KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 526 hanketta
hakuehto: Pohjois-Pohjanmaa
 
Alavieska
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja inventointi      
 2002 Alavieska kunnan perusinventointi      
 2011 Alavieskan keskusta yleiskaava-alueen historiallisen ajan kohteiden inventointi      
 2014 Alavieska Tolosperän tuulipuiston arkeologinen inventointi      
Haapajärvi
 1992 Haapajärvi perusinventointi      
 2011 Haapajärven inventointi 2010–2011      
 2012 Haapajärvi Lamminoja Puisen kalastusvälineen suoarkeologinen ja geofysikaalinen tutkimus 19.–21.7.2012      
 2013 Keskustan osayleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi      
 2013 Lamminoja Kivikautisen kalastusrakenteen koekaivaus      
 2014 Haapajärvi, Sauviinmäki Tuulipuiston arkeologinen inventointi      
 2014 Sauviinmäki Tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi, vaihe II      
 2015 Haapajärvi Ristiniitty ja Välikangas, tuulivoimapuistojen arkeologinen inventointi 2015 Tuulivoimapuistojen arkeologinen maastoinventointi      
 2016 Haapajärvi. Pajuperänkankaan tuulipuiston arkeologinen inventointi 2016      
Haapavesi
 1985 Pirnesjärvi Viljelysjäänteiden kartoitus      
 1989 MIELUSKYLÄ kaivaus/ löytöpaikka      
 1990 Haapavesi inventointi      
 2002 Ivo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Haapavesi, Männistö Keramiikkaverstaaan arkeologinen kartoitus ja koekaivaus      
 2008 keskusta, Mieluskylä ja Huiska-Länsi kaava-alueden inventointi      
 2010 Haapavesi Ivo      
 2015 Rahkolan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi      
 2016 Vattukylän osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2016      
Hailuoto
 1985 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus      
 1986 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus      
 1987 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus      
 2010 Hailuoto Natura 2000 -alueiden kulttuuriperintökohteiden inventointi      
Ii
 1988 3 VESKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 Lampurinkorpi, Ulkokrunni, Maakrunni Kiviröykkiöiden ja latomusten inventointi      
 1988 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1989 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 VESKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Kuivaniemen kunta inventointi      
 1998 HANGASKANGAS koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1998 Ii perusinventointi      
 1998 RAASAKKA, KIVIHARJU koekaivaus/ uuni      
 1999 Hangaskangas SW Varhaismetallikautisen asuinpaikan lähistöllä olevan keittokuoppa-alueen koekaivaus      
 2000 Etelä-Ii Jussinkangas Historiallisen ajan röykkiön kaivaus      
 2005 Keelaharju Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Myllykangas Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Olhavan Umpilammenkallio Kivilatomuksen koekaivaus      
 2007 Röyttä ja Selkäletto Arkeologinen inventointi      
 2008 Asemankylä osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Muhojoen eteläranta Röykkiökohteen kaivaustutkimus      
 2009 Vanha Hamina Myöhäiskeskiaikaisen ja uuden ajan alun hautausmaan koekaivaus ja kaivaus      
 2010 Ii Olhava Tuulivoimahankealueen inventointi      
 2010 Ii valtatie 4, Iin ohikulkutie Suunnittelualueen inventointi      
 2010 Kuivaniemi Loukasmaa Suunnittelualueen inventointi      
 2011 Ii Myllykankaan tuulipuistohankealueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Keelaharju Kivikautisen asuinpaikan kaivaus soranottoalueella      
 2011 Keelaharju Rakkakuoppien ja kivirakenteiden kartoitus      
 2012 Keelaharju Kivirakenteen arkeologinen koekaivaus      
 2012 Myllykankaan tuulipuistohankealueen inventoinnin täydennys      
 2015 II, Illinsaari 3 (Pirttitörmä) Rautakauden lopun ja keskiajan alun asuinpaikan kaivaus 2015      
 2016 Ii Illinsaari 7 (kiviharju W)      
 2017 Illinsaari 3 (Pirttitörmä)      
Kalajoki
 1986 RAUTIO KIVIMAA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 RAUTIO, KIVIMAA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 KÄRKINEN, KETUNHIEDAT koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja inventointi      
 2003 Kalajoki Perusinventointi      
 2011 Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi      
 2011 Kalajoki Tohkojan tuulipuistohanke-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Kalajoki Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2014 2014 Kalajoki Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennusalueen arkeologinen inventointi      
 2014 Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2014      
 2015 Kalajoki Läntisten tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi      
 2015 Kalajoki. Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015      
 2016 Kalajoki Raution asemakaavan muutos ja laajennus - arkeologinen inventointi      
Kempele
 1996 Kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi      
 1999 Kokkokangas-Linnakangas Kaava-alueen laajennuksen inventointi      
 2000 Haukkasuo Historiallisen ajan röykkiön kaivaus      
 2001 Linnakangas-Kokkokangas Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Kempele Perusinventointi      
 2011 Kempele Pitkäaronkangas–Kokkokangas-voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi      
Kuusamo
 1993 7 VÄNRIKINNIEMI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1999 Kantokylä Pökkelöniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Kuusamo Perusinventointi      
 2000 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Tatanginjoki W Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Niskalampi S Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Ruka Kaava-alueen inventointi      
 2005 Kuusamo kaava-alueiden inventointeja      
 2006 Suininki rantayleiskaavan inventointi      
 2006 Teerinrannanlampi Rautakautisen keittokuopan koekaivaus      
 2008 Kesäniemi, Suovajärvi, Suovaniemi Luonnonmuodostumaksi osoittautuneen suolöytöpaikan koekaivaus      
 2009 Etelä-Kuusamo vanhojen metsien kulttuuriperintöinventointi      
 2009 Kuusamo Likalahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Mouruniemi ja Mouruhieta E Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2009 Muojärvi rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Oulangan kansallispuisto ja Natura-alue kulttuurihistoriallisten jäännösten täydennysinventointi      
 2009 Pökkelöniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Juuma, Riihisalmi, Porontima, Tiermas ja Kantojärvi kaava-alueiden inventointi      
 2010 Kuusamo Valtavaara Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2010 Ruka Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2011 Kuusamo metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Oulangan kansallispuisto Riskikallion luolan tarkastus      
 2011 Paljakan metsät Natura-alueen kulttuuriperintöinventointi      
Kärsämäki
 1995 Kärsämäki inventointi      
Liminka
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA      
 1997 Limingan kunta täydennysinventointi      
 1999 Hirvineva Osa-alueinventointi      
 1999 Jauholaari NW Viikinkiaikaisen asuinpaikkavalli-tyyppisen jäänteen koetutkimus      
 1999 Jauholaari S Pronssi–rautakautisen kuoppakentän koetutkimus      
 1999 Jauholaarinkangas NE Varhaisrautakautisen asuinpaikan koekuopitus      
 1999 Jauholaarinkangas S Varhaisrautakautisen asuinpaikan ja pyyntikuopan koekuopitus      
 1999 Jurvalankangas S Rautakautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2000 Jauholaari NE Rautakautisen asuinpaikkakuopan koekaivaus      
 2000 Jauholaari NW Viikinkiaikaiseen asuinpaikkavalliin liittyvän lieden koekaivaus      
 2000 Jauholaari S Pyyntikuopan kaivaus      
 2000 Jurvalankangas W Myöhäisrautakautisen–keskiaikaisen asuinpaikkajäänteen koekaivaus      
 2000 Jurvalanmäki Myöhäisrautakautisen–keskiaikaisen asuinpaikkajäänteen koekaivaus      
 2000 Liminka Värminkoski – Lumijoki Sallisenperä Tielinjan inventointi      
 2000 Rantakylä      
 2001 Kiiskilänkylä Nähinmaa Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Linnukanmäki Mahdollisen keskiaikaisen kirkon jäännös      
 2009 Liminka Aappola pihapolkujen perustustöiden valvonta      
 2010 Heiskari ja Kankaanmäki Historiallisen ajan maaseutuarkeologisen kohteen koekaivaus      
Lumijoki
 1997 Lumijoen kunta täydennysinventointi      
 1999 Hirvineva Osa-alueinventointi      
 2000 Lumijoki Sallisenperä - Liminka Värminkoski Tielinjan inventointi      
 2009 Kirkonkylä Osayleiskaava-alueen inventointi      
Merijärvi
 1991 Merijärvi inventointi      
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja      
 1998 ILVESSALON MÄKI kaivaus/ röykkiö      
Muhos
 1985 TARKISTETTAVA      
 1986 Kunnan alue inventointi      
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA      
 1998 40 HANGASKANGAS (HALONEN) kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Hangaskangas (Halonen) Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Hangaskangas S Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Laitasaari Palokangas Rautakautisen maakummun kaivaus      
 2000 Muhoskylä Pyhäkoski 1 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Muhoskylä Pyhäkoski 5 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Muhos Honkala Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2002 Hangaskangas Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Oulujokivarren eteläpuoli Kaava-alueen inventointi      
 2005 Montta-Pyhänsivu kaava-inventointi      
 2010 Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Halosentörmä varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
Nivala
 2005 Nivala Kunnan perusinventointi      
 2009 Keskustan yleiskaava-alue kaava-alue inventointi      
 2014 2014 Nivala Jyrkänrannan asemakaan arkeologinen tarkkuusinventointi      
Oulainen
 1995 Oulainen inventointi      
 2014 OULAINEN, Pyhäjokivarren osayleiskaava- itäosa, arkeologinen inventointi      
Oulu
 1975 Pokkitörmä (Kajaaninkatu) ja Linnansaari Kaupunkiarkeologisten kohteiden kartoitus kaukolämpökaivannossa      
 1977 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 16.-23.7.1977. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1978 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 15.-22.7.1978. Pohjois-Pohjanmaan museo ja Oulun Vesimiehet ry.      
 1980 Linnansaari Kaivaus      
 1980 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 5.-17.7.1980. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1981 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 4.-16.7.1981. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1982 Linnansaari Kaivaus      
 1982 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 3.-11.7.1982. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1983 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 7.-17.7.1983. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1984 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 5.-13.7.1984. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.      
 1985 Sofia Maria tutkimus      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1986 KAAKKURIN KAAVA-ALUE      
 1986 KIERIKKI, SORAKUOPPA kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 NMKY:n tontti (I/24) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1987 KAAKKURI, VÄLIKANGAS kaivaus/ röykkiö      
 1987 LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 NMKY:N TONTTI      
 1987 NMKY:n tontti (I/24) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1987 Yli-Ii Kierikin sorakuoppa kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1987 Yli-Ii Korvala jokiranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1988 KAAKKURI, VÄLIKANGAS kaivaus/ röykkiöalue      
 1988 Kunnan alue inventointi      
 1988 SÄÄVÄLÄ, LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Kello, Lopakka Oletetun keskiaikaisen kappelin kartoitus      
 1990 NIEMIKYLÄ, LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 Kello, Lopakka Keskiaikaisen rakennuksenpohjan kaivaus      
 1992 VEPSÄNKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Haukipudas inventointi      
 1993 KUUSELANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 HIIDENKANGAS kaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1994 Kunnan inventointi inventointi      
 1994 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KUUSELANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Vanhan Kauppahotellin tontti (I/14/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1995 HIIDENKANGAS kaivaus/ asuinpainanne      
 1995 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Kiiminki Koiteli inventointi      
 1996 Kirkko Kirkkohautojen inventointi      
 1996 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 PURKAJASUO kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä      
 1996 Tuomiokirkko (I/23/1) Kirkko- ja hautausmaakaivaus      
 1996 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 48 PEURASUO kaivaus/ asuinpainanne      
 1997 56 VOIMA-KUUSELA kaivaus/ asuinpainanne      
 1997 Aleksanterinkatu 8 Koekaivaus kaupunkialueella      
 1997 IIJOKILAAKSO      
 1997 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 PURKAJASUO kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 28 KIERIKINKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 48 PEURASUO kaivaus/ asuinpainanne      
 1998 56 VOIMA-KUUSELA kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 HANGASKANGAS kaivaus/ polttohauta      
 1998 IIJOKILAAKSO      
 1998 KIERIKINKANGAS koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 PURKAJASUO JA PURKAJASUO/KORVALA kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Yli-Ii inventointi      
 1999 Kierikin sorakuoppa Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Peurasuo Myöhäiskivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Purkajasuo ja Purkajasuo/Korvala Kivikautisen muinaisjäännösalueen kaivaus ja kartoitus      
 2000 Aleksanterinkatu 6 (1/2/4-5) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2000 Hangaskangas E Muinaisjäännösalueen koekaivaus      
 2000 Kiikeli tutkimus      
 2000 Kuuselankangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Metsokangas-Neitsytkorpi Osa-alue inventointi      
 2000 Purkajasuo ja Purkajasuo/Korvela Kivikautisen muinaisjäännösalueen kaivaus ja kartoitus      
 2000 Teräksen tontti (Rantakatu 4; I/3/6) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2001 Ainolan puisto, Hupisaaret Möljän ja laiturin kartoitus      
 2001 Hiukkavaara Suunnittelualueen inventointi      
 2001 Huttukylä Osainventointi      
 2001 Kello Jylkynkangas Suunnittelualueen inventointi      
 2001 Metsokangas Kaavarunkoalueen inventointi      
 2001 Oulunsalo Opetusinventointi Karttion metsäautotien alueella      
 2001 Oulunsuu Mikonkangas Pronssikautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2001 Saarikoski Luonto-Kotala Kampakeraamisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Hangaskangas E Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Kaupunginoja Kunnostustöiden arkeologinen valvonta      
 2002 Kaupungintalon ympäristö (Tori-, Hallitus- ja Kirkkokatu), Pokkinen Viemäröinti- ja katutöiden arkeologinen valvonta      
 2002 Kuuselankangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Oulujokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2002 Pikisaari Pikiruukin koekaivaus      
 2002 Tuomiokirkko, Kirkkokatu Maanparannus- ja salaojitustyön arkeologinen valvonta      
 2002 Tuomiokirkkoa ympäröivät katualueet Vesijohto- ja viemäröintitöiden arkeologinen valvonta      
 2002 Tuomiokirkon kirkkotarha Kirkkotarhan kaivaus ja massanvaihtojen valvonta      
 2002 Tuomiokirkon tontti Rakennuksen pohjan osan dokumentointi      
 2002 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2003 Franzeninpuisto Koekaivaus      
 2003 Huttukylä Kaava-alueen inventointi      
 2003 Juutisenkangas Myöhäiskivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Kaupungintalon tontti ja Hallituspuisto Kunnostustöiden valvonta      
 2003 Kierikinkangas D Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Kiiminki taajama Kaava-alueen inventointi      
 2003 Kiviniemi Metsokangas Varhaismetallikautisen työpaikan kaivaus      
 2003 Kiviniemi Vasikanniitty SW Latomuksen kaivaus      
 2003 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpainanteen kaivaus      
 2003 Kuuselankangas eteläharju Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Madetojanpuisto Koekaivaus      
 2003 Oulunsuu Talvikangas II Kaava-alueen inventointi      
 2003 Tuomiokapituli (Ojakatu 1) Viemärikaivaustöiden arkeologinen valvonta      
 2003 Vanhatulli (III/6/32, 34, 35, 37) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2004 Byströmin tontti Koekaivaus      
 2004 Kiiminki taajama      
 2004 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpainanteen kaivaus      
 2004 Oiko-, Kajaanin-, Tori- ja Ojakatu, Saaristonkatu, Franzenin puisto Viemäröinti- ja katutöiden arkeologinen valvonta      
 2004 Oulun kaupunki Toisen maailmansodan aikaisten sotilaskohteiden arkeologinen inventointi      
 2004 Purkajasuo Muinaismuistoalueen arkeologinen kaivaus      
 2004 Pyöriäsuo Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Reinilän talo Pihamaan kaivutöiden valvonta      
 2004 Ritaharju Kaava-alueen inventointi      
 2004 Vanhatulli III/6/34 (ns. Autotori) Kaivaus      
 2004 Virastotalon kortteli (1/7) Koekaivaus      
 2004 Ylikiiminki Rakennusalueen inventointi      
 2005 Alakylä kaava-alueinventointi      
 2005 Byströmin tontti (1/8/32) Kaivaus      
 2005 Karjalankylä Kunnan osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Linnasaari Oulun linnan kaivaustutkimus      
 2005 Martinniemi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2005 Pakkahuoneenkatu 9 (1/15/1-2) Koekaivaukset kahdella tontilla      
 2005 Pohjois-Suomen Messujen tontti (Ojakatu 2) Kunnallisteknisten töiden arkeologinen valvonta      
 2005 Valtion virastotalo, Torikatu 34-40 (Oulu Vanhatulli III/7) Kaivutöiden seuranta      
 2006 Byströmin tontti (1/8/32) Viemärikaivauksen arkeologinen valvonta      
 2006 Kierikinkangas kivikautisen asuinpaikan kaivaus, yleisökaivaus      
 2006 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Lyseon piha Koekuopitus      
 2006 Pikisaari Arkeologinen kaivaus      
 2006 Pokkisentörmä Kunnallisteknisten töiden ja siltatyömaan arkeologinen valvonta      
 2006 Purkajansuo Konekaivuun valvonta muinaismuistoalueella      
 2006 Torikatu ja Albertinkatu Kadunparannus- ja putkityömaan arkeologinen valvonta      
 2006 Virastotalon kortteli Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2007 Hiidenkangas etelä kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2007 Kaupunginoja (väli Torikatu - suisto) Kunnostustyömaan arkeologinen valvonta, vaihe 1      
 2007 Kierikinkangas Harrastajakaivaukset kivikautisella asuinpaikalla      
 2007 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2007 Madetojanpuisto Kaupunkiarkeologinen valvonta ja dokumentointi      
 2007 Oulun vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys      
 2007 Pikisaari Pikiruukin paikan kaivaukset      
 2007 Pokkisenpuisto Kunnostustyömaan arkeologinen valvonta, vaihe 2      
 2007 Rönkölänkangas kivikautisen asuinpaikan kartoitus      
 2007 Virastotalo Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2007 Virastotalo Kaupunkiarkeologinen seuranta ja hirsikehikon R19 pelastuskaivaus      
 2007 Ylikiiminki Rokkarannantie kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Asemakatu 12 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2008 Kaijonranta sotahistoriallinen inventointi ja koekaivaus      
 2008 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2008 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2008 Linnansaari Oulun linnan eteläisen vallin koekaivaus      
 2008 Vanha Paloasema Hirsikehikon esiin kaivaminen ja dokumentointi      
 2008 Ylikiiminki Osainventointi      
 2009 Hallituskatu Katutöiden valvonta      
 2009 Haukipudas Hiidenkangas Kivikautisen asuinpaikan kartoitus- ja pintapoimintatutkimus      
 2009 Kauppatori Kunnallisteknisten kaivutöiden tarkastus      
 2009 Kiiminkijokivarsi kaava-alueen inventointi      
 2009 Otto Karhin puisto Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2009 Pakkahuoneenkatu Katutöiden valvonta      
 2009 Torikatu 12 Maanalaisten liiketilojen rakennustöissä kaivamatta jääneen ajoluiskan kaivun valvonta.      
 2009 Turkansaaren markkinapaikka, koekaivaus      
 2009 Yli-Ii Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2010 Aleksanterinkatu 15 (I-6-3) kaupunkiarkeologinen koekaivaus piha-alueella      
 2010 Isokatu 11 (I-28-1) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2010 Kauppurienkatu 5 (I-6-6) Arkeologinen valvonta      
 2010 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan yleisökaivaus      
 2010 Oulunsuun Kastelli Oletetun keskiaikaisen linnanpaikan maaperäkairaus      
 2010 Tahkokangas Rautakautisen röykkiöalueen kartoitus ja lähialueiden koekaivaus      
 2010 Turkansaaren kirkko Historiallisen ajan arkeologinen tutkimus- ja pelastuskaivaus      
 2010 Turkansaari Keskiaikaisen markkinapaikan kaivaukset      
 2011 Haukiputaan Jokikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2.-24.5.2011      
 2011 Keskustan seurakuntatalon tontti (Isokadun ja Asemakadun kulma, 30/115) Srk-talon uusimiseen liittyvät koetutkimukset      
 2011 Kierikinkangas      
 2011 Länsikulma (Pakkahuoneenkatu 9) Pihan kunnostustöiden arkeologinen valvonta ja kaivaus      
 2011 Metsokangas (Pyöriäsuo) Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2011 Oulu Pohjois-Suomen messujen tontti / Ojakatu 2      
 2011 Pikisaari Varhaisteollisen kohteen kaivaus      
 2011 Rotuaari Kävelykadun kunnostustöiden ja esiintymislavan siirron arkeologinen valvonta      
 2011 SRK-talon tontti, Isokatu 17/Asemakatu 6 Tontin 1-30-115 koekaivaus 6.-15.2011      
 2011 Tahkokangas Rautakautisen röykkiökohteen kaivaus syyskesällä 2011      
 2012 Hallituskatu välillä Uusikatu - Mäkelininkatu Vesijohtosiirtojen konekaivun arkeologinen valvonta      
 2012 Hangaskangas E Asuinpaikan kaivaus      
 2012 Kierikinkangas Yleisökaivaus      
 2012 Otto Karhin puisto Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta 17. - 18.9.      
 2012 Oulu Pakkahuoneenkatu 9b Kaupunkiarkeologinen valvonta 25. syyskuuta      
 2012 Snellmaninpuisto Kaapelointitöiden konekaivun arkeologinen valvonta      
 2013 Kauppurienkatu 9 (Pallas-kortteli, 1/16/2-3) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2013 Lyseon lukion piha (1/11/1) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2013 Otto Karhin puisto, Arinan kahvilapaviljongin paikka Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2013 Otto Karhin puisto, Kivisydän Kallioparkin rakentamiseen liittyvä kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2014 As. Oy Meriseppä / Torikatu 25 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2014 Hangaskangas E Kivi- ja pronssikautisen asuinpaikan osan kaivaus      
 2014 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2014 Otto Karhin puisto Kaapeli- ja viemärikaivantojen arkeologinen valvonta      
 2014 Oulu Ylikiimingin kirkon piha-alueen maalämpötöiden arkeologinen valvonta 2014      
 2015 Ainolanpuisto Kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2015 Hallituskatu, Rantakatu, Kaarlenväylä, Autorannan parkkialue ja Kaupunginojan suun puisto Katutöiden arkeologinen valvonta      
 2015 Otto Karhin puisto Kaapeli- ja viemärikaivantojen arkeologinen valvonta      
 2016 As Oy Oulun Liiketalon tontti 1-16-6/Torikatu 7-9, Pakkahuoneenkatu 10 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2016 As Oy Oulun Liiketalon tontti 1-16-6/Torikatu 7-9, Pakkahuoneenkatu 10 Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2016 Asemakatu ja Mäkelininkatu Kadunrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Kuusisaari Pikiruukin alueen koekaivaus ja konekaivun valvonta      
 2016 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2016 OULU. Kajaaninkatu 7-9      
 2016 Rekikylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Kierikinkangas yleisökaivaus      
 2017 Turkansaari      
 2018 Albertinkatu Arkeologinen valvonta      
 2018 Isokatu 5 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2018 Mannerheiminpuisto Koekaivaus ja valvonta      
 2018 Oulun linna Arkeologinen valvonta      
 2018 Pakkahuoneenkatu Arkeologinen valvonta      
 2019 OULU Heikinkatu 8-10 Kaapelikaivutöiden arkeologinen valvonta      
Pudasjärvi
 1986 64 SIIKALAMPI kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 Varisnokka kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1987 Varisnokka kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1993 76 AURALA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 76 AURALA kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 81 AURALANKANGAS kaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1998 HETEKYLÄ, RUUNAHARJU kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Pudasjärvi inventointi      
 2002 RomeTölväs, Syötekangas SW ja Teerisuo Kartoitus ja näytteiden otto      
 2003 Puhosjärvi Kaava-alueen inventointi      
 2006 Iso-Syöte luontotyyppi-inventoinnin yhteydessä tulleita muinaisjäännöshavaintoja      
 2008 Pudasjärven Kollajan allasalueen inventointi      
 2010 Pudasjärven pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Iijoki- ja Livojokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2011 Livojokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2011 Pudasjärvi etelä- ja länsiosat kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Syötteen kansallispisto kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Latva-Kouvan YSA-alueen pihapiiri kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Pudasjärvi Tolpanvaara-Jylhänvaara tuulipuiston muinaisjäännösinventointi      
 2016 Pudasjärvi, Parsiaismaa 2016 Kaivaus, Oulun yliopisto,      
Pyhäjoki
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja      
 1997 Pyhäjoen kunta inventointi      
 2013 Pyhäjoki, Hanhikivi Meriläjitysalueen vedenalainen inventointi Pyhäjoki, Hanhikivi      
 2016 Pyhäjoki, Karhunnevankankaan tuulipuistohankeen arkeologinen täydennysinventointi      
 2016 Veteläräme Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
Pyhäjärvi
 1995 Oulainen inventointi      
 2001 Pyhäjärvi Matkailuhankkeisiin liittyvien muinaisjäännösten inventointi      
 2011 Pirttisaari (Pyhäjärven Natura-alue) kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Vuohtomäki tuulivoimapuiston yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Pyhäjärvi Murtomäen tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2014 Tuulivoimapuiston, voimajohtolinjauksen ja sähköaseman selvitysalue      
Pyhäntä
 1996 Pyhäntä inventointi      
 2012 Pyhännän Tavastkengän vesi- ja sähköjohtolinjausten arkeologinen inventointi      
 2016 Pyhäntä Periojantien varren asemakaavan arkeologinen inventointi 2016      
Raahe
 1986 SALOINEN, JYLHÄNHARJU kaivaus/ jätinkirkko      
 1987 PIRTTIHAUDANKANGAS kaivaus/ jätinkirkko      
 1988 Saloinen, Kirkkoluoto Koekaivaus      
 1990 SALOINEN, PIEHINKI TERVAKANGAS kaivaus/ röykkiöalue      
 1991 PALONKYLÄ, KETTUKANGAS kartoitus/ asuinpaikka      
 1991 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ kalmisto      
 1992 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja      
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA      
 1993 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ kalmisto      
 1994 RANTASEN- JA SAARELANJÄRVI      
 1996 KETTUKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 Pattijoki, kunnan alue inventointi      
 1999 Kettukangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Pattijoki Ylipää Kastelli Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen kartoitus ja näytteiden otto      
 2001 Pattijoki Ylipää Kastelli Jätinkirkon ja asuinpaikan kartoitus ja näytteenotto      
 2001 Pohjanmaan vanha rantatie Tieleikkauksen dokumentointi      
 2001 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2003 Petäjäniemenmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Rantakatu 22 (2/5/2) Perustusten kaivamisen arkeologinen valvonta      
 2006 Laivakangas inventointi      
 2007 Juusolan Pirttikankaan ja Pirttihaudankankaan väli Röykkiökohteen kaivaus      
 2007 Kauniinmetsänkangas E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Kauniinmetsänniitty 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Koulukatu 2, As Oy Raahen Merikulma Ulkorakennuksen perustusten kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Laivakangas hanke 1 kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia ja koekaivauksia      
 2007 Pirttihauta 1 ja 2 Kivikautisen asuinpaikan ja tervahaudan kaivaus      
 2008 Laivakankaan kaivospiirialue Hankealueen täydennysinventointi      
 2008 Laivalanhietikko Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2009 Laivakangas Muinaisjäännösten merkintä      
 2010 Kauppakatu 30/Brahenkatu 7 (tontti 4-14-13) Kulttuurikerroksen kairaustutkimuksen arkeologinen seuranta      
 2010 Voimansiirtojohtoreitin arkeologinen inventointi Raahen ja Vihannin välillä      
 2011 Haapajärvi, Ketunperä, Rautionmäki, Piehingin Sarvakangas ja Ylipää tuulipuistot      
 2011 Raahe Haapajärvi, Ketunperä, Rautionmäki, Piehingin Sarvakangas ja Ylipää Tuulipuistohankealueiden muinaisjäännösinventointi      
 2011 Raahen itäiset tuulivoimapuistot Arkeologinen inventointi      
 2012 Kauppakatu 35 kaupunkiarkeologisen kohteen tarkastus      
 2012 Kopsa tuulivoimapuiston laajennusosan arkeologinen inventointi      
 2012 Laivakangas-Lankasenkangas jätevesien purkuputken linjauksen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Laivakankaan kultakaivoksen jätevesien purkuputken alueen vedenalaisinventointi      
 2012 Mattilanperä-Kopsa tiesuunnitelma-alueen tarkastaminen maatiellä 18565      
 2012 Pekkatori Maaperäkairauksen valvonta ja kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Cortenkatu 7) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Kauppakatu 35) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Rantakatu 20) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2013 Pekkatori Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2013 Pekkatori Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2013 Pirttihaudankangas 4-8 Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2015 Raahen vanha asemakaava-alue (Rantakatu 26) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
Reisjärvi
 1991 Reisjärven kunta inventointi      
 2011 Kumpuniemen asemakaava. Valkeisjärven, Syväjärven ja Tielammen ranta-asemakaava.      
Sievi
 1992 SIEVINHARJU      
 1999 Maasydän leirintäalue Pyyntikuopan kaivaus ja konstruktio sekä alueen kartoitus      
 2009 Sievi Perusinventointi      
 2009 Sievin asemanseutu–kirkonkylä ja haja-asutusalueet Siirtoviemärin linjauksen ja jätevesiviemäröinnin suunnittelualueiden inventointi      
 2010 Maasydänjärven alue perusinventointi ja kuoppakohteiden koekaivaus      
 2013 Jakostenkallio Tuulivoimalahankkeen arkeologinen inventointi      
 2013 Sievi, Vääräjoki Rautatiesillan linjauksen ja sen vaikutusalueen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2014 Sievi, Puutikankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi      
Siikajoki
 1986 YLIPÄÄ, PAPINKANGAS kaivaus/ rakkakuoppa      
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA      
 1997 Ruukki inventointi      
 1999 Ruukki (Siikajoki) Hirvineva Osa-alueinventointi      
 2000 Kirkonkylä Taistelupaikan inventointi      
 2002 Ruukki Linnankangas Jätinkirkon kartoitus ja sen ympäristön koekaivaus      
 2010 Siikajoen Saarikosken, Ruukin Asemanseudun sekä Jokivarren osayleiskaava-alueet      
 2011 Rutelo rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2011 Siikajoki Kaustanlahti–Ruukki-voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2011 Siikajoki Vartinojan tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi 2011      
 2012 Isoneva ja Vartinoja tuulivoimapuistojen ja voimalinjan arkeologinen inventointi      
 2013 2013 Siikajoki Revonlahden tuulipuiston muinaisjäännösinventointi Käsittää Siikajoen Kangastuulen, Karhukankaan ja Navettakankaan tuulipuistojen hankealueet      
 2015 Siikajoki Rutelo SJR-15. Myöhäisrautakautisen asuinpaikan kaivaus syksyllä 2015      
 2016 Siikajoki, koekuopitus muinaisjäännöksillä Kivimaankangas 1 ja Turusensaari      
Siikalatva
 1986 Launolankylä, Puolivälinkangas Tervahaudan kaivaus      
 1986 LAUNOLANKYLÄ, PUOLIVÄLINKANGAS      
 1996 Kestilä inventointi      
 1996 Piippola inventointi      
 1996 Pulkkila inventointi      
 1997 Rantsila inventointi      
 2012 Koskenkankaan kivikautisen asuinpaikan arkeologinen inventointi      
 2013 Siikalatva. Pulkkila - osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2013      
 2016 Pekansaari Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulipuiston arkeologinen inventointi      
Taivalkoski
 1988 ATSINKI 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 ATSINKI 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 37 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Taivalkoski Perusinventointi      
 2002 Jokijärven alue esihistoriallisten kohteiden kaivaus      
 2003 Alasaari Lummelampi W ja Uittoniemen salmi Varhaismetallikautisten asuinpaikkojen kaivaus      
 2004 Jokijärvi Alasaari Lummelampi Kivikautisen/varhaismetallikautisen asuinpaikan ja raudanvalmistuspaikan kaivaus      
 2009 Taivalkoski itäinen alue kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2009 Taivalkoski läntinen alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2010 Taivalkosken kunta Kenttäratakohteiden inventointi      
 2010 Taivalkosken pohjoisosa kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2011 Taivalkosken itä- ja lounaisosat kulttuuriperintöinventointi      
 2013 2013 Taivalkoski keskustan yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
Tyrnävä
 1997 TARKISTETTAVA      
 1997 Tyrnävä inventointi      
 2000 Tyrnävä Perusinventointi      
 2004 Tyrnävä Kaava-alueen inventointi      
 2006 Murro ja Ojala kaava-alueen inventointi      
 2010 Markkuu, Ängerlevä ja Jokisilta kylien osayleiskaavan arkeologinen inventointi      
Utajärvi
 1987 TARKISTETTAVA inventointi      
 2000 Yli-Uutos Ylilampi Tulva-allasalueen inventointi      
 2008 Sotkajärvi-Alakylä ja Roinila kaava-alueiden inventointi      
 2011 Ahmasjärvi Viemäröintisuunnitelman linjauksen inventointi      
 2013 Oulujoen varsi (keskustaajama - Vaalan raja) Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Kurimon ruukki tarkastus      
Vaala
 1989 Manamansalo, Kirkkoranta ja Vanha hautausmaa Kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaus      
 1989 TARKISTETTAVA      
 1991 Manamansalo, Kirkkoranta ja Vanha hautausmaa Hautausmaan kaivaus ja koekaivaus      
 1992 NISKA, SIIRAKANGAS koekaivaus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1999 Kökkölä Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Puhakka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Kaitainen Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Niemelänniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Sillankorva Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Askolankangas kuoppajäännöksen koekaivaus ja kuoppien kartoitus      
 2007 Aho Kuoppajäännösalueen kartoitus      
 2007 Askolankangas Pyyntikuoppa-alueen täydennyskartoitus      
 2018 Perttula Koekaivaus      
Ylivieska
 2008 Ylivieskan kaupunki Ylivieskan keskustan osayleiskaava 2030 Arkeologinen inventointi      
 2011 Niemelänkylän osayleiskaavan inventointi      
 2015 Ylivieska. Vähäkankaan osayleiskaavan arkeologinen inventointi Ylivieska Vähäkankaan osayleiskaava-alueen sekä Kalajoen kulttuurimaisemanalue.      
 2016 Urakkaneva Tuulivoimapuistoalueen inventointi      
 

© Museovirasto