Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 162 hanketta
hakuehto: Etelä-Pohjanmaan museo

 
Alajärvi
 1947 Heikinkangas, Rasi Arkeologinen kaivaus.
 1988 TIMMERBACKA JA HAUTA-AHO koekaivaus/ löytöpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1989 LAKEAHARJUN-PYHÄVUOREN ALUE inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Lehtimäen kunta Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 LUKKARINLAHTI koekaivaus/ löytöpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Timmerpakanmäki Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2017 Autionsalmi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2017 Mustaniemen - Suninniemen osayleiskaava-alueen ja Lehtimäen rantayleiskaavan arkeologinen selvitys Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Hautasaarenmäki - historiallisen ajan hautapaikan tarkastus Tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan arkeologinen inventointi Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Hiekkaharju - kohteen tarkkuusinventointi Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Kaartusjärven ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Alavus
 1976 Alavus Esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Töysän kunta inventointi
 2005 Edesjärvi ja Patasalmi Uusien rakennuspaikkojen inventointi
 2006 Pohjoisosan järvialue rantaosayleiskaava-inventointi
 2007 Alavus pohjoisosan järvialue Muinaisjäännösinventoinnin täydennys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Keskustan seudun kaavamuutosalueen inventointi Himanen, Salmenvuori, Tusa liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Kumola asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Toppila asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Härkösen alue tielinjan muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Rantatöysä Puuseppäkylän asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Perälänlampi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Alavuden keskustaajaman ja Tuurin välinen osayleiskaava-alue Arkeologinen inventointi
 2018 Töysän alueen järvien rantayleiskaavat - muinaisjäännösinventointi 2018 Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Evijärvi
 1985 TIMONEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1986 TIMONEN kaivaus/ pyyntikuoppa
 1996 TIMONEN koekaivaus/ asuinpaikka
 2000 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Moskua Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Paavonniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2013 Evijärven rantakaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Sulkaräme 2 Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2019 Moskuanniemi Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Ilmajoki
 2008 Ilmajoki kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Puistola Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Köhkerönmonttu Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Isojoki
 1990 Isojoki inventointi
 1991 Isojoki inventointi
 1991 VILLAMO, RIMPIKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 VILLAMO, RIMPIKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1999 Rimpikangas E Mesoliittisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2000 Rimpikangas E Mesoliittisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2006 Sarvikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 RIMPIKANGAS TUULIVOIMAPUISTON ARKEOLOGINEN INVENTOINTI tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Rimpikangas E/1 Arkeologinen kartoitus kivi- ja rautakautisella muinaisjäännösalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Salomaa. Maakaapelilinjan arkeologinen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Arkkukallion suunniteltu sähköasema-alue Arkeologinen inventointi
 2020 Kaipionrinteen asemakaava Arkeologinen inventointi
 2020 Penttilänkangas, arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Somerokallio & Hermanni, arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Isokyrö
 1923 Vanha kirkko Perustusten vahvistamisen yhteydessä tehdyt arkelogiset havainnot
 1953 Vanha kirkko Kuoriosan ja sakariston kaivaus
 1994 Vanha kirkko Kaapeliojan valvonta
 2010 Isokyrö Jokivarsi Osayleikaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Isonkyrön Tervajoen osayleiskaavan laajennusosien inventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Raportti sedimenttinäytteiden otosta Levänluhdan muinaisjäännöksen alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kattiharjun tuulivoimapuiston arkeologinen lisäselvitys Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Karijoki
 2006 Karijoki Muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 KAKKORIN TUULIVOIMALA-ALUEEN TARKASTUS tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 PERKIÖN TUULIVOIMALA-ALUEEN TARKASTUS tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kauhajoki
 1991 Kauhajoki inventointi
 2010 Kauhajoen keskustaajama Osayleiskaavainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Kauhajoki Mustaisnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Korkiamäki muuntamo- ja kaapelihanke
Kauhava
 1985 MERAPAKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 LATOKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 2003 Ylihärmä Perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Kortesjärvi Saarijärvi ranta-asemakaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Alahärmä Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ylihärmän taajama Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Haaruskangas Koekuopitus sähkölinjalla asuinpainannealueen läheisyydessä
 2013 Kauhava Kauhavan ja Kortesjärven viemäriverkon laajennusalueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Alahärmä-Voltti Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Haaruskangas vesijohtolinjan koetutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Haarusjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kuortane
 2005 Kirkonseudun ranta-alue
 2006 Märy kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi
 2007 Keskusta ja Mäyry Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Länsiranta Yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Kaarankajärvi Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaava Arkeologinen inventointi 2017 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Sarvinevan tuulivoimapuisto - arkeologisen kulttuuriperinnön selvitys Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kurikka
 1985 NÄRVIJOKI, ALANKO koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 JÄRVENPÄÄ, JÄRVIMÄKI kaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1988 NÄRVIJOKI, LUOKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1990 LYYSKILÄ, VANHA-KAIJA HONKANIEMI koekaivaus/ asuinpaikka tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1994 NÄRVIJOKI, KESKI-MÄNTYLÄ kaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1995 Kalkkimäki, Sikamäki, Mäki-Venna Kalkkilouhosten ja -uunin tarkastus
 1995 NÄRVIJOKI, KESKI-MÄNTYLÄ koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 HONKANIEMI 3 kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Luopajärvi inventointi
 2001 Kurikka Perusinventointi
 2005 Rajalan alue Muinaisjäännösinventointi
 2006 Jalasjärven kunnan kirkonseudun osayleiskaava-alue Kaava-alueinventointi
 2006 Jokipiin alue Asemakaavainventointi
 2007 Kohtakangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Valtatien 3 ja kantatien 67 parantamistyön suunnittelualue Tielinjainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Keskusta ja Panttila osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Jurva-Kurikka Vesihuoltolinjan inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Tarkkuusinventointi jätevesiviemäriverkon alueella Lounais-Kurikassa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kurikka Rasakangas Tuulipuiston hankealueen muinaisjäännösinventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Jalasjärvi Rustari kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Harju maakaapelilinjan arkeologinen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ahvenlamminmäki Löytöpaikan tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kohtakangas Kivikautisen asuinpaikan ympäristön ja tervahaudan koekaivaus
 2019 Kurikka Topee Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2020 Kurikka, Riuhdankallio, asemakaava-alueen inventointi
Lappajärvi
 2005 Sillanpää Viemäröintityön rakentamisen valvonta
 2006 Lappajärvi Kunnan perusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 LAPPAJÄRVI Nykälänniemen asemakaavan arkeologinen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kirkkoniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2018 Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto Arkeologinen päivitysinventointi
 2020 Kyrönniemen osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
Lapua
 1990 TIISTENJOKI, HÄMEENNNIEMI 7 koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1995 TIISTENJOKI, KOTASAARENMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 2009 Keskustaajama ympäristön osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Lapua Ruha ja keskustaajaman eteläosa Osayleiskaava-alueiden inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Simpsiö Natura-alueen kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Seinäjoki
 1985 JÄTINKALLIO
 1985 Kyröjoen yläosa inventointi
 1985 TARKISTETTAVA
 1985 TARKISTETTAVA
 1986 TOPPARLA, VIINAPRÄNNINLAKSO koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 Peräseinäjoen kunta inventointi
 1987 TOPPARLA, VIINAPRÄNNINLAKSO koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 KAUKOLA, VARESVUO SAARI koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 KOSKENALA, AAPRAIMINMÄKI kaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 TROIHARI, KUPULAKALLIO kaivaus/ pyyntikuoppa
 1999 Troihari Kivikautisen löytöalueen koekaivaus
 2008 Seinäjoen pohjoisosat yleiskaava-alueiden muinaisjäännösonventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Ylistaro Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Ylistaro Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Seinäjoki Hangasneva Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ylistaro Isosaari myöhäskivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja tietueeseen on liitetty kuvia
 2010 Nurmo Yleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Ylistaro Isosaari kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Seinäjoki Kultavuori - Myllykoski kV voimajohto Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Seinäjoki vähävetinen uoma, Kruutikoski ja Vuorikoski tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Ojelmisto (Nurmon vanha pappila) Arkeologinen tarkkuusinventointi
 2019 Seinäjoki, tervahautojen tarkastuksia 2019 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Nurmo Kirkkomäki Kartoitus
 2020 Ylistaro Kupulakallio Arkeologinen prospektointi
Soini
 2002 Soini kunnan perusinventointi
 2016 Soinin Loukkusaaren ja Isokankaan tuulivoimahankkeiden alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Teuva
 1989 KOMSINKANGAS
 2009 Kankaanmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja tietueeseen on liitetty kuvia
 2012 ÄYSTÖ KUKUNKALLIO tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Teuva, Kurikka Saunamaa tuulipuiston muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ristiharjunkalliot, tuulivoimahanke Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Kärppiön sähköasema-alue Arkeologinen inventointi
Vimpeli
 1989 LAKEAHARJUN-PYHÄVUOREN ALUE
 1995 Vesterpakka Kansanomaisen kalkinpolton jäänteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1995 Vesterpakka, Hallapuro
 1997 Vesterpakka Kalkinpolttouunien täydennysdokumentointi
 2020 Sääksjärven rantaosayleiskaava Arkeologinen inventointi
Ähtäri
 2005 Ähtärinsalmi ja Välivesi rantayleiskaava-alueinventointi
 2009 Ähtärin keskustaajama osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Moksunniemi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Seilosmäki
 2016 Yleisökaivaus Historiallisen talonpohjan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste