Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

RAKENNUSPERINTÖ

  ohjesivu
 
 
 
 
 
 
-
 
suojelu
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
  kohteet maakunnittain
  kohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 

Ohjeita tietojen hakuun

 
Kun haet rakennusperintörekisteriin kuuluvia kohteita, hakua kannattaa rajoittaa hakuehdoilla. Voit esimerkiksi valita hakuun vain tietyn lain nojalla suojellut kohteet raksittamalla yhden tai useamman vaihtoehdon sivun vasemman reunan alaosassa olevasta luettelosta. Alla on annettu selite kullekin suojelutiedolle. Lisäksi hakua voi rajoittaa muilla valinnoilla.
 
kunta
Jos haluat kohdistaa haun koko Suomen sijasta johonkin tiettyyn kuntaan, valitse valikosta oikea kunta. Kuntamuutokset päivittyvät listaan vuosittain helmikuun aikana. Valikossa on myös vaihtoehdot "ei kuntatietoa", "monta kuntaa" ja "ulkomaat".
 
vanha kunta
Voit hakea tämän valikon avulla kohteet, jotka ovat olleet jonkin tietyn, jo lakkautetun kunnan alueella. Kuntamuutostilanteissa lakkautettavat kunnat siirtyvät tähän valikkoon. Tämä valikko ei kuitenkaan ota huomioon vanhojen kuntien mahdollisesti useita erilaisia rajavaiheita.
 
nimi
Nimihaussa voit hakea sellaisella nimellä tai nimen osalla, jota tässä rekisterissä on käytetty kohteen nimenä. Nimihakuun voi kirjoittaa nimen tai sen osan. Jos merkkijonon eteen tai perään lisää %-merkin haku löytää kaikki merkkijonon sisältävät kohdenimet. Esimerkki: Nimihaku "Tuomio" tuo 3 hakutulosta, mutta haku "%Tuomio" 16 hakutulosta.
 
ajoitus
Osalle kohteista on tallennettu ajoitustieto, joka liittyy joko rakentamiseen, rakentamispäätökseen, suunnitteluun, korjaukseen tai purkamis/tuhoutumisajankohtaan. Ajoitus on ilmoitettu alku- ja loppuvuosilukuna ja ajoituksen tarkenne (minkä asian ajoituksesta on kysymys) on valittavissa alasvetovalikosta. Haussa tulee laittaa vuosiluku kumpaankin laatikkoon. Jos haluaa hakea vain tietyn vuoden kohteita, sama vuosiluku kirjoitetaan kumpaankin kenttään. Huom. ajoitustieto on tallennettu vain noin kolmasosalle kohteista
 
Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojellaan rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Lailla rakennusperinnön suojelemisesta voidaan suojella myös rakennuksen kiinteää sisustusta. Suojelupäätöksen tekee Ympäristöministeriö, Museovirasto toimii asiantuntijana ja lausunnonantajana. Viralliset suojelutiedot saa ympäristöviranomaiselta, mutta Museovirasto ylläpitää rekisterissään suojeltujen kohteiden kulttuurihistoriallisia tietoja. Tämä hakuvalinta pitää sisällään myös nykyistä lakia edeltäneen Rakennussuojelulain mukaiset kohteet.
 
Asetus 480/85
Vuoden 1985 Rakennussuojelulakiin on liittynyt asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta. Asetus on kumoutunut v. 2010. Näiden rakennusten suojelu on kuitenkin edelleen voimassa, mikäli mitään uutta suojelupäätöstä ei ole tehty.
 
Kirkkolaki
Kirkkolain (1993/1054) rakennussuojelusäännösten (2013/895) mukaisesti suojeltuja ovat ennen 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset. Tätä nuoremmat kirkolliset rakennukset voivat olla suojeltuja, jos niistä on tehty Kirkkohallituksen hyväksymä erillispäätös. Kirkolliset rakennukset, joiden käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta tai enemmän, ovat sellaisia rakennuskohteita, joiden muutoksista pyydetään Museoviraston lausunto.
 
Laki Ortodoksiesta kirkosta (2006/985)
Ennen vuotta 1917 rakennetut ortodoksiset kirkot ovat suojeltuja. Lisäksi Kirkollishallitus voi päättää sitä nuoremman kirkon tai rukoushuoneen suojelusta erikseen.
 
Rautatiesopimus 1998
Vuosien 1996-1998 aikana valmisteltu kohdejoukko valtakunnallisesti merkittävistä rautatieympäristöistä. Näiden kohteiden säilyttämisestä on v. 1998 sovittu Museoviraston, Ratahallintokeskuksen, Valtion kiinteistölaitoksen, VR-Yhtymä Oy:n ja Metsäntutkimuslaitoksen kesken, jotka tuolloin ovat olleet kyseisten kohteiden omistajia. Omistajien vaihtuessa, myös uudet omistajat ovat voineet liittyä sopimukseen. Sittemmin osa kohteista on voitu suojella rakennussuojelulailla.
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste