Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 682 hanketta
hakuehto: Pohjois-Pohjanmaa

 
Alavieska
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja inventointi
 2002 Alavieska kunnan perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Alavieskan keskusta yleiskaava-alueen historiallisen ajan kohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Alavieska Tolosperän tuulipuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2021 Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston arkeologinen täydennysinventointi
Haapajärvi
 1992 Haapajärvi perusinventointi
 2011 Haapajärven inventointi 2010–2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Haapajärvi Lamminoja Puisen kalastusvälineen suoarkeologinen ja geofysikaalinen tutkimus 19.–21.7.2012 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Keskustan osayleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Lamminoja Kivikautisen kalastusrakenteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Haapajärvi, Sauviinmäki Tuulipuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sauviinmäki Tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi, vaihe II liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Haapajärvi Ristiniitty ja Välikangas, tuulivoimapuistojen arkeologinen inventointi 2015 Tuulivoimapuistojen arkeologinen maastoinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Haapajärvi. Pajuperänkankaan tuulipuiston arkeologinen inventointi 2016 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Tiitonranta Kyläyleiskaavan arkeologinen inventointi
 2023 Korteperän tuulivoimapuisto sekä ulkoiset sähkönsiirtolinjaukset
Haapavesi
 1985 Pirnesjärvi Viljelysjäänteiden kartoitus
 1989 MIELUSKYLÄ kaivaus/ löytöpaikka
 1990 Haapavesi inventointi
 2002 Ivo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Haapavesi, Männistö Keramiikkaverstaaan arkeologinen kartoitus ja koekaivaus
 2008 keskusta, Mieluskylä ja Huiska-Länsi kaava-alueden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Haapavesi Ivo liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Rahkolan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Vattukylän osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2016 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kesomäki Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2018 Piipsanneva Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2018 Rahkola Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2021 Paloperän arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Piipsannevan kiviainesottoalueen arkeologinen inventointi
 2022 Piipsannevan tuulivoimahankkeen täydennysinventointi
Hailuoto
 1985 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1986 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1987 Kirkonpaikka Palaneen kirkonraunion kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Hailuoto Natura 2000 -alueiden kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Hailuodon strategisen yleiskaavan arkeologinen inventointi
Ii
 1988 3 VESKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 Lampurinkorpi, Ulkokrunni, Maakrunni Kiviröykkiöiden ja latomusten inventointi
 1988 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1989 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1989 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1990 OLHAVA, HIIDENKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 VESKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 3 VESKANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1992 Kuivaniemen kunta inventointi
 1998 HANGASKANGAS koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1998 Ii perusinventointi
 1998 RAASAKKA, KIVIHARJU koekaivaus/ uuni
 1999 Hangaskangas SW Varhaismetallikautisen asuinpaikan lähistöllä olevan keittokuoppa-alueen koekaivaus
 2000 Etelä-Ii Jussinkangas Historiallisen ajan röykkiön kaivaus
 2005 Keelaharju Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Myllykangas Osayleiskaava-alueen inventointi
 2007 Olhavan Umpilammenkallio Kivilatomuksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Röyttä ja Selkäletto Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Asemankylä osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Muhojoen eteläranta Röykkiökohteen kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Vanha Hamina Myöhäiskeskiaikaisen ja uuden ajan alun hautausmaan koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Ii Olhava Tuulivoimahankealueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ii valtatie 4, Iin ohikulkutie Suunnittelualueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kuivaniemi Loukasmaa Suunnittelualueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Ii Myllykankaan tuulipuistohankealueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Keelaharju Kivikautisen asuinpaikan kaivaus soranottoalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Keelaharju Rakkakuoppien ja kivirakenteiden kartoitus tietueeseen on liitetty kuvia
 2012 Keelaharju Kivirakenteen arkeologinen koekaivaus
 2012 Myllykankaan tuulipuistohankealueen inventoinnin täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 II, Illinsaari 3 (Pirttitörmä) Rautakauden lopun ja keskiajan alun asuinpaikan kaivaus 2015 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Ii Illinsaari 7 (kiviharju W) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Illinsaari 3 (Pirttitörmä)
 2018 Jakkukylän osayleiskaavan muutos
 2018 Yli-Olhava Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2019 Kovasinkankaan tuulivoimapuisto
 2019 Kovasinkankaan tuulivoimapuisto
 2019 Ollinkorven tuulipuiston inventointi ja lisäinventointi sekä voimalinja Vuornoskangas - Yli-Olhava
 2020 II, Herva. Sähköaseman ja siirtokuormausalueen arkeologinen inventointi 2020. Tutkimusraportti tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Jakkukylän osayleiskaavan muutos - arkeologinen lisäselvitys
 2020 Kovasinkankaan tuulivoimapuiston lisäselvitys
 2021 Ollinkorpi, arkeologinen tarkkuusinventointi
 2022 Taipaleensuo, asumuspainanteen kaivaukset
Kalajoki
 1986 RAUTIO KIVIMAA kaivaus/ asuinpaikka
 1987 RAUTIO, KIVIMAA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 KÄRKINEN, KETUNHIEDAT koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja inventointi
 2003 Kalajoki Perusinventointi
 2011 Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kalajoki Tohkojan tuulipuistohanke-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kalajoki Arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 2014 Kalajoki Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennusalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kalajoki Läntisten tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kalajoki. Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kalajoki Raution asemakaavan muutos ja laajennus - arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Jäneskankaan varhaismetallikautinen röykkiö arkeologinen kaivaus
 2022 Kalajoki Himangan Pikku-Mansikka asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2022
Kempele
 1996 Kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi
 1999 Kokkokangas-Linnakangas Kaava-alueen laajennuksen inventointi
 2000 Haukkasuo Historiallisen ajan röykkiön kaivaus
 2001 Linnakangas-Kokkokangas Osayleiskaava-alueen inventointi
 2005 Kempele Perusinventointi
 2011 Kempele Pitkäaronkangas–Kokkokangas-voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Junttilan tilakeskus Arkeologinen selvitys
 2018 Kempeleen kunnantalon alue Tonttien Päivölä ja Metsärinne arkeologinen selvitys
 2019 Vanha kirkko alapohjan puhdistustyöt ja hautojen dokumentointi
 2022 Vanha kirkko
 2022 Vanha Pirilän alue Tarkkuusinventointi
Kuusamo
 1993 7 VÄNRIKINNIEMI koekaivaus/ löytöpaikka
 1999 Kantokylä Pökkelöniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Kuusamo Perusinventointi
 2000 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Oivanginjärvi Kotaniemi E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Tatanginjoki W Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Niskalampi S Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Ruka Kaava-alueen inventointi
 2005 Kuusamo kaava-alueiden inventointeja
 2006 Suininki rantayleiskaavan inventointi
 2006 Teerinrannanlampi Rautakautisen keittokuopan koekaivaus
 2008 Kesäniemi, Suovajärvi, Suovaniemi Luonnonmuodostumaksi osoittautuneen suolöytöpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Etelä-Kuusamo vanhojen metsien kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kuusamo Likalahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Mouruniemi ja Mouruhieta E Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Muojärvi rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Oulangan kansallispuisto ja Natura-alue kulttuurihistoriallisten jäännösten täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Pökkelöniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Juuma, Riihisalmi, Porontima, Tiermas ja Kantojärvi kaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kuusamo Valtavaara Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Ruka Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kuusamo metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Oulangan kansallispuisto Riskikallion luolan tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Paljakan metsät Natura-alueen kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Teollisuusalue Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2017 Yli-Heikinjärvi Rantakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2019 Kirkonseudun asemakaavan ja korttelin 201 muutosalueen arkeologinen inventointi
 2020 Hakojärven ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi
 2020 Kylmäniemen rantakaavan osittaisen muutoksen arkeologinen inventointi
 2021 Kiitämän ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi
 2021 Pappilanpeltojen asemakaavan arkeologinen inventointi 2021. Tutkimusraportti Inventointi
 2021 Raivioniemen ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi
 2021 Ullanmaan ranta-asemakaava
 2022 Kaukosaaren ranta-asemakaavan laajennuksen arkeologinen inventointi
 2022 Kuusamon vanha pappila Koekaivaus
 2022 Rukan ydinalue
 2023 Kalaranta, Joukamojärvi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2023 Rukan länsipuolen osayleiskaavan suunnittelualueen arkeologinen inventointi
Kärsämäki
 1995 Kärsämäki inventointi
 2022 Kärsämäki Hankilannevan tuulivoimapuiston laajennusalueen arkeologinen inventointi 2022
Liminka
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 1997 Limingan kunta täydennysinventointi
 1999 Hirvineva Osa-alueinventointi
 1999 Jauholaari NW Viikinkiaikaisen asuinpaikkavalli-tyyppisen jäänteen koetutkimus
 1999 Jauholaari S Pronssi–rautakautisen kuoppakentän koetutkimus
 1999 Jauholaarinkangas NE Varhaisrautakautisen asuinpaikan koekuopitus
 1999 Jauholaarinkangas S Varhaisrautakautisen asuinpaikan ja pyyntikuopan koekuopitus
 1999 Jurvalankangas S Rautakautisen asuinpaikan koekuopitus
 2000 Jauholaari NE Rautakautisen asuinpaikkakuopan koekaivaus
 2000 Jauholaari NW Viikinkiaikaiseen asuinpaikkavalliin liittyvän lieden koekaivaus
 2000 Jauholaari S Pyyntikuopan kaivaus
 2000 Jurvalankangas W Myöhäisrautakautisen–keskiaikaisen asuinpaikkajäänteen koekaivaus
 2000 Jurvalanmäki Myöhäisrautakautisen–keskiaikaisen asuinpaikkajäänteen koekaivaus
 2000 Liminka Värminkoski – Lumijoki Sallisenperä Tielinjan inventointi
 2000 Rantakylä
 2001 Kiiskilänkylä Nähinmaa Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Linnukanmäki Mahdollisen keskiaikaisen kirkon jäännös liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Liminka Aappola pihapolkujen perustustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Heiskari ja Kankaanmäki Historiallisen ajan maaseutuarkeologisen kohteen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Keskustan korttelin 20 Asemakaavamuutosalueen arkeologinen koetutkimus
 2017 Valtatie 8:n ympäristö ja Liminganlahti Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi
 2021 Linnamaa (425010002) arkeologinen kaivaus
Lumijoki
 1997 Lumijoen kunta täydennysinventointi
 1999 Hirvineva Osa-alueinventointi
 2000 Lumijoki Sallisenperä - Liminka Värminkoski Tielinjan inventointi
 2009 Kirkonkylä Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Merijärvi
 1991 Merijärvi inventointi
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja
 1998 ILVESSALON MÄKI kaivaus/ röykkiö
 2022 Palokangas
Muhos
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 Kunnan alue inventointi
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 1998 40 HANGASKANGAS (HALONEN) kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Hangaskangas (Halonen) Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Hangaskangas S Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Laitasaari Palokangas Rautakautisen maakummun kaivaus
 2000 Muhoskylä Pyhäkoski 1 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Muhoskylä Pyhäkoski 5 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Muhos Honkala Kivikautisen asuinpaikan ympäristön koekaivaus
 2002 Hangaskangas Varhaispronssikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Oulujokivarren eteläpuoli Kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Montta-Pyhänsivu kaava-inventointi
 2010 Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Halosentörmä varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Voimajohtolinjan Montta-Pälli arkeologinen inventointi
 2020 Muhos Pyhäkoski 1. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2020
 2020 Oulujoen 110 kV voimajohtohankkeen arkeologinen inventointi
 2020 Voimajohtolinjan Montta-Pälli arkeologinen täydennysinventointi
 2022 Kirkkosaari, arkeologinen tarkkuusinventointi
 2023 Kirkkosaari - arkeologinen kaivaustutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2023 Teerikangas arkeologinen inventointi
Nivala
 2005 Nivala Kunnan perusinventointi
 2009 Keskustan yleiskaava-alue kaava-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 2014 Nivala Jyrkänrannan asemakaan arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Nivalan kirkko. Sadevesiviemäröintityön arkeologinen valvonta 2020.
 2021 Pirttiranta arkeologinen inventointi
 2022 Uusnivalan sähköaseman arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Oulainen
 1995 Oulainen inventointi
 2014 OULAINEN, Pyhäjokivarren osayleiskaava- itäosa, arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Irvankoski (563020042), maakaapelin kaivamistyön arkeologinen valvonta muinaisjäännösalueella
Oulu
 202 Oulun Haukiputaan Onkamonselän röykkiötutkimus syksyllä 2020
 1975 Pokkitörmä (Kajaaninkatu) ja Linnansaari Kaupunkiarkeologisten kohteiden kartoitus kaukolämpökaivannossa
 1977 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 16.-23.7.1977. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1978 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 15.-22.7.1978. Pohjois-Pohjanmaan museo ja Oulun Vesimiehet ry.
 1980 Linnansaari Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1980 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 5.-17.7.1980. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1981 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 4.-16.7.1981. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1982 Linnansaari Kaivaus
 1982 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 3.-11.7.1982. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1983 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 7.-17.7.1983. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1984 Sofia Maria Sofia Maria-hylyn tutkimukset 5.-13.7.1984. Aimo Kehusmaa, Pohjois-Pohjanmaan museo.
 1985 Sofia Maria tutkimus
 1985 TARKISTETTAVA
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 KAAKKURIN KAAVA-ALUE
 1986 KIERIKKI, SORAKUOPPA kaivaus/ asuinpaikka
 1986 NMKY:n tontti (I/24) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1987 KAAKKURI, VÄLIKANGAS kaivaus/ röykkiö
 1987 LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1987 NMKY:N TONTTI
 1987 NMKY:n tontti (I/24) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1987 Yli-Ii Kierikin sorakuoppa kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1987 Yli-Ii Korvala jokiranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1988 KAAKKURI, VÄLIKANGAS kaivaus/ röykkiöalue
 1988 Kunnan alue inventointi
 1988 SÄÄVÄLÄ, LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1989 LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Kello, Lopakka Oletetun keskiaikaisen kappelin kartoitus
 1990 NIEMIKYLÄ, LATOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1991 Kello, Lopakka Keskiaikaisen rakennuksenpohjan kaivaus
 1992 VEPSÄNKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Haukipudas inventointi
 1993 KUUSELANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 HIIDENKANGAS kaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1994 Kunnan inventointi inventointi
 1994 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1994 KUUSELANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 Vanhan Kauppahotellin tontti (I/14/3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1995 HIIDENKANGAS kaivaus/ asuinpainanne
 1995 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1995 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Kiiminki Koiteli inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Kirkko Kirkkohautojen inventointi
 1996 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1996 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1996 PURKAJASUO kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä
 1996 Tuomiokirkko (I/23/1) Kirkko- ja hautausmaakaivaus
 1996 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1997 48 PEURASUO kaivaus/ asuinpainanne
 1997 56 VOIMA-KUUSELA kaivaus/ asuinpainanne
 1997 Aleksanterinkatu 8 Koekaivaus kaupunkialueella
 1997 IIJOKILAAKSO
 1997 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1997 PURKAJASUO kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 28 KIERIKINKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 48 PEURASUO kaivaus/ asuinpainanne
 1998 56 VOIMA-KUUSELA kaivaus/ asuinpaikka
 1998 HANGASKANGAS kaivaus/ polttohauta
 1998 IIJOKILAAKSO
 1998 KIERIKINKANGAS koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 KUUSELANKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 PURKAJASUO JA PURKAJASUO/KORVALA kaivaus ja kartoitus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 VEPSÄNKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 Yli-Ii inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Kierikin sorakuoppa Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Peurasuo Myöhäiskivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Purkajasuo ja Purkajasuo/Korvala Kivikautisen muinaisjäännösalueen kaivaus ja kartoitus
 2000 Aleksanterinkatu 6 (1/2/4-5) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2000 Hangaskangas E Muinaisjäännösalueen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Kiikeli tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Kuuselankangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Metsokangas-Neitsytkorpi Osa-alue inventointi
 2000 Purkajasuo ja Purkajasuo/Korvela Kivikautisen muinaisjäännösalueen kaivaus ja kartoitus
 2000 Teräksen tontti (Rantakatu 4; I/3/6) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2001 Ainolan puisto, Hupisaaret Möljän ja laiturin kartoitus
 2001 Hiukkavaara Suunnittelualueen inventointi
 2001 Huttukylä Osainventointi
 2001 Kello Jylkynkangas Suunnittelualueen inventointi
 2001 Metsokangas Kaavarunkoalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2001 Oulunsalo Opetusinventointi Karttion metsäautotien alueella
 2001 Oulunsuu Mikonkangas Pronssikautisen asuinpaikan koekuopitus
 2001 Saarikoski Luonto-Kotala Kampakeraamisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Hangaskangas E Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Kaupunginoja Kunnostustöiden arkeologinen valvonta
 2002 Kaupungintalon ympäristö (Tori-, Hallitus- ja Kirkkokatu), Pokkinen Viemäröinti- ja katutöiden arkeologinen valvonta
 2002 Kuuselankangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Oulujokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Pikisaari Pikiruukin koekaivaus
 2002 Tuomiokirkko, Kirkkokatu Maanparannus- ja salaojitustyön arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Tuomiokirkkoa ympäröivät katualueet Vesijohto- ja viemäröintitöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Tuomiokirkon kirkkotarha Kirkkotarhan kaivaus ja massanvaihtojen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2002 Tuomiokirkon tontti Rakennuksen pohjan osan dokumentointi
 2002 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Franzeninpuisto Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Huttukylä Kaava-alueen inventointi
 2003 Juutisenkangas Myöhäiskivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Kaupungintalon tontti ja Hallituspuisto Kunnostustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Kierikinkangas D Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Kiiminki taajama Kaava-alueen inventointi
 2003 Kiviniemi Metsokangas Varhaismetallikautisen työpaikan kaivaus
 2003 Kiviniemi Vasikanniitty SW Latomuksen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpainanteen kaivaus
 2003 Kuuselankangas eteläharju Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Madetojanpuisto Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Oulunsuu Talvikangas II Kaava-alueen inventointi
 2003 Tuomiokapituli (Ojakatu 1) Viemärikaivaustöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Vanhatulli (III/6/32, 34, 35, 37) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2004 Byströmin tontti Koekaivaus
 2004 Kiiminki taajama
 2004 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpainanteen kaivaus
 2004 Oiko-, Kajaanin-, Tori- ja Ojakatu, Saaristonkatu, Franzenin puisto Viemäröinti- ja katutöiden arkeologinen valvonta
 2004 Oulun kaupunki Toisen maailmansodan aikaisten sotilaskohteiden arkeologinen inventointi
 2004 Purkajasuo Muinaismuistoalueen arkeologinen kaivaus
 2004 Pyöriäsuo Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus
 2004 Reinilän talo Pihamaan kaivutöiden valvonta
 2004 Ritaharju Kaava-alueen inventointi
 2004 Vanhatulli III/6/34 (ns. Autotori) Kaivaus
 2004 Virastotalon kortteli (1/7) Koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Ylikiiminki Rakennusalueen inventointi
 2005 Alakylä kaava-alueinventointi
 2005 Byströmin tontti (1/8/32) Kaivaus
 2005 Karjalankylä Kunnan osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Linnasaari Oulun linnan kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Martinniemi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi
 2005 Pakkahuoneenkatu 9 (1/15/1-2) Koekaivaukset kahdella tontilla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Pohjois-Suomen Messujen tontti (Ojakatu 2) Kunnallisteknisten töiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Valtion virastotalo, Torikatu 34-40 (Oulu Vanhatulli III/7) Kaivutöiden seuranta
 2006 Byströmin tontti (1/8/32) Viemärikaivauksen arkeologinen valvonta
 2006 Kierikinkangas kivikautisen asuinpaikan kaivaus, yleisökaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Lyseon piha Koekuopitus
 2006 Pikisaari Arkeologinen kaivaus
 2006 Pokkisentörmä Kunnallisteknisten töiden ja siltatyömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Purkajansuo Konekaivuun valvonta muinaismuistoalueella
 2006 Torikatu ja Albertinkatu Kadunparannus- ja putkityömaan arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Virastotalon kortteli Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Hiidenkangas etelä kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kaupunginoja (väli Torikatu - suisto) Kunnostustyömaan arkeologinen valvonta, vaihe 1 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kierikinkangas Harrastajakaivaukset kivikautisella asuinpaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kotikangas NE Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Madetojanpuisto Kaupunkiarkeologinen valvonta ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Oulun vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Pikisaari Pikiruukin paikan kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Pokkisenpuisto Kunnostustyömaan arkeologinen valvonta, vaihe 2 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Rönkölänkangas kivikautisen asuinpaikan kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Virastotalo Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Virastotalo Kaupunkiarkeologinen seuranta ja hirsikehikon R19 pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Ylikiiminki Rokkarannantie kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Asemakatu 12 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kaijonranta sotahistoriallinen inventointi ja koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Linnansaari Oulun linnan eteläisen vallin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vanha Paloasema Hirsikehikon esiin kaivaminen ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Ylikiiminki Osainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Hallituskatu Katutöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Haukipudas Hiidenkangas Kivikautisen asuinpaikan kartoitus- ja pintapoimintatutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kauppatori Kunnallisteknisten kaivutöiden tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kiiminkijokivarsi kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Otto Karhin puisto Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Pakkahuoneenkatu Katutöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Torikatu 12 Maanalaisten liiketilojen rakennustöissä kaivamatta jääneen ajoluiskan kaivun valvonta. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Turkansaaren markkinapaikka, koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Yli-Ii Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Aleksanterinkatu 15 (I-6-3) kaupunkiarkeologinen koekaivaus piha-alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Isokatu 11 (I-28-1) Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kauppurienkatu 5 (I-6-6) Arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan yleisökaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Oulunsuun Kastelli Oletetun keskiaikaisen linnanpaikan maaperäkairaus
 2010 Tahkokangas Rautakautisen röykkiöalueen kartoitus ja lähialueiden koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Turkansaaren kirkko Historiallisen ajan arkeologinen tutkimus- ja pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Turkansaari Keskiaikaisen markkinapaikan kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Haukiputaan Jokikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2.-24.5.2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Keskustan seurakuntatalon tontti (Isokadun ja Asemakadun kulma, 30/115) Srk-talon uusimiseen liittyvät koetutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kierikinkangas liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Länsikulma (Pakkahuoneenkatu 9) Pihan kunnostustöiden arkeologinen valvonta ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Metsokangas (Pyöriäsuo) Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Oulu Pohjois-Suomen messujen tontti / Ojakatu 2 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Pikisaari Varhaisteollisen kohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Rotuaari Kävelykadun kunnostustöiden ja esiintymislavan siirron arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 SRK-talon tontti, Isokatu 17/Asemakatu 6 POISTETTAVA TUPLATIETUE Tontin 1-30-115 koekaivaus 6.-15.2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Tahkokangas Rautakautisen röykkiökohteen kaivaus syyskesällä 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Hallituskatu välillä Uusikatu - Mäkelininkatu Vesijohtosiirtojen konekaivun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Hangaskangas E Asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kierikinkangas Yleisökaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Otto Karhin puisto Kaapelikaivaustyömaan arkeologinen valvonta 17. - 18.9. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Oulu Pakkahuoneenkatu 9b Kaupunkiarkeologinen valvonta 25. syyskuuta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Snellmaninpuisto Kaapelointitöiden konekaivun arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kauppurienkatu 9 (Pallas-kortteli, 1/16/2-3) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Lyseon lukion piha (1/11/1) Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Otto Karhin puisto, Arinan kahvilapaviljongin paikka Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Otto Karhin puisto, Kivisydän Kallioparkin rakentamiseen liittyvä kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 As. Oy Meriseppä / Torikatu 25 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hangaskangas E Kivi- ja pronssikautisen asuinpaikan osan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja tietueeseen on liitetty kuvia
 2014 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Otto Karhin puisto Kaapeli- ja viemärikaivantojen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Oulu Ylikiimingin kirkon piha-alueen maalämpötöiden arkeologinen valvonta 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Ainolanpuisto Kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hallituskatu, Rantakatu, Kaarlenväylä, Autorannan parkkialue ja Kaupunginojan suun puisto Katutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Otto Karhin puisto Kaapeli- ja viemärikaivantojen arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 As Oy Oulun Liiketalon tontti 1-16-6/Torikatu 7-9, Pakkahuoneenkatu 10 Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Asemakatu ja Mäkelininkatu Kadunrakennustöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kuusisaari Pikiruukin alueen koekaivaus ja konekaivun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Lyseon lukion piha Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 OULU. Kajaaninkatu 7-9 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Rekikylä Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 TUPLA As Oy Oulun Liiketalon tontti 1-16-6/Torikatu 7-9, Pakkahuoneenkatu 10 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kierikinkangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen yleisökaivaus
 2017 Turkansaari
 2018 Albertinkatu-Kirkkokatu Arkeologinen valvonta
 2018 Isokatu 5 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus
 2018 Mannerheiminpuisto Koekaivaus ja valvonta
 2018 Oulun linna Arkeologinen valvonta
 2018 Pakkahuoneenkatu Arkeologinen valvonta
 2019 Alakyläntie välillä Linnanmaantie-Syynimaanväylä sotahistoriallisetn kuoppajäännösten arkeologinen inventointi
 2019 Hallituskatu 1 Hotelli Radisson Blun pysäköintialueen koekaivaus
 2019 Hallituskatu 1, Hahtiperän hylky hotelli Radisson Blun pysäköintialueen arkeologinen kaivaus
 2019 Heikinkatu 8-10 Kaapelikaivutöiden arkeologinen valvonta
 2020 Oulu Jääli Näppärinkangas. Asemakaavan laajennusalueen arkeologinen tarkkuusinventointi.
 2020 Oulu Kirkkokatu.Katutöiden arkeologinen valvonta välillä Saaristokatu-Sepänkatu 11.5-15.7.2020. Arkeologinen valvonta. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Oulu Snellmaninpuisto, kaupunkiarkeologinen kaivaus 8.9-5.10.2020 Kaupunkiarkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Oulu Snellmaninpuisto. Kaupunkiarkeologinen koekaivaus 2020.
 2020 Oulu, Kajaaninkatu välillä Isokatu-Lävistäjä (Uusikatu). Kaupunkiarkeologinen koekaivaus 2020. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Oulun Lyseon liikuntasali Koekaivaus 2020 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Poikainlammit-Karhusuon ennallistamisalueen arkeologinen inventointi 2020
 2020 Sofia Maria -hylky Tarkastussukellus
 2020 Yli-Ii Saarikoski arkeologinen valvonta
 2021 Arkeologinen tutkimus ja opetuskaivaus muinaisjäännöksellä Peurasuo (564010048)
 2021 Kajaaninkatu 14 ja Uusikatu 14 Arkeologinen valvonta
 2021 Kajaaninkatu välillä Isokatu Lävistäjä/Uusikatu arkeologinen kaivaus ja valvonta
 2021 Kierikinkangas. Yleisökaivaus 2021.
 2021 Kirkkokatu 2a, kaupungintalo Arkeologinen valvonta
 2021 Koekaivaus Pikisaaren ruukin alueella
 2021 OULU Oulunsalon Varjakka (1000038081) Historiallisen ajan sahayhteisön asuinpaikan kartoitus ja koekaivaukset 2018, 2019 ja 2021
 2021 OULU, Arkeologinen kaivaus ja valvonta Kajaaninkadulla välillä Isokatu-Lävistäjä/Uusikatu
 2021 Oulu, Torikatu 7
 2022 Kierikinkangas yleisökaivaus
 2022 Luotsiasemantien perusparannus Kurtinhaudan kalasataman rakenteiden inventointi suunnittelualueella
 2022 Lyseon liikuntasali ja lisärakennus arkeologinen valvonta ja koekaivaus
 2022 Lyseon liikuntasali. Arkeologinen kaivaus ja valvonta 2.8-17.8.2022. Arkeologinen kaivaus ja valvonta.
 2022 Oulu, Yli-Ii Kynkäänsuo Tuuli- ja aurinkovoimapuistoalueen ja sähkönsiirtoreittien arkeologinen inventointi
 2022 Oulun Lyseon lukio sisätilat Arkeologinen valvonta, koekaivaus ja kaivaus
 2022 Oulun vanha asemakaava-alue. Uusikatu 19 (kortteli 5, tontti 2) arkeologinen koekaivaus
 2022 Oulunsalon osayleiskaava-alue
 2022 Sanginjoen luonnonsuojelualueen arkeologinen kulttuuriperintöinventointi
 2022 Suthovi ja Rekikylä valvonta
 2023 Kotaselkä, tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi
 2023 Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan arkeologinen inventointi jokivarsien historialliset asuinpaikat
 2023 Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan arkeologinen inventointi, muuttuvan maankäytön alueet
 2023 Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan arkeologinen inventointi, vanhastaan tunnetut kohteet
 2023 Sanginkangas E arkeologinen koekaivaus
 2023 Ylikiiminki; Rekikylä, Suthovi ja Tammela - arkeologinen valvontatutkimus
Pudasjärvi
 1986 64 SIIKALAMPI kaivaus/ asuinpaikka
 1986 Varisnokka kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1987 Varisnokka kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1993 76 AURALA koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 76 AURALA kaivaus/ asuinpaikka
 1994 81 AURALANKANGAS kaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä
 1998 HETEKYLÄ, RUUNAHARJU kaivaus/ asuinpaikka
 1998 Pudasjärvi inventointi
 2002 RomeTölväs, Syötekangas SW ja Teerisuo Kartoitus ja näytteiden otto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Puhosjärvi Kaava-alueen inventointi
 2006 Iso-Syöte luontotyyppi-inventoinnin yhteydessä tulleita muinaisjäännöshavaintoja liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Pudasjärven Kollajan allasalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Pudasjärven pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Iijoki- ja Livojokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Livojokivarsi Osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Pudasjärvi etelä- ja länsiosat kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Syötteen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Latva-Kouvan YSA-alueen pihapiiri kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pudasjärvi Tolpanvaara-Jylhänvaara tuulipuiston muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Pudasjärvi, Parsiaismaa 2016 Kaivaus, Oulun yliopisto, liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Siuruanjoki välillä Ritvanojansuu – Yli-Tannila Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Kivarin ja Pärjänsuon tuulivoimahanke
 2022 Liekokylä tuulipuiston hankealueen arkeologinen inventointi
 2023 Aittovaara tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi
Pyhäjoki
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja
 1997 Pyhäjoen kunta inventointi
 2013 Pyhäjoki, Hanhikivi Meriläjitysalueen vedenalainen inventointi Pyhäjoki, Hanhikivi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Pyhäjoki, Karhunnevankankaan tuulipuistohankeen arkeologinen täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Veteläräme Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Maukarinkangas Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2017 Parhalahti Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2017 Pirttikoski Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2021 Kaivaus muinaisjäännöksellä Hopiokallio (625010020)
 2022 Pyhäjoki Peuraräme arkeologinen inventointi 2022
 2023 Leivinnevan aurinkovoimahanke
Pyhäjärvi
 1995 Oulainen inventointi
 2001 Pyhäjärvi Matkailuhankkeisiin liittyvien muinaisjäännösten inventointi
 2011 Pirttisaari (Pyhäjärven Natura-alue) kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vuohtomäki tuulivoimapuiston yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Pyhäjärvi Murtomäen tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 2014 Tuulivoimapuiston, voimajohtolinjauksen ja sähköaseman selvitysalue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hautakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen arkeologinen inventointi
 2021 Leppämäki tuulivoimahankealueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Pyhäjärvi 2022, Uposen tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
Pyhäntä
 1996 Pyhäntä inventointi
 2012 Pyhännän Tavastkengän vesi- ja sähköjohtolinjausten arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Pyhäntä Periojantien varren asemakaavan arkeologinen inventointi 2016 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kirjavaniemi - Matkarämeet Voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi
 2022 Pilpankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2022 Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Tavastkengän osayleiskaavan arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Raahe
 1986 SALOINEN, JYLHÄNHARJU kaivaus/ jätinkirkko
 1987 PIRTTIHAUDANKANGAS kaivaus/ jätinkirkko liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1988 Saloinen, Kirkkoluoto Koekaivaus
 1990 SALOINEN, PIEHINKI TERVAKANGAS kaivaus/ röykkiöalue
 1991 PALONKYLÄ, KETTUKANGAS kartoitus/ asuinpaikka
 1991 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ kalmisto
 1992 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1992 Ventusnevan - Pyhäkosken voimalinja
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 1993 SALOINEN, TERVAKANGAS kaivaus/ kalmisto
 1994 RANTASEN- JA SAARELANJÄRVI
 1996 KETTUKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 Pattijoki, kunnan alue inventointi
 1999 Kettukangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Pattijoki Ylipää Kastelli Esihistoriallisen muinaisjäännösalueen kartoitus ja näytteiden otto
 2001 Pattijoki Ylipää Kastelli Jätinkirkon ja asuinpaikan kartoitus ja näytteenotto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2001 Pohjanmaan vanha rantatie Tieleikkauksen dokumentointi
 2001 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2003 Petäjäniemenmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Rantakatu 22 (2/5/2) Perustusten kaivamisen arkeologinen valvonta
 2006 Laivakangas inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Juusolan Pirttikankaan ja Pirttihaudankankaan väli Röykkiökohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kauniinmetsänkangas E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kauniinmetsänniitty 1 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Koulukatu 2, As Oy Raahen Merikulma Ulkorakennuksen perustusten kaivutöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Laivakangas hanke 1 kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia ja koekaivauksia liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Pirttihauta 1 ja 2 Kivikautisen asuinpaikan ja tervahaudan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Laivakankaan kaivospiirialue Hankealueen täydennysinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Laivalanhietikko Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Laivakangas Muinaisjäännösten merkintä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kauppakatu 30/Brahenkatu 7 (tontti 4-14-13) Kulttuurikerroksen kairaustutkimuksen arkeologinen seuranta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Voimansiirtojohtoreitin arkeologinen inventointi Raahen ja Vihannin välillä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Haapajärvi, Ketunperä, Rautionmäki, Piehingin Sarvakangas ja Ylipää tuulipuistot liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Raahe Haapajärvi, Ketunperä, Rautionmäki, Piehingin Sarvakangas ja Ylipää Tuulipuistohankealueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Raahen itäiset tuulivoimapuistot Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kauppakatu 35 kaupunkiarkeologisen kohteen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kopsa tuulivoimapuiston laajennusosan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Laivakangas-Lankasenkangas jätevesien purkuputken linjauksen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Laivakankaan kultakaivoksen jätevesien purkuputken alueen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Mattilanperä-Kopsa tiesuunnitelma-alueen tarkastaminen maatiellä 18565 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Pekkatori Maaperäkairauksen valvonta ja kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Cortenkatu 7) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Kauppakatu 35) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2012 Raahen vanha asemakaava-alue (Rantakatu 20) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2013 Pekkatori Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pekkatori Kaupunkiarkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pirttihaudankangas 4-8 Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Raahen vanha asemakaava-alue (Rantakatu 26) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Raahen eteläinen ranta-alue Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2018 Pitkäkari – Pikkulahti Asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi
 2020 Raahen vanha asemakaava-alue (Kauppakatu 18a) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2022 Raahe Lumijärvi arkeologinen inventointi 2022
 2022 Raahe SSAB:n tehtaan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2022
 2022 Raahe Velkaperän sähköaseman arkeologinen inventointi
 2023 Nikkarinkaarron tuulivoimahankkeen laajennus
Reisjärvi
 1991 Reisjärven kunta inventointi
 2008 Etelä-Sydänmaan arkeologinen inventointi 2008 - Reisjärvi ja Pihtipudas Etelä-Sydänmaa FI1000011 ja Harjuntakasen luonnonsuojelualue FI100065
 2011 Kumpuniemen asemakaava. Valkeisjärven, Syväjärven ja Tielammen ranta-asemakaava. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2023 Valkeisjärvi - Reisjärvi 110 kV voimajohtoreitin arkeologinen inventointi
Sievi
 1992 SIEVINHARJU
 1999 Maasydän leirintäalue Pyyntikuopan kaivaus ja konstruktio sekä alueen kartoitus
 2009 Sievi Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Sievin asemanseutu–kirkonkylä ja haja-asutusalueet Siirtoviemärin linjauksen ja jätevesiviemäröinnin suunnittelualueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Maasydänjärven alue perusinventointi ja kuoppakohteiden koekaivaus
 2013 Jakostenkallio Tuulivoimalahankkeen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Sievi, Vääräjoki Rautatiesillan linjauksen ja sen vaikutusalueen arkeologinen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sievi, Puutikankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 SIEVI, Kiurunkangas Kivi- tai varhaismetallikautisen sekä rautakautisen asuinpaikan kaivaus. Arkeologinen kaivaus
 2020 Kiurunkangas kaivaus 2020
 2022 Kortejärvi, Kalapirtinniemi
 2022 Malakakankaan tuulivoimapuistoalueen arkeologinen inventointi
 2022 SIEVI, Kiurunkangas (1000034214), Oulun yliopiston opetuskaivaus 2022
 2023 Malakankankaan tuulivoimapuistoalueen arkeologinen täydennysinventointi
Siikajoki
 1986 YLIPÄÄ, PAPINKANGAS kaivaus/ rakkakuoppa
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 1997 Ruukki inventointi
 1999 Ruukki (Siikajoki) Hirvineva Osa-alueinventointi
 2000 Kirkonkylä Taistelupaikan inventointi
 2002 Ruukki Linnankangas Jätinkirkon kartoitus ja sen ympäristön koekaivaus
 2010 Siikajoen Saarikosken, Ruukin Asemanseudun sekä Jokivarren osayleiskaava-alueet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Rutelo rautakautisen löytöpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Siikajoki Kaustanlahti–Ruukki-voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Siikajoki Vartinojan tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Isoneva ja Vartinoja tuulivoimapuistojen ja voimalinjan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 2013 Siikajoki Revonlahden tuulipuiston muinaisjäännösinventointi Käsittää Siikajoen Kangastuulen, Karhukankaan ja Navettakankaan tuulipuistojen hankealueet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Siikajoki Rutelo SJR-15. Myöhäisrautakautisen asuinpaikan kaivaus syksyllä 2015 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Siikajoki, koekuopitus muinaisjäännöksillä Kivimaankangas 1 ja Turusensaari liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2023 Ruukin liikennepaikan suunnittelualueen arkeologinen inventointi
Siikalatva
 1986 Launolankylä, Puolivälinkangas Tervahaudan kaivaus
 1986 LAUNOLANKYLÄ, PUOLIVÄLINKANGAS
 1996 Kestilä inventointi
 1996 Piippola inventointi
 1996 Pulkkila inventointi
 1997 Rantsila inventointi
 2012 Koskenkankaan kivikautisen asuinpaikan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Siikalatva. Pulkkila - osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Pekansaari Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulipuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kestilän kirkonkylä Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2017 Kestilän Kokkoneva Voimalinjan arkeologinen inventointi
 2018 Toivola–Hautala Kaapelireitin arkeologinen inventointi
 2020 Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan arkeologinen inventointi
 2021 Jaakonniva arkeologinen valvonta
 2021 SIIKALATVA, tarkkuusinventointi muinaisjäännöksellä Jaakonniva (682010056)
 2021 Tuohimaan asemakaavan arkeologinen inventointi
 2021 Uljuan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2023 Honkakangas tuulipuiston hankealueen ja voimajohtolinjojen arkeologinen inventointi
 2023 Kivinevan tuulivoimapuistoalueen ja sähkönsiirtoreitin arkeologinen inventointi
Taivalkoski
 1988 ATSINKI 2 kaivaus/ asuinpaikka
 1989 ATSINKI 2 kaivaus/ asuinpaikka
 1993 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1994 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1995 37 TERVANIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Taivalkoski Perusinventointi
 2002 Jokijärven alue esihistoriallisten kohteiden kaivaus
 2003 Alasaari Lummelampi W ja Uittoniemen salmi Varhaismetallikautisten asuinpaikkojen kaivaus
 2004 Jokijärvi Alasaari Lummelampi Kivikautisen/varhaismetallikautisen asuinpaikan ja raudanvalmistuspaikan kaivaus
 2009 Taivalkoski itäinen alue kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Taivalkoski läntinen alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Taivalkosken kunta Kenttäratakohteiden inventointi
 2010 Taivalkosken pohjoisosa kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Taivalkosken itä- ja lounaisosat kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 2013 Taivalkoski keskustan yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Tyrnävä
 1997 TARKISTETTAVA
 1997 Tyrnävä inventointi
 2000 Tyrnävä Perusinventointi
 2004 Tyrnävä Kaava-alueen inventointi
 2006 Murro ja Ojala kaava-alueen inventointi
 2010 Markkuu, Ängerlevä ja Jokisilta kylien osayleiskaavan arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Utajärvi
 1987 TARKISTETTAVA inventointi
 2000 Yli-Uutos Ylilampi Tulva-allasalueen inventointi
 2008 Sotkajärvi-Alakylä ja Roinila kaava-alueiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Ahmasjärvi Viemäröintisuunnitelman linjauksen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Oulujoen varsi (keskustaajama - Vaalan raja) Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kurimon ruukki tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2020 Ponteman tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2022 Kurimon ruukin alueen arkeologinen kulttuuriperintöinventointi
 2022 Sotkajärvi - Alakylä osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2022 Tarkkuusinventointi Roinila, Vaarala ja Sorsasaari
 2023 Keisarintie Välisuo ja Orikangas 1 - Muinaisjäännöskohteiden tarkkuusinventointi
Vaala
 1989 Manamansalo, Kirkkoranta ja Vanha hautausmaa Kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaus
 1989 TARKISTETTAVA
 1991 Manamansalo, Kirkkoranta ja Vanha hautausmaa Hautausmaan kaivaus ja koekaivaus
 1992 NISKA, SIIRAKANGAS koekaivaus/ pyyntikuoppajärjestelmä
 1999 Kökkölä Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Puhakka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Kaitainen Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Niemelänniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Sillankorva Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Askolankangas kuoppajäännöksen koekaivaus ja kuoppien kartoitus
 2007 Aho Kuoppajäännösalueen kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Askolankangas Pyyntikuoppa-alueen täydennyskartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Perttula Koekaivaus
 2021 Nuojua Arkeologinen inventointi ratasuunnitelma-alueella
 2021 Painuan kanavan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi
 2022 Kääriänoja 1 ja 2. Tervahautojen arkeologinen kaivaus.
 2022 Uiton asemakaava-alue
 2023 Pyöriäsuo Rautakautisen polttohaudan arkeologinen kaivaus
Ylivieska
 2008 Ylivieskan kaupunki Ylivieskan keskustan osayleiskaava 2030 Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Niemelänkylän osayleiskaavan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Ylivieska. Vähäkankaan osayleiskaavan arkeologinen inventointi Ylivieska Vähäkankaan osayleiskaava-alueen sekä Kalajoen kulttuurimaisemanalue. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Urakkaneva Tuulivoimapuistoalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Hamarin asemakaava-alueen arkeologinen koetutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Urakkanevan tuulivoimapuiston täydennysinventointi
 2021 Teikkoperä arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Ylivieskan vanhan kirkon paikka Koekaivaus, arkeologinen valvonta ja hautakaivaus
 2022 Pajukoski II tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen täydennysinventointi
 2022 Vasamannevan tuulivoimapuistonalueen arkeologinen inventointi
 2023 Ylivieska, Hannunpuhto, arkeologinen tarkkuusinventointi.
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste