KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 462 hanketta
hakuehto: Helsingin kaupunginmuseo (Keski-Uusimaa)
 
Espoo
 1981 Kirkko Keskiaikaisen kirkon arkeologiset tutkimukset      
 1985 BOSMALM kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 MAAKAASUN PAIKALLISPUTKILINJAT      
 1986 SEPÄNKYLÄ, KASKRÖDSELBACKEN koekaivaus/ röykkiö      
 1986 Suvela, Terveyslähde Muinaisjäännöksen koekaivaus      
 1987 BOSMALM kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Laajalahti, Ruukinranta Teollisuusarkeologinen kaivaus      
 1988 Espoon keskus/Suvela, Terveyslähde Kaivaus      
 1989 TARKISTETTAVA      
 1990 Karakallio, Rastasmäki Röykkiön koekaivaus      
 1990 MANKBY, FINNS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 MANKKAA, LUKUKALLIO kaivaus/ röykkiö      
 1990 Råbäck 1 Kuninkaantien tutkimukset      
 1990 Råbäck 2 Kuninkaantien tutkimukset      
 1990 Vanhojen kohteiden tarkastus inventointi      
 1991 GLIMS SE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 Karakallio, Rastasmäki Riihen kiukaan kaivaus      
 1992 KUMPYÖLI, KARHUSUO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 BEMBÖLE, HASSELBACKA ja KUNINKAANTIE 12 kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KUMPYÖLI, KARHUSUO kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 BEMBÖLE, KIRSKUMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 OITTAA, KAKOLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 MUURALA, LILLTORP kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 OITTAA, KAKOLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 MUURALA, LILLTORP kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 PAPPILANMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 SPERRINGS, HIEKKAKUOPPA NE kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Inventointi      
 1997 LINTUVAARA, MUUTTOLINNUNREITTI 3 kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 MYNTTILÄ, BERGDAL kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 RASTASMÄKI TÄHTIMÖTIE 3 kaivaus/ röykkiö      
 1998 Bemböle, Smeds Talonpaikan kaivaus      
 1998 Konungsböle Keskiaikaisen kylänpaikan kaivaus      
 1998 SPERRINGS, KLÄPPKÄRR koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Sperrings Kläppkärr Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Bemböle, Smeds Talonpaikan kaivaus      
 2000 Dåvits Varhaismetallikautisen kalmiston ja asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Espoo Keskiaikaisten kylämäkien inventointi      
 2001 Albergan kartano 1700-luvun päärakennuksen pohjan koekaivaus      
 2001 Puolarmetsä III Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Kauklahti Saka Kylätontin koekaivaus      
 2002 Puolarmetsä III Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Espoonkartano - Mankby Kylätonttialueen koekaivaus kaasuputkilinjalla      
 2003 Fjälldal Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Kauklahti, Saka Keskiaikaisen kylätontin kaivaus      
 2003 Perinki Toivola ja Stenkulla Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2004 Espoon keskus, Lakela Kylätontin reuna-alueen koekaivaus      
 2004 Espoonkartano Historiallisen ajan kohteiden inventointi      
 2004 Espoonkartano Esihistoriallisten kohteiden inventointi      
 2005 Espoon eteläosien yleiskaavainventointi      
 2005 Eteläosien yleiskaava-alueen keskiaikaiset kylänpaikat Muinaisjäännösalueiden rajaaminen      
 2005 Gumböle Hägerbäck Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Kauklahden kylätontti / Erik Bassen tie Kaapelointityön arkeologinen valvonta      
 2006 Lillhemt Torsbacka Varhaismetallikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Matinkylä, Frisansin kylätontti Kartoitus ja koekaivaus      
 2006 Suomenoja, Finnon kylätontti, Bauhaus Kaivaus      
 2006 Suomenoja, Finnon uusi kartano Tarkkuusinventointi      
 2006 Viherlaakso Lill-Ingåla Mesoliittisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Espoonkartano, Holken Mahdollisen kylätonttialueen koekaivaus      
 2007 Hista, Siikajärvi ja Nupuri Yleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Karvasmäki, Glims, talomuseon piha Kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Kauklahden Bisan kylätontti Koekaivaus Kylä-Bisan kaava-alueella      
 2007 Kersantinpuisto (Alberga) Puiston koekaivaukset      
 2007 Mankbyn ja Espobyn kylätontit Tarkkuusinventointi ja koekaivaukset      
 2007 Nupurinkartano Kylätontin koekaivaus      
 2008 Kauklahti Vantinportti Tiealueiden arkeologiset tutkimukset Kauklahden kylätontilla      
 2008 Leppävaaran hiihtoputki Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2008 Lintuvaara, Kutsuntapuisto Puolustusvarustuksen dokumentointi      
 2008 Mankby Kylätontin kaivaus      
