KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  KULTTUURIYMPÄRISTÖN
TUTKIMUSRAPORTIT
 
   arkeologia
 
   rakennettu ympäristö
 
   kansatiede
 
   kaikki
 
 
 

Tietokanta toimii Museoviraston arkistossa säilytettävien tutkimusraporttien hakemistona. Siihen on luetteloitu arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä tutkimusraportteja. Valtaosasta raportteja löytyy metatietojen lisäksi myös itse dokumentti PDF -tiedostona. Osa tutkimusraporttien sähköisistä tiedostoista on katseltavissa ainoastaan asiakaspalvelutilan koneilta ja Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille. Arkeologisten raporttien tiedostoja löytyy myös arkeologisten hankkeiden rekisteristä.

Tietokannasta löytyy rakennetun ympäristön aineistoa pääosin 1960-luvulta alkaen, vanhempia tietoja on toistaiseksi tallennettu satunnaisesti. Arkeologian tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen, myös tätä vanhempia tietoja on jonkin verran. Historiallisen ajan arkeologian osalta raportteja on luetteloitu tietokantaan systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen, sitä vanhempien raporttien tiedot löytyvät pääasiassa arkeologisten hankkeiden rekisteristä. Kansatieteen osalta aineistoa on luetteloitu tähän tietokantaan vain muutamia yksittäisiä raportteja.

 

© Museovirasto