KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  KULTTUURIYMPÄRISTÖN
TUTKIMUSRAPORTIT
 
   arkeologia
 
   rakennettu ympäristö
 
   kansatiede
 
   kaikki
 
 
 

Tietokanta on toiminut Museoviraston arkistossa säilytettävien tutkimusraporttien hakemistona. Siihen on luetteloitu arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä erilaisia tutkimusraportteja, käsikirjoituksia ja muita selvityksiä. Arkeologian ja rakennetun ympäristön raporteista löytyy metatietojen lisäksi yleensä myös digitoitu raportti.

Tietokannasta löytyy rakennetun ympäristön aineistoa pääosin 1960-luvulta alkaen, vanhempia aineistoja on luetteloitu vain satunnaisesti. Arkeologian tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen, myös tätä vanhempia tietoja on jonkin verran. Historiallisen ajan arkeologian osalta raportteja on luetteloitu tietokantaan systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen, sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa Arkeologisten hankkeiden rekisteristä. Kansatieteen aineisto koostuu pääasiassa erilaisista käsikirjoituksista 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi erilaisia kertomuksia, kenttätyöaineistoja ja keräelmiä.

Suurin osa digitoiduista aineistoista on saatavilla julkisesti. Osa digitoiduista aineistoista on saatavilla Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille ja asiakaspäätteillä tutkijasalissa. Raporttien ja muiden asiakirjojen julkaisua voivat rajoittaa esimerkiksi asiakirjojen sisältämät yksityishenkilöiden tunnistetiedot.

Digitoituun aineistoon on mahdollista kohdistaa sanahakuja konekirjoitettujen aineistojen osalta, sillä asiakirjoille on tehty digitoinnin yhteydessä optinen tekstintunnistus (OCR). Sanahaku tehdään avaamalla tiedosto, painamalla hakukomento (Ctrl + F) ja kirjoittamalla haluttu hakusana. Tekstintunnistukseen sisältyy aina virhemarginaali, joka kannattaa huomioida tutkittaessa digitoituja asiakirjoja sanahakujen avulla. Tekstintunnistus saattaa jättää tunnistamatta sanoja esimerkiksi alkuperäisten aineistojen laadun tai fonttityyppien vuoksi.

Tietokantaa päivitetään edelleen takautuvasti, mutta uusien raporttien erillinen luettelointi on päättynyt kokonaan vuonna 2017. Nykyisin esimerkiksi arkeologian tutkimusraportit arkistoidaan sähköisesti Museoviraston asianhallintajärjestelmään ja niihin voi tutustua osoitteessa: asiat.museovirasto.fi.

 
 

© Museovirasto