 2008 Ruukinranta, suojahuone XXXVI:7 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen suojahuoneen kaivaus ja dokumentointi      
 2008 Soukanpohjan kartano Kylätonttialueen koekaivaus      
 2008 Soukka Övergård Kylätontin koekaivaus      
 2009 Mankby kylätontin kaivaus      
 2009 Suvisaaristo Svinö Keskiaikaisen kylätontin koekaivaus      
 2009 Tuomiokirkon muistelupaikka koekaivaus      
 2010 Kaskrödselbacken Röykkiöalueen kartoitus      
 2010 Kaupinkalliontie 5, tykkipatteri 112 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen tykkipatteri koekaivaus ja mittausdokumentointi      
 2010 Mankbyn kylätontti kaivaus      
 2010 Mankåker, keskiaikaisen Mankbyn kylän peltoalue Koekaivaus meluvallin rakentamisalueella Kehä III:n eteläpuolella      
 2011 Koivu-Mankkaa (Orioninmäki) Kylätontin koekaivaus      
 2011 Mankby kylätontin kaivaukset      
 2011 Mulby Niss Keskiaikaisen kylän alueen seurantatutkimus      
 2012 Jorvi Sairaala-alueen lounaisosan muinaisjäännöskartoitus      
 2012 Leppävaara Suurhuopalahti (Storhoplax/Alberga) Historiallisen kylätontin koetutkimukset Perkkaanpuiston alueella      
 2012 Mankby Kylänpaikan arkeologiset tutkimukset      
 2012 Martinkylä (Mårtensby) Historiallisen kyläpaikan koekaivaukset      
 2012 Muulo (Mulby) Niss Kylätontin kaivaus      
 2012 Muulo (Mulby) Niss Keskiaikaisen kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2012 Suurhuopalahti (Storhoplax/Alberga) Kylätontin kaivaus      
 2013 Albergan kartanon puutarha Kunnostus ja rakennusarkeologinen tutkimus      
 2013 Bredviken Bruksstranden Hylkykohteen tarkistus      
 2013 Mankby Keskiaikaisen kylätontin tutkimus      
 2013 Muulo (Mulby) Nissi Koekaivaukset      
 2013 Muurala Teir/Nyby Kylätontin koekaivaus      
 2013 Perkkaanpolku Historiallisen kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Alberga, Kersantinpuisto Vanhan Albergan puutarhan luoteisosa      
 2014 Brobacka Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Finnoonsataman edustan merialue Meriarkeologinen vedenalaisinventointi      
 2014 Friisilä (Frisans/Frijsby) Historiallisen ajan kylätontin pohjoisreunan tarkkuusinventointi      
 2014 Högberget Maa-ainesottohankeen suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2014 Kurttilan Kurtbackan historiallisen ajan kylätontti      
 2014 Lillhemt Torsbacka Varhaismetallikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Olari (Gräsa/Olarsby) Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Tukikohta XXXII tie 2 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen yhdystien osa      
 2014 Westendin saaristovenelaiturin, vierasvenelaiturin ja uimarannan arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2015 Granudd ja Järvikylä (Träskby) Kivikautisen asuinpaikan ja historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Kauklahti, Lasilaako Espoonjoen penkan sortumasta paljastuneen puurakennelman kaivaus      
 2015 Kokinkylä (Kockby) Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
 2015 Muulo (Mulby) Jupp Kylätontin tarkkuusinventointi      
 2015 Mäkkylä Puustellinmäen arkeologiset kaivaukset      
 2015 Mäkkylä (Mäkkylä), Puustellinmäki kylätontti arkeologiset tutkimukset      
 2015 Tukikohta XXVIII:24      
 2016 Dåvits Varhaismetallikautisen kalmiston ja asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2016 Gunnarsby, Gunnarsby Pohjoinen talo ja Backby Koekaivaus ja kaivaus      
 2016 Kalmari - Kunnarla, maanteiden 11337 ja 11343 parantaminen Kylätonttien esi- ja jatkotutkimukset kevyen liikenteen väylän linjauksella      
 2016 Kirkkojärvi Naapurinmäentie Metallinetsinprospektointi      
 2016 Kulmakorpi 1 Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2016 Matinkylä, Mattbyn kylätontti Kevyen liikenteen sillan paikan tarkkuusinventointi      
 2016 Nuijalan Lillkobbin arkeologiset tutkimukset Tarkkuusinventointi      
 2016 Träskby (Järvikylä) Arkeologinen koekaivaus ja valvonta historiallisen ajan kylätontilla      
 2016 Tukikohta XXX:4 (Etelä-Leppävaara) Ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman dokumentointi      
 2016 Urheilupuisto Tarkkuusinventointi      
 2016 Vihdintie Kiviesineiden löytöpaikan tarkkuusinventointi      
 2017 Bemböle (Bemböle/Bendeböle/Benneböle) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2017 Espoo, Klobbskog (Nuijala) Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
 2017 Kallvik Vanhan tiilitehtaan alueen tarkkuusinventointi      
 2017 Korsbackan (Ristimäki) Björkbackan Tarkkuusinventointi      
 2017 Miilukorpi II Asemakaava-alueen inventointi      
 2017 Steniuksenkumpu, Tukikohta XXXIII:5 (Tapiola) ja Tukikohta XXXIII:6 (Tapiola) I maailmansodan aikaiset puolustusasemat      
 2017 Tukikohta XXX:4 (Etelä-Leppävaara) Ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman valvonta      
 2017 Urheilupuisto 2 Asuinpaikan kaivaus      
 2018 Espoo, E-Finest merikaapelihanke Tietoliikennemerikaapelireitin monikeilaluotausaineiston arkeologinen tulkinta      
 2018 Kockby (Kokinkylä) Stors Historiallisen ajan kylätontin kaivaus      
 2018 Kokinkylä Lillas Koekaivaus      
 2018 Kurtbacka/Kurtby (Kurttila) Malm Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2018 Kyytimäki Asemakaava-alueen inventointi      
 2018 Pohjois- ja keskiosien yleiskaava Arkeologinen esiselvitys      
 2018 Urheilupuisto ja Urheilupuisto 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2019 Korkoontie Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Helsinki
 1913 Kuninkaankartanonsaari Rakennustöiden seuranta Kuninkaankartanon paikalla      
 1930 Vanhakaupunki Kaupunkiseurakunnan kirkon kaivaus      
 1930 Vanhakaupunki Kellomäen pohjoisrinteen kaivaus      
 1931 Vanhakaupunki Kaupunkiseurakunnan kirkon kaivaus      
 1931 Vanhakaupunki Kellomäen pohjoisrinteen kaivaus      
 1980 Suomenlinna Susisaaren ja Iso-Mustasaaren välisen sillan arkkujen tarkistussukellus syyskuussa 1980. Suomen meri      
 1980 Suomenlinna Tykistölahden laiturien tutkimus 26.8. ja 2.9.1980. Harry Alopaeus, Suomen merimuseo.      
 1981 Suomenlinna Iso-Mustasaaren pienvenesataman neljän tuhoutuvan hylyn tutkimus 15.-18.12.1981. Harry Alopaeus.      
 1983 Suomenlinna Hamnsundetin väyläesteiden tutkimus1979-1983?. Harry Alopaeus, Suomen merimuseo & Urheilusukeltajat      
 1984 Vanhakaupunki Fosfaattitutkimus      
 1986 MALMINKARTANO, RUKKILA kaivaus/ röykkiö      
 1986 MALMINKARTANO, RUKKILA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 MALMINKARTANO, RUKKILA kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 OULUNKYLÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 Vanhakaupunki, Vanhankaupunginkoski Kaupungin paikan koekaivaus      
 1989 Suomenlinna hylkyinventointi      
 1989 Vanhakaupunki Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1990 Pohjoissatama ruoppauksen meriarkeologinen valvonta      
 1990 Vanhakaupunki Kaupungin paikan kaivaus      
 1991 Kuninkaantammentie Tieinventointi ja kaivaus      
 1991 Vanhakaupunki Kaupungin paikan kaivaus      
 1992 Vanhakaupunki Kaupungin paikan kaivaus      
 1993 Valtioneuvoston linna Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1993 Vanhakaupunki Kaupungin paikan kaivaus      
 1995 Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Inventointi      
 1995 SUOMENLINNA kaivaus/ linnoitus      
 1996 MALMINKARTANO, KÅRBÖLE kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Suomenlinna Merilinnoituksen ja sotilasalueen kaivauksia      
 1996 Valtioneuvoston linna Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1996 Vanha tulli- ja pakkahuone ja Mariankatu Kaupunkiarkeologinen valvonta ja koekaivaus      
 1996 Vanhakaupunki, Annala Pintamaan poiston arkeologinen valvonta      
 1996 Vuosaari Itä-Helsingin kalkkilouhokset ja -uunit      
 1997 Kronprins Gustaf Adolf -hylky Vedenalaiskohteen tutkimus      
 1997 Presidentinlinna Sisäpihan kaivaus      
 1997 Vanhakaupunki, Annala Kaupungin paikan kaivaus      
 1997 Vuosaari. Helsingin Vuosaaren uuden satama-alueen vedenalaisinventointi.      
 1998 Kronprins Gustaf Adolf -hylky Vedenalaiskohteen tutkimus      
 1998 Päävartio (Mariankatu 1) Korjaustöiden arkeologinen valvonta ja dokumentointi      
 1998 Sunnin talo ja Sofiankatu Korjaustöiden valvonta      
 1998 Särkänsalmen vedenalaisinventointi      
 1998 Tullisaaren kartano- ja kansanpuisto Puiston arkeologiset tutkimukset      
 1999 Gustav Adolfin hylky tutkimus      
 1999 Pitäjänmäki leikkikenttä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Snellmaninkatu 4-6 (Suomen Pankki) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1999 Särkänsalmi inventointi      
 1999 Vanhakaupunki Annala Historiallisen ajan kaupunkialueen puistorakennustöiden valvonta      
 1999 Vanhakaupunki Kellomäki Historiallisen ajan kaupunkikaivaus      
 2000 Pitäjänmäki leikkikenttä Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Vanha tulli- ja pakkahuone ja Mariankatu Kaupunkiarkeologinen valvonta ja koekaivaus      
 2000 Vanhakaupunki, Annala Maarakennustöiden valvonta      
 2000 Vanhakaupunki, Verkatehtaanpuisto Historiallisen ajan kaupunkialueen puistorakennustöiden valvonta      
 2001 Arppeanum (Yliopistomuseo, Snellmaninkatu 3-5) Pihan ja rakennuksen peruskunnostuksen maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2001 Pitäjänmäki Turkismiehentien leikkikenttä Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2001 Suomenlinna Hamnsundetin väyläesteeseen kuuluvan hylyn tutkimus 17.-18.3.2001.      
 2001 Suomenlinnan Pikku-Mustan ja Länsi-Mustan alueen vedenalaisinventointi.      
 2002 Aleksanterinkatu ja Senaatintori Katu- ja kaukolämpötöiden valvonta      
 2002 Kronprins Gustav Adolf -hylyn in situ korroosiotutkimus Tutkimus / in situ -konservointi      
 2002 Vartiokylä linnavuori Keskiaikaisen puolustusvarustuksen kaivaus      
 2002 Vironniemen vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2003 Kasarmintori Pysäköintilaitoksen maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2003 Vanhakaupunki, Taide- ja viestintäoppilaitos Historiallisen ajan kaupunkialueella tehtyjen maarakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2003 Viikki, Vanhankaupunginkoski Kerrostalorakennustyömaan maarakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2003 Viikki, Viikintie Historiallisen ajan tien koekaivaus      
 2004 Pitäjänmäki Turkismiehentien leikkikenttä Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Rauhankatu 13 Autotallin korjaustöiden arkeologinen valvonta      
 2004 Santahamina Kaivutyön valvonta vanhalla hautausmaalla      
 2005 Esplanadin puisto Maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2005 Herttoniemen kartano Fajanssitehtaan paikan koekaivaus      
 2006 Esplanadin puisto Maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2006 Herttoniemen kartanon puisto Kaivaus      
 2006 Suomenlinna Lonnan, Ison - ja Pikku Mustasaaren välisen vesialueen inventointi      
 2007 Esplanadin puisto Maanrakennustöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Herttoniemen kartano Fajanssitehtaan paikan kaivaus      
 2007 Kaarela, Runonlaulajantie 47-49 Kylätontin koekaivaus      
 2007 Mätäjoen laakso (Kannelmäki, Malminkartano, Kaarela, Konala, Pitäjänmäki ja Munkkivuori) Arkeologinen yleisinventointi      
 2007 Suomenlinnan vesialue Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2008 Kumpula, Kasvitieteellisen puutarhan Kumpulan kokoelma-alue kairaus ja makrofossiilitutkimus      
 2008 Oulunkylä, tukikohta XXI parakkialueen kartoitus      
 2008 Suomenlinna - Arkeologinen selvitys      
 2008 Tankovainio-Broända Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2008 Tapaninkylä (Staffansby) Kapteenskanmäki Kylätontin koekaivaus      
 2008 Tapaninkylä (Staffansby) Kapteenskanmäki Kylätontin pelastuskaivaus      
 2009 Historiallisen kaupunkialueen (1640-) arkeologinen valvonta vuosina 2009-2011 Katualueiden kunnallisteknisten töiden arkeologinen valvonta      
 2009 Kirkkokatu, Ritarikatu, Rauhankatu, Hallituskatu, Unioninkatu, Sofiankatu ja Pohjoisesplanadi Historiallisella kaupunkialueella (1640-) tehtyjen kunnallisteknisten töiden valvonta 2009-2011      
 2009 Nordsjön kalkkilouhos, geologinen näytteenotto      
 2009 Santahamina ja lähisaaret, Historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi      
 2009 Suomenlinna Varvilahden patorakenne Vedenalaiskohteen 2599 mittausdokumentointi      
 2009 Susisaari Varvilahti nk. Törnen laituri historiallisen ajan patorakenteen tutkimus      
 2009 Vuosaari, Mustavuori Ensimmäisen maailmansodan aikaisen tukikohdan linnoitteiden inventointi      
 2010 Aleksanterinkatu 2010 Historiallisen ajan kaupunkialueelle tehdyn putkistojen kaivamisen arkeologinen valvonta      
 2010 Hålvik Hopeakaivosalueen pintakartoitus      
 2010 Kaivopuiston–Harakan–Särkän–Länsi-Mustasaaren merenalitusvesijohto Vedenalaisinventointi Suomenlinnan vesialueella      
 2010 Keskiaikaiset kylätontit Arkisto- ja karttaselvitys      
 2010 Kiseleff-Sunn Historiallisella kaupunkialueella sijaitsevien rakennusten peruskunnostuksen valvonta 2010-2011      
 2010 Ritaritalon puistikko Suihkualtaan peruskunnostuksen arkeologinen valvonta      
 2010 Suomenlinna Ison Mustasaaren rantamuuri id 2696 hirsirakenteen arkeologinen dokumentointi 12.–14.10.2010      
 2010 Tullivuorentie 6, tukikohta IX:7 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohdan kartoitus      
 2010 Vuorikummunpolku 4, tukikohta XXVII:2 Ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen kartoitus      
 2011 Historialliset kylätontit Inventointi      
 2011 Senaatintori 2011 Historiallisen ajan (1640-) kaupunkialueen kaukojäähdytysputkistojen kaivamisen valvontakertomus      
 2011 Suomenlinna, Susisaari, Varvilahden patorakenne id 2599 Vedenalainen kaivaus ja dokumentointi      
 2011 Susisaari Suomenlinna      
 2011 Tykkipatteri BB10 (Kontula) Ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusvarustuksen kaivaus      
 2012 Hålvik Historiallisen hopeakaivosalueen kartoitus ja dokumentointi      
 2012 Presidentinlinna peruskorjauksen arkeologinen valvonta 2010-2012      
 2012 Rysäkari Vedenalainen inventointi      
 2012 Rysäkari Sotahistoriallisten kohteiden tarkkuusinventointi      
 2012 Senaatintorin eteläosa Kaukolämpöputkilinja      
 2012 Sompasaaren ja Mustikkamaan välinen vesialue, Isoisän sillanpaikan inventointi      
 2012 Suomenlinna Kustaanmiekka Vesisäiliön pumppuhuoneen koekaivaus      
 2012 Suomenlinna, Iso Mustasaari, vankilan alue Löytyneiden rakenteiden tarkastus ja dokumentointi      
 2012 Suomenlinna, Ison Mustasaaren paalurakennelma ID 2546 Rantaviivan puurakenteen arkeologinen koekaivaus      
 2012 Tukikohta XXIII:este 2, Tukikohta XXIII:5 ja Tukikohta XXIII:7 (Pohjois-Haaga) Sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2013 Helsingin Sataman uusien meriläjitysalueiden arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2013 Iso Mustasaari 19 Hylkykohteen tarkastussukellus      
 2013 Kaarela, Shemeikankuja 1 1. MS aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohdan XXV:4 maanrakennustöiden valvonta ja kartoitus      
 2013 Presidentinlinna Historiallisen ajan kaupunkitontin kaivaus      
 2013 Suomenlinna Suomenlinnan kaupunkiarkeologisen selvityksen päivitys 2013      
 2013 Suomenlinna C14 Historiallisen ajan rakennuksen arkeologinen dokumentointi      
 2013 Suomenlinna Iso Mustasaari, vankilan alue Kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2013 Suomenlinna Lonna Historiallisen kohteen konekaivun arkeologinen valvonta      
 2013 Suomenlinna Susisaari B42 Palmstiernan luoteispääty Historiallisen kohteen kaivun arkeologinen valvonta      
 2014 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke Inventointiselvitys      
 2014 Pihlajasaaren viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta      
 2014 Suomenlinna Iso Mustasaari C 18 Kaivutyön arkeologinen valvonta historiallisten puolustusvarustuksien ja linnoituksien läheisyydessä      
 2014 Suomenlinna Lonna Kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2014 Tervasaaren, Sompasaaren, Mustikkamaan, Korkeasaaren ja Laajasalon vesialueiden inventointi Kruunusillat rakennushankkeeseen kuuluva selvitys      
 2014 Tukikohta 1914:19 (Ruskeasuo) 1. maailmansodan aikaisten linnoiterakenteiden inventointi      
 2014 Vallisaari ja Kuninkaansaari      
 2014 Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta      
 2015 Isosaari Arkeologinen inventointi      
 2015 Kaarelan - Kårbölen läntiset kaivokset Kaivoskuoppien kartoitus      
 2015 Käpylä Pyöräbaana-alueen 1. maailmansodan aikaisten varustusten inventointi, kartoitus ja dokumentointi      
 2015 Malmi, Ala-Malmi, Tukikohta IX:12 tie Ensimmäisen maailmansodan aikaisen yhdystien arkeologinen tutkimus      
 2015 Oulunkylä, Patola Ensimmäisen maailmansodan aikaisen tykkitien arkeologinen tutkimus      
 2015 Ruskeasuo 1. maailmansodan aikaisten linnoiterakenteiden kaivaus      
 2015 Suomenlinna, Iso Mustasaari Kruunulinna Ehrensvärdin (C31) pohjoissivun salaojitustöiden arkeologinen valvonta      
 2015 Suomenlinna, Iso Mustasaari Pysäköintialueen (C60) kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2015 Suomenlinna, Iso Mustasaari, Susisaari ja Kustaanmiekka Toimijaopasteiden paikkojen koekaivaukset      
 2015 Suomenlinna, Länsi-Musta Leikkikentän perustustyömaan arkeologinen valvonta      
 2015 Suomenlinna, Pikku-Musta Kunnallisteknisen työmaan arkeologinen valvonta      
 2015 Suomenlinna, Susisaari B17b Kaivutyömaan arkeologinen valvonta 2015      
 2015 Suomenlinna, Susisaari, Piperin puisto (B56) Työmaan arkeologinen valvonta      
 2015 Villinki Merellinen Helsinki- hanke      
 2016 Haaga Kivihaka Ensimmäisen maailmansodan aikaisten luolien G6 ja G7 inventointi ja dokumentointi      
 2016 Helsinki Lasipalatsi. Maanrakennustöiden arkeologinen dokumentointi vuonna 2016      
 2016 Itä-Villinki Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi      
 2016 Kaarelan – Kårbölen läntiset kaivokset (Kuninkaantammi) Historiallisen ajan rautakaivoksen kartoitus, tyhjennys ja dokumentointi 1.–8.6.2016      
 2016 Kustaanmiekka, patteri 3 Sortuneen patterin maavallin ja tukimuurin tutkiminen ja dokumentointi      
 2016 Maununneva 1. maailmansodan aikaisen tykkitien arkeologinen dokumentointi      
 2016 Suomenlinna B 17 Alapohjan kunnostustöiden arkeologinen valvonta      
 2016 Suomenlinna C 83 Rakennuksen seinustan koekaivaus      
 2016 Suomenlinna C 86 Rakennuksen seinustan kaivutyön valvonta      
 2016 Suomenlinna Fersen Hissikuilun kaivutyön valvonta      
 2016 Suomenlinna Länsi-Musta Kaapelikaivaustyön arkeologinen valvonta      
 2016 Vuosaari, Neitsytsaarentie Ensimmäisen maailmansodan aikaisen tykkipatterin kaivaus ja dokumentointi      
 2017 Aleksanterinkatu 4–10 (2017) ja Aleksanterinkatu 14 (2012) Arkeologinen valvonta      
 2017 Hernesaari Hernesaaren monikeilaluotausten arkeologinen tulkinta      
 2017 Suomenlinna Putkilinjan arkeologinen valvonta      
 2017 Suomenlinna Susisaari Susisaaren B26a rakennuksen koekuoppien dokumentointi      
 2017 Vartiokylä, Borgs Valvonta ja dokumentointi      
 2018 Helsinki Lauttasaari - Rajasaari Putkilinjauksen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2018 Helsinki Vallisaari Torpedolahti Vedenalaisinventointi      
 2018 Helsinki, Tuomarinkylä, Tulustie 5 Tukikohdan XVI:2:n (Paloheinä) suojahuoneen dokumentointi      
 2018 Lauttasaari, Lohiapajanlahti eli Pajalahti Venesataman alueen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2018 Mariankatu 3 Arkeologinen valvonta      
 2018 Suomenlinna Urheilukentän kunnostuksen arkeologinen valvonta      
 2018 Suomenlinna Piperin puiston kaivutöiden valvonta      
 2018 Suomenlinna Rakennusten C76 ja C84 kunnostamiseen liittyvät koekaivaukset      
 2018 Suomenlinna Susisaari B54 Talotekniset koekuopat      
 2018 Suomenlinna, Iso Mustasaari Koirapuiston valaistustyömaan arkeologinen valvonta      
 2018 Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttä) ja Tukikohta IX:5 Koetutkimuksia      
 2018 Tukikohta XXIII:7 (Pohjois-Haaga) Valvonta      
 2018 Turkismiehentien leikkikenttä koekaivaus      
 2018 Vanhakaupunki, Kuninkaankartanonsaari ja Koskipuisto 2015, 2016 ja 2018 Valvonta ja tarkastus      
 2018 Vartiokylä, Lappeentie 16 Tukikohdan V:27:n (Vartioharju) maanrakennustöiden valvonta ja linnoitteiden dokumentointi      
 2018 Vuosaarenselän putkilinjan arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2019 (Malmin lentokenttä): Tukikohta IX:2, Tukikohta IX:3, Tukikohta IX:4, Vanhan Porvoontien tieraunio Konekaivuun valvonta ja rakenteiden kartoitus      
 2019 Kaarela, Maununneva, Piikkilankaeste XXIII:este1 Kaivaus      
 2019 Pitäjänmäki, Pajamäki, Tukikohta XXXV yhdystie Kartoitus ja koekaivaus      
 2019 Suomenlinna Länsi-Mustasaari ja Pikku Mustasaari, viistokaikuluotaus      
 2019 Vallisaaren vesihuollon yleissuunnitelma Viistokaiku- ja monikeilainluotausaineiston arkeologinen tulkinta      
 2019 Vallisaari vesi- ja viemäriverkoston koekairauspisteiden arkeologinen valvonta      
Hyvinkää
 1998 Kytäjä Kalkkilouhoksen kohdeinventointi      
 1998 Ridasjärvi Kalkkilouhoksen kohdeinventointi      
 2001 Hyvinkää Perusinventointi      
 2001 Pihlajarinne, Ämmänmäki ja Rytkönniemi Esihistoriallisten kohteiden kaivaus      
 2002 Joentaka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Kytäjä, Isokylä Autioituneen kylänpaikan inventointi      
 2005 Hyvinkää Lisäinventointi / tarkastus      
 2018 Kytäjän kartano Tarkkuusinventointi      
Järvenpää
 2001 Järvenpää Perusinventointi      
 2009 Järvenpää (Träskända) Ainola Salaojitustyömaan arkeologinen seuranta      
 2014 Järvenpää, Tervanokka Historiallisen ajan arkeologinen inventointi      
 2017 Kunta Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2017 Vanhankylän kartano Tarkkuusinventointi ja koekaivaus      
Kauniainen
 1990 YHTIÖTIE/BOLAGSVÄGEN koekaivaus/ löytöpaikka      
Kerava
 2001 Alikerava Kiviröykkiöiden tarkastus ja kaivaus      
 2002 Kerava-Lahti oikoratalinja Oikoratalinjan inventointi      
 2003 Keravan muinaisjäännösinventointi ja historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 1997-2003      
 2010 Ketjupuiston asemakaava-alue Tarkkuusinventointi      
 2014 Keravan kaupungin yleiskaava-alue 2035 Tunnettujen muinaisjäännösten tarkistusinventointi 2013-2014      
 2016 Postlars Postlarsin asemakaava-alueen inventointi      
 2017 Pisinmäki ja Vakomaa Kahden kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi      
 2017 Yli-Kerava Kohteiden tarkkuusinventointi      
 2019 Pisinmäen asuinpaikka, Jussilantie 1 asemakaava-alue Tarkkuusinventointi      
Nurmijärvi
 2001 Klaukkala Osa-alue inventointi      
 2001 Santajärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Nurmijärvi Kunnan perusinventointi      
 2007 Klaukkala ja Lepsämä Osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2007 Nurmijärvi Männistö Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Nurmijärvi Männistö Kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2008 Klaukkala, Gunnari Asuinkorttelin koekaivaus kylätontilla      
 2008 Klaukkala, Gunnarintien levennysalue Kylätontin pelastuskaivaus      
 2008 Nurmijärvi (pois lukien Klaukkala ja Lepsämä) Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi      
 2013 Ylösjoki Kivikautisen asuinpaikan kartoitus 2013      
 2017 Perttula - Röykkä - Rajamäki 110 kV voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2019 Uotila 1 Historiallisen ajan asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2019 Yli-Lepsämä Yli-Labbart Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
Tuusula
 1991 HYÖKKÄLÄ, KIRKKOTIE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 VALLUNTIE kaivaus/ röykkiö      
 2002 Kerava-Lahti oikoratalinja oikoratalinjan inventointi      
 2006 Tuusula Tuusulan perusinventointi.      
 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema Kvartsisuonen dokumentointi      
 2007 Ylä-Inkilä Kivirakennelman koekaivaus ja kartoitus      
 2009 Tuusula Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2010 Kellokosken ruukki Arkistoselvitys ja tarkkuusinventointi      
 2011 Ruotsinkylä Tuusulan Ruotsinkylän tutkimusmetsän muinaisjäännösinventointi      
 2012 Tuusula Hyrylä Rykmentinpuisto, Kirkonmäki ja Varuskunnankoto Varuskunta-alueen koekaivaus ja kartoitus      
 2013 Kirjokallio Hiilimiilualueen dokumentointi      
 2013 Vaunukangas Ajoittamattoman asuinpaikka-alueen tarkkuusinventointi      
 2016 Leppäsuo muinaisjäännösinventointi      
 2017 Kolamilsbotten Maa-aineksen ottohankeen aiheuttamat arkeologiset tutkimukset      
 2017 Tuusulan kk (Tusby by) Koekaivaukset asemakaavan muutosta varten      
 2019 Tuusulan kk (Tusby by) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
Vantaa
 1985 JÖNSAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 LUHTAANMÄKI, PERÄJÄNKULMA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 JOKINIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 KOIVUKYLÄ 7 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 MYYRMÄKI, JÖNSAS/PAALUTORI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1987 Myyrmäki Jönsas Paalutori kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1990 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 MYYRMÄKI, JÖNSAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 JOKINIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 JOKINIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 JOKINIEMI, SANDLIDEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 HAKKILA, STENKULLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 KEHÄ III VANTAANKOSKI-TIKKURILA      
 1996 Vantaankoski, Myllymäki, Viinikkala, Voutila, Kirkonkylä Historialllisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi      
 1997 MAARINKUNNAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 GÅRDS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 SATOMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Gröndal 2 Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Helsingin pitäjän Kirkonkylä Kadunmuutostöiden arkeologinen valvonta ja kaivaus      
 1999 Pakkala Kaava-alueen inventointi      
 2000 Marja-rata Ratalinjan inventointi      
 2000 Vantaa Perusinventointi      
 2002 Hämeenkylän-Linnaisten alue Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Kehä II:n jatkeen suunnitellulla linjauksella      
 2002 Länsisalmi, Gubbacka Autiotonttien inventointi ja kartoitus      
 2002 Länsisalmi, Porvarinlahti Kalkkiuunin kaivaus, ympäristön kartoitus      
 2003 Kaivoksela Tarkkuusinventointi      
 2003 Länsimäen ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Inventointi ja kartoitus      
 2003 Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka Autiotontin arkeologinen pelastuskaivaus      
 2003 Viinikkala 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Keskiaikaiset kylätontit Inventointi      
 2006 Kaivoksela Kaava-alueen inventointi      
 2006 Pyhän Laurin kirkon kirkkomaa Arkeologinen kaivaus      
 2007 Hommas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Håkansbölen (Hakunilan) kartano Maanvaihtotyömaan arkeologinen seuranta      
 2007 Jokiniemen puutarha kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Pyhän Laurin kirkon piha Kaivaukset      
 2007 Vantaan keskiaikaisen tiestön inventointi      
 2008 Hommas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2008 Kiveliönmäki Bölen rautakaivoksen dokumentointi      
 2008 Länsisalmi Gubbacka Kylätontin kaivaus      
 2009 Länsisalmi (Västersundom) Gubbacka arkeologinen kaivaus      
 2010 Vantaan masuuni Teollisuuskohteen kartoitus ja koekaivaus      
 2010 Västersundom (Länsisalmi) Gubbacka Kylätontin kaivaus      
 2011 Brunaberget Kivikautisen asuinpaikan tutkimukset      
 2011 Mårtensby, Lillas Arkeologiset kaivaukset      
 2011 Sanomalan arkeologiset koetutkimukset vuonna 2011      
 2012 Brunaberget Kivikautisen asuinpaikan tutkimukset      
 2012 Kårböle Husbacka koetutkimus      
 2012 Mårtensby Lillas Keskiaikaisen kylätontin kaivaukset      
 2012 Pyhän Laurin kirkko pohjatutkimuksiin liittyvä arkeologinen koekaivaus      
 2012 Viertola Simonsböle Historiallisen ajan kyläpaikan tarkkuusinventointi 2012      
 2013 Askistonpuistikko (Skrattböle) Keskiaikaisen kylän koetutkimukset      
 2013 Helsingin Pitäjän Kirkonkylä Arkeologinen kaivaustutkimus      
 2013 Mårtensby Lillas Keskiaikaisen kylätontin kaivaus      
 2013 Stenkulla Kivikautisen asuinpaikan pelastuskaivaus      
 2013 Tavastby (Hämeenkylä) Jussas ja Labbas Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2013 Tikkurilan maatalouden tutkimuskeskus kivikautisen asuinpaikan eteläosan koekaivaus      
 2013 Övitsböle (Ylästö) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2014 Helsingin pitäjän kirkonkylä Kyrkoby (Kirkonkylä)      
 2014 Kyrkoby (Kirkonkylä), Nyknapas Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Kyrkoby (Kirkonkylä), Riddars II Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Pyhän Laurin kirkko      
 2015 Backaksen kartanon alue arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2015 Hämeenkylä Hämeenkylässä,      
 2015 Kyrkoby (Kirkonkylä) Historiallisen ajan kylänpaikan kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2015 Lapinkylän asemakaava-alue tarkkuusinventointi      
 2015 Sandåker (Jokiniemi Sandliden)      
 2016 Björkeberg Vantaa Björkebergin allasalue 1 ja 2, kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus 2016      
 2016 Borgby (Keimola) Linna Mahdollisen keskiaikaisen kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2016 Haxböle (Hakkila) autio      
 2016 Kaivoksela, Gröndal ja Silvola Tarkkuusinventointi      
 2016 Keimola (Borgby) Linna Linnan kartanon kylätontin koetutkimus      
 2016 Pyhän Laurin kirkko/Helsingin pitäjän kirkko sakastin piha-alueen vesi- ja viemäröintityömaa      
 2017 Dickursby (Tikkurila) Simonsböle 1 Koetutkimukset asemakaavanmuutosta varten      
 2017 Fastböle (Kuninkaala), Fastböle-Haxböle Runkovesijohdon kaivuun valvonta      
 2017 Håkansbölen kartanon Pehtorin talo Koekuopitus liittyen maaperän tutkimuksiin      
 2017 Kyrkoby (Kirkonkylä) Huoltorakennuksen toteuttamisen edellyttämät tutkimukset      
 2017 Seutula (Meilby) Knapbacka, Katriinankuja 1      
 2017 Skattmansby (Veronmiehenkylä) Saneeraustyön arkeologinen valvonta      
 2017 Vinikby (Viinikkala) Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2018 Kiilan kiertotalouskeskuksen alue, kiinteistö 92-34-23-1 Inventointi      
 2018 Stenkulla Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2018 Tavastby (Hämeenkylä) Tavastkulla Tutkimuskaivaus Tavastkullan vanhalla kartanonpaikalla      
 2018 Vantaan arkeologinen inventointi      
 2018 Vantaan historiallisen tiestön inventointi      
 

© Museovirasto