KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  RAKENNUSPERINTÖ
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
nimi
ajoitus
-
ajoitustarkenne
 
suojelu
 Laki rakennusperinnön
     suojelemisesta
 Asetus 480/85
 Kirkkolaki
 Laki ortodoksisesta kirkosta
 Rautatiesopimus 1998
 
 
   
 
 
   
  kohteet maakunnittain
  kohteet maakuntamuseoittain
  kohteet ELY-keskuksittain
 

Rakennusperintörekisteri on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusryhmistä, rakennuksista ja rakennelmista, jotka on suojeltu erityislainsäädännön perusteella, kuten rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön suojelemisesta sekä kirkkolailla. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja mm. valtion keskeisestä rakennusperinnöstä sekä viraston suojelusopimuksiin ja selvityksiin sisältyvistä kohteista. Rekisterin täydentämisestä huolehditaan osana viranomaistoimintaa.

Museovirasto ajantasaistaa parhaillaan rekisteriä. Toistaiseksi rekisteri sisältää myös tarkistamattomia, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja.

Lisätietoja palvelusta: paikkatieto@nba.fi

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. www.rky.fi

Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää kunnan kaavoittajalta. Lue lisää Museoviraston verkkosivuilta.

 

© Museovirasto