KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet maakuntamuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Kulttuuriympäristökohteiden hoitorekisteri sisältää tietoja hoidetuista arkeologisista ja muista kulttuuriympäristön kohteista. Rekisterissä on perustietojen lisäksi tietoa esimerkiksi kohteiden hoidon tavoitteista, erityisominaisuuksista ja käytöstä. Joistakin kohteista on myös hoitosuunnitelma. Osa tiedoista voi olla vanhentuneita, sillä Museoviraston tekemiä hoitosuunnitelmia ei enää päivitetä.

Museovirasto ohjaa ja valvoo kohteiden hoitoa. Kohteiden varsinaisesta hoidosta vastaavat monet toimijat. Valtion omistamien kohteiden hoidosta vastaavat yleensä Metsähallitus tai Senaattikiinteistöt. Yksityismailla olevat kohteet ovat maanomistajien, yhdistysten tai muiden tahojen hoitamia.

Rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen hoitaminen edellyttää Museoviraston kanssa sopimista. Lisätietoa sopimiseen liittyvistä asioista saa esimerkiksi Museoviraston verkkosivuilta. Myös muiden arkeologisten kohteiden hoitoa suunnitellessa on hyvä olla yhteydessä Museovirastoon.
 

© Museovirasto