Koekaivaus ja valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Naarvanjoelta Pyhäjärven Hinsalansalmeen suunniteltu väylä Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Vesilahti Hinsala, Hinsala 2, Sauvalanniemi ja Tonttimäki Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta ja koekaivaukset
 2018 Vesilahti Pöyhölö (Pöhilä) Maakaapeloinnin konekaivuun valvonta
 2019 Pajuntakusta Rautakautisen polttokalmiston koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Pohdonsaari Rautakautisen löytöpaikan tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Nokiniitynmäki Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi
 2024 Laukko Esiintymislavan perustusten kaivuun valvonta
Virrat
 2002 Marttisensaari Asemakaava-alueen inventointi ja 1. maailmansodan aikaisten linnoitusten kartoitus
 2003 Enonkoski-Killinkoski Vesijohtolinjauksen inventointi
 2003 Toisvesi Rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi
 2004 Liedenpohja Syvälahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolinen alue
 2006 Toriseva Torisevan osayleiskaava-alueen ja Jähdysniemen asemakaava-alueen inventointi
 2008 Majasaari Inventointi ja rakenteiden alustava kartoitus
 2009 Virrat Killinkoski Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Virtain keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2009 täydennys 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Savilahti Ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Ilmarisenhauta Pyyntikuoppa-alueen arkeologinen kartoitus
Ylöjärvi
 1987 MIKKOLA koekaivaus/ kalmisto
 2000 Ylöjärvi Perusinventointi
 2001 Kuru Perusinventoinri
 2006 Särkänmäki II ja Särkänmäki Asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen inventointi
 2007 Ylöjärvi Rantavainion kivikautinen asuinpaikka, rajojen selvittäminen liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Seurakuntakeskuksen tontti arkeologinen koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Karhejärvi, Mutala–Lempiänniemi–Pihkaperä, Siivikkala ja Metsäkylä osayleiskaava-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ylöjärvi Kuru Petäjäniemi kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Majniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ylöjärvi (Kuru Parkkuu) Ylä- ja Alamylly hankealueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ylöjärvi kirkonseudun osayleiskaavan muutosalueen arkeologinen inventointi Historiallisen ajan kohteet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Suojala, Suojasten kylätontti Esitutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Viljakkala Mt. 276 parannusalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kirkonseudun Ranta-Laatu Suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kuusela Vesihuoltolinjan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Mainiemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ylöjärvi Karjula Koekaivaus
 2018 Keijärvi (Keijärvi) Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Marttilanperä Arkeologinen valvonta kivikautisella asuinpaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Kömmelinkangas W Koekaivaus maakaapelointilinjalta
 2020 Mikkola Matkaparkin laajennusalueen koekaivaus
 2020 Mikkolan päiväkoti Sadevesiviemärilinjojen koekaivaus
 2020 Parkkuu Alamylly ja Olkitaipale Sähkömaakaapelin kaivuun valvonta
 2023 Mikkola, rautakautisen kalmiston tutkimuskaivaus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste