KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 243 hanketta
hakuehto: Etelä-Karjalan museo
 
Imatra
 1999 Imatra Kuurmanpohja Perusinventointi      
 2010 Vuoksen ranta-alueet ja Imatran koskiuoma Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi ja kalliohakkausten dokumentointi      
 2012 Ukonniemen tienoon muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pässiniemi      
 2017 Siitola kestikievari muinaisjäännöksen arkistoinventointi ja tarkastus      
 2019 Imatrankoski–Räikkölä 110 kV voimajohtolinja arkeologinen inventointi      
 2019 Siitolan historiallisen ajan kylänpaikka, tonttimaa 1 tarkkuusinventointi      
Lappeenranta
 1985 Ahvensaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1985 Linnoitus Tutkimuskaivaus      
 1986 Linnoitus Tutkimuskaivaus      
 1988 Jänhiälä Päivälä röykkiön kaivaus      
 1988 Linnoitus, Markkinaranta Markkinarannan kaivaus      
 1993 Muinais-Saimaa      
 1997 Kauskila Kappelinmäki rautakautisen kalmiston koekaivaus      
 1998 Joutseno inventointi      
 1998 Lappeenranta inventointi      
 1998 Rutola, Etu-Muntero 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Joutseno Kuurmanpohja      
 1999 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2000 Joutseno      
 2000 Joutseno Hiekkasilta hiekkakuoppa Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Joutseno Kuurmanpohja-Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Joutseno Rauha-Tiuruniemi Kaava-alueen inventointi      
 2000 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2000 Kuurmanpohja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Linnoitus Ihmisluiden talteenotto vallien esiinkaivuutyömaalla      
 2000 Rakuunamäki, Pallon hautausmaa Hautojen dokumentointi rakennustyömaalla      
 2001 Kauskila Kappelinmäki Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston koekaivaus      
 2001 Lappeenranta Rautakauden ja keskiajan kohteiden inventointi      
 2001 Mujasniemi Historiallisen ajan viljelysröykkiöiden tutkimus      
 2002 Kauskila Ristiretkiajan–historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2002 Linnoituksen länsirinne Koekaivaus      
 2002 Ylämaan perusinventointi      
 2003 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan – historiallisen ajan ruumiskalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2003 Linnoitus Tutkimuskaivaukset linnoituksen länsirinteellä      
 2003 Vanha asemakaava-alue (linnoitus) Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2004 Hujakkala Lumpeisenoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Kauskilan Kappelinmäki Kalmiston ja kirkonpaikan kaivaus      
 2004 Lahnajärvi Pahaoja Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Rutola Etu-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2005 Kauskilan Kappelinmäki Ristiretkiajan-historiallisen ajan ruumiskalmiston kaivaus      
 2005 Linnoitus ja vanhan kaupungin alue Dokumentointi      
 2005 Partala Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Ruoholammen itäranta, Ruoholampi II -asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 2005 Ruohosaari osayleiskaava-alueen inventointi      
 2006 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Huhtiniemi Kaivaus      
 2006 Mikonsaari kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Ruoholampi 3 -asemakaava-alue inventointi      
 2006 Rutola Lapatonniemi asemakaava-alue inventointi      
 2007 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Huhtiniemi ja 6-tien varsi Joukkohautojen etsiminen koekaivauksin      
 2007 Linnoitus, Lappeen vanhan kirkon paikka Viemärikaivaustyön arkeologinen valvonta ja hautausmaan kaivaus      
 2007 Linnoitus, rakennus 1A Rakennusjäännösten kaivaus ja dokumentointi      
 2007 Pallon ortodoksinen hautausmaa Koekaivaus Taipalsaarentien kiertoliittymän suunnittelualueella      
 2007 Ruoholampi IV asemakaava-alue Märkälä      
 2008 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2008 Huhtiniemi Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2008 Joutseno Saarenoja 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Linnoitus, rakennus 1A Arkeologiset kaivaukset      
 2009 Etu- ja Taka-Muntero kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Huhtiniemi arkeologinen kaivaus      
 2009 Joutseno Kuurmanpohja Monnonmäki/Saarenoja 2      
 2009 Joutseno Mielikonoja kivikautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2009 Joutseno Muilamäki kivikautisen asuinpaikan koekuopitus      
 2009 Karhusaaren hylky Dendrokronologisten ajoitusnäytteiden ottaminen      
 2009 Linnoitus, Pokrovanaukio viemäröintitöiden arkeologinen valvonta      
 2009 Linnoitus, rakennus 1A Historiallisen ajan rakennuksen sisäosan kaivaus      
 2009 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Lappeenranta Joutseno Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2010 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2011 Hyötiönsaari, Marjolan eteläpuolinen alue arkeologinen inventointi      
 2011 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Etu- ja Takamuntero kivikautisen asuinpaikan länsiosan koekaivaus      
 2012 Haapajärvi Historiallisen ajan vene- ja katiskajäännösten dokumentointi      
 2012 Lappeenrannan keskustaajama osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi      
 2012 Lappeenranta (ent. Joutseno) Saarenoja 2 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Lappeenranta Munteron länsiosa Kaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Linnoitus Koekaivaus ns. Kannas-keskuksen rakennuspaikalla      
 2012 Murheistenranta Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Rauhan sataman asemakaavamuutosalueen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2013 Etu- ja Taka-Muntero Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2013 Lappeenranta Laihianranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2013 Linnoitus, kesäteatteri Katoksen perustusten konekaivun valvonta      
 2013 Partala (Partala) Historiallisen kylänpaikan koekaivaus      
 2013 Tervastenranta Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Anola 3 Muinaisjäännösalueen tarkastus      
 2015 Anola 3 I maailmansodan aikaisen varustuksen kartoitus      
 2015 Marian aukio Kirkon ympäristössä tapahtuvien kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Saarenoja-Muilamäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus.      
 2017 Kukkola Toisen maailmansodan aikaisen puolustusvarustuksen arkeologinen kartoitus      
 2017 Lappeenranta keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueet 2 ja 3, uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pajarila Kettukallio suunniteltu louhinta-alue muinaisjäännösinventointi      
 2017 Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluee muinaisjäännösinventointi      
 2017 Saarenoja-Muilamäki      
 2018 Keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueen 2 ja 3 uudet laajennusalueet muinaisjäännösinventointi      
 2018 Kourula kiinteistön 405-418-6-4 muinaisjäännösinventointi      
 2018 Linnoitus Komendantin talo arkeologinen valvonta      
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo lämpöpumpun kaivu arkeologinen valvonta      
 2018 Linnoitus Ratsuväkimuseo mukulakiveyksen kaivu arkeologinen valvonta      
 2018 Maantie 3864 Sipari-Pulsa parantamisalue muinaisjäännösinventointi      
 2019 Hiekkasilta-hiekkakuoppa, varhaismesoliittinen asuinpaikka arkeologinen kaivaus      
 2019 Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue maakaapeleiden asentamisen maankaivamistyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus Kehruuhuone maankaivutyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus Muonamakasiini maakaapelikaivun arkeologinen valvonta      
 2019 Lappeenrannan linnoitus, Kehruuhuoneenkuja 6 maankaivamistyön arkeologinen valvonta      
 2019 Lauritsala ratapiha ja Harapainen varustukset arkeologinen tarkkuusinventontointi      
 2019 linnoitus Kristiinankatu 11 valokuitukaapelikaivannon konekaivun arkeologinen valvonta      
Lemi
 2000 Huttula Osa-alueinventointi      
 2005 Lemi Kunnan perusinventointi      
 2005 osa-alue inventointi      
 2005 Pienten järvien alue      
 2017 Kivijärven rantaosayleiskaavan muutosalueet muinaisjäännösinventonti      
 2019 Läänmäki länsiosa ensimmäisen maailmasodan varustusten kartoitus      
 2019 Mustamäen kaivosalue tarkkuusinventointi      
Luumäki
 1990 Kurvila Aumanpohjan kaivaus      
 1998 Kontula Hietaranta kivikautisen asuinpaikkan kaivaus      
 1999 Inkilä Kalmaniemi II Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus      
 1999 Luumäki Hietaranta, Rusanen ja Kontula T Kivikautisen asuinpaikan kaivaus ja kivikautisten leiripaikkojen koekaivaukset      
 1999 Saares Ievasvuori Kalliomaalauksen ympäristön kaivaus      
 2000 Suo-Anttila Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Mustaniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Mustanniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Suo-Anttila Mustaniemi Varhaiskivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Suo-Anttila Männikkömäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Suo-Anttila Niitniemi 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Luumäki muinaisjäännösinventointi 2005 (-2007)      
 2005 Suo-Anttila Reijonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Ontela kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Taavetin linnoitus Pietarin kivikilpi -hanke      
 2015 Taavetin linnoitus Maakaapelin kaivun arkeologinen valvonta      
 2016 Taavetin linnoitus Frisbeegolf-radan rakentamiseen liittyvä arkeologinen valvonta      
 2017 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Taavetti-Perälä      
 2018 Taavetin linnoitus paloaseman tontti muinaisjäännösselvitys      
 2018 Taavetin linnoitus uuden paloaseman tontti      
 2019 Taavetin linnoitus jalkapallokenttä koekaivaus      
Parikkala
 1993 Muinais-Saimaa      
 1994 Parikkala inventointi      
 1995 Papinniemi, Kirkkokallio Historiallisen ajan kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus      
 1995 Parikkala inventointi 1994-1995      
 1995 Saari inventointi      
 1996 Papinniemi Kirkon- ja asuinpaikan koekaivaus      
 1996 Saari inventointi      
 1996 Uukuniemi inventointi      
 1997 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 1998 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan ja kalmiston kaivaus      
 1999 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2000 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2001 Koukunniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Papinniemi Ortodoksisen kylänpaikan kaivaus      
 2002 Papinniemen ortodoksikalmisto Kaivaus      
 2003 Uukuniemen kirkonkylä Historiallisen ajan asutuksen arkeologinen inventointi      
 2003 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus      
 2004 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Ortodoksikylän kaivaus      
 2005 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Arkeologiset kaivaukset      
 2006 Uukuniemen Papinniemen autiokylä Kaivaus      
 2007 Uukuniemen Papinniemi Kylänpaikan arkeologinen kaivaus      
 2008 Parikkala Saaren ja Uukuniemen eteläosan rantaosayleiskaava-alueet      
 2008 Uukuniemi–Kesälahti Vesihuoltolinjan tarkkuusinventointi      
 2012 Parikkalan Uukuniemen yleiskaava-alueen inventointi      
 2013 Parikkala Joukio Salmela Kalmanpelto Vesi- ja viemärilinjan kaivun valvonta mahdollisen ruumiskalmiston kohdalla      
 2013 Parikkala Kolmikanta ja Koirniemi osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2014 Rajaniemi A Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
Rautjärvi
 1982 Miettilä Venäläisten 1790-luvun kasarmien pohjien koekaivaus      
 1997 Rautjärvi inventointi      
 2011 Rantaosayleiskaavan muutos- ja laajennusalueet (Hiitolanjoki) Inventointi      
 2014 Simpeleen Tiiliruukin alue Arkeologinen inventointi      
 2015 Räystäskivi Historiallisen ajan röykkiökohteen arkeologinen koekaivaus      
 2015 Tiiliruukki Historiallisen ajan kiviröykkiöiden kaivaus ja dokumentointi      
 2016 Kaakojankangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Ruokolahti
 1985 Käyhkään hylky tutkimus      
 1988 Käyhkään hylky tutkimus      
 1993 Niuvanmaa, Kalmistonmäki Kiviröykkiön kaivaus      
 1993 Sutela, Kojo Kiviröykkiön kaivaus      
 1993 Utula, Tervahaudanlahti Tilapäisasumuksen tulisijan kaivaus      
 1994 Karklahti Asuinpaikan koekaivaus      
 1996 Ruokolahti perusinventointi      
 1997 Haukpohja-Sipiniemi kivikautisen asuinpaikan tutkimukset      
 1998 Haukpohja-Sipiniemi      
 1998 Päivänranta muinaisjäännösryhmän koekaivaus      
 1999 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus      
 2000 Karoniemi Kivi–rautakautisen asuinpaikka-alueen kaivaus      
 2000 Karoniemi Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Ruokolahti osainventointi      
 2001 Hietamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Karoniemi Rautakautisen ja historiallisen asuinpaikan kartoitus ja kaivaus      
 2001 Ruokolahti Osa-alueinventointi      
 2003 Käyhkään kanava ja hylky Vedenalaisten osien tarkastus      
 2004 Kutveleen kanava Muinaisjäännöksen vedenalaisten osien tarkastus      
 2006 Kukonharjun kanava Arkeologinen kaivaus      
 2007 Kukonharjun kanava (Puumalan ja Ruokolahden rajalla) Yleisökaivaus      
 2012 Mikkelmäenrinne Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Ruokolahti Valkinhovi kaava-alueen inventointi      
 2014 Karoniemi Kivikautisen ja varhaismetallikautisen muinaisjäännösalueen arkeologinen koekaivaus      
 2016 Torsanpää Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Sipiniemi      
Savitaipale
 1989 Koskeinkylä Kärnänsalmi Ruumishaudan pelastuskaivaus      
 1993 Muinais-Saimaa      
 1996 Savitaipale inventointi      
 1997 Rovastinoja kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Susivuori, Kytösaari Kivikellarin raunioiden tutkimus ja ennallistus      
 2003 Suur-Saimaan alue Kaava-alueen inventointi      
 2004 Täydennysinventointi      
 2004 Täydennysinventointi Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen kenttätutkimuskurssi      
 2008 Järvitaipaleen linnoitus Inventointi ja kartoitus      
 2008 Kärnäkosken linnoitus Inventointi ja kartoitus      
 2009 Kärnäkosken linnoitus linnoituksen pienoismallin perustuskuopan dokumentointi      
 2010 Kaavoittamattomien vesistöjen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Kärnäkosken linnoitus arkeologinen valvonta      
 2012 Savitaipaleen Pöksänlahden-Alttarimäen asemakaava-alue      
 2013 Haukhonkakangas Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2013 Savitaipale, Kotkatsaari ja Lapinsalo - Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden inventointi 2011-2012      
 2016 Savitaipale arkeologinen harjoitusinventointi      
 2017 Rajalamminsuo, Rajalamminsuo 2 esihistoriallisen asuinpaikan edustan suon koekaivaus      
 2018 Kammarlahti Vedenalaisarkeologinen koekaivaus      
 2019 Savitaipaleen kirkonkylän taajaman osayleiskaavan pohjoispuoli arkeologinen inventointi      
Taipalsaari
 1988 Kunnantalon tontti Pitäjän vanhan hautausmaan kaivaus      
 1988 Riutansaaren hylky näytteenotto      
 1989 Taipalsaari Vaateranta kivikautisen asinpaikan koekaivaus      
 1990 Vaateranta kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1992 Kirkkosaari ja Mutaveden pohjoisranta, kunta inventointi      
 1994 Vaateranta asuinpainanteen koekaivaus      
 1997 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus      
 1998 Kujansuu kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1998 Vaateranta muinaisjäännösryhmän kaivaus      
 1998 Vedenalaiset asuinpaikat, Salmenkylän Mielakansaari vedenalainen inventointi      
 1999 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Salmenkylä Simolinna Vedenalaisen kivikautisen asuinpaikan imurointihanke      
 1999 Vaateranta Kivikautisen kalmiston ja asuinpaikan kaivaus      
 2000 Taipalsaari Täydennysinventointi      
 2002 Kuivaketveleen linnavuori Linnavuoren koekaivaus      
 2005 Valkeissaari Varhaismetallikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2008 Turasalon linnavuori Koekaivaus      
 2008 Vaateranta Kivi-varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Sarviniemi ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Vanha Pappila      
 2012 Kattelussaaren–Jänkäsalon osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Kujansuu Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Konstunranta Kaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Pappilanniemi 2 Röykkiöiden kaivaus      
 2017 Taipaleenranta ja Taipaleenranta 2 Kivikautisten asuinpaikkojen arkeologinen koekaivaus      
 

© Museovirasto