Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
på svenska  
   
 

ARKEOLOGISET KOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  kohteet maakunnittain
  kohteet vastuumuseoittain
  kohteet ELY-keskuksittain
   
 

Ohjeita tietojen hakuun

 
Kun haet arkeologisia kohteita, hakua kannattaa rajoittaa hakuehdoilla. Voit esimerkiksi valita hakuun vain tietynlajiset kohteet raksittamalla yhden tai useamman vaihtoehdon sivun vasemmanreunan yläosassa olevasta luettelosta. Lisäksi hakua voi rajoittaa muilla valinnoilla. Näihin hakuvalintoihin on lyhyet ohjeet lajien selitteiden jälkeen.
 
kiinteä muinaisjäännös
Kohde on muinaismuistolain (295/1963) tarkoittama arkeologinen jäännös. Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen on kiellettyäilman lain mukaista lupaa. Myös yli sata vuotta sitten uponneiden alusten hylyt kuuluvat muinaismuistolain rauhoituksen piiriin.
 
mahdollinen muinaisjäännös
Kohde on käytettävissäolevien tietojen (esim. arkistolähteet, esiselvitykset tai ilmoitukset) perusteella mahdollisesti kiinteä muinaisjäännös, mutta luotettava määrittely edellyttäälisäselvityksiätai paikalla käyntiä.
 
muu kulttuuriperintökohde
Kohde ei ole muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös, mutta sen säilyttäminen on perusteltua historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia. Muihin arkeologisiin kulttuuriperintökohteisiin sisältyy pääasiassa 1800-luvulle ja 1900-luvun alkuun ajoittuvia jäännöksiä. Kulttuuriperintökohteita voivat olla muun muassa arkeologisina kohteina hyvin säilyneet merkittävimmät käytössäolevat historialliset tiet, toisen maailmansodan aikaiset sotahistorialliset kohteet (esim. Salpalinja) ja alle sata vuotta sitten uponneiden alusten hylyt. Kulttuuriperintökohteita ovat myös edelleen asutut ja hyvin säilyneet historiallisen ajan kylänpaikat, jos ne eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia. Muita kulttuuriperintökohteita voidaan esittääsäilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä.
 
löytöpaikka
Yhden tai useamman esineen löytöpaikka. Paikalta ei ole tiedossa kiinteäämuinaisjäännöstätai muuta arkeologista jäännöstä. Tähän ryhmään kuuluvat muinaismuistolain mukaiset irtaimet muinaisesineet.
 
luonnonmuodostuma
Kohde on ilmoitettu arkeologisena jäännöksenä, mutta on tarkastuksen tai muun tiedon perusteella todettu luonnon prosessien tuotteeksi. Tavallisimpia ihmisen toimintaan liitettyjäluonnonmuodostumia ovat erilaiset geologiset muodostumat kuten muinaiset rantamuodostumat (pirunpellot) ja luolat.
 
poistettu kiinteä muinaisjäännös (ei rauhoitettu)
Kohde on todettu kiinteäksi muinaisjäännökseksi, mutta on sen jälkeen kokonaan tuhoutunut tai tutkittu. Kohde ei ole enää rauhoitettu muinaismuistolain perusteella.
 
muu kohde
Kohde ei sisälly mihinkään edellisistä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi viime vuosikymmeniltäperäisin olevat merkinnät tai rakenteet kuten kalliohakkaukset tai hylätyt betonirakenteet. Muihin kohteisiin luetaan myös muinaisjäännöksiätietoisesti jäljittelevät merkinnät kuten kalliomaalausväärennökset
 
kunta
Jos haluat kohdistaa haun koko Suomen sijasta johonkin tiettyyn kuntaan, valitse valikosta oikea kunta. Kuntamuutokset päivittyvät listaan vuosittain helmikuun aikana. Valikossa on myös vaihtoehdot "ei kuntatietoa", "monta kuntaa" ja "ulkomaat".
 
Voit hakea tämän valikon avulla kohteet, jotka ovat olleet jonkin tietyn, jo lakkautetun kunnan alueella. Kuntamuutostilanteissa lakkautettavat kunnat siirtyvät tähän valikkoon. Tämävalikko ei kuitenkaan ota huomioon vanhojen kuntien mahdollisesti useita erilaisia rajavaiheita.
 
tyyppi
Jokaista kohdetta kuvataan lyhyesti yhdellätai useammalla tyyppitiedolla. Tyyppivalikosta voi valita yhden tyypin kerrallaan. Kun jokin tyyppi on valittu, kyseiseen tyyppiin liittyvät tarkenteet avautuvat valittavaksi kohtaan tyypin tarkenne.
 
ajoitus
Jokaisella kohteella on ajoitustietona yksi tai useampi karkeasti määritetty aikaperiodi. Valinta "kaikki esihistorialliset" ottaa mukaan kohteet, joiden ajoitus on esihistoriallinen, kivikautinen, varhaismetallikautinen, pronssikautinen tai rautakautinen ja valinta "kaikki historialliset" ne kohteet, joiden ajoitus on historiallinen, keskiaikainen tai moderni
 
vedenalainen kohde
Valitsemalla "kyllä", saat hakutulokseen ne kohteet, jotka ovat pääosin veden alla (yleensäalusten hylkyjä, mutta myös muita vedenalaisia rakenteita). Valitsemalla "ei", saat hakutulokseen maalla olevat arkeologiset kohteet.
 
kohdenimi
Kohdenimi-haussa voit hakea sellaisella nimellätai nimen osalla, jota tässärekisterissäon käytetty kohteen nimenä. Nimihakuun voi kirjoittaa nimen tai sen osan. Jos merkkijonon eteen tai perään lisää%-merkin haku löytääkaikki merkkijonon sisältävät kohdenimet. Esimerkki: Helsingissänimihaku "Tuomarin" tuo 3 hakutulosta, mutta haku "%Tuomarin" 8 hakutulosta.
 
kohdetunnus
Jokaisella arkeologisella kohteella on oma rekisteritunnus. Jos kohteen tunnus on tiedossasi, voit tässähakukentässähakea sen perusteella. Tunnus on syötettäväkenttään kokonaisena. Tunnuksissa on onn käytössäkahta muotoa - ennen vuotta 2003 tallennettujen kohteiden tunnus on muodostettu kuntanumeron, lajinumeron ja kuntakohtaisesti juoksevan kohdenumeron mukaan ja siinäon yhdeksän numeroa (muotoa 183010007). Vuodesta 2003 alkaen on käytetty ns. miljoonatunnusta, joka on valtakunnallisesti juokseva ja sisältää kymmenen numeroa (muotoa 1000000001).
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste