Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Junkarsborg 220400019
Perustiedot
Osan nimi: Kanavat
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,30 ha
Yleiskuvaus
Kanvat sijoittuvat päälinnan vastakkaiselle Mustionjoen itärannalle. Alueella on louhittu rantakalliota, ja siellä on runsaasti irtokivikasoja, pengerryksiä ja leveydeltään vaihtelevia kanavakaivantoja. Kanavien yli kulkee muutamia pieniä puusiltoja. Eteläpuolella alue laajenee rantakallioiksi, pohjoispäädyssä on puolestaan yksityiskäytössä oleva sauna ympäristöineen, joka jää hoitoalueen ulkopuolelle. Kasvillisuus alueella on niukka mutta rehevähkö käsittäen lehtipuuvaltaista valtapuustoa ja pensaskerrosta. Kenttäkerros koostuu harvakseltaan kallioiden painanteisiin ja rakoihin sijoittuvista ruohovaltaisista mättäistä.

Rajaus
Kohde rajautuu omaksi topografiseksi kokonaisuudekseen, mikä käsittää rantakallioalueen Mustionjoen itärannalla. Alue rajautuu pohjoisessa saunaan ympäristöineen ja etelässä sekä lännessä veteen. Idässä raja muodostuu rantakallioiden vaihettumasta metsäisempään rinteeseen.
Tavoitteet
Yleistavoitteena on kanavien, kiveysten ja kalloiden muodostaman kokonaisuuden pitäminen avoimena sekä hyvin havainnoitavana. Humuksen ja kasvijätteen sekä roskien kertyminen kanaviin ja kiveyksiin ehkäistään. Lisäksi ehkäistään puiden ja pensaiden juurtumista rakenteisiin. Valtapuustossa suositaan mäntyä, kuusi poistetaan jo taimivaiheessa. Pensaskerroksessa suositaan lehtolajeja ja pihlajaa. Kenttäkerros on niukka; ruoholajien kasvua edistetään, mehevävartisten lajien sekä vadelman kasvua rajoitetaan.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste