KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 461 hanketta
hakuehto: Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 
Hanko
 1974 Tulliniemi Kaapelihylky ja kaksoishylky, kenttätutkimus 26.8.-1.9.1974. Christoffer Ericsson, Museoviraston      
 1975 Tulliniemi Kaapelihylky, kenttätutkimus 13.7.-1.8.1975. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1975 Tulliniemi Kaksoishylky, kenttätutkimus 12.-28.7.1975. Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1976 Hauensuoli Vedenpohjan inventointi ja löytyneiden esineiden nosto 14.7.-1.8.1975 ja 1976 (kolme viikkoa).      
 1976 Tulliniemi Kaapelihylyn tutkimus 2.-13.8.1976. Juhani Gränhagen, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian to      
 1981 Länsitie/Västervägen 6 (VIII/861/8,9) Koekaivaus      
 1988 Mulanin hylky kaivaus      
 1989 Mulanin hylky kaivaus      
 1990 Mulanin hylky kaivaus      
 1991 Mulanin hylky kaivaus      
 1992 Mulanin hylky kaivaus      
 1993 Mulanin hylky kaivaus      
 1994 Mulanin hylky kaivaus      
 1994 Mulanin hylky kaivaus      
 1995 Mulanin hylky kaivaus      
 1999 Tvärminne, Joskär I-hylky kaivaus      
 2000 Länsisatama vedenalaisinventointi      
 2000 Tvärminne kaivaus      
 2000 Tvärminne, Joskär I-hylky puunäytteenotto      
 2003 Gunnarsängen Historiallisen ajan asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Gunnarsängen Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2005 Gunnarsängen Keskiaikaisen kylänpaikan kaivaus      
 2005 Hanko Kunnan perusinventointi      
 2006 Gunnarsängen Keskiaiaikaisen kylätontin kaivaus      
 2006 Hangonkylä, Jänöpolku Koekuopitus      
 2006 Kapalbackan Koekaivaus      
 2007 Hangonkylä Lapsen Puiston tonttimaa Kaivaus      
 2007 Hangonkylä, Jänöpolku Kylätontin koekaivaukset      
 2007 Hanko Hauensuoli Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2008 Hauensuoli Hauensuolen muinaisjäännöksen suoja-alueen arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2008 Kuningattarenvuoren hylky Dendrokronologisten näytteiden otto      
 2009 Koverharin tuulipuistoalue Hankealueen sotahistoriallisten kohteiden inventointi      
 2009 Kuningattarenvuoren hylky Koekaivaus      
 2009 Lapsen puisto Keskiaikaisen asuinpaikan kaivaus      
 2009 Santala–Brännmalm–Krogars–Nicklundsberget varustusten inventointi      
 2011 Hanko Kuningattarenvuori      
 2011 Länsisatama Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi      
 2012 Itäsataman vedenalaisinventointi      
 2012 Tvärminne Joskär I -hylyn kaivaus      
 2013 Björkskär Rantakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Santala Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Stora ja Lilla Tallholmen Asemakaava-alueen      
 2013 Tvärminne Joskär 1 (id 1337) ja Joskär 2 (id 1345) Meriarkeologinen kenttätyö hylkykohteilla      
 2013 Tvärminne, Furuskär. Historiallisen laiturirakenteen vedenalainen koekaivaus.      
 2013 Tvärminne, Österviken Rantakaava-alueen vedenalaisarkeologinen inventointi      
 2013 Västervik, Viherlahti ja Krogars Ranta-asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi      
 2014 Hanko, Riilahden taistelupaikan vedenalaisarkeologinen etsintä      
 2014 Rajakaari Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Tvärminne asemakaava-alue Inventointi Trärminnen tien ja Långvikintien välsellä alueella      
 2014 Tvärminne ranta-asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 2015 Hangon ulkosataman arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2015 Hanko, Tränuholmen 2 Vedenalaiskohteen tarkkuusinventointi      
 2016 Casinon korttelin 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuoren asemakaava-alue Sotahistoriallisten kohteiden maastotarkastus 18.3.2016      
 2016 Koverhar Yleiskaava-alueen inventointi      
 2016 Koverhar Asemakaava-alueen inventointi      
 2016 Lappohja Taajaman ranta-alueen asemakaavan suunnittelualueen arkeologinen inventointi      
 2016 Tvärminnevilla kiinteistön (78–401-9-35) muinaisjäännösinventointi 2016      
 2017 Furuvik III Toisen maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten inventointi ja kartoitus      
 2017 Joskär 1 ja Joskär 2      
 2017 Tvärminne Storfjärden      
 2018 Arkeologinen vedenalaisinventointi kaapelin linjalla Tulliniemi - Gustavsvärn      
 2018 Furuvik III Puolustusvarustusten täydennyskartoitus asemakaava-alueella      
 2018 Tvärminne, hylkykohde Joskär 2, rek.nro. 1345      
 2019 Tulliniemi, asemakaava- ja NATURA 2000 -alue Inventointi      
Inkoo
 1937 Inkoon kirkko Korjaustöihin liittyneet arkeologiset tutkimukset      
 1953 Inkoon kirkko Keskiaikaisen alttarin kaivaus      
 1980 Degerön hylky Degerön hylyn tarkistussukellus 10.8.1980. Harry Alaopeus, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1985 RIDDARKIL      
 1993 KAAVA-ALUE      
 1997 Prästgården Hautausmaan laajennusalueen kaivaus      
 1999 Inkoo Venäläisten vuosina 1914-1918 rakentamat linnoitelaitteet      
 2001 Kirkko Hautausmaan laajennusalueen koekaivaus      
 2003 Vahrs Nybacka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Staffans Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Barölandet, Storböle Keskiaikaisen kylätontin pelastuskaivaus      
 2006 Ingarskila - Ålkila Kaava-alueen inventointi      
 2006 Kärrängen hautaröykkiön kaivaus      
 2007 Gammelby Kylätontin koekaivaukset      
 2007 Joddböle Asemakaava-alueen inventointi      
 2007 Kasabergen Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Prästgården Kaukolämpökaivannon profiilien dokumentointi      
 2008 Grönkulla-Heimgård 1 asemakaava-alueen inventointi      
 2011 Keskustan venesataman asemakaava-alueen vedenalaisinventointi      
 2012 Inkoon sisäsaaristo muinaisjäännösinventointi      
 2012 Inkoon sisäsaariston arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2013 Joddböle Maa-aineksen tuotantoalueen laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013      
 2016 Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2017 Balticconnector arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2017 Inkoon kirkko nk. morsiushuone,      
 2017 Manneralueen muinaisjäännösinventointi 2012 / 2017      
 2018 Kolakärr Arkeologinen kaivaus      
 2019 Inkoo Joddböle I Kaava-alueen vedenalaisinventointi      
 2019 Satama Inkoo Shipping kaavoitukseen liittyvä arkeologinen vedenalaisinventointi      
Karkkila
 1996 Högforsin masuuni Masuunin kaivaus      
 1997 Högforsin masuuni Restaurointiin liittyvät kaivaukset      
 1998 Högforsin masuuni Restaurointiin liittyvät kaivaukset      
 1999 Högforsin masuuni Restaurointiin liittyvät kaivaukset      
 2000 Högforsin masuuni Restaurointiin liittyvät kaivaukset      
 2003 Karkkila Perusinventointi      
 2008 Karkkilan keskustaajama Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2013 Vanhakylän ja Vattoilan kylätontit Konekaivuun valvonta      
 2014 Nuijajoen ranta-asemakaava      
 2015 Tuorila (Torila) Märsy Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2019 Vattolan kylätontti ja Mäkilänpuisto arkeologinen inventointi ja rakenteiden dokumentointi      
Kirkkonummi
 1956 Kirkko Kaivaus      
 1974 Pappilanmäki Tielinjauksen tarkistuskaivaus      
 1986 Maakaasun paikallisputkilinjat      
 1986 Sarfvik kaivaus/ röykkiö      
 1989 Evitskog/Överkurk, Solvik koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 Sepänkylä, Sandbacka koekaivaus/ löytöpaikka      
 1993 Kirkko Sakariston laajennukseen liittyvät pohjatutkimukset ja koekuopitus      
 1994 Kirkko Kirkkomaan lämpövesijohtokaivannon arkeologinen valvonta      
 1995 Kirkko Kirkkomaan viemärikaivannon arkeologinen valvonta      
 2001 Vanha pappila Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Västerkulla Kivikautinen asuinpaikan ympäristön koekaivaus      
 2003 Heikkilä, Jolkby, Killinmäki ja Kyrkvalla Kaava-alueen inventointi      
 2005 Tolsa kahden röykkiön koekaivaus      
 2006 Kirkkonummi Perälänjärvi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Tolsa Metallikautisten röykkiöiden kaivaus      
 2007 Jorvas ja Inkilä Yleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Kauhala Westerkulla golfkenttä Kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2008 Lapinkylä Maantie 1130:n jalankulku- ja pyörätien linjauksen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Gesterbyn-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueet Kaava-alueen inventointi      
 2009 Kuntakeskus ja sen pohjoispuolinen alue Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssi      
 2010 Lapinkyläntien varsi välillä Veikkola–Haapajärvi Muinaisjäännösinventointi kevyenliikenteenväylän linjauksella      
 2010 Rysshamnen kaava-alueen inventointi      
 2011 Kirkkonummi Sundsberg Sundsbergin rusthollin tonttimaan kartoitus      
 2011 Kirkkonummi Tolls Röykkiöiden tutkimus      
 2011 Kirkkonummi Överkurk Kurkgård Ranta-asemakaavan muutoslaueen muinaisjäännösinventointi 2011      
 2011 Kunnan länsiosa Arkeologinen inventointi      
 2011 Lapinkylän vesiosuuskunnan hankealue (kohteet Koivistosveden, Sigurdsberg ja Tengo Nyåker) Koetutkimukset vesihuoltoverkoston rakentamisalueella      
 2012 Kirkkonummi Alisgård Hylätyn sotilasvirkatalon tarkkuusinventointi 27.11.2012      
 2012 Kirkkonummi Stormossen 1, 2 ja 3. Historillisen ajan kivirakenteiden arkeologinen dokumentointi      
 2012 Pappila Kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi ja kaivaus      
 2012 Porkkalanniemen ja Upinniemen inventointi      
 2012 Veikkola, Lapinkylä, Vitträsk, Vesitorninmäki ja Juhlakallio Kaava-alueiden inventointi      
 2013 Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Hylkykohteen 1000018818 tarkastus Blåmansholmen      
 2013 Loman Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Skälsund ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2013 Vårnäs Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2014 Haapajärvi Haapajärven kylätontti, Haapajärven kylätontti 2 ja Haapajärven vanha kirkonpaikka      
 2014 Mössön saari ranta-asemakaava      
 2014 Pappila & Pappila (Prästegården) Kivikautisen ja vahaismetallikautisen asuinpaikan sekä historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
 2014 Vårnäs Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla      
 2015 Kurkirannan kaava-alueen pohjoisosan muinaisjäännösinventointi      
 2015 Laajakallio (Gilobacka) Arkeologinen esiselvitys muinaisjäännöksen alueella      
 2015 Lappböle Historiallisen ajan asuinpaikan koekaivaus      
 2015 Malmströmin pelto Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2015 Mäkipelto Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Öfvergård ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi      
 2016 Bjönsinmäki ja Masaby Asemakaava-alueen inventointi ja Masabyn historiallisen ajan muinaisjäännöksen tarkkuusinventointi      
 2016 Hauklampi asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 18.5.2016      
 2016 Kantatie 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelma alue Muinaisjäännösinventointi välillä Sundsberg Vanha Jorvaksentie      
 2016 Keijukaislaakson asemakaava-alue      
 2016 Lapinkylä / Lappböle Kylätontin arkeologinen kaivaus      
 2016 Länsi-Jorvas ja Kvis Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi ja Kvisin muinaisjäännösalueen tarkkuusinventointi      
 2016 Näse kiinteistöjen 1:5 ja 1:15 muinaisjäännösinventointi      
 2016 Pappilanmäki Kaapelikaivaustyön arkeologinen valvonta      
 2016 Porkkalan luonnonsuojelualue arkeologisten kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2016 Suvimäki ja Majvik asemakaavan suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi      
 2016 Tolsanjärvi asemakaava-alueen inventointi      
 2016 Tolsanmäki Asemakaava-alueen inventointi      
 2016 Veikkola Laguksenpuisto Kylätontin tarkkuusinventointi      
 2018 Juktenskobbenin hylky Hylyn kenttätyöt      
 2018 Munkinmäki Arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2018 Nydal Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2018 Sarvvikinrannan pienvenesataman arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2019 Masalantien kiertoliittymä ja tienparannusalue Inventointi      
 2019 Mustikkarinteen asemakaava-alue Inventointi      
Lohja
 1965 Lohjan kirkko. Alustavat lattiatasotutkimukset.      
 1966 Kirkko Kaivaus      
 1985 RASI-PROJEKTI      
 1985 RASI-PROJEKTI      
 1986 AS. OY KARHUNMÄEN TONTTI koekaivaus/ röykkiö      
 1986 LOHJANSAARI, PAAVOLA kaivaus/ röykkiö      
 1986 RASI-PROJEKTI      
 1986 RASI-PROJEKTI      
 1986 RASI-PROJEKTI      
 1989 Lohjan kunta inventointi      
 1989 TARKISTETTAVA      
 1990 KUTSILA, KITTISKOSKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 LYLYINEN, RANTA-SEPPÄ kaivaus/ röykkiöalue      
 1991 Lohja inventointi      
 1997 Karjalohta inventointi      
 2002 Oittila-Lempola Vt 1 Moottoritielinjaus      
 2002 Peltoniemi kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Harakkalanlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Hevoshaanpelto Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2003 Hossanmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Isotalo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Karnaisten kylätontti, Setola Kaivaus      
 2003 Lempola Historiallisen ajan kuoppien koekaivaus      
 2003 Nummen kirkonseutu Kaava-alueen inventointi      
 2003 Roution sisääntulotie Rautakautisen löytöpaikan lähiympäristön koekaivaus      
 2003 Sepänniemi Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 2004 Hossanmäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Linhamari-Seljänalanen, Sikajärvi, Pirunlinnan Suonia Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2004 Ranta-asemakaava-alueet Muinaisjäännösinventointi      
 2004 Talpelan kylätontti Historiallisen ajan kylätontin lähialueen koekaivaus      
 2005 Kittiskoski W Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Kittiskoski E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Koivikko Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Nummenkylä, Paloniemi ja Gunnarla Kaava-alueen inventointi      
 2007 Lohja Haukilahti Moniperiodisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Pusula Perusinventointi      
 2007 Vohloisten kartano Kaava-alueen inventointi      
 2008 Haukilahti Rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 2008 Lampomäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Nummi-Pusula Itäosien yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Kisakallio Asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Karjalohja Lammashaanmäki Tarkastuskäynti metsänuudistukseen liittyen      
 2012 Myllykylä Kylätonttialueen koekaivaus vesihuoltolinjalla      
 2013 Moisio ja Moisionpelto Esitutkimus muinaisjäännösalueen rajojen selvittämiseksi      
 2014 Lohja Haikari Asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi      
 2014 Lohja Lieviö-Pauni osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Paloniemen osayleiskaava alue      
 2016 Haukilahti Tarkkuusinventointi      
 2016 Karnainen Asemakaava-alueen inventointi      
 2017 Laxpojo Historiallisen ajan kartanon arkeologinen koekaivaus      
 2018 Routio Hiidenlinna Asemakaava-alueen inventointi      
 2019 Katajisto Rautakautisen hautapaikan arkeologinen koekaivaus      
 2019 Lohjansolmun asemaseudun ja Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan arkeologinen inventointi Inventointi      
 2019 Lohjantaipale Tarkkuusinventointi      
 2019 Paloniemi 2 Tarkkuusinventointi      
Raasepori
 1890 Tammisaaren linnanraunio Kaivaus      
 1937 Grabbacka Kartanolinnan raunion kaivaustutkimus      
 1937 Karjaan kirkko Restaurointitöiden yhteydessä tehdyt kaivaukset      
 1938 Grabbacka Kartanolinnan raunion kaivaustutkimus      
 1939 Grabbacka Kartanolinnan raunion kaivaustutkimus      
 1950 Kirkko Restaurointiin liittynyt kaivaus ja muurattujen hautojen tutkimus      
 1959 Domargård Utgrävning av husgrunder      
 1961 Linnanmäki Linnanraunion koekaivaus      
 1961 Raaseporin linna Kaivaus      
 1962 Linnanmäki Linnanraunion kaivaus      
 1962 Raaseporin linna Kaivaukset ja korkaustyöt Raaseporin linnalla      
 1962 Tenholan kirkko Lämpöjohtojen asennustyössä esille tulleiden muinaisjäännösten tarkastus      
 1963 Raaseporin linna Kaivaus- ja konservointityöt      
 1964 Raaseporin linna Kaivaus- ja korjaustyöt      
 1965 Raaseporin linna Kaivaus      
 1966 Raaseporin linna Kaivaus      
 1967 Raaseporin linna Kaivaus      
 1968 Raaseporin linna Kaivaus- ja kunnostustyöt      
 1969 Raaseporin linna Kaivaus      
 1969 Raaseporin linna Kaivaus      
 1972 Snappertuna, Snäckkulla, Bredslätt Utgrävning av en bostadsbyggnad      
 1973 Jussarö Jussarö I -hylyn tutkimukset kesäkuussa 1973. Christoffer Ericsson, Museoviraston merihistorian toim      
 1978 Esselholma Esselholman hylyn tutkimukset 24.6.-2.7.1978. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1978 Jussarö Jussarö II -hylyn tutkimukset 24.6.-2.7.1978. Harry Alopaeus, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1978 Jussarö Jussarö II-hylyn tutkimukset 26.6.-2.7.1978. Risto Halme, Harry Alopaeus, Museoviraston merihistoria      
 1979 Jussarö Jussarö II-hylyn tutkimukset 30.6.-7.7.1979. Risto Halme, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1980 Jussarö Jussarö II-hylyn tutkimukset 23.6.-27.7.1980. Juhani Grönhagen, Museoviraston merihistorian toimisto      
 1980 Raaseporin linna Paaluvarustuksen tutkimus      
 1980 Tammisaari, Kustaa Vaasan katu 6 (1-1-7) Kuninkaankartanon paikan koekaivaukset      
 1981 Jussarö Jussarö II-hylyn tutkimukset 3.-24.7.1981. Juhani Grönhagen, Museoviraston merihistorian toimisto.      
 1981 Raaseporin linna Dendrokronologisten näytteiden otto paaluvarustuksista      
 1982 Raaseporin linna Paaluvarustuksen merkintä ja inventointi      
 1983 Raaseporin linna Koekaivaus      
 1985 DEGERBY, DOMARGÅRD koekaivaus/ asuinpaikka      
 1985 DJUPBÄCK koekaivaus/ asuinpaikka      
 1985 Tenholan kirkko Kuoritraveen pintakaivaus      
 1986 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1986 RASI-PROJEKTI inventointi      
 1987 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1987 KARJAA-POHJANKURU RATAOIKAISU      
 1987 KARJAA-POHJANKURU RATAOIKAISU      
 1987 PERMORTAN kaivaus/ kalmisto      
 1988 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1988 PERMORTAN kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1989 PERMORTAN kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1989 Pohjan Gennäsin kartano Kartanon kellarikerroksen tutkimukset      
 1989 ÅMINNEN KARTANO      
 1990 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1990 POHJANPITÄJÄNLAHDEN OSAYLEISKAAVA-ALUE      
 1991 ALSÄTRA, HÖNSÅKERSKULLEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 BERGVALLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 FINNBACKA, LILLSJÖN kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 SAARISTO, KANSALLISPUISTO      
 1992 ALSÄTRA, HÖNSÅKERSKULLEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 FINNBACKA, LILLSJÖN kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 GRÅGÄLAN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1992 Karjaa 35-39, Brobacka Historiallisen kohteen koekaivaus      
 1992 KROGGÅRD, LÅNGÅMOSSARNA kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 SJÖSÄNG 5 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 BOCKBODA koekaivaus/ röykkiöalue      
 1993 GRÅGÄLAN kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 KROGGÅRD, LÅNGÅMOSSARNA kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 SJÖSÄNG 5 kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1994 ALABACKSHAGEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 CAMILLASKOG koekaivaus/ röykkiöalue      
 1994 ENTISEN TENHOLAN KUNNAN ALUE      
 1994 FINNMALMEN kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 FINNÄNGSKOG kaivaus/ röykkiöalue      
 1994 KATAJAMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1994 KROGGÅRD, LÅNGÅMOSSARNA kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 LILLMALMEN kaivaus/ röykkiö      
 1995 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1995 KULLA, TIMMERKÄRR kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus/ polttokalmisto      
 1996 Karjaa inventointi      
 1996 KULLA, TIMMERKÄRR kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 LÄPP, LILLA NÄSET koekaivaus/ kuppikallio      
 1997 DEGERBY, DOMARGÅRD kaivaus ja koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1997 KULLA, TIMMERKÄRR kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Tammisaari Delinventering av Ekenäs södra skärgård      
 1997 ÅSENBY, VESTERKULLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 DEGERBY, BROBACKA koekaivaus/ muinaispelto      
 1998 KRÅKMALMEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 KULLA, TIMMERKÄRR kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 LÄPP, LILLA NÄSET      
 1998 Saariston rantakaava-alue inventointi      
 1998 Tammisaaren vanha kaupunki Kaukolämpötöiden valvonta      
 1998 ÅSENBY, VESTERKULLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Elgö Lökholmen Rautakautisen löytöpaikan koekaivaus ja vedenalainen inventointi      
 1999 Kroggård Säterinkatu Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Kulla Timmerkärr Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Läpp Stornäset Rautakautisen muinaisjäännöksen koekaivaus      
 1999 Tammisaari, Iso Kirkkokatu Kaivaus      
 2000 Kroggård Säterinkatu Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Mustion linna Kivikautisen lieden kaivaus      
 2000 Snappertuna Telegrafberget Kivikautisen asuinpaikan pelastuskaivaus      
 2000 Tammisaari, Iso Kirkkokatu Kaukolämpökaivantotöiden arkeologinen valvonta      
 2000 Tovö GunnarsÖ Rautakautisen röykkiökohteen kaivaus ja kartoitus, sekä historiallisen ajan kohteen koekaivaus      
 2001 Björkholmen Backa Pronssikautisen latomuksen kaivaus      
 2001 Läpp Lepinkatu      
 2001 Mustion linna      
 2001 Tammisaaren vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2003 Karis Svartå Slottspark Provutgrävning av en stenåldersboplats      
 2004 Karjaa ja Pohja Karjaan Läntisen ohikulkutien tielinjainventointi      
 2004 Karjaa Knabsby Svartå Slottspark Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2004 Karjaa Mustionjoenlaakso Kaava-alueen inventointi      
 2004 Pohja Gennäs Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2004 Pohja Gennäs Rakenteiden kartoitus rantaosayleiskaava-alueella      
 2004 Pohja Mustionjokilaakso Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2004 Tammisaari Gropfjärd-Dragsvik Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2004 Tammisaari Västra Tätorten Kaava-alueen inventointi      
 2004 Tammisaari, Busö Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2005 Tammisaari Skräddarböle Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Tammisaari Sköldargård      
 2006 Raaseporin linna konekaivun valvonta ja koepistotus      
 2006 Tammisaari, Kustaa Vaasan katu 2 (1/1/9) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2007 Karjaa Trycksbacan puisto Koekaivaus aiemmin tuntemattoman kivikautisen asuinpaikan rajojen määrittämiseksi      
 2007 Pohja Fiskarsin ruukin alue kaava-alue inventointi      
 2007 Tammisaari Bromarvin kirkonkylä Kaava-alueen inventointi      
 2008 Dragsvik-Tammiharju Asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi      
 2008 Inkoon-Karjaan voimajohto Voimajohdon pylväspaikkojen koekaivaukset      
 2008 Jussarön salmen vedenalaisinventointi Jussarön salmen inventointi viistokaikuluotaamalla      
 2008 Karjaa Bäljars 2 Pronssi- ja rautakautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2008 Pohja Permortan Esihistoriallisen röykkiö- ja asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2008 Raaseporin linnan Slottsmalmen Keskiaikaisen kohteen kaivaukset (Kaikkien aikojen Raasepori - Alla tiders Raseborg -projekti)      
 2008 Tammisaari Tenhola Rantakaavainventointi      
 2009 Karjaa Svarfvars Kaava-alueen inventointi      
 2009 Raasepori Slottsmalmen Keskiaikisen linnan ympäristön arkeologiset kaivaukset      
 2009 Raaseporin kartano (Raseborgs gård) Kylä/kartanotontin kaivaukset (Kaikkien aikojen Raasepori - Alla tiders Raseborg -projekti)      
 2009 Skärlandet, Skåldön kylätontti Konekaivun valvonta      
 2010 Tammisaari Raaseporin linna koekuopitus      
 2010 Tammisaari, Österbyn–Skarpkullan voimajohtolinjaus muinaisjäännösinventointi      
 2011 Baggby Ön Ranta-asemakava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011      
 2011 Billnäs Teollisuusarkeologinen selvitys      
 2011 Jussarö Kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Tegelbrukshagenin ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2011 Valtatien 25 ohituskaistapari Tammisaari - Karjaa      
 2012 Billnäs ruukkialue pilaantuneiden maiden kartoituksen arkeologinen valvonta      
 2012 Junkarsborg      
 2013 Långåmossarna      
 2013 Raasepori yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi 1a Osa-alue 1a (Karjaan läntinen taajama)      
 2013 Raasepori yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Osa-alue 2 Osa-alue 2 (Pohja, Gumnäs)      
 2013 Raasepori yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Osa-alue 3 Osa-alue 3      
 2013 Raasepori, yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Horsbäck-Kärrby Osa-alue 1b      
 2013 Raasepori, yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Mustio, Antskog Osa-alue 4 (Mustio, Antaskogen)      
 2013 Raasepori, yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Osa-alue 6 Osa-alue 6      
 2013 Raasepori, yleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Tammisaari-Båsaböle Osa-alue 5 (Tammisaari Båsaböle)      
 2013 Stormalmen ja Inkosgård Tarkkuusinventointi      
 2014 Gumnäs Historiallisen ajan kartanonpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Karjaan Säterinkatu      
 2014 Raasepori (Mustio) Bråtan, asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Raaseporin linna Linnamalmi      
 2014 Raaseporin opiston asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Svartå slottspark Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Tammisaaren Pohjoissatama Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2014 Varvarinsuo 1      
 2015 Fiskarsin ruukki Kaivuutyön arkeologinen valvonta      
 2015 Långåmossarna Arkeologinen kaivaus      
 2015 Raaseporin linna Linnanmalmin länsiosan jatkotutkimukset      
 2015 Raaseporin linna Itäisen torniryhmän koekaivaukset      
 2015 Spjutsböle Keskiaikaisen kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Tammisaari Dragsvik Voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi      
 2015 Vikstrand Vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2015 Åminnefors – Lappohja voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi      
 2016 Frankböle Ranta-asemakaavan inventointi      
 2016 Horsö Toisen maailmansodan aikaisten varustusten inventointi      
 2016 Långåmossarna Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2016 Malmkulla teollisuustontin laajennusalue muinaisjäännösten tarkkuusinventointi      
 2016 Raasepori Bromarv, kiinteistöjen Örnvik, Bergvik ja Sandvik ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi      
 2016 Raaseporin linna Linnan ympäristön tutkimukset      
 2016 Raaseporin linna Päälinnan kolme pohjoisinta huonetta      
 2016 Raaseporin linna Linnan länsipuolinen jokiranta uudisrakenuksen kaivuutyön valvonta      
 2016 Raaseporin linnan länsipuolinen jokiranta Sähkökaapelilinjan konekaivuun arkeologinen valvonta      
 2016 Raaseporin linnan länsipuolinen jokiranta Pumppukaivokaivannon konekaivuun arkeologinen valvonta      
 2016 Tenholan vanha pappila Historiallisen ajan pappilan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Domargård ja Degerby II Maakaapelointihankkeen arkeologinen valvonta      
 2017 Fiskarsin Kuparikoski Kävelysillan uusiminen ja uoman tukimuurien kunnostus      
 2017 Junkarsborg Historiallisen ajan muinaisjäännösryhmän kartoitus      
 2017 Långåmossarna Yhteisöarkeologinen kaivaus      
 2017 Permortanin ja Billnäsin kylät Sähkölinjojen maakaapeloinnin arkeologinen valvonta      
 2017 Raasepori Skogby teollisuusalueen asemakaavan suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2017      
 2017 Raaseporin linna Linnan ulkopuolisten sähkölinjojen kaivuu      
 2017 Raaseporin linna Linnanmalmin länsiosan tutkimuskaivaus      
 2017 Raaseporin linna Rakennusta varten tehtävän paineviemärilinjan kaivuun valvonta      
 2017 Tammisaaren vanha asemakaava-alue Valokuitukaapelin kaivuun valvonta      
 2018 Fjärdskär, ranta-asemakaava-alue Inventointi      
 2018 Raasepori Predium Hamn Oy:n asemakaava-alue      
 2018 Slottsmalmen Arkeologinen kaivaus, koekaivaus ja prospektointi      
 2019 Fiskars Malcolmintie asemakaava-alueen teollisuusarkeologinen inventointi      
 2019 Snappertuna Svarvars kaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2019 Tovö ja Risö ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
Siuntio
 1969 Kirkko Tutkimuskaivaus      
 1984 Siuntion kunnan muinaisjäännösinventointi 1984 Koko kunnan perusinventointi      
 1991 Suitian kartanolinna Kartanon ympäristön koekuopitus      
 1992 37-39 MARSBACKEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Suitian kartanolinna Putkikaivaustöiden valvonta ja kaivaus      
 1997 Suitian kartanolinna Putkikaivaustöiden valvonta ja kaivaus      
 1998 Suitian kartanolinna Kellareiden maansiirtotöiden valvonta      
 1998 Suitian kartanolinna Puiston arkeologiset tutkimukset      
 2002 Störsvik Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2002 Störsvik Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi      
 2003 Pikkala, Hovgård Autioituneen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Myrans Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus Mäntsälä–Siuntio-maakaasuputkilinjalla      
 2008 Nackans Historiallisen kohteen kaivaus Mäntsälä–Siuntio-kaasulinjalla      
 2009 Pikkala Marseudden Kloviken-Pattuviken alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Klobben Osa-alueinventointi      
 2011 Störsvik Kasaberget Inventointi ja röykkiöiden koetutkimukset      
 2013 Stallsmossaberget Tarkkuusinventointi ja kivilatomusten tutkimus      
 2013 Urheilukenttä ja Palonummentienlämpökeskus Asemakaava-alueiden tarkastus      
 2014 Siuntion kunnan arkeologinen inventointi      
 2015 Suitia Kartanoalueen arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2017 Broända Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2018 Koekaivaus ja valvonta Siuntiossa kohteessa Hyövilä Alitalo (löytöpaikka; mjrek 10000003984)      
 2019 Marseudden. Koekaivaus      
Vihti
 1946 Vanha kirkko Raunion kaivaus      
 1961 Vanha kirkko Asehuoneen perustuksen etsintä      
 1985 RASI-PROJEKTI      
 1985 SUONTAKA, HOVI koekaivaus/ röykkiöalue      
 1986 ORAVALA, RATILA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1987 Vanjoki, Skotti Kylän koekaivaus      
 1991 Jokikunta, Karppi Rakennuksen pohjan kaivaus      
 1992 Leppärlä, Fästi Asuinrakennuksen paikan koekaivaus      
 1996 PAKSALO, PINOLAHTI      
 1996 VANJOKI, JOKISUU koekaivaus/ asuinpaikka      
 2007 Vihti Nummela Vihdin eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi      
 2008 Kaukoila 2 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Pyhän Birgitan kirkonraunioiden muinaismuistoalue Koekaivaukset      
 2012 Kirkonkylä, Ojakkala ja Nummela Asemakaava-alueiden inventointi      
 2013 Enäranta Nissoila Kylätontin koekaivaus      
 2013 Höytiönnummi Röykkiön arkeologinen kaivaus      
 2014 Palojärvi Rantahepalo Alueen kaavainventointi      
 2014 Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot - hanke Arkistoinventointi      
 2017 Irjalansaari Ranta-asemakaava-alueen inventointi      
 2017 Pinolahti ja Vanjoki maakaapeloinnin valvonta      
 2019 Pinolahti Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 

© Museovirasto