Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Junkarsborg 220400019
Perustiedot
Osan nimi: Suvanto (ja virkistysalue)
Tunnus: 4
Pinta-ala: 0,80 ha
Yleiskuvaus
Suvanto rantoineen sijaitsee linnan ja esilinnan lounais- ja länsipuolella. Rinteet ovat jyrkkiä ja rannat osin matalia, kivillä pengerrettyjä tai epämääräisistä kiveyksistä koostuvia.

Länsipuolella ranta nousee jyrkähkösti. Kasvillisuudeltaan alue on lehti- ja kuusivaltaista metsää, rannassa on kosteikkolajeja ja harvahko pensaskerros.

Suvannon lounaispuoli soveltuu hoidettuna muinaisjäännöksen ulkopuoliseksi, mutta välittömässä läheisyydessä sijaitsevaksi virkistys/toiminta-alueeksi. Alueen eteläosassa on ilmeisesti jonkinlainen tasoitettu terassi, mahdollisesti viljelyyn liittyvä tai kiviperusteettomille rakennuksille tasattu alue.
Rajaus
Alue on linnoituksen ympäristössä merkittävä maisemallinen osa ja se koostuu suvannosta pohjois- ja länsirantoineen. Hoitoa ei uloteta varsinaiseen metsään rantavyöhykkeen ulkopuolelle; kuusentaimia poistetaan kuitenkin tarpeen mukaan kuusettumisen ehkäisemiseksi.

Tavoitteet
Suvannon rantatörmältä linna-alue on nähtävissä kokonaisuutena, joten yleistavoitteena on maiseman avaaminen linnapaikalle päin. Lisäksi vähennetään pensaskerrosta avoimemman ympäristön luomiseksi. Valtapuustoa harvennetaan vain vähän ja vaarallinen puusto poistetaan. Lisäksi kiinnitetään huomiota suvannon rantojen avoimena pitämiseen sekä kivirakenteiden ja pengerrysten esiin tuomiseen. Kenttäkerroksen kasvillisuutta ei raivata kuin erityisen rehevän kasvillisuuden kohdissa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste