KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 119 hanketta
hakuehto: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
 
Alajärvi
 1988 TIMMERBACKA JA HAUTA-AHO koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 LAKEAHARJUN-PYHÄVUOREN ALUE inventointi      
 1992 Lehtimäen kunta perusinventointi      
 1995 LUKKARINLAHTI koekaivaus/ löytöpaikka      
 2014 Timmerpakanmäki Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Autionsalmi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2017 Mustaniemen - Suninniemen osayleiskaava-alueen ja Lehtimäen rantayleiskaavan arkeologinen selvitys Arkeologinen inventointi      
Alavus
 1992 Töysän kunta inventointi      
 2005 Edesjärvi ja Patasalmi Uusien rakennuspaikkojen inventointi      
 2006 Pohjoisosan järvialue rantaosayleiskaava-inventointi      
 2007 Alavus pohjoisosan järvialue Muinaisjäännösinventoinnin täydennys      
 2007 Keskustan seudun kaavamuutosalueen inventointi Himanen, Salmenvuori, Tusa      
 2008 Kumola asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2008 Toppila asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2009 Härkösen alue tielinjan muinaisjäännösinventointi      
 2011 Rantatöysä Puuseppäkylän asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Perälänlampi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Evijärvi
 1985 TIMONEN koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1986 TIMONEN kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1996 TIMONEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 2000 Kotikangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Moskua Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Paavonniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2013 Evijärven rantakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2018 Sulkaräme 2 Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Ilmajoki
 2008 Ilmajoki kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2012 Puistola Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Köhkerönmonttu Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Isojoki
 1990 Isojoki inventointi      
 1991 Isojoki inventointi      
 1991 VILLAMO, RIMPIKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 VILLAMO, RIMPIKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Rimpikangas E Mesoliittisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2000 Rimpikangas E Mesoliittisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2006 Sarvikangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2013 RIMPIKANGAS TUULIVOIMAPUISTON ARKEOLOGINEN INVENTOINTI      
 2016 Rimpikangas E/1 Arkeologinen kartoitus kivi- ja rautakautisella muinaisjäännösalueella      
Kauhajoki
 1991 Kauhajoki inventointi      
 2010 Kauhajoen keskustaajama Osayleiskaavainventointi      
 2012 Kauhajoki Mustaisnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava      
 2017 Korkiamäki muuntamo- ja kaapelihanke      
Kauhava
 1985 MERAPAKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 LATOKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 2003 Ylihärmä Perusinventointi      
 2007 Kortesjärvi Saarijärvi ranta-asemakaava-alue      
 2008 Alahärmä Perusinventointi      
 2009 Ylihärmän taajama Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Haaruskangas Koekuopitus sähkölinjalla asuinpainannealueen läheisyydessä      
 2013 Kauhava Kauhavan ja Kortesjärven viemäriverkon laajennusalueiden muinaisjäännösinventointi      
 2014 Alahärmä-Voltti Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Haaruskangas vesijohtolinjan koetutkimus      
Kuortane
 2005 Kirkonseudun ranta-alue      
 2006 Märy kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi      
 2007 Keskusta ja Mäyry Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2008 Länsiranta Yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Kaarankajärvi Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
Kurikka
 1985 NÄRVIJOKI, ALANKO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 JÄRVENPÄÄ, JÄRVIMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 NÄRVIJOKI, LUOKANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 LYYSKILÄ, VANHA-KAIJA HONKANIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 NÄRVIJOKI, KESKI-MÄNTYLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Kalkkimäki, Sikamäki, Mäki-Venna Kalkkilouhosten ja -uunin tarkastus      
 1995 NÄRVIJOKI, KESKI-MÄNTYLÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 HONKANIEMI 3 kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Luopajärvi inventointi      
 2001 Kurikka Perusinventointi      
 2005 Rajalan alue Muinaisjäännösinventointi      
 2006 Jalasjärven kunnan kirkonseudun osayleiskaava-alue Kaava-alueinventointi      
 2006 Jokipiin alue Asemakaavainventointi      
 2007 Kohtakangas Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2009 Valtatien 3 ja kantatien 67 parantamistyön suunnittelualue Tielinjainventointi      
 2010 Keskusta ja Panttila osayleiskaava-alueen inventointi      
 2012 Jurva-Kurikka Vesihuoltolinjan inventointi      
 2012 Tarkkuusinventointi jätevesiviemäriverkon alueella Lounais-Kurikassa      
 2013 Kurikka Rasakangas Tuulipuiston hankealueen muinaisjäännösinventointi 2013      
 2015 Jalasjärvi Rustari kulttuuriperintöinventointi      
 2016 Harju maakaapelilinjan arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2017 Ahvenlamminmäki Löytöpaikan tarkastus      
 2017 Kohtakangas Kivikautisen asuinpaikan ympäristön ja tervahaudan koekaivaus      
Lappajärvi
 2005 Sillanpää Viemäröintityön rakentamisen valvonta      
 2006 Lappajärvi Kunnan perusinventointi      
 2012 LAPPAJÄRVI Nykälänniemen asemakaavan arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2014 Kirkkoniemi Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Lapua
 1990 TIISTENJOKI, HÄMEENNNIEMI 7 koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1995 TIISTENJOKI, KOTASAARENMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 2009 Keskustaajama ympäristön osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2010 Lapua Ruha ja keskustaajaman eteläosa Osayleiskaava-alueiden inventointi      
 2010 Simpsiö Natura-alueen kulttuuriperintöinventointi      
Seinäjoki
 1985 JÄTINKALLIO      
 1985 Kyröjoen yläosa inventointi      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1985 TARKISTETTAVA      
 1986 TOPPARLA, VIINAPRÄNNINLAKSO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Peräseinäjoen kunta inventointi      
 1987 TOPPARLA, VIINAPRÄNNINLAKSO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KAUKOLA, VARESVUO SAARI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 KOSKENALA, AAPRAIMINMÄKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 TROIHARI, KUPULAKALLIO kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1999 Troihari Kivikautisen löytöalueen koekaivaus      
 2008 Seinäjoen pohjoisosat yleiskaava-alueiden muinaisjäännösonventointi      
 2008 Ylistaro Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2008 Ylistaro Isosaari Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2009 Seinäjoki Hangasneva Arkeologinen inventointi      
 2009 Ylistaro Isosaari myöhäskivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Nurmo Yleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Ylistaro Isosaari kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2017 Seinäjoki Kultavuori - Myllykoski kV voimajohto Arkeologinen inventointi      
 2018 Seinäjoki vähävetinen uoma, Kruutikoski ja Vuorikoski tarkkuusinventointi      
Soini
 2002 Soini kunnan perusinventointi      
 2016 Soinin Loukkusaaren ja Isokankaan tuulivoimahankkeiden alue      
Vimpeli
 1989 LAKEAHARJUN-PYHÄVUOREN ALUE      
 1995 Vesterpakka Kansanomaisen kalkinpolton jäänteiden inventointi      
 1995 Vesterpakka, Hallapuro      
 1997 Vesterpakka Kalkinpolttouunien täydennysdokumentointi      
Ähtäri
 2005 Ähtärinsalmi ja Välivesi rantayleiskaava-alueinventointi      
 2009 Ähtärin keskustaajama osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Moksunniemi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2016 Seilosmäki      
 2016 Yleisökaivaus Historiallisen talonpohjan koekaivaus      
 

© Museovirasto