Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

RAKENNUSPERINTÖ

  ohjesivu
 
 
 
 
 
 
-
 
suojelu
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
  kohteet maakunnittain
  kohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Sissolan talon pieni asuinrakennus. Tapio Hirvonen 2006

Rakennusperintörekisteri on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusryhmistä, rakennuksista ja rakennelmista, jotka on suojeltu erityislainsäädännön perusteella, kuten rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön suojelemisesta sekä kirkkolailla. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja mm. valtion keskeisestä rakennusperinnöstä sekä viraston suojelusopimuksiin ja selvityksiin sisältyvistä kohteista. Rekisterin täydentämisestä huolehditaan osana viranomaistoimintaa.

Museovirasto ajantasaistaa parhaillaan rekisteriä. Toistaiseksi rekisteri sisältää myös tarkistamattomia, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja.

Lisätietoja palvelusta: paikkatieto@museovirasto.fi

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. www.rky.fi

Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää kunnan kaavoittajalta. Lue lisää Museoviraston verkkosivuilta.

Kysy tai anna palautetta tästä palvelusta

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste