Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Junkarsborg 220400019
Perustiedot
Osan nimi: Päälinna
Tunnus: 3
Pinta-ala: 0,60 ha
Yleiskuvaus
Alueella sijaitsevat Junkarsborgin päälinnoituksen jäännökset eli nelisivuinen valli ja ja sen sisäpuolella oleva kaivo. Rantaviivan tuntumassa on runsaasti kiveyksiä ja erilaisia pengerryksiä. Alueella kasvaa harvaa lehtimetsää. Pensakerros on harva paitsi rantaviivan läheistä vyöhykettä. Kenttäkerros on rehevä ja heinävaltainen. Alueella on runsaasti erilaisia kulttuurikasveja sekä muita arvokkaita kasvilajeja. Alueella tavattu mm. maariankämmekkää, linnasaaren lounaisosassa kasvaa mm. humala.
Rajaus
Alue muodostaa oman topografisen kokonaisuutensa ja rajautuu veteen eli Mustionjokeen idässä ja pohjoisessa, kanavaan lännessä ja suvantoon etelässä.
Tavoitteet
Päälinnan alue pidetään melko avoimena ja pensaskerros melko harvana, jotta kohde on helposti havainnoitavissa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen arvokkaaseen kasvillisuuteen sekä muinaisjäännöksen näkyviin rakenteisiin.

Valtapuustossa suositaan lehtipuustoa ja mahdollisia jaloja lehtipuita. Tavoitteena on nykyistä hieman tiheämpi valtapuustoa kenttäkerroksen kasvillisuuden kasvillisuusolosuhteiden säätelemiseksi. Kuusi poistetaan alueelta jo taimivaiheessa. Pensaskerroksen kasvillisuudessa suositaan lehtipuuta ja lehtolajeja, missä pensasto muodostaa pieniä tiheitä ryhmiä.

Kenttäkerroksen hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota alueen arvokkaaseen kasvillisuuteen. Päälinnan aluetta niitetään vuosittain heinä- ja niittykasvien suosimiseksi, mutta niitot tehdään kohdennettuina ja myöhästettyinä kulttuurikasvillisuuden elvyttämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Niittojätteen annetaan kuivua paikallaan ennen poisharavointia. Päälinnan ulkovallit niitetään vain joka toinen vuosi, jotta tietyt 2-vuotiset kulttuurikasvit säilyvät alueella. Alueelta poistetaan kepittämällä ja leikkaamalla mehevärtiset kasvit kuten horsma ja nokkonen sekä putkikasvit.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste